Download  Print this page

Suomi - Kenwood AT320 User Manual

Multi-mill
Hide thumbs

Advertisement

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi
A938 monitoimimyllyä käytetään
mausteiden ja yrttien jauhamiseen,
pähkinöiden rouhimiseen,
kypsennettyjen hedelmien
soseuttamiseen, vauvanruuan,
salaattikastikkeen, korppu- ja
keksijauhojen valmistukseen sekä
kahvipapujen jauhamiseen.
ennen Kenwood-lisälaitteen
käyttöä
G
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä
ne myöhempää tarvetta varten.
G
Poista pakkauksen osat ja
mahdolliset tarrat.
turvallisuus
G
Älä koske teräviä teriä. Älä päästä
lapsia teräosan lähelle.
G
Käytä hienonnusastiaa ja teräosaa
vain laitteen mukana toimitetun
pohjan kanssa.
G
Älä käytä monitoimimyllyä kuumien
nesteiden käsittelyyn.
G
Älä irrota monitoimimyllyä laitteesta
ennen kuin terä on täysin pysähtynyt.
G
Älä yritä asentaa teräosaa laitteeseen
ilman, että hienonnusastia on
asennettu paikalleen.
G
Kytke laite pois päältä ja irrota
pistoke pistorasiasta:
G G
ennen osien asentamista tai
irrottamista
G G
käytön jälkeen
G G
ennen puhdistusta.
G
Älä koskaan käytä vioittunutta
konetta. Vie se tarkastettavaksi tai
korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta
'huolto'.
G
Älä jätä laitetta päälle ilman
valvontaa.

Suomi

G
Älä käytä monitoimimyllyä kauempaa
kuin kahden minuutin ajan, sillä se
ylikuumenee.
G
Katkaise virta heti, kun käsiteltävä
aine on koostumukseltaan oikeaa.
Mausteiden jauhaminen kestää alle
yhden minuutin.
G
Älä jauha kurkumaa, sillä se on liian
kovaa.
G
Paloittele inkivääri ennen jauhamista.
G
Älä anna lasten tai
toimintarajoitteisten henkilöiden
käyttää laitetta ilman valvontaa.
G
Älä anna lasten käyttää tai leikkiä
laitteella.
G
Käytä laitetta ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
ennen käyttöä
Pese osat: katso kohdasta
'perushuolto'.
kuvien selitykset
pohja
kumitiiviste
teräosa
hienonnusastia
koottu monitoimimylly
säilytysastia ja kansi (mukana 4)
22

Advertisement

Table of Contents
loading