Download  Print this page

Svenska - Kenwood AT320 User Manual

Multi-mill
Hide thumbs

Advertisement

Vik ut främre omslaget innan du börjar läsa, så att du kan följa med på
Använd multikvarnen för t.ex.
kryddor, örtkryddor, nötter, barnmat,
salladdressing, kokt frukt, kexsmulor,
brödsmulor och kaffebönor.
innan du använder ditt
tillbehör från Kenwood
G
Läs bruksanvisningen noggrant och
spara den för framtida bruk.
G
Avlägsna allt emballage och alla
etiketter.
säkerheten
G
Vidrör inte de vassa bladen. Förvara
bladenheten utom räckhåll för barn.
G
Använd bara burken och
bladenheten med den medföljande
basen.
G
Mixa aldrig varma vätskor i
multikvarnen.
G
Tag aldrig bort multikvarnen förrän
bladen har stannat helt.
G
Försök aldrig montera bladenheten
på maskinen om inte burken är
monterad.
G
Stäng av den och dra ut sladden:
G G
innan du monterar eller tar bort
delar
efter användningen
G G
före rengöring.
G G
G
Använd aldrig maskinen om den är
skadad. Få den kontrollerad eller
reparerad, se "service".
G
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den går.
G
Kör aldrig multikvarnen i mer än två
minuter, annars blir den för varm.
G
Stäng av så fort som innehållet fått
rätt konsistens. Kryddor tar mindre
än en minut.

Svenska

bilderna.
G
Mal inte gurkmeja. Det är för hårt.
G
Ingefärsrot ska brytas i bitar före
malningen.
G
Låt inte förståndshandikappade
använda produkten utan tillsyn.
G
Låt inte barn använda eller leka med
apparaten/tillbehör.
G
Använd apparaten/tillbehör endast
för avsett ändamål i hemmet.
Kenwood tar inte på sig något
ansvar om apparaten/tillbehör
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.
före användningen
Diska alla delarna, se "rengöring".
delar
bas
gummitätning
bladenhet
kvarnburk
monterad multikvarn
förvaringsburk och lock (4
medföljer)
hur du använder din
multikvarn
1 Lägg ingredienserna i burken.
Fyll inte mer än upp till maxnivån på
burken.
2 Se till att gummitätningen ligger rätt i
bladenheten.
3 Vänd bladenheten upp-och-ner.
4 Skruva på basen på burken så hårt
det går för hand.
5 Ta bort locket till högväxeluttaget
18
.

Advertisement

Table of Contents
loading