Download  Print this page

Dansk - Kenwood AT320 User Manual

Multi-mill
Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
Brug universalkværnen til at male
sådanne ting som krydderier,
krydderurter, nødder, babymad,
salatdressing, kogt frugt, kiks,
tvebakker, brød og kaffebønner.
finden Kenwood tilbehøret
tages i brug
G
Læs denne brugervejledning nøje og
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
G
Fjern al emballage og mærkater.
sikkerhed
G
Rør ikke ved de skarpe knive. Hold
knivenheden væk fra børn.
G
Anvend kun glasset og knivenheden
med den medleverede sokkel.
G
Blend aldrig varme væsker i
universalkværnen.
G
Fjern aldrig universalkværnen, før
knivene er standset helt.
G
Forsøg aldrig at sætte knivenheden
på maskinen, uden at glasset sidder
på plads.
G
Sluk og tag stikket ud af
stikkontakten:
inden dele sættes på eller tages af
G G
efter brug
G G
før rengøring.
G G
G
Anvend aldrig en beskadiget
maskine. Få den efterset eller
repareret: se 'service'.
G
Gå aldrig fra apparatet, når det er i
brug.
G
Lad aldrig universalkværnen virke
længere end 2 minutter - den vil
blive for varm.
G
Sluk for den, så snart den rette
konsistens er opnået. Krydderier
tager under 1 minut.

Dansk

G
Mal ikke gurkemejerod - da den er
for hård.
G
Bræk ingefær i stykker før maling.
G
Lad aldrig svagelige personer
anvende maskinen uden opsyn.
G
Lad ikke børn anvende eller lege
med apparatet/tilbehøret.
G
Anvend kun apparatet/tilbehøret til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet/tilbehøret ikke anvendes
korrekt eller disse instruktioner ikke
følges.
inden brug
Vask delene: se 'rengøring'.
oversigt
sokkel
gummitætningsring
knivenhed
kværnglas
samlet universalkværn
glas og låg til opbevaring (4 stk.
medleveres)
sådan anvender du
universalkværnen
1 Kom ingredienserne i glasset.
Fyld ikke over det maksimale niveau
på glasset.
2 Sørg for at gummitætningsringen
sidder rigtigt på plads på
knivenheden.
3 Vend knivenheden på hovedet.
Sænk den ned i glasset med knivene
nedad.
4 Skru soklen på glasset, til den er
fingerstram.
16

Advertisement

Table of Contents
loading