Download  Print this page

Norsk - Kenwood AT320 User Manual

Multi-mill
Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Bruk multikvernen til å male slike ting
som krydder, urter, nøtter, babymat,
salatdressinger, kokt frukt, kjeks,
brød og kaffebønner.
før du bruker Kenwood-
tilbehøret
G
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
G
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
sikkerhetshensyn
G
Ikke berør de skarpe knivene. Hold
knivenheten unna barn.
G
Glasset og knivenheten skal kun
brukes sammen med understellet
som følger med.
G
Bland aldri varme væsker i
multikvernen.
G
Ta aldri av multikvernen før knivene
har stoppet helt.
G
Ikke forsøk å sette knivenheten på
maskinen uten at glasset sitter på.
G
Slå av strømmen og ta støpselet ut
av kontakten:
før du setter på eller tar av deler
G G
etter bruk
G G
før rengjøring
G G
G
Hvis de er tegn til skade på
maskinen, skal den ikke brukes. Få
den kontrollert og reparert, se
"Service".
G
Forlat aldri apparatet uten tilsyn når
det er i drift.
G
La aldri multikvernen kjøre i mer enn
to minutter av gangen – den kan bli
overopphetet.

Norsk

G
Skru av så snart blandingren har
nådd rett konsistens. Krydder tar
mindre enn ett minutt.
G
Ikke mal gurkemeie – den er for
hard.
G
Bryt frisk ingefær i stykker før den
males.
G
La ikke personer med
bevegelsesbegrensning bruke
apparatet uten tilsyn.
G
Barn skal verken bruke eller leke
med apparatet.
G
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen.
Før du tar mikseren i bruk for
første gang
Vask delene: se "Rengjøring"
delene
understell
gummitetning
knivenhet
kvernglass
montert multikvern
oppbevaringsglass og lokk (4
følger med)
bruk av multikvernen
1 Ha ingrediensene i glasset.
Ikke fyll til over maksimumsnivået
som angis på glasset.
2 Sørg for at gummipakningen sitter
ordentlig på knivenheten.
3 Snu knivenheten opp ned.
4 Skru foten på beholderen til den er
helt tett.
20

Advertisement

Table of Contents
loading