Storingen Verhelpen - Miele SEB 234 L Operating Instructions Manual

Electrobrush
Hide thumbs

Advertisement

Storingen verhelpen

Het multifunctionele controlelampje
is rood
De blokkeerbeveiliging is actief. De
borstelas is geblokkeerd, bijvoorbeeld
omdat u iets groots heeft opgezogen.
^ Schakel de stofzuiger meteen uit en
trek ook de stekker uit het stopcon-
tact.
^ Verhelp het probleem.
^ Druk op het controlelampje. De blok-
keerbeveiliging wordt nu gereset.
^ Sluit de stofzuiger weer aan en scha-
kel het apparaat in.
De elektrische borstel wordt uitge-
schakeld - het controlelampje is nog
steeds geel
De thermische beveiliging is actief,
bijvoorbeeld door overbelasting of ver-
stopping.
^ Schakel de stofzuiger meteen uit en
trek ook de stekker uit het stopcon-
tact.
^ Controleer de borstel, de slang, de
buizen en alle filters van de stofzui-
ger.
De elektrische borstel moet nu eerst af-
koelen. Dat gaat het snelst als u als
volgt te werk gaat:
^ Sluit de stofzuiger en de elektrische
borstel weer aan en schakel de stof-
zuiger in.
^ Laat het aansluitstuk in de verticale
uitgangspositie vastklikken.
Na ca. 10 minuten is de borstel weer
klaar voor gebruik.
Onderhoud
Draden en haren verwijderen
(zie afbeelding
^ Schakel de stofzuiger uit en trek ook
de stekker uit het stopcontact.
^ Draadjes, haren en dergelijke die
zich om de borstelas hebben gewik-
keld, kunt u met een schaar door-
knippen. De borstelas heeft een spe-
ciale groef waarlangs u kunt knippen.
U kunt de verontreinigingen daarna met
de stofzuiger opzuigen.
)
nl
19

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Seb 236Electro premium seb 236

Table of Contents