Download Print this page

Advertisement

Uputstvo za korisnike
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Uputstvo za korisnike ThinkPad X131e...

 • Page 2

  Uputstvo za bezbednost, garanciju i podešavanje, kao i dokument Regulatory Notice, objavljeni su na veb lokaciji. Da biste ih preuzeli, posetite lokaciju http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides i kliknite na User Guides & Manuals (Uputstva za korisnike i priručnici), a zatim pratite uputstva na ekranu.

 • Page 3: Table Of Contents

  ..Poglavlje 6. Zamena uređaja..59 Povezivanje sa mrežom ... Zaštita od statičkog elektriciteta ..© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  Poglavlje 10. Pristup podršci..Instaliranje novog operativnog sistema ..Pre nego što kontaktirate Lenovo ..Pre nego što počnete ..

 • Page 5

  Informacije o recikliranju baterija za Sjedinjene Države i Kanadu ....Zaštitni žigovi ....© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 6

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 7: Prvo Pročitajte Ovo

  štampača ili bilo kog drugog elektronskog uređaja tako da niko ne može da po njima gazi, da se o njih saplete, tako da ne budu priklješteni računarom niti drugim stvarima, tj. tako da ni na jedan način ne budu podložni uticajima koji mogu ometati rad računara. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Važne Bezbednosne Informacije

  Informacije u ovom dokumentu ne menjaju uslove kupovnog ugovora ® ili Lenovo ograničene garancije. Da biste dobili više informacija, pogledajte “Informacije o garanciji” u dokumentu Uputstvo za bezbednost, garanciju i podešavanje koji se isporučuje sa računarom.

 • Page 9: Situacije Koje Zahtevaju Neposrednu Pažnju

  Napomena: Ako primetite znake ovakvog stanja kod proizvoda (kao što je kabl za napajanje) koji nije proizveden za niti od strane kompanije Lenovo, prestanite da koristite taj proizvod dok se ne obratite proizvođaču za dalja uputstva ili dok ne dobijete odgovarajuću zamenu.

 • Page 10

  što uklonite poklopac sa proizvoda koji ima kabl za napajanje, uvek prvo isključite proizvod i izvucite kabl iz utičnice za struju. Ako imate pitanja, obratite se Centru za korisničku podršku. Iako u računaru nema pokretnih delova nakon što isključite kabl za napajanje, sledeća upozorenja su potrebna radi vaše bezbednosti.

 • Page 11

  Nikada ne preopterećujte ove uređaje. Ako se koriste naponske spojnice, opterećenje ne bi smelo preći granicu naponskih spojnica. Za više informacija o naponskim opterećenjima, naponskim zahtevima ili ulaznim vrednostima obratite se električaru. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12

  Utikači i utičnice OPASNOST Ako utičnica koju želite da koristite sa računarskom opremom izgleda oštećeno ili kao da ju je nagrizla korozija, nemojte je koristiti dok je ne zameni kvalifikovani električar. Nemojte savijati niti modifikovati utikač. Ako je utikač oštećen, obratite se proizvođaču kako biste nabavili zamenu.

 • Page 13: Napomena O Punjivim Baterijama

  Takođe, mnogi mobilni proizvodi kao što su prenosivi računari, koriste punjivu bateriju koja uređaj snabdeva energijom kada ste u pokretu. Baterije koje Lenovo isporučuje za korišćenje sa proizvodom testirane su za kompatibilnost i smeju da se menjaju samo ovlašćenim delovima.

 • Page 14

  Obaveštenje o litijumskoj dugmastoj bateriji OPASNOST Opasnost od eksplozije ako se baterija nepropisno zameni. Kada menjate litijumsku dugmastu bateriju, koristite isključivo isti ili ekvivalentan tip baterije koji preporučuje proizvođač. Baterija sadrži litijum i može eksplodirati ukoliko se ne koristi ispravno, ukoliko se njome ne rukuje ispravno ili se ne odloži ispravno.

 • Page 15

  • Nemojte blokirati niti zatvarati otvore za ventilaciju. • Nemojte raditi na računaru na mekom nameštaju, jer to može povećati rizik od pregrevanja. • Temperatura vazduha koja ulazi u računar ne bi trebalo da prelazi 35°C (95°F). © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Bezbednosne informacije o električnoj struji OPASNOST Električna struja iz kablova za napajanje, telefonskih kablova i kablova za komunikaciju je opasna. Postupite na sledeći način da biste izbegli mogućnost da dođe do strujnog udara: • Nemojte koristiti računar za vreme oluja sa grmljavinom. •...

 • Page 17

  75 mV. Korišćenje slušalica koje nisu u saglasnosti sa EN 50332-2 može biti opasno zbog visokog nivoa zvučnog pritiska. Ako ste uz Lenovo računar dobili slušalice ili bubice, kombinacija slušalica ili bubica i računara već je u saglasnosti sa specifikacijama EN 50332-1. Ako koristite druge slušalice ili bubice, proverite da li su u saglasnosti sa EN 50332-1 (ograničavajuće vrednosti klauzule 6.5).

 • Page 18

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 19: Poglavlje 1. Pregled Proizvoda

  Ovaj odeljak vas uvodi u hardverske funkcije računara kako bi vam pružio osnovne informacije koje su vam potrebne da biste počeli da koristite računar. Prikaz spreda Ilustracija 1. Prikaz modela ThinkPad X131e spreda Integrisana kamera ® Indikator statusa sistema (osvetljen ThinkPad logotip) ®...

 • Page 20

  Dodirna tabla TrackPoint pokazivač Tastatura sadrži Lenovo jedinstveni UltraNav pokazivački uređaj. Pokazivanje, odabir i povlačenje predstavljaju deo jednog te istog procesa koji možete obavljati bez pomeranja prstiju sa položaja za kucanje. Za više informacija pogledajte odeljak “Korišćenje UltraNav pokazivača” na stranici 21.

 • Page 21: Pogled S Desne Strane

  Pogled s desne strane Ilustracija 2. Prikaz modela ThinkPad X131e sa desne strane Priključak za čitač medijskih kartica HDMI port Indikator statusa napajanja Always On USB konektor Utičnica Sigurnosna ključaonica Priključak za čitač medijskih kartica U zavisnosti od modela, računar može da ima priključak za čitač medijskih kartica. Za više informacija o podržanim karticama, pogledajte “Korišćenje Flash Media kartice”...

 • Page 22: Prikaz Sa Leve Strane

  Kupite bezbednosnu kablovsku bravu koja odgovara ovoj ključaonici da biste zaključali računar za neki nepokretni predmet i tako zaštitili računar od krađe. Prikaz sa leve strane Ilustracija 3. Prikaz modela ThinkPad X131e sa leve strane Video Graphics Array (VGA) konektor Otvor za ventilator USB 3.0 konektori...

 • Page 23: Prikaz Odozdo

  čemu će se umesto njega onemogućiti integrisani mikrofoni na računaru. • Kombinovani audio priključak ne podržava standardne mikrofone. Za više informacija pogledajte odeljak “Korišćenje audio funkcija” na stranici 36. Prikaz odozdo Ilustracija 4. Prikaz modela ThinkPad X131e odozdo Baterija Priključak za SIM karticu Priključak za nadogradnju memorije Priključak za PCI Express Mini karticu za bežičnu WAN...

 • Page 24: Indikatori Statusa

  Priključak za ažuriranje memorije Kapacitet memorije u svom računaru možete povećati instaliranjem memorijskog modula u priključak za nadogradnju memorije. Memorijski moduli su dostupni kao opcije od kompanije Lenovo. Priključak za PCI Express Mini karticu za bežičnu WAN karticu Vaš računar možda ima karticu za mrežu širokog opsega (WAN) instaliranu u priključak za PCI Express Mini karticu za ostvarivanje bežične WAN veze.

 • Page 25

  Značenje indikatora je sledeće: • Crveno svetlo: Računar je uključen (u normalnom režimu). • Brzo trepćuće crveno svetlo: Računar ulazi u stanje spavanja ili hibernacije. • Sporo trepćuće crveno svetlo: Računar je u stanju spavanja. • Ne svetli: Računar je isključen ili u stanju hibernacije. Poglavlje 1.

 • Page 26

  Indikator statusa bežične veze Indikator statusa bežične veze se nalazi na spoljnom delu poklopca računara. Značenje indikatora je sledeće: • Zeleno: Funkcije bežične veze na računaru su uključene. • Isključeno: Funkcije bežične veze na računaru su isključene. Indikator statusa napajanja Na računaru se nalazi indikator statusa napajanja.

 • Page 27: Pronalaženje Važnih Informacija O Proizvodu

  (COA). Tip mašine i oznaka modela Tip mašine i oznaka modela identifikuju računar. Kada se obratite za pomoć kompaniji Lenovo, informacije o tipu mašine i modelu omogućavaju tehničarima za podršku da identifikuju računar i brzo pruže uslugu.

 • Page 28: Nalepnica Sa Certifikatom O Autentičnosti

  Napomena: Dozvoljeno je korišćenje u računaru samo kartica za bežičnu LAN ili bežičnu WAN mrežu koje je odobrila kompanija Lenovo. Ukoliko instalirate neovlašćenu PCI Express Mini karticu koja nije odobrena za upotrebu u vašem računaru, računar se neće pokrenuti već samo prikazati poruku o grešci i oglasiti se zvučnim signalima.

 • Page 29: Specifikacije

  Memorija • Moduli sinhrone dinamičke memorije direktnog pristupa dvostruke brzine prenosa podataka 3 (DDR3 SDRAM) Uređaj za skladištenje podataka • 2,5-inčni hard disk (visine 7 mm) ili 2,5-inčni SSD uređaj (visine 7 mm) Ekran Ekran u boji koristi TFT tehnologiju. •...

 • Page 30: Radno Okruženje

  Odavanje toplote • 65 W (222 Btu/hr) maksimalno Izvor napajanja (ispravljač za struju) • Sinusni ulaz od 50 do 60 Hz • Ulazni napon ispravljača za struju: 100-240 V AC, od 50 do 60 Hz Komplet baterija • Litijum jonska (Li-Ion) baterija Trajanje baterije •...

 • Page 31: Pristupanje Thinkvantage Programima

  Lenovo ThinkVantage Tools ili sa kontrolne table. • Pristupanje ThinkVantage programima iz programa Lenovo ThinkVantage Tools Kliknite na Start ➙ All Programs (Svi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Dva puta kliknite na ikonu programa da biste mu pristupili. Napomena: Ukoliko je ikona programa u prozoru za navigaciju programa Lenovo ThinkVantage Tools zamagljena, to znači da ručno morate da instalirate program.

 • Page 32: Uvod U Programe Thinkvantage

  Tabela 2. Programi na kontrolnoj tabli Programi Tekst zelene boje u kontrolnoj tabli Sekcija u kontrolnoj tabli Access Connections Mreža i Internet Lenovo – veza sa Internetom Active Protection System Sistem i bezbednost Lenovo – zaštita vazdušnim jastucima Hardver i zvuk...

 • Page 33

  Lenovo Solution Center Program Lenovo Solution Center vam omogućava da pronađete uzroke problema sa računarom i da ih rešite. On objedinjava dijagnostičke testove, prikupljanje informacija o sistemu, status bezbednosti i informacije o podršci, zajedno sa savetima za obezbeđivanje maksimalnih performansi sistema.

 • Page 34

  Program SimpleTap možete da koristite i da biste pristupili prodavnici Lenovo App Shop, iz koje možete da preuzmete različite aplikacije i računarski softver. Da biste brzo pokrenuli program SimpleTap, kliknite na crvenu SimpleTap polaznu tačku na radnoj površini.

 • Page 35: Poglavlje 2. Upotreba Računara

  “Korišćenje Flash Media kartice” na stranici 37 Registrovanje računara Kada registrujete računar, informacije se unose u bazu podataka, što kompaniji Lenovo omogućava da vas kontaktira u slučaju povlačenja ili nekog drugog ozbiljnog problema. Pored toga, u nekim delovima sveta registrovani korisnici mogu dobiti dodatne privilegije i usluge.

 • Page 36

  Da li vam povezivanje sa različitih lokacija predstavlja izazov? • Da biste rešili probleme u vezi sa priključivanjem na bežičnu mrežu, posetite veb lokaciju: http://www.lenovo.com/support/faq • Iskoristite prednosti mrežnih funkcija pomoću programa Access Connections. • Više informacija o korišćenju bežičnih funkcija na računaru možete pronaći u odeljku “Bežične veze” na stranici 29.

 • Page 37: Specijalni Tasteri I Dugmad

  Specijalni tasteri i dugmad Na računaru se nalazi nekoliko specijalnih funkcijskih tastera i dugmadi koja će vam obezbediti lakši i efikasniji rad. Kombinacije funkcijskih tastera Da biste koristili kombinacije funkcijskih tastera Fn, pritisnite i zadržite taster Fn , a zatim pritisnite neki od funkcijskih tastera .

 • Page 38

  • Upravljački program za upravljanje napajanjem • Uslužni program za ekranski prikaz • Upravljački programi za bežične uređaje Ove upravljačke programe možete da preuzmete sa lokacije http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Pokretanje postavki kamere i audio postavki • Fn+F6 Pritisnite Fn+F6 da biste otvorili prozor sa podešavanjima komunikacionih parametara. Iz ovog prozora možete da snimite sliku i da promenite postavke kamere i zvuka.

 • Page 39: Windows Taster

  Windows taster Meni Start operativnog sistema Windows možete da prikažete ili sakrijete pritiskom na taster Windows Windows taster možete da koristite zajedno sa drugim tasterom da biste upotrebili druge funkcije. Više informacija možete pronaći u informacionom sistemu pomoći operativnog sistema Windows. Korišćenje UltraNav pokazivača Uz računar se isporučuje UltraNav pokazivač.

 • Page 40: Korišćenje Trackpoint Pokazivača

  sistemskoj traci poslova možete pronaći u odeljku “Dodavanje ikone UltraNav na Windows sistemsku traku poslova” na stranici 24. Korišćenje TrackPoint pokazivača TrackPoint pokazivač sastoji se iz pokazivača na tastaturi i tri dugmeta na dnu tastature. Da biste pokazivač pomerali po ekranu, pritisnite neklizeću kapicu na njemu u bilo kom smeru koji je paralelan sa tastaturom;...

 • Page 41: Korišćenje Dodirne Table

  Napomena: Ako menjate tastaturu, nova tastatura se isporučuje sa kapicom. Ukoliko želite, možete da sačuvate kapicu sa stare tastature i koristite je na novoj. Korišćenje dodirne table Dodirna tabla je tabla ispod TrackPoint dugmadi na dnu tastature. Da biste pomerali pokazivač ekranu, prevucite vrhom prsta preko table u smeru u kome želite da se pokazivač...

 • Page 42: Onemogućavanje Ultranav Pokazivačkog Uređaja I Korišćenje Spoljnog Miša

  Onemogućavanje UltraNav pokazivačkog uređaja i korišćenje spoljnog miša Ukoliko u USB konektor uključite spoljni miš, možete da koristite spoljni miš istovremeno sa TrackPoint pokazivačem i dodirnom tablom. Onemogućavanje TrackPoint dugmeta ili dodirne table Ako želite da onemogućite TrackPoint ili dodirnu tablu, uradite sledeće: 1.

 • Page 43: Korišćenje Ispravljača Za Struju

  Stepen korišćenja napona u bateriji određuje koliko dugo možete da koristite bateriju u računaru između dva punjenja. Pošto svaki računar ima drugačija svojstva i strukturu, teško je predvideti koliko jedno punjenje baterije može da traje. Dva su osnovna faktora: • Koliko energije baterija sadrži na početku rada. •...

 • Page 44: Produžavanje Radnog Veka Baterije

  Produžavanje radnog veka baterije Postupite na sledeći način da biste produžili radni vek baterije: • Koristite bateriju sve dok ne bude potpuno ispražnjena, odnosno koristite je dok indikator statusa baterije ne počne da treperi narandžasto. • U potpunosti napunite bateriju pre korišćenja. Baterija je u potpunosti napunjena ako indikator baterije svetli zeleno kada je ispravljač...

 • Page 45: Rukovanje Baterijom

  Sistem podržava samo baterije specijalno projektovane za ovaj određeni sistem i koje je proizvela kompanija Lenovo ili ovlašćeni proizvođač. Sistem ne podržava neodobrene baterije ili baterije projektovane za druge sisteme. Ukoliko je instalirana neodobrena baterija ili baterija namenjena za druge sistem, sistem neće puniti bateriju.

 • Page 46

  Napomena: Ako je instalirana neodobrena baterija, biće prikazana sledeća poruka: “Instaliranu bateriju ne podržava ovaj sistem i baterija se neće puniti. Zamenite bateriju Lenovo baterijom odgovarajućom za ovaj sistem.” OPASNOST Nemojte pokušavati da rastavite ili menjate komplet baterija. Ako to uradite, može doći do eksplozije ili do curenja tečnosti iz kompleta baterija.

 • Page 47: Povezivanje Sa Mrežom

  OPASNOST Ako se pomoćna baterija ne postavi na odgovarajući način, postoji opasnost od eksplozije. Litijumska baterija sadrži litijum i može eksplodirati ako se ne koristi ispravno, ako se njome pogrešno rukuje ili ako se pogrešno odloži. Baterije menjajte samo onima istog tipa. Da biste izbegli mogućnost povrede ili smrtnog slučaja, nemojte: (1) bacati niti potapati u vodu, (2) dozvoljavati da se zagreje na više od 100°C (212°F) niti (3) pokušavati da je popravite ili rastavite.

 • Page 48

  Da biste je onemogućili, pogledajte uputstva u poglavlju “Omogućavanje ili onemogućavanje bežičnih funkcija” na stranici 33. Napomena: Karticu za bežičnu mrežu možete da kupite kao opciju od kompanije Lenovo na adresi http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Saveti za korišćenje bežične LAN funkcije •...

 • Page 49

  bežične WAN kartice i uslužnog programa za konfiguraciju možete da se povežete sa Internetom ili mrežom kompanije, uspostavite bežičnu WAN mrežu i nadgledate njen status. Napomena: Bežičnu WAN uslugu obezbeđuju ovlašćeni dobavljači usluge u nekim zemljama. Da biste pronašli antenu za bežični WAN na računaru, pogledajte “Položaj UltraConnect bežične antene” na stranici 132.

 • Page 50

  • Access Connections Gauge prikazuje: bežični LAN Napajanje bežičnog radija je isključeno ili nema signala. Napajanje bežičnog radija je uključeno. Jačina signala bežične veze je slaba. Da biste poboljšali jačinu signala, premestite računar bliže bežičnoj pristupnoj tački. Napajanje bežičnog radija je uključeno. Jačina signala bežične veze je kritična. Napajanje bežičnog radija je uključeno.

 • Page 51: Prezentacije I Multimedija

  Nema veze Nema signala Signal nivoa 1 Signal nivoa 2 Signal nivoa 3 Napomena: Ako imate problema sa uspostavljanjem veze, pokušajte da premestite računar bliže bežičnoj pristupnoj tački. Omogućavanje ili onemogućavanje bežičnih funkcija Da biste omogućili ili onemogućili bežične funkcije, postupite na jedan od sledećih načina: •...

 • Page 52

  I za ekran računara i za spoljni monitor možete da podesite bilo koju rezoluciju. Kada ih istovremeno koristite, rezolucija će im biti ista. Ako za ekran računara podesite veću rezoluciju, u jednom navratu možete videti samo deo ekrana. Ostale delove možete videti pomeranjem slike pomoću TrackPoint pokazivača ili nekog drugog pokazivačkog uređaja.

 • Page 53: Korišćenje Dva Ekrana

  Napomena: Da biste promenili postavke boja, desnim tasterom miša kliknite na radnu površinu i izaberite Screen resolution (Rezolucija ekrana). Kliknite na Advanced Settings (Napredne postavke), izaberite karticu Monitor (Monitor), a zatim podesite Colors (Boje). Napomene za povezivanje spoljnog monitora • Kada instalirate operativni sistem, morate da instalirate upravljački program ekrana za monitor koji se dostavlja sa računarom i INF datoteku za monitor koja se dostavlja sa spoljnim monitorom.

 • Page 54: Korišćenje Audio Funkcija

  2. Uključite spoljni monitor. 3. Pritisnite Fn+F7, a zatim izaberite Extend (Proširi). Da biste promenili rezoluciju za svaki monitor, uradite sledeće: 1. Desnim tasterom miša kliknite na radnu površinu i izaberite Screen resolution (Rezolucija ekrana). 2. Kliknite na ikonu Monitor-1 (za primarni ekran, ekran računara). 3.

 • Page 55: Korišćenje Integrisane Kamere

  Kliknite na Start ➙ Control Panel (Kontrolna tabla) ➙ Hardware and Sound (Hardver i zvuk) ➙ Realtek HD Audio Manager. Otvoriće se prozor programa Realtek HD Audio Manager. Korišćenje integrisane kamere Ukoliko računar koji koristite ima integrisanu kameru, pritiskom na Fn+F6 otvara se prozor sa podešavanjima komunikacionih parametara, pri čemu se pokreće kamera i automatski uključuje zeleni indikator “kamera u upotrebi”.

 • Page 56: Uklanjanje Fleš Medijske Kartice

  • SD karticu • SDHC karticu • SDXC karticu • MultiMediaCard Da biste u 4-u-1 priključak za čitač medijskih kartica umetnuli fleš medijsku karticu, uradite sledeće: 1. Uverite se da je kartica ispravno usmerena. 2. Čvrsto umetnite karticu u 4-u-1 priključak za čitač medijskih kartica. Kartica može da se zaustavi pre nego što je potpuno umetnuta u priključak.

 • Page 57: Poglavlje 3. Vi I Vaš Računar

  Sledeće teme sadrže informacije o tome kako možete da uredite radni prostor, podesite računarsku opremu i steknete zdrave radne navike. Kompanija Lenovo je posvećena da klijentima sa invaliditetom obezbedi najnovije informacije i tehnologiju. Pogledajte informacije o pristupačnosti koje prenose naša nastojanja u toj oblasti.

 • Page 58: Udobnost

  želite. Informacije o pristupačnosti Kompanija Lenovo je posvećena da ljudima sa invaliditetom omogući bolji pristup informacijama i tehnologiji. U skladu sa time, sledeće informacije će osobama koje imaju oštećenja vida ili sluha, kao i osobama koje su delimično ili potpuno nepokretne, omogućiti da na najbolji način iskoriste računar.

 • Page 59: Putovanje Sa Računarom

  Pomoćne tehnologije korisnicima omogućavaju da pristupe informacijama na način koji im najviše odgovara. Neke od ovih tehnologija već su deo operativnog sistema. Ostale je moguće kupiti kod prodavaca ili im pristupiti putem svetske komunikacione mreže na adresi http://www.lenovo.com/healthycomputing. Pomoćne tehnologije Neke tehnologije za pristupačnost dostupne su putem programa Accessibility Options.

 • Page 60: Pribor Za Putovanje

  • Kvalitetna torba za nošenje koja pruža odgovarajuću zaštitu i ima jastučiće za ublažavanje padova • Spoljašnji uređaj za skladištenje Ako putujete u drugu zemlju, možda će vam biti neophodan adapter za naizmeničnu struju koji odgovara zemlji u koju putujete. Da biste kupili pribor za putovanje, idite na http://www.lenovo.com/accessories. Uputstvo za korisnike...

 • Page 61: Poglavlje 4. Sigurnost

  Pogledajte uputstva isporučena sa mehaničkom bravom. Napomena: Odgovornost za procenu, izbor i primenu uređaja za zaključavanje i bezbednosnih funkcija je vaša. Kompanija Lenovo ne izdaje nikakve komentare, sudove ili garancije u vezi sa funkcijom, kvalitetom ili performansama uređaja za zaključavanje ili bezbednosnih funkcija.

 • Page 62: Power-on Password

  9. U polje Confirm New Password ponovo unesite željenu lozinku, a zatim pritisnite taster Enter. Pažnja: Zabeležite lozinku po uključenju koju koristite i čuvajte je na bezbednom mestu. U suprotnom, ako ste je zaboravili, morate odneti računar Lenovo zastupniku ili osobi zaduženoj za Lenovo marketing da bi vam oni poništili lozinku.

 • Page 63

  Pažnja: Možda ćete želeti da zabeležite lozinke i sačuvate ih na bezbednom mestu. U suprotnom, ukoliko zaboravite korisničku, ili i korisničku i glavnu lozinku za hard disk, korporacija Lenovo neće moći da ih resetuje niti da preuzme podatke sa hard diska. Morate odneti računar kod Lenovo zastupnika ili osobe zadužene za Lenovo marketing da biste zamenili hard disk.

 • Page 64: Lozinka Nadzora

  Sledeći put kada uključite računar, moraćete da ukucate korisničku ili glavnu lozinku za hard disk kako biste pokrenuli računar i pristupili operativnom sistemu. Promena ili uklanjanje lozinke za hard disk Pratite korake od 1 do 7 iz odeljka “Postavljanje korisničke lozinke za hard disk” na stranici 45i unesite lozinku kako biste pristupili programu ThinkPad Setup.

 • Page 65

  - Izbrišete lozinku po uključenju - Promenite ili izbrišete lozinku nadzora - Omogućite ili onemogućite funkcije Wake on LAN i Flash over LAN - Omogućite ili onemogućite funkciju Internal Network Option ROM - Promenite datum i vreme - Omogućite ili onemogućite funkciju Lock UEFI BIOS Settings - Omogućite ili onemogućite lozinku po nenadziranom pokretanju - Odredite minimalnu dužinu lozinki po uključenju i lozinki za hard disk - Omogućite ili onemogućite opciju Boot Device List F12...

 • Page 66: Sigurnost Hard Diska

  Pažnja: Možda ćete želeti da zabeležite lozinku i sačuvate je na bezbednom mestu. Ako zaboravite lozinku nadzora, kompanija Lenovo neće moći ponovo da je postavi. Moraćete da odnesete računar kod lokalnog Lenovo prodavca ili u marketinško predstavništvo kompanije Lenovo radi zamene sistemske ploče.

 • Page 67: Obaveštenje O Brisanju Podataka Sa Hard Diska Ili Ssd-a

  Napomena: Ukoliko je računar koji koristite napravljen za operativni sistem Windows 7, program Client Security Solution nije prethodno instaliran na njemu. Za konfigurisanje sigurnosnog čipa morate preuzeti najnoviju verziju programa Client Security Solution sa zvanične veb lokacije kompanije Lenovo. Da biste preuzeli Client Security Solution, posetite lokaciju http://www.lenovo.com/support. Zatim pratite uputstva na ekranu.

 • Page 68: Korišćenje Zaštitnog Zida

  Lenovo. Ova aplikacija pod nazivom ThinkPad Setup Menu Extension Utility omogućava brisanje svih podataka sa fleš čipova SSD uređaja iz ThinkPad Setup programa u roku od jednog minuta. Da biste preuzeli ovu aplikaciju, posetite veb lokaciju kompanije Lenovo na adresi http://www.lenovo.com/support.

 • Page 69: Zaštita Podataka Od Virusa

  Antivirusni program dizajniran je da vam pomogne da pronađete i odstranite viruse. Kompanija Lenovo obezbeđuje punu verziju antivirusnog softvera na računaru sa besplatnom pretplatom u trajanju od 30 dana. Nakon 30 dana morate obnoviti licencu da biste i dalje mogli da ažurirate antivirus softver.

 • Page 70

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 71: Poglavlje 5. Pregled Oporavka

  Poglavlje 5. Pregled oporavka U ovom poglavlju se nalaze informacije o rešenjima za oporavak koja nudi kompanija Lenovo. • “Kreiranje i korišćenje medijuma za oporavak” na stranici 53 • “Kreiranje sigurnosne kopije i oporavak” na stranici 54 • “Korišćenje radnog prostora Rescue and Recovery” na stranici 55 •...

 • Page 72: Kreiranje Sigurnosne Kopije I Oporavak

  Napomena: Medijume za oporavak možete da kreirate pomoću diskova ili spoljašnjih USB uređaja za skladištenje podataka. Da biste kreirali medijume za oporavak, kliknite na Start ➙ All Programs (Svi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery Disks (Diskovi za fabrički oporavak). Zatim pratite uputstva na ekranu.

 • Page 73: Korišćenje Radnog Prostora Rescue And Recovery

  1. Sa Windows radne površine kliknite na Start ➙ All Programs (Svi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (Poboljšano pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje). Otvoriće se program Rescue and Recovery. 2. Iz glavnog prozora programa Rescue and Recovery kliknite na strelicu Launch advanced Rescue and Recovery (Pokreni više Rescue and Recovery opcija).

 • Page 74: Kreiranje I Korišćenje Medijuma Za Spasavanje

  U ovom delu ćete pronaći uputstva o tome kako da kreirate medijum za spasavanje. 1. Sa Windows radne površine kliknite na Start ➙ All Programs (Svi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (Poboljšano pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje).

 • Page 75: Ponovno Instaliranje Prethodno Instaliranih Aplikacija I Upravljačkih Programa

  • Ako ste kreirali medijum za spasavanje koristeći disk, pratite sledeća uputstva o tome kako da koristite medijum za spasavanje: 1. Isključite računar. 2. Neprekidno pritiskajte i puštajte taster F12 dok uključujete računar. Kada se otvori prozor Boot Menu, otpustite taster F12. 3.

 • Page 76: Rešavanje Problema Prilikom Oporavka

  Pažnja: Ako je potrebno da ažurirate upravljačke programe, nemojte ih preuzimati sa veb lokacije za ažuriranje operativnog sistema Windows. Preuzmite ih od korporacije Lenovo. Za više informacija pogledajte odeljak “Proverite da li su upravljački programi aktuelni” na stranici 104.

 • Page 77: Poglavlje 6. Zamena Uređaja

  Sistem podržava samo baterije specijalno projektovane za ovaj određeni sistem i koje je proizvela kompanija Lenovo ili ovlašćeni proizvođač. Sistem ne podržava neodobrene baterije ili baterije projektovane za druge sisteme. Ukoliko je instalirana neodobrena baterija ili baterija namenjena za druge sistem, sistem neće puniti bateriju.

 • Page 78

  Napomena: Ako je instalirana neodobrena baterija, biće prikazana sledeća poruka: “Instaliranu bateriju ne podržava ovaj sistem i baterija se neće puniti. Zamenite bateriju Lenovo baterijom odgovarajućom za ovaj sistem.” OPASNOST Ako komplet punjivih baterija nije ispravno zamenjen, postoji opasnost da dođe do eksplozije.

 • Page 79: Zamena Sim Kartice

  4. Umetnite potpuno napunjenu bateriju dok ne klikne na mesto , a zatim vratite držač za bateriju u zaključani položaj 5. Okrenite računar. Priključite adapter za napajanje računara i sve kablove. Zamena SIM kartice Pre početka odštampajte ova uputstva. Računar će možda zahtevati SIM karticu da bi uspostavio bežičnu WAN vezu. U zavisnosti od zemlje isporuke, možda ćete morati da kupite SIM karticu ili je SIM već...

 • Page 80

  5. Gurnite SIM karticu ka unutra , a zatim je otpustite. SIM kartica će biti izbačena. Lagano izvucite SIM karticu iz priključka 6. Čvrsto umetnite SIM karticu u priključak. 7. Zatvorite vratanca SIM kartice tako da škljocnu na mesto. Uputstvo za korisnike...

 • Page 81: Zamena Hard Diska Ili Ssd Uređaja

  8. Vratite bateriju. Pogledajte “Zamena baterije” na stranici 59. 9. Okrenite računar. Priključite adapter za napajanje računara i sve kablove. Ukoliko je lažna kartica deo prateće opreme, u priključak SIM kartice je već umetnuta SIM kartica i nije potrebna nikakva instalacija. Zamena hard diska ili SSD uređaja Pre početka odštampajte ova uputstva.

 • Page 82

  4. Odvrnite vijke , a zatim uklonite poklopac 5. Uklonite vijke , a potom gurnite hard disk ili SSD uređaj ka spolja 6. Uklonite hard disk ili SSD uređaj tako što ćete podići njegovu levu stranu. Uputstvo za korisnike...

 • Page 83

  7. Postavite novi hard disk ili SSD uređaj u ležište za hard disk ili SSD uređaj. 8. Kliznim pokretom čvrsto priključite hard disk ili SSD uređaj na konektor , a zatim vratite vijke na mesto 9. Postavite poklopac i okrenite ga nadole .

 • Page 84: Zamena Pci Express Mini Kartice Za Bežičnu Lan Vezu

  11. Okrenite računar. Priključite adapter za napajanje računara i sve kablove. Zamena PCI Express Mini kartice za bežičnu LAN vezu Pre početka odštampajte ova uputstva. OPASNOST Tokom oluje sa grmljavinom nemojte povezivati niti izvlačiti telefonski kabl iz telefonske utičnice na zidu.

 • Page 85

  5. Ukoliko se u pakovanju sa novom karticom nalazi alat za uklanjanje konektora, upotrebite ga za izvlačenje kablova iz kartice. Ukoliko nema takvog alata, isključite kablove tako što ćete prstima podići konektore i lagano ih izvući. 6. Izvadite vijak . Kartica će iskočiti .

 • Page 86: Zamena Pci Express Half Mini Kartice Za Bežičnu Wan Vezu

  8. Priključite antenske kablove u novu PCI Express Mini karticu. Obavezno priključite sivi kabl za konektor na kartici koji ima oznaku “MAIN” ili “M”, a crni kabl za konektor koji ima oznaku “AUX” ili “A”. 9. Postavite poklopac i okrenite ga nadole .

 • Page 87

  OPASNOST Električna struja iz kablova za napajanje, telefonskih kablova i kablova za komunikaciju je opasna. Da biste izbegli mogućnost da dođe do strujnog udara, izvucite kablove pre otvaranja poklopca ovog priključka. Pažnja: Pre nego što krenete sa instaliranjem PCI Express Half Mini kartice, dodirnite metalnu površinu ili uzemljeni metalni objekat.

 • Page 88

  6. Izvadite vijak . Kartica će iskočiti . Uklonite karticu. 7. Odvojite metalno kućište od PCI Express Half Mini kartice. 8. Postavite metalno kućište na novu PCI Express Half Mini karticu. Uputstvo za korisnike...

 • Page 89

  9. Postavite novu PCI Express Half Mini karticu tako da njena kontaktna ivica bude u ravni sa odgovarajućim priključkom . Okrenite karticu dok ne klikne na mesto. Pričvrstite karticu vijkom 10. Priključite antenske kablove u novu PCI Express Half Mini karticu. Obavezno priključite crveni kabl za konektor na kartici koji ima oznaku “MAIN”...

 • Page 90: Zamena Memorijskog Modula

  12. Vratite bateriju. Pogledajte “Zamena baterije” na stranici 59. 13. Okrenite računar. Priključite adapter za napajanje računara i sve kablove. Zamena memorijskog modula Pre početka odštampajte ova uputstva. Povećanje kapaciteta memorije je efikasan način za ubrzanje rada programa. Da biste zamenili ili dodali memorijski modul, pročitajte sledeće preduslove, a zatim uputstva.

 • Page 91

  5. Ako se dva memorijska modula već nalaze u memorijskim priključcima, istovremeno pritisnite ka spolja reze sa obe strane priključka , a zatim uklonite memorijski modul da biste oslobodili prostor za novi. Sačuvajte memorijski modul koji ste uklonili za buduću upotrebu. 6.

 • Page 92: Zamena Tastature

  10. Postavite poklopac i okrenite ga nadole . Zatim zategnite vijke 11. Vratite bateriju. Pogledajte “Zamena baterije” na stranici 59. 12. Okrenite računar. Priključite adapter za napajanje računara i sve kablove. Zamena tastature Pre početka odštampajte ova uputstva. OPASNOST Tokom oluje sa grmljavinom nemojte povezivati niti izvlačiti telefonski kabl iz telefonske utičnice na zidu.

 • Page 93

  4. Odvrnite vijke , a zatim uklonite poklopac 5. Uklonite vijke koji pričvršćuju tastaturu. 6. Okrenite računar i otvorite ekran. Poglavlje 6. Zamena uređaja...

 • Page 94

  7. Jako pritisnite u smeru koji pokazuju strelice kako biste otkačili prednju stranu tastature. Tastatura će se delimično odvojiti 8. Uklonite kablove tako što ćete povući priključke ka gore. Uklonite tastaturu. Postavljanje tastature Da biste instalirali tastaturu, uradite sledeće: Uputstvo za korisnike...

 • Page 95

  1. Priključite kablove tako što ćete povući konektore nadole. 2. Umetnite tastaturu. Uverite se da se zadnja ivica tastature nalazi ispod postolja. Poglavlje 6. Zamena uređaja...

 • Page 96

  3. Gurnite tastaturu u smeru koji prikazuju strelice dok ne bude učvršćena na svom mestu. 4. Vratite vijke na mesto. 5. Postavite poklopac i okrenite ga nadole . Zatim zategnite vijke Uputstvo za korisnike...

 • Page 97: Zamena Pomoćne Baterije

  Ako pomoćna baterija nije ispravno zamenjena, postoji opasnost da dođe do eksplozije. Pomoćna baterija sadrži malu količinu štetnih supstanci. Da biste izbegli povrede: • Baterije menjajte samo onima koje preporučuje kompanija Lenovo. • Čuvajte komplet baterija dalje od vatre. • Ne izlažite ga previsokim temperaturama.

 • Page 98

  5. Odvojite konektor . Zatim izvadite pomoćnu bateriju Da biste instalirali pomoćnu bateriju, uradite sledeće: 1. Instalirajte pomoćnu bateriju . Zatim priključite konektor 2. Postavite poklopac i okrenite ga nadole . Zatim zategnite vijke Uputstvo za korisnike...

 • Page 99

  3. Vratite bateriju. Pogledajte “Zamena baterije” na stranici 59. 4. Okrenite računar. Priključite adapter za napajanje računara i sve kablove. Poglavlje 6. Zamena uređaja...

 • Page 100

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 101: Poglavlje 7. Napredna Konfiguracija

  Windows. U suprotnom, prikazaće vam se greška. Kao oznaku zemlje ili regiona koja se traži u instalaciji koristite neku od sledećih: Zemlja ili region: Oznaka Kina: SC Danska: DK Finska: FI Francuska: FR Nemačka: GR © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 102: Instaliranje Operativnog Sistema Windows 7

  9. Instalirajte upravljačke programe uređaja. Pogledajte “Instaliranje drugih upravljačkih programa i softvera” na stranici 86. Instaliranje zakrpa registra za Windows 7 Idite na http://www.lenovo.com/support i instalirajte sledeće zakrpe registra: • Zakrpa registra koja omogućava funkciju Wake Up on LAN u stanju pripravnosti za proizvode sa oznakom Energy Star •...

 • Page 103: Instaliranje Upravljačkih Programa

  Instaliranje upravljačkog programa za 4-u-1 čitač medijskih kartica Da biste mogli da koristite 4-u-1 čitač medijskih kartica, potrebno je da preuzmete i instalirate upravljački program Realtek Multi Card Reader Driver sa Lenovo veb lokacije za podršku na adresi: http://www.lenovo.com/support Instaliranje upravljačkog programa za USB 3.0 konektor Ukoliko vaš...

 • Page 104: Instaliranje Drugih Upravljačkih Programa I Softvera

  Napomena: Ukoliko na hard disku ne možete da pronađete dopunske datoteke, upravljačke programe i potrebnu aplikaciju ili želite da za njih primite ažuriranja i najnovije informacije, posetite veb lokaciju http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Računar se isporučuje sa programom ThinkPad Setup koji vam omogućava da izaberete različite parametre podešavanja.

 • Page 105: Glavni Meni

  6. Izaberite Restart. Pomerite kursor na opciju koju želite da biste ponovo pokrenuli sistem, a zatim pritisnite Enter. Računar će se ponovo pokrenuti. Glavni meni Meni Main je prvi interfejs koji ćete videti kada uđete u program ThinkPad Setup. On prikazuje sledeću konfiguraciju računara: •...

 • Page 106

  Tabela 4. Stavke Config menija Izbor Komentari Stavke menija Stavke podmenija Network Wake On LAN • Disabled Omogućava funkciju pokretanja sistema kada • AC Only Eternet kontroler primi • AC and Battery čarobni paket. Ako izaberete opciju AC Only, funkcija Wake on LAN je omogućena samo kada je priključen adapter za napajanje naizmeničnom...

 • Page 107

  Tabela 4. Stavke Config menija (nastavak) Izbor Komentari Stavke menija Stavke podmenija USB UEFI BIOS Support • Disabled Omogućava ili onemogućava podršku • Enabled za pokretanje sa USB disketne jedinice i USB CD-ROM uređaja. Always On USB • Disabled Ukoliko izaberete opciju Disabled, spoljašnji USB •...

 • Page 108

  Tabela 4. Stavke Config menija (nastavak) Izbor Komentari Stavke menija Stavke podmenija onemogućava i skriva USB 3.0 kontroler i USB 3.0 konektori će funkcionisati u USB 2.0 režimu. • Disabled Ukoliko izaberete opciju Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap Enabled, taster Fn •...

 • Page 109

  Tabela 4. Stavke Config menija (nastavak) Izbor Komentari Stavke menija Stavke podmenija Napomena: Ovaj podmeni nije podržan na modelima sa centralnim procesorom kompanije AMD. CPU Power Management • Disabled Automatski zaustavlja sat procesora kada nema • Enabled sistemskih aktivnosti, osim ako je funkcija uštede energije onemogućena.

 • Page 110: Meni Date/time

  Tabela 4. Stavke Config menija (nastavak) Izbor Komentari Stavke menija Stavke podmenija Beep and Alarm Password Beep • Disabled Omogućava ili onemogućava zvuk • Enabled upozorenja kada sistem traži da se unese lozinka po uključenju, lozinka za hard disk ili lozinka nadzora. Keyboard Beep •...

 • Page 111: Meni Security

  Meni Security Ako želite da podesite sigurnosne funkcije na računaru, u glavnom meniju programa ThinkPad Setup izaberite opciju Security. Napomene: • Podrazumevane postavke su za vas već optimizovane. Ako želite da promenite konfiguraciju računara, nastavite sa izuzetnim oprezom. Neispravno podešavanje konfiguracije može da dovede do neočekivanih rezultata.

 • Page 112

  Tabela 5. Stavke menija Security (nastavak) Izbor Komentari Stavke menija Stavke podmenija izaberete opciju Disabled, opcija security chip je skrivena i nije u funkciji. Set Minimum Length • Disabled Navedite minimalnu dužinu lozinke po • Password length options uključenju i lozinke za hard disk.

 • Page 113

  Tabela 5. Stavke menija Security (nastavak) Izbor Komentari Stavke menija Stavke podmenija UEFI BIOS Update Option Flash BIOS Updating by • Disabled Ukoliko izaberete opciju Enabled, svi korisnici End-Users • Enabled mogu da ažuriraju UEFI BIOS. Ukoliko izaberete Disabled, samo osoba koja zna lozinku nadzora može da ažurira UEFI BIOS.

 • Page 114

  Tabela 5. Stavke menija Security (nastavak) Izbor Komentari Stavke menija Stavke podmenija I/O Port Access Ethernet LAN • Disabled Ukoliko izaberete opciju Enabled, možete da • Enabled koristite Ethernet LAN uređaj. Wireless LAN • Disabled Ukoliko izaberete opciju Enabled, možete da •...

 • Page 115: Meni Startup

  Tabela 5. Stavke menija Security (nastavak) Izbor Komentari Stavke menija Stavke podmenija usluga nadzora koju pruža korporacija Absolute Software. Napomena: Ukoliko podesite Intel AT modul na Permanently Disabled, nećete moći ponovo da omogućite ovu postavku. Meni Startup Možda ćete morati da promenite sekvencu za pokretanje računara. Na primer, ako na različitim uređajima imate različite operativne sisteme, možete da pokrenete sistem sa bilo kojeg od njih.

 • Page 116

  3. ATAPI CD0: 4. ATAPI CD1: 5. ATA HDD2: 6. ATA HDD0: 7. ATA HDD1: 8. USB HDD: 9. PCI LAN: Ostale stavke u meniju Startup U meniju Startup programa ThinkPad Setup takođe su prikazane sledeće stavke: • Network Boot: Navodi uređaj za podizanje sistema najvišeg prioriteta koji će se koristiti kada se računar budi preko LAN mreže.

 • Page 117

  Tabela 6. Stavke Startup menija (nastavak) Izbor Komentari Stavke menija nemaju operativni sistem na kome je omogućen UEFI. • UEFI First Bira prioritet opcija za pokretanje UEFI/Legacy Boot Priority između UEFI i Legacy. • Legacy First Boot Mode • Quick Prikaz na ekranu za vreme POST-a: •...

 • Page 118: Meni Restart

  UEFI BIOS-a kako bi pridodata komponenta ispravno radila. Da biste ažurirali UEFI BIOS, idite na sledeću veb lokaciju i pratite uputstva navedena na ekranu: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Korišćenje funkcija za upravljanje sistemom Ovaj odeljak je prevashodno namenjen mrežnim administratorima.

 • Page 119: Podešavanje Funkcija Za Upravljanje

  Podešavanje funkcija za upravljanje Da biste omogućili mrežnom administratoru da daljinskim putem upravlja vašim računarom, morate da konfigurišete mrežni interfejs tako što ćete podesiti funkcije za upravljanje sistemom u programu ThinkPad Setup. U programu možete da konfigurišete sledeće funkcije: • Wake on LAN •...

 • Page 120

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 121: Poglavlje 8. Sprečavanje Problema

  9. Napravite profil svog računara na lokaciji http://www.lenovo.com/support kako bi upravljački programi uvek bili ažurirani najnovijim verzijama i revizijama. 10. Uvek ažurirajte upravljačke programe i na hardveru koji nije proizveo Lenovo. Pre ažuriranja možda ćete želeti da pročitate informativne napomene uz izdanje upravljačkog programa u vezi sa kompatibilnošću ili čestim pitanjima.

 • Page 122: Proverite Da Li Su Upravljački Programi Aktuelni

  Program System Update vam pomaže da softver na računaru uvek bude ažuran. Paketi za ažuriranje skladište se na Lenovo serverima i mogu se preuzeti sa Lenovo veb lokacije za podršku. Paketi za ažuriranje mogu da sadrže aplikacije, upravljačke programe, fleševe UEFI BIOS-a ili ažurne verzije softvera. Kada se program System Update poveže sa Lenovo veb lokacijom za podršku, on automatski prepoznaje tip mašine i...

 • Page 123: Održavanje Računara

  Održavanje računara Iako je predviđeno da računar funkcioniše pouzdano u normalnom radnom okruženju, prilikom upotrebe morate koristiti zdrav razum. Ako budete pratili ove važne savete, uspećete iz računara da izvučete maksimum u radu i užitku. Pazite gde i kako radite •...

 • Page 124: Čišćenje Kućišta Računara

  što se završi prenos podataka. U suprotnom, može doći do oštećenja podataka. Pažljivo postavljajte lozinke • Pamtite lozinke. Ako zaboravite lozinku nadzora ili lozinku za hard disk, kompanija Lenovo je neće povratiti i možda ćete morati da zamenite sistemsku ploču, hard disk ili SSD uređaj. Registrovanje računara •...

 • Page 125

  Napomena: Tečnost za čišćenje nemojte prskati direktno na tastaturu niti ekran. Čišćenje ekrana računara Postupite na sledeći način da biste očistili ekran računara: 1. Pažljivo obrišite ekran suvom, mekom krpom. Ako vam se učini da na ekranu ima ogrebotina, može se desiti da je to samo mrlja prenešena sa tastature ili TrackPoint pokazivača kada je poklopac pritisnut odozgo.

 • Page 126

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 127: Poglavlje 9. Rešavanje Računarskih Problema

  Ukoliko pri radu sa računarom naiđete na probleme, koristite program Lenovo Solution Center kao polaznu tačku za njihovo rešavanje. Program Lenovo Solution Center vam omogućava da pronađete uzroke problema sa računarom i da ih rešite. On objedinjava dijagnostičke testove, prikupljanje informacija o sistemu, status bezbednosti i informacije o podršci, zajedno sa savetima za obezbeđivanje maksimalnih performansi sistema.

 • Page 128: Prolivanje Tečnosti Po Tastaturi

  2. Dok je računar isključen, uklonite sve izvore napajanja iz računara (bateriju i adapter za napajanje računara). Zadržite dugme za napajanje 10 sekundi. Priključite ispravljač za struju dok je baterija izvađena iz računara. Ukoliko se računar ne uključi, pređite na korak 3. Napomena: Kada se računar pokrene i uđe u Windows okruženje, koristite standardni postupak isključivanja računara.

 • Page 129

  Rešenje: Kontrolna suma za postavku CRC2 u EEPROM memoriji nije ispravna. Pritisnite taster F1 da biste otišli na ThinkPad Setup. Pritisnite F9 i Enter kako biste učitali osnovna podešavanja. Pritisnite F10 i Enter da ponovo pokrenete računar. • Poruka: 0183: Loš CRC bezbednosnih podešavanja u EFI promenljivoj. Pokrenite ThinkPad Setup. Rešenje: Kontrolna suma za sigurnosne postavke u EFI Variable programu nije ispravna.

 • Page 130: Greške Bez Poruka

  Rešenje: Sistemska memorija je uklonjena. Pritisnite Esc za uobičajeno pokretanje. • Poruka: Ovaj sistem ne podržava baterije koje nije izradila ili odobrila kompanija Lenovo. Sistem će se i dalje pokretati, ali neće puniti neovlašćene baterije. Pritisnite taster Esc da biste nastavili Pažnja: kompanija Lenovo ne snosi nikakvu odgovornost za funkcionisanje ili sigurnost pri upotrebi...

 • Page 131: Zvučni Signali Greške

  Napomena: Ako niste sigurni da li ste čuli zvučne signale, isključite računar tako što ćete držati dugme za napajanje četiri sekunde ili duže. Uključite ga i ponovo slušajte. Rešenje: Uverite se u sledeće: - da je baterija ispravno instalirana; - da je ispravljač za struju priključen na računar, a kabl za napajanje uključen u ispravnu električnu utičnicu;...

 • Page 132: Problemi Sa Umrežavanjem

  1. Proverite da li je memorijski modul instaliran i pravilno smešten u računar. Možda će biti neophodno da uklonite sve dodate memorijske module da biste računar testirali samo sa fabrički instaliranim memorijskim modulima, a zatim ponovo instalirati memorijske module, jedan po jedan, da bi se obezbedila ispravna veza.

 • Page 133

  - Koristite žice kategorije 5 i uverite se da je mrežni kabl dobro priključen. - Uspostavite vezu sa 1000 BASE-T razdelnikom/skretnicom (ne 1000 BASE-X). • Problem: Funkcija Wake on LAN ne radi. Rešenje: - Uverite se da je funkcija Wake on LAN omogućena u programu ThinkPad Setup. - Ukoliko jeste, informacije o neophodnim postavkama zatražite od LAN administratora.

 • Page 134: Problemi Sa Tastaturom I Drugim Pokazivačkim Uređajima

  3. Ukoliko koristite profil za slušalice, izaberite Bluetooth Hands-free Audio (Zvuk u Bluetooth slušalicama) i kliknite na dugme Set Default (Postavi kao podrazumevano). Ukoliko koristite AV profil, izaberite Stereo Audio (Stereo zvuk) i kliknite na dugme Set Default (Postavi kao podrazumevano). 4.

 • Page 135: Problemi Sa Ekranom I Multimedijalnim Uređajima

  Ako tasteri na tastaturi i dalje ne funkcionišu, odnesite računar na servis. • Problem: Svi ili neki tasteri na spoljnoj numeričkoj tastaturi ne funkcionišu. Rešenje: Proverite da li je spoljna numerička tastatura pravilno priključena na računar. Problemi sa ekranom i multimedijalnim uređajima Ova tema obuhvata najčešće probleme sa ekranima i multimedijalnim uređajima, uključujući ekran računara, spoljni monitor i audio uređaje.

 • Page 136

  Rešenje: Da li ste ispravno instalirali operativni sistem ili program? Ako su oni instalirani i podešeni ispravno, odnesite računar na servis. • Problem: Ekran ostaje uključen čak i kada isključite računar. Rešenje: Pritisnite i zadržite dugme za napajanje u trajanju od četiri sekunde ili duže kako biste isključili računar, a zatim ga ponovo uključite.

 • Page 137

  Napomena: Ukoliko računar ne može da otkrije spoljni monitor, kliknite na dugme Detect (Otkrij). 4. Kliknite na ikonu željenog monitora (ikona Monitor-2 odnosi se na spoljni monitor). 5. Kliknite na Advanced Settings (Napredne postavke). 6. Kliknite na karticu Monitor (Monitor). Proverite da li je u prozoru sa informacijama o monitoru prikazan ispravan tip monitora.

 • Page 138

  2. Uključite spoljni monitor i računar. 3. Desnim tasterom miša kliknite na radnu površinu i izaberite Screen resolution (Rezolucija ekrana). 4. Kliknite na ikonu Monitor-2. 5. Za više ekrana izaberite opciju Extend these displays (Proširi ove prikaze). 6. Kliknite na ikonu Monitor-1 (za primarni ekran, ekran računara). 7.

 • Page 139: Problemi Sa Baterijom I Napajanjem

  2. Kliknite na Hardware and Sound (Hardver i zvuk). 3. Kliknite na Sound (Zvuk). 4. U prozoru Sound (Zvuk) kliknite na karticu Recording (Snimanje). 5. Izaberite Microphone (Mikrofon), a zatim kliknite na dugme Properties (Svojstva). 6. Kliknite na karticu Levels (Nivoi) i pomerite klizač za Microphone Boost nagore. 7.

 • Page 140

  2. Uverite se da je prekomerno ispražnjeni komplet baterija u računaru. 3. Povežite ispravljač za struju sa računarom i ostavite ga da se napuni. Ako je dostupan brzi punjač (Quick Charger), pomoću njega napunite ispražnjeni komplet baterija. Ako komplet baterija ne može u potpunosti da se napuni za 24 sata, koristite novi komplet baterija. •...

 • Page 141: Problemi Sa Podizanjem Sistema

  Ako primite poruku o grešci dok operativni sistem učitava konfiguraciju radne površine, nakon samoispitivanja po uključenju (Power-on self-test – POST), proverite sledeće stavke: 1. Poruku o grešci potražite na Lenovo veb lokaciji za podršku na adresi http://www.lenovo.com/support. 2. Poruku o grešci potražite na početnoj stranici veb lokacije Microsoft Knowledge Base na adresi http://support.microsoft.com/.

 • Page 142: Problemi Sa Disk Jedinicama I Ostalim Uređajima Za Skladištenje

  Rešenje: Ako se mikroprocesor pregreje, računar automatski ulazi u režim spavanja da bi se ohladio računar i zaštitio mikroprocesor i druge unutrašnje komponente. Pomoću programa Power Manager proverite podešavanja za režim spavanja. • Problem: Računar ulazi u režim spavanja (indikator spavanja se uključi) odmah nakon samoispitivanja po uključenju.

 • Page 143: Problem Sa Softverom

  Problemi sa jedinicom hard diska • Problem: Pri radu jedinice hard diska povremeno se čuje kloparanje. Rešenje: Kloparanje može da se čuje: - kada jedinica hard diska počinje ili završava postupak pristupa podacima; - prilikom nošenja jedinice hard diska; - kada nosite računar. To je uobičajeno za jedinicu hard diska i ne radi se o nedostatku.

 • Page 144

  Problem sa USB-om Problem: Uređaj povezan sa USB konektorom ne funkcioniše. Rešenje: Otvorite prozor Device Manager (Upravljač uređajima). Uverite se da je USB uređaj ispravno podešen, kao i da su ispravno dodeljeni resursi računara i da je pravilno instaliran upravljački program uređaja. Kliknite na Start ➙...

 • Page 145: Poglavlje 10. Pristup Podršci

  Dobijanje pomoći i usluga Ako vam je potrebna pomoć, usluga ili tehnička podrška, odnosno samo želite da saznate više informacija o Lenovo proizvodima, od kompanije Lenovo dobićete veliki broj resursa koji vam mogu pomoći. U ovom © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 146: Upotreba Dijagnostičkih Programa

  Informacije o rešavanju problema ili dijagnostički programi mogu da utvrde da su vam potrebni dodatni ili ažurirani upravljački programi ili drugi softver. Najnovije tehničke informacije i upravljačke programe za uređaje, kao i ispravke za računare, možete preuzeti sa Lenovo veb lokacije za podršku na adresi http://www.lenovo.com/support.

 • Page 147: Pronalaženje Thinkpad Opcija

  • Popravka Lenovo hardvera – ako je ustanovljeno da je problem nastao zbog Lenovo hardvera koji je pod garancijom, obučeno osoblje će vam pružiti odgovarajući nivo usluge. • Upravljanje inženjerskim promenama - povremeno se mogu javiti potrebe za promenama nakon prodaje proizvoda.

 • Page 148: Kupovina Dodatnih Usluga

  Tokom i nakon garantnog roka, možete kupiti dodatne usluge, kao što je podrška za hardver kompanije Lenovo i ostalih brendova, operativne sisteme i programe, usluge podešavanja i konfiguracije mreže, usluge za popravku nadograđenog ili proširenog hardvera i usluge prilagođene instalacije. Dostupnost i naziv usluge mogu da variraju u zavisnosti od zemlje.

 • Page 149: Dodatak A. Regulatorne Informacije

  Međutim, nivo energije koja se emituje je znatno manji od elektromagnetne energije koju emituju bežični uređaji, kao što su mobilni telefoni. Imajući u vidu činjenicu da je rad integrisanih bežičnih kartica u skladu sa bezbednosnim smernicama i preporukama za radio frekvenciju, Lenovo ih smatra bezbednim za potrošače. Navedeni standardni i Dodatak A. Regulatorne informacije...

 • Page 150: Položaj Ultraconnect Bežične Antene

  preporuke odražavaju saglasnost naučne zajednice i nastali su po dogovoru grupa učesnika i komisija sastavljenih od naučnika koji neprestano pregledaju i tumače iscrpnu literaturu za istraživački rad. U pojedinim okolnostima ili okruženjima vlasnik zgrade ili odgovorni predstavnici organizacije mogu da zabrane korišćenje integrisanih bežičnih kartica.

 • Page 151: Pronalaženje Bežičnih Regulatornih Obaveštenja

  EAR E1 spisku. Obaveštenje o elektronskom zračenju Sledeće informacije se odnose na ThinkPad X131e. Deklaracija o ispravnosti Federalne komisije za komunikaciju This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

 • Page 152: Izjava O Ispravnosti Industrijskih Emisija Klase B U Kanadi

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 153: Izjava O Zakonskoj Saglasnosti Za Klasu B U Koreji

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 154

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 155: Dodatak B. Weee Izjava I Izjava O Recikliranju

  Skupljanje i recikliranje rashodovanih Lenovo računara ili monitora Ako ste zaposleni i treba da odložite Lenovo računar ili monitor koji je vlasništvo kompanije u kojoj radite, morate to uraditi u skladu sa Zakonom o promociji efektivnog iskorištavanja resursa. Računari i monitori su kategorizovani kao industrijski otpad i trebalo bi da ih odlažu preduzimači radova koji se bave skupljanjem...

 • Page 156: Informacije O Recikliranju Za Brazil

  želite da je zamenite za novu, obratite se prodavcu i zatražite uslugu popravke koju obezbeđuje kompanija Lenovo. Ako ste je zamenili sami i želite da se rešite iskorišćene litijumske baterije, obložite je izolacionom trakom, obratite se prodavcu i postupite u skladu sa uputstvima koja od njega dobijete. Ako koristite Lenovo računar kod kuće i potrebno je da odložite iskorišćenu litijumsku bateriju, morate to uraditi u skladu sa...

 • Page 157: Informacije O Recikliranju Baterija Za Tajvan

  životnu sredinu i zdravlje ljudi zbog mogućeg prisustva opasnih supstanci. Informacije o pravilnom prikupljanju i postupku naći ćete na adresi: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informacije o recikliranju baterija za Tajvan Informacije o recikliranju baterija za Sjedinjene Države i Kanadu...

 • Page 158

  Uputstvo za korisnike...

 • Page 159: Dodatak C. Informacije O Modelu Energy Star

  Windows na svom računaru. Funkcija Wake on LAN je omogućena kada se Lenovo računar isporučuje iz fabrike i ova postavka ostaje aktivna čak i kada je računar u režimu spavanja. Ako vam nije potrebno da funkcija Wake on LAN bude omogućena dok je računar u režimu spavanja, možete smanjiti potrošnju energije i produžiti vreme...

 • Page 160

  5. Izaberite karticu Power Management (Upravljanje napajanjem). 6. Uklonite oznaku iz polja za potvrdu Dozvoli ovom uređaju da probudi računar. 7. Kliknite na dugme OK (U redu). Uputstvo za korisnike...

 • Page 161: Dodatak D. Obaveštenja

  Lenovo može bez vašeg prethodnog odobrenja da koristi i daje informacije koje ste mu dali na bilo koji način koji smatra shodnim. Sve reference u ovom izdanju na stranice čiji vlasnik nije Lenovo, su date samo kao olakšice i ni na koji način ne predstavljaju reklamiranje tih Internet stranica. Materijali na tim Internet lokacijama nisu deo materijala za ovaj Lenovo proizvod i koristite ih na svoj rizik.

 • Page 162: Zaštitni žigovi

  Zaštitni žigovi Sledeći termini su zaštitni žigovi kompanije Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim državama ili oboma: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel i Intel SpeedStep jesu zaštitni žigovi ili registrovani zaštitni žigovi korporacije Intel ili njenih podružnica u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

 • Page 164

  Šifra proizvoda: Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: