Download Print this page

Advertisement

Uživatelská příručka
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Uživatelská příručka ThinkPad X131e...

 • Page 2

  Na webových stránkách je k dispozici aktualizovaná příručka Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení a dokument Regulatory Notice. Chcete-li si tyto dokumenty prostudovat, jděte na stránku http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides, klepněte na User Guides & Manuals (Uživatelské příručky a návody) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 • Page 3: Table Of Contents

  Jak zabránit výboji statické elektřiny ..Připojení k síti Ethernet ..Výměna baterie ....© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  Webové stránky podpory Lenovo ..Dříve než začnete... . Volání Lenovo ... . . Instalace operačního systému Windows 7 . .

 • Page 5

  Dodatek D. Upozornění ..Ochranné známky ... . . © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 6

  Uživatelská příručka...

 • Page 7: Důležité Informace

  žádným způsobem vystaveny zacházení, které by mohlo ohrozit provoz počítače. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Důležité Bezpečnostní Instrukce

  Instrukce v tomto dokumentu nemění podmínky, za kterých jste ® počítač pořídili, ani podmínky Omezené záruky Lenovo . Další informace naleznete v části „Informace o záruce“ v příručce Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a nastavení dodané s vaším počítačem.

 • Page 9: Stavy, Které Vyžadují Okamžitou Akci

  • Produkt nefunguje normálně při dodržování návodu k použití. Poznámka: Zjistíte-li některý z těchto případů u produktu (jako je prodlužovací šňůra) od jiného dodavatele, než je Lenovo, přestaňte daný produkt používat, dokud nezískáte od zástupce dodavatele další pokyny nebo odpovídající náhradu.

 • Page 10

  je napájení vypnuté a že je produkt odpojen od všech zdrojů napájení. S jakýmikoliv otázkami se obraťte na servisní středisko Customer Support Center. Ačkoliv po odpojení napájecí šňůry nejsou v počítači žádné pohyblivé díly, pro vaši bezpečnost jsou nutná následující varování. POZOR: Nebezpečné...

 • Page 11

  Ověřte, že prodlužovací kabely, chrániče přepětí, nepřerušitelné zdroje napájení a zásuvky odpovídají požadavkům produktu na elektrický příkon. Tato zařízení nikdy nepřetěžujte. Používáte-li napájecí lišty, nepřekračujte doporučený příkon na vstupu. S otázkami o příkonu a požadavcích na napájení se obraťte na elektrotechnika. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12

  Zástrčky a zásuvky NEBEZPEČÍ Pokud zásuvka, kterou chcete použít pro vaše zařízení, vykazuje znaky poškození nebo koroze, nepoužívejte ji, dokud není opravena kvalifikovaným elektrotechnikem. Zástrčku neohýbejte a neupravujte. Je-li zástrčka poškozena, získejte od výrobce náhradu. Do elektrické zásuvky nezapojujte kromě počítače další domácí či firemní přístroje s velkou spotřebou elektřiny, jinak nestabilní...

 • Page 13

  Mnoho mobilních produktů, jako jsou například přenosné počítače v provedení notebook, dále používá dobíjitelnou baterii pro napájení systému, který není momentálně zapojen v síti. Baterie od Lenovo byly testovány z hlediska kompatibility s vaším produktem a smí být nahrazovány pouze schválenými bateriemi.

 • Page 14

  Poznámka k lithiové knoflíkové baterii NEBEZPEČÍ Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí exploze. K náhradě lithiové knoflíkové baterie používejte pouze stejný či obdobný typ, jako je ten doporučený výrobcem. Baterie obsahuje lithium a při nesprávném používání, zacházení nebo likvidaci může explodovat.

 • Page 15

  čištění častěji. • Nezakrývejte ani neblokujte žádné větrací otvory. • Počítač nesmí být „zabudován“ do nábytku, neboť by to mohlo zvýšit riziko přehřátí. • Teplota vzduchu proudícího dovnitř počítače nesmí překročit 35 °C (95 °F). © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Bezpečnostní instrukce týkající se elektrického proudu NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích šňůrách, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: • Nepoužívejte počítač za bouřky. • Při bouřce nezapojujte ani neodpojujte žádné kabely, ani neprovádějte instalaci, údržbu či rekonfiguraci tohoto výrobku.

 • Page 17

  Používání sluchátek, která nesplňují normu ČSN EN 50332-2, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku. Jestliže jste spolu se svým počítačem Lenovo obdrželi i sluchátka (jako sadu), můžete si být jisti, že kombinace sluchátek a počítače splňuje specifikace normy ČSN EN 50332-1. Rozhodnete-li se používat jiná...

 • Page 18

  Uživatelská příručka...

 • Page 19: Kapitola 1. Přehled Produktu

  Umístění ovládacích prvků, konektorů a kontrolek počítače Tato část popisuje funkce hardwaru počítače a obsahuje základní informace, které byste měli znát, než začnete počítač používat. Pohled zepředu Obrázek 1. Pohled zepředu na model ThinkPad X131e ® Integrovaná kamera Kontrolky stavu systému (aktivní logo ThinkPad ®...

 • Page 20

  Dotyková ploška Kolík zařízení TrackPoint Klávesnice obsahuje jedinečné polohovací zařízení Lenovo UltraNav. Ukazování, výběr a posouvání můžete provádět v jediném procesu, aniž byste prsty přesunuli ze základní pozice. Další informace naleznete v části „Použití polohovacího zařízení UltraNav“ na stránce 21.

 • Page 21: Pohled Z Pravé Strany

  Pohled z pravé strany Obrázek 2. Pohled zprava na model ThinkPad X131e Port HDMI Pozice pro čtečku karet Konektor Always On USB Kontrolka napájení Napájecí konektor Bezpečnostní zámek Pozice pro čtečku karet V závislosti na modelu může být váš počítač vybaven pozicí pro čtečku karet. Další informace o podporovaných kartách naleznete v části „Použití...

 • Page 22: Pohled Z Levé Strany

  Zakupte si bezpečnostní kabelový zámek, který se hodí k vašemu bezpečnostnímu zámku. Zámek připevněte k pevnému předmětu, ochráníte tím svůj počítač proti krádeži. Pohled z levé strany Obrázek 3. Pohled zleva na model ThinkPad X131e Konektor VGA (Video graphics array) Mřížka ventilátoru Konektor Ethernet Konektory USB 3.0...

 • Page 23: Pohled Zespodu

  • Combo audio jack nepodporuje klasický mikrofon. Další informace naleznete v části „Použití funkcí zvuku“ na stránce 36. Pohled zespodu Obrázek 4. Pohled zespodu na model ThinkPad X131e Baterie Pozice karty SIM Pozice pro upgrade paměti Pozice pro kartu PCI Express Mini pro bezdrátovou...

 • Page 24: Kontrolky Stavu

  Pozice pro upgrade paměti Velikost paměti počítače můžete zvýšit instalací paměťového modulu do pozice pro upgrade paměti. Paměťové moduly jsou k dispozici jako doplňky od Lenovo. Pozice pro kartu PCI Express Mini pro bezdrátovou kartu WAN Váš počítač může být vybaven kartou (WAN) instalovanou ve slotu pro kartu PCI Express Mini, která...

 • Page 25

  Význam kontrolky je následující: • Červená: Počítač je zapnutý (v normálním režimu). • Rychle blikající červená: Počítač přechází do spánkového režimu nebo do režimu hibernace. • Pomalu blikající červená: Počítač je ve spánkovém režimu. • Vypnuto: Počítač je vypnutý nebo v režimu hibernace. Kapitola 1.

 • Page 26

  Kontrolka stavu bezdrátové sítě Kontrolka stavu bezdrátové sítě je umístěna na vnější straně víka počítače. Význam kontrolky je následující: • Svítí zeleně: Funkce bezdrátového připojení počítače je zapnuta. • Nesvítí: Funkce bezdrátového připojení počítače je vypnuta. Kontrolka napájení Váš počítač je vybaven kontrolkou, která ukazuje stav napájení. Význam kontrolky je následující: •...

 • Page 27: Nalezení Důležitých Informací O Produktu

  Certificate of Authenticity (COA). Štítek s modelem a typem zařízení Štítek s typem a modelem počítače označuje váš počítač. Když se obracíte na Lenovo s žádostí o pomoc, štítek s typem a modelem počítače pomáhá technikům k rychlejší identifikaci vašeho počítače a zajišťuje rychlejší...

 • Page 28: Štítek S Certifikátem Pravosti

  Poznámka: S počítačem lze použít pouze bezdrátové karty LAN nebo bezdrátové karty WAN ověřené společností Lenovo. Pokud instalujte neověřenou kartu PCI Express Mini, která není schválená pro váš počítač, počítač se nespustí, pouze zobrazí chybovou zprávu a bude vydávat zvukové signály.

 • Page 29: Technické údaje

  Paměť • Moduly Double data rate 3 synchronous dynamic random access memory (DDR3 SDRAM) Disková jednotka • 2,5" (výška 7 mm) jednotka pevného disku nebo 2,5" (výška 7 mm) jednotka SSD Displej Barevný displej s technologií TFT. • Velikost: 11,6" (294,64 mm) •...

 • Page 30: Provozní Prostředí

  Vytvářené teplo • Maximálně 65 W (222 Btu/h) Napájecí zdroj (adaptér napájení) • Vstup se sinusovým průběhem, 50 až 60 Hz • Vstupní parametry adaptéru napájení: 100 až 240 V, 50 až 60 Hz Baterie • Baterie lithium-ion (Li-Ion) Výdrž baterie •...

 • Page 31: Přístup K Programům Thinkvantage

  Klepněte na volbu Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Program spustíte poklepáním na odpovídající ikonu. Poznámka: Pokud je ikona programu v okně programu Lenovo ThinkVantage Tools zobrazena šedě, je třeba program nainstalovat manuálně. Chcete-li program nainstalovat manuálně, poklepejte na jeho ikonu.

 • Page 32: Úvod Do Programů Thinkvantage

  Lenovo - Rozšířené zabezpečení Communications Utility Hardware a zvuk Lenovo – Webové konference Lenovo Solution Center Systém a zabezpečení Lenovo – Stav systému a diagnostika Programy Message Center Plus Zprávy od společnosti Lenovo Mobile Broadband Connect Síťová připojení a internet Lenovo –...

 • Page 33

  • Rescue and Recovery • System Update Message Center Plus Program Message Center Plus automaticky zobrazuje zprávy a důležitá oznámení od Lenovo, jako je např. upozornění na aktualizaci systému nebo upozornění na stav, který vyžaduje vaši pozornost. Mobile Broadband Connect Program Mobile Broadband Connect umožňuje vašemu počítači využít širokopásmové...

 • Page 34

  Poznámka: Program SimpleTap je k dispozici pouze u některých modelů s předinstalovaným operačním systémem Windows 7. Pokud váš model se systémem Windows 7 neobsahuje předinstalovaný program SimpleTap, naleznete ho na webových stránkách http://www.lenovo.com/support. System Update Program System Update pomáhá udržovat software ve vašem počítači aktuální tím, že stahuje a instaluje softwarové...

 • Page 35: Kapitola 2. Použití Počítače

  „Použití karty Flash Media Card“ na stránce 37 Registrace počítače Po registraci počítače jsou informace uloženy do databáze, díky které vás může společnost Lenovo kontaktovat v případě stažení produktu z prodeje či jiného vážného problému. V některých zemích navíc registrovaným uživatelům nabízí rozšířené služby a výhody.

 • Page 36: Speciální Klávesy A Tlačítka

  Je pro vás obtížné připojit se na různých místech? • Potřebujete-li vyřešit problémy s bezdrátovým připojením, navštivte webovou stránku: http://www.lenovo.com/support/faq • Využijte síťových funkcí prostřednictvím programu Access Connections. • Chcete-li se dozvědět více o používání bezdrátových funkcí vašeho počítače, přečtěte si „Bezdrátová...

 • Page 37: Kombinace Funkčních Kláves

  Kombinace funkčních kláves Chcete-li použít kombinace kláves s funkční klávesou Fn, stiskněte a držte klávesu Fn ; potom stiskněte jednu z funkčních kláves . Poté obě klávesy uvolněte. Tlačítka ovládání hlasitosti Chcete-li rychle upravit hlasitost, vypnout zvuk počítače nebo vypnout mikrofon, stiskněte jednu z těchto kombinací...

 • Page 38

  • Obslužný program OnScreen Display Utility • Ovladače bezdrátových zařízení Tyto ovladače můžete stáhnout z adresy http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Nastavení kamery a zvuku • Fn+F6 Stiskem kláves Fn+F6 otevřete okno nastavení komunikace. V tomto okně je možné pořídit snímek nebo změnit nastavení kamery a zvuku.

 • Page 39: Klávesa Windows

  Klávesa Windows Nabídku Start operačního systému Windows můžete zobrazit či skrýt stiskem klávesy Windows Klávesu Windows je možné použít rovněž společně s jinými klávesami k vyvolání dalších funkcí. Další informace získáte v informačním systému nápovědy operačního systému Windows. Použití polohovacího zařízení UltraNav Váš...

 • Page 40: Použití Polohovacího Zařízení Trackpoint

  Můžete také změnit nastavení polohovacího zařízení UltraNav klepnutím na ikonu UltraNav v oznamovací oblasti systému Windows. Chcete-li zobrazit ikonu UltraNav v oznamovací oblasti systému Windows, přečtěte si část „Přidání ikony UltraNav do oznamovací oblasti systému Windows“ na stránce 24. Použití polohovacího zařízení TrackPoint Polohovací...

 • Page 41: Použití Dotykové Plošky

  Poznámka: Pokud vyměňujete klávesnici, nová klávesnice je vybavena standardní čepičkou. Pokud chcete, můžete si nechat čepičku ze staré klávesnice a používat ji na nové. Použití dotykové plošky Dotyková ploška je ploška umístěná pod tlačítky zařízení TrackPoint ve spodní části klávesnice. Chcete-li posunout ukazatel na obrazovce, přejeďte špičkou prstu přes dotykovou plošku ve směru, kterým chcete posunout ukazatel.

 • Page 42: Vypnutí Polohovacího Zařízení Ultranav A Používání Externí Myši

  Vypnutí polohovacího zařízení UltraNav a používání externí myši Pokud připojíte k USB konektoru externí myš, můžete ji používat současně s polohovacím zařízením TrackPoint a dotykovou ploškou. Zakázání zařízení TrackPoint nebo dotykové plošky Chcete-li zakázat TrackPoint nebo dotykovou plošku, proveďte jednu z těchto akcí: 1.

 • Page 43: Použití Napájecího Adaptéru

  Použití napájecího adaptéru Energie pohánějící váš počítač může přicházet buď z vestavěné lithium-ion (Li-ion) baterie dodané s vaším počítačem, nebo ze zásuvky prostřednictvím napájecího adaptéru. Jestliže používáte napájecí adaptér, baterie se automaticky nabíjí. Napájecí adaptér se skládá ze dvou základních komponent: •...

 • Page 44: Správa Energie Baterie

  Správa energie baterie Pomocí programu Power Manager můžete nastavit napájení tak, abyste dosáhli optimálního výkonu i úspory energie. Pokyny týkající se spouštění programu Power Manager naleznete v části „Přístup k programům ThinkVantage“ na stránce 13. Další informace o použití programu Power Manager najdete v informačním systému nápovědy k tomuto programu.

 • Page 45: Jak Zacházet S Baterií

  žádný druh záruky na selhání nebo škody způsobené jejich použitím. Poznámka: Je-li nainstalována neschválená baterie, zobrazí se následující zpráva: „Nainstalovaná baterie není tímto systémem podporována a nebude se dobíjet. Vyměňte baterii za správnou baterii Lenovo určenou pro tento systém.“...

 • Page 46: Připojení K Síti

  • Baterii ukládejte mimo dosah dětí. Baterie je spotřební zboží. Pokud se vaše baterie začne příliš rychle vybíjet, vyměňte ji za novou baterii typu doporučeného Lenovo. Další informace týkající se výměny baterie vám sdělí servisní středisko. NEBEZPEČÍ Neupusťte ji, nemačkejte, nepropíchávejte, ani ji nevystavujte násilnému zacházení. Nesprávné...

 • Page 47: Připojení K Síti Ethernet

  Poznámka: Některé modely jsou vybaveny vestavěnou kartou bezdrátového připojení WAN, která vám umožní navázat bezdrátové připojení prostřednictvím vzdálených veřejných a privátních sítí. Program Access Connections je program asistence připojení pro tvorbu a správu profilů umístění. Každý profil umístění má uložena veškerá nastavení síťové a internetové konfigurace potřebná k připojení k síťové infrastruktuře z určitého umístění, např.

 • Page 48

  Chcete-li tuto funkci zakázat, přečtěte si pokyny v části „Zapnutí a vypnutí funkcí bezdrátového připojení“ na stránce 32. Poznámka: Kartu pro bezdrátové připojení si můžete zakoupit jako doplněk od Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html.

 • Page 49

  Chcete-li konfigurovat zařízení Bluetooth nebo spravovat nastavení připojení, použijte položku Zařízení Bluetooth v nabídce Ovládací panely. 1. Klepněte na Start ➙ Ovládací panely. 2. Klepněte na Hardware a zvuk. 3. Klepněte na Zařízení a tiskárny. Data na zařízení podporující funkci Bluetooth odešlete takto: 1.

 • Page 50

  Úroveň signálu 3 Poznámka: Další informace o Access Connections Gauge najdete v informačním systému nápovědy programu Access Connections. Ikona Access Connections a ikona stavu bezdrátového připojení Ikona programu Access Connections zobrazuje obecný stav připojení. Ikona stavu bezdrátového připojení zobrazuje sílu signálu a stav vašeho bezdrátového připojení. Podrobnější...

 • Page 51: Prezentace A Multimédia

  • Stisknutím kláves Fn+F5 zobrazíte seznam bezdrátových funkcí, jako je bezdrátová síť LAN, WAN a Bluetooth. Výběrem funkci zapnete nebo vypnete. • Klepněte na ikonu stavu bezdrátového připojení programu Access Connections v oznamovací oblasti systému Windows. Klepněte na tlačítko Zapnout bezdrátové připojení a zapněte funkci bezdrátového připojení...

 • Page 52: Použití Dvou Displejů

  3. Stisknutím kláves Fn+F7 změňte umístění výstupu zobrazení. Takto můžete přepínat mezi zobrazením výstupu na externím monitoru, monitoru počítače nebo na obou monitorech. Poznámka: Pokud váš počítač nedetekuje externí monitor, klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a vyberte možnost Rozlišení obrazovky. Klepněte na tlačítko Detekovat. Nastavení...

 • Page 53

  Používání funkce Rozšířená plocha Váš počítač podporuje funkci s názvem Rozšířená plocha. Pomocí funkce Rozšířená plocha můžete zobrazit výstup jak na displeji počítače, tak na externím monitoru. Rovněž můžete pro jednotlivé monitory zobrazit různé obrazy plochy. Funkci Rozšířená plocha můžete použít bez jakýchkoliv změn nastavení. Jestliže tato funkce nefunguje, prostudujte si část „Zapnutí...

 • Page 54: Použití Funkcí Zvuku

  Použití funkcí zvuku Výbava vašeho počítače: • Combo audio jack, průměr 1/8 " (3,5 mm) • Vestavěné stereofonní reproduktory • Vestavěný digitální mikrofon Váš počítač je vybaven rovněž zvukovým čipem, díky kterému si můžete užívat různých multimediálních zvukových funkcí: • Kompatibilní s technologií Intel High Definition Audio •...

 • Page 55: Použití Karty Flash Media Card

  Jestliže nechcete, aby byla kamera spouštěna automaticky po stisku kláves Fn+F6 nebo při použití programu, stiskem kláves Fn+F6 otevřete okno nastavení komunikace a klepněte na tlačítko Skrýt obraz mojí kamery, čímž kameru vypnete. Konfigurace nastavení kamery Můžete konfigurovat nastavení kamery podle svých potřeb, např. můžete upravit kvalitu výstupu videa. Kameru nastavíte takto: 1.

 • Page 56: Vyjmutí Karty Flash Media Card

  Vyjmutí karty Flash Media Card Kartu Flash Media Card vyjmete takto: 1. Klepněte na položku Zobrazit skryté ikony v hlavním panelu. 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium. 3. Vyberte odpovídající položku, aby bylo možné odebrat kartu z operačního systému Windows. 4.

 • Page 57: Copyright Lenovo

  Následující části obsahují informace o uspořádání pracoviště, umístění zařízení a o zavedení zdravých pracovních návyků. Lenovo poskytuje nejnovější informace a technologie postiženým zákazníkům. Informace o přístupnosti poskytují přehled o snahách v této oblasti. Ergonomické informace Práce ve virtuální...

 • Page 58: Jak Dosáhnout Co Největšího Pohodlí

  Informace o přístupnosti Lenovo usnadňuje invalidním zákazníkům přístup k informacím a technologiím. Následující informace umožňují uživatelům s postižením sluchu, zraku nebo hybnosti efektivně pracovat s počítačem. Podpůrné technologie umožňují invalidním uživatelům přístup k informacím vhodným způsobem. Některé z těchto technologií...

 • Page 59: Cestování S Vaším Počítačem

  používat myš nebo kombinace kláves. Jiní uživatelé mohou potřebovat větší písmena nebo vysoce kontrastní režimy zobrazení. V některých případech jsou dostupné lupy a syntetizátory řeči. Podrobné informace o těchto možnostech naleznete v informačním systému nápovědy společnosti Microsoft. Chcete-li použít program doplňků pro přístupnost, klepněte na položku Start ➙ Ovládací panely ➙ Usnadnění...

 • Page 60

  • Kvalitní brašna, která zajišťuje dostatečné tlumení a ochranu. • Externí paměťové zařízení Cestujete-li do zahraničí, neměli byste zapomenout na napájecí adaptér určený pro zemi, do které cestujete. Cestovní příslušenství můžete zakoupit na stránkách http://www.lenovo.com/accessories. Uživatelská příručka...

 • Page 61: Kapitola 4. Zabezpečení

  Viz pokyny dodané s mechanickým zámkem. Poznámka: Jste zodpovědní za posouzení, výběr a implementaci zámkových zařízení a bezpečnostních funkcí. Společnost Lenovo neposkytuje žádný komentář, posouzení či záruku na funkce, kvalitu a výkon zámkových zařízení a bezpečnostních funkcí. Používání hesel Pomocí...

 • Page 62: Heslo Pro Spuštění

  9. Do pole Confirm New Password zadejte heslo znovu a stiskněte klávesu Enter. Upozornění: Je dobré si heslo pro spuštění poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud heslo zapomenete, je nutné odnést počítač k prodejci nebo obchodnímu zástupci společnosti Lenovo, kde heslo zruší.

 • Page 63

  Upozornění: Je dobré si hesla poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud zapomenete uživatelské heslo nebo uživatelské i hlavní heslo, společnost Lenovo nebude moci vaše hesla resetovat ani neobnoví data z jednotky pevného disku. Je třeba doručit počítač autorizovanému prodejci společnosti Lenovo nebo obchodnímu zástupci a jednotka pevného disku bude vyměněna.

 • Page 64: Heslo Administrátora

  Při příštím zapnutí počítače bude nutné zadat uživatelské heslo pevného disku nebo hlavní heslo pevného disku, aby bylo možné počítač spustit a získat přístup do operačního systému. Změna nebo odstranění hesla pevného disku Postupujte podle kroků 1 až 7 v části „Nastavení hesla pevného disku“ na stránce 45, zadejte své heslo, abyste získali přístup k programu ThinkPad Setup.

 • Page 65

  • Administrátor systému může pomocí hesla administrátora získat přístup k počítači i ve chvíli, kdy si uživatel nastavil heslo pro spuštění. Heslo administrátora je nadřazeno heslu pro spuštění. • Pokud je nastaveno heslo pro spuštění i heslo administrátora, můžete dělat kteroukoliv z těchto činností pouze v případě, že znáte heslo administrátora: - Odstraňování...

 • Page 66: Zabezpečení Pevného Disku

  Upozornění: Je dobré si heslo poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud jste zapomněli heslo administrátora, společnost Lenovo toto heslo neobnoví. Je třeba doručit počítač autorizovanému prodejci společnosti Lenovo nebo obchodnímu zástupci a základní deska bude vyměněna. Budete potřebovat doklad o koupi počítače a bude vám účtován poplatek za práci a díly.

 • Page 67

  Poznámka: Je-li váš počítač model se systémem Windows 7, není v něm program Client Security Solution předinstalován. Chcete-li konfigurovat bezpečnostní čip, stáhněte si nejnovější verzi programu Client Security Solution z webových stránek společnosti Lenovo. Program Client Security Solution stáhnete na adrese http://www.lenovo.com/support. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

 • Page 68: Upozornění O Smazání Dat Z Jednotky Pevného Disku Nebo Jednotky Ssd

  čitelná. My však doporučujeme využít software (payware) či službu (pay service) přímo vyvinuté k tomuto účelu. K odstranění dat z jednotky pevného disku nebo jednotky SSD nabízí Lenovo nástroj Secure Data Disposal. Chcete-li si tuto aplikaci stáhnout, přejděte na: http://www.lenovo.com/support...

 • Page 69: Ochrana Dat Před Viry

  Počítač je dodáván s předinstalovaným antivirovým softwarem, který slouží k hledání a odstraňování virů. Antivirový program je navržen tak, aby pomáhal hledat a odstraňovat viry. Lenovo poskytuje na počítači plnou verzi antivirového softwaru s licencí na 30 dní zdarma. Po 30 dnech je nutné licenci obnovit, abyste dále dostávali aktualizace antivirového programu.

 • Page 70

  Uživatelská příručka...

 • Page 71: Kapitola 5. Obnova - Přehled

  Kapitola 5. Obnova – přehled Tato kapitola popisuje prostředky obnovy, které poskytuje Lenovo. • „Vytvoření a použití média pro obnovení“ na stránce 53 • „Provádění operací zálohování a obnovy“ na stránce 54 • „Použití pracovní plochy Rescue and Recovery“ na stránce 55 •...

 • Page 72: Provádění Operací Zálohování A Obnovy

  Tato část obsahuje pokyny pro provedení operace zálohy pomocí programu Rescue and Recovery. 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery.

 • Page 73: Použití Pracovní Plochy Rescue And Recovery

  Tato část obsahuje pokyny pro provedení operace obnovy pomocí programu Rescue and Recovery. 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery.

 • Page 74: Vytvoření A Použití Záchranného Média

  2. Záchranné médium lze spustit z jakéhokoliv typu externí optické jednotky. Vytvoření záchranného média Tato část popisuje vytvoření záchranného média. 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery.

 • Page 75: Opětovná Instalace Předinstalovaných Aplikací A Ovladačů Zařízení

  3. V okně Boot Menu vyberte požadovanou optickou jednotku jako první spouštěcí zařízení. Poté vložte záchranný disk do externí optické jednotky a stiskněte klávesu Enter. Záchranné médium se spustí. • Pokud jste vytvořili záchranné médium na pevném disku USB, následující instrukce popisují použití vytvořeného záchranného média: 1.

 • Page 76: Řešení Problémů S Obnovou

  Upozornění: Pokud potřebujete aktualizované ovladače zařízení, nestahujte je z webové stránky Windows Update. Obstarejte si je od společnosti Lenovo. Další informace naleznete v části „Zajištění aktuálnosti ovladačů zařízení“ na stránce 104. Řešení problémů s obnovou Nelze-li spustit pracovní plochu Rescue and Recovery nebo operační systém Windows, můžete: •...

 • Page 77: Kapitola 6. Výměna Zařízení

  Výměna baterie Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Systém podporuje pouze baterie speciálně navržené pro konkrétní systém a vyrobené společností Lenovo či schváleným výrobcem. Systém nepodporuje neschválené baterie nebo baterie navržené pro jiné systémy. Je-li nainstalována neschválená baterie nebo baterie navržená pro jiné systémy, systém se nebude dobíjet.

 • Page 78

  Poznámka: Je-li nainstalována neschválená baterie, zobrazí se následující zpráva: „Nainstalovaná baterie není tímto systémem podporována a nebude se dobíjet. Vyměňte baterii za správnou baterii Lenovo určenou pro tento systém.“ NEBEZPEČÍ Nesprávnou výměnou baterie může vzniknout nebezpečí výbuchu. Baterie obsahuje malé množství...

 • Page 79: Výměna Karty Sim

  4. Vložte plně nabitou baterii tak, aby zaklapla na své místo . Poté posuňte západku baterie do uzamknuté pozice 5. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. Výměna karty SIM Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Váš počítač může k vytvoření připojení k bezdrátové síti WAN vyžadovat kartu SIM. V závislosti na zemi prodeje může být nutné...

 • Page 80

  5. Zatlačte kartu SIM mírně dovnitř a poté ji uvolněte. Karty SIM se povysune. Opatrně kartu SIM vysuňte ze slotu 6. Vložte kartu SIM pevně do slotu. 7. Zavřete dvířka karty SIM tak, aby zapadla na své na místo. Uživatelská příručka...

 • Page 81: Výměna Jednotky Pevného Disku Nebo Jednotky Ssd

  8. Vložte zpět baterii. Viz „Výměna baterie“ na stránce 59. 9. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. Pokud v balení najdete atrapu karty, je karta SIM již nainstalována ve slotu karty SIM a není třeba provádět žádnou další instalaci. Výměna jednotky pevného disku nebo jednotky SSD Než...

 • Page 82

  4. Uvolněte šrouby a poté odejměte kryt 5. Odšroubujte šrouby a pak vysuňte jednotku pevného disku nebo jednotku SSD ven 6. Jednotku SSD nebo jednotku pevného disku vyjměte zvednutím její levé strany. Uživatelská příručka...

 • Page 83

  7. Vložte novou jednotku SSD nebo jednotku pevného disku do pozice a zasuňte jednotku SSD nebo jednotku pevného disku pevně na místo. 8. Zasuňte jednotku SSD nebo jednotku pevného disku pevně do konektoru a poté znovu nainstalujte šrouby 9. Připevněte kryt a přiklopte jej směrem dolů...

 • Page 84: Výměna Karty Pci Express Mini Pro Bezdrátové Připojení K Síti Lan

  10. Vložte zpět baterii. Viz „Výměna baterie“ na stránce 59. 11. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. Výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové připojení k síti LAN Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. NEBEZPEČÍ Během elektrických bouří nezapojujte kabel do telefonní zásuvky ve zdi, ani jej nevytahujte ze zásuvky.

 • Page 85

  5. Je-li v balení s novou kartou obsažen nástroj pro vyjímání konektorů, použijte jej k odpojení kabelů od karty. Pokud takový nástroj obsažen není, konektory uchopte prsty a kabely jemně vytáhněte. 6. Vyšroubujte šroub . Karta povyskočí ven . Vyjměte kartu. 7.

 • Page 86: Výměna Karty Pci Express Half Mini Pro Bezdrátové Připojení K Síti Wan

  8. Připojte kabely antény k nové kartě PCI Express Mini. Připojte šedý kabel ke konektoru označenému na kartě jako „MAIN“ nebo „M“ a černý kabel ke konektoru označenému jako „AUX“ nebo „A.“ 9. Připevněte kryt a přiklopte jej směrem dolů .

 • Page 87

  NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích šňůrách, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Abyste předešli úrazu způsobenému elektrickým proudem, odpojte kabely před otevřením krytu této pozice. Upozornění: Než začnete s instalací karty PCI Express Half Mini, dotkněte se kovového stolu nebo uzemněného kovového předmětu.

 • Page 88

  6. Vyšroubujte šroub . Karta povyskočí ven . Vyjměte kartu. 7. Vytáhněte kartu PCI Express Half Mini z kovového stínicího krytu. 8. Vložte novou kartu PCI Express Half Mini do kovového stínicího krytu. Uživatelská příručka...

 • Page 89

  9. Přiložte kontakty nové karty PCI Express Half Mini Card na odpovídající pozici v patici . Přiklopte kartu, aby zapadla na místo. Zajistěte kartu pomocí šroubu 10. Připojte kabely antény k nové kartě PCI Express Half Mini. Připojte červený kabel ke konektoru označenému na kartě...

 • Page 90: Výměna Paměťového Modulu

  11. Připevněte kryt a přiklopte jej směrem dolů . Poté utáhněte šrouby 12. Vložte zpět baterii. Viz „Výměna baterie“ na stránce 59. 13. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. Výměna paměťového modulu Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Zvýšením kapacity paměti lze efektivně...

 • Page 91

  4. Uvolněte šrouby a poté odejměte kryt 5. Pokud jsou v pozicích pro paměť již nainstalovány dva paměťové moduly, současně stiskněte západky na obou okrajích patice a pak některý paměťový modul vyjměte. Tím vytvoříte místo pro nový modul. Odstraněný paměťový modul uschovejte pro další použití. 6.

 • Page 92: Výměna Klávesnice

  7. Konec opatřený zářezem nasměrujte k okraji patice s kontaktní ploškou, a poté paměťový modul vložte do pozice pod úhlem 20 stupňů. Pak jej pevně zatlačte na místo 8. Přiklopte paměťový modul směrem dolů, aby zapadl na místo. 9. Ujistěte se, že paměťový modul je pevně nainstalován v pozici a že s ním nelze snadno pohnout. 10.

 • Page 93

  NEBEZPEČÍ Během elektrických bouří nezapojujte kabel do telefonní zásuvky ve zdi, ani jej nevytahujte ze zásuvky. NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích šňůrách, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Abyste předešli úrazu způsobenému elektrickým proudem, odpojte kabely před otevřením krytu této pozice. Vyjmutí...

 • Page 94

  7. Silnějším zatlačením ve směru šipek uvolněte přední stranu klávesnice. Klávesnice se mírně povysune 8. Odpojte kabely vytažením konektorů směrem vzhůru. Vyjměte klávesnici. Instalace klávesnice Klávesnici nainstalujete takto: Uživatelská příručka...

 • Page 95

  1. Připojte kabely přiklopením konektorů směrem dolů. 2. Vložte klávesnici. Ujistěte se, že zadní hrana klávesnice je pod rámem. Kapitola 6. Výměna zařízení...

 • Page 96

  3. Zasuňte klávesnici ve směru šipek, dokud klávesnice nezapadne na místo. 4. Zašroubujte zpět šrouby. 5. Připevněte kryt a přiklopte jej směrem dolů . Poté utáhněte šrouby Uživatelská příručka...

 • Page 97: Výměna Záložní Baterie

  6. Vložte zpět baterii. Viz „Výměna baterie“ na stránce 59. 7. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. Výměna záložní baterie Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Nesprávná výměna záložní baterie může vést ke vzniku nebezpečí výbuchu. Záložní baterie obsahuje malé...

 • Page 98

  5. Odpojte konektor . Poté vyjměte záložní baterii Záložní baterii nainstalujete takto: 1. Nainstalujte záložní baterii . Poté připojte konektor 2. Připevněte kryt a přiklopte jej směrem dolů . Poté utáhněte šrouby Uživatelská příručka...

 • Page 99

  3. Vložte zpět baterii. Viz „Výměna baterie“ na stránce 59. 4. Počítač znovu otočte. Připojte napájecí adaptér a všechny kabely. Kapitola 6. Výměna zařízení...

 • Page 100

  Uživatelská příručka...

 • Page 101: Kapitola 7. Pokročilá Konfigurace

  ThinkPad Setup. Nastavení UEFI/Legacy Boot musí být stejné jako při instalaci obrazu operačního systému Windows. Jinak bude generována chyba. Zde je seznam kódů oblasti, který budete potřebovat během instalace: Země nebo region: kód Čína: SC Dánsko: DK Finsko: FI Francie: FR © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 102: Instalace Operačního Systému Windows 7

  9. Nainstalujte ovladače zařízení. Viz „Instalace dalších ovladačů a softwaru“ na stránce 86. Instalace oprav registru Windows 7 Navštivte webové stránky http://www.lenovo.com/support a nainstalujte tyto opravy registru: • Opravu registru povolující funkci Wake Up on LAN from Standby for Energy Star (probuzení zařízení...

 • Page 103: Instalace Ovladačů Zařízení

  Jestliže váš počítač podporuje USB 3.0 a přeinstalovali jste operační systém, budete muset před používáním USB 3.0 stáhnout a nainstalovat ovladače USB 3.0. 1. Otevřete webovou stránku http://www.lenovo.com/support. Vyhledejte svůj model a zobrazí se odkazy na ovladače. 2. Zvolte ovladač USB 3.0 pro 32bitový nebo 64bitový operační systém a rozbalte jej na jednotku pevného disku.

 • Page 104: Instalace Dalších Ovladačů A Softwaru

  Poznámka: Pokud nemůžete na jednotce pevného disku najít doplňkové soubory, ovladače zařízení či softwarové aplikace, které potřebujete, nebo pokud chcete získat aktualizace a nejnovější informace, navštivte webovou stránku http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Počítač obsahuje program ThinkPad Setup, který vám umožňuje nastavit různé parametry.

 • Page 105: Nabídka Config

  • Machine Type Model • System-unit serial number • System board serial number • Asset Tag • CPU Type • CPU Speed • Installed memory • UUID • MAC address (Internal LAN) Nabídka Config Pokud potřebujete nastavení svého počítače, vyberte položku Config v hlavní nabídce programu ThinkPad Setup.

 • Page 106

  tabulka 4. Položky nabídky Config Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Network Wake On LAN • Disabled Povolit spuštění systému, jakmile řadič Ethernet • AC Only obdrží paket magic. • AC and Battery Pokud zvolíte možnost AC Only, funkce Wake on LAN bude fungovat pouze v případě, že bude připojen napájecí...

 • Page 107

  tabulka 4. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky USB UEFI BIOS Support • Disabled Povoluje nebo zakazuje podporu spuštění z jednotky • Enabled USB a USB CD-ROM. Always On USB • Disabled Pokud vyberete volbu Disabled, nelze externí...

 • Page 108

  tabulka 4. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap • Disabled Pokud vyberete Enabled, klávesa Fn bude fungovat • Enabled jako klávesa Ctrl a klávesa Ctrl bude fungovat jako klávesa Fn. Poznámka: I v případě, že jste zvolili možnost Enabled, je při přechodu...

 • Page 109

  tabulka 4. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky CPU Power Management • Disabled Pokud není tato úsporná funkce vypnutá, zastaví • Enabled procesor automaticky vždy, když neprobíhají žádné systémové aktivity. Tuto funkci obvykle není nutné měnit.

 • Page 110: Nabídka Date/time

  tabulka 4. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Serial ATA (SATA) SATA Controller Mode • Compatibility Vybírá provozní režim řadiče Option SATA. Pokud vyberete • AHCI možnost Compatibility, řadič SATA bude používat režim kompatibility. Core Multi-Processing •...

 • Page 111

  • Password: Nastavení hesla. • UEFI BIOS Update Option: Nastavení aktualizace Flash UEFI BIOS. • Memory Protection: Nastavení pro funkci Data Execution Prevention. • Virtualization: Zapnutí či vypnutí nastavení pro technologii Intel Virtualization Technology a funkci Intel VT-d Feature (pro modely vybavené procesorem Intel) nebo AMD-V™ Technology (pro modely vybavené procesorem AMD).

 • Page 112

  tabulka 5. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky nikdo jiný nebude moci délku měnit. Password at unattended • Disabled Pokud vyberete a zapnete boot volbu Password at • Enabled unattended boot, po zapnutí počítače se objeví...

 • Page 113

  tabulka 5. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Memory Protection Execution Prevention • Disabled Některé počítačové viry a červi způsobují přetečení • Enabled vyrovnávací paměti tím, že spouští kód tam, kde jsou povolena pouze data. Pokud lze ve vašem operačním systému použít funkci Zabránění...

 • Page 114: Nabídka Startup

  tabulka 5. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Memory Card Slot • Disabled Pokud zvolíte možnost Enabled, můžete používat • Enabled slot paměťové karty pro karty SD nebo MultiMediaCard. Integrated Camera • Disabled Pokud zvolíte Enabled, můžete používat •...

 • Page 115

  Změna spouštěcí sekvence Výběrem možnosti Startup zobrazte dílčí nabídku Boot: Spouštěcí sekvenci změníte takto: 1. Vyberte Boot a stiskněte klávesu Enter. Dílčí nabídku Boot můžete použít k určení spouštěcí sekvence, která bude použita při zapnutí počítače. Údaje naleznete v části „Dílčí nabídka Boot“ na stránce 97. 2.

 • Page 116

  Poznámky: • Některé položky se v nabídce zobrazí, pouze pokud počítač podporuje odpovídající funkce. • Výchozí hodnoty jsou zobrazeny tučným písmem. tabulka 6. Položky nabídky Startup Položka nabídky Výběr Poznámky Boot Údaje naleznete v části „Změna spouštěcí sekvence“ na stránce 97. Network Boot Údaje naleznete v části „Dílčí...

 • Page 117: Nabídka Restart

  V některých případech můžete být po přidání softwaru, hardwaru nebo ovladače zařízení upozorněni, že je nutné provést aktualizaci sytému UEFI BIOS, aby nový prvek fungoval správně. Chcete-li provést aktualizaci systému UEFI BIOS, přejděte na následující webovou stránku a postupujte podle pokynů na obrazovce: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Kapitola 7. Pokročilá konfigurace...

 • Page 118: Použití Správy Systému

  Použití správy systému Tato část je určena zejména pro správce sítě. Váš počítač je navržen tak, aby jej bylo možné spravovat a přesměrovat více vašich zdrojů za účelem lepšího splnění obchodních cílů. Možnost správy nebo také „Celkové náklady na vlastnictví“ (TCO) vám umožňují na dálku ovládat klientské počítače stejným způsobem, jakým ovládáte svůj vlastní...

 • Page 119

  5. Stisknutím klávesy F10 uložte provedené změny a ukončete program. Sekvence Network Boot Když se počítač zapne vzdáleně, systém se pokusí spustit ze zařízení, které je zvoleno v nastavení Network Boot, a poté bude postupovat podle pořadí spouštěcích zařízení v nabídce Boot. Spouštěcí...

 • Page 120

  Uživatelská příručka...

 • Page 121: Kapitola 8. Prevence Problémů

  6. Zálohujte svá data minimálně jednou týdně. Pokud máte v počítači uložena velmi důležitá data, doporučujeme je zálohovat každý den. Lenovo nabízí pro váš počítač řadu možností zálohování. U většiny počítačů jsou k dispozici přepisovatelné optické jednotky, které se snadno instalují.

 • Page 122: Zajištění Aktuálnosti Ovladačů Zařízení

  Program System Update vám pomáhá udržet systém aktualizovaný. Aktualizační balíčky jsou uloženy na serverech Lenovo a můžete si je stáhnout z webové stránky podpory Lenovo. Aktualizační balíčky mohou obsahovat aplikace, ovladače zařízení, aktualizace (flash) systému UEFI BIOS nebo aktualizace softwaru.

 • Page 123: Péče O Počítač

  Péče o počítač Třebaže je počítač vyroben tak, aby fungoval v normálním pracovním prostředí, musíte při jeho používání jednat rozumně. Počítač budete moci nejlépe využít, pokud uplatníte následující důležité rady. Dbejte na to, kde a jak pracujete • Abyste zabránili riziku udušení plastovými obaly, uložte obaly mimo dosah dětí. •...

 • Page 124: Čistění Krytu Počítače

  Buďte opatrní při zadávání hesel • Zapamatujte si svá hesla. Pokud zapomenete heslo správce nebo heslo pevného disku, Lenovo jej nenastaví a budete muset vyměnit základní desku nebo jednotku pevného disku nebo jednotku SSD.

 • Page 125

  Čistění displeje počítače Displej počítače čistěte následujícím způsobem: 1. Jemně otřete displej měkkou suchou látkou bez chlupů. Pokud na displeji objevíte skvrnku vypadající jako škrábnutí, může to být otisk přenesený z klávesnice nebo kolíku zařízení TrackPoint, když bylo víko stlačeno z vnějšku. 2.

 • Page 126

  Uživatelská příručka...

 • Page 127: Kapitola 9. Řešení Problémů S Počítačem

  Při nastavování počítače vás program Lenovo Solution Center vyzve k vytvoření média pro obnovu, které můžete použít k obnovení jednotky pevného disku do stavu z výroby. Další informace naleznete v části „Vytvoření...

 • Page 128: Rozlití Tekutiny Na Klávesnici

  2. Jakmile je počítač vypnutý, odpojte od něho všechny zdroje napájení (baterii a napájecí adaptér). Podržte hlavní vypínač po dobu 10 sekund. Zapojte napájecí adaptér, ale baterii nechejte stále vyjmutou z počítače. Pokud se počítač nezapne, pokračujte krokem 3. Poznámka: Jakmile se počítač spustí a naběhne prostředí systému Windows, vypněte počítač předepsaným postupem pro ukončení...

 • Page 129

  Řešení: Kontrolní součet nastavení CRC2 v paměti EEPROM není správný. Stisknutím klávesy F1 spustíte program ThinkPad Setup. Standardní nastavení obnovíte stisknutím klávesy F9 a klávesy Enter. Poté stisknutím klávesy F10 a klávesy Enter restartujte systém. • Zpráva: 0183: Chybné CRC nastavení zabezpečení v EFI Variable. Spusťte program ThinkPad Setup. Řešení: Kontrolní...

 • Page 130: Chyby Beze Zpráv

  Attention: Společnost Lenovo nenese žádnou odpovědnost za výkonnost nebo bezpečnost výrobcem neschválených baterií a neposkytuje žádný druh záruky na selhání nebo škody způsobené jejich použitím. Řešení: Vyměňte baterii za správnou baterii Lenovo určenou pro tento systém. Jestliže chyba přetrvává, kontaktujte servis Lenovo a nechejte počítač opravit.

 • Page 131: Chyby Hlášené Pomocí Zvukových Signálů

  Řešení: Ověřte, že: - Je baterie správně instalována? - Napájecí adaptér je připojený k počítači a napájecí šňůra je připojena do fungující elektrické zásuvky. - Počítač je zapnutý. (Ujistěte se o tom opětovným zapnutím hlavního vypínače.) Je-li nastaveno heslo pro spuštění, postupujte takto: - Stisknutím libovolné...

 • Page 132: Problémy Se Sítí

  Chcete-li zajistit správné připojení, bude pravděpodobně nutné odebrat všechny přidané paměťové moduly, otestovat počítač pouze s paměťovými moduly nainstalovanými z výroby, a pak paměťové moduly znovu instalovat jeden po druhém. 2. Zkontrolujte, zda se během spouštění nezobrazují chybové zprávy. V případě chybových zpráv testu POST (power-on self-test) proveďte příslušné nápravné akce. 3.

 • Page 133

  - Pokud ano, obraťte se na svého správce sítě LAN ohledně potřebného nastavení. • Problém: Pokud je váš model počítače vybaven gigabitovým připojením k síti Ethernet, nelze jej připojit k síti s rychlostí 1 000 Mb/s. Místo toho se připojí k síti s rychlostí 100 Mb/s. Řešení: - Vyzkoušejte jiný...

 • Page 134: Problémy S Klávesnicí A Jinými Polohovacími Zařízeními

  Řešení: Operační systém Windows 7 odesílá položky PIM ve formátu XML, ale většina zařízení Bluetooth zpracovává položky PIM ve formátu vCard. Pokud může jiné zařízení Bluetooth přijmout soubor přes Bluetooth, položka PIM odeslaná z operačního systému Windows 7 může být uložena jako soubor s příponou .contact.

 • Page 135

  Problémy s obrazovkou počítače • Problém: Obrazovka je prázdná. Řešení: Postupujte následovně: - Kombinací kláves Fn+F7 zapnete obrazovku. - Pokud je připojen napájecí adaptér nebo pracujete na baterii a ikona Power Manager Battery Gauge indikuje, že baterie není vybitá, stisknutím kombinace kláves Fn+F9 zvyšte jas obrazovky. - Je-li počítač...

 • Page 136

  Problémy s externím monitorem • Problém: Externí monitor je prázdný. Řešení: Kombinací kláves Fn+F7 zapněte obraz a vyberte požadovaný monitor. Pokud problém přetrvává, postupujte takto: 1. Připojte externí monitor k jinému počítači, abyste se ujistili, že funguje. 2. Připojte externí monitor zpět ke svému počítači. 3.

 • Page 137

  11. Klepněte na Vyhledat ovladač v počítači a poté klepněte na Vybrat ovladač ze seznamu. 12. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit kompatibilní hardware. 13. Vyberte výrobce a model svého monitoru. 14. Po aktualizaci ovladače klepněte na tlačítko Zavřít. 15. Nastavte Rozlišení. Poznámka: Chcete-li provést změny nastavení...

 • Page 138

  Poznámka: Chcete-li provést změny nastavení barev, klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepněte na tlačítko Rozlišení obrazovky. Klepněte na Upřesnit nastavení, vyberte kartu Monitor a nastavte Barvy. • Problém: Pokud používáte funkci Rozšířená plocha, nelze na sekundárním displeji nastavit vyšší rozlišení nebo vyšší...

 • Page 139: Problémy S Baterií A Napájením

  Řešení: U posuvníků je běžné, že při použití určitých typů aplikací pro zpracování zvuku mění svoji pozici. Aplikace mají přístup k nastavením v okně Směšovače zvuku a mohou je měnit. Například Windows Media Player. Aplikace obvykle obsahují posuvníky, kterými lze hlasitost ovládat v rámci aplikace. •...

 • Page 140

  Problém s napájecím adaptérem Problém: Napájecí adaptér je připojený k počítači a do fungující elektrické zásuvky, ale na hlavním panelu se nezobrazuje ikona napájecího adaptéru (zástrčka). Také indikátor napájecího adaptéru nesvítí. Řešení: Postupujte následovně: 1. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojený. Informace o připojení napájecího adaptéru naleznete v příručce Bezpečnostní...

 • Page 141

  Pokud se chybová zpráva zobrazí, když operační systém načítá konfiguraci plochy po dokončení testu POST, zkontrolujte následující položky: 1. Přejděte na webovou stránku podpory Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support a vyhledejte chybovou zprávu. 2. Přejděte na domovskou stránku Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/ a vyhledejte chybovou zprávu.

 • Page 142: Problémy S Jednotkami A Dalšími úložnými Zařízeními

  Řešení: Pokud se systém nevrátí ze spánkového režimu, je možné, že vstoupil do spánkového režimu nebo režimu hibernace automaticky, protože je vybitá baterie. Zkontrolujte kontrolku stavu systému (aktivní logo ThinkPad). - Pokud indikátor stavu systému (aktivní logo ThinkPad) pomalu bliká, počítač se nachází ve spánkovém režimu.

 • Page 143: Problémy Se Softwarem

  Problémy se softwarem Problém: Aplikace nefunguje správně. Řešení: Ověřte, zda problém nezpůsobuje aplikace. Zkontrolujte, zda má počítač minimální požadovanou paměť pro spuštění aplikace. Viz příručky dodané s aplikací. Zkontrolujte následující: • Aplikace je navržená tak, aby fungovala ve vašem operačním systému. •...

 • Page 144

  Uživatelská příručka...

 • Page 145: Kapitola 10. Získání Podpory

  Kapitola 10. Získání podpory V této kapitole naleznete informace o tom, jak získat pomoc a podporu od společnosti Lenovo. • „Než budete kontaktovat Lenovo“ na stránce 127 • „Jak získat podporu a servis“ na stránce 128 • „Zakoupení dalších služeb“ na stránce 130 Než...

 • Page 146: Jak Získat Podporu A Servis

  Lenovo, máte k dispozici širokou škálu informačních zdrojů Lenovo, které Vám pomohou. Zde naleznete informace, kde hledat další informace o Lenovo a našich produktech, co dělat v případě, že máte s počítačem nějaký problém, a kam se obrátit o pomoc, je-li to nezbytné.

 • Page 147: Zjišťování Možností Thinkpad

  Patří mezi ně paměti, úložná zařízení, síťové karty, replikátory portů, baterie, napájecí adaptéry, tiskárny, skenery, klávesnice, myši a další. U společnosti Lenovo můžete přes internet nakupovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Stačí vám k tomu připojení k internetu a kreditní karta.

 • Page 148: Zakoupení Dalších Služeb

  Během záruční doby a po jejím uplynutí si můžete zakoupit další služby, například podporu pro hardware od Lenovo a jiných výrobců, operační systémy a aplikační programy, instalační služby a nastavení sítí, opravy a vlastní instalace vylepšeného nebo rozšířeného hardwaru. Dostupnost konkrétní služby a její název se v různých zemích může lišit.

 • Page 149: Dodatek A. Předpisy

  Vzhledem k tomu, že integrované bezdrátové karty pracují v mezích, které jsou uvedeny v bezpečnostních normách a doporučeních pro radiofrekvenční zařízení, společnost Lenovo je přesvědčena o tom, že jsou pro Dodatek A. Předpisy...

 • Page 150: Umístění Bezdrátových Antén Ultraconnect

  zákazníky bezpečné. Tyto normy a doporučení odrážejí shodu vědecké veřejnosti a výsledek porad různých panelů a komisí složených z vědců, kteří v širokém měřítku zkoumají a sledují vědeckou literaturu. V některých situacích nebo v určitých prostředích může být užívání integrovaných bezdrátových karet omezeno vlastníkem budovy nebo odpovědnými zástupci organizace.

 • Page 151: Nalezení Předpisů Ohledně Bezdrátové Sítě

  EAR E1. Upozornění na elektronické vyzařování Následující informace se týkají numerické klávesnice ThinkPad X131e. Prohlášení o shodě s FCC (Federal Communications Commission) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

 • Page 152: Průmyslová Vyhláška Kanady O Shodě S Emisní Třídou B

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 153: Korejská Vyhláška O Shodě S Emisní Třídou B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 154

  Uživatelská příručka...

 • Page 155: Dodatek B. Oeez A Prohlášení O Recyklaci

  Jestliže jste zaměstnanec firmy a potřebujete zlikvidovat počítač nebo monitor od společnosti Lenovo, který je majetkem firmy, musíte to provést podle Zákona o podpoře efektivního využití zdrojů. Počítače a monitory jsou považovány za průmyslový odpad a musí být řádně zlikvidovány firmou na likvidaci průmyslového odpadu, která...

 • Page 156: Informace O Recyklaci Odpadů Pro Brazílii

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 157: Informace O Recyklaci Baterií Pro Tchaj-wan

  životní prostředí a zdraví lidí (baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky). Informace týkající se správného sběru a zpracování naleznete na webové stránce: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu...

 • Page 158

  Uživatelská příručka...

 • Page 159: Dodatek C. Informace O Modelu Energy Star

  Nápověda a podpora operačního systému Windows vašeho počítače. Funkce Wake on LAN je při dodání počítače Lenovo z výroby povolená a toto nastavení zůstává platné, i když je počítač v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu. Pokud nepotřebujete, aby v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu byla funkce Wake on LAN zapnutá, můžete vypnutím funkce Wake on LAN pro...

 • Page 160

  5. Klepněte na kartu Řízení spotřeby. 6. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zařízení probouzet počítač. 7. Klepněte na tlačítko OK. Uživatelská příručka...

 • Page 161: Dodatek D. Upozorněn

  Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznamená, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použít lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující...

 • Page 162: Ochranné Známky

  Ochranné známky Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel Corporation nebo jejích příbuzných společností...

 • Page 164

  Číslo PN: Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: