Download Print this page

Advertisement

Οδηγός χρήσης
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Οδηγός χρήσης ThinkPad X131e...

 • Page 2

  Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό ασφάλειας, εγγύησης και εγκατάστασης και τη δήλωση Regulatory Notice στον δικτυακό τόπο. Για να συμβουλευτείτε αυτά τα έγγραφα, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides, επιλέξτε User Guides & Manuals (Οδηγοί χρήσης & Εγχειρίδια) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 • Page 3: Table Of Contents

  μπαταρίας ....αποκατάστασης ....Διαχείριση της ισχύος της μπαταρίας ..© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  Κεφάλαιο 10. Λήψη υποστήριξης . . για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών 4 σε 1 . . Πριν να επικοινωνήσετε με τη Lenovo ..Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών ..

 • Page 5

  παρατηρήσεις ... μικρότερο ή ίσο με 20 Α ανά φάση ..Πληροφορίες υπηρεσιών για προϊόντα Lenovo Εμπορικά σήματα ... . .

 • Page 6

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 7: Πριν ξεκινήσετε

  οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να πατηθούν ή να πιαστούν από τον υπολογιστή ή άλλα αντικείμενα, ή με κάποιον τρόπο να εκτεθούν σε χειρισμό που μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία του υπολογιστή. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

  πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν τροποποιούν τους όρους της σύμβασης αγοράς που ® συνάψατε ούτε την Περιορισμένη Εγγύηση της Lenovo . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Πληροφορίες εγγύησης” στον Οδηγό ασφάλειας, εγγύησης και εγκατάστασης που συνοδεύει τον...

 • Page 9: Καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα

  Σημείωση: Αν παρατηρήσετε τέτοιες συνθήκες σε προϊόν (π.χ. μια επέκταση καλωδίου) που δεν έχει κατασκευαστεί από ή για τη Lenovo, σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν έως ότου επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προϊόντος για περαιτέρω οδηγίες, ή έως ότου προμηθευτείτε κατάλληλο προϊόν...

 • Page 10: Οδηγίες ασφάλειας

  θεωρεί ότι η εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ή η αντικατάσταση μονάδων CRU μπορεί να γίνει από τον πελάτη, η Lenovo παρέχει αναλυτική τεκμηρίωση με οδηγίες εγκατάστασης. Θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που σας παρέχονται κατά την εγκατάσταση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων. Όταν ο...

 • Page 11

  παροχής ρεύματος και τα πολύπριζα που χρησιμοποιείτε καλύπτουν τις ηλεκτρικές προδιαγραφές του προϊόντος. Ποτέ μην υπερφορτώνετε αυτές τις συσκευές. Αν χρησιμοποιηθούν πολύπριζα, το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προδιαγραφές του πολύπριζου. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα ηλεκτρικά φορτία και τις προδιαγραφές, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12

  Φις και πρίζες Κίνδυνος Αν κάποια πρίζα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε με τον υπολογιστή έχει ενδείξεις ζημιών ή διάβρωσης, μην τη χρησιμοποιήσετε έως ότου αντικατασταθεί από ηλεκτρολόγο. Μη λυγίζετε ή τροποποιείτε το φις. Αν το φις έχει υποστεί ζημίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή...

 • Page 13

  προϊόντα, όπως φορητοί υπολογιστές, χρησιμοποιούν μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία για την παροχή ρεύματος στο σύστημα όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα. Οι μπαταρίες που παρέχονται από την Lenovo για χρήση με το προϊόν σας έχουν υποβληθεί σε δοκιμές συμβατότητας και πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με εγκεκριμένες μπαταρίες.

 • Page 14

  Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την μπαταρία. Εάν το πράξετε, μπορείτε να προκαλέσετε έκρηξη ή διαρροή υγρών από την μπαταρία. Εάν χρησιμοποιήσετε μπαταρία διαφορετική από αυτή που ορίζεται από τη Lenovo, ή μπαταρία που έχει αποσυναρμολογηθεί ή τροποποιηθεί, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

 • Page 15

  Πληροφορίες σχετικά με το υπερχλωρικό άλας για χρήστες στην Καλιφόρνια: Τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου διοξειδίου του μαγγανίου σε σχήμα νομίσματος μπορεί να περιέχουν υπερχλωρικό άλας. Υπερχλωρικό υλικό - ίσως απαιτείται ειδικός χειρισμός. Ανατρέξτε στην τοποθεσία www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Θερμότητα και εξαερισμός προϊόντος Κίνδυνος Οι υπολογιστές, οι μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος και πολλές περιφερειακές συσκευές παράγουν θερμότητα όταν βρίσκονται σε λειτουργία καθώς και κατά τη φόρτιση μπαταριών. Οι φορητοί υπολογιστές παράγουν μεγάλη θερμότητα λόγω του μικρού τους μεγέθους. Τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις: •...

 • Page 17

  Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) είναι κατασκευασμένη από γυαλί και η μη φυσιολογική χρήση ή η πτώση του υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει θραύση της οθόνης LCD. Αν οθόνη LCD σπάσει και τα μάτια ή τα χέρια σας έρθουν σε επαφή με το εσωτερικό υγρό, ξεπλύνετε τις συγκεκριμένες © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 18

  χρήση ακουστικών που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 50332-2 μπορεί να είναι επικίνδυνη λόγω πιθανής έκθεσης σε υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης. Αν στο πακέτο του υπολογιστή Lenovo περιλαμβάνονται και ακουστικά, τότε ο συνδυασμός των ακουστικών και της υποδοχής σύνδεσης του υπολογιστή σας συμμορφώνεται ήδη με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50332-1.

 • Page 19

  Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. © Copyright Lenovo 2012 xvii...

 • Page 20

  xviii Οδηγός χρήσης...

 • Page 21: Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση προϊόντος

  Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις δυνατότητες υλικού του υπολογιστή σας, παρέχοντάς σας τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή. Μπροστινή όψη Σχήμα 1. ThinkPad X131e, μπροστινή όψη Ενσωματωμένη κάμερα Ένδειξη κατάστασης συστήματος (φωτισμένο λογότυπο ®...

 • Page 22

  Επιφάνεια αφής Μοχλίσκος κατάδειξης TrackPoint Το πληκτρολόγιο περιέχει τη μοναδική συσκευή κατάδειξης UltraNav της Lenovo. Η κατάδειξη, η επιλογή και η μεταφορά αποτελούν μέρη μιας ενιαίας διαδικασίας που μπορείτε να πραγματοποιήσετε χωρίς να μετακινήσετε τα δάκτυλά σας από τη θέση πληκτρολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Χρήση...

 • Page 23: Δεξιά πλευρά

  Δεξιά πλευρά Σχήμα 2. ThinkPad X131e, δεξιά πλευρά Υποδοχή ανάγνωσης κάρτας μέσων Θύρα HDMI Υποδοχή Always On USB Ένδειξη κατάστασης τροφοδοσίας Υποδοχή ρεύματος Οπή κλειδαριάς ασφαλείας Υποδοχή ανάγνωσης κάρτας μέσων Ανάλογα με το μοντέλο, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να διαθέτει μια υποδοχή μονάδας ανάγνωσης κάρτας...

 • Page 24: Αριστερή πλευρά

  Αγοράστε μια κλειδαριά συρματόσχοινου ασφαλείας που να ταιριάζει σε αυτήν την οπή κλειδαριάς, για να στερεώσετε τον υπολογιστή σας σε ένα σταθερό αντικείμενο και να τον προστατέψετε από κλοπή. Αριστερή πλευρά Σχήμα 3. ThinkPad X131e, αριστερή πλευρά Υποδοχή VGA (Video graphics array) Γρίλια εξαερισμού...

 • Page 25

  Γρίλια εξαερισμού Ο εσωτερικός ανεμιστήρας και η γρίλια επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα στον υπολογιστή και την ψύξη του κεντρικού επεξεργαστή. Σημείωση: Για να αποφευχθεί η παρεμπόδιση της ροής του αέρα, μην τοποθετείτε κανένα εμπόδιο μπροστά από τον ανεμιστήρα. Υποδοχές USB 3.0 Οι...

 • Page 26: Κάτω όψη

  Υποδοχή αναβάθμισης της μνήμης Μπορείτε να αυξήσετε την ποσότητα μνήμης του υπολογιστή σας εγκαθιστώντας μια μονάδα μνήμης στην υποδοχή αναβάθμισης της μνήμης. Μονάδες μνήμης διατίθενται προαιρετικά από τη Lenovo. Υποδοχή κάρτας PCI Express Mini Card για κάρτα ασύρματου WAN Ο υπολογιστής σας μπορεί να διαθέτει μια κάρτα (WAN) εγκατεστημένη στην υποδοχή κάρτας PCI Express Mini Card για...

 • Page 27: Ενδείξεις κατάστασης

  Μονάδα σκληρού δίσκου ή μονάδα SSD Ανάλογα με το μοντέλο, ο υπολογιστής σας μπορεί να διαθέτει μια μονάδα σκληρού δίσκου μεγάλης χωρητικότητας, με δυνατότητα αναβάθμισης από τον πελάτη, που να μπορεί να καλύψει πολλές διαφορετικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μια μονάδα SSD για την αποθήκευση δεδομένων, με την οποία ο υπολογιστής...

 • Page 28

  • Κόκκινη: Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος (σε κανονική λειτουργία). • Κόκκινη που αναβοσβήνει γρήγορα: Ο υπολογιστής εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης. • Κόκκινη που αναβοσβήνει αργά: Ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. • Σβηστή: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης. Ένδειξη...

 • Page 29: Εντοπισμός σημαντικών πληροφοριών για προϊόντα

  Ετικέτα τύπου υπολογιστή και μοντέλου Η ετικέτα τύπου και μοντέλου υπολογιστή προσδιορίζει τον υπολογιστή σας. Όταν επικοινωνείτε με τη Lenovo για βοήθεια, η ετικέτα τύπου υπολογιστή και μοντέλου βοηθά τους τεχνικούς υποστήριξης να προσδιορίσουν το μοντέλο του υπολογιστή σας και να παρέχουν ταχύτερες υπηρεσίες.

 • Page 30: Ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας

  Σημείωση: Στον υπολογιστή σας επιτρέπεται η χρήση μόνο εγκεκριμένων καρτών ασύρματου LAN ή ασύρματου WAN της Lenovo. Αν εγκαταστήσετε μια μη εγκεκριμένη κάρτα PCI Express Mini Card που δεν έχει εγκριθεί για χρήση στον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής δεν θα ξεκινάει, αλλά θα εμφανίζει μόνο ένα...

 • Page 31: Προδιαγραφές

  Μνήμη • Μονάδες δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης διπλής ταχύτητας δεδομένων 3 (DDR3 SDRAM) Συσκευή αποθήκευσης • Μονάδα σκληρού δίσκου 2,5 ιντσών (ύψους 7 mm) ή μονάδα SSD 2,5 ιντσών (ύψους 7 mm) Οθόνη Η έγχρωμη οθόνη χρησιμοποιεί τεχνολογία TFT. • Μέγεθος: 11,6 ίντσες (294.64 mm) •...

 • Page 32: Περιβάλλον λειτουργίας

  • Μέγιστη 65 W (222 Btu/hr) Πηγή τροφοδοσίας (μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος) • Είσοδος ημιτονοειδούς σήματος από 50 έως 60 Hz • Τιμή εισόδου του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος: 100 έως 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος, 50 έως 60 Hz Μπαταρία • Μπαταρία ιόντων λιθίου Διάρκεια...

 • Page 33: Προγράμματα Thinkvantage

  Εάν χρησιμοποιείτε το λειτουργικό σύστημα Windows 7, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα ThinkVantage από τα προγράμματα Lenovo ThinkVantage Tools ή από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). • Πρόσβαση σε προγράμματα ThinkVantage από το πρόγραμμα Lenovo ThinkVantage Tools Επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools.

 • Page 34

  Σημείωση: Αν δεν βρίσκετε το πρόγραμμα που χρειάζεστε στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), ανοίξτε το παράθυρο περιήγησης του προγράμματος Lenovo ThinkVantage Tools και κάντε διπλό κλικ στο μη φωτισμένο εικονίδιο, για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα που χρειάζεστε. Στη συνέχεια, ακολουθήστε...

 • Page 35: Εισαγωγή στα προγράμματα Thinkvantage

  κατάσταση ασφαλείας και πληροφορίες υποστήριξης μαζί με συμβουλές και υποδείξεις για μέγιστη απόδοση του συστήματος. Lenovo ThinkVantage Tools Το πρόγραμμα Lenovo ThinkVantage Tools σάς βοηθάει να εργαστείτε με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια παρέχοντάς σας εύκολη πρόσβαση σε διάφορες τεχνολογίες, όπως οι εξής: • Lenovo Solution Center •...

 • Page 36

  του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή, της εκκίνησης ενός προγράμματος, του ανοίγματος μιας ιστοσελίδας, του ανοίγματος ενός αρχείου, κλπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα SimpleTap, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα Lenovo App Shop, από το οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε διάφορες εφαρμογές και προγράμματα λογισμικού.

 • Page 37: Κεφάλαιο 2. Χρήση του υπολογιστή

  Δήλωση του υπολογιστή σας Όταν δηλώνετε τον υπολογιστή σας, τα στοιχεία καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στη Lenovo να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση ανάκλησης ή άλλου σοβαρού προβλήματος. Επιπλέον, ορισμένες τοποθεσίες παρέχουν εκτενή δικαιώματα και υπηρεσίες στους...

 • Page 38

  Αποτελεί πρόκληση η σύνδεση σε διαφορετικές τοποθεσίες; • Για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης δικτύωσης, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο: http://www.lenovo.com/support/faq • Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες δικτύωσης με τη χρήση του προγράμματος Access Connections. • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των ασύρματων δυνατοτήτων του υπολογιστή σας, ανατρέξτε...

 • Page 39: Ειδικά πλήκτρα και κουμπιά

  Ειδικά πλήκτρα και κουμπιά Ο υπολογιστής σας διαθέτει πολλά ειδικά πλήκτρα και κουμπιά λειτουργίας που θα σας βοηθήσουν να εργαστείτε ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Συνδυασμοί πλήκτρων λειτουργίας Για να χρησιμοποιήσετε τους συνδυασμούς πλήκτρων λειτουργίας Fn, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο και, στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα πλήκτρα λειτουργίας .

 • Page 40

  • Βοηθητικό πρόγραμμα ενδείξεων οθόνης • Προγράμματα οδήγησης συσκευών ασύρματης λειτουργίας Μπορείτε να μεταφορτώσετε αυτά τα προγράμματα οδήγησης συσκευών από τη διεύθυνση http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Εμφάνιση των ρυθμίσεων κάμερας και ήχου • Fn+F6 Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn+F6, για να ανοίξει το παράθυρο ρυθμίσεων επικοινωνίας. Από αυτό το...

 • Page 41: Πλήκτρο Windows

  • Fn+S: Έχει τις ίδιες λειτουργίες με το πλήκτρο SysRq ενός παραδοσιακού πληκτρολογίου. • Fn+I: Έχει τις ίδιες λειτουργίες με το πλήκτρο Insert ενός παραδοσιακού πληκτρολογίου. Πλήκτρο Windows Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το μενού Έναρξη (Start) του λειτουργικού συστήματος Windows πατώντας...

 • Page 42: Χρήση της συσκευής κατάδειξης Trackpoint

  • Ορίστε την επιφάνεια αφής ως την κύρια συσκευή κατάδειξης και απενεργοποιήστε τη συσκευή κατάδειξης TrackPoint. Αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής κατάδειξης UltraNav Στην καρτέλα UltraNav του παραθύρου “Ιδιότητες ποντικιού (Mouse Properties)”, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής κατάδειξης UltraNav επιλέγοντας τα στοιχεία Έναρξη (Start) ➙ Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) ➙...

 • Page 43: Χρήση της επιφάνειας αφής

  Προσαρμογή της συσκευής κατάδειξης TrackPoint Η συσκευή κατάδειξης TrackPoint και τα κουμπιά της επιτρέπουν τις ακόλουθες προσαρμογές: • Να κάνετε εναλλαγή των λειτουργιών του αριστερού και του δεξιού κουμπιού. • Να αλλάξετε την ευαισθησία της συσκευής κατάδειξης TrackPoint. • Να ενεργοποιήσετε το μεγεθυντικό φακό. •...

 • Page 44: Απενεργοποίηση της συσκευής κατάδειξης Ultranav και χρήση ενός εξωτερικού ποντικιού

  Χρήση της επιφάνειας πολλαπλής αφής Η επιφάνεια αφής του υπολογιστή σας υποστηρίζει πολλαπλή αφή με την οποία μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση, σμίκρυνση, κύλιση ή περιστροφή στην οθόνη ενώ περιηγείστε στο Internet ή διαβάζετε ή επεξεργάζεστε ένα έγγραφο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σύστημα πληροφοριών βοήθειας για το UltraNav. Προσαρμογή...

 • Page 45: Προσθήκη του εικονιδίου Ultranav στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows

  Προσθήκη του εικονιδίου UltraNav στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows Για εύκολη πρόσβαση στις ιδιότητες του UltraNav, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του εικονιδίου UltraNav στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows. Για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του εικονιδίου UltraNav στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows, κάντε...

 • Page 46: Φόρτιση της μπαταρίας

  • Το πακέτο του μετασχηματιστή το οποίο μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε ρεύμα κατάλληλο για χρήση με τον υπολογιστή σας. • Το καλώδιο ρεύματος το οποίο συνδέεται στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και στο πακέτο του μετασχηματιστή. Προσοχή: Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον υπολογιστή σας. Σύνδεση...

 • Page 47: Διαχείριση της ισχύος της μπαταρίας

  • Επαναφορτίστε την μπαταρία πλήρως προτού τη χρησιμοποιήσετε. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας είναι πράσινη με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος συνδεδεμένο. • Χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας, όπως λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, κενή οθόνη, κατάσταση αναστολής λειτουργίας και αδρανοποίηση. Διαχείριση...

 • Page 48

  μεταβαίνει στην κατάσταση αδρανοποίησης, όλες οι ανοιχτές εφαρμογές, οι φάκελοι και τα αρχεία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, ο υπολογιστής απενεργοποιείται. Για να εισέλθετε στην κατάσταση αδρανοποίησης, κάντε τα εξής: 1. Επιλέξτε Έναρξη (Start). 2. Κάντε κλικ στο τρίγωνο σημάδι στη δεξιά πλευρά του εικονιδίου Τερματισμός λειτουργίας (Shut down) και, στη...

 • Page 49: Χειρισμός της μπαταρίας

  μη εγκεκριμένη μπαταρία ή μπαταρία που έχει σχεδιαστεί για άλλα συστήματα, δεν θα γίνεται φόρτιση του συστήματος. Προσοχή: Η Lenovo δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση ή την ασφάλεια μη εγκεκριμένων μπαταριών και δεν παρέχει εγγύηση για σφάλματα ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση τους.

 • Page 50: Σύνδεση στο δίκτυο

  Κίνδυνος Η επαναφόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Κίνδυνος Μην πετάτε την μπαταρία σε απορρίμματα που καταλήγουν σε χωματερές ή χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις...

 • Page 51

  να τις απενεργοποιήσετε πριν επιβιβαστείτε. Για να την απενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες της ενότητας “Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ασύρματων δυνατοτήτων” στη σελίδα 34. Σημείωση: Μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα ασύρματου δικτύου ως προαιρετικό εξάρτημα από τη Lenovo στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html.

 • Page 52

  Ρύθμιση ασύρματου δικτύου Για να χρησιμοποιήσετε μια ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου (το πρότυπο 802.11) για επικοινωνία, ξεκινήστε το πρόγραμμα Access Connections. Βλ. “Πρόσβαση σε προγράμματα ThinkVantage” στη σελίδα 13. Σημείωση: Προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση των συνδέσεων ασύρματου δικτύου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα...

 • Page 53

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε την ασύρματη δυνατότητα (πρότυπο 802.11) του υπολογιστή σας ταυτόχρονα με την επιλογή Bluetooth, η ταχύτητα αναμετάδοσης δεδομένων και η απόδοση της ασύρματης δυνατότητας ενδέχεται να είναι μειωμένες. Χρήση του WiMAX Ορισμένοι φορητοί υπολογιστές ThinkPad διαθέτουν μια ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου LAN που ενσωματώνει...

 • Page 54

  Το εικονίδιο κατάστασης ασύρματων συνδέσεων εμφανίζει την ισχύ του σήματος και την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσής σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του σήματος και την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης αν ανοίξετε το πρόγραμμα Access Connections ή αν κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο κατάστασης...

 • Page 55: Παρουσιάσεις και πολυμέσα

  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο κατάστασης ασύρματης σύνδεσης Access Connections στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Power On Wireless Radio για να ενεργοποιήσετε τις ασύρματες δυνατότητες ή στο κουμπί Power Off Wireless Radio για να τις απενεργοποιήσετε.

 • Page 56

  2. Ενεργοποιήστε την εξωτερική οθόνη. 3. Αλλάξτε τη θέση εξόδου της οθόνης πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Fn+F7. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλλετε την έξοδο στην εξωτερική οθόνη, στην οθόνη του υπολογιστή ή και στις δύο οθόνες. Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να εντοπίσει την εξωτερική οθόνη, κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια...

 • Page 57: Χρήση δύο οθονών

  • Εάν έχετε ορίσει μια ανάλυση που είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρησιμοποιείτε στην οθόνη του υπολογιστή και χρησιμοποιείτε μια εξωτερική οθόνη που δεν υποστηρίζει αυτήν την ανάλυση, εκμεταλλευτείτε τη λειτουργία εικονικής οθόνης, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε μόνο ένα...

 • Page 58: Χρήση δυνατοτήτων ήχου

  2. Ενεργοποιήστε την εξωτερική οθόνη. 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn+F7 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Extend. Για να αλλάξετε την ανάλυση για κάθε μία οθόνη, κάντε τα εξής: 1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ανάλυση οθόνης (Screen resolution). 2.

 • Page 59: Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας

  Ρύθμιση παραμέτρων εγγραφής ήχου Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μικροφώνου για βέλτιστη εγγραφή ήχου, ανοίξτε το παράθυρο “Realtek HD Audio Manager” κάνοντας τα εξής: Επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) ➙ Υλικό και Ήχος (Hardware and Sound) ➙...

 • Page 60: Τοποθέτηση κάρτας Flash Media

  • “Αφαίρεση κάρτας Flash Media” στη σελίδα 40 Τοποθέτηση κάρτας Flash Media Προσοχή: Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες κάρτες, αγγίξτε ένα μεταλλικό τραπέζι ή ένα γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο. Με αυτή την ενέργεια, μειώνεται ο στατικός ηλεκτρισμός από το σώμα σας. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα. •...

 • Page 61: Κεφάλαιο 3. Εσείς και ο υπολογιστής σας

  Τα παρακάτω θέματα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του χώρου εργασίας σας, τη ρύθμιση του εξοπλισμού του υπολογιστή σας, και την καθιέρωση υγιεινών συνηθειών εργασίας. Η Lenovo δεσμεύεται να παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και την πιο πρόσφατη τεχνολογία στους πελάτες με αναπηρία. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, στις οποίες...

 • Page 62: Άνεση

  διαλείμματα από την εργασία σας συμβάλλουν επίσης στην αποτροπή μιας ενδεχόμενης δυσφορίας που σχετίζεται με τη στάση του σώματος κατά την εργασία. Οθόνη: Τοποθετήστε την οθόνη σε τέτοια θέση, ώστε να διατηρείτε μια άνετη για τα μάτια απόσταση 510-760 mm. Αποφύγετε τη λάμψη ή τις αντανακλάσεις στην οθόνη που προκαλούνται από φωτισμό που βρίσκεται...

 • Page 63: Πληροφορίες για την προσβασιμότητα

  δυνατότητες που επιθυμείτε. Πληροφορίες για την προσβασιμότητα Η Lenovo δεσμεύεται να παρέχει στα άτομα με αναπηρία καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και την τεχνολογία. Συνεπώς, οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν τρόπους που θα βοηθήσουν τους χρήστες με προβλήματα ακοής, όρασης και κινητικά προβλήματα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον υπολογιστή τους.

 • Page 64: Συμβουλές για το ταξίδι

  • Ποιοτική τσάντα μεταφοράς που παρέχει επαρκή μαλακή επένδυση και προστασία. • Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης Εάν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα, ενδέχεται να χρειάζεστε έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για τη χώρα στην οποία ταξιδεύετε. Για να αγοράσετε αξεσουάρ ταξιδίου, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.lenovo.com/accessories. Οδηγός χρήσης...

 • Page 65: Κεφάλαιο 4. Ασφάλεια

  Σημείωση: Είστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, την επιλογή και την εφαρμογή των συσκευών κλειδώματος και των δυνατοτήτων ασφαλείας. Η Lenovo δεν παρέχει σχόλια, κρίσεις ή εγγυήσεις για τη λειτουργία, την ποιότητα ή τις επιδόσεις των διατάξεων κλειδώματος και των δυνατοτήτων προστασίας.

 • Page 66: κωδικός πρόσβασης εκκίνησης (power-on Password)

  ασφαλές σημείο. Διαφορετικά, εάν τον ξεχάσετε, θα πρέπει να προσκομίσετε τον υπολογιστή σας σε ένα μεταπωλητή ή εκπρόσωπο μάρκετινγκ της Lenovo για να σας ακυρώσει τον κωδικό πρόσβασης. 10. Στο παράθυρο “Setup Notice” που εμφανίζεται, πατήστε το Enter για να συνεχίσετε.

 • Page 67: Κωδικοί πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο

  Κωδικοί πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο Υπάρχουν δύο τύποι κωδικών πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο που σας βοηθούν να προστατεύετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μονάδα σκληρού δίσκου: • Κωδικός πρόσβασης χρήστη για τον σκληρό δίσκο • Κύριος κωδικός πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο, ο οποίος απαιτεί κωδικό πρόσβασης χρήστη για τον...

 • Page 68

  ασφαλές σημείο. Διαφορετικά, εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει οριστεί για το χρήστη ή και τους δύο κωδικούς πρόσβασης, του χρήστη και τον κύριο κωδικό, η Lenovo δεν θα μπορεί να επαναφέρει τους κωδικούς πρόσβασης ή να ανακτήσει δεδομένα από τον σκληρό δίσκο. Θα πρέπει να...

 • Page 69: Κωδικός πρόσβασης εποπτεύοντος

  Εάν επιλέξετε User HDP, κάντε τα εξής: • Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη για τον σκληρό δίσκο, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης χρήστη για τον σκληρό δίσκο ή τον τρέχοντα κύριο κωδικό πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο στο πεδίο Enter Current Password. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης χρήστη...

 • Page 70

  – Καθορισμός του ελάχιστου μήκους για τους κωδικούς πρόσβασης εκκίνησης και τους κωδικούς πρόσβασης σκληρού δίσκου – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Boot Device List F12 Option – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Boot Order Lock – Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Flash BIOS Updating by End-Users –...

 • Page 71: Ασφάλεια σκληρού δίσκου

  σημείο. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης εποπτεύοντος, η Lenovo δεν μπορεί να σας τον ακυρώσει. Θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε ένα μεταπωλητή ή έναν εκπρόσωπο μάρκετινγκ της Lenovo για να σας αντικαταστήσει την πλακέτα συστήματος. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την απόδειξη αγοράς...

 • Page 72

  chip), δηλαδή έναν μικροεπεξεργαστή κρυπτογράφησης. Με το ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφάλειας (security chip) και το πρόγραμμα Client Security Solution, μπορείτε να κάνετε τα εξής: • Να προστατεύσετε τα δεδομένα και το σύστημά σας • Να ενισχύσετε τους ελέγχους πρόσβασης • Να ασφαλίσετε τις επικοινωνίες Ρύθμιση...

 • Page 73: Σημείωση για τη διαγραφή δεδομένων από τον σκληρό δίσκο ή τη μονάδα Ssd

  ασφάλειας (security chip), θα χρειαστεί να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του Client Security Solution από την τοποθεσία της Lenovo στο Web. Για να κάνετε λήψη του Client Security Solution, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/support. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται...

 • Page 74: Χρήση προγραμμάτων τείχους προστασίας

  τη μονάδα SSD, συνιστάται να διαγράψετε όλα τα δεδομένα των flash chip χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που παρέχεται από την Lenovo. Αυτή η εφαρμογή, που ονομάζεται ThinkPad Setup Menu Extension Utility, επιτρέπει τη διαγραφή όλων των δεδομένων που βρίσκονται στα flash chip της μονάδας SSD από το...

 • Page 75: Κεφάλαιο 5. Επισκόπηση αποκατάστασης

  Σημείωση: Οι διαδικασίες αποκατάστασης που μπορείτε να εκτελέσετε με χρήση των μέσων αποκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο δημιουργήθηκαν. Τα μέσα αποκατάσταση μπορεί να περιέχουν ένα μέσο εκκίνησης και ένα μέσο δεδομένων. Η άδεια χρήσης των Microsoft Windows © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 76: Εκτέλεση διαδικασιών εφεδρικής αποθήκευσης και αποκατάστασης

  συσκευές αποθήκευσης USB. Για να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Δίσκοι αποκατάστασης εργοστασιακού περιεχομένου (Factory Recovery Disks). Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Χρήση μέσων αποκατάστασης...

 • Page 77: Χρήση του χώρου εργασίας του Rescue And Recovery

  χρήση του προγράμματος Rescue and Recovery. 1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore. Ανοίγει το πρόγραμμα Rescue and Recovery. 2. Στο κύριο παράθυρο του προγράμματος Rescue and Recovery, πατήστε στο βέλος Launch advanced Rescue and Recovery.

 • Page 78

  Αν δημιουργήσατε αντίγραφο ασφαλείας της μονάδας σκληρού δίσκου μέσω του προγράμματος Rescue and Recovery, μπορείτε να επαναφέρετε τα περιεχόμενά της ακόμη και όταν δεν μπορείτε να εκκινήσετε το λειτουργικό σύστημα Windows. • Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της μονάδας σκληρού δίσκου Ο...

 • Page 79: Δημιουργία και χρήση ενός αποθηκευτικού μέσου έκτακτης ανάγκης

  Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται οδηγίες για τη δημιουργία ενός αποθηκευτικού μέσου έκτακτης ανάγκης. 1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Ενισχυμένες λειτουργίες εφεδρικής αποθήκευσης και επαναφοράς (Enhanced Backup and Restore). Ανοίγει το πρόγραμμα Rescue and Recovery.

 • Page 80: Επανεγκατάσταση προεγκατεστημένων εφαρμογών και προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

  Με την εκκίνηση του αποθηκευτικού μέσου έκτακτης ανάγκης, ανοίγει ο χώρος εργασίας του Rescue and Recovery. Στο χώρο εργασίας του Rescue and Recovery υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες βοήθειας για κάθε λειτουργία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αποκατάστασης. Επανεγκατάσταση προεγκατεστημένων εφαρμογών και προγραμμάτων οδήγησης...

 • Page 81: Επίλυση προβλημάτων αποκατάστασης

  Προσοχή: Εάν χρειάζεστε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών, μην κάνετε λήψη από το δικτυακό τόπο του Windows Update. Κάντε λήψη από τη Lenovo. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών” στη σελίδα 112. Επίλυση προβλημάτων αποκατάστασης Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο χώρο εργασίας του Rescue and Recovery ή στο περιβάλλον Windows, κάντε...

 • Page 82

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 83: Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών

  δυνατό, τοποθετήστε την προστατευτική συσκευασία σε μια λεία και επίπεδη επιφάνεια και τοποθετήστε το εξάρτημα επάνω της. • Μην τοποθετήσετε το εξάρτημα επάνω στο κάλυμμα του υπολογιστή ή σε άλλη μεταλλική επιφάνεια. Αντικατάσταση της μπαταρίας Προτού ξεκινήσετε, εκτυπώστε αυτές τις οδηγίες. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 84

  μη εγκεκριμένη μπαταρία ή μπαταρία που έχει σχεδιαστεί για άλλα συστήματα, δεν θα γίνεται φόρτιση του συστήματος. Προσοχή: Η Lenovo δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση ή την ασφάλεια μη εγκεκριμένων μπαταριών και δεν παρέχει εγγύηση για σφάλματα ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση τους.

 • Page 85: Αντικατάσταση της κάρτας Sim

  3. Απασφαλίστε το διακόπτη κλειδώματος της μπαταρίας . Κρατήστε το μοχλό κλειδώματος της μπαταρίας στη θέση απασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία 4. Σπρώξτε μέσα μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και, στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη κλειδώματος της μπαταρίας στη θέση κλειδώματος 5.

 • Page 86

  Για να αντικαταστήσετε την κάρτα SIM, κάντε τα εξής: 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή. 2. Κλείστε το καπάκι της οθόνης του υπολογιστή και γυρίστε τον ανάποδα. 3.

 • Page 87: Αντικατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου ή της μονάδας Ssd

  7. Κλείστε τη θυρίδα της κάρτας SIM μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 8. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Βλ. “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 63. 9. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια. Εάν...

 • Page 88

  • Μην αγγίζετε την υποδοχή σύνδεσης. • Πριν αφαιρέσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα SSD, δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο όλων των πληροφοριών που περιέχει η μονάδα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. • Ποτέ μην αφαιρείτε τη μονάδα όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν βρίσκεται σε κατάσταση...

 • Page 89

  6. Αφαιρέστε τη μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα SSD ανασηκώνοντας την αριστερή της πλευρά. 7. Τοποθετήστε τη νέα μονάδα σκληρού δίσκου ή τη νέα μονάδα SSD στη θήκη της μονάδας σκληρού δίσκου ή της μονάδας SSD. 8. Σπρώξτε τη μονάδα σκληρού δίσκου ή τη μονάδα SSD καλά μέσα στην υποδοχή και, στη...

 • Page 90: Αντικατάσταση μιας κάρτας Pci Express Mini Card για ασύρματη σύνδεση Lan

  9. Προσαρτήστε το κάλυμμα και σπρώξτε το προς τα κάτω . Στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες 10. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Βλ. “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 63. 11. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια. Αντικατάσταση...

 • Page 91

  4. Χαλαρώστε τις βίδες και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα 5. Εάν περιλαμβάνεται ένα εργαλείο για αφαίρεση συνδετήρων στη συσκευασία της νέας κάρτας, χρησιμοποιήστε το για να αποσυνδέσετε τα καλώδια από την κάρτα. Εάν δεν περιλαμβάνεται τέτοιο εργαλείο, αποσυνδέστε τα καλώδια πιάνοντας τους συνδετήρες με τα δάκτυλά σας και τραβώντας τους...

 • Page 92

  7. Ευθυγραμμίστε την εσοχή στην επαφή της νέας κάρτας PCI Express Mini Card με την αντίστοιχη υποδοχή . Πιέστε την κάρτα προς τα κάτω μέχρι να μπορέσετε να την ασφαλίσετε στη θέση της. Ασφαλίστε την κάρτα με τη βίδα 8. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας στη νέα κάρτα PCI Express Mini Card. Φροντίστε να συνδέσετε το γκρι...

 • Page 93: Αντικατάσταση μιας κάρτας Pci Express Half Mini Card για ασύρματη σύνδεση Wan

  9. Προσαρτήστε το κάλυμμα και σπρώξτε το προς τα κάτω . Στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες 10. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Βλ. “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 63. 11. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια. Αντικατάσταση...

 • Page 94

  3. Αφαιρέστε την μπαταρία. Βλ. “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 63. 4. Χαλαρώστε τη βίδα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα 5. Εάν περιλαμβάνεται ένα εργαλείο για αφαίρεση συνδετήρων στη συσκευασία της νέας κάρτας, χρησιμοποιήστε το για να αποσυνδέσετε τα καλώδια από την κάρτα. Εάν δεν περιλαμβάνεται τέτοιο εργαλείο, αποσυνδέστε...

 • Page 95

  6. Αφαιρέστε τη βίδα . Η κάρτα βγαίνει προς τα επάνω . Αφαιρέστε την κάρτα. 7. Αποσπάστε το μεταλλικό πλαίσιο από την κάρτα PCI Express Half Mini Card. 8. Προσαρτήστε το μεταλλικό πλαίσιο στη νέα κάρτα PCI Express Half Mini Card. Κεφάλαιο...

 • Page 96

  9. Ευθυγραμμίστε την εσοχή στην επαφή της νέας κάρτας PCI Express Half Mini Card με την αντίστοιχη υποδοχή . Πιέστε την κάρτα προς τα κάτω μέχρι να μπορέσετε να την ασφαλίσετε στη θέση της. Ασφαλίστε την κάρτα με τη βίδα 10.

 • Page 97: Αντικατάσταση μιας μονάδας μνήμης

  11. Προσαρτήστε το κάλυμμα και σπρώξτε το προς τα κάτω . Στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες 12. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Βλ. “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 63. 13. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια. Αντικατάσταση...

 • Page 98

  4. Χαλαρώστε τις βίδες και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα 5. Εάν υπάρχουν ήδη δύο μονάδες μνήμης στις υποδοχές μνήμης, σπρώξτε ταυτόχρονα προς τα έξω τους σφιγκτήρες και στις δύο πλευρές της υποδοχής και, στη συνέχεια, αφαιρέστε μια μονάδα μνήμης για...

 • Page 99: Αντικατάσταση του πληκτρολογίου

  7. Με την πλευρά της μονάδας μνήμης με την εγκοπή στραμμένη προς στην επαφή της υποδοχής, τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης μέσα στην υποδοχή υπό γωνία 20 μοιρών περίπου. Στη συνέχεια, σπρώξτε την καλά προς τα μέσα 8. Πιέστε τη μονάδα μνήμης προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 9.

 • Page 100

  Κίνδυνος Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα του τηλεφώνου. Κίνδυνος Το ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια ρεύματος, τηλεφώνου και επικοινωνίας είναι επικίνδυνο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τα καλώδια πριν ανοίξετε το κάλυμμα αυτής...

 • Page 101

  5. Αφαιρέστε τις βίδες που ασφαλίζουν το πληκτρολόγιο. 6. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση και ανοίξτε την οθόνη. 7. Σπρώξτε με δύναμη προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη , για να απασφαλίσετε την μπροστινή πλευρά του πληκτρολογίου. Το πληκτρολόγιο θα αποσπαστεί ελαφρώς Κεφάλαιο...

 • Page 102

  8. Αφαιρέστε τα καλώδια και στρέφοντας τις επαφές και προς τα πάνω. Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο. Εγκατάσταση του πληκτρολογίου Για να τοποθετήσετε το πληκτρολόγιο, κάντε τα ακόλουθα: 1. Συνδέστε τα καλώδια και τραβώντας τις επαφές και προς τα κάτω. Οδηγός χρήσης...

 • Page 103

  2. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω άκρο του πληκτρολογίου βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο. 3. Σύρετε το πληκτρολόγιο προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τα βέλη, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών...

 • Page 104: Αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας

  4. Τοποθετήστε ξανά τις βίδες. 5. Προσαρτήστε το κάλυμμα και σπρώξτε το προς τα κάτω . Στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες 6. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Βλ. “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 63. 7. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος...

 • Page 105

  Η εφεδρική μπαταρία περιέχει μικρή ποσότητα επιβλαβών ουσιών. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό: • Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μπαταρία του προτεινόμενου από τη Lenovo τύπου. • Κρατήστε την μπαταρία μακριά από φωτιά. • Μην την εκθέσετε σε υπερβολική θερμότητα.

 • Page 106

  5. Αποσυνδέστε το βύσμα σύνδεσης . Στη συνέχεια, αφαιρέστε την εφεδρική μπαταρία Για να εγκαταστήσετε την εφεδρική μπαταρία, κάντε τα ακόλουθα: 1. Εγκαταστήστε την εφεδρική μπαταρία . Στη συνέχεια, προσαρτήστε το βύσμα σύνδεσης 2. Προσαρτήστε το κάλυμμα και σπρώξτε το προς τα κάτω .

 • Page 107

  3. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Βλ. “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 63. 4. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και όλα τα καλώδια. Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών...

 • Page 108

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 109: Κεφάλαιο 7. Προηγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων

  Windows, δεν πρέπει να αλλάξετε την αρχική ρύθμιση UEFI/Legacy Boot στο μενού ThinkPad Setup. Η ρύθμιση UEFI/Legacy Boot πρέπει να είναι ίδια με τη ρύθμιση που είχατε ορίσει κατά την εγκατάσταση του ειδώλου του λειτουργικού συστήματος Windows. Διαφορετικά, θα παρουσιαστεί ένα σφάλμα. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 110: Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Windows 7

  και το ThinkPad AMD SATA Controller Driver for Windows 7. 9. Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών. Βλ. “Εγκατάσταση άλλων προγραμμάτων οδήγησης και λογισμικού” στη σελίδα 92. Εγκατάσταση των ενημερώσεων κώδικα μητρώου για τα Windows 7 Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο http://www.lenovo.com/support και εγκαταστήστε αυτές τις ενημερώσεις κώδικα μητρώου: Οδηγός χρήσης...

 • Page 111: Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης συσκευής

  πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης USB 3.0 για να χρησιμοποιήσετε το USB 3.0, κάνοντας τα εξής: 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/support. Βρείτε το μοντέλο σας και εμφανίστε τις συνδέσεις στα προγράμματα οδήγησης. 2. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης USB 3.0 για λειτουργικό σύστημα 32 bit ή 64 bit και εξαγάγετέ...

 • Page 112: Εγκατάσταση του αρχείου οθόνης Thinkpad για τα Windows 2000/xp/vista/7

  Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτόν τον κατάλογο στον σκληρό δίσκο ή τη μονάδα SSD, μεταφορτώστε το αρχείο οθόνης ThinkPad για τα Windows 2000/XP/Vista/7 από τον δικτυακό τόπο του ThinkPad στη διεύθυνση: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Σημείωση: Προτού εγκαταστήσετε αυτό το αρχείο, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο το σωστό πρόγραμμα οδήγησης βίντεο.

 • Page 113: Thinkpad Setup

  ThinkPad Setup Ο υπολογιστής σας διαθέτει το πρόγραμμα ThinkPad Setup που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε διάφορες παραμέτρους ρύθμισης. Για να εκτελέσετε το ThinkPad Setup, κάντε τα εξής: 1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Όταν εμφανιστεί η οθόνη με το λογότυπο, πατήστε το πλήκτρο F1. Ανοίγει...

 • Page 114: Μενού Config

  • MAC address (Internal LAN) Μενού Config Εάν χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας, επιλέξτε Config από το κύριο μενού του προγράμματος ThinkPad Setup. Εμφανίζεται το ακόλουθο υπομενού: • Network: Ρυθμίστε τις λειτουργίες που σχετίζονται με το δίκτυο LAN. •...

 • Page 115

  Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Σημείωση: Απαιτείται η χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος με τη λειτουργία Wake on LAN τύπου μαγικού πακέτου. Σημείωση: Η λειτουργία Wake on LAN δεν ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για...

 • Page 116

  Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια ενώ ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνδεδεμένος ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος. Σημείωση: Αν θέλετε να φορτίσετε αυτές τις συσκευές όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, θα...

 • Page 117

  Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap • Disabled Αν επιλέξετε Enabled, το πλήκτρο Fn λειτουργεί • Enabled ως πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο Ctrl ως πλήκτρο Σημείωση: Ακόμη και όταν έχει...

 • Page 118

  Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια • Disabled: Χωρίς υποστήριξη κατά την εκτέλεση, ελάχιστη ταχύτητα Σημείωση: Αυτό το υπομενού δεν υποστηρίζεται σε μοντέλα με επεξεργαστή της AMD. • Disabled CPU Power Management Εκτός και αν είναι απενεργοποιημένη, •...

 • Page 119

  Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια 30 ημερών μέσω του • 5 minutes προγράμματος Power • 10 minutes Manager. Η λειτουργία επιτρέπει στον υπολογιστή • 15 minutes να εισέρχεται σε μια • 30 minutes κατάσταση...

 • Page 120: Μενού Date/time

  Μενού Date/Time Αν πρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του υπολογιστή σας, επιλέξτε Date/Time από το κύριο μενού του προγράμματος ThinkPad Setup. Εμφανίζεται το ακόλουθο υπομενού: • System Date • System Time Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, κάντε τα εξής: 1.

 • Page 121

  Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Password Supervisor Password • Disabled Ανατρέξτε στην ενότητα “Κωδικός πρόσβασης • Enabled εποπτεύοντος” στη σελίδα Lock UEFI BIOS Settings • Disabled Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη • Enabled λειτουργία που εμποδίζει την...

 • Page 122

  Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια μόλις ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής, είτε από κατάσταση εκτός λειτουργίας είτε από κατάσταση αδρανοποίησης. Εάν επιλέξετε Disabled, δεν θα εμφανιστεί ερώτημα κωδικού πρόσβασης. Ο υπολογιστής συνεχίζει και φορτώνει το λειτουργικό σύστημα.

 • Page 123

  Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Memory Protection Execution Prevention • Disabled Ορισμένοι ιοί και ιοί τύπου worm υπολογιστών • Enabled προκαλούν υπερχείλιση των buffer της μνήμης εκτελώντας κώδικα σε σημεία που επιτρέπονται μόνο...

 • Page 124

  Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια I/O Port Access Ethernet LAN • Disabled Αν επιλέξετε Enabled, μπορείτε να • Enabled χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Ethernet LAN. Wireless LAN • Disabled Αν επιλέξετε Enabled, μπορείτε να •...

 • Page 125: Μενού Startup

  Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια υποστηρίζεται σε μοντέλα με επεξεργαστή της AMD. • Disabled Computrace Module Ενεργοποιεί ή Activation απενεργοποιεί το • Enabled περιβάλλον χρήστη UEFI • Permanently Disabled BIOS για την ενεργοποίηση της...

 • Page 126

  Σημείωση: Το μενού Boot θα εμφανιστεί όταν δεν εντοπιστεί το λειτουργικό σύστημα ή όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή από καμία συσκευή. Υπομενού Boot Η λίστα που ακολουθεί, η οποία εμφανίζει τη σειρά εκκίνησης των συσκευών, εμφανίζεται πάντα. Παρατίθενται...

 • Page 127

  Πίνακας 6. Στοιχεία του μενού Startup (συνέχεια) Στοιχείο μενού Επιλογή Σχόλια UEFI/Legacy Boot • Both Επιλογή δυνατότητας εκκίνησης συστήματος. • UEFI Only • Both: Η εκκίνηση του συστήματος • Legacy Only θα γίνεται σύμφωνα με τη ρύθμιση UEFI/Legacy Boot Priority. •...

 • Page 128: Μενού Restart

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν προσθέτετε λογισμικό, υλικό ή ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, ενδέχεται να ειδοποιηθείτε ότι πρέπει να ενημερώσετε το UEFI BIOS προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η νέα προσθήκη. Για να ενημερώσετε το UEFI BIOS, μεταβείτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Οδηγός χρήσης...

 • Page 129: Χρήση διαχείρισης συστήματος

  Χρήση διαχείρισης συστήματος Αυτή η ενότητα προορίζεται κυρίως για διαχειριστές δικτύου. Ο υπολογιστής σας έχει σχεδιαστεί να παρέχει διαχειρισιμότητα, ώστε να μπορείτε να ανακατευθύνετε τους περισσότερους από τους πόρους σας, για να ικανοποιείτε καλύτερα τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Αυτή η διαχειρισιμότητα, ή “Total Cost of Ownership” (Ολικό κόστος κτήσης, TCO), σας δίνει τη δυνατότητα να...

 • Page 130

  Όταν ο υπολογιστής σας δεν βρίσκεται υπό διαχείριση συστήματος από το διαχειριστή δικτύου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wake on LAN. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Wake on LAN, κάντε τα ακόλουθα: 1. Ξεκινήστε το ThinkPad Setup. 2.

 • Page 131: Κεφάλαιο 8. Αποφυγή προβλημάτων

  9. Περιγράψτε το προφίλ του υπολογιστή σας στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/support για να τον διατηρείτε ενημερωμένο με τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης και τις πρόσφατες εκδόσεις. 10. Διατηρείτε ενημερωμένα τα προγράμματα οδήγησης των συσκευών σε υλικό εκτός της Lenovo. Ίσως πρέπει να διαβάσετε τις σημειώσεις έκδοσης στις πληροφορίες του προγράμματος οδήγησης συσκευής...

 • Page 132: Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

  Το πρόγραμμα System Update σάς βοηθάει να διατηρείτε το λογισμικό στο σύστημά σας ενημερωμένο. Πακέτα ενημέρωσης είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές της Lenovo και μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Lenovo. Τα πακέτα ενημέρωσης μπορεί να περιέχουν εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης συσκευών, ενημερώσεις flash UEFI BIOS ή ενημερώσεις λογισμικού. Όταν το...

 • Page 133: Φροντίδα του υπολογιστή

  λίστα πακέτων ενημέρωσης και κατηγοριοποιεί κάθε ενημέρωση ως κρίσιμη, συνιστώμενη ή προαιρετική, για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη σημασία της. Έχετε πλήρη έλεγχο ως προς το ποιες ενημερώσεις να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε. Αφού επιλέξετε τα πακέτα ενημερώσεων που θέλετε, το πρόγραμμα...

 • Page 134

  • Να θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης που ορίζετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης εποπτεύοντος ή τον κωδικό πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο, η Lenovo δεν θα είναι σε θέση να τον ανακτήσει και ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήματος ή τη μονάδα σκληρού...

 • Page 135: Καθαρισμός του καλύμματος του υπολογιστή σας

  δυνατότητα να σας κοινοποιήσει σημαντικές τεχνικές πληροφορίες και αναβαθμισμένες εκδόσεις των προϊόντων σας. Μην επισκευάζετε μόνοι σας τον υπολογιστή σας • Οποιαδήποτε αποσυναρμολόγηση ή επισκευή του υπολογιστή σας πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευής ThinkPad. • Μην τροποποιείτε ή τοποθετείτε ταινία στις αρθρώσεις που κρατούν την οθόνη ανοιχτή ή κλειστή. Καθαρισμός...

 • Page 136

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 137: Κεφάλαιο 9. Αντιμετώπιση προβλημάτων υπολογιστή

  κατάσταση ασφαλείας και πληροφορίες υποστήριξης μαζί με συμβουλές και υποδείξεις για μέγιστη απόδοση του συστήματος. Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα Lenovo Solution Center διατίθεται μόνο σε μοντέλα στα οποία είναι προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows 7. Μπορείτε επίσης να το μεταφορτώσετε από τη διεύθυνση http://www.lenovo.com/diagnose.

 • Page 138: Ο υπολογιστής σταμάτησε να ανταποκρίνεται

  Ο υπολογιστής σταμάτησε να ανταποκρίνεται Εκτυπώστε αυτές τις οδηγίες τώρα και φυλάξτε τις μαζί με τον υπολογιστή σας για μελλοντική αναφορά. Εάν ο υπολογιστής σας δεν ανταποκρίνεται καθόλου (δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κατάδειξης UltraNav ή το πληκτρολόγιο), κάντε τα εξής: 1.

 • Page 139: Μηνύματα σφάλματος

  δεδομένα ή εργασία απενεργοποιώντας αμέσως τον υπολογιστή, αν τον αφήσετε ενεργοποιημένο υπάρχει πιθανότητα να καταστεί άχρηστος. 1. Αποσυνδέστε προσεκτικά το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος αμέσως. 2. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή αμέσως. Αν ο υπολογιστής δεν απενεργοποιείται, αφαιρέστε την μπαταρία. Όσο πιο γρήγορα διακόψετε τη διέλευση του ρεύματος από τον υπολογιστή, τόσο περισσότερες...

 • Page 140

  Λύση: Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν καταχωρήσετε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης εποπτεύοντος περισσότερες από τρεις φορές. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό κωδικό πρόσβασης εποπτεύοντος και προσπαθήστε ξανά. Για να αποφύγετε αυτό το σφάλμα, κάντε είσοδο στο ThinkPad Setup. • Μήνυμα: 0251: Εσφαλμένο ελεγκτικό άθροισμα CMOS συστήματος Λύση: Το...

 • Page 141: Σφάλματα χωρίς μηνύματα

  μπαταριών και δεν παρέχει εγγύηση για σφάλματα ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση τους. Λύση: Αντικαταστήστε την μπαταρία με τη σωστή μπαταρία της Lenovo για αυτό το σύστημα. Εάν το μήνυμα σφάλματος συνεχίζει να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Lenovo για...

 • Page 142: Σφάλματα με ηχητικά σήματα

  1. Σβήστε τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια ανάψτε τον ξανά. 2. Εάν εξακολουθείτε να βλέπετε μόνο το δρομέα στην οθόνη, κάντε τα εξής: – Αν χρησιμοποιήσατε λογισμικό δημιουργίας διαμερισμάτων, ελέγξτε το διαμέρισμα στη μονάδα σκληρού δίσκου χρησιμοποιώντας το λογισμικό και ανακτήστε το διαμέρισμα αν χρειάζεται. –...

 • Page 143: Προβλήματα δικτύου

  Προβλήματα δικτύου Ακολουθούν τα πιο συνηθισμένα προβλήματα δικτύου: Προβλήματα Ethernet • Πρόβλημα: Ο υπολογιστής σας δεν συνδέεται στο δίκτυο. Λύση: Βεβαιωθείτε ότι: – Το καλώδιο είναι τοποθετημένο σωστά. Το καλώδιο δικτύου πρέπει να είναι συνδεδεμένο σωστά τόσο στην υποδοχή Ethernet του υπολογιστή σας...

 • Page 144

  • Πρόβλημα: Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει Gigabit Ethernet, δεν συνδέεται στο δίκτυο με ταχύτητα 1000 Mbps. Αντί για αυτό, συνδέεται με ταχύτητα 100 Mbps. Λύση: – Δοκιμάστε διαφορετικό καλώδιο. – Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σύνδεσης έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη διαπραγμάτευση (auto-negotiate). –...

 • Page 145: Προβλήματα με το πληκτρολόγιο και άλλες συσκευές κατάδειξης

  • Πρόβλημα: Τα στοιχεία PIM που στέλνονται από το λειτουργικό σύστημα Windows 7 δεν λαμβάνονται σωστά από το βιβλίο διευθύνσεων ή από άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Λύση: Το λειτουργικό σύστημα Windows 7 στέλνει τα στοιχεία PIM σε μορφή XML, αλλά οι περισσότερες συσκευές...

 • Page 146: Προβλήματα με την οθόνη και άλλες συσκευές πολυμέσων

  Αν τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο συνεχίζουν να μην λειτουργούν, τότε ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. • Πρόβλημα: Δεν λειτουργούν όλα ή μερικά από τα πλήκτρα του εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου. Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Προβλήματα...

 • Page 147

  κλικ στο κουμπί Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. • Πρόβλημα: Εμφανίζονται εσφαλμένοι χαρακτήρες στην οθόνη. Λύση: Εγκαταστήσατε σωστά το λειτουργικό σύστημα ή την εφαρμογή; Εάν έχουν εγκατασταθεί και ρυθμιστεί σωστά, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. •...

 • Page 148

  6. Πατήστε OK. Εάν οι πληροφορίες είναι εσφαλμένες, εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής. – Ελέγξτε τον τύπο της οθόνης και, αν χρειάζεται, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης κάνοντας τα εξής: 1. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη στην υποδοχή για την οθόνη και, στη συνέχεια, συνδέστε την οθόνη...

 • Page 149

  Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να εντοπίσει την εξωτερική οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Εντοπισμός (Detect). 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για την οθόνη που θέλετε (το εικονίδιο Οθόνη-2 (Monitor-2) αντιστοιχεί στην εξωτερική οθόνη). 5. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings). 6.

 • Page 150

  που ορίσατε. Αν δεν τον υποστηρίζει, καθορίστε ένα συνδυασμό απεικόνισης που υποστηρίζεται από την οθόνη. Αν δεν υποστηρίζει το συνδυασμό απεικόνισης που καθορίσατε, χρησιμοποιήστε το μενού ρυθμίσεων της ίδιας της οθόνης για να κάνετε τις ρυθμίσεις. Συνήθως η εξωτερική οθόνη έχει κουμπιά πρόσβασης...

 • Page 151: Προβλήματα μπαταρίας και τροφοδοσίας

  • Πρόβλημα: Δεν υπάρχει ρυθμιστικό έντασης για τον ήχο MIDI στο παράθυρο “Μείκτης έντασης ήχου (Volume Mixer)”. Λύση: Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό έντασης για τον υλικό εξοπλισμό. Αυτό οφείλεται στο ότι το λογισμικό του ενσωματωμένου συνθεσάιζερ δεν υποστηρίζει το ρυθμιστικό. • Πρόβλημα: Ο ήχος δεν απενεργοποιείται πλήρως ακόμη και όταν θέτετε το ρυθμιστικό για την “Κεντρική ένταση...

 • Page 152

  Λύση: Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας όταν είναι πολύ ζεστή. Αν η μπαταρία είναι ζεστή, αφαιρέστε την από τον υπολογιστή και αφήστε την να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Αφού κρυώσει, τοποθετήστε την ξανά και επαναφορτίστε την. Αν συνεχίζει να μην φορτίζεται, τότε χρειάζεται επισκευή.

 • Page 153

  Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος ενώ το λειτουργικό σύστημα φορτώνει τη ρύθμιση παραμέτρων επιφάνειας εργασίας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία POST, ελέγξτε τα εξής: 1. Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Lenovo στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/support και βρείτε το μήνυμα σφάλματος. 2. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft στη διεύθυνση...

 • Page 154

  – Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι εντός του αποδεκτού εύρους τιμών. Ανατρέξτε στην ενότητα “Περιβάλλον λειτουργίας” στη σελίδα 12. Αν η μπαταρία είναι φορτισμένη και η θερμοκρασία είναι εντός του εύρους τιμών, τότε ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. • Πρόβλημα: Παρουσιάζεται ένα κρίσιμο σφάλμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας και ο υπολογιστής απενεργοποιείται...

 • Page 155: Προβλήματα με μονάδες δίσκου και άλλες συσκευές αποθήκευσης

  Λύση: Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επανενεργοποίησης, ο υπολογιστής καταναλώνει μικρή ποσότητα ισχύος. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας” στη σελίδα 27. Προβλήματα με μονάδες δίσκου και άλλες συσκευές αποθήκευσης Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει προβλήματα που αφορούν στη μονάδα σκληρού δίσκου, καθώς και ένα πρόβλημα...

 • Page 156: Προβλήματα με θύρες και υποδοχές

  • Η εφαρμογή λειτουργεί σωστά όταν εκτελείται σε έναν άλλο υπολογιστή. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, ανατρέξτε στα εγχειρίδια που παρέχονται με την εφαρμογή. Αν η εφαρμογή συνεχίζει να μην εκτελείται σωστά, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με έναν τεχνικό...

 • Page 157: Κεφάλαιο 10. Λήψη υποστήριξης

  παρατίθενται στις επεξηγήσεις των κωδικών σφαλμάτων, εκτελώντας τα διαγνωστικά προγράμματα ή συμβουλευόμενοι τον δικτυακό τόπο της Lenovo. Δήλωση του υπολογιστή σας Δηλώσετε τον υπολογιστή που διαθέτετε στην Lenovo στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/register. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Δήλωση του υπολογιστή σας” στη σελίδα 17. Μεταφόρτωση ενημερώσεων συστήματος...

 • Page 158: Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών

  Εάν χρειάζεστε βοήθεια, εξυπηρέτηση, τεχνική υποστήριξη ή απλώς θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Lenovo, θα βρείτε ευρεία ποικιλία πηγών που είναι διαθέσιμες από την Lenovo. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες για το πού θα ανατρέξετε για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την...

 • Page 159: Τηλεφωνική επικοινωνία με την Lenovo

  • Διαχείριση μηχανικών τροποποιήσεων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτούνται αλλαγές μετά την πώληση του προϊόντος. Η Lenovo ή ο μεταπωλητής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν, εφόσον έχει σχετική εξουσιοδότηση από τη Lenovo, θα προβεί σε διαθέσιμες για τον υλικό εξοπλισμό σας...

 • Page 160: Προαιρετικά εξαρτήματα Thinkpad

  περιλαμβάνονται μονάδες μνήμης, συσκευές αποθήκευσης, κάρτες δικτύου, συσκευές επέκτασης θυρών, μπαταρίες, μετασχηματιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, πληκτρολόγια, ποντίκια και πολλά άλλα. Μπορείτε να κάνετε αγορές από τη Lenovo οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας απευθείας μέσω του World Wide Web. Χρειάζεστε μόνο μια σύνδεση στο Internet και μια πιστωτική κάρτα.

 • Page 161: Παράρτημα A. Πληροφορίες συμμόρφωσης

  Οι ενσωματωμένες ασύρματες κάρτες εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων όπως και άλλες συσκευές ραδιοεπικοινωνίας. Ωστόσο, το επίπεδο της ενέργειας που εκπέμπεται είναι κατά πολύ μικρότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από ασύρματες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 162: Θέση των ασύρματων κεραιών Ultraconnect

  Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ενσωματωμένες ασύρματες κάρτες λειτουργούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των προτύπων και των συστάσεων ασφαλείας για τις ραδιοσυχνότητες, η Lenovo θεωρεί ότι είναι ασφαλείς για καταναλωτική χρήση. Αυτά τα πρότυπα και οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν την...

 • Page 163: Εντοπισμός δηλώσεων συμμόρφωσης για την ασύρματη λειτουργία

  ξανά, εκτός εάν η χώρα προς την οποία σκοπεύετε να εξαγάγετε το προϊόν περιλαμβάνεται στη λίστα EAR E1 των χωρών για τις οποίες ισχύει οικονομικό εμπάργκο. Σημειώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική ακτινοβολία Οι παρακάτω πληροφορίες αναφέρονται στο μοντέλο ThinkPad X131e. Δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των Ηνωμένων Πολιτειών...

 • Page 164: Δήλωση συμμόρφωσης με τα βιομηχανικά πρότυπα του Καναδά περί ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών συσκευών Κατηγορίας Β

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 165: Δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Κορέας Κατηγορίας B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 166

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 167: Παράρτημα B. Weee και δηλώσεις ανακύκλωσης

  Συλλογή και ανακύκλωση υπολογιστή ή οθόνης Lenovo που δεν χρησιμοποιείται πλέον Εάν είστε υπάλληλος εταιρείας και χρειάζεται να απορρίψετε έναν υπολογιστή ή μια οθόνη Lenovo ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας σας, θα πρέπει να το πράξετε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου...

 • Page 168: Πληροφορίες ανακύκλωσης για τη Βραζιλία

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 169: Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση

  συσσωρευτές στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στα εξαρτήματα αυτά. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη συλλογή και διαχείριση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για την Ταϊβάν Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για τις Ηνωμένες Πολιτείες και...

 • Page 170

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 171: Παράρτημα C. Πληροφορίες για μοντέλα που συμμορφώνονται με το

  και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και πρακτικών. Η Lenovo βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προγράμματος ENERGY STAR. Οι υπολογιστές της Lenovo με τους παρακάτω τύπους...

 • Page 172

  υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος και να επιμηκύνετε το χρόνο που ο υπολογιστής σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, απενεργοποιώντας τη ρύθμιση της λειτουργίας Wake on LAN για την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

 • Page 173: Παράρτημα D. Ειδικές παρατηρήσεις

  Παράρτημα D. Ειδικές παρατηρήσεις Η Lenovo ενδέχεται να μη διαθέτει σε όλες τις χώρες τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή σας, συμβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπο της Lenovo. Οποιαδήποτε...

 • Page 174: Εμπορικά σήματα

  αποτέλεσμα συμπερασματικής εξαγωγής. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Οι χρήστες αυτού του εγγράφου θα πρέπει να επαληθεύσουν τα δεδομένα που ισχύουν για το δικό τους περιβάλλον. Εμπορικά σήματα Οι ακόλουθοι όροι είναι εμπορικά σήματα της Lenovo στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες: Lenovo Access Connections...

 • Page 176

  Part Number: Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: