Download Print this page

Advertisement

Användarhandbok
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Användarhandbok ThinkPad X131e...

 • Page 2

  • Bilaga D ”Anmärkningar” på sidan 141 Säkerhets-, garanti- och installationshandboken och Regulatory Notice finns tillgängliga på webbplatsen. Om du vill läsa dem går du till http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides och klickar på User Guides & Manuals (Användarhandböcker) och följer instruktionerna på skärmen.

 • Page 3: Table Of Contents

  ..Ethernetanslutningar ..Byta batteri ....© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  Lenovos supportwebbplats ..Installera drivrutiner ... . . Ringa till Lenovo ... . Installera drivrutinen för 4-in-1 Media Card Skaffa ThinkPad-tillbehör.

 • Page 5

  Bilaga D. Anmärkningar ..Varumärken ....© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 6

  Användarhandbok...

 • Page 7: Läs Detta Först

  Dra kommunikationskablarna eller kablarna från nätadapter, mus, tangentbord, skrivare och alla andra elektroniska enheter så att de inte kommer trampas eller snubblas på eller kommer i kläm av datorn eller andra föremål. Utsätt inte kablarna för annan behandling som kan störa datorns funktion. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Viktig Säkerhetsinformation

  Den här informationen kan hjälpa dig att använda din bärbara dator på ett säkert sätt. Följ alla anvisningar som följer med datorn. Informationen i det här dokumentet ändrar inte villkoren i ditt köpeavtal eller ® i Lenovo Begränsad Garanti. Mer information finns i kapitlet ”Garantiinformation” i Säkerhets-, garanti- och installationshandboken som följer med datorn.

 • Page 9: Förhållanden Som Kräver Omedelbara åtgärder

  • Produkten fungerar inte på normalt sätt när du följer bruksanvisningarna. Anm: Om dessa förhållanden uppkommer med en produkt som inte är från Lenovo (t.ex. en förlängningssladd) ska du låta bli att använda produkten tills du har kontaktat tillverkaren och fått ytterligare anvisningar, eller tills du skaffat en lämplig ersättning för produkten.

 • Page 10

  Det finns visserligen inga delar som kan röra sig inuti datorn när du har kopplat bort nätsladden, men följande varningar krävs av säkerhetsskäl. Varning: Rörliga delar - fara. Se till att inte fingrar eller andra kroppsdelar kommer i vägen. Varning: Gör följande innan du byter CRU-delar: Stäng av datorn och vänta cirka fem minuter tills datorn svalnat innan du öppnar kåpan.

 • Page 11

  Komponenter med den här etiketten har hög spänning, strömstyrka och energinivå. Det finns inga delar inuti dessa komponenter som du själv kan reparera eller rengöra. Om du misstänker att det är fel på någon sådan del ska du kontakta en servicetekniker. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12: Externa Enheter

  Dessutom har många bärbara produkter ett laddningsbart batteri som ger ström när datorn inte kan anslutas till ett vägguttag. De batterier som Lenovo levererar för användning med produkten har testats för att vara kompatibla och bör därför bara ersättas med godkända reservdelar.

 • Page 13

  Försök inte ta isär eller ändra batteriet. Om du gör det finns det risk för att batteriet exploderar eller läcker ut vätska. Garantin gäller inte för andra batterier än det som Lenovo specificerat och inte heller för batterier som tagits isär eller ändrats.

 • Page 14

  Värme och luftcirkulation Fara Datorer, nätadaptrar och många tillbehör avger värme när de är påslagna och när batterier laddas upp. Bärbara datorer kan bli mycket heta på grund av sin kompakta utformning. Följ därför alltid dessa säkerhetsanvisningar: • När datorn är påslagen eller batteriet håller på att laddas, kan datorns undersida, handledsstödet och andra delar bli varma.

 • Page 15

  15 minuter. Kontakta läkare om du trots detta får några besvär. Anm: För produkter med fluorescerande lampor som innehåller kvicksilver (exempelvis icke-LED), lampan som lyser upp LCD-skärmen innehåller en liten mängd kvicksilver. Kassera lampan enligt gällande lagar och bestämmelser. © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Använda hörlurar Varning: Alltför höga ljudnivåer i headset och hörlurar kan leda till hörselnedsättningar. Om equalizern ställs in på för höga nivåer ökar utsignalens effekt och därmed volymen i hörlurar och headset. Därför ska du alltid vara försiktig när du ställer in equalizern så att din hörsel inte skadas. Det kan vara farligt att använda headset eller hörlurar under en lång period med hög ljudvolym om ditt headset eller dina hörlurar inte följer specifikationerna för EN 50332-2.

 • Page 17: Kapitel 1. Produktöversikt

  ”ThinkVantage-program ” på sidan 12 Hitta datorreglage, kontakter och indikatorer Det här avsnittet handlar om datorns olika maskinvarudelar och ger grundläggande information om hur du börjar använda datorn. Framsidan Bild 1. ThinkPad X131e sedd framifrån Inbyggd kamera Statusindikator för systemet (upplyst ® ThinkPad -logotyp) ®...

 • Page 18

  TrackPoint-styrpinnen Inbyggd mikrofon Strömbrytare Inbyggd kamera Du kan använda den inbyggda kameran för att ta bilder eller hålla videokonferenser. Mer information finns i ”Använda den inbyggda kameran” på sidan 36. Statusindikator för systemet (upplyst ThinkPad-logotyp) Den upplysta ThinkPad-logotypen på handledsstödet fungerar som systemstatusindikator. På datorn finns flera statusindikatorer.

 • Page 19: Höger Sida

  Höger sida Bild 2. ThinkPad X131e sedd från höger Kortplats för Media Card Reader HDMI-port Always On USB-port Statusindikator för ström Strömkontakt Fäste för lås Kortplats för Media Card Reader Beroende på modell kan datorn ha en kortplats för minneskortläsare. Mer information om kort som stöds finns i ”Använda ett flashmediekort”...

 • Page 20: Vänster Sida

  Du kan skydda datorn mot stöld genom att köpa en säkerhetslåskabel som passar in i låsfästet, så att du kan låsa fast datorn vid ett fast förankrat föremål. Vänster sida Bild 3. ThinkPad X131e sedd från vänster VGA-kontakt (Video Graphics Array) Fläktgaller Ethernetport USB 3.0-kontakter...

 • Page 21: Undersidan

  • Det kombinerade ljuduttaget kan inte användas med en vanlig mikrofon. Mer information finns i ”Använda ljudfunktioner” på sidan 35. Undersidan Bild 4. ThinkPad X131e sedd underifrån Batteri SIM-kortplats Minneskortplats Kortplats för PCI Express-minikort för trådlöst WAN-kort Kortplats för PCI Express-minikort för trådlöst LAN...

 • Page 22: Statusindikatorer

  Minneskortplats Du kan öka mängden minne i datorn genom att installera en minnesmodul i kortplatsen för minnesuppgradering. Minnesmoduler kan skaffas som tillbehör från Lenovo. Kortplats för PCI Express-minikort för trådlöst WAN-kort Datorn kan ha ett trådlöst WAN-kort (Wide Area Network) installerat i PCI Express-minikortplatsen för trådlösa WAN-anslutningar.

 • Page 23

  Det här betyder indikatorn: • Rött sken: Datorn är på (i normalläge). • Snabbt blinkande rött sken: Datorn går över till vänteläge eller viloläge. • Långsamt blinkande rött sken: Datorn är i vänteläge. • Inget ljus: Datorn är avstängd eller i viloläge. Indikator för trådlöst nätverk Statusindikatorn för trådlös anslutning finns på...

 • Page 24: Så Hittar Du Viktig Produktinformation

  Det här betyder indikatorn: • Grönt sken: Nätadaptern är ansluten. • Av: Nätadaptern är inte ansluten. Caps Lock-indikator Tryck ned Skiftlåstangenten för att aktivera skiftlås så att alla alfabetiska tecken (A-Ö) skrivs med versaler. När Caps Lock-funktion är aktiverad visas Caps Lock-indikatorn på skärmen. Så...

 • Page 25: Fcc Id- Och Ic-certifieringsetikett

  66 om du villa reparera eller byta ut kortet. Anm: Endast trådlösa LAN- eller WAN-kort som har godkänts av Lenovo får användas i din dator. Om du installerar ett WAN PCI Express-minikort som inte är godkänt för användning med din dator kommer datorn inte att starta.

 • Page 26: Funktioner

  Äkthetsbeviset på din dator visas som nedan: Funktioner I det här avsnittet beskrivs datorns olika funktioner. Processor • Se systemegenskaper för din dator. För att visa datorns systemegenskaper klickar du på Start och högerklickar på Dator, sedan på Egenskaper. Minne •...

 • Page 27: Specifikationer

  • RJ45 Ethernetport • 4-in-1 Digital Media Card Reader Trådlösa funktioner • Inbyggt trådlöst LAN • Inbyggt trådlöst WAN (vissa modeller) • Inbyggd WiMAX (vissa modeller) • Inbyggd Bluetooth (vissa modeller) Specifikationer Det här avsnittet innehåller fysiska specifikationer för datorn. Storlek •...

 • Page 28: Thinkvantage-program

  ThinkVantage-program Det finns förinstallerade ThinkVantage-program på datorn som hjälper dig att använda datorn på ett enklare och säkrare sätt. Anm: Klicka på länken nedan om du vill veta mer om ThinkVantage-programmen och andra Lenovo-lösningar för datorn: http://www.lenovo.com/support. Åtkomst till ThinkVantage-program ®...

 • Page 29: Introduktion Till Thinkvantage-programmen

  Anm: Om du inte hittar det programmet du söker i Kontrollpanelen kan du öppna navigeringsfönstret i Lenovo ThinkVantage Tools och dubbelklicka på den nedtonade ikonen för att installera programmet du behöver. Följ sedan anvisningarna på skärmen. När installationen är klar aktiveras programikonen och du kan se programmet i Kontrollpanelen.

 • Page 30

  Lenovo ThinkVantage Tools Programmet Lenovo ThinkVantage Tools hjälper dig att arbeta enklare och säkrare genom att du snabbt får tillgång till olika tekniker, som: • Lenovo Solution Center •...

 • Page 31

  öppna en webbsida, öppna en fil och så vidare. Du kan också använda programmet SimpleTap för att få åtkomst till Lenovo App Shop. Där kan du hämta olika applikationer och datorprogram.

 • Page 32

  Användarhandbok...

 • Page 33: Kapitel 2. Använda Datorn

  ”Använda ett flashmediekort” på sidan 37 Registrera datorn När du registrerar datorn läggs informationen in i en databas så att Lenovo kan kontakta dig om en produkt skulle återkallas eller vid andra allvarligare problem. På vissa platser erbjuds dessutom registrerade användare utökade tjänster och andra fördelar.

 • Page 34: Specialtangenter Och Knappar

  SSD-enheten (Solid State Drive)” på sidan 49. Är det svårt att använda flera olika anslutningsmetoder? • I http://www.lenovo.com/support/faq finns information om att felsöka problem med trådlösa nätverk. • Utnyttja nätverksfunktionerna med hjälp av programmet Access Connections. • Mer information om att använda de trådlösa funktionerna hittar du i ”Trådlösa anslutningar” på sidan 29.

 • Page 35

  ändra läget för en viss funktion. Anmärkningar: Följande drivrutiner först vara installerade i datorn för att använda den här funktionen: • Power Management-drivrutin • OnScreen Display Utility • Drivrutiner för trådlöst nätverk Du kan hämta de här drivrutinerna från http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Kapitel 2 Använda datorn...

 • Page 36

  Starta kamera- och ljudinställningar • Fn+F6 Tryck på Fn+F6 för att öppna kommunikationsinställningarna. Från det här fönstret kan du ta en bild och ändra kamera- och ljudinställningar. Växla mellan bildskärmar • Fn+F7 Använd Fn+F7 för att växla mellan datorns bildskärm och en extern bildskärm. Efter att du har tryckt på den här kombinationen visas följande alternativ: •...

 • Page 37: Windows-tangent

  Windows-tangent Du kan visa eller gömma Windows Start-meny genom att trycka på Windows-tangenten Du kan också använda Windows-tangenten tillsammans med en annan tangent för att komma åt andra funktioner. Mer information finns i hjälpinformationssystemet till Windows operativsystem. Använda UltraNav-pekdon Datorn levereras med ett UltraNav-pekdon. Ett UltraNav-pekdon består av en TrackPoint-enhet och en styrplatta som båda är pekdon med grundläggande och utökade funktioner.

 • Page 38: Använda Trackpoint-pekdon

  Använda TrackPoint-pekdon TrackPoint-pekdonet består av en styrpinne på tangentbordet och tre knappar längs ned på tangentbordet. Du flyttar pekaren på skärmen genom att trycka styrpinnens topp i valfri riktning parallellt med tangentbordet. Styrpinnen rör sig inte. Ju hårdare du trycker på styrpinnens topp, desto snabbare förflyttar sig pekaren på...

 • Page 39: Använda Styrplattan

  Anm: Om du byter ut tangentbordet levereras det nya tangentbordet med standardtoppen. Om du vill kan du behålla toppen från det gamla tangentbordet och använda den på det nya. Använda styrplattan Styrplattan sitter nedanför TrackPoint-knapparna längst ned på tangentbordet. Om du vill flytta pekaren på...

 • Page 40: Inaktivera Pekdonet Ultranav Och Använda En Extern Mus

  Inaktivera pekdonet UltraNav och använda en extern mus Om du ansluter en extern mus till en USB-port kan du använda den externa musen, TrackPoint-pekdonet och styrplattan samtidigt. Avaktivera TrackPoint eller styrplattan Om du vill avaktivera TrackPoint eller styrplattan gör du så här: 1.

 • Page 41: Använda Nätadaptern

  Använda nätadaptern Datorn kan få sin ström från det litiumjonbatteri som följde med datorn eller från nätadaptern. När du använder nätadaptern laddas batteriet automatiskt. Nätadaptern som följer med datorn består av två delar: • Transformatorn där växelströmmen omvandlas för drift av datorn. •...

 • Page 42: Hantera Batteriströmmen

  Hantera batteriströmmen Med Power Manager kan du justera energisparinställningarna så att du uppnår en bra balans mellan prestanda och energibesparing. Mer information om hur du startar programmet Power Manager finns i ”Åtkomst till ThinkVantage-program” på sidan 12. Mer information om programmet Power Manager finns i programmets hjälpfunktion. Energisparfunktioner Det finns flera energisparlägen som du kan använda för att spara på...

 • Page 43: Hantera Batteriet

  Datorn laddas inte om ett icke godkänt batteri eller batteri som konstruerats för ett annat system används. Obs: Lenovo tar inget ansvar för prestanda eller säkerhet vid användning av ej godkända batterier, och ger inga garantier för fel eller skador som beror på användning av ej godkända batterier.

 • Page 44: Ansluta Till Nätverket

  • Förvara batteriet på en barnsäker plats. Batteriet är en förbrukningsdel. Om batteriet börjar att laddas ur för snabbt bör du byta ut batteriet mot ett nytt av den typ som Lenovo rekommenderar. Kontakta Customer Support Center om du vill ha mer information om batteribyte.

 • Page 45: Ethernetanslutningar

  Access Connections är ett anslutningsprogram där du kan skapa och hantera platsprofiler. I en platsprofil lagras alla inställningar för konfigurering av nätverk och Internet som behövs för att ansluta till ett nätverk från en särskild plats, t.ex. hemmet eller jobbet. Ethernetanslutningar Du kan ansluta till ditt företags nätverk eller till en bredbandsanslutning, t.ex.

 • Page 46

  • Om datorer med trådlösa funktioner inte får användas på ett flygplan måste du stänga av de trådlösa funktionerna innan du stiger ombord. Anvisningar för att avaktivera finns i avsnittet ”Aktivera/avaktivera funktionerna för trådlös kommunikation” på sidan 32. Anm: Du kan köpa ett trådlöst nätverkskort från Lenovo på http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Tips för användning av trådlöst LAN •...

 • Page 47

  3. Klicka på Enheter och skrivare. Om du vill skicka data till en Bluetooth-aktiverad enhet gör du så här: 1. Högerklicka på de data du vill skicka. 2. Välj Skicka till ➙ Bluetooth-enheter. Mer information finns i hjälpen till operativsystemet Windows. Anm: Om du använder den trådlösa funktionen (802.11-standarden) i datorn samtidigt med Bluetooth kan dataöverföringshastigheten sjunka och prestanda hos funktionen försämras.

 • Page 48

  Access Connections ikon och statusikon för trådlös anslutning Access Connections ikonen visar allmän anslutningsstatus Statusikonen för trådlös kommunikation visar signalstyrkan och status för den trådlösa förbindelsen. Du hittar mer detaljerad information om signalstyrkan och status för den trådlösa förbindelsen genom att starta programmet Access Connections eller genom att dubbelklicka på...

 • Page 49: Presentationer Och Multimedia

  Anm: Klicka på Visa dolda ikoner i aktivitetsfältet om du vill visa Access Connections-statusikonen. Om du vill att den ska visas i aktivitetsfältet permanent klickar du på Anpassa och ändrar i inställningarna. Mer information om ikonen finns i hjälpen till Access Connections. Presentationer och multimedia Du kan ansluta datorn till en projektor för att visa presentationer eller till en extern bildskärm för att förstora din arbetsyta.

 • Page 50: Använda Dubbla Bildskärmar

  1. Anslut den externa bildskärmen till bildskärmsporten och anslut sedan bildskärmen till ett eluttag. 2. Slå på den externa bildskärmen. 3. Högerklicka på skrivbordet och klicka på Skärmupplösning. Anm: Om datorn inte kan känna igen den externa bildskärmen klickar du på knappen Identifiera. 4.

 • Page 51: Använda Ljudfunktioner

  • Om du väljer fullskärmsläge för DOS när du använder funktionen för utökat skrivbord, visas DOS-skärmen endast på den primära bildskärmen. Den sekundära bildskärmen avaktiveras. ® • Om datorn har Intel -grafikkort kan du utse den andra bildskärmen som primär bildskärm genom att göra följande: 1.

 • Page 52: Använda Den Inbyggda Kameran

  • kompatibel med Intel High Definition Audio • inspelning och uppspelning av PCM- och WAV-filer i 16-bitars eller 24-bitars format • uppspelning av WAV-filer med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz till 192 kHz • uppspelning av MIDI-filer via en ljudenhet (Wavetable synthesizer) i operativsystemet Microsoft Windows •...

 • Page 53: Använda Ett Flashmediekort

  Använda ett flashmediekort Datorn har en kortplats för Media Card Reader. Kortläsaren har stöd för följande fyra typer av kort: • SD-kort (Secure Digital) • SDHC-kort (Secure Digital High-Capacity) • SDXC-kort (Secure Digital eXtended-Capacity) • MultiMediaCard (MMC) Anm: När du överför data till eller från ett minneskort, exempelvis ett SD-kort, får du inte försätta datorn i vänte- eller viloläge förrän dataöverföringen är klar.

 • Page 54

  Anm: Även om du inte tar bort kortet från datorn efter att ha matat ut kortet med operativsystemet Windows, kan du inte längre komma åt kortet. För att komma åt kortet, måste du ta bort det en gång och sedan sätta i det igen.

 • Page 55: Copyright Lenovo

  I följande avsnitt finns mer information om hur du ordnar din arbetsplats, installerar datorutrustningen och arbetar bekvämt. Lenovo har förbundit sig att tillhandahålla senaste information och teknik för kunder med funktionshinder. Se även vår information om hjälpmedel, som ger en översikt över vårt arbete inom detta område.

 • Page 56: Bekvämlighet

  Hjälpmedelsinformation Lenovo arbetar för att ge människor med funktionshinder större tillgång till information och teknik. Ett resultat av detta arbete är följande information som hjälper användare med nedsatt hörsel, syn eller rörlighet att få...

 • Page 57: Ha Datorn Med På Resor

  finmotorik som krävs för att använda en mus eller välja tangentkombinationer. Andra användare kanske behöver större teckensnitt eller bildskärmslägen med högre kontrast. I vissa fall finns förstoringsfunktioner och inbyggda röstsyntetiserare. Du hittar mer information om dessa funktioner i Microsofts hjälpsystem. Om du vill använda hjälpmedelsprogrammet klickar du på...

 • Page 58

  • Extern lagringsenhet Om du reser till ett annat land kan du behöva ta med dig en nätadapter för det landet som du reser till. Du kan köpa tillbehör inför resan på http://www.lenovo.com/accessories Användarhandbok...

 • Page 59: Kapitel 4. Säkerhet

  Anm: Du ansvarar själv för utprovning, val och implementering av olika lås och säkerhetsfunktioner. Lenovo lämnar inga rekommendationer eller garantier angående funktion eller kvalitet på låsen eller andra säkerhetsfunktioner. Använda lösenord Genom att använda lösenord kan du förhindra att datorn används av andra.

 • Page 60: Lösenord För Start Av Datorn

  Obs: Du bör skriva ned lösenordet och spara det på ett säkert ställe. I annat fall måste du ta med dig datorn till en Lenovo-återförsäljare och få lösenordet borttaget. 10. I fönstret Setup Notice som visas trycker du på Retur för att fortsätta.

 • Page 61

  Lenovo inte återställa lösenorden eller återställa data från hårddisken. I så fall måste du be en Lenovoåterförsäljare eller Lenovorepresentant byta ut hela hårddisken. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.

 • Page 62: Lösenord För Administratör

  Nästa gång du startar datorn måste du ange användarlösenordet eller huvudlösenordet. Annars startar inte datorn. Byta eller ta bort lösenorden för hårddisk Följ anvisningarna i steg 1 till 7 i ”Ställa in ett hårddisklösenord” på sidan 45. När du har skrivit rätt lösenord startar programmet ThinkPad Setup.

 • Page 63

  • Om både ett lösenord för administratör och ett lösenord för start av datorn är inställda kan du göra följande bara om du vet lösenordet för administratör: – ta bort lösenordet för start av datorn – ändra eller ta bort lösenordet för administratör –...

 • Page 64: Hårddisksäkerhet

  Obs: Skriv upp ditt lösenord och förvara anteckningen på något säkert ställe. Om du tappar bort ditt administratörslösenord kan Lenovo inte återställa det. Du måste lämna in datorn hos en Lenovoåterförsäljare och få systemkortet utbytt. Du måste ha med dig kvitto eller annat inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service.

 • Page 65: Information Om Radering Av Data På Hårddisken Eller Ssd-enheten (solid State Drive)

  Anm: Om datorn är en Windows 7-modell är inte Client Security Solution förinstallerat i ditt system. För att kunna konfigurera säkerhetskretsen måste du hämta den senaste versionen av Client Security Solution från Lenovos webbplats: Om du vill hämta Client Security Solution går du till http://www.lenovo.com/support. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

 • Page 66: Använda Brandväggar

  SSD-enheten bör du därför ta bort alla data på flash-kretsen med ett program som tillhandahålls av Lenovo. Programmet heter ThinkPad Setup Menu Extension Utility och gör det möjligt att, från ThinkPad Setup, radera alla data på SSD-enhetens flash-kretsar. Du laddar ned programmet från Lenovos webbplats på...

 • Page 67

  Lenovo tillhandahåller en fullständig version av antivirusprogrammet med en kostnadsfri 30-dagars prenumeration. Efter 30 dagar måste du förnya licensen för att fortsätta att få uppdateringar av antivirusprogrammet. Mer information om hur du använder antivirusprogrammet finns i antivirusprogrammets hjälpsystem. Kapitel 4...

 • Page 68

  Användarhandbok...

 • Page 69: Kapitel 5. Återställning - översikt

  Kapitel 5. Återställning - översikt I det här kapitlet finns information om återställningslösningar från Lenovo. • ”Skapa och använda återställningsmedier” på sidan 53 • ”Utföra säkerhets- och återställningsåtgärder” på sidan 54 • ”Använda arbetsutrymmet i Rescue and Recovery” på sidan 55 •...

 • Page 70: Utföra Säkerhets- Och återställningsåtgärder

  Om du vill skapa återställningsmedier klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-skivor. Följ sedan anvisningarna på skärmen. Använda återställningsmedier Med återställningsmedier kan du återställa datorn till fabriksinställningarna. Med återställningsmedier kan du återställa datorn till brukbart skick när alla andra metoder för återställning har misslyckats.

 • Page 71: Använda Arbetsutrymmet I Rescue And Recovery

  I det här avsnittet finns anvisningar om hur du utför en återställning med hjälp av programmet Rescue and Recovery. 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas.

 • Page 72: Skapa Och Använda Ett Räddningsmedium

  Skapa ett räddningsmedium I det här avsnittet finns anvisningar för hur du skapar ett räddningsmedium. 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and Recovery öppnas. 2. Klicka på pilen Starta avancerat Rescue and Recovery i huvudfönstret i Rescue and Recovery.

 • Page 73: Installera Om Förinstallerade Program Och Drivrutiner

  • Leta efter en körbar fil (en fil med tillägget .exe) i enhetens undermapp. Dubbelklicka på filen och följ anvisningarna på skärmen. Obs: Om du behöver uppdaterade drivrutiner ska du inte hämta dem från Windows uppdateringssida på webben. Hämta dem i stället från Lenovo. Mer information finns i ”Kontrollera att drivrutiner är aktuella” på sidan 102. Lösa återställningsproblem Om du inte kan komma åt arbetsutrymmet i Rescue and Recovery eller Windows-miljön kan du göra något...

 • Page 74

  • Med hjälp av ett räddningsmedium kan du starta arbetsutrymmet i Rescue and Recovery. Se ”Skapa och använda ett räddningsmedium” på sidan 56. • Använd återställningsmedier om alla andra återställningsmetoder har misslyckats och du behöver återställa hårddisken till fabriksinställningarna. Se ”Skapa och använda återställningsmedier” på sidan 53. Anm: Om du inte kan komma åt arbetsutrymmet i Rescue and Recovery eller Windows-miljön från ett räddningsmedium eller ett återställningsmedium, kan det bero på...

 • Page 75: Kapitel 6. Byta Ut Enheter

  Datorn laddas inte om ett icke godkänt batteri eller batteri som konstruerats för ett annat system används. Obs: Lenovo tar inget ansvar för prestanda eller säkerhet vid användning av ej godkända batterier, och ger inga garantier för fel eller skador som beror på användning av ej godkända batterier.

 • Page 76

  Anm: Om ett batteri som inte är godkänt installeras visas följande meddelande: "Det installerade batteriet stöds inte av det här systemet och kommer inte att laddas. Byt ut batteriet mot ett Lenovo-batteri." Fara Om det uppladdningsbara batteriet sätts tillbaka på fel sätt kan det explodera. Batteriet innehåller små...

 • Page 77: Byta Sim-kort

  4. För in ett fulladdat batteri tills det klickar på plats och skjut sedan batterispärren till låst läge 5. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. Byta SIM-kort Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Din dator kan behöva ett SIM-kort för att kunna upprätta trådlösa WAN-anslutningar. Beroende på land kan du behöva köpa ett SIM-kort om det inte redan är installerat i datorn.

 • Page 78

  5. Tryck SIM-kortet inåt och släpp det sedan. SIM-kortet matas ut. Skjut ut SIM-kortet försiktigt ur kortplatsen 6. Tryck in SIM-kortet ordentligt i kortplatsen. 7. Stäng SIM-kortluckan tills den snäpper på plats. Användarhandbok...

 • Page 79: Byta Ut Hårddisken Eller Ssd-enheten (solid State Drive)

  8. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 59. 9. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. Om attrappkortet finns i den levererade utrustningen sitter SIM-kortet redan på SIM-kortplatsen. Byta ut hårddisken eller SSD-enheten (Solid State Drive) Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

 • Page 80

  4. Lossa skruvarna och ta bort luckan 5. Ta bort skruvarna och skjut sedan ut hårddisken eller SSD-enheten 6. Ta bort hårddisken eller SSD-enheten genom att lyfta dess vänstra sida. Användarhandbok...

 • Page 81

  7. Sätt in den nya SSD-enheten eller hårddisken i facket. 8. Skjut in hårddisken eller SSD-enheten ordentligt i kontakten och sätt sedan tillbaka skruvarna 9. Montera skyddet och vrid det nedåt . Dra sedan åt de två skruvarna 10. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 59. 11.

 • Page 82: Byta Ut Pci Express Mini-kort För Trådlös Lan-anslutning

  Byta ut PCI Express Mini-kort för trådlös LAN-anslutning Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Fara Det kan vara farligt att ansluta eller koppla bort telefonkabeln från vägguttaget under åskväder. Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar. För att undvika elstötar bör du koppla loss kablarna innan du öppnar luckan till kortplatsen.

 • Page 83

  5. Om det ingår ett verktyg för att lossa kontakter i paketet med det nya kortet, använder du det verktyget när du kopplar bort kablarna från kortet. Om det inte ingår något verktyg, kopplar du bort kablarna från kortet genom att försiktigt lossa kontakterna med fingrarna. 6.

 • Page 84: Byta Ut Pci Express Mini-kort I Halv Storlek För Trådlös Wan-anslutning

  8. Anslut antennkablarna till det nya PCI Express-minikortet. Anslut den grå kabeln till kontakten märkt ”MAIN” eller ”M” på kortet och den svarta kabeln till kontakten märkt ”AUX” eller ”A”. 9. Montera skyddet och vrid det nedåt . Dra sedan åt de två skruvarna 10.

 • Page 85

  Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar. För att undvika elstötar bör du koppla loss kablarna innan du öppnar luckan till kortplatsen. Obs: Innan du installerar ett PCI Express-minikort i halv storlek bör du röra vid ett metallbord eller ett jordat metallföremål.

 • Page 86

  6. Lossa skruven . Kortet skjuts ut . Ta bort kortet. 7. Lossa metallfästet från PCI Express-minikortet i halv storlek. 8. Sätt fast metallfästet i det nya PCI Express-minikortet i halv storlek. Användarhandbok...

 • Page 87

  9. Passa in kontaktkanten på det nya PCI Express-minikortet i halv storlek med motsvarande sockel Vicka på kortet tills det klickar på plats. Sätt fast kortet med skruven 10. Anslut antennkablarna till det nya PCI Express-minikortet i halv storlek. Anslut den röda kabeln till kontakten märkt "MAIN"...

 • Page 88: Byta Ut En Minnesmodul

  12. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 59. 13. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. Byta ut en minnesmodul Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Genom att utöka datorns minneskapacitet kan du få programmen att arbeta fortare. Läs följande anvisningar och följ sedan instruktionerna för att byta ut eller lägga till en minnesmodul.

 • Page 89

  5. Om det redan finns två minnesmoduler i minnesplatserna tar du bort den ena för att ge plats åt den nya modulen. Tryck spärrarna i sockelns båda ändar utåt och ta sedan bort minnesmodulen Spara den gamla minnesmodulen för framtida bruk. 6.

 • Page 90: Byta Ut Tangentbordet

  10. Montera skyddet och vrid det nedåt . Dra sedan åt de två skruvarna 11. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 59. 12. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. Byta ut tangentbordet Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Fara Det kan vara farligt att ansluta eller koppla bort telefonkabeln från vägguttaget under åskväder.

 • Page 91

  4. Lossa skruvarna och ta bort luckan 5. Lossa skruvarna som håller tangentbordet på plats. 6. Vänd datorn rätt igen och öppna bildskärmslocket. 7. Tryck hårt i pilarnas riktning så att tangentbordets framsida lossas. Tangentbordet lossas en aning Kapitel 6 Byta ut enheter...

 • Page 92

  8. Ta bort kablarna genom att vinkla kontakterna uppåt. Ta bort tangentbordet. Installera tangentbordet Så här installerar du tangentbordet: 1. Anslut kablarna genom att vinkla kontakterna nedåt. Användarhandbok...

 • Page 93

  2. Sätt tillbaka tangentbordet igen. Se till att tangentbordets bakre kant hamnar under ramen. 3. Skjut tangentbordet i pilarnas riktning tills det sitter ordentligt. Kapitel 6 Byta ut enheter...

 • Page 94: Byta Reservbatteri

  4. Skruva i skruvarna igen. 5. Montera skyddet och vrid det nedåt . Dra sedan åt de två skruvarna 6. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 59. 7. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. Byta reservbatteri Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

 • Page 95

  Om reservbatteriet sätts tillbaka fel kan det explodera. Reservbatteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador: • Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld. • Utsätt inte batteriet för stark värme.

 • Page 96

  5. Koppla loss kontakten . Ta sedan ut reservbatteriet Så här installerar du reservbatteri: 1. Installera reservbatteriet . Anslut sedan kontakten 2. Montera skyddet och vrid det nedåt . Dra sedan åt de två skruvarna Användarhandbok...

 • Page 97

  3. Sätt tillbaka batteriet. Se ”Byta batteri” på sidan 59. 4. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. Kapitel 6 Byta ut enheter...

 • Page 98

  Användarhandbok...

 • Page 99: Kapitel 7. Avancerad Konfigurering

  Inställningen UEFI/Legacy Boot måste vara densamma som när operativsystemet Windows Image installerades. Annars uppstår ett fel. Använd en av följande lands- eller regionkoder: Land eller region: Kod Kina: SC Danmark: DK Finland: FI Frankrike: FR Tyskland: GR © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 100: Installera Operativsystemet Windows 7

  9. Installera drivrutiner. Se ”Installera övriga drivrutiner och programvara” på sidan 86. Installera registerrättningarna för Windows 7 Gå till http://www.lenovo.com/support och installera följande registerrättningar: • Registerrättning för aktivering av Wake Up på LAN från Standby för Energy Star • Fixmodul för hårddisk med HD Detection Installera uppdateringsmoduler för Windows 7...

 • Page 101: Installera Drivrutiner

  USB 3.0-drivrutiner innan du kan använda USB 3.0. Gör såhär: 1. Gå till http://www.lenovo.com/support. Hitta din modell och visa länkarna till drivrutinerna. 2. Välj USB 3.0-drivrutinen för 32 eller 64 bitar och packa upp drivrutinen på din lokala hårddisk.

 • Page 102: Installera övriga Drivrutiner Och Programvara

  Anm: Om du inte kan hitta de tilläggsfiler, de drivrutiner eller den programvara som du behöver på hårddisken, eller om du vill få uppdateringar och den senaste informationen om dessa, går du till: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup På datorn finns inställningsprogrammet ThinkPad Setup där du kan ange olika konfigurationsparametrar.

 • Page 103: Menyn Config

  • Asset Tag • CPU Type • CPU Speed • Installed memory • UUID • MAC address (Internal LAN) Menyn Config Om du behöver ändra datorns konfiguration väljer du alternativet Config på huvudmenyn i ThinkPad Setup. Då visas följande undermeny: •...

 • Page 104

  Tabell 4. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar Anm: Det krävs för att använda nätström med speciella datapaket av typen Wake on LAN. Anm: Funktionen Wake on LAN fungerar inte när ett lösenord för hårddisk är inställt. Ethernet LAN Option ROM •...

 • Page 105

  Tabell 4. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar för att aktivera Always On USB-porten. Mer information om hur du aktiverar Always On USB-kontakten finns i hjälpen till programmet Power Manager. USB 3.0 Mode • Disabled Ställ in USB 3.0-kontrolläget för portarna som delas •...

 • Page 106

  Tabell 4. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar ® Power Intel SpeedStep • Disabled Den här undermenyn technology finns endast för Intel • Enabled SpeedStep-monterade modeller. Mode for AC • Maximum Performance Ändra inställningen för Intel SpeedStep när datorn är •...

 • Page 107: Menyn Date/time

  Tabell 4. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar några sekunder att återgå • 30 minutes till normal drift. • 1 hour • 2 hours • 3 hours Beep and Alarm Password Beep • Disabled Aktiverar eller inaktiverar varningssignalen för •...

 • Page 108: Menyn Security

  • F5 eller –: Ändra till ett lägre värde. • F6 eller kombinationen shift och +: Ändra till ett högre värde. 4. Tryck på F10 om du vill spara ändringarna och starta om datorn. Menyn Security Om du behöver ändra inställningarna för datorns säkerhetsfunktioner väljer du alternativet Security på huvudmenyn i ThinkPad Setup.

 • Page 109

  Tabell 5. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar programmet ThinkPad Setup. Security chip • Enabled Om du väljer Active är säkerhetskretsen aktiverad. • Inactive Om Inactive är valt • Disabled syns säkerhetskretsen i operativsystemet men är inte i drift. Om Disabled är valt döljs säkerhetskretsen och är inte i drift.

 • Page 110

  Tabell 5. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar UEFI BIOS Update Option Flash BIOS Updating by • Disabled Om du valt Enabled kan End-Users alla användare uppdatera • Enabled UEFI BIOS. Om du valt Disabled kan endast den person som känner till administratörslösenordet uppdatera UEFI BIOS.

 • Page 111: Menyn Startup

  Tabell 5. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Alternativ Kommentar USB Port • Disabled Om du väljer Enabled kan du använda • Enabled USB-kontakterna. Memory Card Slot • Disabled Om du väljer Enabled kan du använda • Enabled minneskortplatsen för SD-kort eller MultiMediaCard-kort.

 • Page 112

  ® Obs: Om du använder BitLocker -diskkryptering ska du inte ändra startordningen. BitLocker Drive Encryption upptäcker den ändrade startordningen och låser datorn så att det inte startas. Ändra startordningen Välj Startup så att undermenyn Boot visas. Så här ändrar du startordningen: 1.

 • Page 113

  Följande tabell visar innehållet i menyn Startup. Anmärkningar: • En del alternativ visas på menyn endast om datorn kan använda motsvarande funktioner. • Standardvärden är markerade med fetstil. Tabell 6. Alternativ på menyn Startup Menyalternativ Alternativ Kommentar Boot Se ”Ändra startordningen” på sidan Network Boot Se ”Undermenyn Boot”...

 • Page 114: Menyn Restart

  UEFI BIOS för att nya program eller enheter ska kunna fungera på rätt sätt. Om du vill uppdatera UEFI BIOS går du till följande webbplats och följer anvisningarna på skärmen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Använda systemadministrativa funktioner Det här avsnittet är i första hand avsett för nätverksadministratörer.

 • Page 115: Systemadministration

  Datorn är utformad för att vara lätt att hantera och administrera, så att du ska kunna koncentrera dig på dina egentliga arbetsuppgifter. De här egenskaperna eller ”Total Cost of Ownership” (TCO) innebär att du styra andra datorer från en annan plats precis som din egen dator, som exempelvis slå på datorerna, formatera hårddisken och installera program.

 • Page 116

  Nätverkets startordning När din dator slås på med fjärranslutning kommer systemet att försöka starta från den enhet som valts i startinställningarna för nätverket (Network Boot) och sedan följa startordningen på Boot-menyn. Så här definierar du startordningen: 1. På programmenyn ThinkPad Setup väljer du Startup. Undermenyn visas. 2.

 • Page 117: Kapitel 8. Förebygga Problem

  Kapitel 5 ”Återställning - översikt” på sidan 53 8. Uppdatera drivrutiner och UEFI BIOS vid behov. 9. Gör en profil för din dator på http://www.lenovo.com/support så att du får information om de senaste drivrutinerna och versionerna.

 • Page 118: Kontrollera Att Drivrutiner är Aktuella

  Hämta de senaste drivrutinerna från följande webbplats. Du kan hämta och installera uppdaterade drivrutiner från Lenovos webbplats: 1. Gå till http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers 2. Klicka på Download Drivers & Software (hämta drivrutiner och programvara). 3. Skriv in datorns produktnummer eller klicka på Run Auto-Detect (kör en automatisk felsökning på...

 • Page 119

  Tänk på var och hur du använder datorn • Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn, eftersom plastpåsarna medför kvävningsrisk. • Placera inte datorn i närheten av magneter, påslagna mobiltelefoner, elektriska apparater eller högtalare (inom 13 cm). • Utsätt inte datorn för extrema temperaturer (under 5 °C/41 °F eller över 35 °C⁄ 95 °F). •...

 • Page 120: Rengöra Datorns Hölje

  Tänk dig för när du väljer lösenord • Kom ihåg dina lösenord. Om du glömmer ett administratörslösenord eller ett lösenord för hårddisken, återställer Lenovo inte det och du kan tvingas byta ut systemkortet, hårddisken eller SSD-enheten. Registrera datorn • Registrera din ThinkPad-dator hos Lenovo på: http://www.lenovo.com/register. Genom att registrera datorn ökar du möjligheterna att få...

 • Page 121

  3. Om fläcken inte försvinner fuktar du en mjuk, luddfri trasa med rent vatten, eller en 50/50-blandning av isopropylalkohol och vatten utan föroreningar. 4. Vrid ur så mycket av vätskan som möjligt. 5. Torka skärmen igen. Se till att ingen vätska droppar in i datorn. 6.

 • Page 122

  Användarhandbok...

 • Page 123: Kapitel 9. Felsökning För Datorproblem

  • Programmet Lenovo Solution Center finns endast på datorer förinstallerade med Windows 7. Du kan också hämta det från http://www.lenovo.com/diagnose. • Om du använder en annan version av Windows än Windows 7 går du till http://www.lenovo.com/diagnose för den senaste informationen om felsökning på din dator.

 • Page 124: Om Du Råkar Spilla På Tangentbordet

  2. När datorn är avstängd kopplar du från alla strömkällor från datorn (batteri och nätadapter). Håll strömbrytaren intryckt under 10 sekunder. Anslut nätadaptern utan att sätta tillbaka batteriet i datorn. Om datorn inte startar om, fortsätt med steg 3. Anm: När datorn väl startar om och öppnar Windows stänger du av datorn på korrekt sätt. När datorn stängts av sätter du tillbaka batteriet och startar om den.

 • Page 125

  Lösning: Ogiltig kontrollsumma för Säkerhetsinställningarna i EFI Variable. Tryck på F1 för att gå till ThinkPad Setup. Tryck på F9 och sedan på Retur så läses standardinställningarna in. Starta om datorn genom att trycka på F10 och sedan på Retur. •...

 • Page 126: Fel Utan Felmeddelanden

  Lösning: Systemminnet har tagits bort. Tryck på Esc för normal start. • Message: Det här systemet stödjer endast de batterier som är tillverkade eller auktoriserade av Lenovo. Systemet kommer att fortsätta att starta men kommer kanske inte att ladda batterier som inte är auktoriserade.

 • Page 127: Fel Som Ger Upphov Till Ljudsignal

  – Tryck på Enter så visas symbolen för lösenord för start av datorn. Om skärmens ljusstyrka är för låg ökar du den genom att trycka på tangenten Home. – Skriv rätt lösenord och tryck på Enter. Om ovanstående inställningar är korrekta, och om skärmen fortfarande är svart, lämnar du in datorn på...

 • Page 128: Problem Med Nätverksanslutning

  Problem med nätverksanslutning I följande avsnitt får du hjälp att lösa vanliga nätverksproblem: Problem med Ethernet • Problem: Datorn kan inte ansluta till nätverket. Lösning: Kontrollera följande: – Kabeln är rätt installerad. Nätverkskabeln måste vara rätt ansluten till både datorns Ethernetport och navets (hubbens) RJ45-kontakt.

 • Page 129: Problem Med Tangentbordet Och Andra Pekdon

  Problem med trådlöst nätverk (LAN) Problem: Det går inte att ansluta till nätverket med det inbyggda kortet för trådlöst nätverk. Lösning: Se till att du har den senaste versionen av drivrutinen för trådlöst nätverk. Gå till webbplatsen och kontrollera i README-filen vilken drivrutinversion som är den senaste för användning med Access Connections.

 • Page 130: Problem Med Bildskärm Och Multimediaenheter

  – datorn återgår till normal drift – när du håller ned TrackPoint-pekdonet en längre stund – när temperaturen ändras • Problem:TrackPoint-pekdonet eller styrplattan fungerar inte. Lösning: Kontrollera att TrackPoint-pekdonet eller styrplattan är aktiverade i fönstret Enhetsinställningar för UltraNav. Anm: Öppna fönstret Enhetsinställningar för UltraNav genom att klicka på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙...

 • Page 131

  – inställningarna för bildskärmens upplösning och färgantal är rätt angivna – bildskärmstypen är rätt Så här kontrollerar du inställningarna: 1. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Anpassa. 2. Klicka på Bildskärm till vänster. 3. Välj Ändra bildskärmsinställningar. Kontrollera att inställningarna för bildskärmens upplösning är rätt angivna.

 • Page 132

  • Problem: Det går inte att ställa in en högre upplösning än den som nu används på den externa bildskärmen. Lösning: – Kontrollera att bildskärmsinformationen stämmer. Gör så här: 1. Högerklicka på skrivbordet och klicka på Skärmupplösning. Anm: Om datorn inte kan känna igen den externa bildskärmen klickar du på knappen Identifiera. 2.

 • Page 133

  – Kontrollera att rätt uppdateringsintervall är angivet. Gör så här: 1. Anslut den externa bildskärmen till bildskärmsporten och anslut sedan bildskärmen till ett eluttag. 2. Starta den externa bildskärmen och datorn. 3. Högerklicka på skrivbordet och klicka på Skärmupplösning. Anm: Om datorn inte kan känna igen den externa bildskärmen klickar du på knappen Identifiera. 4.

 • Page 134

  bildskärmsläge som skärmen hanterar. Om skärmen kan använda det bildskärmsläge du valt, går du till inställningsmenyn för själva bildskärmen och justerar inställningarna där. Ofta finns det knappar på skärmen som du kan trycka på för att få fram inställningsmenyn. Mer information finns i dokumentationen som medföljer bildskärmen.

 • Page 135: Problem Med Batteri Och Ström

  • Problem: När du ansluter hörlurar till datorn medan du spelar ljud spelar en högtalare inte upp ljudet. Lösning: Så snart hörlurarna ansluts omdirigeras ljudströmmen automatiskt till dem. Om du vill höra ljudet från högtalarna igen, anger du högtalarna som standardenhet för ljud. Mer information finns i hjälpfunktionen i programmet Realtek HD Audio Manager.

 • Page 136

  Om du får ett felmeddelande innan operativsystemet startas, vidtar du de åtgärder som rekommenderas för respektive POST-felmeddelande. Om du får ett felmeddelande medan operativsystemet startas (efter att POST är klart) kontrollerar du följande: 1. Besök Lenovos supportwebbplats på http://www.lenovo.com/support och sök efter felmeddelandet. Användarhandbok...

 • Page 137

  2. Besök Microsoft Knowledge Base på http://support.microsoft.com/ och sök efter information om felmeddelandet. Problem med vänte- och viloläge • Problem: Datorn går oväntat över i vänteläge. Lösning: Om mikroprocessorn blir för varm går datorn automatiskt över i vänteläge för att svalna så att mikroprocessorn och andra interna komponenter skyddas.

 • Page 138: Problem Med Diskenheter Och Andra Lagringsenheter

  Problem med diskenheter och andra lagringsenheter Det här avsnittet innefattar problem med hårddiskar och SSD-enheter. Problem med hårddisken • Problem: Hårddisken ger ibland ifrån sig ett rasslande ljud. Lösning: Ljudet kan höras i följande situationer: – när läsning eller skrivning av data på hårddisken påbörjas eller avslutas –...

 • Page 139: Problem Med Portar Och Kontakter

  Problem med portar och kontakter I följande avsnitt får du hjälp att lösa de vanligaste problemen med portar och kontakter. Problem med USB Problem: En enhet som är ansluten till USB-porten fungerar inte. Lösning: Öppna Enhetshanteraren. Kontrollera att inställningen för USB-enheten är riktig och att resurstilldelningen stämmer.

 • Page 140

  Användarhandbok...

 • Page 141: Kapitel 10. Teknisk Support

  I det här avsnittet får du veta vart du kan vända dig för mer information om Lenovo och Lenovoprodukter, vad du gör om du får problem med datorn och hur du ringer efter service. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 142: Använda Testprogram

  • Tekniska ändringar - Ibland kan det krävas ändringar sedan produkten har sålts. Kontakta närmaste Lenovoåterförsäljare om du vill ha mer information om uppdateringar av maskinvaran. Följande täcks inte av garantin: • Byte eller användning av delar som inte tillverkats för eller av Lenovo eller delar utan garanti Användarhandbok...

 • Page 143: Skaffa Thinkpad-tillbehör

  Exempel på tillbehör minnesmoduler, lagringsenheter, nätverkskort, kopplingslister, batterier, nätadaptrar, skrivare, bildläsare, tangentbord och möss. Du kan handla hos Lenovo dygnet runt alla dagar i veckan via Internet. Allt du behöver är en Internetanslutning och ett kreditkort. Om du vill handla hos Lenovo går du till http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html...

 • Page 144

  Användarhandbok...

 • Page 145: Bilaga A. Information Om Regler Och Bestämmelser

  De energinivåer som korten skickar ut är dock mycket lägre än de som skickas ut av andra typer av radioutrustning, t.ex. mobiltelefoner. Eftersom de inbyggda korten för trådlös anslutning fungerar inom ramen för säkerhetsstandarder och rekommendationer för radiovågor, anser Lenovo att de är säkra att använda. Säkerhetsföreskrifterna och © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 146: Placering Av Ultraconnect-antenner

  rekommendationerna bygger på etablerade vetenskapliga rön och har utarbetas av expertkommittéer som fortlöpande granskar och tolkar det omfattande forskningsmaterialet. I vissa situationer eller miljöer kan användningen av de inbyggda korten för trådlös anslutning begränsas av fastighetsägaren eller ansvariga inom företaget. Detta gäller till exempel följande: •...

 • Page 147: Lokalisera Trådlös Reglering

  ECCN-nummer 4A994.b. (Export Classification Control Number). Den får vidareexporteras utom till länder som är föremål för sanktioner enligt listan i EAR E1. Anmärkning om elektromagnetisk strålning Följande information gäller för ThinkPad X131e. FCCs (Federal Communications Commission) deklaration om överensstämmelse This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

 • Page 148: Information Om Elektromagnetisk Strålning Klass B (för Användare I Kanada)

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 149: Klass B-deklaration (korea)

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 150

  Användarhandbok...

 • Page 151: Bilaga B. Weee Och återvinningsbestämmelser

  Bilaga B. WEEE och återvinningsbestämmelser Lenovo uppmuntrar ägare till IT-utrustning att återvinna sin utrustning när den inte längre behövs. Lenovo erbjuder en rad olika program och tjänster som hjälper ägarna av utrustningen att återvinna sina IT-produkter. Information om erbjudanden som gäller återvinning av produkter finns på Lenovos webbplats på adressen: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/.

 • Page 152: Information Om återvinning I Brasilien

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 153: Information Om Batteriåtervinning I Taiwan

  ämnen i batterier och ackumulatorer. Information om korrekt insamling och behandling finns på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Information om batteriåtervinning i Taiwan Information om batteriåtervinning i USA och Kanada...

 • Page 154

  Användarhandbok...

 • Page 155: Bilaga C. Information Om Energy Star-märkta Modeller

  Du hittar mer information om ENERGY STAR på webbadressen: http://www.energystar.gov Lenovo uppmanar dig att använda energi effektivt i den dagliga verksamheten. Som hjälp har Lenovo förinställt följande energisparfunktioner, som aktiveras när datorn inte har använts under en viss angiven tid.

 • Page 156

  6. Avmarkera kryssrutan Tillåt att den här enheten tar datorn ur vänteläge. 7. Klicka på OK. Användarhandbok...

 • Page 157

  Lenovo. Däremot vilar ansvaret för utvärdering och kontroll av funktionen hos andra produkter, program eller tjänster hos användaren. Lenovo kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till: Lenovo (United States), Inc.

 • Page 158

  Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel och Intel SpeedStep är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Microsoft, Windows, Bing och BitLocker är varumärken som tillhör Microsoft eller dess dotterbolag. AMD och AMD-V är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

 • Page 160

  Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: