Download Print this page

Advertisement

Podręcznik użytkownika
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Podręcznik użytkownika ThinkPad X131e...

 • Page 2

  • Dodatek D „Uwagi“ na stronie 143 Podręcznik na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji oraz Regulatory Notice znajdują się w serwisie WWW. Aby je przejrzeć, przejdź na stronę http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides, kliknij sekcję User Guides & Manuals (Podręczniki użytkownika) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Page 3: Table Of Contents

  Ponowne instalowanie zainstalowanych fabrycznie Tryby oszczędzania energii ..aplikacji i sterowników urządzeń ..Obsługa akumulatora ..© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  Instalowanie systemu operacyjnego Windows 7 ....Zanim skontaktujesz się z firmą Lenovo ..Instalowanie sterowników urządzeń ..

 • Page 5

  Unii Europejskiej..Informacje na temat serwisowania produktów Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i marki Lenovo na Tajwanie ..akumulatorów dotyczące Tajwanu ..Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i Dodatek B.

 • Page 6

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 7: Przeczytaj Zanim Zaczniesz

  żaden inny sposób mogący zakłócić pracę komputera. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie ® wpływają ani na warunki zawarte w umowie nabycia, ani na Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział „Informacje gwarancyjne“ w Podręczniku na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji dołączonym do komputera.

 • Page 9: Zdarzenia Wymagające Natychmiastowej Reakcji

  Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia, należy zawsze mieć na uwadze poniższe środki ostrożności. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 10

  Modernizacje zazwyczaj określa się mianem opcji. Części zamienne przeznaczone do instalowania przez Klientów określane są mianem Części Wymienianych przez Klienta (Customer Replaceable Units — CRU). Lenovo dostarcza dokumentację z instrukcjami, kiedy Klient może zainstalować opcje lub wymienić części CRU. Podczas instalacji lub wymiany części należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji.

 • Page 11

  Jeśli używane są listwy rozdzielcze zasilania, obciążenie nie powinno przekroczyć ich znamionowej mocy wejściowej. W przypadku pytań związanych z obciążeniem elektrycznym, wymaganiami dotyczącymi zasilania i znamionowej mocy wejściowej, aby uzyskać więcej informacji, należy skonsultować się z elektrykiem. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12

  Wtyczki i gniazda zasilające NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli gniazdo, które ma być używane ze sprzętem komputerowym wygląda na uszkodzone lub skorodowane, nie należy z niego korzystać dopóki nie zostanie wymienione przez wykwalifikowanego elektryka. Nie należy zginać ani modyfikować wtyczki. Jeśli wtyczka jest uszkodzona, należy skontaktować się...

 • Page 13

  Ogólne informacje o akumulatorze NIEBEZPIECZEŃSTWO W komputerach osobistych produkowanych przez Lenovo znajduje się bateria wielkości monety, która zapewnia zasilanie zegarowi systemowemu. Ponadto wiele komputerów przenośnych, jak na przykład komputery notebook, odłączonych od stałego źródła zasilania, zasilanych jest akumulatorem.

 • Page 14

  Uwaga dotycząca akumulatora NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy demontować ani modyfikować akumulatorów. Może to spowodować eksplozję lub wyciek z akumulatora. Akumulator inny niż zalecany przez Lenovo, zdemontowany lub zmodyfikowany, nie jest objęty gwarancją. Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość...

 • Page 15

  • Nie wolno ograniczać ani blokować przepływu powietrza. • Nie należy włączać komputera wewnątrz mebli, ponieważ wzrasta ryzyko przegrzania się sprzętu. • Temperatura powietrza w komputerze nie powinna przekroczyć 35°C (95°F). © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Prąd elektryczny — informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: • Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. • Nie należy łączyć lub odłączać żadnych kabli ani wykonywać instalowania, konserwowania czy rekonfigurowania tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

 • Page 17

  Używanie słuchawek niezgodnych ze specyfikacją EN 50332-2 może być niebezpieczne w związku z wysokim poziomem ciśnienia akustycznego. Jeśli komputer Lenovo jest wyposażony w słuchawki, to w połączeniu z komputerem są one zgodne ze specyfikacją EN 50332-1. W przypadku używania innych słuchawek należy mieć pewność, że są one zgodne ze specyfikacją...

 • Page 18

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 19: Rozdział 1. Przegląd

  Rozmieszczenie elementów sterujących, złączy i wskaźników Ta sekcja stanowi wprowadzenie do opcji sprzętowych komputera i zawiera podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia korzystania z komputera. Widok z przodu Rysunek 1. Widok modelu ThinkPad X131e z przodu Zintegrowana kamera Wskaźnik stanu systemu (podświetlone logo ®...

 • Page 20

  Urządzenie touchpad Wodzik urządzenia TrackPoint Klawiatura zawiera unikatowe urządzenie wskazujące UltraNav firmy Lenovo. Dzięki niemu operacje wskazywania, wybierania i przeciągania są częścią pojedynczego procesu, który można wykonywać, wciąż trzymając palce w pozycji pisania. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Korzystanie z urządzenia wskazującego UltraNav“...

 • Page 21: Widok Z Prawej Strony

  Widok z prawej strony Rysunek 2. Widok modelu ThinkPad X131e z prawej strony Gniazdo czytnika nośników cyfrowych Port HDMI Złącze Always On USB Wskaźnik stanu zasilania Gniazdo zasilające Zamek klucza zabezpieczającego Gniazdo czytnika nośników cyfrowych Zależnie od modelu, komputer może być wyposażony w gniazdo czytnika nośników cyfrowych. Więcej informacji o obsługiwanych kartach, patrz: „Korzystanie z karty Flash Media“...

 • Page 22: Widok Z Lewej Strony

  Zamek klucza zabezpieczającego Linka zabezpieczająca pasująca do zamka klucza zabezpieczającego umożliwia przymocowanie komputera do nieruchomego obiektu i zabezpieczenie go przed kradzieżą. Widok z lewej strony Rysunek 3. Widok modelu ThinkPad X131e z lewej strony Złącze VGA Szczelina wentylacyjna Złącza USB 3.0 Złącze Ethernet...

 • Page 23: Widok Od Spodu

  • Gniazdko combo audio nie obsługuje konwencjonalnego mikrofonu. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Korzystanie z funkcji audio“ na stronie 36. Widok od spodu Rysunek 4. Widok modelu ThinkPad X131e od spodu Rozdział 1. Przegląd...

 • Page 24: Wskaźniki Stanu

  Gniazdo na dodatkową pamięć Ilość pamięci w komputerze można zwiększyć, instalując moduł pamięci w gnieździe na dodatkową pamięć. Moduły pamięci są dostępne jako opcje firmy Lenovo. Gniazdo karty PCI Express Mini do karty bezprzewodowej WAN W tym gnieździe komputer może mieć zainstalowaną kartę (WAN) do nawiązywania połączeń...

 • Page 25

  Znaczenie tego wskaźnika jest następujące: • Czerwony: komputer jest włączony (w trybie normalnym). • Czerwony, szybko migający: komputer przechodzi do trybu uśpienia lub hibernacji. • Czerwony, wolno migający: komputer jest w trybie uśpienia. • Wyłączony: komputer jest wyłączony lub w trybie hibernacji. Rozdział...

 • Page 26

  Wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej Wskaźnik stanu łączności bezprzewodowej znajduje się na zewnętrznej pokrywie komputera. Znaczenie tego wskaźnika jest następujące: • Ciągłe światło zielone: Funkcje łączności bezprzewodowej komputera są włączone. • Nie świeci: Funkcje łączności bezprzewodowej komputera są wyłączone. Wskaźnik stanu zasilania Komputer jest wyposażony we wskaźnik pokazujący stan zasilania.

 • Page 27: Znajdowanie Ważnych Informacji O Produkcie

  IC Certification oraz Certyfikatu Autentyczności (COA) firmy Microsoft Etykieta typu i modelu komputera Rolę identyfikatora komputera pełni etykieta z jego nazwą typu i modelu. Zwracając się do Lenovo o pomoc, warto podawać te dane, ponieważ ułatwią one serwisantom dokładne ustalenie parametrów komputera i znalezienie rozwiązań...

 • Page 28: Etykieta Certyfikatu Autentyczności

  „Wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego LAN“ na stronie 66. Informacja: Dozwolone jest korzystanie na tym komputerze tylko z autoryzowanych kart Lenovo do łączności bezprzewodowej LAN lub WAN. W przypadku instalacji nieautoryzowanej karty PCI Express Mini, która nie została zatwierdzona do użytku z danym komputerem, nie będzie można go uruchomić...

 • Page 29: Specyfikacje

  Pamięć • Moduły synchronicznej pamięci dynamicznej o dostępie bezpośrednim (DDR3 SDRAM) Urządzenie pamięci masowej • Dysk twardy 2,5" (7 mm wysokości) lub dysk SSD 2,5" (7 mm wysokości) Ekran Kolorowy ekran wykorzystujący technologię TFT. • Wielkość: 11,6" (294.64 mm) • Rozdzielczość: - Wyświetlacz LCD: maksymalnie 1366x768 - Monitor zewnętrzny: maksymalnie 2048 x 1536 (VGA) lub 2560 x 1600 (HDMI) •...

 • Page 30: Środowisko Operacyjne

  Emisja ciepła • Maks. 65 W (222 BTU/h) Źródło zasilania (zasilacz) • Sinusoidalne napięcie wejściowe: 50–60 Hz • Zakres napięcia wejściowego: 100–240 V, 50–60 Hz Akumulator • Litowy Żywotność akumulatora • Pozostałą energię akumulatora pokazuje specjalny wskaźnik programu Power Manager na pasku zadań. •...

 • Page 31: Programy Thinkvantage

  Lenovo ThinkVantage Tools lub z Panelu sterowania. • Uzyskiwanie dostępu do programów ThinkVantage z programu Lenovo ThinkVantage Tools Kliknij kolejno pozycje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. W celu uzyskania dostępu do programu kliknij dwukrotnie jego ikonę.

 • Page 32: Wprowadzenie Do Programów Thinkvantage

  Sprzęt i dźwięk Client Security Solution System i zabezpieczenia Lenovo — Zwiększone bezpieczeństwo Communications Utility Sprzęt i dźwięk Lenovo — Konferencje w sieci Lenovo Solution Center System i zabezpieczenia Lenovo — Diagnostyka systemowa Programy Message Center Plus Wiadomości od Lenovo Mobile Broadband Connect Sieć...

 • Page 33

  Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage Tools ułatwia pracę i pozwala zwiększyć jej bezpieczeństwo dzięki łatwemu dostępowi do różnych technologii, takich jak: • Lenovo Solution Center •...

 • Page 34

  WWW, otwieranie pliku itd. Można także za pomocą programu SimpleTap przejść do Lenovo App Shop, gdzie znajdują się różne aplikacje i oprogramowanie do pobrania. Aby szybko uruchomić program SimpleTap, kliknij czerwony punkt uruchamiania SimpleTap na pulpicie.

 • Page 35: Rozdział 2. Używanie Komputera

  „Korzystanie z karty Flash Media“ na stronie 37 Rejestrowanie komputera Informacje o zarejestrowanym komputerze są wprowadzane do bazy danych, co pozwala firmie Lenovo na kontakt z użytkownikiem w przypadku zwrotu produktu lub innego poważnego problemu. Ponadto w pewnych lokalizacjach zarejestrowanym użytkownikom są oferowane rozszerzone przywileje i usługi.

 • Page 36

  Masz problemy z nawiązywaniem połączenia w różnych lokalizacjach? • Aby rozwiązać problemy z siecią bezprzewodową, przejdź pod adres http://www.lenovo.com/support/faq • Program Access Connections pozwala na korzystanie z funkcji łączności bezprzewodowej. • Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach łączności bezprzewodowej komputera, patrz „Połączenia bezprzewodowe“...

 • Page 37: Klawisze I Przyciski Specjalne

  Klawisze i przyciski specjalne Komputer ma kilka klawiszy i przycisków funkcji specjalnych, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy. Kombinacje klawiszy funkcyjnych Aby skorzystać z kombinacji klawiszy z funkcją Fn, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Fn , a następnie nacisnąć jeden z klawiszy funkcyjnych .

 • Page 38

  • sterownik zarządzania zasilaniem; • urządzenie OnScreen Display; • sterowniki urządzeń bezprzewodowych. Sterowniki te można pobrać z witryny http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Wyświetlanie ustawień kamery i audio • Fn+F6 Naciśnij kombinację klawiszy Fn+F6, aby otworzyć okno ustawień komunikacji. W tym oknie można zrobić...

 • Page 39: Klawisz Systemu Windows

  Klawisz systemu Windows Można wyświetlić lub ukryć menu Start systemu operacyjnego Windows, naciskając przycisk systemu Windows Można również użyć klawisza systemu Windows razem z innym klawiszem, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji. Więcej informacji — patrz system informacji pomocy w systemie operacyjnym Windows. Korzystanie z urządzenia wskazującego UltraNav Komputer jest wyposażony w urządzenie wskazujące UltraNav.

 • Page 40: Korzystanie Z Urządzenia Wskazującego Trackpoint

  Zmiana ustawień urządzenia wskazującego UltraNav Na karcie UltraNav okna właściwości myszy można zmienić ustawienia urządzenia wskazującego UltraNav, klikając kolejno pozycje Start ➙ Panel sterowania ➙ Sprzęt i dźwięk ➙ Mysz ➙ UltraNav. Ustawienia urządzenia wskazującego UltraNav można również zmienić, klikając ikonę UltraNav w obszarze powiadomień...

 • Page 41: Korzystanie Z Urządzenia Touchpad

  Wymiana nakładki Nakładkę na końcu wodzika urządzenia TrackPoint można wymienić. Sposób wymiany przedstawiono na rysunku. Informacja: W przypadku wymiany klawiatury nowa klawiatura jest dostarczana z nakładką domyślną. Jeśli chcesz, możesz zachować nakładkę starej klawiatury i używać jej z nową klawiaturą. Korzystanie z urządzenia touchpad Urządzenie touchpad to płytka dotykowa poniżej przycisków urządzenia TrackPoint u dołu klawiatury.

 • Page 42: Wyłączanie Urządzenia Wskazującego Ultranav I Używanie Myszy Zewnętrznej

  1. Kliknij kolejno pozycje Start ➙ Panel sterowania ➙ Sprzęt i dźwięk ➙ Mysz ➙ UltraNav. 2. W sekcji TouchPad odpowiednio zmień ustawienia. Wyłączanie urządzenia wskazującego UltraNav i używanie myszy zewnętrznej W przypadku podłączenia do złącza USB myszy zewnętrznej można jej używać jednocześnie z urządzeniem wskazującym TrackPoint i urządzeniem touchpad.

 • Page 43: Korzystanie Z Zasilacza

  potrzeby, trudno jest przewidzieć, na jak długo wystarczy energii naładowanego akumulatora. Najważniejszą rolę odgrywają dwa czynniki: • poziom energii akumulatora w momencie rozpoczęcia pracy; • sposób używania komputera: jak często jest uzyskiwany dostęp do dysku twardego, poziom jasności ekranu komputera itd. Korzystanie z zasilacza Komputer może być...

 • Page 44: Maksymalne Wydłużenie Czasu Pracy Baterii

  Maksymalne wydłużenie czasu pracy baterii Aby zmaksymalizować żywotność akumulatora: • Należy go używać, dopóki całkowicie się nie rozładuje, czyli wskaźnik stanu akumulatora nie zacznie migać na pomarańczowo. • Przed użyciem akumulatora należy go całkowicie naładować. Akumulator jest całkowicie naładowany, jeśli wskaźnik stanu akumulatora świeci na zielono przy podłączonym zasilaczu. •...

 • Page 45: Obsługa Akumulatora

  W przypadku zainstalowania akumulatora nieautoryzowanego lub przeznaczonego dla innych systemów nie zostanie on naładowany. Uwaga: Firma Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość działania ani za bezpieczeństwo nieautoryzowanych akumulatorów oraz nie udziela żadnej gwarancji na usuwanie skutków awarii lub uszkodzeń...

 • Page 46

  NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy demontować ani modyfikować akumulatorów. Może to spowodować eksplozję lub wyciek z akumulatora. Akumulator inny niż zalecany przez Lenovo, zdemontowany lub zmodyfikowany, nie jest objęty gwarancją. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość substancji szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń: •...

 • Page 47: Łączenie Się Z Siecią

  NIEBEZPIECZEŃSTWO Niepoprawnie zainstalowany akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera lit i może wybuchnąć, jeśli jest nieodpowiednio używany, obsługiwany lub utylizowany. Do wymiany należy używać tylko akumulatorów tego samego typu. Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń, nie wolno: (1) wrzucać akumulatora do wody ani go w niej zanurzać, (2) wystawiać go na działanie temperatury wyższej niż...

 • Page 48

  Aby je wyłączyć, patrz „Włączanie lub wyłączanie funkcji łączności bezprzewodowej“ na stronie 33. Informacja: Można dokupić bezprzewodową kartę sieciową jako akcesorium na stronie WWW Lenovo http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Porady dotyczące korzystania z funkcji łączności bezprzewodowej •...

 • Page 49

  geograficznym, takim jak miasto lub cały kraj, dzięki rozlokowanym w wielu miejscach antenom lub systemom satelitarnym dostawców usług bezprzewodowych. Niektóre notebooki ThinkPad mają wbudowaną kartę sieci bezprzewodowej WAN integrującą kilka technologii łączności bezprzewodowej WAN, na przykład 1xEV-DO, CDMA, HSPA, HSPA+, 3G lub GPRS. Z Internetem lub siecią...

 • Page 50

  Sprawdzanie stanu połączenia bezprzewodowego Stan połączenia bezprzewodowego oraz moc sygnału dla komputera można sprawdzić za pomocą wskaźnika programu Access Connections na pasku zadań lub ikony programu Access Connections i ikony stanu łączności bezprzewodowej na pasku zadań. Wskaźnik Access Connections Wskaźnik Access Connections na pasku zadań pokazuje moc sygnału i stan połączenia bezprzewodowego. Szczegółowe informacje dotyczące mocy sygnału i stanu połączenia bezprzewodowego można znaleźć, otwierając program Access Connections lub klikając prawym przyciskiem myszy wskaźnik programu Access Connections na pasku zadań...

 • Page 51: Prezentacje I Multimedia

  Bieżący profil lokalizacji jest połączony. • Stany ikony stanu łączności bezprzewodowej: połączenie bezprzewodowe LAN Komunikacja bezprzewodowa jest wyłączona. Komunikacja bezprzewodowa jest włączona. Brak łączności. Komunikacja bezprzewodowa jest włączona. Brak sygnału. Komunikacja bezprzewodowa jest włączona. Moc sygnału połączenia bezprzewodowego jest doskonała. Komunikacja bezprzewodowa jest włączona.

 • Page 52: Podłączanie Projektora Lub Monitora Zewnętrznego

  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie i wybierz polecenie Personalizuj. 2. Kliknij opcję Ekran po lewej stronie. 3. Wybierz żądany rozmiar czcionki. 4. Kliknij przycisk Zastosuj. Zmiana zacznie obowiązywać po wylogowaniu się. Podłączanie projektora lub monitora zewnętrznego Ten temat zawiera informacje dotyczące podłączania projektora lub monitora zewnętrznego. Podłączanie monitora zewnętrznego Informacja: Aby podłączyć...

 • Page 53: Korzystanie Z Dwóch Ekranów

  9. Kliknij przycisk Właściwości. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. 10. Kliknij kartę Sterownik. 11. Kliknij przycisk Aktualizuj sterownik. 12. Kliknij opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika, a następnie opcję Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze. 13.

 • Page 54: Korzystanie Z Funkcji Audio

  4. Zmień ustawienie ekranu głównego. ® • Jeśli komputer jest wyposażony w kartę graficzną AMD , drugi ekran można ustawić jako ekran główny, wykonując następujące czynności: 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie i wybierz pozycję Rozdzielczość ekranu. 2. Wybierz opcję Rozszerz te ekrany w obszarze Wiele ekranów. 3.

 • Page 55: Korzystanie Ze Zintegrowanej Kamery

  • Odtwarzanie plików MP3 za pomocą programu Windows Media Player lub programowego odtwarzacza • Nagrywanie z różnych źródeł dźwięku Informacja: Gniazdko combo audio nie obsługuje konwencjonalnego mikrofonu. W poniższej tabeli wymieniono obsługiwane funkcje urządzeń audio podłączonych do gniazdka komputera. Tabela 3. Lista funkcji audio Gniazdko Zestaw słuchawkowy z Konwencjonalne...

 • Page 56: Wkładanie Karty Flash Media

  • Secure Digital High-Capacity (SDHC) • Secure Digital eXtended-Capacity (SDXC) • MultiMediaCard (MMC) Informacja: Przy przenoszeniu danych między komputerem a nośnikiem cyfrowym, takim jak karta SD, nie należy przełączać komputera w tryb uśpienia ani hibernacji przed zakończeniem przesyłania danych. Więcej informacji o kartach pamięci Flash można znaleźć w następujących tematach: •...

 • Page 57: Rozdział 3. Ty I Twój Komputer

  W poniższych rozdziałach zamieszczono informacje dotyczące urządzania miejsca pracy, rozmieszczania urządzeń komputerowych i zasad BHP w trakcie pracy przy komputerze. Lenovo stara się zapewniać najnowsze informacje i technologie swoim klientom niepełnosprawnym. Nasze starania w tej dziedzinie — patrz informacje dotyczące ułatwień dostępu.

 • Page 58: Wygoda

  Informacje o ułatwieniach dostępu Lenovo stara się zapewniać osobom niepełnosprawnym większy dostęp do informacji i technologii. Wynikiem tych starań są rozmaite funkcje pomagające osobom z niepełnosprawnościami słuchowymi, wzrokowymi i ruchowymi możliwie najefektywniej korzystać z komputera.

 • Page 59: Podróżowanie Z Komputerem

  Technologie pomocnicze umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie dostępu do informacji w najbardziej odpowiedni dla nich sposób. Niektóre z nich są już dołączone do systemu operacyjnego. Inne można kupić za pośrednictwem dostawców lub przez Internet: http://www.lenovo.com/healthycomputing. Technologie pomocnicze Niektóre technologie ułatwień dostępu są dostępne w programie Opcje ułatwień dostępu. Liczba opcji ułatwień...

 • Page 60: Akcesoria Przydatne W Podróży

  • dobra gatunkowo torba z wkładkami ochronnymi, zapewniająca bezpieczeństwo komputera podczas transportu. • zewnętrzne urządzenie pamięci masowej; Jeśli wyjeżdżasz za granicę, może być Ci potrzebny zasilacz odpowiedni do standardów obowiązujących w danym kraju. Aby zakupić akcesoria podróżne w Lenovo, przejdź na stronę http://www.lenovo.com/accessories. Podręcznik użytkownika...

 • Page 61: Rozdział 4. Bezpieczeństwo

  łańcuch blokady do jakiegoś nieruchomego obiektu. Patrz instrukcje dołączone do blokady mechanicznej. Informacja: Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ocenę, wybór i zastosowanie urządzeń blokujących i opcji zabezpieczeń. Firma Lenovo nie wydaje żadnych opinii i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących działania, jakości i skuteczności urządzeń blokujących i opcji zabezpieczeń. Używanie haseł...

 • Page 62: Hasło Włączenia Zasilania

  Uwaga: Warto zapisać swoje hasło włączenia zasilania i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym razie, jeśli zapomnisz hasła, będziesz musieć zanieść komputer do reselera lub przedstawiciela ds. marketingu firmy Lenovo, aby je anulować. 10. W wyświetlonym oknie Setup Notice (Uwaga dotycząca konfiguracji) naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować.

 • Page 63

  Jeśli jest ustawione hasło dysku twardego użytkownika, ale nie jest ustawione główne hasło dysku twardego, użytkownik musi wprowadzić hasło dysku twardego użytkownika, aby uzyskać dostęp do plików i aplikacji na dysku twardym. Hasło główne może być ustawiane i używane tylko przez administratora systemu. Podobnie jak klucz główny, pozwala ono administratorowi uzyskać...

 • Page 64

  Musisz zanieść komputer do reselera lub przedstawiciela ds. marketingu firmy Lenovo, aby wymienić dysk twardy. W tym celu niezbędne jest okazanie dowodu zakupu. Może się to także wiązać z dodatkowymi opłatami za usługę...

 • Page 65: Hasło Administratora

  i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno Uwaga dotycząca konfiguracji. Naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć to okno. Oba hasła dysku twardego, użytkownika i główne, zostaną usunięte. Hasło administratora Hasło administratora chroni informacje o systemie przechowywane w programie ThinkPad Setup. Bez znajomości tego hasła nie można zmienić...

 • Page 66: Zabezpieczenia Dysku Twardego

  Uwaga: Warto zapisać swoje hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Jeśli nie pamiętasz hasła administratora, firma Lenovo nie jest w stanie zresetować tego hasła. Musisz zanieść komputer do reselera lub przedstawiciela ds. marketingu firmy Lenovo, aby wymienić płytę główną. W tym celu niezbędne jest okazanie dowodu zakupu.

 • Page 67: Konfigurowanie Układu Zabezpieczającego

  Szyfrowane dyski twarde i dyski SSD Niektóre modele zawierają szyfrowany dysk twardy lub szyfrowany dysk SSD. Funkcja ta pomaga chronić komputer przed atakami mającymi na celu złamanie zabezpieczeń nośników, pamięci NAND Flash lub sterowników urządzeń poprzez wykorzystanie sprzętowego układu szyfrującego. Aby efektywnie korzystać z tej funkcji zabezpieczeń, należy ustawić...

 • Page 68: Uwaga Dotycząca Usuwania Danych Z Dysku Twardego Lub Dysku Ssd

  że dane stają się nieczytelne. Zaleca się jednak korzystanie z oprogramowania lub usług specjalnie przeznaczonych do tego celu. Na potrzeby usuwania danych z dysku twardego lub dysku SSD firma Lenovo oferuje narzędzie Secure Data Disposal. Aby pobrać tę aplikację, przejdź na stronę...

 • Page 69: Korzystanie Z Firewalli

  SSD, zaleca się usunięcie wszystkich danych z układów pamięci flash za pomocą aplikacji oferowanej przez firmę Lenovo. Ta aplikacja, o nazwie ThinkPad Setup Menu Extension Utility, umożliwia wymazanie w ciągu minuty wszystkich danych z układów pamięci flash dysku SSD z poziomu programu ThinkPad Setup.

 • Page 70

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 71: Rozdział 5. Odtwarzanie - Przegląd

  Rozdział 5. Odtwarzanie — przegląd Niniejszy rozdział zawiera informacje o rozwiązaniach do odtwarzania oferowanych przez Lenovo: • „Tworzenie i używanie nośników do odzyskiwania“ na stronie 53 • „Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych“ na stronie 54 • „Używanie obszaru roboczego Rescue and Recovery“ na stronie 55 •...

 • Page 72: Tworzenie I Odtwarzanie Kopii Zapasowych

  Informacja: Nośniki do odzyskiwania można utworzyć przy użyciu dysków lub zewnętrznych urządzeń pamięci masowej USB. Aby utworzyć nośniki do odzyskiwania, kliknij kolejno pozycje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Dyski Factory Recovery. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Page 73: Używanie Obszaru Roboczego Rescue And Recovery

  Tworzenie kopii zapasowej Niniejsza sekcja zawiera instrukcje tworzenia kopii zapasowej za pomocą programu Rescue and Recovery. 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych. Spowoduje to otwarcie programu Rescue and Recovery.

 • Page 74: Tworzenie I Używanie Nośnika Ratunkowego

  Tworzenie nośnika ratunkowego Niniejsza sekcja zawiera instrukcje tworzenia nośnika ratunkowego. 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno opcje Start ➙ Wszystkie programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Lepsze tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych. Spowoduje to otwarcie programu Rescue and Recovery.

 • Page 75: Ponowne Instalowanie Zainstalowanych Fabrycznie Aplikacji I Sterowników Urządzeń

  2. W głównym oknie programu Rescue and Recovery kliknij strzałkę Uruchom zaawansowane opcje programu Rescue and Recovery. 3. Kliknij ikonę Utwórz nośniki ratunkowe. Spowoduje to otwarcie okna Create Rescue and Recovery Media (Tworzenie nośników ratunkowych). 4. W obszarze Nośniki ratunkowe wybierz typ nośnika ratunkowego, który chcesz utworzyć. Można utworzyć...

 • Page 76: Rozwiązywanie Problemów Związanych Z Odtwarzaniem Oprogramowania

  Uwaga: Jeśli potrzebujesz zaktualizowanych sterowników urządzeń, nie pobieraj ich z serwisu WWW Windows Update. Uzyskaj je od firmy Lenovo. Więcej informacji znajduje się w podrozdziale „Sprawdzanie, czy sterowniki urządzeń są aktualne“ na stronie 104.

 • Page 77: Rozdział 6. Wymiana Urządzeń

  Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. W tym systemie obsługiwane są tylko akumulatory specjalnie dla niego przeznaczone, dostarczane przez firmę Lenovo lub innego autoryzowanego dostawcę. System ten nie obsługuje akumulatorów nieautoryzowanych lub przeznaczonych dla innych systemów. W przypadku zainstalowania akumulatora nieautoryzowanego lub przeznaczonego dla innych systemów nie zostanie on naładowany.

 • Page 78

  Uwaga: Firma Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość działania ani za bezpieczeństwo nieautoryzowanych akumulatorów oraz nie udziela żadnej gwarancji na usuwanie skutków awarii lub uszkodzeń powstałych w następstwie ich użycia. Informacja: W przypadku zainstalowania nieautoryzowanego akumulatora zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Zainstalowany akumulator nie jest obsługiwany w tym systemie i nie może zostać...

 • Page 79: Wymiana Karty Sim

  4. Włóż w pełni naładowany akumulator, tak by zaskoczył na miejsce , a następnie przesuń zatrzask akumulatora w położenie zablokowane 5. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana karty SIM Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. Do nawiązywania bezprzewodowych połączeń WAN w Twoim komputerze może być niezbędna karta SIM.

 • Page 80

  5. Dociśnij kartę SIM i puść ją. Karta SIM wysunie się. Delikatnie wysuń kartę SIM z gniazda 6. Włóż kartę SIM do gniazda. 7. Zamknij drzwiczki karty SIM, tak by zaskoczyły na miejsce. Podręcznik użytkownika...

 • Page 81: Wymiana Dysku Twardego Lub Dysku Ssd

  8. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 59. 9. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Jeśli w pudełku z komputerem znajduje się atrapa karty, w gnieździe karty SIM jest już zainstalowana karta SIM i nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Wymiana dysku twardego lub dysku SSD Przed rozpoczęciem należy wydrukować...

 • Page 82

  4. Wykręć wkręty , a następnie zdejmij pokrywę 5. Wykręć wkręty , a następnie wysuń dysk twardy lub dysk SSD 6. Wyjmij dysk SSD lub dysk twardy, unosząc jego lewą stronę. Podręcznik użytkownika...

 • Page 83

  7. Włóż nowy dysk SSD lub dysk twardy do odpowiedniej wnęki napędu. 8. Wsuń dysk SSD lub dysk twardy do złącza , a następnie wkręć wkręty 9. Załóż pokrywę i dociśnij . Następnie dokręć wkręty 10. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 59. 11.

 • Page 84: Wymiana Karty Pci Express Mini Dla Połączenia Bezprzewodowego Lan

  Wymiana karty PCI Express Mini dla połączenia bezprzewodowego LAN Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne.

 • Page 85

  5. Jeśli w paczce z nową kartą znajduje się narzędzie do odłączania złączy, użyj go w celu odłączenia kabli od karty. Jeśli nie ma takiego narzędzia, odłącz kable palcami, pociągając złącza do góry i delikatnie je odłączając. 6. Wykręć wkręt .

 • Page 86: Wymiana Karty Pci Express Half Mini Dla Połączenia Bezprzewodowego Wan

  8. Podłącz kable anteny do nowej karty PCI Express Mini. Pamiętaj, aby podłączyć szary kabel do złącza oznaczonego „MAIN“ lub „M“ na karcie, a czarny do złącza oznaczonego „AUX“ lub „A“. 9. Załóż pokrywę i dociśnij . Następnie dokręć wkręty 10.

 • Page 87

  NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy odłączyć kable przed otwarciem pokrywy gniazda. Uwaga: Przed rozpoczęciem instalowania karty PCI Express Half Mini należy dotknąć metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czynność ta powoduje zmniejszenie ładunku elektrostatycznego ciała ludzkiego.

 • Page 88

  6. Wykręć wkręt . Karta wyskoczy . Wyjmij kartę. 7. Wyjmij kartę PCI Express Half Mini z metalowej obudowy. 8. Włóż nową kartę PCI Express Half Mini do metalowej obudowy. Podręcznik użytkownika...

 • Page 89

  9. Wyrównaj krawędź kontaktową nowej karty PCI Express Half Mini z odpowiednim gniazdem . Dociskaj kartę, aż zaskoczy na miejsce. Umocuj kartę za pomocą wkręta 10. Podłącz kable anteny do nowej karty PCI Express Half Mini. Pamiętaj, aby podłączyć czerwony kabel do złącza oznaczonego MAIN lub M na karcie, a niebieski do złącza oznaczonego AUX lub A.

 • Page 90: Wymiana Modułu Pamięci

  12. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 59. 13. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana modułu pamięci Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. Zwiększenie ilości pamięci jest efektywnym sposobem na przyśpieszenie działania programów. Aby wymienić...

 • Page 91

  5. Jeśli w gniazdach pamięci są już zainstalowane dwa moduły pamięci, wyjmij jeden z nich , aby zrobić miejsce na nowy. W tym celu zwolnij jednocześnie zatrzaski na obu krawędziach gniazda. Zachowaj wyjęty moduł pamięci do wykorzystania w przyszłości. 6. Odszukaj wycięcie na krawędzi kontaktowej instalowanego modułu pamięci. Uwaga: Aby uniknąć...

 • Page 92: Wymiana Klawiatury

  10. Załóż pokrywę i dociśnij . Następnie dokręć wkręty 11. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 59. 12. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Wymiana klawiatury Przed rozpoczęciem należy wydrukować niniejsze instrukcje. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy podłączać kabli do gniazd telefonicznych w ścianach ani ich odłączać podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

 • Page 93

  4. Wykręć wkręty , a następnie zdejmij pokrywę 5. Wykręć wkręty mocujące klawiaturę. 6. Odwróć komputer i otwórz ekran. Rozdział 6. Wymiana urządzeń...

 • Page 94

  7. Pchnij klawiaturę w kierunku wskazywanym przez strzałki , aby zwolnić przód klawiatury. Klawiatura podniesie się nieco do góry 8. Odłącz kable , odchylając złącza do góry. Odłącz klawiaturę. Instalowanie klawiatury Aby zainstalować klawiaturę: Podręcznik użytkownika...

 • Page 95

  1. Podłącz kable , odchylając złącza w dół. 2. Włóż klawiaturę. Upewnij się, że tylna krawędź klawiatury znajduje się pod ramką. Rozdział 6. Wymiana urządzeń...

 • Page 96

  3. Bezpiecznie zamocuj klawiaturę, przesuwając ją w kierunku wskazywanym przez strzałki. 4. Wkręć ponownie wkręty. 5. Załóż pokrywę i dociśnij . Następnie dokręć wkręty Podręcznik użytkownika...

 • Page 97: Wymiana Akumulatora Zapasowego

  Aby uniknąć niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń: • Do wymiany należy używać tylko akumulatorów typu zalecanego przez Lenovo. • Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie ognia. • Nie należy wystawiać akumulatorów na działanie zbyt wysokiej temperatury.

 • Page 98

  5. Odłącz złącze . Następnie wyjmij akumulator zapasowy Aby zainstalować akumulator zapasowy: 1. Zainstaluj akumulator zapasowy . Następnie podłącz złącze 2. Załóż pokrywę i dociśnij . Następnie dokręć wkręty Podręcznik użytkownika...

 • Page 99

  3. Zainstaluj ponownie akumulator. Patrz „Wymiana baterii“ na stronie 59. 4. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable. Rozdział 6. Wymiana urządzeń...

 • Page 100

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 101: Rozdział 7. Konfiguracja Zaawansowana

  UEFI/Legacy Boot w programie ThinkPad Setup. Ustawienie UEFI/Legacy Boot musi być takie samo jak podczas instalowania obrazu systemu operacyjnego Windows. W przeciwnym wypadku pojawi się błąd. Jako wymaganego podczas instalacji kodu kraju lub regionu użyj jednego z następujących kodów: Kraj lub region: kod Chiny: SC © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 102: Instalowanie Systemu Operacyjnego Windows 7

  9. Zainstaluj sterowniki urządzeń. Patrz „Instalowanie innych sterowników urządzeń i oprogramowania“ na stronie 86. Instalowanie poprawek rejestru dla systemu Windows 7 Przejdź na stronę http://www.lenovo.com/support i zainstaluj następujące poprawki rejestru: • Poprawka rejestru włączająca funkcję Wake Up on LAN wybudzania z trybu uśpienia (wstrzymania) dla produktów Energy Star •...

 • Page 103: Instalowanie Sterowników Urządzeń

  Jeśli komputer obsługuje interfejs USB 3.0 i ponownie zainstalowano system operacyjny, aby korzystać z interfejsu USB 3.0, należy pobrać i zainstalować odpowiedni sterownik: 1. Przejdź pod adres http://www.lenovo.com/support. Znajdź model swojego komputera i wyświetl łącza do sterowników. 2. Wybierz sterownik interfejsu USB 3.0 dla systemu 32- lub 64-bitowego i wyodrębnij go na lokalnym dysku twardym.

 • Page 104: Instalowanie Innych Sterowników Urządzeń I Oprogramowania

  Informacja: Jeśli nie możesz odnaleźć plików dodatkowych, sterowników urządzeń i aplikacji, które muszą znajdować się na dysku twardym, albo jeśli chcesz uzyskać ich aktualizacje lub dotyczące ich najnowsze informacje, przejdź na stronę http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Na komputerze jest zainstalowany program o nazwie ThinkPad Setup, który umożliwia ustawianie rozmaitych parametrów konfiguracji.

 • Page 105: Główne Menu

  Informacja: W razie konieczności przywrócenia oryginalnych parametrów ustawionych w momencie zakupu należy nacisnąć klawisz F9. Spowoduje to załadowanie ustawień domyślnych. Można także wybrać odpowiednią opcję w podmenu Restart, aby załadować ustawienia domyślne lub usunąć wprowadzone zmiany. 6. Wybierz podmenu Restart. Przesuń kursor do opcji, która ma zostać użyta do ponownego uruchomienia komputera, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Page 106

  Uwagi: • Niektóre pozycje są wyświetlane w menu tylko w przypadku, gdy komputer obsługuje odpowiednie funkcje. • Wartości domyślne są pogrubione. Tabela 4. Pozycje menu Config Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Network • Disabled Umożliwia włączenie Wake On LAN zasilania systemu, gdy •...

 • Page 107

  Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze wewnętrznego radia bezprzewodowego. USB UEFI BIOS Support • Disabled Umożliwia włączenie lub wyłączenie obsługi napędu • Enabled dyskietek USB i napędu USB CD-ROM. Always On USB • Disabled W przypadku wybrania ustawienia Disabled •...

 • Page 108

  Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Wybranie ustawienia Disabled wyłącza i ukrywa kontroler USB 3.0; złącza USB 3.0 będą działały w trybie USB 2.0. • Disabled W przypadku wybrania Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap ustawienia Enabled klawisz •...

 • Page 109

  Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze • Battery Optimized: zawsze najmniejsza szybkość • Disabled: brak obsługi w czasie wykonywania, najmniejsza szybkość Informacja: To podmenu nie jest obsługiwane w modelach z procesorem AMD. • Disabled CPU Power Management Jeśli funkcja oszczędzania energii nie jest wyłączona,...

 • Page 110: Menu Date/time

  Tabela 4. Pozycje menu Config (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze kilka sekund, aby wznowić • 2 hours normalne działanie. • 3 hours Beep and Alarm Password Beep • Disabled Włącza lub wyłącza funkcję Password • Enabled Beep przy wyświetlaniu monitu o wpisanie hasła administratora, włączenia zasilania lub dysku...

 • Page 111: Menu Security

  2. Naciśnij klawisz Tab, Shift+Tab lub Enter, aby wybrać pole. 3. Wpisz datę lub godzinę. Uwagi: Innym sposobem ustawienia daty i godziny jest użycie następujących kombinacji klawiszy: • F5 lub –: Zmiana na niższą wartość. • F6 lub kombinację klawiszy Shift i +: Zmiana na wyższą wartość. 4.

 • Page 112

  Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze tej funkcji jest Disabled. W przypadku ustawienia hasła administratora i włączenia tej funkcji tylko administrator może zmieniać elementy w programie ThinkPad Setup. Security chip • Enabled W przypadku wybrania ustawienia Active układ •...

 • Page 113

  Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze podanie hasła nie jest wyświetlany — komputer kontynuuje rozruch i ładuje system operacyjny. Aby zapobiec dostępowi bez uprawnień, należy ustawić uwierzytelnianie użytkownika w systemie operacyjnym. Power-On Password •...

 • Page 114

  Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Virtualization AMD-V Technology • Disabled W przypadku wybrania ustawienia Enabled • Enabled narzędzie VMM (Virtual Machine Monitor) może wykorzystywać dodatkowe możliwości sprzętowe oferowane przez technologię Virtualization Technology. Intel VT-d Feature •...

 • Page 115: Menu Startup

  Tabela 5. Pozycje menu Security (ciąg dalszy) Pozycja menu Pozycja podmenu Ustawienia Komentarze Microphone • Disabled W przypadku wybrania ustawienia Enabled • Enabled można korzystać z mikrofonu (wewnętrznego, zewnętrznego lub wejścia liniowego). Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Umożliwia włączenie lub wyłączenie odpowiedniego •...

 • Page 116

  Zmiana kolejności startowej Wybierz menu Startup w celu wyświetlenia podmenu Boot. Aby zmienić kolejność startową: 1. Wybierz podmenu Boot, a następnie naciśnij klawisz Enter. Podmenu Boot umożliwia określenie sekwencji startowej wykonywanej po włączeniu komputera. Patrz „Podmenu Boot“ na stronie 98. 2.

 • Page 117

  • Boot device List F12 Option: umożliwia określenie, czy ma być wyświetlana podręczna lista urządzeń rozruchowych. • Boot Order Lock: umożliwia włączenie lub wyłączenie domyślnego lub dostosowanego priorytetu rozruchu. W poniższej tabeli przedstawiono zawartość menu Startup. Uwagi: • Niektóre pozycje są wyświetlane w menu tylko w przypadku, gdy komputer obsługuje odpowiednie funkcje.

 • Page 118: Menu Restart

  Tabela 6. Pozycje menu Startup (ciąg dalszy) Pozycja menu Ustawienia Komentarze Monit „Ctrl-S“ dla wbudowanej karty Ethernet: • Quick: nie. • Diagnostics: tak. Testowanie pamięci w trakcie testu POST: • Quick: szybki test (lub bez testu). • Diagnostics: pełny test. Testowanie innych urządzeń...

 • Page 119: Aktualizowanie Systemu Uefi Bios

  że do poprawnego działania dodawanego składnika jest potrzebna aktualizacja systemu UEFI BIOS. Aby zaktualizować system UEFI BIOS, przejdź do serwisu WWW http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Korzystanie z funkcji zarządzania systemem Treść niniejszej sekcji jest skierowana przede wszystkim do administratorów sieci.

 • Page 120

  Jeśli zostało ustawione hasło administratora, musisz je podać przy uruchamianiu programu ThinkPad Setup, aby korzystać z tej funkcji. Wake on LAN Jeśli na komputerze przyłączonym do sieci LAN jest włączona funkcja Wake on LAN, administrator sieci może zdalnie uruchomić komputer z konsoli zarządzania, używając oprogramowania do zdalnego zarządzania siecią.

 • Page 121: Rozdział 8. Zapobieganie Problemom

  6. Przynajmniej raz w tygodniu wykonuj kopię zapasową danych. Jeśli na komputerze znajdują się dane o znaczeniu krytycznym, warto wykonywać codzienną kopię zapasową. Firma Lenovo oferuje wiele opcji tworzenia kopii zapasowych dla komputera. Dla większości komputerów są dostępne łatwe do zainstalowania dyski optyczne wielokrotnego zapisu.

 • Page 122: Sprawdzanie, Czy Sterowniki Urządzeń Są Aktualne

  Pobieranie najnowszych sterowników za pomocą programu System Update Program System Update pomaga utrzymać aktualność oprogramowania zainstalowanego w systemie. Pakiety aktualizacji są przechowywane na serwerach Lenovo i można je pobierać z serwisu WWW wsparcia Lenovo. Pakiety aktualizacji mogą zawierać aplikacje, sterowniki urządzeń, pamięci flash systemu UEFI BIOS lub aktualizacje oprogramowania.

 • Page 123: Konserwacja Komputera

  Więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z programu System Update znajduje się w systemie informacji pomocy dołączonym do tego programu. Konserwacja komputera Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną...

 • Page 124: Czyszczenie Obudowy Komputera

  Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność • Należy pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasła administratora lub dysku twardego, firma Lenovo nie będzie w stanie ich zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany płyty głównej, dysku twardego lub dysku SSD.

 • Page 125

  6. Wypłucz gąbkę pod czystą bieżącą wodą. 7. Wytrzyj obudowę czystą gąbką. 8. Wytrzyj obudowę jeszcze raz suchą, niezostawiającą włókien ściereczką. 9. Jeśli po wyschnięciu powierzchni zostaną na niej włókna, usuń je. Czyszczenie klawiatury komputera Aby wyczyścić klawiaturę komputera: 1. Nasącz miękką, czystą ściereczkę niewielką ilością izopropanolu do polerowania. 2.

 • Page 126

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 127: Rozdział 9. Rozwiązywanie Problemów Z Komputerem

  • „Rozwiązywanie problemów“ na stronie 109 Diagnozowanie problemów Jeśli występują problemy z komputerem, w celu ich rozwiązania należy skorzystać z programu Lenovo Solution Center. Program Lenovo Solution Center pomaga w rozwiązywaniu problemów z komputerem. Oprócz wykonywania testów diagnostycznych, program dostarcza informacji i wskazówek dotyczących zapewnienia maksymalnej wydajności, zbiera informacje o systemie, stanie zabezpieczeń...

 • Page 128: Płyn Rozlany Na Klawiaturę

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki komputer się nie wyłączy. Po wyłączeniu komputera uruchom go ponownie, naciskając przycisk zasilania. Jeśli komputer się nie włączy, przejdź do etapu 2. Informacja: Nie odłączaj akumulatora ani zasilacza w celu zresetowania komputera. 2. Po wyłączeniu komputera odłącz od niego wszystkie źródła zasilania (akumulator i zasilacz). Przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund.

 • Page 129

  Rozwiązanie: Suma kontrolna hasła administratora w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Płyta główna wymaga wymiany. Należy oddać komputer do serwisu. • Komunikat: 0182: Błędna suma CRC2. Uruchom program ThinkPad Setup i załaduj wartości domyślne. Rozwiązanie: Suma kontrolna ustawienia CRC2 w pamięci EEPROM jest niepoprawna. Naciśnij klawisz F1, aby przejść...

 • Page 130: Błędy Bez Komunikatów

  Rozwiązanie: Wymień akumulator na poprawny produkt Lenovo dla tego systemu. Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, skontaktuj się z firmą Lenovo, aby oddać komputer do serwisu. • Komunikat: Zainstalowany akumulator nie jest obsługiwany w tym systemie i nie będzie ładowany.

 • Page 131

  Rozwiązanie: Możesz wyłączyć wszystkie zegary systemowe, takie jak zegar wyłączania lub wygaszania ekranu ciekłokrystalicznego: 1. Uruchom program Power Manager. 2. Kliknij kartę Plan zasilania, a następnie wybierz pozycję Maksymalna wydajność z listy wstępnie zdefiniowanych planów zasilania. • Problem: Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty i w trakcie tego procesu nie słychać żadnych sygnałów dźwiękowych.

 • Page 132: Błędy Sygnalizowane Sygnałem Dźwiękowym

  Błędy sygnalizowane sygnałem dźwiękowym Tabela 7. Błędy sygnalizowane sygnałem dźwiękowym Problem Rozwiązanie Jeden krótki sygnał dźwiękowy, pauza, trzy krótkie Upewnij się, że moduły pamięci są poprawnie sygnały dźwiękowe, pauza, kolejne trzy krótkie sygnały zainstalowane. Jeśli tak, a nadal słychać sygnał dźwiękowe i jeden krótki sygnał...

 • Page 133

  - Port przełącznika i karta mają takie samo ustawienie dupleksu. Jeśli dla karty skonfigurowano pełny dupleks, upewnij się, że dla portu przełącznika również jest skonfigurowany pełny dupleks. Ustawienie niewłaściwego trybu dupleksu może spowodować spadek wydajności, utratę danych lub utratę połączenia. - Zainstalowano całe oprogramowanie sieciowe wymagane przez środowisko sieciowe.

 • Page 134: Problemy Z Klawiaturą I Innymi Urządzeniami Wskazującymi

  Problem z łącznością bezprzewodową WAN Problem: Wyświetlany jest komunikat, że zainstalowano nieautoryzowaną kartę WAN. Rozwiązanie: Karta WAN nie jest obsługiwana przez ten komputer. Należy ją usunąć. Informacja: Niektóre modele komputera mogą nie mieć karty sieci bezprzewodowej WAN. Problemy z Bluetooth •...

 • Page 135: Problemy Z Urządzeniami Wyświetlającymi I Multimedialnymi

  Rozwiązanie: Jeśli do komputera jest podłączona zewnętrzna klawiatura numeryczna: 1. Wyłącz komputer. 2. Odłącz zewnętrzną klawiaturę numeryczną. 3. Włącz komputer i ponownie sprawdź, czy klawiatura działa. Jeśli problem z klawiaturą został rozwiązany, podłącz zewnętrzną klawiaturę numeryczną i zewnętrzną klawiaturę zwykłą. Dokładnie sprawdź złącza. Jeśli problem występuje nadal, upewnij się, że jest zainstalowany poprawny sterownik urządzenia.

 • Page 136

  6. Upewnij się, że w oknie informacji o karcie wyświetlana jest poprawna nazwa sterownika urządzenia. Informacja: Nazwa sterownika urządzenia zależy od układu wideo zainstalowanego w komputerze. 7. Kliknij przycisk Właściwości. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Zaznacz pole Stan urządzenia i upewnij się, że urządzenie działa prawidłowo.

 • Page 137

  Informacja: Jeśli komputer nie może wykryć monitora zewnętrznego, kliknij przycisk Wykryj. 2. Kliknij ikonę żądanego monitora (monitorowi zewnętrznemu odpowiada ikona Monitor-2). 3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane. 4. Kliknij kartę Karta. 5. Upewnij się, że w oknie informacji o karcie wyświetlana jest poprawna nazwa sterownika urządzenia.

 • Page 138

  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij na pulpicie i wybierz pozycję Rozdzielczość ekranu. Informacja: Jeśli komputer nie może wykryć monitora zewnętrznego, kliknij przycisk Wykryj. 4. Kliknij ikonę żądanego monitora (monitorowi zewnętrznemu odpowiada ikona Monitor-2). 5. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane. 6. Kliknij kartę Monitor. 7.

 • Page 139

  Zazwyczaj monitor zewnętrzny ma przyciski umożliwiające dostęp do menu konfiguracji. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dołączonej do monitora. Problemy z dźwiękiem • Problem: Dźwięk Wave lub MIDI nie jest poprawnie odtwarzany. Rozwiązanie: Upewnij się, że wbudowane urządzenie audio jest poprawnie skonfigurowane. 1.

 • Page 140: Problemy Z Akumulatorem I Zasilaniem

  Rozwiązanie: Nawet w przypadku ustawienia minimalnej wartości regulatora głośności głównej słychać słaby dźwięk. Aby całkowicie wyłączyć dźwięk, przejdź do regulatora Głośność główna i wybierz opcję Wycisz głośniki. • Problem: Po podłączeniu do komputera słuchawek podczas odtwarzania dźwięku nie dochodzi dźwięk z głośnika.

 • Page 141

  1. Upewnij się, że zasilacz jest poprawnie podłączony. Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik na temat bezpieczeństwa, gwarancji i konfiguracji dołączony do komputera. 2. Jeśli podłączenie zasilacza jest poprawne, wyłącz komputer, a następnie odłącz zasilacz i wyjmij główny akumulator. 3.

 • Page 142

  Jeśli komunikat o błędzie pojawia się w trakcie ładowania przez system operacyjny konfiguracji pulpitu po zakończeniu testu POST: 1. Odwiedź serwis WWW wsparcia Lenovo pod adresem http://www.lenovo.com/support i wyszukaj dany komunikat o błędzie. 2. Przejdź na stronę główną bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base pod adresem http://support.microsoft.com/ i wyszukaj dany komunikat o błędzie.

 • Page 143: Problemy Z Napędami I Innymi Urządzeniami Pamięci Masowej

  - Jeśli wskaźnik stanu systemu (podświetlone logo ThinkPad) miga powoli, komputer jest w trybie uśpienia. Podłącz do komputera zasilacz i naciśnij klawisz Fn. - Jeśli wskaźnik stanu systemu (podświetlone logo ThinkPad) nie świeci, komputer jest w trybie hibernacji lub jego zasilanie jest wyłączone. Podłącz do komputera zasilacz, a następnie naciśnij wyłącznik zasilania.

 • Page 144: Problem Z Oprogramowaniem

  Problem z oprogramowaniem Problem: Aplikacja nie działa poprawnie. Rozwiązanie: Upewnij się, że problem nie jest powodowany przez aplikację. Sprawdź, czy komputer jest wyposażony w minimalną ilość pamięci wymaganą, aby uruchomić aplikację. Informacje te można znaleźć w podręcznikach dołączonych do aplikacji. Sprawdź, czy: •...

 • Page 145: Rozdział 10. Wsparcie Techniczne

  Rozdział 10. Wsparcie techniczne Niniejszy rozdział zawiera informacje o uzyskiwaniu pomocy i wsparcia od firmy Lenovo. • „Zanim skontaktujesz się z firmą Lenovo“ na stronie 127 • „Pomoc i obsługa serwisowa“ na stronie 128 • „Dodatkowe usługi płatne“ na stronie 130 Zanim skontaktujesz się...

 • Page 146: Pomoc I Obsługa Serwisowa

  Lenovo, firma Lenovo oferuje różne sposoby kontaktu. Niniejsza sekcja zawiera informacje o źródłach szczegółów dotyczących firmy Lenovo i jej produktów, o tym, co należy robić w przypadku problemów z komputerem, oraz do kogo w razie potrzeby należy się zwrócić w celu uzyskania pomocy serwisowej.

 • Page 147: Kontakt Telefoniczny Z Firmą Lenovo

  • Określanie problemów - do dyspozycji jest przeszkolony personel, który pomaga w określaniu problemów ze sprzętem i w podejmowaniu decyzji o niezbędnych działaniach mających na celu usunięcie problemu. • Naprawa sprzętu firmy Lenovo – jeśli przyczyną problemu jest sprzęt objęty gwarancją firmy Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu.

 • Page 148: Dodatkowe Usługi Płatne

  Zakupów w Lenovo można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bezpośrednio przez sieć WWW. Wystarczy połączenie internetowe i karta kredytowa. Aby dokonać zakupów w Lenovo, przejdź pod adres http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html...

 • Page 149: Dodatek A. Uwaga O Przepisach

  Dodatek A. Uwaga o przepisach Informacje o komunikacji bezprzewodowej Komunikacja bezprzewodowa Karta PCI Express Mini sieci bezprzewodowej LAN jest przeznaczona do współpracy z dowolnym bezprzewodowym urządzeniem do łączności z sieciami LAN, którego działanie opiera się na technologii łączności radiowej DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) i/lub OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) oraz jest zgodne: •...

 • Page 150: Lokalizacje Anten Sieci Bezprzewodowej Ultraconnect

  Ponieważ częstotliwość radiowa, w jakiej działa zintegrowana karta sieci bezprzewodowej, nie wykracza poza limity i zalecenia wyznaczone przez normy bezpieczeństwa, firma Lenovo uważa, że używanie jej jest bezpieczne dla konsumentów. Te limity i zalecenia zostały uzgodnione między różnymi środowiskami naukowymi, a także wynikają z ustaleń grup ekspertów oraz komisji naukowych, które na bieżąco oceniają i interpretują...

 • Page 151: Znajdowanie Uwag O Przepisach Dotyczących łączności Bezprzewodowej

  ECCN4A994.b. Można go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1. Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Poniższe informacje odnoszą się do modelu ThinkPad X131e. Oświadczenie dotyczące wymogów Federalnego Urzędu Łączności USA (Federal Communications Commission — FCC) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

 • Page 152: Oświadczenie O Zgodności Z Normą Klasa B Ministerstwa Przemysłu Kanady (industry Canada)

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 153: Oświadczenie O Zgodności Z Koreańską Normą Klasa B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 154

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 155: Dodatek B. Oświadczenia

  Oświadczenia na temat przetwarzania wtórnego dotyczące Japonii Odbiór i przetwarzanie wtórne zużytych komputerów i monitorów Lenovo Jeśli jesteś pracownikiem firmy i musisz pozbyć się komputera lub monitora Lenovo, który stanowi własność firmy, musisz to zrobić zgodnie z ustawą dotyczącą promowania efektywnej utylizacji zasobów.

 • Page 156: Informacje O Przetwarzaniu Wtórnym Dotyczące Brazylii

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 157: Informacje O Przetwarzaniu Wtórnym Baterii I Akumulatorów Dotyczące Unii Europejskiej

  środowisko i zdrowie ludzkie w związku z obecnością substancji niebezpiecznych. Właściwy sposób pozbywania się baterii i akumulatorów — patrz: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące Tajwanu Informacje o przetwarzaniu wtórnym baterii i akumulatorów dotyczące...

 • Page 158

  Podręcznik użytkownika...

 • Page 159: Dodatek C. Informacje O Programie Energy Star

  środowisko i zmniejszasz emisję gazów powodujących efekt cieplarniany. Więcej informacji o ocenach ENERGY STAR można znaleźć w witrynie: http://www.energystar.gov Firma Lenovo zachęca do efektywnego korzystania z energii elektrycznej na codzień. Aby w tym pomóc, firma Lenovo fabrycznie skonfigurowała następujące opcje zarządzania zasilaniem, włączające się, kiedy komputer pozostaje nieaktywny przez określoną...

 • Page 160

  5. Kliknij zakładkę Zarządzanie energią. 6. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera. 7. Kliknij OK. Podręcznik użytkownika...

 • Page 161: Dodatek D. Uwagi

  Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi, pochodzących od innego producenta, spoczywa na użytkowniku. Firma Lenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów.

 • Page 162: Znaki Towarowe

  Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska. Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: Lenovo Access Connections Active Protection System...

 • Page 164

  Numer PN: Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: