Download Print this page

Advertisement

Brukerhåndbok
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Brukerhåndbok ThinkPad X131e...

 • Page 2

  Veiledningen Sikkerhet, garantier og installasjon (Safety, Warranty, and Setup Guide) og Regulatory Notice er lastet opp på nettstedet. Du finner dem ved å gå til http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides, klikke på User Guides & Manuals (Brukerveiledninger og håndbøker) og deretter følge instruksjonene på skjermen.

 • Page 3: Table Of Contents

  Ethernet-tilkoblinger ... Hindre statisk elektrisitet ... Trådløse tilkoblinger ... © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  Bytte konfigurasjonsbatteriet ..Kapittel 10. Få kundestøtte ..Før du kontakter Lenovo ... Kapittel 7. Avansert konfigurering . . 83 Få...

 • Page 5

  Canada ....Varemerker ....Tillegg C. Informasjon om ENERGY STAR-modellen ... © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 6

  Brukerhåndbok...

 • Page 7: Les Dette Først

  Ikke bruk for mye kraft når du håndterer kabler. Det kan skade kablene. Plasser kablene til kommunikasjonslinjer, strømadapteren, musen, tastaturet, skriveren eller andre elektroniske enheter, slik at ingen går på eller snubler over dem, eller slik at de ikke virker forstyrrende når du bruker maskinen. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Viktig Sikkerhetsinformasjon

  Følg og ta vare på all informasjon som fulgte med maskinen din. Informasjonen i dette dokumentet ® endrer ikke vilkårene for kjøpsavtalen eller Lenovo s garantibetingelser. Du finner mer informasjon under “Garantibetingelser” i veiledningen Sikkerhet, garantier og installasjon, som følger med datamaskinen.

 • Page 9: Situasjoner Som Krever øyeblikkelig Handling

  Merk: Hvis du får slike problemer med et produkt (for eksempel med en skjøteledning) som ikke er produsert for eller av Lenovo, må du ikke bruke det produktet mer før du har kontaktet produsenten og fått instruksjoner om hva du må gjøre, eller før du har byttet det ut.

 • Page 10

  strømledning, må du alltid kontrollere at strømmen er slått av og at produktet er koblet fra strømkilden. Hvis det er noe du lurer på i forbindelse med dette, kan du ta kontakt med Customer Support Center. Selv om det ikke finnes noen bevegelige deler i maskinen etter at strømledningen er frakoblet, er følgende advarsler nødvendig for din sikkerhet.

 • Page 11

  Farlig spenning, strømstyrke og energinivåer er tilstede i komponenter som har denne etiketten påklistret. Ingen av disse komponentene inneholder deler som kan repareres. Hvis du får problemer med en av disse delene, må du kontakte en servicetekniker. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12: Eksterne Enheter

  Generell merknad om batteri FARE Personlige datamaskiner som er produsert av Lenovo, inneholder et batteri på størrelse med en mynt, som gir strøm til systemklokken. I tillegg bruker mange bærbare produkter, for eksempel bærbare maskiner, et oppladbart batteri som gir systemet strøm når det ikke er tilkoblet strømnettet.

 • Page 13

  Ikke prøv å demontere eller endre batteriet. Hvis du forsøker å gjøre det, kan det føre til eksplosjon eller utsiving av væske fra batteriet. Garantien dekker bare batteriet som er oppgitt av Lenovo, det dekker ikke andre batterier eller batterier som er demontert eller endret.

 • Page 14

  Varme og ventilasjon i produktet FARE Datamaskiner, strømadaptere og tilbehør kan generere varme når de er slått på og når batterier blir ladet. Bærbare datamaskiner kan generere betydelig varme på grunn av den kompakte størrelsen. Ta alltid disse forholdsreglene: • Hvis datamaskinen er slått på og batteriet lades, kan håndstøtten og andre deler bli varme. Unngå...

 • Page 15

  Merk: For produkter som inneholder lysstoffrør med kvikksølv (for eksempel ikke lysdiode (LED)), inneholder lysstoffrøret i LCD-skjermen kvikksølv. Lever skjermen til forhandleren, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall. © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Hvis det ble levert et sett med hode- eller øretelefoner i esken sammen med Lenovo-maskinen, er disse i samsvar med spesifikasjonene i EN 50332-1. Hvis du bruker andre hode- eller øretelefoner, må du kontrollere at de er i samsvar med EN 50332-1 (grensene i punkt 6.5).

 • Page 17: Kapittel 1. Produktoversikt

  Denne delen gir deg en oversikt over datamaskinens maskinvarefunksjonene for å gi deg grunninformasjonen du trenger for å komme i gang med å bruke datamaskinen. Sett forfra Figur 1. ThinkPad X131e sett forfra Integrert kamera ® Lampe for systemstatus (opplyst ThinkPad -logo) ®...

 • Page 18

  TrackPoint-knapper Pekeplate TrackPoint-pekestikke Tastaturet inneholder en UltraNav-pekeenhet som er unik for Lenovo. Du kan peke, velge og dra uten å løfte hendene fra tastaturet. Du finner flere opplysninger under “Bruke UltraNav-pekeenheten” på side 21. Innebygd mikrofon Den innebygde mikrofonen tar opp lyd når den brukes sammen med en applikasjon som kan håndtere lyd.

 • Page 19: Sett Fra Høyre

  Sett fra høyre Figur 2. ThinkPad X131e sett fra høyre HDMI-port Spor for mediekortleser Always On USB-kontakt Lampe for strømstatus Strømkontakt Nøkkelhull for sikkerhetslås Spor for mediekortleser Avhengig av hvilken modell du har, kan det hende at maskinen ha et spor for mediekortleser. Du finner mer informasjon kortene som støttes, under “Bruke et Flash Media-kort”...

 • Page 20: Sett Fra Venstre

  Nøkkelhull for sikkerhetslås Du kan kjøpe en sikkerhetskabellås som passer i dette nøkkelhullet hvis du vil låse datamaskinen til en stasjonær gjenstand for å unngå tyveri. Sett fra venstre Figur 3. ThinkPad X131e sett fra venstre VGA-kontakt (Video Graphics Array) Viftesprinkel Ethernet-kontakt USB 3.0-kontakter...

 • Page 21: Sett Fra Undersiden

  • Kombinasjonskontakten for lyd støtter ikke en vanlig mikrofon. Du finner flere opplysninger under “Bruke lydfunksjoner” på side 36. Sett fra undersiden Figur 4. ThinkPad X131e sett fra undersiden Batteri SIM-kortspor Spor for minneoppgradering PCI Express Mini-kortspor for trådløst WAN-kort...

 • Page 22: Statuslamper

  Spor for minneoppgradering Du kan øke minnet i datamaskinen ved å installere en minnemodul i sporet for minneoppgraderinger. Minnemoduler kan kjøpes som tilleggsutstyr fra Lenovo. PCI Express Mini-kortspor for trådløst WAN-kort Det er mulig at maskinen har et WAN-kort installert i sporet for PCI Express Mini-kort, for trådløse WAN-tilkoblinger.

 • Page 23

  Lampen fungerer slik: • Rød: Datamaskinen er på (i normal modus). • Rask rød blinking: Datamaskinen går over i sovemodus (hvile-/ventemodus) eller dvalemodus. • Sakte rød blinking: Maskinen er i sovemodus (hvile-/ventemodus). • Av: Datamaskinen er slått av eller i dvalemodus. Indikator for trådløsstatus Den trådløse statuslampen befinner seg på...

 • Page 24: Finne Viktig Produktinformasjon

  Certificate of Authenticity (COA). Etikett for maskintype og -modell Etiketten for maskintype og modell identifiserer datamaskinen. Når du kontakter Lenovo for å få hjelp, oppgir du informasjon om maskintype og modell slik at teknikerne kan identifisere maskinen og gi deg raskere service.

 • Page 25: Fcc-id Og Ic-sertifiseringsnummer, Etikett

  “Bytte ut PCI et Express Mini-kort for trådløs LAN-tilkobling” på side 66. Merk: Det er bare tillatt å bruke autoriserte trådløse LAN- eller WAN-kort fra Lenovo i denne datamaskinen. Hvis du installerer et uautorisert PCI Express Mini-kort som ikke er godkjent for bruk i datamaskinen din, vil ikke datamaskinen starte, men bare vise en feilmelding og pipe.

 • Page 26: Funksjoner

  Merkelappen for autorisasjonssertifikatet for datamaskinen blir vist som nedenfor: Funksjoner Dette avsnittet inneholder en oversikt over funksjonene på datamaskinen. Prosessor • Se systemegenskapene til maskinen. Du kan vise systemegenskapene for datamaskinen ved å klikke Start, høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Egenskaper. Minne •...

 • Page 27: Spesifikasjoner

  • RJ45 Ethernet-kontakt • digital 4-i-1 mediekortleser Trådløsfunksjoner • Integrert trådløst lokalnett (LAN) • Integrert trådløst WAN (på enkelte modeller) • Integrert WiMAX (på enkelte modeller) • Integrated Bluetooth (på enkelte modeller) Spesifikasjoner Denne delen inneholder fysiske spesifikasjoner for maskinen. Størrelse •...

 • Page 28: Thinkvantage-programmer

  Ikke spis eller røyk over tastaturet. Partikler som faller ned i tastaturet, kan føre til skade. ThinkVantage-programmer ThinkVantage-programmer som kan hjelpe deg med å arbeide enklere og tryggere, er forhåndsinstallert på maskinen. Merk: Du kan lære mer om ThinkVantage-programmer og andre dataløsninger fra Lenovo ved å gå til http://www.lenovo.com/support. Åpne ThinkVantage-programmer ®...

 • Page 29: Innledning Om Thinkvantage-programmer

  Klikk på Start ➙ Kontrollpanel. Klikk den tilsvarende delen og klikk deretter på den tilsvarende grønne teksten, avhengig av hvilke programmer du vil åpne. Merk: Hvis du ikke finner programmet du trenger, i Kontrollpanel, åpner du navigasjonsvinduet i Lenovo ThinkVantage Tools og dobbeltklikker det nedtonede ikonet for å installere programmet. Følg deretter instruksjonene på...

 • Page 30

  Lenovo ThinkVantage Tools Lenovo ThinkVantage Tools hjelper deg med å arbeide enklere og sikrere ved å gi enkel tilgang til ulike teknologier, som • Lenovo Solution Center •...

 • Page 31

  Med SimpleTap-programmet kan du tilpasse noen grunnleggende innstillinger for datamaskinen, som for eksempel å dempe høyttalerne, justere mikrofonvolumet, låse operativsystemet, starte et program, åpne en nettside, åpne en fil osv. Du kan også bruke programmet SimpleTap til å få tilgang til Lenovo App Shop, hvor du kan laste ned ulike programmer.

 • Page 32

  Brukerhåndbok...

 • Page 33: Kapittel 2. Bruke Maskinen

  “Bruke et Flash Media-kort” på side 37 Registrere maskinen Når du registrerer maskinen, blir det lagt informasjon inn i en database, noe som gjør det mulig for Lenovo å kontakte deg ved en tilbakekalling eller andre alvorlige problemer. I tillegg tilbys det i enkelte land utvidede rettigheter og tjenester til registrerte brukere.

 • Page 34: Spesialtaster Og Knapper

  Har du problemer med tilkobling av maskinen på ulike steder? • Hvis du skal utføre feilsøking i et trådløst nettverk, går du til http://www.lenovo.com/support/faq • Dra fordel av nettverksfunksjonene ved å bruke Access Connections-programmet. • Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker de trådløse funksjonene i maskinen, kan du se “Trådløse tilkoblinger”...

 • Page 35

  Der kan du raskt endre statusen for hver funksjon på listen. Merknader: Hvis du vil bruke denne funksjonen, må følgende enhetsdrivere være installert på maskinen: • Power Management-driver • OnScreen Display Utility • Enhetsdrivere for trådløse funksjoner Du kan laste ned disse driverne fra http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Kapittel 2 Bruke maskinen...

 • Page 36

  Åpne innstillingene for kamera og lyd • Fn+F6 Trykk Fn+F6 for å åpne vinduet Kommunikasjonsinnstillinger. I dette vinduet kan du ta et bilde, endre innstillingene for kamera og lyd. Bytte innstilling for skjermtype • Fn+F7 Trykk Fn+F7 for veksle mellom datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. Når du trykker denne tastefunksjonen, vises følgende alternativer: •...

 • Page 37: Windows-tast

  Windows-tast Du kan vise eller skjule Start-menyen i Windows-operativsystemet ved å trykke Windows-tasten Du kan også bruke Windows-tasten sammen med en annen tast for å bruke andre funksjoner. Du finner flere opplysninger i hjelpen til Windows-operativsystemet. Bruke UltraNav-pekeenheten ThinkPad-maskinen leveres med en UltraNav-pekeenhet. UltraNav-pekeenheten består av TrackPoint-pekeenheten og pekeplaten, som hver for seg er pekeenheter med både grunnleggende og utvidede funksjoner.

 • Page 38: Bruke Trackpoint-pekeenheten

  Bruke TrackPoint-pekeenheten TrackPoint-pekeenheten består av en pekestikke på tastaturet og tre klikkeknapper nederst på tastaturet. Du styrer bevegelsene til pekeren på skjermen gjennom hvor hardt du trykker på pekestikken i en eller annen retning. Selve pekestikken beveger seg ikke. Jo hardere du trykker på pekestikken, desto raskere beveger pekeren seg.

 • Page 39: Bruke Pekeplaten

  Merk: Hvis du bytter tastatur, leveres det nye tastaturet med standardhetten. Du bør derfor ta vare på hetten fra det gamle tastaturet hvis du ønsker å bruke den på det nye. Bruke pekeplaten Pekeplaten er en plate plassert under TrackPoint-knappene nederst på tastaturet. Når du skal flytte pekeren på...

 • Page 40: Deaktivere Ultranav-pekeenheten Og Bruke En Ekstern Mus

  Deaktivere UltraNav-pekeenheten og bruke en ekstern mus Hvis du kobler en ekstern mus til en USB-kontakt, kan du bruke den eksterne musen, TrackPoint-pekeenheten og pekeplaten samtidig. Deaktivere TrackPoint eller pekeplaten Hvis du vil deaktivere TrackPoint eller pekeplaten, gjør du slik: 1.

 • Page 41: Bruke Strømadapteren

  Bruke strømadapteren Strømmen til maskinen kan komme fra litiumionbatteriet (Li-ion) som følger med den, eller fra strømnettet via strømadapteren. Når du bruker strøm fra nettet, blir batteriet ladet automatisk. Strømadapteren som følger med maskinen, har to hovedkomponenter: • Transformatoren som konverterer vekselstrøm til likestrøm for maskinen. •...

 • Page 42: Administrere Batteristrømmen

  Administrere batteristrømmen Med Power Manager kan du justere strøminnstillingene for å få best mulig balanse mellom ytelse og strømsparing. Du finner mer informasjon om hvordan du får tilgang til Power Manager under “Åpne ThinkVantage-programmer” på side 12. Du finner mer informasjon om Power Manager-programmet ved å se i hjelpesystemet. Strømsparingsmodi Det finnes flere strømsparingsmoduser som du kan bruke når som helst for å...

 • Page 43: Håndtere Batteriet

  Merk: Hvis det settes inn et uautorisert batteri, vises følgende melding: "Batteriet som er installert, støttes ikke av dette systemet og vil ikke lade. Batteriet må bare byttes ut med korrekt Lenovo-batteri for dette systemet."...

 • Page 44: Tilkobling Til Nettverket

  • Hold det borte fra barn. Batteriet er en forbruksvare. Hvis batteriet lades ut for raskt, må du bytte det ut med en type som blir anbefalt av Lenovo. Kontakt Customer Support Center hvis du vil ha informasjon om hvordan du bytter ut batteriet. FARE Ikke slipp ned, knus, punkter eller utsett batteriet for store påkjenninger.

 • Page 45: Ethernet-tilkoblinger

  Access Connections er et hjelpeprogram for nettverkstilkobling som brukes til å opprette og administrere stedsprofiler. Hver stedsprofil inneholder alle konfigurasjonsinnstillingene for nettverket og Internett som kreves for å koble seg til en nettverksinfrastruktur fra et bestemt sted, for eksempel hjemmefra eller fra et kontor.

 • Page 46

  Hvis du vil deaktivere den, kan du se instruksjonene i “Aktivere eller deaktivere trådløsfunksjonene” på side 32. Merk: Du kan kjøpe et trådløst nettverkskort som ekstrautstyr fra Lenovo på http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Tips om hvordan du bruker lokalnettfunksjonen (LAN) •...

 • Page 47

  2. Klikk på Maskinvare og lyd. 3. Klikk på Enheter og skrivere. Slik sender du data til en Bluetooth-aktivert enhet: 1. Høyreklikk på dataene du vil sende. 2. Velg Send til ➙ Bluetooth-enheter. Du finner flere opplysninger i hjelpen for Windows. Merk: Hvis du bruker trådløsfunksjonen (802.11-standarden) i datamaskinen samtidig med en Bluetooth-enhet, kan hastigheten på...

 • Page 48

  Merk: Du finner mer informasjon om Access Connections-måleren i hjelpen for Access Connections. Access Connections-ikons og ikon for trådløs tilkobling Access Connections-ikonet viser generell tilkoblingsstatus. Ikonet for trådløs tilkobling viser signalstyrken og statusen til den trådløse tilkoblingen. Du finner mer informasjon om signalstyrken og statusen for den trådløse tilkoblingen ved å åpne Access Connections-programmet eller ved å...

 • Page 49: Presentasjoner Og Multimedia

  Merk: Klikk på Vis skjulte ikoner på oppgavelinjen og Access Connections-ikonet for trådløs tilkoblingsstatus vises. Hvis du vil plassere det på oppgavelinjen permanent, klikker du på Tilpass for å endre innstillingene. Du finner mer informasjon om ikonet i hjelpen for Access Connections. Presentasjoner og multimedia Du kan koble en datamaskinen til en projektor når du skal vise presentasjoner eller du kan koble datamaskinen til en ekstern skjerm for å...

 • Page 50: Bruke Doble Skjermer

  Definere skjermtypen Slik definerer du skjermtypen: 1. Koble den eksterne skjermen til skjermkontakten. Koble deretter skjermen til en stikkontakt. 2. Slå på den eksterne skjermen. 3. Høyreklikk på skrivebordet og klikk på Skjermoppløsning. Merk: Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner den eksterne skjermen, klikker du på Gjenkjenn-knappen. 4.

 • Page 51

  Bruke funksjonen for utvidet skrivebord Maskinen støtter funksjonen for utvidet skrivebord. Med funksjonen for å utvide skrivebordet kan du vise utdata på både datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. Du kan også få frem forskjellige skrivebordsbilder på hver skjerm. Du kan bruke funksjonen for utvidet skrivebord uten å endre noen innstillinger. Hvis funksjonen ikke fungerer, ser du i “Aktivere funksjonen for utvidet skrivebord”...

 • Page 52: Bruke Lydfunksjoner

  Bruke lydfunksjoner Maskinen er utstyrt med • en kombikontakt for lyd, som er 1/8 tommer (3,5 mm) i diameter • Innebygde stereohøyttalere • innebygd digital mikrofon Maskinen har også en lydbrikke, slik at du kan bruke forskjellige multimedielydfunksjoner: • kompatibel med Intel High Definition Audio •...

 • Page 53: Bruke Et Flash Media-kort

  Hvis du ikke vil at kameraet skal startes automatisk når du trykker Fn+F6 eller når du bruker et program, trykker du Fn+F6 for å åpne vinduet Kommunikasjonsinnstillinger. Deretter klikker du knappen Skjul videobildet mitt for å deaktivere kameraet. Konfigurere kamerainnstillinger Du kan konfigurere kamerainnstillingene etter egne ønsker, for eksempel justere kvaliteten på...

 • Page 54: Fjerne Et Flash Media-kort

  Fjerne et Flash Media-kort Slik fjerner du et Flash Media-kort: 1. Klikk Vis skjulte ikoner på oppgavelinjen. 2. Høyreklikk på ikonet Trygg fjerning av maskinvare. 3. Velg det tilsvarende elementet for å løse ut kortet fra Windows-operativsystemet. 4. Trykk på kortet for å løse det ut fra datamaskinen. 5.

 • Page 55: Copyright Lenovo

  Emnene nedenfor inneholder informasjon om hvordan du organiserer arbeidsplassen, setter opp maskinen og tilegner deg gode arbeidsvaner. Lenovo arbeider hele tiden for å gi personer med funksjonshemning tilgang til den nyeste informasjonen og teknologien som finnes. I informasjonen om tilgjengelighet finner du mer om dette.

 • Page 56: Komfort

  ønsker. Informasjon om tilgjengelighet Lenovo arbeider hele tiden for å gi personer med funksjonshemning bedre tilgang til informasjon og teknologi. Informasjonen nedenfor beskriver hvordan personer med nedsatt hørsel, syn og bevegelighet kan få...

 • Page 57: Reise Med Maskinen

  med høyere kontrast. I noen tilfeller er det mulig å få innebygde luper og talesynthesizere. Hvis du vil vite mer om disse funksjonene, kan du slå opp i hjelpen for Microsoft. Hvis du vil bruke programmet Tilgjengelighetsalternativer, klikker du på Start ➙ Kontrollpanel ➙ Hjelpemiddel ➙...

 • Page 58

  Hvis du skal reise til et annet land, trenger du kanskje en strømadapter for landet du reiser til. Du kan kjøpe reiseutstyr på http://www.lenovo.com/accessories. Brukerhåndbok...

 • Page 59: Kapittel 4. Sikkerhet

  Merk: Du er ansvarlig for vurdering, valg og implementering av låsene og sikkerhetsfunksjonene. Lenovo verken kommenterer, vurderer eller gir garantier for funksjonaliteten, kvaliteten eller ytelsen til låser og sikkerhetsfunksjoner.

 • Page 60: Oppstartingspassord

  9. Skriv inn passordet på nytt i feltet Confirm New Password, og trykk på Enter. NB!: Det kan være lurt å skrive ned oppstartspassordet og oppbevare det på et trygt sted. Hvis du glemmer det, må du ta maskinen med til en Lenovo-forhandler eller en Lenovo-representant for å få nullstilt passordet.

 • Page 61

  Lenovo tilbakestille passordene eller gjenopprette data fra harddisken. Du må ta med maskinen til en Lenovo-forhandler eller en Lenovo-representant for å bytte ut harddisken. Husk å ta med kvitteringen. Du må betale for deler og service.

 • Page 62: Passord For Systemansvarlig

  10. Trykk på F10. Du får frem vinduet Setup Confirmation. Velg Ja for å lagre konfigurasjonsendringene og avslutte. Neste gang du slår på maskinen, må du skrive bruker- eller hovedpassordet for harddisken for å starte maskinen og få tilgang til operativsystemet. Endre eller fjerne et harddiskpassord Følg trinn 1 til 7 i “Definere et harddiskpassord”...

 • Page 63

  • Hvis det er definert et passord for systemansvarlig, blir det vist en passordforespørsel når du forsøker å starte programmet ThinkPad Setup. Uautoriserte brukere får ikke tilgang til konfigurasjonsopplysninger. • Administratoren kan bruke passordet for systemansvarlig (supervisor) til å få tilgang til maskinen selv om brukeren av den maskinen har definert et oppstartingspassord.

 • Page 64: Harddisksikkerhet

  NB!: Noter ned passordet og oppbevar det på et trygt sted. Hvis du glemmer passordet for systemansvarlig, kan ikke Lenovo nullstille passordet. Du må ta med maskinen til en Lenovo-forhandler eller en Lenovo-representant for å bytte ut systembordet. Husk å ta med kvitteringen. Du må betale for deler og service.

 • Page 65

  Merk: Hvis maskinen din er en Windows 7-modell, er ikke Client Security Solution forhåndsinstallert på systemet. Når du skal konfigurere sikkerhetsbrikken, må du laste ned den nyeste versjonen av Client Security Solution fra Lenovo-nettstedet. Gå til http://www.lenovo.com/support for å laste ned Client Security Solution. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

 • Page 66: Merknad Om Sletting Av Data På Harddisken Eller Solid State-stasjonen

  Vi anbefaler at du bruker et program eller en tjeneste (som kjøpes), som er utviklet spesielt til dette formålet. Lenovo tilbyr verktøyet Secure Data Disposal til å fjerne data fullstendig fra harddisken eller Solid State-stasjonen. Programvaren kan lastes ned fra http://www.lenovo.com/support...

 • Page 67: Bruke Brannmurer

  Antivirusprogrammet er utformet slik at du kan bruke til å oppdage og fjerne datavirus. Lenovo har installert en fullstendig versjon av antivirusprogramvare med 30 dagers gratis abonnement. Etter 30 dager må du fornye lisensen for å fortsette å motta oppdateringer for antivirusprogramvaren.

 • Page 68

  Brukerhåndbok...

 • Page 69: Kapittel 5. Oversikt Over Gjenoppretting

  Kapittel 5. Oversikt over gjenoppretting Dette kapittelet inneholder informasjon om gjenopprettingsløsningene som tilbys av Lenovo. • “Opprette og bruke gjenopprettingsmedier” på side 53 • “Utføre sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner” på side 54 • “Bruke Rescue and Recovery-arbeidsområdet” på side 55 •...

 • Page 70: Utføre Sikkerhetskopierings- Og Gjenopprettingsoperasjoner

  Merk: Du kan opprette gjenopprettingsmedier ved å bruke plater eller eksterne USB-lagringsenheter. Opprett gjenopprettingsmedier ved å klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-plater. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Bruke gjenopprettingsmedier Du kan bruke gjenopprettingsmedier til å gjenopprette datamaskinen slik at du bare har standardinnstillingene som ble levert fra fabrikken.

 • Page 71: Bruke Rescue And Recovery-arbeidsområdet

  Denne delen inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du gjenoppretter ved å bruke Rescue and Recovery-programmet. 1. Klikk på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter. 2. Klikk pilen Start avansert Rescue and Recovery i hovedvinduet til Rescue and Recovery-programmet.

 • Page 72: Opprette Og Bruke Et Redningsmedium

  Opprette et redningsmedium Denne delen inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du oppretter et redningsmedium. 1. Klikk Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter. 2. Klikk på pilen Start avansert Rescue and Recovery i Rescue and Recovery-hovedvinduet.

 • Page 73: Installere Forhåndsinstallerte Applikasjoner Og Enhetsdrivere På Nytt

  3. Velg den optiske stasjonen du vil bruke som første oppstartingsenhet, i Boot Menu-vinduet. Sett deretter inn redningsplaten i den eksterne optiske stasjonen og trykk Enter. Redningsmediet starter. • Hvis du har opprettet et redningsmedium med en USB-harddiskstasjon, bruker du følgende veiledning for å...

 • Page 74: Løse Problemer Med Gjenopprettingen

  NB!: Hvis du trenger oppdaterte enhetsdrivere, må du ikke laste dem ned fra Windows-nettstedet for oppdateringer. Du må få dem fra Lenovo. Du finner flere opplysninger under “Sørge for at enhetsdriverne er oppdatert” på side 104. Løse problemer med gjenopprettingen Hvis du ikke får tilgang til Rescue and Recovery-arbeidsområdet eller Windows-miljøet, kan du gjøre et...

 • Page 75: Kapittel 6. Bytte Ut Enheter

  Hvis det settes inn et uautorisert batteri eller et batteri som er utformet for andre systemer, vil ikke systemet lade. NB!: Lenovo har ikke ansvar for ytelsen eller sikkerheten til uautoriserte batterier, og tilbyr ingen garantier for feil eller skader som oppstår fra bruk av slike.

 • Page 76

  Merk: Hvis det settes inn et uautorisert batteri, vises følgende melding: "Batteriet som er installert, støttes ikke av dette systemet og vil ikke lade. Batteriet må bare byttes ut med korrekt Lenovo-batteri for dette systemet." FARE Hvis det oppladbare batteriet ikke settes inn riktig, kan det eksplodere. Batteriet inneholder en liten mengde skadelige stoffer.

 • Page 77: Bytte Ut Sim-kortet

  4. Sett inn et fullstendig oppladet batteri. Det skal klikke på plass . Skyv deretter batterilåsen til låst posisjon 5. Snu maskinen rundt igjen. Koble til strømadapteren og alle kablene. Bytte ut SIM-kortet Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Det er mulig at datamaskinen krever et SIM-kort for å...

 • Page 78

  5. Skyv SIM-kortet innover , og slipp det. SIM-kortet mates ut. Skyv SIM-kortet forsiktig ut av sporet 6. Sett SIM-kortet inn i sporet. 7. Lukk SIM-kortdøren til den smekker på plass. Brukerhåndbok...

 • Page 79: Bytte Ut Harddiskstasjonen Eller Solid State-stasjonen

  8. Sett batteriet på plass igjen. Se “Bytte batteri” på side 59. 9. Snu maskinen rundt igjen. Koble til strømadapteren og alle kablene. Hvis det ble levert et dummy-kort i samme pakke som maskinen, er SIM-kortet allerede installert i SIM-sporet og du trenger ikke å...

 • Page 80

  4. Løsne skruene , og ta av dekselet 5. Fjern skruene , og skyv deretter harddiskstasjonen eller Solid State-stasjonen ut 6. Fjern harddiskstasjonen eller Solid State-stasjonen ved å løfte den venstre siden. Brukerhåndbok...

 • Page 81

  7. Plasser den nye harddiskstasjonen eller Solid State-stasjonen i stasjonsbrønnen for harddiskstasjonen eller Solid State-stasjonen. 8. Skyv harddiskstasjonen eller Solid State-stasjonen godt inn i kontakten , og stram til skruene igjen 9. Sett på plass dekselet og drei det nedover .

 • Page 82: Bytte Ut Pci Et Express Mini-kort For Trådløs Lan-tilkobling

  11. Snu maskinen rundt igjen. Koble til strømadapteren og alle kablene. Bytte ut PCI et Express Mini-kort for trådløs LAN-tilkobling Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. FARE Under tordenvær må du ikke koble telefonledningen til eller fra vegguttaket. FARE Strøm fra elektriske kabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig.

 • Page 83

  5. Hvis pakken med det nye kortet inneholder et verktøy for å fjerne kontakter, bruker du dette verktøyet til å koble kablene fra kortet. Hvis pakken ikke inneholder dette verktøyet, kobler du fra kablene ved å ta opp kontaktene med fingrene og trekke dem forsiktig ut. 6.

 • Page 84: Bytte Ut Pci Et Express Half Mini-kort For Trådløs Wan-tilkobling

  8. Koble antennekablene til det nye PCI Express Mini-PCI-kortet. Pass på at du kobler den grå kabelen til kontakten som er merket “MAIN” eller “M” på kortet, og den svarte kabelen til kontakten som er merket “AUX” eller “A”. 9. Sett på plass dekselet og drei det nedover .

 • Page 85

  FARE Strøm fra elektriske kabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig. For å unngå å få elektrisk støt må du koble fra kablene før du åpner dekselet på dette sporet. NB!: Før du begynner å installere et PCI Express Half Mini-kort, bør du ta på et metallbord eller et annet metallobjekt som er jordet.

 • Page 86

  6. Fjern skruen . Kortet spretter opp . Ta ut kortet. 7. Løsne metallhylsteret fra PCI Express Half Mini-kortet. 8. Fest metallhylsteret til det nye PCI Express Half Mini-kortet. Brukerhåndbok...

 • Page 87

  9. Før kontaktkanten på det nye PCI Express Half Mini-kortet mot den tilsvarende kontakten . Drei kortet til du kan smekke det på plass. Fest kortet med skruen 10. Koble antennekablene til det nye PCI Express Half Mini-kortet. Pass på at du kobler den røde kabelen til kontakten som er merket “MAIN”...

 • Page 88: Bytte Ut En Minnemodul

  12. Sett batteriet på plass igjen. Se “Bytte batteri” på side 59. 13. Snu maskinen rundt igjen. Koble til strømadapteren og alle kablene. Bytte ut en minnemodul Skriv ut disse instruksjonene før du begynner. Å øke minnekapasiteten er en effektiv metode for å få programmene til å kjøre fortere. Hvis du skal bytte ut eller legge til en minnemodul, må...

 • Page 89

  5. Hvis to minnemoduler allerede står i minnesporene, presser du ut klemmene på begge sider av kontakten samtidig og fjerner en minnemodul for å gjøre plass til den nye. Ta vare på den fjernede minnemodulen for senere bruk. 6. Finn hakket på kanten av minnemodulen du installerer. NB!: For å...

 • Page 90: Bytte Ut Tastaturet

  10. Sett på plass dekselet og drei det nedover . Stram deretter til skruene 11. Sett batteriet på plass igjen. Se “Bytte batteri” på side 59. 12. Snu maskinen rundt igjen. Koble til strømadapteren og alle kablene. Bytte ut tastaturet Skriv ut disse instruksjonene før du begynner.

 • Page 91

  4. Løsne skruene , og ta av dekselet 5. Fjern skruene som holder tastaturet på plass. 6. Snu datamaskinen rundt og åpne skjermen. Kapittel 6 Bytte ut enheter...

 • Page 92

  7. Skyv hardt i pilens retning for å løsne forsiden av tastaturet. Tastaturet løsner litt 8. Fjern kablene ved å vippe kontaktene oppover. Fjern tastaturet. Sette på plass tastaturet Slik setter du tilbake tastaturet: Brukerhåndbok...

 • Page 93

  1. Fest kablene ved å vippe kontaktene nedover. 2. Sett inn tastaturet. Pass på at den bakre kanten på tastaturet ligger under rammen. Kapittel 6 Bytte ut enheter...

 • Page 94

  3. Skyv tastaturet i pilenes retning til tastaturet sitter på plass. 4. Skru til skruene igjen. 5. Sett på plass dekselet og drei det nedover . Stram deretter til skruene Brukerhåndbok...

 • Page 95: Bytte Konfigurasjonsbatteriet

  Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Konfigurasjonsbatteriet inneholder en liten mengde skadelige stoffer. Slik unngår du skade: • Du må bare bytte ut batteriet med et batteri som er anbefalt av Lenovo. • Hold batteriet borte fra ild.

 • Page 96

  5. Koble fra kontakten . Ta deretter ut konfigurasjonsbatteriet Slik installerer du konfigurasjonsbatteriet: 1. Sett inn konfigurasjonsbatteriet . Koble deretter til kontakten 2. Sett på plass dekselet og drei det nedover . Stram deretter til skruene Brukerhåndbok...

 • Page 97

  3. Sett batteriet på plass igjen. Se “Bytte batteri” på side 59. 4. Snu maskinen rundt igjen. Koble til strømadapteren og alle kablene. Kapittel 6 Bytte ut enheter...

 • Page 98

  Brukerhåndbok...

 • Page 99: Kapittel 7. Avansert Konfigurering

  ThinkPad Setup. Innstillingen for UEFI/Legacy Boot må være den samme som den var da avbildningen for Windows-operativsystemet ble installert. Ellers vil du få en feilmelding. Bruk en av disse kodene for land eller region under installeringen: Land eller region: Kode Kina: SC Danmark: DK Finland: FI Frankrike: FR Tyskland: GR © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 100: Installere Windows 7-operativsystemet

  9. Installer enhetsdriverne. Se “Installere andre drivere og programvare” på side 86. Installere registeroppdateringene for Windows 7 Gå til http://www.lenovo.com/support, og installer følgende registeroppdateringer: • Registeroppdatering for aktivering av Wake-Up on LAN fra ventemodus for Energy Star • Oppdateringsmodul for problem med harddisk med HD-registrering Installere Windows 7-oppdateringsmodulpakken Oppdateringsmodulene for Windows 7 ligger i følgende katalog:...

 • Page 101: Installere Enhetsdrivere

  Hvis maskinen støtter USB 3.0 og du har installert operativsystemet på nytt, må du laste ned og installere USB 3.0-driverprogramvaren før du kan bruke USB 3.0, på følgende måte: 1. Gå til http://www.lenovo.com/support. Finn modellen din, og vis driverlinkene. 2. Velg USB 3.0-driveren for 32- eller 64-bits operativsystem, og pakk den ut på den lokale harddisken.

 • Page 102: Installere Andre Drivere Og Programvare

  Merk: Hvis du ikke finner tilleggsfilene, enhetsdriverne og programvaren du trenger, på harddisken, eller hvis du vil motta oppdateringer og de nyeste opplysningene om dem, kan du gå til http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Datamaskinen leveres med programmet ThinkPad Setup som kan brukes til å velge forskjellige konfigureringsparametere.

 • Page 103: Menyen Config

  • UEFI BIOS Date (Year-Month-Day) • Embedded Controller Version • Machine Type Model • System-unit serial number • System board serial number • Asset Tag • CPU Type • CPU Speed • Installed memory • UUID • MAC address (Internal LAN) Menyen Config Hvis du må...

 • Page 104

  Tabell 4. Alternativer på Config-menyen Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Network Wake On LAN • Disabled Gjør det mulig for systemet å bli slått på • AC Only når Ethernet-kontrolleren • AC and Battery mottar en oppstartskommando (magic packet). Hvis du velger AC Only, aktiveres Wake on LAN-funksjonen bare når strømadapteren er koblet til.

 • Page 105

  Tabell 4. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer USB UEFI BIOS Support • Disabled Aktiverer eller deaktiverer oppstartingsstøtte • Enabled for USB-diskett og USB-CD-ROM. • Disabled Hvis du velger Disabled, Always On USB kan ikke eksterne • Enabled USB-enheter lades ved hjelp av USB-kontakter.

 • Page 106

  Tabell 4. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Keyboard/Mouse Fn and Ctrl key swap • Disabled Hvis du velger Enabled, fungerer Fn-tasten som • Enabled Ctrl-tast, og Ctrl-tasten fungerer som Fn-tast. Merk: Selv om du velger Enabled, må du trykke Fn-tasten for å...

 • Page 107

  Tabell 4. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer trenger vanligvis ikke å endre denne funksjonen. Power On with AC Attach • Disabled Aktiver eller deaktiver en funksjon som • Enabled slår på systemet når strømadapteren blir koblet til. Hvis du velger Enabled, blir systemet slått på...

 • Page 108: Menyen Date/time

  Tabell 4. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Core Multi-Processing • Disabled Aktiverer eller deaktiverer flere utføringskjerneenheter • Enabled i en CPU. Merk: Hvis du bruker en maskin med en enkeltkjerneprosessor, er ikke denne funksjonen tilgjengelig. ® Intel Hyper-Threading •...

 • Page 109

  • Memory Protection: Angi innstillingene for funksjonen Data Execution Prevention. • Virtualization: Aktiver eller deaktiver innstillingene for Intel Virtualization-teknologi og Intel VT-d-funksjonen (for modeller med Intel-prosessor) eller AMD-V™-teknologi (for modeller med AMD-prosessor). • I/O Port Access: Aktiver eller deaktiver tilgangen til I/U-porter enkeltvis. •...

 • Page 110

  Tabell 5. Alternativer på Security-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Password at unattended • Disabled Hvis du velger og aktiverer boot Password at unattended • Enabled boot, blir det vist en passordforespørsel når maskinen blir slått på fra dvalemodus eller avslått modus.

 • Page 111

  Tabell 5. Alternativer på Security-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Memory Protection Execution Prevention • Disabled Noen datavirus og ormer kan føre til overflyt i • Enabled bufferen, fordi det blir kjørt kode der bare data er tillatt. Hvis funksjonen “Data Execution Prevention”...

 • Page 112: Menyen Startup

  Tabell 5. Alternativer på Security-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Microphone • Disabled Hvis du velger Enabled, kan du bruke mikrofonen (intern, • Enabled ekstern eller linjeinngang). Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Aktiver eller deaktiver UEFI BIOS-grensesnittet • Enabled for å...

 • Page 113

  Du kan bruke undermenyen Boot når du skal oppgi oppstartingssekvensen som kjøres når du slår på maskinen. Les “Undermenyen Boot” på side 97. 2. Velg enheten du vil skal starte først. 3. Trykk på F10 for å lagre endringene og starte systemet på nytt. Hvis du vil endre oppstartssekvensen midlertidig slik at systemet starter opp fra en annen stasjon, gjør du slik: 1.

 • Page 114

  Tabell 6. Alternativer på Startup-menyen Menyvalg Valg Kommentarer Boot Les “Endre oppstartingssekvens” på side 96. Network Boot Les “Undermenyen Boot” på side 97. UEFI/Legacy Boot • Both Velg hvordan systemet skal startes opp. • UEFI Only • Both: Systemet startes opp etter •...

 • Page 115: Menyen Restart

  UEFI BIOS for at de nye funksjonene skal virke på riktig måte. Du kan oppdatere et UEFI BIOS ved å gå til nettstedet http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers, og følge instruksjonene på skjermen. Bruke systemadministrasjon Denne delen er først og fremst beregnet på nettverksansvarlige.

 • Page 116: Systemadministrasjon

  Med disse administrasjonsfunksjonene, også kalt “TCO” (Total Cost of Ownership), kan du drifte klientmaskiner på samme måte som din egen datamaskin, for eksempel slå på en klientdatamaskin, formatere harddisken og installere programvare. Når maskinen er konfigurert og klar til bruk, kan du administrere den ved hjelp av programvare og administrasjonsfunksjoner i klientsystemet og nettverket.

 • Page 117

  Slik definerer du en sekvens: 1. Velg Startup på menyen i ThinkPad Setup-programmet. Undermenyen vises. 2. Velg Network Boot og trykk på Enter. Listen over oppstartsenheter vises. 3. Velg en oppstartsenhet fra listen som den øverst prioriterte oppstartsenheten. 4. Trykk på F10 for å lagre endringene og avslutte. Merk: Hvis du vil oppheve endringene og gå...

 • Page 118

  Brukerhåndbok...

 • Page 119: Kapittel 8. Forhindre Problemer

  9. Lag en profil for maskinen på http://www.lenovo.com/support slik at du kan bli informert om nye drivere og andre oppdateringer. 10. Hold deg oppdatert om drivere for maskinvare som ikke er fra Lenovo. Det kan være lurt å lese versjonsmerknadene for enhetsdriverne før du oppdaterer dem, i tilfelle det finnes kjente problemer med kompatibilitet eller andre ting.

 • Page 120: Sørge For At Enhetsdriverne Er Oppdatert

  Henter de nyeste enhetsdriverne ved hjelp av System Update Programmet System Update hjelper deg med å holde programvaren på systemet oppdatert. Oppdateringspakker lagres på Lenovo-servere og kan lastes ned fra Lenovos nettsted for support. Oppdateringspakker kan inneholde programmer, enhetsdrivere, UEFI BIOS-flash eller programvareoppdateringer.

 • Page 121: Vedlikehold Av Maskinen

  Vedlikehold av maskinen Selv om maskinen skal være driftssikker i normale arbeidsmiljøer, må du bruke sunn fornuft når du behandler den. Hvis du følger disse viktige rådene, vil du få mest mulig glede og nytte av maskinen din. Vær forsiktig med hvor og hvordan du arbeider •...

 • Page 122: Rengjøre Dekselet På Maskinen

  Bruk passord på en fornuftig måte • Husk passordene dine. Hvis du glemmer et passord for systemansvarlig eller harddiskpassord, kan ikke Lenovo nullstille det for deg, og du må bytte ut hovedkortet, harddisken eller Solid State-stasjonen. Registrere maskinen • Registrer ThinkPad-datamaskinen din hos Lenovo på http://www.lenovo.com/register. På den måten er det mulig at du kan få...

 • Page 123

  Rengjøre skjermen Slik rengjør du skjermen på datamaskinen: 1. Rengjør skjermen forsiktig med en tørr, myk klut som ikke loer. Hvis du ser et slags ripemerke på skjermen, kan det skyldes at dekselet fikk seg en trykk fra utsiden slik at skjermen kom i berøring med TrackPoint-pekestikken.

 • Page 124

  Brukerhåndbok...

 • Page 125: Kapittel 9. Feilsøke Maskinproblemer

  • “Problemløsing” på side 109 Feilsøking Hvis du får problemer med maskinen, kan du bruke programmet Lenovo Solution Center som utgangspunkt for å løse dem. Du kan bruke Lenovo Solution Center-programmet til å feilsøke og løse datamaskinproblemer. Det kombinerer feilsøkingstester, innhenting av systeminformasjon, sikkerhetsstatus og støtteinformasjon, sammen med hint og tips for maksimal systemytelse.

 • Page 126: Unngå Søl På Tastaturet

  Merk: Ikke fjern batteriet og strømadapteren for å tilbakestille maskinen. 2. Mens datamaskinen er slått av, fjerner du alle strømkildene fra maskinen (batteri og strømadapter). Hold nede strømbryteren i 10 sekunder. Koble til strømadapteren, men ikke sett inn batteriet. Hvis maskinen ikke starter, fortsetter du med trinn 3.

 • Page 127

  • Melding: 0183: Ugyldig CRC for sikkerhetsinnstillinger i EFI-variabel. Start ThinkPad Setup. Løsning: Kontrollsummen for sikkerhetsinnstillingene i EFI-variabelen er feil. Trykk F1 for å gå til ThinkPad Setup. Trykk på F9 og deretter på Enter for å laste inn standardinnstillingen. Trykk på F10 og deretter på...

 • Page 128: Feil Uten Meldinger

  Trykk ESC-tasten for å fortsette NB: Lenovo har ikke ansvar for ytelsen eller sikkerheten til uautoriserte batterier, og tilbyr ingen garantier for feil eller skader som oppstår fra bruk av slike.

 • Page 129: Feil Ved Lydsignal

  – Trykk på en tast for å vise en forespørsel om oppstartingspassord. Hvis lysstyrkenivået til skjermen er lavt, øker du det ved å trykke på Home. – Skriv det riktige passordet, og trykk på Enter. Hvis alt dette er riktig og skjermen fremdeles er svart, trenger maskinen service. •...

 • Page 130: Nettverksproblemer

  Nettverksproblemer Dette er de vanligste nettverksproblemene: Problemer med Ethernet • Problem: Datamaskinen klarer ikke å koble seg til nettverket. Løsning: Kontroller følgende: – Kabelen er installert på riktig måte. Nettverkskabelen må være festet ordentlig til både Ethernet-kontakten på datamaskinen og RJ45-kontakten på...

 • Page 131: Problemene Med Tastaturet Og Andre Pekeenheter

  Problem med trådløst LAN Problem: Du kan ikke koble til nettverket ved hjelp av det innebygde kortet for trådløst nettverk. Løsning: Kontroller at du har den nyeste driverversjonen for trådløst lokalnett. Gå til nettstedet for å kontrollere at driverversjonen som støttes av programmet Access Connections, er den nyeste som er angitt i readme-filen.

 • Page 132: Problemer Med Skjermen Og Multimedieenheter

  Løsning: Det kan hende at pekeren beveger seg når du ikke bruker TrackPoint-pekeenheten ved normal drift. Slike bevegelser er normalt for TrackPoint-pekeenheten, og dette er ikke feil. Bevegelsene kan fortsette i flere sekunder i disse situasjonene: – når maskinen blir slått på –...

 • Page 133

  • Problem: Skjermbildet er uleselig eller forvrengt. Løsning: Kontroller følgende: – skjermdriveren er riktig installert – skjermoppløsning og fargekvalitet er riktig innstilt – skjermtypen er riktig Slik kontrollerer du disse innstillingene: 1. Høyreklikk på skrivebordet og klikk på Tilpass. 2. Klikk på Skjerm til venstre. 3.

 • Page 134

  – Hvis den eksterne skjermen støtter en lavere oppløsning enn maskinens skjerm, kan du bare vise utdata på den eksterne skjermen. (Hvis du prøver å vise utdata på begge skjermene, er den eksterne skjermen svart eller utdataene er forvrengt.) • Problem: Du klarer ikke å definere høyere oppløsning på den eksterne skjermen. Løsning: –...

 • Page 135

  Løsning: Kontroller følgende: – Skjerminformasjonen er riktig, og riktig skjermtype er valgt. Se løsningen for det foregående problemet. – Kontroller at riktig oppdateringsfrekvens er valgt, ved å gjøre slik: 1. Koble den eksterne skjermen til skjermkontakten. Koble deretter skjermen til en stikkontakt. 2.

 • Page 136

  • Problem: Skjermbildets plassering på den eksterne skjermen er feil når det er definert høy oppløsning for skjermen. Løsning: Hvis du bruker en høy oppløsning, for eksempel 1600x1200, hender det av og til at bildet flytter seg til venstre eller høyre på skjermen. Du kan rette denne feilen ved å kontrollere at den eksterne skjermen støtter skjermmodusen (oppløsningen og oppdateringsfrekvensen) som du har definert.

 • Page 137: Problemer Med Batteriet Og Strømtilførselen

  • Problem: Det er ikke mulig å slå lyden helt av selv om du setter hovedvolumkontrollen på minimum. Løsning: Du hører fremdeles litt lyd selv om du har satt hovedvolumkontrollen på minimum. Hvis du vil slå av lyden helt, går du til hovedvolumkontrollen og velger Demp høyttalere. •...

 • Page 138

  3. Sett inn batteriet igjen og tilkoble strømadapteren på nytt. Slå deretter på maskinen. 4. Hvis ikonet for strømadapter fremdeles ikke vises på oppgavelinjen og lampen for nettstrøm ikke lyser, trenger strømadapteren og datamaskinen service. Merk: Du kan vise ikonet for strømadapter (nettstrøm) ved å klikke Vis skjulte ikoner på oppgavelinjen. Problemer med strømtilførsel Skriv ut disse instruksjonene nå...

 • Page 139

  Hvis du får en feilmelding mens operativsystemet laster inn skrivebordskonfigurasjonen etter at selvtesten er fullført, bør du sjekke følgende: 1. Gå til Lenovos nettsted for kundestøtte på http://www.lenovo.com/support, og søk etter feilmeldingen. 2. Gå til startsiden for Microsofts kunnskapsbase på http://support.microsoft.com/, og søk etter feilmeldingen.

 • Page 140: Problemer Med Stasjoner Og Andre Lagringsenheter

  Hvis maskinen forsøker å gå over i sovemodus og forespørselen blir avvist, er det mulig at enheten som er koblet til USB-kontakten, har blitt deaktivert. Hvis dette skjer, må du koble fra USB-enheten og koble den til igjen mens maskinen er på. •...

 • Page 141: Problemer Med Porter Og Kontakter

  Hvis du får en feilmelding når du bruker applikasjonen, kan du slå opp i håndbøkene for applikasjonen. Hvis applikasjonen fremdeles ikke virker, bør du kontakte leverandøren eller teknisk service. Problemer med porter og kontakter Dette er de vanligste problemene med porter og kontakter. Et USB-problem Problem: En enhet som er koblet til USB-kontakten, virker ikke.

 • Page 142

  Brukerhåndbok...

 • Page 143: Kapittel 10. Få Kundestøtte

  Få hjelp og service Hvis du trenger hjelp, service, teknisk assistanse eller bare mer informasjon om Lenovos produkter, kan du få det fra Lenovo på forskjellige måter. Dette emnet inneholder opplysninger om hvor du kan henvende © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 144: Bruke Feilsøkingsprogrammer

  Lenovo og Lenovos produkter, hva du skal gjøre hvis det oppstår feil på maskinen din og hvem du skal ringe hvis maskinen må til service. Du finner informasjon om maskinen og om eventuell forhåndsinstallert programvare i dokumentasjonen som følger med datamaskinen.

 • Page 145: Finne Tilleggsutstyr Til Thinkpad

  Dette omfattes ikke av garantien: • Utskifting eller bruk av deler som ikke er produsert for eller av Lenovo, eller deler som ikke har garanti Merk: Alle deler med garanti har en ID med 7 tegn i dette formatet: FRU XXXXXXX.

 • Page 146

  Hvis du vil ha mer informasjon om disse tjenestene, kan du gå til: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html Brukerhåndbok...

 • Page 147: Tillegg A. Opplysninger Om Forskrifter

  • VDP-Sync Profile Arbeidsmiljø og helse Integrerte trådløse kort avgir elektromagnetisk energi, som alle andre radioenheter. Energinivået som blir avgitt, er imidlertid mye lavere enn den elektromagnetiske energien som avgis av trådløse enheter som for eksempel mobiltelefoner. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 148: Plassering Av Trådløse Ultraconnect-antenner

  Fordi integrerte trådløse kort opererer innenfor retningslinjene for standarder og anbefalinger om sikkerhet for radiofrekvenssignaler, mener Lenovo at disse kortene ikke innebærer noen risiko for brukere. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler gjeldende oppfatninger blant fageksperter og er et resultat av arbeid i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som fortløpende gjennomgår og tolker den omfattende...

 • Page 149: Finne Merknader Om Forskrifter For Trådløse Enheter

  EAR E1-listen over land. Merknader om elektronisk stråling Følgende informasjon gjelder for ThinkPad X131e. Elektromagnetisk stråling This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

 • Page 150: Erklæring Om Overholdelse Av Utslippsgrensene For Industry Canada Class B

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 151: Koreansk Erklæring Om Samsvar Med Klasse B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 152

  Brukerhåndbok...

 • Page 153: Tillegg B. Weee Og Merknader Om Gjenvinning

  Innsamling og gjenvinning av en avlagt datamaskin eller skjerm fra Lenovo Hvis du er ansatt i firmaet og trenger å kaste en datamaskin eller skjerm fra Lenovo som er firmaets eiendom, må du gjøre dette i henhold til Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (lov om gjenvinning av elektronisk avfall i Japan).

 • Page 154: Informasjon Om Gjenvinning I Brasil

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 155: Informasjon Om Batterigjenvinning For Taiwan

  Det er viktig at forbrukeren benytter seg av disse systemene for å minimere mulige skadevirkninger på miljø og helse som skyldes farlige stoffer. Du finner mer informasjon forsvarlig innsamling og avfallshåndtering på adressen: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informasjon om batterigjenvinning for Taiwan Informasjon om batterigjenvinning for USA og Canada...

 • Page 156

  Brukerhåndbok...

 • Page 157: Star-modellen

  Du finner flere opplysninger om ENERGY STAR på: http://www.energystar.gov Lenovo oppfordrer til effektiv bruk av energi som en integrert del av den daglige driften. For å bidra til dette har Lenovo forhåndsinnstilt følgende strømstyringsfunksjoner slik at de trer i kraft når datamaskinen ikke har vært i bruk i en bestemt tidsperiode:...

 • Page 158

  5. Klikk på flippen Strømstyring. 6. Fjern merket i boksen Tillat denne enheten å starte maskinen. 7. Klikk OK. Brukerhåndbok...

 • Page 159: Tillegg D. Merknader

  Tillegg D. Merknader Det er ikke sikkert at Lenovo tilbyr produktene, tjenestene eller funksjonene som er beskrevet her, i alle land. Be din lokale Lenovo representant om informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i Norge. Henvisninger til Lenovos produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at det bare er de som kan benyttes.

 • Page 160: Varemerker

  Varemerker Navnene nedenfor er varemerker for Lenovo i USA og/eller andre land. Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel og Intel SpeedStep er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

 • Page 162

  Delenummer: Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: