Download Print this page

Advertisement

Vodič za uporabnika
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Vodič za uporabnika ThinkPad X131e...

 • Page 2

  Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami ter navodili za nastavitev in dokument Regulatory Notice sta na voljo na spletnem mestu. Če si ju želite ogledati, obiščite spletno mesto http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides in kliknite User Guides & Manuals (Vodiči za uporabnike in priročniki), nato pa sledite navodilom na zaslonu.

 • Page 3: Table Of Contents

  Ravnanje z baterijo ... Odpravljanje težav v zvezi z obnovitvijo ..Povezava v omrežje... . . © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  Preden začnete ... . Preden se obrnete na družbo Lenovo ..Namestitev operacijskega sistema Windows 7 ....

 • Page 5

  Dodatek D. Opombe ..državah in Kanadi ... . . Blagovne znamke ... . . © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 6

  Vodič za uporabnika...

 • Page 7: Najprej Preberite Naslednje Informacije

  © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Pomembne Varnostne Informacije

  Informacije iz tega dokumenta ne spreminjajo pogojev nakupne pogodbe ® ali omejene garancije Lenovo Limited Warranty. Če želite izvedeti več, glejte razdelek »Garancijske informacije« v Priročniku z varnostnimi in garancijskimi informacijami ter navodili za nastavitev, ki je priložen računalniku.

 • Page 9: Okoliščine, Ki Zahtevajo Takojšnje Ukrepanje

  • Izdelek, ki ob upoštevanju navodil za uporabo ne deluje pravilno. Opomba: Če opazite takšno stanje pri izdelku, ki ga ni proizvedla družba Lenovo oz. ki ga ni zanjo proizvedel drug proizvajalec (npr. podaljšek), tak izdelek prenehajte uporabljati, dokler od proizvajalca ne dobite nadaljnjih navodil ali dokler ne dobite primerne zamenjave.

 • Page 10

  pokrov, preverite, ali je napajanje izključeno ter ali je izdelek izklopljen iz morebitnih virov napajanja. Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na center za podporo strankam. Čeprav po izklopu napajalnega kabla v računalniku ni več premikajočih se delov, zaradi lastne varnosti upoštevajte naslednja opozorila.

 • Page 11

  Nikoli ne preobremenjujte teh naprav. Če uporabljate razdelilnike, obremenitev ne sme presegati kapacitete napajanja razdelilnika. Če imate vprašanja o obremenitvah napajanja, napajalnih zahtevah in kapacitetah napajanja, se za dodatne informacije obrnite na elektrikarja. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12: Zunanje Naprave

  Vtiči in vtičnice NEVARNOST Če vtikalna doza (vtičnica), ki jo nameravate uporabiti z računalniško opremo, izgleda poškodovana ali korodirana, je ne uporabljajte, dokler je ne zamenja usposobljen elektrikar. Ne upogibajte ali prilagajajte vtiča. Če je vtič poškodovan, se obrnite na proizvajalca, da ga zamenja. Ne uporabljajte električne vtičnice skupaj z drugim gospodinjskim aparatom ali komercialno napravo, ki porablja precej elektrike.

 • Page 13

  NEVARNOST Ne poskušajte razstaviti ali spremeniti baterijskega paketa. Poskus se lahko konča z eksplozijo ali iztekanjem tekočine. Baterijski paket, ki je drugačen od tistega, ki ga določa Lenovo, ali razstavljen oziroma spremenjen baterijski paket, je izvzet iz garancije. Če baterijski paket za večkratno polnjenje vstavite nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije.

 • Page 14

  Obvestilo o litijevi gumbasti bateriji NEVARNOST Če baterije ne zamenjate pravilno, lahko pride do eksplozije. Pri zamenjavi litijeve gumbaste baterije uporabljajte samo isti ali enakovredni tip, ki ga priporoča proizvajalec. Baterija vsebuje litij in lahko ob nepravilni uporabi, rokovanju ali odstranitvi eksplodira. Ne počnite naslednjega: •...

 • Page 15

  čiščenje. • Ne omejujte ali blokirajte ventilacijskih odprtin. • Ne uporabljajte računalnika v notranjosti pohištva, saj s tem povečate nevarnost pregretja. • Temperatura zraka, ki teče v računalnik, ne sme presegati 35 °C (95 °F). © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Informacije o varnosti električnega toka NEVARNOST Električni tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov je nevaren. Kako se lahko izognete električnim udarom: • Ne uporabljajte računalnika med nevihto. • Med nevihto ne priključujte ali odklapljajte kablov in ne nameščajte, vzdržujte ali rekonfigurirajte tega izdelka.

 • Page 17

  75 mV, da se zavarujete pred izgubo sluha. Uporaba slušalk, ki niso v skladu s specifikacijo EN 50332-2, je lahko nevarna zaradi prevelike glasnosti. Če je vaš računalnik Lenovo opremljen s slušalkami, je kombinacija slušalk in računalnika že v skladu s specifikacijo EN 50332-1. Če uporabljate druge naglavne ali ušesne slušalke, preverite, ali ustrezajo standardu EN 50332-1 (člen 6.5 Omejitvene vrednosti).

 • Page 18

  Vodič za uporabnika...

 • Page 19: Poglavje 1. Pregled Izdelka

  V tem razdelku so osnovni opis funkcij strojne opreme računalnika in osnovne informacije, ki jih potrebujete, če želite začeti uporabljati računalnik. Pogled od spredaj Slika 1. ThinkPad X131e (pogled od spredaj) ® Vgrajena kamera Indikator stanja sistema (osvetljen logotip ThinkPad ®...

 • Page 20

  Sledilna ploščica Kazalna paličica TrackPoint Tipkovnica vključuje edinstveno kazalno napravo UltraNav družbe Lenovo. Kazanje, izbiranje in vlečenje so vsi del enega postopka, ki ga lahko izvedete brez premikanja prstov s položaja, v katerem so med tipkanjem. Več informacij poiščite v razdelku »Uporaba kazalne naprave UltraNav« na strani 21.

 • Page 21: Pogled Z Desne Strani

  Pogled z desne strani Slika 2. ThinkPad X131e (pogled z desne strani) Reža za bralnik medijskih kartic Vrata HDMI Indikator stanja napajanja Priključek Always On USB Napajalna vtičnica Varnostna ključavnična luknja Reža za bralnik medijskih kartic Vaš računalnik lahko vključuje režo za bralnik medijskih kartic, odvisno od modela. Če želite izvedeti več o podprtih karticah, glejte razdelek »Uporaba bliskovne medijske kartice«...

 • Page 22: Pogled Z Leve Strani

  Kupite varnostno kabelsko ključavnico, ki ustreza tej luknji ključavnice, in z njo priklenite računalnik na nepremični predmet, da ga zaščitite pred krajo. Pogled z leve strani Slika 3. ThinkPad X131e (pogled z leve strani) Priključek VGA (Video graphics array) Prezračevalna reža Priključki USB 3.0...

 • Page 23: Pogled Od Spodaj

  • kombinirani avdio priključek ne podpira običajnega mikrofona. Več informacij poiščite v razdelku »Uporaba zvočnih funkcij« na strani 36. Pogled od spodaj Slika 4. ThinkPad X131e (pogled od spodaj) Baterija Kartična reža SIM Reža za nadgradnjo pomnilnika Reža PCI Express Mini Card za brezžično kartico WAN...

 • Page 24: Indikatorji Stanja

  Reža za nadgradnjo pomnilnika Velikost pomnilnika v računalniku lahko povečate tako, da v režo za nadgradnjo pomnilnika namestite pomnilniški modul. Pomnilniški moduli družbe Lenovo so na voljo ločeno. Reža PCI Express Mini Card za brezžično kartico WAN Računalnik ima lahko v reži PCI Express Mini Card nameščeno kartico (WAN) za vzpostavljanje brezžičnih povezav WAN.

 • Page 25

  Indikator označuje naslednja stanja: • Lučka sveti rdeče: računalnik je vklopljen (v običajnem načinu). • Hitro utripajoča rdeča: računalnik preklaplja v način spanja ali mirovanja. • Počasi utripajoča rdeča: računalnik je v načinu spanja. • Lučka ne sveti: računalnik je izklopljen ali v načinu mirovanja. Indikator stanja kamere Indikator stanja kamere se nahaja na zunanjem pokrovu računalnika.

 • Page 26: Iskanje Pomembnih Podatkov O Izdelku

  Certificate of Authenticity (COA). Nalepka z vrsto in modelom naprave Tip in oznaka modela označujeta vaš računalnik. Ko potrebujete pomoč podjetja Lenovo, so infomacije o tipu in modelu računalnika podpornemu tehniku v pomoč pri identifikaciji vašega računalnika in tako omogočajo hitrejši servis.

 • Page 27: Nalepka Fcc Id In Certifikacijske številke Ic

  Vrsta in model vašega računalnika sta navedena na nalepki, kot je prikazano spodaj: Nalepka FCC ID in certifikacijske številke IC FCC ID in certifikacijska številka IC za kartico PCI Express Mini Card nista prikazani v notranjem delu računalnika. Nalepka FCC ID in certifikacijska številka IC sta na kartici, nameščeni v reži za kartico PCI Express Mini Card v računalniku.

 • Page 28: Nalepka Potrdila O Pristnosti

  »Zamenjava kartice PCI Express Mini Card za brezžično povezavo LAN« na strani 64. Opomba: v računalnik je dovoljeno namestiti le brezžične kartice LAN ali WAN, ki jih odobri družba Lenovo. Če v računalnik namestite neoverjeno kartico PCI Express Mini Card, ki ni odobrena za uporabo v računalniku, se računalnik ne bo zagnal, prikazalo se bo sporočilo o napaki, računalnik pa bo predvajal opozorilne piske.

 • Page 29: Specifikacije

  Tipkovnica • 6-vrstična tipkovnica • Kazalna naprava UltraNav (TrackPoint in sledilna ploščica na večkratni dotik) • Tipka Fn Vmesnik • Priključki za zunanji monitor (priključek VGA in HDMI) • Kombinirani avdio priključek • Dva priključka USB 3.0 • En priključek Always On USB •...

 • Page 30: Operacijsko Okolje

  Lenovo ThinkVantage Tools ali prek nadzorne plošče. • Dostopanje do programov ThinkVantage s programom Lenovo ThinkVantage Tools Kliknite Start ➙ All Programs (Vsi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Za dostop do programa dvokliknite njegovo ikono. Opomba: Če je v navigacijskem oknu programa Lenovo ThinkVantage Tools ikona programa zatemnjena, je treba program ročno namestiti.

 • Page 31

  Opomba: Če programa, ki ga potrebujete, ne najdete na nadzorni plošči, odprite navigacijsko okno programa Lenovo ThinkVantage Tools in dvokliknite zatemnjeno ikono, da namestite želeni program. Nato sledite navodilom na zaslonu. Ko dokončate namestitev, je ikona programa aktivirana, program pa bo viden na nadzorni plošči.

 • Page 32: Uvod V Programe Thinkvantage

  Lenovo ThinkVantage Tools Program Lenovo ThinkVantage Tools omogoča preprostejše in varnejše delo, saj nudi hiter dostop do različnih tehnologij, kot so naslednja: Vodič za uporabnika...

 • Page 33

  Program SimpleTap omogoča hitro prilagoditev nekaterih osnovnih nastavitev računalnika, kot so izklop zvočnikov, prilagoditev glasnosti, zaklep operacijskega sistema računalnika, zagon programa, odpiranje spletne strani, odpiranje datoteke itd. S programom SimpleTap imate tudi dostop do spletne trgovine Lenovo App Shop, od koder lahko prenesete različne aplikacije in računalniško programsko opremo.

 • Page 34

  Vodič za uporabnika...

 • Page 35: Poglavje 2. Uporaba Računalnika

  »Uporaba bliskovne medijske kartice« na strani 37 Registriranje računalnika Ko registrirate svoj računalnik, se v podatkovno zbirko shranijo informacije, ki družbi Lenovo omogočajo, da v primeru preklica ali drugih resnejših težav stopi v stik z vami. Poleg tega nekatere lokacije registriranim uporabnikom omogočajo več...

 • Page 36: Posebne Tipke In Gumbi

  Ali imate težave pri vzpostavljanju povezave na različnih lokacijah? • Če želite odpraviti težavo v brezžičnem omrežju, pojdite na http://www.lenovo.com/support/faq. • S programom Access Connections izkoristite prednosti omrežnih funkcij. • Če želite izvedeti več o uporabi brezžičnih funkcij v vašem računalniku, si oglejte »Brezžične povezave«...

 • Page 37: Kombinacije Funkcijskih Tipk

  Kombinacije funkcijskih tipk Če želite uporabiti kombinacije funkcijskih tipk s tipko Fn, pritisnite in zadržite tipko Fn in nato pritisnite eno od funkcijskih tipk . Spustite obe tipki. Gumbi za nastavitev glasnosti in izklop zvoka Če želite hitro prilagoditi zvok računalnika, izklopiti zvok ali mikrofon, pritisnite eno od naslednjih kombinacij tipk.

 • Page 38

  • Pripomoček prikaza na zaslonu • Gonilniki brezžične naprave Te gonilnike lahko prenesete s spletnega mesta http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Zagon kamere in zvočne nastavitve • Fn + F6 Pritisnite Fn + F6, da odprete okno Communications settings (Nastavitve komunikacij). V tem oknu lahko fotografirate ter spreminjate nastavitve kamere in zvočne nastavitve.

 • Page 39: Tipka Windows

  Tipka Windows Meni Start operacijskega sistema Windows lahko prikažete ali skrijete tako, da pritisnete tipko Windows Tipko Windows lahko v kombinaciji z drugimi tipkami uporabite tudi za druge funkcije. Če želite več informacij, glejte informacijski sistem pomoči za operacijski sistem Windows. Uporaba kazalne naprave UltraNav Računalnik je opremljen s kazalno napravo UltraNav.

 • Page 40: Uporaba Kazalne Naprave Trackpoint

  Nastavitve kazalne naprave UltraNav lahko spremenite tudi tako, da kliknete ikono UltraNav v območju za obvestila Windows. Če želite prikazati ikono UltraNav v območju za obvestila Windows, glejte razdelek »Dodajanje ikone UltraNav v območje za obvestila Windows« na strani 24. Uporaba kazalne naprave TrackPoint Kazalna naprava TrackPoint je sestavljena iz kazalne palice na tipkovnici in treh gumbov na spodnjem...

 • Page 41: Uporaba Sledilne Ploščice

  Opomba: če zamenjate tipkovnico, dobite skupaj z novo privzeti pokrovček. Če želite, lahko obdržite pokrovček stare tipkovnice in ga uporabite na novi. Uporaba sledilne ploščice Sledilna ploščica je pod gumbi naprave TrackPoint na spodnjem delu tipkovnice. Če želite premikati kazalko na zaslonu, pomaknite prst preko ploščice v smer, v katero želite premakniti kazalko.

 • Page 42: Onemogočanje Kazalne Naprave Ultranav In Uporaba Zunanje Miške

  Onemogočanje kazalne naprave UltraNav in uporaba zunanje miške Če priključite zunanjo miško prek priključka USB, lahko hkrati uporabljate zunanjo miško, kazalno palico TrackPoint in sledilno ploščico. Onemogočanje naprave TrackPoint ali sledilne ploščice Če želite onemogočiti napravo TrackPoint ali sledilno ploščico, naredite naslednje: 1.

 • Page 43: Uporaba Napajalnika Za Izmenični Tok

  • Koliko energije je v bateriji, ko začnete delati. • Način uporabe računalnika: kako pogosto dostopate do trdega diska in kako močno je osvetljen zaslon računalnika. Uporaba napajalnika za izmenični tok Moč za zagon računalnika lahko pride iz litij-ionskega baterijskega paketa, ki je priložen računalniku, ali iz omrežnega napajanja preko napajalnika za izmenični tok.

 • Page 44: Podaljšanje življenjske Dobe Baterije

  Podaljšanje življenjske dobe baterije Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije, naredite naslednje: • Baterijo uporabljajte toliko časa, dokler ni popolnoma izpraznjena in indikator stanja baterije ne začne utripati oranžno. • Pred ponovno uporabo baterijo napolnite do konca. Baterija je napolnjena do konca, če indikator baterije sveti zeleno, ko priklopite napajalnik za izmenični tok.

 • Page 45: Ravnanje Z Baterijo

  V redu. Ravnanje z baterijo Sistem podpira le baterije, ki so posebej oblikovane za ta sistem in jih proizvaja podjetje Lenovo ali pooblaščen proizvajalec. Sistem ne podpira neoverjenih baterij ali baterij, oblikovanih za druge sisteme. Če je nameščena neoverjena baterija ali baterija, oblikovana za druge sisteme, sistem baterije ne bo polnil.

 • Page 46

  • Hranite ga izven dosega otrok. Baterija je potrošni material. Če se začne baterija prehitro prazniti, jo zamenjajte z novo takšne vrste, kot jo priporoča podjetje Lenovo. Če želite več informacij o zamenjavi baterije, se obrnite na center za podporo strankam.

 • Page 47: Povezava V Omrežje

  NEVARNOST Če pomožno baterijo vstavite nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Litijeve baterije vsebujejo litij in lahko eksplodirajo, če z njimi ne ravnate pravilno ali se jih ne znebite na ustrezen način. Nadomestite jih samo z baterijami istega tipa. Da bi se izognili poškodbam ali smrti, ne: (1) vrzite ali potapljajte baterije v vodo;...

 • Page 48

  Če jo želite onemogočiti, glejte navodila v razdelku »Omogočanje ali onemogočanje brezžičnih funkcij« na strani 33. Opomba: Brezžično omrežno kartico lahko kupite ločeno pri družbi Lenovo na naslovu http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Nasveti za uporabo funkcije brezžičnega omrežja LAN •...

 • Page 49

  povežete z vgrajeno brezžično kartico WAN in s pomožnim programom za konfiguriranje za vzpostavitev brezžične povezave WAN in za nadziranje stanja. Opomba: storitev brezžičnega WAN-a v nekaterih državah nudijo pooblaščeni ponudniki storitev. Če želite poiskati lokacijo brezžične antene WAN v računalniku, glejte razdelek »Lokacija brezžičnih anten UltraConnect«...

 • Page 50

  Ni napajanja do brezžičnega radia ali ni signala. Napajanje do brezžičnega radia je vključeno. Moč signala brezžične povezave je šibka. Če želite izboljšati moč signala, približajte računalnik dostopni točki brezžičnega omrežja. Napajanje do brezžičnega radia je vključeno. Moč signala brezžične povezave je zadovoljiva.

 • Page 51: Predstavitve In Večpredstavnost

  Ni povezave Ni signala Nivo signala 1 Nivo signala 2 Nivo signala 3 Opomba: če imate težave pri vzpostavitvi povezave, poskusite računalnik približati dostopni točki brezžičnega omrežja. Omogočanje ali onemogočanje brezžičnih funkcij Če želite omogočiti ali onemogočiti brezžične funkcije, naredite nekaj od tega: •...

 • Page 52

  Za zaslon računalnika ali zunanji zaslon lahko nastavite katero koli ločljivost. Ko uporabljate oba zaslona hkrati, sta njuni resoluciji enaki. Če za zaslon računalnika nastavite večjo ločljivost, lahko naenkrat vidite samo del zaslona. Druge dele si lahko ogledate tako, da premikate sliko s kazalno napravo TrackPoint ali s katero drugo kazalno napravo.

 • Page 53: Uporaba Dveh Zaslonov

  Premisleki za priključitev zunanjega zaslona • Ko nameščate operacijski sistem, morate namestiti gonilnik zaslona za zaslon, ki je priložen računalniku, in datoteko Monitor INF, ki je priložena zunanjemu zaslonu. • Če nastavite večjo ločljivost kot jo uporabljate na zaslonu računalnika, zunanji zaslon pa te ločljivosti ne podpira, izkoristite funkcijo virtualnega zaslona, s katero lahko prikažete le del slike zaslona visoke ločljivosti, ki jo računalnik ustvari.

 • Page 54: Uporaba Zvočnih Funkcij

  1. Z desno miškino tipko kliknite namizje, nato kliknite Screen resolution (Ločljivost zaslona). 2. Kliknite ikono Monitor-1 (za primarni zaslon – zaslon računalnika). 3. Nastavite ločljivost primarnega zaslona. 4. Kliknite ikono Monitor-2 (za sekundarni zaslon, zunanji zaslon). 5. Nastavite ločljivost sekundarnega zaslona. 6.

 • Page 55: Uporaba Vgrajene Kamere

  Uporaba vgrajene kamere Če je v računalniku vgrajena kamera, se bo zagnala, ko boste pritisnili Fn + F6, da bi odprli okno Communications Settings (Nastavitve komunikacij), in zeleni indikator kamere v uporabi se bo samodejno vklopil. V oknu Communications Settings (Nastavitve komunikacij) si lahko predogledate svojo video sliko in posnamete trenutno sliko.

 • Page 56: Odstranjevanje Bliskovne Pomnilniške Kartice

  • Kartica SDXC • MultiMediaCard Če želite vstaviti bliskovno medijsko kartico v režo za bralnik medijskih kartic 4-v-1, naredite naslednje: 1. Pazite, da je kartica pravilno obrnjena. 2. Kartico trdno vstavite v režo za bralnik medijskih kartic 4-v-1. Kartica se lahko zaustavi, preden je v celoti nameščena v reži.

 • Page 57: Poglavje 3. Vi In Vaš Osebni Računalnik

  Naslednje teme vsebujejo informacije o urejanju delovnega okolja, postavljanju računalniške opreme in vzpostavljanju zdravih delovnih navad. Podjetje Lenovo je predano zagotavljanju najnovejših informacij in tehnologij ljudem s posebnimi potrebami. Glejte informacije o dostopnosti, kjer je opisano naše prizadevanje na tem področju.

 • Page 58: Udobje

  Informacije o dostopnosti Družba Lenovo je predana zagotavljanju boljšega dostopa do informacij in tehnologij ljudem s posebnimi potrebami. Zato so v nadaljevanju navedeni načini za pomoč uporabnikom, ki imajo težave s sluhom, vidom ali gibanjem, da lahko ti kar najbolje izkoristijo svoj računalnik.

 • Page 59: Potovanje Z Računalnikom

  Podporne tehnologije Nekaj podpornih tehnologij je na voljo v programu Accessibility Options. Število možnosti dostopa je odvisno od operacijskega sistema, ki ga uporabljate. Običajno možnosti dostopa izboljšajo krmarjenje in uporabo računalnika pri ljudeh, ki imajo težave s sluhom, vidom ali gibanjem. Nekateri uporabniki morda nimajo ustreznih motoričnih sposobnosti za uporabo miške ali tipkanje.

 • Page 60

  • Kakovostna torba, ki je dobro oblazinjena in ima ustrezno zaščito • Zunanji pomnilnik Če potujete v drugo državo, boste morda morali vzeti s seboj napajalnik za državo, v katero potujete. Potovalne pripomočke lahko kupite na spletnem mestu http://www.lenovo.com/accessories. Vodič za uporabnika...

 • Page 61: Poglavje 4. Varnost

  Glejte navodila, ki ste jih dobili skupaj z mehansko ključavnico. Opomba: odgovorni ste za oceno, izbiro ter izvedbo naprav za zaklepanje in varnostnih funkcij. Družba Lenovo ne podaja nobenih izjav, ocen ali garancij za delovanje, kakovost oziroma zmogljivost naprav za zaklepanje in varnostnih funkcij.

 • Page 62: Geslo Ob Vklopu

  9. V polje Confirm New Password znova vnesite geslo in pritisnite Enter. Opozorilo: Geslo ob vklopu si zabeležite na varno mesto. Če geslo pozabite, morate nesti računalnik do prodajalca ali tržnega predstavnika Lenovo, da geslo prekliče. 10. V prikazanem oknu Setup Notice pritisnite Enter za nadaljevanje.

 • Page 63

  Opozorilo: svoja gesla si zabeležite in jih hranite na varnem mestu. Če pozabite uporabniško geslo ali celo obe gesli, uporabniško in glavno, ju Lenovo ne more ponastaviti ali obnoviti podatkov s trdega diska. Računalnik dostavite prodajalcu ali tržnemu predstavniku izdelkov Lenovo, da zamenja trdi disk.

 • Page 64: Nadzorniško Geslo

  Če želite spremeniti ali odstraniti uporabniško geslo za trdi disk, naredite naslednje: • Če želite spremeniti geslo za trdi disk, vnesite trenutno geslo v polje Enter Current Password. Nato vnesite novo geslo v polje Enter New Password in znova vnesite enako geslo v polje Confirm New Password, da ga preverite.

 • Page 65

  Polji Enter New Password in Confirm New Password pustite prazni. Pritisnite Enter. Opozorilo: geslo si zabeležite in ga hranite na varnem mestu. Če pozabite nadzorniško geslo, družba Lenovo ne more ponastaviti vašega gesla. Računalnik dostavite prodajalcu ali tržnemu predstavniku Poglavje 4. Varnost...

 • Page 66: Varnost Trdega Diska

  Lenovo, da zamenja sistemsko ploščo. S seboj prinesite potrdilo o nakupu, plačati pa boste morali dele in storitev. 9. V prikazanem oknu Setup Notice pritisnite Enter za nadaljevanje. 10. Pritisnite F10. Odpre se okno Setup Confirmation. Izberite Yes, da shranite spremembe konfiguracije in zaprete program.

 • Page 67: Opomba O Izbrisu Podatkov S Trdega Diska Ali Pogona Ssd

  Opomba: če ima vaš računalnik operacijski sistem Windows 7, rešitev Client Security Solution v njem ni prednameščena. Če želite konfigurirati varnostni čip, morate naložiti zadnjo različico Client Security Solution s spletnega mesta družbe Lenovo. Če želite naložiti Client Security Solution, obiščite spletno mesto http://www.lenovo.com/support. Nato sledite navodilom na zaslonu.

 • Page 68: Uporaba Požarnih Zidov

  Vendar priporočamo, da uporabite programsko opremo (plačljivo) ali storitev (plačljivo), ki je izdelana posebej za ta namen. Za odstranjevanje podatkov, ki so shranjeni na trdem disku ali pogonu SSD, Lenovo ponuja orodje Secure Data Disposal. Program lahko prenesete s spletnega mesta: http://www.lenovo.com/support...

 • Page 69: Poglavje 5. Pregled Obnovitve

  Poglavje 5. Pregled obnovitve V tem poglavju najdete informacije o rešitvah za obnovitev, ki jih ponuja družba Lenovo. • »Ustvarjanje in uporaba obnovitvenih medijev« na strani 51 • »Izdelava varnostne kopije in izvajanje obnovitve« na strani 52 • »Uporaba delovnega prostora Rescue and Recovery« na strani 53 •...

 • Page 70: Izdelava Varnostne Kopije In Izvajanje Obnovitve

  Če želite ustvariti obnovitveni medij, kliknite Start ➙ All Programs (Vsi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery Discs (Tovarniški obnovitveni diski). Nato sledite navodilom na zaslonu. Uporaba obnovitvenih medijev Obnovitvene medije lahko uporabite samo za obnovitev računalnika na privzete tovarniške nastavitve.

 • Page 71: Uporaba Delovnega Prostora Rescue And Recovery

  V tem razdelku je opisano, kako izvedete obnovitev s programom Rescue and Recovery. 1. Na namizju Windows kliknite Start ➙ All Programs (Vsi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (Izboljšana varnostna kopija in obnovitev). Odpre se program Rescue and Recovery.

 • Page 72: Izdelava In Uporaba Reševalnega Medija

  Izdelava reševalnega medija V tem razdelku najdete navodila za izdelavo reševalnega medija. 1. Na namizju Windows kliknite Start ➙ All Programs (Vsi programi) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore (Izboljšana varnostna kopija in obnovitev). Odpre se program Rescue and Recovery.

 • Page 73: Ponovna Namestitev Predhodno Nameščenih Aplikacij In Gonilnikov Naprav

  3. V oknu Boot Menu izberite želeni optični pogon kot prvo zagonsko napravo. Nato vstavite reševalni disk v zunanji optični pogon in pritisnite Enter. Zažene se reševalni medij. • Če ste ustvarili reševalni medij s trdim diskom USB, preberite naslednja navodila za uporabo reševalnega medija: 1.

 • Page 74: Odpravljanje Težav V Zvezi Z Obnovitvijo

  Opozorilo: če potrebujete posodobljene gonilnike naprave, jih ne prenašajte s spletnega mesta Windows Update. Dobite jih pri družbi Lenovo. Več informacij poiščite v razdelku »Preverjanje, ali so gonilniki naprave posodobljeni« na strani 102. Odpravljanje težav v zvezi z obnovitvijo Če ne morete dostopati do delovnega prostora Rescue and Recovery ali okolja Windows, storite nekaj...

 • Page 75: Poglavje 6. Zamenjava Naprav

  Zamenjava baterije Preden začnete, natisnite ta navodila. Sistem podpira le baterije, ki so posebej oblikovane za ta sistem in jih proizvaja podjetje Lenovo ali pooblaščen proizvajalec. Sistem ne podpira neoverjenih baterij ali baterij, oblikovanih za druge sisteme. Če je nameščena neoverjena baterija ali baterija, oblikovana za druge sisteme, sistem baterije ne bo polnil.

 • Page 76

  Če baterijski paket za večkratno polnjenje vstavite nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Baterije vsebujejo manjšo količino zdravju škodljivih snovi. V izogib poškodbam upoštevajte naslednje: • Baterijo nadomestite samo s tipom baterije, ki ga priporoča Lenovo. • Ne približujte baterijskega paketa ognju.

 • Page 77: Zamenjava Kartice Sim

  4. Vstavite do konca napolnjeno baterijo, tako da se zaskoči na mesto in nato potisnite zapah baterije v zaklenjen položaj 5. Računalnik spet obrnite. Priključite napajalnik in vse kable. Zamenjava kartice SIM Preden začnete, natisnite ta navodila. Računalnik bo za vzpostavljanje brezžičnih povezav WAN morda potreboval kartico SIM. Če kartica SIM ni že nameščena v računalniku oz.

 • Page 78

  5. Potisnite kartico SIM navznoter in jo sprostite. Kartica SIM se sprosti. Kartico SIM nežno povlecite iz reže 6. Kartico SIM trdno vstavite v režo. 7. Zaprite vratca kartice SIM, tako da se zaskočijo. Vodič za uporabnika...

 • Page 79: Zamenjava Trdega Diska Ali Pogona Ssd

  8. Ponovno namestite baterijo. Glejte »Zamenjava baterije« na strani 57. 9. Računalnik spet obrnite. Priključite napajalnik in vse kable. Če je računalniku priložena lažna kartica, je kartica SIM že vstavljena v režo za kartico SIM in namestitev ni potrebna. Zamenjava trdega diska ali pogona SSD Preden začnete, natisnite ta navodila.

 • Page 80

  4. Odvijte vijake in nato odstranite pokrov 5. Odstranite vijaka in nato potisnite trdi disk ali pogon SSD navzven 6. Trdi disk ali pogon SSD odstranite tako, da dvignete njegov levi del. Vodič za uporabnika...

 • Page 81

  7. Vstavite nov trdi disk ali pogon SSD v ležišče za pogone. 8. Trdi disk ali pogon SSD trdno potisnite v priključek in znova namestite vijaka 9. Pritrdite pokrov in ga usmerite navzdol . Nato privijte vijake 10. Ponovno namestite baterijo. Glejte »Zamenjava baterije« na strani 57. 11.

 • Page 82: Zamenjava Kartice Pci Express Mini Card Za Brezžično Povezavo Lan

  Zamenjava kartice PCI Express Mini Card za brezžično povezavo LAN Preden začnete, natisnite ta navodila. NEVARNOST Med nevihto ne priklapljajte kablov v stensko telefonsko vtičnico ali jih odklapljajte iz nje. NEVARNOST Električni tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov je nevaren. Da se izognete nevarnosti električnega udara, najprej odklopite kable in šele nato odstranite pokrov te reže.

 • Page 83

  5. Če je v paketu, ki ga dobite z novo kartico, na voljo orodje za odstranjevanje priključkov, ga uporabite za odstranitev kablov s kartice. Če takšno orodje ni na voljo, kable odstranite tako, da priključke dvignete s prsti in jih narahlo odklopite. 6.

 • Page 84: Zamenjava Kartice Pci Express Half Mini Card Za Brezžično Povezavo Wan

  8. Kable antene priključite na novo kartico PCI Express Mini Card. Sivi kabel povežite s priključkom z oznako »MAIN« ali »M« na kartici, črni kabel pa s priključkom z oznako »AUX« ali »A.« 9. Pritrdite pokrov in ga usmerite navzdol .

 • Page 85

  NEVARNOST Električni tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov je nevaren. Da se izognete nevarnosti električnega udara, najprej odklopite kable in šele nato odstranite pokrov te reže. Opozorilo: pred nameščanjem kartice PCI Express Half Mini Card se dotaknite kovinske mize ali ozemljenega kovinskega predmeta.

 • Page 86

  6. Odstranite vijak . Kartica izskoči . Odstranite kartico. 7. Kovinsko ohišje odstranite iz kartice PCI Express Half Mini Card. 8. Kovinsko ohišje pritrdite na novo kartico PCI Express Half Mini Card. Vodič za uporabnika...

 • Page 87

  9. Poravnajte rob s kontakti nove kartice PCI Express Half Mini Card z ustrezno vtičnico . Zavrtite kartico, da skoči na mesto. Pritrdite kartico z vijakom 10. Kable antene priključite na novo kartico PCI Express Half Mini Card. Rdeči kabel povežite s priključkom z oznako »MAIN«...

 • Page 88: Zamenjava Pomnilniškega Modula

  12. Ponovno namestite baterijo. Glejte »Zamenjava baterije« na strani 57. 13. Računalnik spet obrnite. Priključite napajalnik in vse kable. Zamenjava pomnilniškega modula Preden začnete, natisnite ta navodila. Povečanje zmogljivosti pomnilnika je učinkovit način za hitrejše delovanje programov. Če želite zamenjati ali dodati pomnilniški modul, preberite spodnja priporočila in navodila.

 • Page 89

  5. Če sta oba pomnilniška modula že v pomnilniških režah, hkrati potisnite zaklepe na obeh robovih vtičnice navzven in nato odstranite en pomnilniški modul , da naredite prostor za novega. Odstranjeni pomnilniški modul shranite za bodočo uporabo. 6. Poiščite zarezo na strani s kontakti na pomnilniškem modulu, ki ga nameščate. Opozorilo: Da pomnilniškega modula ne poškodujete, se ne dotikajte kontaktov.

 • Page 90: Zamenjava Tipkovnice

  10. Pritrdite pokrov in ga usmerite navzdol . Nato privijte vijake 11. Ponovno namestite baterijo. Glejte »Zamenjava baterije« na strani 57. 12. Računalnik spet obrnite. Priključite napajalnik in vse kable. Zamenjava tipkovnice Preden začnete, natisnite ta navodila. NEVARNOST Med nevihto ne priklapljajte kablov v stensko telefonsko vtičnico ali jih odklapljajte iz nje. NEVARNOST Električni tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov je nevaren.

 • Page 91

  4. Odvijte vijake in nato odstranite pokrov 5. Odstranite vijaka, s katerima je pritrjena tipkovnica. 6. Obrnite računalnik in odprite zaslon. Poglavje 6. Zamenjava naprav...

 • Page 92

  7. Močno potisnite v smeri puščic , da sprostite sprednjo stran tipkovnice. Tipkovnica se nekoliko odpre 8. Odstranite kabla tako, da obrnete priključka navzgor. Odstranite tipkovnico. Nameščanje tipkovnice Če želite namestiti tipkovnico, naredite naslednje: Vodič za uporabnika...

 • Page 93

  1. Priklopite kabla tako, da obrnete priključka navzdol. 2. Vstavite tipkovnico. Pazite, da vstavite stranski rob tipkovnice pod okvir. Poglavje 6. Zamenjava naprav...

 • Page 94

  3. Tipkovnico potisnite v smeri puščic, dokler se ne zaskoči. 4. Ponovno namestite vijake. 5. Pritrdite pokrov in ga usmerite navzdol . Nato privijte vijake Vodič za uporabnika...

 • Page 95: Zamenjava Pomožne Baterije

  Če pomožno baterijo vstavite nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Pomožna baterija vsebuje manjšo količino škodljivih snovi. V izogib morebitnim poškodbam upoštevajte naslednje: • Baterijo nadomestite samo s tipom baterije, ki ga priporoča Lenovo. • Ne približujte baterijskega paketa ognju. • Ne izpostavljajte ga previsokim temperaturam.

 • Page 96

  5. Odklopite priključek . Nato odstranite pomožno baterijo Če želite namestiti pomožno baterijo, naredite naslednje: 1. Namestite pomožno baterijo . Nato priključite priključek 2. Pritrdite pokrov in ga usmerite navzdol . Nato privijte vijake Vodič za uporabnika...

 • Page 97

  3. Ponovno namestite baterijo. Glejte »Zamenjava baterije« na strani 57. 4. Računalnik spet obrnite. Priključite napajalnik in vse kable. Poglavje 6. Zamenjava naprav...

 • Page 98

  Vodič za uporabnika...

 • Page 99: Poglavje 7. Napredna Konfiguracija

  Windows. V nasprotnem primeru se prikaže napaka. Za kodo države ali regije, ki jo morate vnesti med namestitvijo, uporabite nekaj od tega: Country or region: Code (Država ali regija: koda) Kitajska: SC Danska: DK Finska: FI Francija: FR © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 100: Namestitev Operacijskega Sistema Windows 7

  9. Namestite gonilnike naprav. Glejte »Nameščanje drugih gonilnikov in programske opreme« na strani 84. Namestitev popravkov registra za Windows 7 Obiščite spletno mesto http://www.lenovo.com/support in namestite naslednje popravke registra: • Popravek registra, ki omogoča uporabo funkcije Wake Up on LAN v stanju pripravljenosti za program Energy Star •...

 • Page 101: Nameščanje Gonilnikov Naprav

  Če računalnik podpira USB 3.0 ter ste znova namestili operacijski sistem, morate prenesti in namestiti gonilnik USB 3.0, če želite uporabljati USB 3.0. To storite tako: 1. Obiščite spletno mesto http://www.lenovo.com/support. Poiščite svoj model in prikažite povezave do gonilnika. 2. Izberite gonilnik USB 3.0 za 32-bitni ali 64-bitni operacijski sistem in ga ekstrahirajte na lokalni trdi disk.

 • Page 102: Nameščanje Drugih Gonilnikov In Programske Opreme

  Opomba: Če ne najdete dodatnih datotek, gonilnikov naprav in aplikacijske programske opreme, ki jo potrebujete na trdem disku, ali če želite prejemati posodobitve oziroma najnovejše informacije o tem, obiščite spletno mesto http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Računalnik je opremljen s programom ThinkPad Setup, ki omogoča izbiro različnih nastavitvenih parametrov.

 • Page 103: Meni Config

  • UEFI BIOS Version • UEFI BIOS Date (Year-Month-Day) • Embedded Controller Version • Machine Type Model • System-unit serial number • System board serial number • Asset Tag • CPU Type • CPU Speed • Installed memory • UUID •...

 • Page 104

  Tabela 4. Elementi menija Config Element menija Element podmenija Izbira Komentarji Network Wake On LAN • Disabled Omogočite, da se sistem vklopi, ko krmilnik Ethernet • AC Only prejme paket Magic Packet. • AC and Battery Če izberete možnost AC Only, je funkcija Wake on LAN omogočena le, ko je priključen napajalnik.

 • Page 105

  Tabela 4. Elementi menija Config (nadaljevanje) Element menija Element podmenija Izbira Komentarji USB UEFI BIOS Support • Disabled Omogoči ali onemogoči podporo za zagon z • Enabled disketnega pogona USB ali pogona CD-ROM USB. Always On USB • Disabled Če izberete možnost Disabled, zunanjih naprav •...

 • Page 106

  Tabela 4. Elementi menija Config (nadaljevanje) Element menija Element podmenija Izbira Komentarji Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap • Disabled Če izberete možnost Enabled, tipka Fn deluje • Enabled kot tipka Ctrl in obratno. Opomba: ko izberete možnost Enabled, morate kljub temu pritisniti še tipko Fn, da računalnik preide iz načina spanja v običajno...

 • Page 107

  Tabela 4. Elementi menija Config (nadaljevanje) Element menija Element podmenija Izbira Komentarji Power On with AC Attach • Disabled Omogoči ali onemogoči funkcijo, ki vklopi sistem, • Enabled ko se začne uporabljati napajalnik za izmenični tok. Če izberete možnost Enabled, se sistem vklopi, ko priključite napajalnik.

 • Page 108: Meni Date/time

  Tabela 4. Elementi menija Config (nadaljevanje) Element menija Element podmenija Izbira Komentarji Core Multi-Processing • Disabled Omogoči ali onemogoči dodatne jedrne enote • Enabled izvajanja v procesorju. Opomba: če uporabljate računalnik z enojedrnim procesorjem, ta element ni na voljo. ® Intel Hyper-Threading •...

 • Page 109

  • Virtualization: omogoči ali onemogoči nastavitve za Intel Virtualization Technology in Intel VT-d Feature (pri modelih s procesorjem Intel) ali AMD-V™ Technology (pri modelih s procesorjem AMD). • I/O Port Access: omogoči ali onemogoči dostop do posameznih vrat V/I. • Anti-Theft: omogoči ali onemogoči vmesnik UEFI BIOS, ki aktivira storitve proti kraji, kot je Computrace. V spodnji tabeli je prikazana vsebina menija Security.

 • Page 110

  Tabela 5. Elementi menija Security (nadaljevanje) Element menija Element podmenija Izbira Komentarji prikaže poziv za geslo; računalnik nadaljuje in naloži operacijski sistem. Če želite preprečiti nepooblaščen dostop, nastavite preverjanje pristnosti uporabnika v operacijskem sistemu. Password at restart • Disabled Če izberete in omogočite možnost Password at •...

 • Page 111

  Tabela 5. Elementi menija Security (nadaljevanje) Element menija Element podmenija Izbira Komentarji Virtualization AMD-V Technology • Disabled Če izberete možnost Enabled, lahko zaslon • Enabled VMM (Virtual Machine Monitor) uporablja dodatne zmožnosti strojne opreme, ki jih ponuja Virtualization Technology (Tehnologija za virtualizacijo).

 • Page 112: Meni Startup

  Tabela 5. Elementi menija Security (nadaljevanje) Element menija Element podmenija Izbira Komentarji Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Omogočite ali onemogočite vmesnik UEFI BIOS za • Enabled aktivacijo modula Intel AT • Permanently Disabled (izbirna storitev zaščite proti kraji podjetja Intel). Opomba: če aktivacijo modula Intel AT nastavite na Permanently Disabled,...

 • Page 113

  2. Vklopite računalnik; ko je v levem spodnjem kotu prikazano sporočilo »To interrupt normal startup, press Enter.«, pritisnite tipko F12. 3. V meniju Boot izberite napravo, ki jo želite zagnati prvo. Opomba: Meni Boot se prikaže, če operacijski sistem ni najden ali če se računalnik ne more zagnati iz nobene naprave.

 • Page 114

  Tabela 6. Elementi menija Startup (nadaljevanje) Element menija Izbira Komentarji UEFI/Legacy Boot • Both Izberite možnost zagona sistema. • UEFI Only • Both: sistem se bo zagnal z nastavitvijo UEFI/Legacy Boot • Legacy Only Priority . • UEFI Only: sistem se bo zagnal iz operacijskega sistema, v katerem je omogočen UEFI.

 • Page 115: Meni Restart

  Med dodajanjem programske opreme, strojne opreme ali gonilnika naprave boste morali posodobiti sistem UEFI BIOS, da bo nova pridobitev delovala pravilno. Če želite posodobiti UEFI BIOS, obiščite to spletno mesto in upoštevajte navodila na zaslonu: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Uporaba upravljanja sistema Ta razdelek je namenjen predvsem skrbnikom omrežja.

 • Page 116: Upravljanje Sistema

  Ta možnost upravljanja ali »Total Cost of Ownership (Skupni stroški lastništva)« (TCO) omogoča, da na daljavo upravljate računalnike uporabnikov na enak način, kot upravljate svoj računalnik, na primer zaženete računalnik uporabnika, formatirate trdi disk in namestite programsko opremo. Ko je računalnik konfiguriran in pripravljen za uporabo, ga lahko upravljate s funkcijami programske opreme in upravljanja, ki so vgrajene v sistem odjemalca ter omrežje.

 • Page 117

  Če želite določiti zaporedje, naredite naslednje: 1. V meniju programa ThinkPad Setup izberite Startup. Prikaže se podmeni. 2. Izberite Network Boot in pritisnite tipko Enter. Prikaže se seznam zagonskih naprav. 3. S seznama izberite zagonsko napravo, ki bo prednostno zagnana. 4.

 • Page 118

  Vodič za uporabnika...

 • Page 119: Poglavje 8. Preprečevanje Težav

  Poglavje 5 »Pregled obnovitve« na strani 51. 8. Po potrebi posodobite gonilnike naprav in UEFI BIOS. 9. Prenesite nastavitve računalnika z mesta http://www.lenovo.com/support, da boste vedno uporabljali najnovejše gonilnike in različice. 10. Spremljajte najnovejše informacije o gonilnikih naprav za strojno opremo drugih proizvajalcev.

 • Page 120: Preverjanje, Ali So Gonilniki Naprave Posodobljeni

  Program System Update vam bo v pomoč pri posodabljanju programske opreme v sistemu. Paketi posodobitev so na strežnikih družbe Lenovo, prenesti jih je mogoče s spletnega mesta družbe Lenovo za podporo. Paketi posodobitev lahko vsebujejo programe, gonilnike naprav, tehnologijo UEFI BIOS (flash) ali posodobitve programske opreme.

 • Page 121: Vzdrževanje Računalnika

  Vzdrževanje računalnika Čeprav je računalnik namenjen zanesljivemu delovanju v normalnih delovnih okoljih, ga uporabljajte razumno. Z upoštevanjem teh pomembnih nasvetov boste svoj računalnik najbolje in najprijetneje izrabili. Pazljivo izberite delovno mesto in način dela • Embalažne materiale hranite na varnem mestu izven dosega otrok, da bi se izognili nevarnosti zadušitve s plastičnimi vrečkami.

 • Page 122: Čiščenje Pokrova Računalnika

  Pazljivo določite gesla • Zapomnite si gesla. Če pozabite nadzorniško geslo ali geslo trdega diska, vam družba Lenovo ne bo dodelila novega, zaradi česar boste morda morali zamenjati sistemsko ploščo, trdi disk ali pogon SSD. Registriranje računalnika •...

 • Page 123

  Čiščenje zaslona računalnika Če želite očistiti zaslon računalnika, naredite naslednje: 1. Zaslon obrišite s suho, mehko in gladko krpo. Če na zaslonu opazite madež, podoben praski, gre mogoče za madež s tipkovnice ali kazalne paličice TrackPoint, ki je nastal ob zunanjem pritisku na pokrov.

 • Page 124

  Vodič za uporabnika...

 • Page 125: Poglavje 9. Odpravljanje Težav V Zvezi Z Računalnikom

  »Odpravljanje težav« na strani 107 Diagnosticiranje težav Če naletite na težave z računalnikom, jih najprej poskusite odpraviti s programom Lenovo Solution Center. S programom Lenovo Solution Center lahko odpravite težave z računalnikom. Program vključuje diagnostične preizkuse, zbirko sistemskih informacij, varnostno stanje, informacije o podpori ter namige in nasvete za največjo zmogljivost sistema.

 • Page 126: Vodič Za Uporabnika

  Opomba: Ne odstranjujte baterije in napajalnika za izmenični tok, da bi ponastavili računalnik. 2. Medtem ko je računalnik izklopljen, odklopite z njega vse električne vire (baterijo in napajalnik za izmenični tok). Stikalo za vklop držite pritisnjeno 10 sekund. Priklopite napajalnik za izmenični tok, vendar ne vstavite baterije v računalnik.

 • Page 127

  Rešitev: nastavitev kontrolne vsote CRC2 v možnosti EEPROM ni pravilna. Pritisnite F1, da se premaknete do ThinkPad Setup. Če želite naložiti privzeto nastavitev, pritisnite F9 in nato Enter. Če želite ponovno zagnati sistem, pritisnite F10 in nato Enter. • Sporočilo: 0183: Napačen CRC varnostnih nastavitev EFI Variable. Odprite ThinkPad Setup. Rešitev: nepravilna kontrolna vsota varnostnih nastavitev EFI Variable.

 • Page 128: Napake Brez Sporočil

  Rešitev: sistemski pomnilnik je bil odstranjen. Pritisnite Esc za običajni zagon. • Sporočilo: Ta sistem ne podpira baterij, ki jih ni izdelalo ali overilo podjetje Lenovo. Sistem bo nadaljeval z zagonom, vendar lahko ne bo polnil neoverjenih baterij. Za nadaljevanje pritisnite tipko ESC.

 • Page 129: Napake, Javljene S Piskom

  Rešitev: pazite na naslednje: - Ali je baterija pravilno nameščena. - Napajalnik za izmenični tok je priklopljen v računalnik, napajalni kabel pa v delujočo električno vtičnico. - Računalnik je vklopljen. (Za potrditev ponovno pritisnite gumb za vklop.) Če je nastavljeno geslo ob vklopu: - Pritisnite katero koli tipko, da prikažete poziv za vnos gesla ob vklopu.

 • Page 130: Težave Z Omrežjem

  Mogoče boste morali odstraniti vse dodatne pomnilniške module, da boste lahko preizkusili računalnik samo s tovarniško nameščenimi pomnilniškimi moduli, in nato znova namestiti vsak pomnilniški modul posebej, da boste zagotovili ustrezno povezavo. 2. Preverite, ali se med zagonom prikaže kakšno sporočilo o napaki. Sledite ustreznim ukrepom za odpravo napak za sporočila o napakah pri samopreizkusu ob vklopu (POST).

 • Page 131

  Rešitev: - Prepričajte se, da je funkcija Wake on LAN omogočena v programu ThinkPad Setup. - Če je, se o potrebnih nastavitvah pozanimajte pri svojem skrbniku omrežja LAN. • Težava: če ima vaš računalnik Gigabitni Ethernet, se ne more povezati v omrežje s hitrostjo 1000 Mb/s. Lahko pa se poveže s hitrostjo 100 MB/s.

 • Page 132: Težave S Tipkovnico In Drugimi Kazalnimi Napravami

  Rešitev: operacijski sistem Windows 7 pošlje elemente PIM v obliki XML, vendar večina naprav, ki omogočajo Bluetooth, obdeluje elemente PIM v obliki vCard. Če druga naprava, ki omogoča Bluetooth, lahko sprejme datoteko prek tehnologije Bluetooth, se lahko element PIM, poslan iz operacijskega sistema Windows 7, shrani kot datoteka s končnico .contact.

 • Page 133: Težave Z Napravami Za Prikazovanje In Večpredstavnostnimi Napravami

  Težave z napravami za prikazovanje in večpredstavnostnimi napravami V tem razdelku so opisane najpogostejše težave v zvezi z napravami za prikazovanje in večpredstavnostnimi napravami, vključno z zaslonom računalnika, zunanjim zaslonom in zvočnimi napravami. Težave z zaslonom računalnika • Težava: na zaslonu ni prikazano nič. Rešitev: naredite naslednje: - Pritisnite Fn+F7 za prikaz slike.

 • Page 134

  Rešitev: pritisnite in vsaj štiri sekunde zadržite gumb za vklop, da računalnik izklopite; nato ga znova vklopite. • Težava: ob vsakem vklopu računalnika se na zaslonu prikazujejo manjkajoče, brezbarvne ali svetle pike. Rešitev: to je bistvena značilnost tehnologije TFT. Zaslon računalnika vključuje veliko majhnih tranzistorjev (TFT-jev).

 • Page 135

  8. Kliknite Properties (Lastnosti). Če se prikaže poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali opravite potrditev. 9. Kliknite zavihek Driver (Gonilnik). 10. Kliknite Update Driver (Posodobi gonilnik). 11. Kliknite Browse my computer for driver software (Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo gonilnika) in nato kliknite Let me pick from a list of device drivers on my computer (Dovoli mi, da izberem na seznamu gonilnikov naprav v računalniku).

 • Page 136

  10. Nastavite relativni položaj vsakega zaslona, tako da povlečete njegovo ikono. Zaslona lahko postavite v kakršen koli položaj, vendar se morata ikoni dotikati. 11. Spremembe uveljavite tako, da kliknete OK (V redu). Opomba: če želite spremeniti nastavitve barv, z desno miškino tipko kliknite namizje, nato kliknite Screen resolution (Ločljivost zaslona).

 • Page 137: Težave Z Baterijo In Napajanjem

  Opomba: Če želite izvedeti več o nadzorovanju glasnosti, glejte zaslonsko pomoč za Windows. • Težava: drsnika za glasnost ali ravnotežje ni mogoče premakniti. Rešitev: drsnik je morda zatemnjen. To pomeni, da je strojna oprema določila njegov položaj in da ga ni mogoče spremeniti.

 • Page 138

  Rešitev: v bateriji je lahko aktivna prenapetnostna zaščita. Izklopite računalnik za eno minuto, da se zaščita znova nastavi in ga nato znova vklopite. • Rešitev: baterije ni mogoče polniti. Rešitev: baterije ni mogoče polniti, ko so temperature previsoke. Če je baterija vroča, jo odstranite iz računalnika in počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo.

 • Page 139

  Če prejmete sporočilo o napaki, medtem ko operacijski sistem nalaga konfiguracijo namizja po končanem preizkusu POST, preverite naslednje: 1. Obiščite spletno mesto Lenovo za podporo http://www.lenovo.com/support in poiščite sporočilo o napaki. 2. Obiščite spletno stran Microsoftove zbirke znanja na naslovu http://support.microsoft.com/ in poiščite sporočilo o napaki.

 • Page 140: Težave S Pogoni In Drugimi Pomnilniškimi Napravami

  računalnika iz stanja spanja brez priključitve zunanjega zaslona ali njegovega vklopa zaslon računalnika ostane prazen, za prikaz pritisnite Fn + F7. • Težava: računalnik ne preklopi iz stanja spanja ali pa indikator stanja sistema (osvetljeni logotip ThinkPad) počasi utripa in računalnik ne deluje. Rešitev: če sistem ne preklopi iz stanja spanja, je morda samodejno preklopil v stanje spanja ali mirovanja zaradi prazne baterije.

 • Page 141: Težava S Programsko Opremo

  Težava s pogonom SSD Težava: ko stiskate datoteke ali mape s funkcijo za stiskanje podatkov v sistemu Windows in jih nato razširite, je proces zapisovanja v datoteke ali mape oziroma branja iz njih počasen. Rešitev: uporabite orodje za defragmentacijo diska v sistemu Windows za hitrejši dostop do podatkov. Težava s programsko opremo Težava: aplikacija se ne zažene pravilno.

 • Page 142

  Vodič za uporabnika...

 • Page 143: Poglavje 10. Pomoč Uporabnikom

  Če želite prenesti posodobljeno programsko opremo, obiščite to spletno mesto in sledite navodilom na zaslonu: http://www.lenovo.com/support Zapisovanje informacij Preden se obrnete na predstavnika izdelkov Lenovo, si zabeležite naslednje pomembne informacije o računalniku. Beleženje simptomov in podrobnosti o težavah Preden zaprosite za pomoč, odgovorite na spodnja vprašanja. Tako boste pomoči deležni v najkrajšem možnem času.

 • Page 144: Kako Dobiti Pomoč In Servis

  Lenovo ponuja številne različne vire, ki vam bodo v pomoč. To poglavje vsebuje informacije o tem, kam se obrniti za dodatne informacije o družbi Lenovo in izdelkih, kaj storiti v primeru težav z računalnikom in na koga se obrniti za servisno storitev.

 • Page 145: Iskanje Možnosti Thinkpad

  • Odkrivanje težav - usposobljeno osebje vam bo pomagalo ugotoviti, ali imate težavo s strojno opremo, in predlagalo, kaj je potrebno storiti za njeno odpravo. • Popravilo strojne opreme Lenovo - če težave povzroča strojna oprema Lenovo v garanciji, vam je na voljo usposobljeno osebje za servisiranje.

 • Page 146: Nakup Dodatnih Storitev

  Med obdobjem garancije in po njem lahko kupite dodatne storitve, kot je pomoč za strojno opremo družbe Lenovo ter strojno opremo drugih proizvajalcev, operacijske sisteme in programe, nastavitev in konfiguracijo omrežja, popravila nadgrajene ali razširjene strojne opreme ter namestitve po meri. Razpoložljivost in imena storitev se lahko razlikujejo glede na državo.

 • Page 147: Dodatek A. Regulatorne Informacije

  Vendar pa oddajana energija še zdaleč ne dosega elektromagnetne energije brezžičnih naprav, na primer mobilnih telefonov. Ker vgrajene brezžične kartice delujejo v okviru smernic varnostnih standardov in priporočil za radijske frekvence, je družba Lenovo prepričana, da je njihova uporaba povsem varna. Ti standardi in priporočila Dodatek A. Regulatorne informacije...

 • Page 148: Lokacija Brezžičnih Anten Ultraconnect

  izražajo strokovno mnenje in so rezultat dela odborov in komisij znanstvenikov, ki nenehno preučujejo in interpretirajo obsežno raziskovalno literaturo. V določenih razmerah ali okolju lahko lastnik objekta ali odgovorni zastopnik organizacije omeji uporabo vgrajenih brezžičnih kartic. Med te primere sodijo: •...

 • Page 149: Iskanje Obvestil O Predpisih Za Brezžično Omrežje

  4A994.b. Ta izdelek se lahko znova izvozi, razen v države pod embargom na seznamu držav EAR E1. Obvestila o elektronskem sevanju Naslednje informacije se nanašajo na prenosnik ThinkPad X131e. Izjava Zvezne komisije za komunikacije o skladnosti This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

 • Page 150: Izjava O Skladnosti Emisij S Kanadskimi Industrijskimi Standardi Za Razred B

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 151: Izjava O Skladnosti Za Razred B Za Korejo

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 152

  Vodič za uporabnika...

 • Page 153: Dodatek B. Oeeo In Izjava O Recikliranju

  Podjetje Lenovo vzpodbuja lastnike opreme informacijske tehnologije, da odgovorno reciklirajo svojo opremo, ki ta ni več potrebna. Lenovo ponuja različne programe in storitve, ki bodo lastnikom opreme v pomoč pri recikliranju izdelkov informacijske tehnologije. Informacije o ponudbah za recikliranje izdelkov so na voljo na spletnem mestu družbe Lenovo http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/.

 • Page 154: Informacije O Recikliranju Za Brazilijo

  Lenovo. Če ste baterijo zamenjali sami in želite zdaj zavreči odsluženo litijevo baterijo, jo izolirajte z vinilnim trakom, pokličite svojega prodajalca in sledite njegovim navodilom. Če uporabljate računalnik Lenovo doma in želite zavreči litijevo baterijo, morate upoštevati lokalne predpise in pravila.

 • Page 155: Informacije O Recikliranju Baterije V Tajvanu

  škodljivih učinkov baterij in akumulatorjev na okolje in zdravje ljudi, ki jih povzročajo morebitne nevarne snovi v njih. Informacije o ustreznem zbiranju in ravnanju so na voljo na naslovu: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informacije o recikliranju baterije v Tajvanu Informacije o recikliranju baterije v Združenih državah in Kanadi...

 • Page 156

  Vodič za uporabnika...

 • Page 157: Dodatek C. Informacije O Oznaki Energy Star Za Določene Modele

  Windows Help and Support (Pomoč in podpora Windows) v računalniku. Funkcija Wake on LAN je ob odpremi računalnika Lenovo iz tovarne omogočena in nastavitev ostane v veljavi tudi, ko je računalnik v stanju spanja. Če funkcije Wake on LAN ne želite imeti omogočene, ko je računalnik v stanju spanja, lahko zmanjšate porabo elektrike in podaljšate čas, ko je računalnik v stanju spanja, tako da...

 • Page 158

  5. Kliknite zavihek Power Management (Upravljanje napajanja). 6. Počistite potrditveno okence Allow this device to wake the computer (Dovoli tej napravi, da zbudi računalnik). 7. Kliknite OK (V redu). Vodič za uporabnika...

 • Page 159: Dodatek D. Opombe

  Navedbe izdelkov, programov ali storitev Lenovo ne pomenijo, da je dovoljena uporaba samo teh izdelkov, programov ali storitev. Namesto njih lahko uporabite katerikoli enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši pravic do intelektualne lastnine Lenovo. Uporabnik je dolžan, da ovrednoti in preveri delovanje vsakega drugega izdelka, programa ali storitve.

 • Page 160

  Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel in Intel SpeedStep sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Intel Corporation ali njegovih podružnic v Združenih državah Amerike in drugih državah. Microsoft, Windows, Bing in BitLocker so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. AMD in AMD-V sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Advanced Micro Devices, Inc.

 • Page 162

  Številka dela: Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: