Download Print this page

Dicota Optical USB Notebook Mouse User Manual page 19

Dicota optical usb notebook mouse user's guide
Hide thumbs

Advertisement

Wyłączenia
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą się zmienić bez powiado-
mienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności ani nie daje gwarancji
(wyrażonych czy domniemanych) odnośnie zawartości niniejszej dokumen-
tacji i w żadnym wypadku nie odpowiada za jakiekolwiek wynikłe, przypad-
kowe lub niebezpośrednie straty. Bez ograniczenia praw autorskich, żadna
część tego dokumentu nie może być reprodukowana, przechowywana lub
wprowadzana do systemu powielania ani przesyłana w żadnej postaci i w
żaden sposób (elektroniczny, mechaniczny, za pomocą fotokopiowania,
nagrywania ani inny) w żadnym celu bez wyraźnej zgody ze strony pro-
ducenta.
Obsługa klienta:
W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z urządzeniem, prosimy
skontaktować się z naszym lokalnym przedsiębiorcą, partnerem lub dile-
rem handlowym, lub przesłać swoje zapytanie na adres email: info@dicota.
com.
2-letnia gwarancja. Kompletną treść naszej gwarancji można znaleźć na
stronie: www.dicota.com.
Wszystkie wyżej wymienione produkty i oprogramowanie są zarejestrowa-
nymi znakami ich właściciela. Błędy wykluczone.
N1879
This symbol (crossed out bin wheelie symbol according to
WEEE Annex IV) indicates separate collection of waste elec-
trical and electronic equipment in the EU countries. Please do
not throw the equipment into the domestic refuse. Please use
the return and collection systems available in your country for
the disposal of this product.
19

Advertisement

loading

  Related Manuals for Dicota Optical USB Notebook Mouse

  Related Products for Dicota Optical USB Notebook Mouse