Download Print this page

Dicota Optical USB Notebook Mouse User Manual page 18

Dicota optical usb notebook mouse user's guide
Hide thumbs

Advertisement

polish
Przewodnik użytkownika:
Komputer: PC lub Notebook z portem USB
System operacyjny: Windows® 98*, 2000, ME, XP
Zasilanie: 5 VDC, 100mA
Instalacja
Podłącz mysz do wolnego portu USB w komputerze. Funkcja Plug & Play
umożliwi łatwą instalację myszy, podczas której nie będą wymagane żadne
dodatkowe sterowniki. Mysz będzie gotowa do użycia zaraz po instalacji.
*Niektórzy użytkownicy systemu Windows 98 będą musieli zainstalować
sterownik USB przed podłączeniem myszy. Należy w tym celu włożyć płytę
Windows 98 do napędy CD w komputerze. Następnie system Windows 98
przeprowadzi instalację automatycznie.
Certyfikaty
FCC
Niniejszy sprzęt został przetestowany pod względem założeń rozdziału 15
przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm war-
unkom:
• to urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń
• to urządzenie musi akceptować wszelkie powszechnie przyjęte zakłócenia,
łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.
Certyfikat CE
Niniejszy sprzęt został przetestowany pod względem zgodności z dyrektywą
98/336/EEC dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej i spełnia nor-
my EN 55022 oraz EN 55024.
18

Advertisement

loading

  Related Manuals for Dicota Optical USB Notebook Mouse

  Related Products for Dicota Optical USB Notebook Mouse