Download Print this page

Dicota Optical USB Notebook Mouse User Manual page 12

Dicota optical usb notebook mouse user's guide
Hide thumbs

Advertisement

czech / slovakian
Vhodné pro:
Hardware: PC nebo notebook s USB portem
®
OS: Windows
98*, 2000, ME, XP
Výkon: 5 VDC, 100 mA
Instalace
Připojte myš k Vašemu notebooku (USB port) a počkejte až funkce Plug
& Play sama nainstaluje vhodný ovladač. (Již nepotřebujete žádné složité
instalace). Po ukončení instalace můžete s myší rovnou pracovat.
*Pokud používáte Windows 98 – může se stát, že po Vás bude systém
vyžadovat klasickou instalaci ovladače. V takovém případě stačí použít
přiložené CD, které automaticky doinstaluje ovladač pro myš.
Certifikáty
FCC
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno že plně odpovídá limitům ve
shodě s částí 15 bezpečnostních pravidel certifikátu FCC. Tyto limity jsou
stanoveny pro zajištění dostatečné ochrany proti škodlivému působení při
instalaci v uzavřených prostorách.
CE
Toto zařízení je ve shodě s požadavky následujících předpisů a nařízení
ECD, v souladu s elektromagnetickou kompatibilitou (89/336/EEC) a EN
55 022: Třídy B
12

Advertisement

loading

  Related Manuals for Dicota Optical USB Notebook Mouse

  Related Products for Dicota Optical USB Notebook Mouse