Black & Decker BXAF3500E Instructions For Use Manual

Black & Decker BXAF3500E Instructions For Use Manual

Hide thumbs Also See for BXAF3500E:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BXAF3500E
www.blackanddecker.eu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker BXAF3500E

 • Page 1 BXAF3500E www.blackanddecker.eu...
 • Page 3 Fig. 1...
 • Page 4 (Original instructions) ENGLISH they do not play with the appliance. Air fryer BXAF3500E ♦ Do not use the appliance in asso- ciation with a programmer, timer Dear customer, or other device that automatically Many thanks for choosing to purchase a BLACK+DECKER brand product.
 • Page 5 (Original instructions) ENGLISH from other heat sources and contact with water. ♦ Store this appliance out of reach of children and/or those w ith reduced physical, sensory, or mental cabili t ies or ♦ CAUTION: In order to prevent overheating do not cover w ho are unfamiliarwith its use the appliance.
 • Page 6: Warrantyand Technical Assistance

  (Original instructions) ENGLISH ♦ To start heating, press the on button ♦ If the appliance is not kept clean, its surface may deterio- rate, w hich will inevitabl y shorten the appliance’s useful ♦ NOTE: During the cooking phase, you can press the life, as w ell as making it unsafe to use.
 • Page 7 (Original instructions) ENGLISH Table of recommendations ♦ The table below contains common settings that may be of use to y ou. ♦ Note: these settings are merely indi c ative. Foodstuffs can v ary in origin, size, shape and brand, so we cannot guarantee the best settings for any specific food.
 • Page 8 (Original instructions) ENGLISH Table of recommendations ♦ The table below contains common settings that may be of use to y ou. ♦ Note: these settings are merely indi c ative. Foodstuffs can v ary in origin, size, shape and brand, so we cannot guarantee the best settings for any specific food.
 • Page 9: Advarsler Og Sikkerhedsinstruktioner

  DANSK ♦ Denne enhed er ikke et legetøj. Airfryer BXAF3500E Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med Kære kunde, enheden. Tak for din beslutning om at købe enBLACK+DECKER- enhed. ♦ Betjen ikke dette apparat via en...
 • Page 10 DANSK ♦ Kontrollér tilstanden af ledningen. Beskadigede el l er BESKRIVELSE sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk A Digital touch skærm stød. 1 ON/OFF / Start / Pause ♦ Rør ikke vedstikket med vådehænder. 2 Opv armnings- og dri f tsindikatorl y s ♦...
 • Page 11 DANSK BRUGSVEJLEDNING • Tjek om maden er klar. • Hv is ikke, sæt den tilbage i enheden, og programmér timeren til at stege et par minutter mere. Før brug: • Når maden er færdig, fjern hele y derbeholderenfra ♦ Sørg for, at du har fjernet al emballage, både udvendigt enheden.
 • Page 12 DANSK FEJL OG MANGLER ♦ Tag apparatet til en autoriseret teknisk supportservice, hvis der opstår problemer. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere produktet, da det kan v ære farligt. For EU-versioner af produktet og/eller for lande, hvor disse regler gælder: Økologi og genbrug af produktet ♦...
 • Page 13 DANSK Tabel med anbefalinger ♦ Tabellen nedenfor indeholder almindelige indstillinger, som kan være hjælpsomme for dig. ♦ Bemærk: disse indstillinger er kun vejledende. Fødevarer kan variere i oprindelse, størrelse, form og mærke, så vi kan ikke garantere de bedste indstillinger for en bestemt fødev are. MIN-MAX TID (min) TEMPERATUR...
 • Page 14 (Übersetzung aus den ursprünglichen anweisungen) DEUTSCH oder Wartungsarbeiten am Gerät Heißluftfritteuse BXAF3500E vornehmen, sofern sie nicht älter als 8 Jahre alt sind und von einem Sehr geehrte Kunden, Erwachsenen beaufsichtigt werden. w ir danken Ihnen für Ihre Entscheidung, ein BLACK+DEC- KER Gerät zu kaufen.
 • Page 15 (Übersetzung aus den ursprünglichen anweisungen) DEUTSCH ♦ Achten Sie darauf, dass das elektrische Kabel nicht B Luftaustritt getreten oder zerknittert w ird. C Stromkabel und Stecker D Äußeres Gefäß ♦ Achten Sie darauf, dass das elektrische Verbindungska- E Frittierkorb bel nicht mit heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt. F Schutz des Öffnungsknopfes des Korbes ♦...
 • Page 16 (Übersetzung aus den ursprünglichen anweisungen) DEUTSCH ♦ Öffnen Sie den Korb und geben Sie die Zutaten, die Si e ♦ Stellen Sie den Frittierkorb auf eine geeignete, hitzebes- frittieren, braten oder kochen w ollen, in den Korb. tändige Unterlage. ♦ Setzen Sie den Behälter w ieder in das Gerät ein. ♦...
 • Page 17 (Übersetzung aus den ursprünglichen anweisungen) DEUTSCH Für die EU-Ausführungen des Produkts und/oder für Länder, in denen diese Vors- chriften anzuwenden sind: Ökologie und recycling des produkts ♦ Die zur Herstellung des Verpackungsmateri a ls dieses Geräts v erwendeten Materialien sind im Sammel-, Klas- sifizierungs- und Recyclingsystem integriert.
 • Page 18 (Übersetzung aus den ursprünglichen anweisungen) DEUTSCH Tabelle mit Empfehlungen ♦ Die folgende Tabelle enthält allgemei n e Konfigurationsparameter, die nützlich für Sie sein können. ♦ Hinw eis: Bitte beachten Sie, dass dieseParameter nur Richt w erte sind. Lebensmittel können unterschiedlicher Her- kunft, Größe, Form und Marke sein.
 • Page 19: Consejos Y Advertencias De Seguridad

  (Traducción de instrucciones originales) ESPAÑOL mayores de 8 años y tengan la Freidora de Aire BXAF3500E supervisión de un adulto. ♦ Este aparato no es un juguete. Los Distinguido cliente: niños deben estar bajo vigilancia Le agradecemos que sehaya decididopor la compra de...
 • Page 20: Modo De Empleo

  (Traducción de instrucciones originales) ESPAÑOL ♦ No tocar la clav ijade conexión con las manos mojadas. accesorios descritos anteriormente, éstos también pueden adquirirse por separado en los Servicios de Asistencia ♦ No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija Técnica.
 • Page 21 (Traducción de instrucciones originales) ESPAÑOL Temperatura y tiempo Protector térmico de seguridad: ♦ Podrá modificar la temperatura y el tiempo seleccionan- ♦ El aparato di s pone de un dispositi v o térmi c o de seguri- do su botón los símbolos +/- dad que protege el aparato de cualquier sobrecal e nta- miento.
 • Page 22: Garantía Y Asistencia Técnica

  (Traducción de instrucciones originales) ESPAÑOL Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una v ez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
 • Page 23 (Traducción de instrucciones originales) ESPAÑOL Tabla de recomendaciones ♦ La tabla que aparece a continuaci ó n contiene parámetros comunes de configuraci ó n que pueden serle útiles. ♦ Nota: tenga en cuenta que estos parámetros son meramente indicati v os. Los alimentos pueden serde origen, tamaño, forma y marcas diferentes, por lo que no podemos garantizar los mejores parámetros para alimentos específicos.
 • Page 24 België/Belgique Stanley Black & Decker Belgium BVBA w ww.blackanddecker.be Egide Walschaertsstraat 16 enduser.BE@SBDinc.com 2800 Mechelen Tel - NL. +32 15 47 37 65 Tel – FR. +32 15 47 37 66 Bulgaria office.bucharest@sbdinc.com Stanley Black&Decker Polska Bucharest Branch Phoenicia Business Center Tel.
 • Page 25 “Black & Decker www.bl a ckanddecker.co.uk & Republic Of Slough, Berkshire SL1 3YD emeaservi c e@sbdinc.com Ireland Tel. 01753 511234 210 Bath Road “ ENGINEERING AND TECHNOLOGYFOR LIFE, S.L. Av da. Barcelona s/n Oliana, 25790, Spain BXAF3500E Black and Decker REV. 24/02/21...

Table of Contents