Makita DFL083F Instruction Manual

Makita DFL083F Instruction Manual

Cordless angle screwdriver
Hide thumbs Also See for DFL083F:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Angle Screwdriver
Bezprzewodowa wkrętarka
PL
kątowa
Akkumulátoros
HU
sarok-csavarbehajtó
Akumulátorový uhlový
SK
skrutkovač
Akumulátorový úhlový
CS
šroubovák
Бездротовий кутовий
UK
шурупокрут
Maşină de înşurubat
RO
unghiulară cu acumulator
Akku-Winkelschrauber
DE
DFL083F
DFL125F
DFL204F
DFL302F
DFL403F
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
4
12
22
31
39
47
57
66

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DFL083F

 • Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI kątowa Akkumulátoros HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV sarok-csavarbehajtó Akumulátorový uhlový NÁVOD NA OBSLUHU skrutkovač Akumulátorový úhlový NÁVOD K OBSLUZE šroubovák Бездротовий кутовий ІНСТРУКЦІЯ З шурупокрут ЕКСПЛУАТАЦІЇ Maşină de înşurubat MANUAL DE INSTRUCŢIUNI unghiulară cu acumulator Akku-Winkelschrauber BETRIEBSANLEITUNG DFL083F DFL125F DFL204F DFL302F DFL403F...
 • Page 2 Fig.1 70%-100% 50%-70% 35%-50% 20%-35% Fig.4 0%-20% Fig.2 Fig.5 Fig.3 Fig.6...
 • Page 3 Fig.7 Fig.11 Fig.12 Fig.8 Fig.13 Fig.9 Fig.10...
 • Page 4: Specifications

  The typical A-weighted noise level determined accord- ing to EN62841-2-2: WARNING: Wear ear protection. Model DFL083F WARNING: The noise emission during actual Sound pressure level (L ) : 70 dB(A) or less use of the power tool can differ from the declared...
 • Page 5: Safety Warnings

  The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- The term "power tool" in the warnings refers to your mined according to EN62841-2-2: mains-operated (corded) power tool or battery-operated Model DFL083F (cordless) power tool. Work mode: screwdriving without impact Cordless screwdriver safety warnings Vibration emission (a ) : 2.5 m/s...
 • Page 6: Functional Description

  If the cartridge does not slide in easily, it is Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that not being inserted correctly. have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. 6 ENGLISH...
 • Page 7: Overload Protection

  Checking the remaining battery Switch action capacity (BL1460A) WARNING: Before installing the battery car- ► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button tridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to NOTE: Depending on the conditions of use and the the "OFF"...
 • Page 8 LED indicator / Beeper ► Fig.6: 1. LED indicator LED indicator / Beeper on the tool shows the following functions. For model DFL083F Function Status of the tool Status of the LED indicator/beeper Action to be taken LED indicator Beeper Check of the LED indi-...
 • Page 9 Motor failure detection Motor failure has been Blinks in red and green A series of short beeps Ask your local Makita detected. At this time, alternatively. Service Center for repair. tool does not work. Maintenance alarm A maintenance time has Blinks in yellow.
 • Page 10: Installing Hook

  For model DFL083F NOTICE: Make sure that the USB cover closed when fastening. 360° NOTE: Use the makita genuine USB cable to con- 300° nect your computer to the tool. Refer to the section "SPECIFICATIONS". 240° NOTE: For the application software, please contact 180°...
 • Page 11: Maintenance

  30° To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should N•m be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. 1. Range of fastening capacity 2. Rotation angle 3. Torque OPTIONAL...
 • Page 12: Dane Techniczne

  WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość emisji hałasu Hałas można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia. Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o normę EN62841-2-2: OSTRZEŻENIE: Nosić ochronniki słuchu. Model DFL083F OSTRZEŻENIE: Poziom hałasu wytwa- Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 70 dB(A) lub mniej rzanego podczas rzeczywistego użytkowania Niepewność (K): 3 dB(A) elektronarzędzia może się różnić od wartości Model DFL125F deklarowanej w zależności od sposobu użytko- Poziom ciśnienia akustycznego (L...
 • Page 13: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Drgania OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN62841-2-2: BEZPIECZEŃSTWA Model DFL083F Tryb pracy: wkręcanie bez udaru Emisja drgań (a ): 2,5 m/s lub mniej Ogólne zasady bezpiecznej Niepewność (K): 1,5 m/s eksploatacji elektronarzędzi Model DFL125F Tryb pracy: wkręcanie bez udaru Emisja drgań (a ): 2,5 m/s lub mniej OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z Niepewność (K): 1,5 m/s ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, Model DFL204F instrukcjami, ilustracjami i danymi technicz- Tryb pracy: wkręcanie bez udaru...
 • Page 14 NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub 12. Używać akumulatorów tylko z produktami niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie podanych w niniejszej instrukcji obsługi może akumulatorów w niezgodnych produktach może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub wyciek elektrolitu.
 • Page 15: Opis Działania

  Podczas eksploatacji OPIS DZIAŁANIA Gdy urządzenie zostaje włączone, zapalają się kontrolki wskazujące stan naładowania akumulatora. Gdy urzą- PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do regu- dzenie zostaje wyłączone, po upływie około 5 sekund lacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, że jest wyłącza się również kontrolka. ono wyłączone, a akumulator został wyjęty. Po naciśnięciu przycisku kontrolnego przy wyłączonym narzędziu lampki wskaźników włączają się na ok. 5 Wkładanie i wyjmowanie sekund, aby wskazać stan naładowania akumulatora. Jeśli pomarańczowa kontrolka miga, narzędzie zostanie akumulatora zatrzymane ze względu na niski stan naładowania aku- mulatora (mechanizm samoczynnego zatrzymywania). Wówczas należy naładować akumulator lub zastoso- PRZESTROGA: Przed włożeniem lub wyjęciem wać inny, naładowany akumulator.
 • Page 16 Działanie przełącznika zmiany kierunku obrotów ► Rys.4: 1. Dźwignia przełącznika zmiany kierunku obrotów PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze sprawdzić ustawiony kierunek obrotów. PRZESTROGA: Przełącznika zmiany kie- runku obrotów można użyć tylko po całkowitym zatrzymaniu narzędzia. Zmiana kierunku obro- tów przed zatrzymaniem się narzędzia grozi jego uszkodzeniem. PRZESTROGA: Gdy narzędzie nie jest uży- wane, należy zawsze ustawić...
 • Page 17 Wskaźnik LED/sygnał dźwiękowy ► Rys.6: 1. Wskaźnik LED Wskaźnik LED/sygnał dźwiękowy na narzędziu wskazuje następujące funkcje. Dla modelu DFL083F Funkcja Stana narzędzia Stan wskaźnika LED/sygnału dźwiękowego Wymagane działanie Wskaźnik LED Sygnał dźwiękowy Kontrola działania Po zamontowaniu Wskaźnik świeci się Seria bardzo krótkich – wskaźnika LED, lampki i akumulatora narzędzie najpierw na zielono, a sygnałów dźwiękowych sygnału dźwiękowego sprawdza działanie następnie na czerwono. wskaźnika LED, lampki i (Potem włącza się...
 • Page 18 Wykrycie usterki silnika Wykryto usterkę silnika. Miga na przemian na Seria krótkich sygnałów Zlecić naprawę w lokal- W tym czasie narzędzie czerwono i zielono. dźwiękowych nym autoryzowanym nie będzie działało. punkcie serwisowym Makita. Alarm konserwacji Na podstawie ustawionej Miga na żółto. – Skasować alarm przy liczby przykręconych użyciu oprogramowania śrub wymagana jest aplikacyjnego. konserwacja. Alarm dotyczący Pomimo połączenia Miga na żółto.
 • Page 19 Regulacja prędkości bez obciążenia, OBSŁUGA kąta obrotów itd. Trzymać mocno narzędzie i umieścić końcówkę Za pomocą komputera można regulować prędkość bez nasadową na śrubie lub nakrętce. Następnie włącz obciążenia, liczbę obrotów itd. Zainstalować oprogra- narzędzie. Kiedy sprzęgło się wyłączy, silnik zatrzyma mowanie na komputerze i połączyć go z narzędziem za się automatycznie. Następnie należy zwolnić spust pomocą kabla USB. przełącznika. ► Rys.11: 1. Kabel USB 2. Klapka USB 3. Port USB WSKAZÓWKA: Trzymać narzędzie tak, aby kwa- dratowy zabierak był skierowany prosto na śrubę UWAGA: Dopilnować, aby klapka USB była lub nakrętkę, w przeciwnym razie śruba lub nakrętka zamknięta podczas dokręcania. mogą ulec uszkodzeniu. WSKAZÓWKA: Aby podłączyć komputer do narzędzia, należy używać oryginalnego kabla USB firmy Makita. Należy zapoznać się z sekcją „DANE TECHNICZNE”. WSKAZÓWKA: Aby uzyskać oprogramowanie, należy skontaktować się z przedstawicielem handlo- wym firmy Makita. 19 POLSKI...
 • Page 20 Dla modelu DFL302F Zakresy wydajności dokręcania Używaj narzędzia w obrębie dopuszczalnego zakresu wydajności dokręcania. Jeżeli narzędzie będzie uży- 360° wane powyżej dopuszczalnego zakresu, sprzęgło nie 300° będzie działać. Wtedy narzędzie nie zapewnia wystar- czającego momentu dokręcania. 240° 180° Dla modelu DFL083F 120° 60° 30° 360° 300° N•m 240° 1. Zakres dokręcania 2. Kąt obrotów 3. Moment 180° obrotowy 120° 60° Dla modelu DFL403F 30° N•m 360° 1. Zakres dokręcania 2. Kąt obrotów 3. Moment 300°...
 • Page 21: Akcesoria Opcjonalne

  W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. • Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita •...
 • Page 22: Részletes Leírás

  MEGJEGYZÉS: A zajkibocsátás értékének segítsé- gével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke. A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN62841-2-2 szerint meghatározva: FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt! DFL083F típus FIGYELMEZTETÉS: A szerszám zajkibocsá- Hangnyomásszint (L ): 70 dB(A) vagy kisebb tása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott Bizonytalanság (K): 3 dB(A) értéktől a használat módjától, különösen a feldol- DFL125F típus...
 • Page 23: Biztonsági Figyelmeztetés

  Őrizzen meg minden figyelmez- Vibráció tetést és utasítást a későbbi tájé- A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) kozódás érdekében. az EN62841-2-2 szerint meghatározva: A figyelmeztetésekben szereplő "szerszámgép" kife- DFL083F típus jezés az Ön hálózatról (vezetékes) vagy akkumulá- Üzemmód: behajtás ütés nélkül torról (vezeték nélküli) működtetett szerszámgépére Rezgéskibocsátás (a ): 2,5 m/s vagy kisebb vonatkozik. Bizonytalanság (K): 1,5 m/s DFL125F típus Az akkumulátoros csavarbehajtóra Üzemmód: behajtás ütés nélkül...
 • Page 24: A Működés Leírása

  Az akkumulátor ártalmatlaní- tásakor tartsa be a helyi előírásokat. VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort. jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor...
 • Page 25 Az akkumulátor töltöttségének A kapcsoló használata ellenőrzése (BL1460A) FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt behelyezi az ► Ábra2: 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb akkumulátort a szerszámba, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsológomb hibátlanul működik és MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a kör- felengedéskor „OFF” állásba áll-e. nyezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől. ► Ábra3: 1. Kapcsológomb A szerszám bekapcsolásához húzza meg a kap- Töltéskor csológombot. A megállításához engedje el a kapcsológombot.
 • Page 26 LED jelzőlámpa/hangjelző ► Ábra6: 1. LED jelzőlámpa A szerszámon található LED jelzőlámpa/hangjelző a következő funkciókat látja el. Az DFL083F típushoz Funkció A szerszám állapota A LED jelzőlámpa/hangjelző állapota Teendő LED jelzőlámpa Hangjelző A LED jelzőlámpa, Amikor behelyezi az Először zölden, majd Nagyon rövid hangjelzé- – a lámpa és a hang- akkumulátort, a szer- pirosan világít. sek sorozata jelzés működésének...
 • Page 27 Motorhiba érzékelése A szerszám motorhibát Pirosan és zölden válta- Rövid hangjelzések Javításért fordul- észlelt. A szerszám nem kozva villog. sorozata jon a helyi Makita működik. szervizközponthoz. Karbantartási Az előre megadott Sárgán villog. – A szoftver segítségével figyelmeztetés számú behúzott csavar állítsa alaphelyzetbe a elérésével eljött a kar-...
 • Page 28 ► Ábra11: 1. USB-kábel 2. USB fedele 3. USB-port MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy az USB fedele csavarozás közben zárva legyen. MEGJEGYZÉS: A számítógépe és a szerszám összekötéséhez használjon eredeti Makita USB- kábelt. Olvassa el a „MŰSZAKI ADATOK” részt. MEGJEGYZÉS: Az alkalmazásszoftverrel kapcsolat- ban érdeklődjön Makita értékesítési képviselőjénél. 28 MAGYAR...
 • Page 29 DFL302F típus esetén A meghúzási teljesítmény határai A szerszámot a meghúzási teljesítmény határain belül használja. Ha szerszámot a határokon kívül használja, 360° a tengelykapcsoló nem fog működni. Ezenkívül a szer- 300° szám képtelen elegendő meghúzási nyomatékot leadni. 240° DFL083F típus esetén 180° 120° 60° 360° 30° 300° N•m 240° 180° 1. A meghúzási teljesítmény tartománya 2. Forgási szög 120° 3. Nyomaték 60° 30° DFL403F típus esetén N•m 1. A meghúzási teljesítmény tartománya 2. Forgási szög 360°...
 • Page 30 Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita...
 • Page 31: Technické Špecifikácie

  Typická hladina akustického tlaku záťaže A určená VAROVANIE: Používajte ochranu sluchu. podľa štandardu EN62841-2-2: VAROVANIE: Emisie hluku sa môžu počas Model DFL083F skutočného používania elektrického nástroja odli- Úroveň akustického tlaku (L ) : 70 dB (A) alebo menej šovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti Odchýlka (K): 3 dB (A) od spôsobov používania náradia a najmä...
 • Page 32: Bezpečnostné Varovania

  Všetky výstrahy a pokyny si Vibrácie odložte pre prípad potreby v Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) budúcnosti. určená podľa štandardu EN62841-2-2: Pojem „elektrický nástroj“ sa vo výstrahách vzťahuje na Model DFL083F elektricky napájané elektrické nástroje (s káblom) alebo Režim činnosti: skrutkovanie bez rázov batériou napájané elektrické nástroje (bez kábla). Emisie vibrácií (a ) : 2,5 m/s alebo menej Odchýlka (K): 1,5 m/s Bezpečnostné...
 • Page 33 Akumulátor neskratujte: POZOR: Používajte len originálne akumu- Nedotýkajte sa konektorov žiadnym vodi- látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, vým materiálom. ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených Neskladujte akumulátor v obale s inými batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný kovovými predmetmi, napríklad klincami, požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. mincami a pod. Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti Akumulátor nevystavujte vode ani dažďu.
 • Page 34 Kontrola zvyšnej kapacity Zapínanie akumulátora (BL1460A) VAROVANIE: Pred vložením akumulátora do ► Obr.2: 1. Indikátory 2. Tlačidlo kontroly nástroja sa vždy presvedčite, či spúšťací spínač funguje správne a po uvoľnení sa vráti do pozície POZNÁMKA: V závislosti od podmienok používania „OFF“. a v závislosti od okolitej teploty sa môže zobrazenie mierne odlišovať od skutočnej kapacity. ► Obr.3: 1. Spúšťací spínač Nástroj spustíte jednoduchým stlačením spúšťacieho Pri nabíjaní spínača. Nástroj zastavíte uvoľnením spúšťacieho spínača.
 • Page 35 Indikátor LED/zvuková signalizácia ► Obr.6: 1. Indikátor LED Indikátor LED/zvuková signalizácia na nástroji ukazuje nasledujúce funkcie. Pre model DFL083F Funkcia Stav nástroja Stav indikátora LED/zvuková signalizácia Potrebný úkon Indikátor LED Zvuková signalizácia Skontrolujte funkčnosť Po nainštalovaní akumu- Najskôr sa rozsvieti Séria veľmi krátkych – indikátora LED, svetla a látora nástroj skontroluje...
 • Page 36 Detekcia poruchy motora Zistila sa porucha Striedavo bliká červený Séria krátkych pípnutí O opravu požiadajte motora. V tejto situácii a zelený indikátor. miestne servisné stre- nástroj nefunguje. disko spoločnosti Makita. Upozornenie údržby Nastal čas údržby podľa Bliká žltý indikátor. – Vynulujte upozornenia dopredu nastaveného pomocou aplikačného počtu utiahnutých skrutiek. softvéru. Upozornenie, že dátová...
 • Page 37 Nástroj používajte v rámci limitov kapacity uťahovania. Pri použití nástroja mimo týchto limitov spojka nebude Pomocou počítača môžete nastaviť otáčky pri chode naprázdno, fungovať. A nástroj nebude schopný vyvinúť dostatočný počet otáčok nástroja atď. Nainštalujte do počítača aplikačný uťahovací moment. softvér a pomocou kábla USB prepojte počítač s nástrojom. ► Obr.11: 1. Kábel USB 2. Kryt USB 3. Port USB Pre model DFL083F UPOZORNENIE: Pri uťahovaní skontrolujte, či je zatvorený kryt USB. 360° POZNÁMKA: Pomocou originálneho kábla USB od 300° spoločnosti Makita prepojte počítač s nástrojom. Pozrite si časť „TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE“. 240°...
 • Page 38: Voliteľné Príslušenstvo

  BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské N•m servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. 1. Rozsah kapacity uťahovania 2. Uhol otáčania 3. Krútiaci moment VOLITEĽNÉ Pre model DFL302F PRÍSLUŠENSTVO 360° POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v 300° tomto návode, doporučujeme používať toto prí- 240° slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- 180° stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať 120° len na účely pre ne stanovené. 60° 30°...
 • Page 39 Nářadí je určeno ke šroubování do dřeva, kovů a plastů. sebou. Hlučnost POZNÁMKA: Hodnotu(y) deklarovaných emisí hluku lze také použít k předběžnému posouzení míry expo- zice vibracím. Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN62841-2-2: VAROVÁNÍ: Model DFL083F Používejte ochranu sluchu. Hladina akustického tlaku (L ): 70 dB(A) nebo méně VAROVÁNÍ: Emise hluku se při používání Nejistota (K): 3 dB(A) elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od Model DFL125F deklarované(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na Hladina akustického tlaku (L...
 • Page 40: Bezpečnostní Výstrahy

  Všechna upozornění a pokyny si Vibrace uschovejte pro budoucí potřebu. Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) Pojem „elektrické nářadí" v upozorněních označuje určená podle normy EN62841-2-2: elektrické nářadí, které se zapojuje do elektrické sítě, Model DFL083F nebo elektrické nářadí využívající akumulátory. Pracovní režim: šroubování bez příklepu Bezpečnostní varování k Emise vibrací (a ): 2,5 m/s nebo méně Nejistota (K): 1,5 m/s akumulátorovému šroubováku Model DFL125F Pracovní režim: šroubování bez příklepu Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu Emise vibrací (a...
 • Page 41: Popis Funkcí

  Před nasazením či sejmutím daci akumulátoru postupujte podle místních akumulátoru nářadí vždy vypněte. předpisů. UPOZORNĚNÍ: 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- Při nasazování či snímání cifikovanými společností Makita. Instalace akumulátoru pevně držte nářadí i akumulátor. akumulátoru do nevyhovujících výrobků může V opačném případě vám může nářadí nebo akumu- způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo látor vyklouznout z rukou a mohlo by dojít k jejich únik elektrolytu.
 • Page 42: Během Provozu

  Zjištění zbývající kapacity Používání spouště akumulátoru (BL1460A) VAROVÁNÍ: Před vložením akumulátoru do ► Obr.2: 1. Kontrolky 2. Tlačítko kontroly nářadí vždy zkontrolujte správnou funkci spouště, a zda se po uvolnění vrací do vypnuté polohy. POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se může mírně lišit od skutečné kapacity v závislosti na ► Obr.3: 1. Spoušť podmínkách používání a teplotě prostředí. Chcete-li nářadí uvést do chodu, stačí stisknout spoušť.
 • Page 43 Diodový ukazatel / bzučák ► Obr.6: 1. Diodový ukazatel Diodový ukazatel / bzučák na nástroji signalizuje následující funkce. Pro model DFL083F Funkce Stav nástroje Stav diodového ukazatele / bzučáku Prováděná činnost Diodový ukazatel Bzučák Zkontrolujte funkce Když je nainstalován Rozsvítí se nejprve Sled velmi krátkých – diodového ukazatele, akumulátor, zkontroluje zeleně, potom červeně. pípnutí pracovního osvětlení a nástroj diodový...
 • Page 44 Sled krátkých pípnutí Okamžitě vyjměte zahřál a nástroj se akumulátor a nechejte zastavil. nástroj zchladnout. Detekce poruchy motoru Byla zjištěna porucha Bliká střídavě červeně Sled krátkých pípnutí Požádejte o opravu v motoru. V této chvíli a zeleně. místním servisním stře- nástroj nepracuje. disku firmy Makita. Výstraha: nutná údržba Je čas na údržbu dle Bliká žlutě. – Výstrahu resetujte přednastaveného počtu pomocí softwarové zašroubovaných šroubů. aplikace. Výstraha nedostupné Výměna dat mezi počí- Bliká žlutě. – Restartujte softwarovou datové komunikace tačem a nástrojem je...
 • Page 45: Práce S Nářadím

  Limity utahování Pomocí počítače můžete přizpůsobit otáčky bez Používejte nástroj v rámci limitů utahování. Použijete-li zatížení, počet otáček a další parametry nástroje. nástroj mimo tyto limity, spojka nebude pracovat. V Nainstalujte softwarovou aplikaci do svého počítače a takovém případě nástroj není schopen dodat dosta- spojte ho s nástrojem pomocí kabelu USB. tečný utahovací moment. ► Obr.11: 1. Kabel USB 2. Kryt USB 3. Port USB Pro model DFL083F POZOR: Přesvědčte se, že je kryt USB během utahování zavřený. POZNÁMKA: K připojení počítače k nářadí pou- 360° žijte originální kabel USB značky Makita. Viz část 300° „SPECIFIKACE“. 240° POZNÁMKA: Ohledně softwarové aplikace kontak- tujte prodejce společnosti Makita.
 • Page 46: Volitelné Příslušenství

  N•m seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím 1. Rozsah kapacit upnutí 2. Úhel otáčení 3. Utahovací náhradních dílů Makita. moment Pro model DFL302F VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 360° 300° UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané 240° v tomto návodu doporučujeme používat násle- 180° dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí 120° zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro 60° stanovené účely. 30° Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen- N•m ství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.
 • Page 47: Технічні Характеристики

  вання й може використовуватися для порівняння Інструмент призначено для вкручування гвинтів у одного інструмента з іншим. деревину, метал та пластмасу. ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму може також Шум використовуватися для попереднього оцінювання впливу. Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, визначений відповідно до стандарту EN62841-2-2: ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користуйтеся засобами Модель DFL083F захисту органів слуху. Рівень звукового тиску (L ): 70 дБ (A) чи менше ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов Похибка (K): 3 дБ (A) використання рівень шуму під час фактичної Модель DFL125F роботи електроінструмента може відрізня- Рівень звукового тиску (L ): 70 дБ (A) чи менше тися від заявленого значення вібрації; осо- Похибка (K): 3 дБ (A)
 • Page 48 Вібрація ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ Загальна величина вібрації (векторна сума трьох напрямків) визначена згідно з EN62841-2-2: БЕЗПЕКИ Модель DFL083F Режим роботи: безударне загвинчування Вібрація (a ): 2,5 м/с або менше Загальні застереження щодо Похибка (K): 1,5 м/с техніки безпеки при роботі з Модель DFL125F Режим роботи: безударне загвинчування електроінструментами Вібрація (a ): 2,5 м/с або менше Похибка (K): 1,5 м/с ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Модель DFL204F Уважно ознайомтеся з Режим роботи: безударне загвинчування усіма попередженнями про дотримання правил...
 • Page 49 (що можливо при частому користуванні); обов’язково законодавства щодо утилізації акумуляторів. строго дотримуйтеся відповідних правил безпеки. 12. Використовуйте акумулятори лише з НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ або недотримання виробами, указаними компанією Makita. правил техніки безпеки, викладених у цій інструкції Установлення акумуляторів у невідповідні з експлуатації, може призвести до серйозних травм. вироби може призвести до пожежі, надмірного...
 • Page 50: Встановлення Та Зняття Касети З Акумулятором

  ОПИС РОБОТИ ПРИМІТКА: Якщо індикаторна лампа не горить або блимає під час заряджання, це може свідчити про несправність акумулятора. У такому разі звер- ніться до місцевого сервісного центру. ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором Під час використання знято, перед регулюванням або перевіркою функціонування інструмента. Коли інструмент увімкнений, лампи горять, показу- ючи залишковий заряд акумулятора. Якщо інстру- Встановлення та зняття касети з мент вимкнути, лампи індикації погаснуть приблизно акумулятором за 5 секунд. Якщо на вимкненому інструменті натиснути кнопку перевірки, індикаторні лампи загоряться приблизно ОБЕРЕЖНО: Завжди вимикайте інструмент на 5 секунд, показуючи рівень заряду акумулятора.
 • Page 51 Дія вимикача ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед тим як вставляти касету з акумулятором в інструмент, обов’яз- ково перевірте, чи курок вмикача спрацьовує належним чином та повертається у положення «ВИМК.», коли його відпускають. ► Рис.3: 1. Курок вмикача Щоб почати роботу з інструментом, просто натисніть курок вмикача. Щоб зупинити роботу, відпустіть курок вмикача. Робота перемикача реверсу ► Рис.4: 1. Важіль перемикача реверсу ОБЕРЕЖНО: Перед...
 • Page 52 Світлодіодний індикатор і звуковий сигнал ► Рис.6: 1. Світлодіодний індикатор Світлодіодний індикатор і звуковий сигнал виконують зазначені нижче функції. Для моделі DFL083F Функція Стан інструмента Стан світлодіодного індикатора / звукового Заходи, яких треба сигналу вжити Світлодіодний Звуковий сигнал індикатор Перевірка роботи Після встановлення Спочатку загоряється Серія дуже коротких – світлодіодного індика- касети з акумулятором зеленим, потім — чер- звукових сигналів тора, підсвічування та інструмент перевіряє воним.
 • Page 53 Швидко блимає Серія коротких звуко- Негайно зніміть касету надмірно перегрівається, червоним. вих сигналів з акумулятором й інструмент зупинився. остудіть інструмент. Виявлення несправно- Виявлена несправність По черзі блимає черво- Серія коротких звуко- Зверніться до місце- сті двигуна двигуна. У такому разі ним і зеленим. вих сигналів вого сервісного центру двигун не працює. компанії Makita для проведення ремонту. Сповіщення про необ- Необхідно виконати Блимає жовтим. – Скиньте сигнал за хідність технічного технічне обслуговування допомогою приклад- обслуговування після затягування зада- ного програмного ної кількості гвинтів. забезпечення. Сповіщення про Передача даних Блимає жовтим. – Перезапустіть при- неможливість передачі...
 • Page 54 Регулювання моменту ПРИМІТКА: Для підключення комп’ютера до інструмента використовуйте оригінальний затягування USB-кабель Makita. Див. розділ «ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». У разі затягування гвинтів для металу, шестигранних ПРИМІТКА: Щоб дізнатися про прикладне про- болтів тощо із заздалегідь визначеним моментом грамне забезпечення, зверніться до представника затягування момент затягування слід відрегулювати з продажу продукції Makita. наступним чином. Спочатку зніміть касету з акумулятором з інструмента. ЗБОРКА Послабте та зніміть гвинт, яким кріпляться кільце та кришка лампи підсвічування. ► Рис.7: 1. Гвинт 2. Кришка лампи підсвічування ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, Поверніть рукою кільце в передній частині що прилад вимкнено, а касету з акумулятором інструмента таким чином, щоб під кільцем було знято, перш ніж проводити будь-які роботи з...
 • Page 55 Для моделі DFL302F Межі потужності затягування Використовуйте інструмент у межах потужності затягування. Якщо використовувати інструмент за 360° належними межами, то зчеплення не працюватиме. 300° До того ж інструмент не зможе забезпечити достат- ній момент затягування. 240° 180° Для моделі DFL083F 120° 60° 30° 360° 300° N•m 240° 1. Діапазон потужності затягування 2. Кут повороту 180° 3. Крутний момент 120° 60° Для моделі DFL403F 30° N•m 360° 1. Діапазон потужності затягування 2. Кут повороту 300° 3. Крутний момент 240°...
 • Page 56: Технічне Обслуговування

  кольору, деформації або появи тріщин. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій...
 • Page 57 NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor Zgomot de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii. Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN62841-2-2: AVERTIZARE: Purtaţi echipament de protec- Model DFL083F ţie pentru urechi. Nivel de presiune acustică (L ): 70 dB(A) sau mai puţin AVERTIZARE: Emisiile de zgomot în timpul Marjă de eroare (K): 3 dB(A) utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de Model DFL125F valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcţie de Nivel de presiune acustică (L...
 • Page 58 Păstraţi toate avertismentele şi Vibraţii instrucţiunile pentru consultări Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) ulterioare. determinată conform EN62841-2-2: Termenul „maşină electrică” din avertizări se referă la Model DFL083F maşinile dumneavoastră electrice acţionate de la reţea Mod de lucru: înşurubare fără impact (prin cablu) sau cu acumulator (fără cablu). Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Avertismente privind siguranţa Model DFL125F pentru maşina de înşurubat cu Mod de lucru: înşurubare fără impact Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin acumulator Marjă de eroare (K): 1,5 m/s...
 • Page 59 într-un loc sigur. Respectaţi normele naţionale înainte de a ajusta sau verifica funcţionarea privind eliminarea la deşeuri a acumulatorului. maşinii. 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele specificate de Makita. Instalarea acumulatoarelor Instalarea sau scoaterea cartuşului în produse neconforme poate cauza incendii, căl- acumulatorului dură excesivă, explozii sau scurgeri de electrolit. 13. Dacă maşina nu este utilizată o perioadă lungă...
 • Page 60 Protecţie la supraîncălzire ATENŢIE: Instalaţi întotdeauna cartuşul acu- mulatorului complet, până când indicatorul roşu Când maşina/acumulatorul se supraîncălzeşte, maşina nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate se opreşte automat. În această situaţie, lăsaţi maşina/ cădea accidental din maşină provocând rănirea dum- acumulatorul să se răcească înainte de a reporni neavoastră sau a persoanelor din jur. maşina. ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului Protecţie la supradescărcare la montare. Dacă acesta nu glisează uşor, înseamnă că a fost introdus incorect. Când capacitatea acumulatorului scade, unealta se opreşte automat. În acest caz, scoateţi acumulatorul din Verificarea capacităţii disponibile a...
 • Page 61 LED indicator/semnalizator acustic ► Fig.6: 1. LED indicator LED-ul indicator/semnalizatorul acustic de pe maşină indică următoarele funcţii. Pentru modelul DFL083F Funcţie Starea maşinii Starea LED-ului indicator/semnalizatorului Acţiune necesară acustic LED indicator Semnalizator acustic Verificarea funcţionării Când este instalat Întâi se aprinde în culoa- O serie de bipuri foarte – LED-ului indicator, lămpii cartuşul acumulatorului, rea verde, apoi în roşu. scurte şi semnalizatorului maşina verifică LED-ul...
 • Page 62 Detectare defecţiune A fost detectată o defec- Emite intermitent alter- O serie de bipuri scurte Adresaţi-vă centrului motor ţiune a motorului. În nativ o lumină roșie și local de service Makita acest moment, maşina verde. pentru efectuarea nu funcţionează. reparaţiilor. Alarmă de întreţinere Este momentul pentru Emite intermitent o – Resetaţi alarma cu efectuarea întreţinerii, în lumină galbenă.
 • Page 63 NOTĂ: Ţineţi maşina cu capul de antrenare pătrat orientat perpendicular către bolţ sau piuliţă, pentru a Puteţi regla viteza fără sarcină, numărul de rotaţii etc. al nu deteriora bolţul sau piuliţa. maşinii, folosind computerul. Instalaţi software-ul aplica- ţiei în computerul dvs. şi conectaţi-l la maşină, folosind Limitele capacităţii de strângere un cablu USB. ► Fig.11: 1. Cablu USB 2. Capac USB 3. Port USB Folosiţi maşina între limitele capacităţii de strângere. NOTĂ: Asiguraţi-vă că s-a închis capacul USB în Dacă folosiţi maşina în afara limitelor, cuplajul nu va timpul strângerii. funcţiona. Iar maşina nu va putea furniza un cuplu de strângere suficient. NOTĂ: Utilizați cablul USB original Makita pentru a vă conecta computerul la mașină. Consultați secțiunea „SPECIFICAȚII”. NOTĂ: Pentru software-ul aplicaţiei, contactaţi repre- zentantul de vânzări Makita. 63 ROMÂNĂ...
 • Page 64 Pentru modelul DFL083F Pentru modelul DFL302F 360° 360° 300° 300° 240° 240° 180° 180° 120° 120° 60° 60° 30° 30° N•m N•m 1. Intervalul cuplului de strângere 2. Unghi de rotaţie 1. Intervalul cuplului de strângere 2. Unghi de rotaţie 3. Cuplu 3. Cuplu Pentru modelul DFL125F Pentru modelul DFL403F 360°...
 • Page 65: Accesorii Opţionale

  NOTĂ: Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanţe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea-...
 • Page 66: Technische Daten

  HINWEIS: Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) kann (können) auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß werden. EN62841-2-2: Modell DFL083F WARNUNG: Schalldruckpegel (L ): 70 dB (A) oder weniger Einen Gehörschutz tragen. Messunsicherheit (K): 3 dB (A) WARNUNG: Die Schallemission während der...
 • Page 67 Schwingungen SICHERHEITSWARNUNGEN Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme) Allgemeine Sicherheitswarnungen ermittelt gemäß EN62841-2-2: Modell DFL083F für Elektrowerkzeuge Arbeitsmodus: Schraubbetrieb ohne Schlag Schwingungsemission (a ): 2,5 m/s oder weniger WARNUNG: Messunsicherheit (K): 1,5 m/s Lesen Sie alle mit die- sem Elektrowerkzeug gelieferten Modell DFL125F Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Arbeitsmodus: Schraubbetrieb ohne Schlag Abbildungen und technischen Daten durch.
 • Page 68 Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur 50 Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- °C erreichen oder überschreiten kann. Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbren- worden sind, kann zum Bersten des Akkus und nen, selbst wenn er stark beschädigt oder...
 • Page 69 Im Gebrauch FUNKTIONSBESCHREIBUNG Wenn das Werkzeug eingeschaltet wird, leuchten die Lampen auf, um die Akku-Restkapazität anzuzeigen. VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor Wenn das Werkzeug ausgeschaltet wird, erlischt die der Durchführung von Einstellungen oder Lampe nach ca. 5 Sekunden. Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass Wenn Sie die Prüftaste bei ausgeschaltetem Werkzeug das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abge- drücken, leuchten die Anzeigelampen ca.
 • Page 70 Funktion des Drehrichtungsumschalters ► Abb.4: 1. Drehrichtungsumschalthebel VORSICHT: Prüfen Sie stets die Drehrichtung, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. VORSICHT: Betätigen Sie den Drehrichtungsumschalter erst, nachdem das Werkzeug völlig zum Stillstand gekommen ist. Durch Umschalten der Drehrichtung bei noch lau- fendem Werkzeug kann das Werkzeug beschädigt werden.
 • Page 71 LED-Anzeige/Summer ► Abb.6: 1. LED-Anzeige LED-Anzeige/Summer am Werkzeug zeigen die folgenden Funktionen an. Für Modell DFL083F Funktion Status des Werkzeugs Status von LED-Anzeige/Summer Zu ergreifende Maßnahme LED-Anzeige Summer Funktion von LED- Wenn der Akku instal- Leuchtet zuerst in Grün, Eine Folge sehr kurzer Anzeige, Leuchte und liert wird, überprüft das...
 • Page 72 Eine Folge kurzer Wenden Sie sich bezüg- Motorstörung erkannt. Zu diesem Rot und Grün. Pieptöne lich einer Reparatur an Zeitpunkt funktioniert das Ihre örtliche Makita- Werkzeug nicht. Kundendienststelle. Wartungsalarm Ein Wartungszeitpunkt Blinkt in Gelb. Setzen Sie den ist entsprechend der von...
 • Page 73: Montage

  ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass die USB-Abdeckung beim Anziehen geschlossen ist. HINWEIS: Verwenden Sie das Original-USB-Kabel von Makita, um Ihren Computer mit dem Werkzeug zu verbinden. Nehmen Sie auf den Abschnitt „TECHNISCHE DATEN“ Bezug. HINWEIS: Bezüglich der Anwendungssoftware kon- taktieren Sie bitte einen Makita-Verkaufsvertreter.
 • Page 74 Anzugskapazität. Wird das Werkzeug außerhalb 360° der Grenzen benutzt, funktioniert die Kupplung nicht. 300° Außerdem kann das Werkzeug kein ausreichendes Anzugsmoment erzeugen. 240° 180° Für Modell DFL083F 120° 60° 30° 360° 300° N•m 240° 1. Bereich der Anzugskapazität 2. Drehwinkel 180°...
 • Page 75: Wartung

  Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder...
 • Page 76 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885627B978 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20210319...

This manual is also suitable for:

Dfl125fDfl204fDfl302fDfl403f

Table of Contents