Download  Print this page

De Pocket Memo Activeren; De Taal Instellen; De Datum En De Tijd Instellen - Philips LFH9375/00 User Manual

Pocket memo digital dictation recorder push-button operation with speechexec workflow software.
Hide thumbs

Advertisement

Delete all:
Yes - format
!! ATTENTION !!
OK
D Opmerking
Het is niet mogelijk om de geheugenkaart te
formatteren als deze in de alleen-lezen-stand
(vergrendeld) is.
3.5

De Pocket Memo activeren

De Pocket Memo wordt aan- en uitgezet door
de
schakelaar te schuiven. Als u het
ON/OFF
toestel voor de eerste keer gebruikt, verschijnt
er een bericht met het verzoek de taal, datum
en tijd in te stellen.

3.5.1 De taal instellen

Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt,
verschijnt er een bericht met het verzoek de
taal in te stellen.
Druk op de
+
en
1
Memo om een taal te selecteren.
146
CANCEL
toets op de Pocket
LANGUAGE
LANGUE
SPRACHE
IDIOMA
LINGUA
EXIT
Druk op de
2
OK
selectie te bevestigen. De geselecteerde taal
wordt weergegeven.
LANGUAGE
LANGUE
SPRACHE
IDIOMA
LINGUA
EXIT
D Opmerking
Het is ook mogelijk om de taal later met het
menu te wijzigen. Voor meer informatie zie
Menu-instellingen op pagina

3.5.2 De datum en de tijd instellen

Na het selecteren van de taal van het gebrui-
kersinterface, zal de Pocket Memo aangeven dat
u de huidige datum en tijd in moet stellen.
Druk herhaaldelijk op de
1
waarden voor het jaar, de maand of de dag
te wijzigen.
DATE:
2011-01-01
12/24:
INT
FR
DE
ES
IT
- / +
OK
slimme toets om uw
INT
FR
DE
ES
IT
- / +
OK
162.
+
of
toets om de
TIME:
24
14:22
OK
Gebruikershandleiding
5.6

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips LFH9375/00

   Related Manuals for Philips LFH9375/00

This manual is also suitable for:

Lfh9375/27Lfh9375

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: