Download Print this page

Norsk - Philips HF3485/01 Manual

Philips wake-up light hf3485/01 usb playback and dusk simulation
Hide thumbs

Advertisement

innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Philips Wake-up Light hjelper deg å våkne på en mer behagelig måte. Lampens lysintensitet øker
gradvis til det innstilte nivået i den angitte perioden med soloppgangssimulasjon (standardtid er
30 minutter). Lyset forbereder kroppen din på å våkne på det angitte tidspunktet på en behagelig
måte. For å gjøre oppvåkingen enda mer behagelig kan du bruke naturlige oppvåkningslyder, FM-
radioen eller til og med nedlastede lyder eller din egen musikk fra en minnepinne.
Effektene av Wake-up light
Oppvåkningslyset fra Philips forbereder kroppen din forsiktig på å våkne opp i løpet av de siste 20 til
40 minuttene av søvnen, avhengig av hvor lang perioden med soloppgangssimulasjon du velger, er. I
de tidlige morgentimene er øynene våre mer følsomme for lys enn når vi er våkne. I løpet av den
perioden vil det relativt lave lysnivået til en simulert naturlig soloppgang forberede kroppen på å
våkne. De som bruker Wake-up Light, våkner lettere, er i bedre humør om morgenen og føler seg
mer energiske. Fordi lysfølsomheten varierer fra person til person, kan du angi en lysintensitet for
Wake-up Light til et nivå som tilsvarer den lysfølsomheten du trenger for å få en optimal start
på dagen.
Du finner mer informasjon om Wake-up Light på www.philips.com.
Generell beskrivelse (fig. 1)
a Toppdeksel med ventiler
B Lampekabinett
c Ledning
D Antenne
E Skjerm
1
Klokkeslett/alarmtid
2
Lysintensitetssymbol
3
Symbol for periode med soloppgangssimulasjon
4
Radiosymbol
5
Symbol for fuglelyd
6
Symbol for yogalyd
7
Symbol for kubjellelyd
8
Symbol for skogslyder
9
Symbol for minnepinne
10 Symbol for radiofrekvens
11 Symbol for volumnivå
12 Vis lysstyrke-symbol
13 Symbol for solnedgangssimulasjon
14 Symbol for alarmlyd
15 Alarm 2-symbol
16 Alarm 1-symbol
17 Klokkeslettsymbol
F Menyknapp
g MENU-knapp (Meny)
H SELECT-knapp (også forh.innst. for FM)
i
Menyknapp
J
Kontrollspak med posisjoner for Alarm av, Alarm 1 og Alarm 2
k USB-kontakt
l Knapper på siden av apparatet
1
Knapp for økt lysintensitet
2
Av/på-knapp for lampe

norsk

119

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Philips HF3485/01

  Related Manuals for Philips HF3485/01

This manual is also suitable for:

Hf3485/60Hf3485