Download Print this page

Vac; Vdc; Batteri Bl1512; Kapacitet Ah - Black & Decker BDCD12 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BDCD12:

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Særskilt indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogle tilfælde særskilt
bortskaffelse af elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale affaldsdepoter eller hos forhandleren i forbindelse
med køb af et nyt produkt.
BLACK+DECKER har stillet faciliteter til rådighed til
indsamling og genbrug af udtjente BLACK+DECKER-
produkter. For at benytte sig af denne service kan du returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret serviceværksted,
der modtager det på vores vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig, ved at kontakte dit lokale
BLACK+DECKER-kontor på den adresse, der er angivet
i denne vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede BLACK+DECKER-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.com
Batterier
Der er ingen dele inde i kabinettet, som kan
serviceres af brugeren.
Aflever hele enheden til dit værksted eller et lokalt
u
opsamlingssted ved udløb af produktets levetid med
henblik på genbrug af batteriet. Smid ikke enheden ud
sammen med husholdningsaffald.
Tekniske data
Spænding
V
Hastighed uden belastning
Min
Nm
Maks. moment
mm
Patronkapacitet
Maks. borekapacitet
mm
Stål/træ
kg
Vægt
78
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
BDCD12
10,8
DC
0-550 o/m
-1
26
1-10
10/25
0,93
Lader
Input-spænding
V
AC
Output-spænding
V
DC
mA
Strøm
Timer
Ca. opladningstid
Lader
Input-spænding
V
AC
Output-spænding
V
DC
Strøm
mA
Ca. opladningstid
Timer
Lader
Input-spænding
V
AC
Output-spænding
V
DC
Strøm
mA
Ca. opladningstid
Timer
Lader
Input-spænding
V
AC
Output-spænding
V
DC
Strøm
Amp
Ca. opladningstid
Timer
Batteri
Spænding
V
DC
Ah
Kapacitet
Type
Lydtrykniveau i henhold til EN 62841:
Lydtryk (L
) 63 dB(A), usikkerhed (K) 5 dB(A)
pA
Lydeffekt (L
) 74 dB(A), usikkerhed (K) 5 dB(A)
WA
Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum) i henhold til EN
62841:
2
Boring i metal (a
) <2,5 m/s
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
h, D
Skrueopgaver uden slag (a
) <2,5 m/s
h
90589867,
GB: 90621477
230
10,8
200 mA
8
90505998**
230
10.8
200mA
8
905902**/N4940**
230
10.8
400
4
90505998**
230
10.8
1
1.5
BL1512
10,8
1,5
Li-Ion
2
2
2
, usikkerhed (K) 1,5 m/s

Advertisement

loading