Download Print this page

Vdc; Stål/Trä Mm; Vac - Black & Decker BDCD12 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BDCD12:

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
detaljer om vår ettermarkedsservice og kontakter tilgjengelig
på Internett-adressen: www.2helpU.com
Batterier
Det er ingen deler inni som brukere skal
behandle.
På slutten av produktets levetid skal hele produktet
u
leveres tilbake til servicestedet eller til et lokalt
gjenvinningsanlegg slik at batteriet kan resirkuleres. Ikke
kast produktet sammen med husholdningsavfallet.
Tekniske data
Spenning
V
Hastighet uten belastning
Min
Nm
Maks. dreiemoment
mm
Kapasitet for chuck
Maks. borekapasitet
mm
Stål/tre
kg
Vekt
Lader
Inngangsspenning
V
AC
Utgangsspenning
V
DC
mA
Strøm
Timer
Omtrent ladetid
Lader
Inngangsspenning
V
AC
Utgangsspenning
V
DC
Strøm
mA
Omtrent ladetid
Timer
Lader
Inngangsspenning
V
AC
Utgangsspenning
V
DC
Strøm
mA
Omtrent ladetid
Timer
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
BDCD12
10,8
DC
0–550 rpm
-1
26
1–10
10/25
0,93
90589867,
GB: 90621477
230
10,8
200 mA
8
90505998**
230
10.8
200mA
8
905902**/N4940**
230
10.8
400
4
Lader
Inngangsspenning
V
AC
Utgangsspenning
V
DC
Strøm
Amp
Omtrent ladetid
Timer
Batteri
Spenning
V
DC
Ah
Kapasitet
Type
Lydtrykknivå målt i henhold til EN 62841:
Lydtrykk (L
) 63 dB(A), usikkerhet (K) 5 dB(A)
pA
Lydeffekt (L
) 74 dB(A), usikkerhet (K) 5 dB(A)
WA
Totale vibrasjonsverdier (vektorsum fra tre retninger) i henhold til
EN 62841:
2
Boring i metall (a
) <2,5 m/s
, usikkerhet (K) 1,5 m/s
h, D
Bruk som skrutrekker uten slag (a
) <2,5 m/s
h
EC samsvarserklæring
MASKINDIREKTIV
BDCD12 – Drill, skrutrekker
Black & Decker erklærer at de produktene som er beskrevet
under «tekniske data» er i samsvar med:
2006/42/EF, EN62841-1:2015, EN62841-2-1:2018+A11:2019
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EU
(fra 20.04.2016) og 2011/65/EU. For mer informasjon, kontakt
Black & Decker på følgende adresse eller se baksiden av
bruksanvisningen.
NORSK
90505998**
230
10.8
1
1.5
BL1512
10,8
1,5
Li-ion
2
2
2
, usikkerhet (K) 1,5 m/s
71

Advertisement

loading