Download Print this page

Table Of Contents - Black & Decker BDCD12 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BDCD12:

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
BLACK+DECKER tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av BLACK+DECKER:s produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. Om du vill utnyttja denna tjänst
återlämnar du produkten till en auktoriserad verkstad, som
samlar in den för vår räkning.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns genom att kontakta ditt lokala
BLACK+DECKER-kontor på adressen som anges i
denna handbok. Alternativt finns en förteckning över
behöriga reparationsombud för BLACK+DECKER och
komplett information om vår service efter försäljning med
kontaktadresser via internet på: www.2helpU.com
Batterier
Det finns inga delar som kan repareras inuti.
Lämna tillbaka hela enheten till din återförsäljare eller
u
en lokal återvinningsstation för att återvinna batteriet
vid slutet av produktens livstid. Kasta inte enheten i
hushållssoporna.
Tekniska data
Spänning
V
Tomgångshastighet
Min
Nm
Max vridmoment
mm
Chuckkapacitet
Maximal borrkapacitet
kg
Vikt
Laddare
Inspänning
V
Utspänning
V
DC
mA
Ström
Timmar
Ungefärlig
laddningstid
64
(Översättning av originalanvisningarna)
BDCD12
10,8
-1
0-550 rpm
26
1-10
10/25
0,93
90589867,
GB: 90621477
230
10,8
200 mA
8
Laddare
Inspänning
V
AC
Utspänning
V
DC
Ström
mA
Ungefärlig
Timmar
laddningstid
Laddare
Inspänning
V
AC
Utspänning
V
DC
Ström
mA
Ungefärlig
Timmar
laddningstid
Laddare
Inspänning
V
Utspänning
V
Ström
Amp
Ungefärlig
Timmar
laddningstid
Spänning
V
DC
Typ
Ljudnivå enligt EN 62841:
Ljudnivå (L
) 63 dB(A), osäkerhet (K) 5 dB(A)
pA
Ljudeffekt (L
) 74 dB(A), osäkerhet (K) 5 dB(A)
WA
Totala vibrationsvärden (vektorsumman av tre axlar) enligt
EN 62841:
2
Borrning i metall (a
) <2,5 m/s
, osäkerhet (K) 1,5 m/s
h, D
Skruvinfästning utan slagfunktion (a
h
90505998**
230
10.8
200mA
8
905902**/N4940**
230
10.8
400
4
90505998**
230
10.8
1
1.5
10,8
1,5
Litiumjon
2
2
2
) 2,5 m/s
, osäkerhet (K) 1,5 m/s

Advertisement

loading