Download Print this page
DeWalt D28065 Original Instructions Manual

DeWalt D28065 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for D28065:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 31

Quick Links

D28065
www.
.eu

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt D28065

 • Page 1 D28065 www.
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Figure 1 Figure 2...
 • Page 4 Figure 3 Figure 4 Figure 6 Figure 5...
 • Page 5 DANSK VINKELSLIBER D28065 med andet tilbehør eller vedligeholdes Tillykke! dårligt, kan vibrationsemissionen Du har valgt et D WALT-værktøj. Mange års erfaring, imidlertid variere. Det kan forøge ihærdig produktudvikling og innovation gør D WALT eksponeringsniveauet over den samlede én af de mest pålidelige partnere for professionelle arbejdsperiode markant.
 • Page 6 Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv eller dampe. Hold børn og omkringstående på afstand, når der anvendes elektrisk værktøj. D28065 Distraktioner kan medføre, at du mister WALT erklærer, at produkterne beskrevet under kontrollen. “tekniske data” er udformet i overensstemmelse...
 • Page 7 DANSK Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når Undersøg om bevægelige dele sidder omstændighederne foreskriver det, reducerer skævt, binder eller er gået itu såvel som omfanget af personskader. andre forhold, der kan påvirke betjeningen Undgå utilsigtet start. Sørg for, at af værktøjet.
 • Page 8 DANSK e) Dornstørrelsen på hjul, flanger, støttepuder l) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det eller andet tilbehør skal passe i værktøjets på dig. Utilsigtet kontakt med det roterende spindel. Tilbehør med spændehuller, der ikke tilbehør kan hænge fast i dit tøj og efterfølgende passer elværktøjets monterede hardware, vil ind i huden.
 • Page 9 DANSK i den modsatte retning af hjulets bevægelse ved fra kroppen, kan det mulige tilbageslag drive blokeringspunktet. hjulet og elværktøjet direkte mod dig. d) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med c) Når hjulet binder, eller når et snit afbrydes, hjørner, skarpe kanter osv.
 • Page 10 Spændmøtrik med gevind Mærkning på værktøjet j. Bagflange Følgende piktogrammer er vist på værktøjet: TILSIGTET BRUG De kraftige D28065 vinkelslibere er blevet fremstillet Læs brugsvejledningen før brug. til professionel slibning og skæring. ANVEND IKKE andre slibehjul udover Bær høreværn.
 • Page 11 (k) vender mod beskyttelsesskærme med denne sliber. støtteflangen (j). Når du anvender D28065-sliberen til skæring af 4. Skru den gevindskårne klemmemøtrik (i) på metal eller murværk, SKAL der anvendes en Type 1 spindelen (q) (fig. 5): beskyttelsesskærm.
 • Page 12 DANSK 5. Tryk på spindellåseknappen (d) og drej Korrekt håndposition kræver én hånd på spindelen (q), indtil den når dens låseposition. sidehåndtaget (g) og den anden hånd på værktøjets krop som vist på figur 6. 6. Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik (i) med den topolede skruenøgle, der følger med.
 • Page 13 DANSK ADVARSEL: Under ekstreme arbejdsforhold kan der ophobes støv inde i maskinehuset, når der arbejdes Rengøring med metal. Dette kan resultere i, at beskyttelsesisoleringen inde i maskinen ADVARSEL: Blæs støv og snavs bliver reduceret og dermed øger risikoen ud af hovedhuset med tør luft, lige for elektrisk stød.
 • Page 14 DANSK Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde GARANTI særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt WALT er sikker på produkternes kvalitet og produkt. tilbyder en enestående garanti til professionelle brugere af dette værktøj.
 • Page 15 DANSK SKEMA OVER SLIBETILBEHØR Beskyttelsessk Tilbehør Beskrivelse Sådan monteres sliber ærmtype Slibeskive med nedtrykket midte TYPE 27 Type 27 beskyttelsesskærm BESKYTTELS- ESSKÆRM Bladskive Støtteflange Stålhjul Type 27 hjul med nedtrykket midte Gevindskåret klemmemøtrik Stålhjul med gevindskåret møtrik Type 27 beskyttelsesskærm Stålhjul Stålkop med gevindskåret...
 • Page 16 DANSK SKEMA OVER SLIBETILBEHØR (forts.) Beskyttelsesskærmtype Tilbehør Beskrivelse Sådan monteres sliber Skæreskive til murværk Type 1 beskyttelsesskærm TYPE 1 BESKYTTELSESSKÆRM Skæreskive til Støtteflange metal Skærehjul Diamantskærehjul Gevindskåret klemmemøtrik INGEN Pudseskive BESKYTTELSESKÆRM...
 • Page 17 DEUTSCH WINKELSCHLEIFER D28065 Herzlichen Glückwunsch! Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör Sie haben sich für ein Gerät von D WALT oder schlecht gewartet eingesetzt wird, entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige kann die Vibrationsemission verschieden Produktentwicklung und Innovation machen sein.
 • Page 18 Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht D28065 in explosionsgefährdeten Umgebungen, WALT erklärt hiermit, dass diese unter in denen sich z. B. brennbare „Technische Daten“ beschriebenen Produkte die Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
 • Page 19 DEUTSCH Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes Wenn Geräte für den Anschluss an eine in feuchter Umgebung unumgänglich Staubabsaugung und Staubsammlung ist, verwenden Sie eine durch einen vorgesehen sind, vergewissern Sie Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter sich, dass diese richtig angeschlossen oder RCD) geschützte Stromversorgung. sind und verwendet werden.
 • Page 20 DEUTSCH 5) SERVICE beschädigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und qualifiziertem Fachpersonal und nur mit eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe Original- Ersatzteilen reparieren. Damit befindliche Personen sich außerhalb der wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs...
 • Page 21 DEUTSCH drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden, haben. Die Bedienperson kann durch geeignete und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und bohren. Reaktionskräfte beherrschen. m) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe Ihres Elektrowerkzeugs.
 • Page 22 DEUTSCH Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen f) Seien Sie besonders vorsichtig bei die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr „Taschenschnitten“ in bestehende Wände eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für oder andere nicht einsehbare Bereiche. Trennscheiben können sich von den Flanschen Die eintauchende Trennscheibe kann beim für andere Schleifscheiben unterscheiden.
 • Page 23 Schnellspannmutter mit Gewinde Bildzeichen am Werkzeug j. Aufnahmeflansch Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht: BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG Die leistungsstarken Winkelschleifer D28065 wurden Vor der Verwendung die Betriebsanleitung für den professionellen Einsatz bei Schleif- und lesen. Trennschleifarbeiten konstruiert. Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Tragen Sie Gehörschutz.
 • Page 24 Aufnahmeflansch (j). Beim Einsetzen einer werden. Scheibe mit erhöhter Mitte muss die erhöhte Mitte (k) zum Aufnahmeflansch (j) zeigen. Beim Einsatz der Schleifgeräte D28065 zum Trennschleifen von Metall oder Mauerwerk MUSS 4. Schrauben Sie die Gewindespannmutter (i) auf eine Schutzabdeckung des Typs 1 verwendet...
 • Page 25 DEUTSCH • Vermeiden Sie eine Überlastung. a. Der Ring an der Gewindespannmutter Wenn das Gerät heiß wird, lassen Sie (i) muss zur Scheibe zeigen, wenn eine es einige Minuten im Leerlauf laufen. Schleifscheibe montiert wird (Abb. 5A); b. Der Ring an der Gewindespannmutter (i) Richtige Haltung der Hände muss von der Scheibe wegzeigen, wenn eine (Abb.
 • Page 26 DEUTSCH bis zum Stillstand des Schleifwerkzeugs WARNUNG: Um die Gefahr gut festhalten. Vor dem Hinlegen des schwerer Verletzungen zu mindern, Werkzeugs warten, bis es vollkommen schalten Sie das Gerät aus und zum Stillstand gekommen ist. trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen VORSICHT: Vor dem Ansetzen des oder Anbaugeräte oder Zubehör...
 • Page 27 DEUTSCH Optionales Zubehör WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von D WALT angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von D WALT empfohlenes Zubehör verwendet werden.
 • Page 28 DEUTSCH GARANTIE WALT vertraut in die Qualität seiner Produkte und bietet den professionellen Anwendern des Produktes eine herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater, nicht- professioneller Anwender.
 • Page 29 DEUTSCH ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR Schutztyp Zubehör Beschreibung Schleifscheibe passend Schleifscheibe mit vertiefter Mitte TYP-27-SCHUTZ TYP-27-Schutz Schleifmoppteller Aufnahmeflansch Drahtscheiben Typ-27-Scheibe mit vertiefter Mitte Gewindespannmutter Drahtscheiben mit Gewindemutter TYP-27-Schutz Drahtscheibe Drahttopf mit Gewindemutter TYP-27-Schutz Drahtbürste Polierteller/ Sandpapier TYP-27-Schutz Polierteller aus Gummi Sandschleifteller Gewindespannmutter...
 • Page 30 DEUTSCH ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR (Forts.) Schutztyp Zubehör Beschreibung Schleifscheibe passend Mauerwerk- Trennscheibe TYP-1-SCHUTZ TYP-1-Schutz Metall- Trennscheibe Aufnahmeflansch Diamant- Trennscheibe Trennscheibe Gewindespannmutter KEIN SCHUTZ Polierhaube...
 • Page 31 EN GL IS H ANGLE GRINDER D28065 The vibration emission level given in this information Congratulations! sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be You have chosen a D WALT tool. Years of used to compare one tool with another.
 • Page 32 Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control. D28065 2) ELECTRICAL SAFETY WALT declares that these products described Power tool plugs must match the outlet. under “technical data” are in compliance with: Never modify the plug in any way.
 • Page 33 EN GL IS H Use personal protective equipment. Maintain power tools. Check for Always wear eye protection. Protective misalignment or binding of moving parts, equipment such as dust mask, non-skid breakage of parts and any other condition safety shoes, hard hat, or hearing protection that may affect the power tool’s operation.
 • Page 34 EN GLI SH f) Do not use a damaged accessory. Before n) Do not operate the power tool near each use inspect the accessory such as flammable materials. Sparks could ignite these abrasive wheel for chips and cracks, backing materials. pad for cracks, tear or excess wear, wire o) Do not use accessories that require liquid brush for loose or cracked wires.
 • Page 35 EN GL IS H e) Do not attach a saw chain woodcarving until the wheel comes to a complete stop. blade or toothed saw blade. Such blades Never attempt to remove the cut-off wheel create frequent kickback and loss of control. from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur.
 • Page 36 The following pictograms are shown on the tool: j. Backing flange INTENDED USE Read instruction manual before use. The D28065 heavy-duty angle grinders have been designed for professional grinding and cutting applications. Wear ear protection. DO NOT use grinding wheels other than center depressed wheels and flap-disk.
 • Page 37 (U.K. & Ireland Only) this grinder. If a new mains plug needs to be fitted: When using the D28065 grinder for cutting metal or masonry a Type 1 guard MUST be used. Type • Safely dispose of the old plug.
 • Page 38 EN GLI SH a. The ring on the threaded clamp nut (i) must WARNING: To reduce the risk of face towards the disc when fitting a grinding serious personal injury, ALWAYS hold disc (fig. 5A); securely in anticipation of a sudden reaction.
 • Page 39 EN GL IS H WARNING: In extreme working conditions, conductive dust can accumulate inside the machine housing when working with metal. This can result Cleaning in the protective insulation inthe machine WARNING: Blow dirt and dust out of becoming degraded with a potential risk the main housing with dry air as often as of an electrical shock.
 • Page 40 EN GLI SH WALT provides a facility for the collection and GUARANTEE recycling of D WALT products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product WALT is confident of the quality of its to any authorised repair agent who will collect them products and offers an outstanding guarantee on our behalf.
 • Page 41 EN GL IS H GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART Guard Type Accessory Description How to Fit Grinder Depressed centre grinding disc TYPE 27 Type 27 guard GUARD Flap wheel Backing flange Wire wheels Type 27 depressed centre wheel Threaded clamp nut Wire wheels with threaded Type 27 guard...
 • Page 42 EN GLI SH GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART (cont.) Guard Type Accessory Description How to Fit Grinder Masonry cutting disc TYPE 1 Type 1 guard GUARD Metal cutting disc Backing flange Diamond Cutting wheel cutting wheels Threaded clamp nut Polishing GUARD bonnet...
 • Page 43 ESPAÑOL AMOLADORA DE ÁNGULO D28065 ¡Enhorabuena! ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado representa Ha elegido una herramienta D WALT. Años de las principales aplicaciones de la experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo herramienta. Sin embargo, si se de productos hacen que D...
 • Page 44 Las herramientas eléctricas originan chispas que pueden inflamar el D28065 polvo o los gases. WALT declara que los productos descritos bajo Mantenga alejados a los niños y a las “datos técnicos”...
 • Page 45 ESPAÑOL adecuado para el uso en exteriores reduce el adecuadamente. El uso de equipo de riesgo de descarga eléctrica. recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo. Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, use un 4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS suministro protegido con un dispositivo No fuerce la herramienta eléctrica.
 • Page 46 ESPAÑOL 5) SERVICIO o roturas o si está muy desgastado, la escobilla de alambre para comprobar si Lleve su herramienta eléctrica para que tiene alambres sueltos o agrietados. Si se sea reparada por una persona cualificada cae la herramienta eléctrica o un accesorio, para realizar las reparaciones que use inspecciónelos para comprobar si están sólo piezas de recambio idénticas.
 • Page 47 ESPAÑOL l) No ponga en funcionamiento la herramienta en funcionamiento utilice siempre la eléctrica mientras la transporte a su lado. El empuñadura auxiliar, si la hubiera. El contacto accidental con el accesorio giratorio operador puede controlar la reacción del par podría hacer que se enganche la ropa y que el motor o la fuerza del rebote, si se toman las accesorio toque su cuerpo.
 • Page 48 ESPAÑOL para la muela seleccionada. Las bridas de f) Tenga mucho cuidado cuando realice muela apropiadas sirven de soporte para la “cortes de cavidad” en paredes existentes muela, reduciendo así la posibilidad de rotura u otras zonas ciegas. La muela protuberante de la misma.
 • Page 49 Ceja de soporte USO PREVISTO Póngase protección para el oído. Las amoladoras angulares de gran capacidad D28065 han sido diseñadas para aplicaciones de amolado y corte profesionales. Póngase protección para los ojos. NO utilizar las ruedas para amolar que no sean ruedas de disco abombado y disco de aletas.
 • Page 50 Su herramienta D WALT tiene doble Cuando utilice la amoladora D28065 para cortar aislamiento conforme a la norma metal o mampostería DEBE usarse un protector EN 60745, por lo que no se requiere Tipo 1. Los protectores Tipo 1 pueden obtenerse conexión a tierra.
 • Page 51 ESPAÑOL 4. Atornille la tuerca de sujeción roscada (i) en el • Evite las sobrecargas. Si la eje (q) (fig. 5): herramienta se calentase, déjela en funcionamiento unos minutos sin a. El anillo en la tuerca de sujeción roscada (i) carga.
 • Page 52 ESPAÑOL mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando ATENCIÓN: Sujete fuertemente la satisfactoriamente depende del buen cuidado de la empuñadura lateral y el cuerpo de la herramienta y de su limpieza periódica. herramienta para mantener controlada la herramienta al arrancarla y durante su ADVERTENCIA: Para disminuir uso, y hasta que el disco o el accesorio el riesgo de lesiones personales...
 • Page 53 ESPAÑOL Accesorios opcionales ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los suministrados por D WALT no han sido sometidos a pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar exclusivamente accesorios recomendados por D...
 • Page 54 ESPAÑOL GARANTÍA Si desea hacer una reclamación, contacte WALT tiene plena confianza en la calidad con su vendedor o compruebe dónde de sus productos y ofrece una excepcional se encuentra su agente de reparaciones garantía para los usuarios profesionales del autorizado de D WALT más cercano en el producto.
 • Page 55 ESPAÑOL TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO Tipo de protector Accesorio Descripción Cómo colocar la amoladora Disco de amolado abombado PROTECTOR Protector Tipo 27 TIPO 27 Rueda de aletas Brida de soporte Ruedas de Muela abombada Tipo 27 alambre Tuerca de presión roscada Ruedas de alambre con tuerca roscada...
 • Page 56 ESPAÑOL TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO (cont.) Tipo de protector Accesorio Descripción Cómo colocar la amoladora Disco de corte para mampostería PROTECTOR Protector Tipo 1 TIPO 1 Disco de corte para metal Brida de soporte Muelas Muela de corte para cortar diamante Tuerca de presión roscada SIN PROTECTOR...
 • Page 57 FRANÇAIS MEULEUSE ANGULAIRE D28065 Félicitations ! AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré correspond Vous avez choisi un outil D WALT. Des années aux applications principales de l’outil. d’expertise dans le développement et l’innovation Néanmoins, si l’outil est utilisé pour...
 • Page 58 Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques peuvent produire des D28065 étincelles qui pourraient enflammer toute WALT certifie que les produits décrits dans le émanation ou poussière ambiante.
 • Page 59 FRANÇAIS Si on ne peut éviter d’utiliser un outil Ne pas utiliser un outil électrique dont électrique en milieu humide, utiliser l’interrupteur est défectueux. Tout appareil un circuit protégé par un dispositif de dont l’interrupteur est défectueux est courant résiduel (RCD). Cela réduira tout dangereux et doit être réparé.
 • Page 60 FRANÇAIS spécification fournie avec l’outil électrique. protection oculaire doit être capable d’arrêter Tout manquement aux directives suivantes toute projection de débris engendrés par des pose des risques de décharges électriques, opérations diverses. Le masque anti-poussières d’incendie et/ou de blessures graves. doit être capable de filtrer les particules engendrées par l’opération en cours.
 • Page 61 FRANÇAIS CONSIGNES GÉNÉRALES DE e) Ne pas rattacher une lame à chaîne coupante, à sculpter ou une lame dentée. SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES Ces lames posent des risques de rebonds fréquents et de perte de contrôle de l’outil. Causes et prévention anti-rebonds Consignes spécifi...
 • Page 62 FRANÇAIS b) Ne pas aligner le corps avec la meule en Consignes spécifi ques de sécurité rotation ou se placer derrière elle. Lorsque la propres au polissage meule, au point d’exécution, s’éloigne du corps, tout rebond possible pourrait propulser la meule a) Ne laisser aucune portion flottante du en rotation et l’outil électrique directement sur bonnet de polissage ou de ses cordons...
 • Page 63 USAGE PRÉVU Porter un dispositif de protection oculaire. Les modèles de meuleuses angulaires industrielles D28065, ont été conçus pour le meulage et le tronçonnage professionnels. EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION NE PAS utiliser de meules autres que des meules à...
 • Page 64 L’anneau sur l’écrou de blocage fileté (i) doit Pour utiliser les modèles de meuleuses à disque se trouver contre le disque lorsqu’on utilise D28065 pour tronçonner le métal ou la maçonnerie, un disque de meulage (fig. 5A). un carter de type 1 DOIT être installé. Les carters de type 1 sont vendus séparément chez votre...
 • Page 65 FRANÇAIS Avant tout utilisation Gâchette (fi g. 3) • Installez le carter et le disque ou la meule ATTENTION : tenez fermement la appropriés. N’utilisez aucun disque ou meule poignée latérale et le corps de l’outil excessivement émoussé. pour garder la maîtrise de l’outil au démarrage, pendant l’utilisation et •...
 • Page 66 FRANÇAIS AVERTISSEMENT : dans des conditions de travail extrêmes, des poussières conductrices peuvent s’accumuler à l’intérieur du boîtier Lubrifi cation de l’appareil lors du travail du métal. Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification Cela pourra provoquer la dégradation additionnelle. de l’isolation protectrice de l’appareil et poser des risques de décharges électriques.
 • Page 67 FRANÇAIS La collecte sélective des produits et GARANTIE emballages usagés permet de recycler et réutiliser leurs matériaux. La WALT est si sûr de la qualité de ses produits réutilisation de matériaux recyclés aide à qu’il propose à tous les professionnels qui les protéger l’environnement contre la utilisent, une garantie exceptionnelle.
 • Page 68 FRANÇAIS TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE Type de carter Accessoire Description Installation de la meule Meule à moyeu déporté CARTER DE Carter de type 27 TYPE 27 Disque à lamelles Bride de soutien Brosse Meule de type 27 à moyeu métallique déporté...
 • Page 69 FRANÇAIS TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE (suite) Type de carter Accessoire Description Installation de la meule Disque à maçonnerie CARTER DE Carter de type 1 TYPE 1 Disque à métal Bride de soutien Meule à Meule à tronçonner tronçonner diamantée Écrou de blocage fileté AUCUN CARTER Bonnet de polissage...
 • Page 70 ITALIANO MOLA ANGOLARE D28065 Congratulazioni! Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con diversi Per aver scelto un apparato D WALT. Gli anni di accessori, o non riceve adeguata esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi manutenzione, il valore delle emissioni...
 • Page 71 Gli apparati elettrici creano scintille che possono incendiare le polveri o i fumi. Durante l’uso di un apparato elettrico, D28065 tenere lontani i bambini e chiunque si WALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono tecnici”...
 • Page 72 ITALIANO 3) SICUREZZA PERSONALE spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico che non possa essere controllato tramite Quando si utilizza un apparato elettrico l’interruttore è pericoloso e deve essere evitare di distrarsi. Prestare attenzione riparato. a quello che si sta facendo e utilizzare il buon senso.
 • Page 73 ITALIANO Leggere attentamente tutte le avvertenze, in grado di arrestare frammenti abrasivi istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite o di lavorazione di piccole dimensioni. La con l’apparato. La mancata osservanza delle protezione oculare deve impedire a detriti volanti istruzioni seguenti può dar luogo a scossa generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli elettrica, incendio e/o lesioni gravi .
 • Page 74 ITALIANO ISTRUZIONI DI SICUREZZA e) non collegare una lama da motosega per legno o una lama da sega dentata. Queste AGGIUNTIVE PER TUTTE LE lame creano rimbalzi e perdita di controllo LAVORAZIONI frequenti. Avvertenze di sicurezza specifi che Cause del rimbalzo e salvaguardia per lavorazioni di smerigliatura e dell’operatore taglio abrasivo...
 • Page 75 ITALIANO allontanamento dal corpo, il possibile rimbalzo Avvertenza di sicurezza specifi che può spingere la mola in rotazione e l’apparato per lavorazioni di spazzolatura proprio verso di se. a) Far attenzione alle setole metalliche che c) Quando la mola si inceppa o quando un schizzano via dalla spazzola anche durante taglio si interrompe per qualsiasi ragione, le comuni lavorazioni.
 • Page 76 Flangia di sostegno Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente. DESTINAZIONE D’USO Le smerigliatrici D28065 sono state progettate per MONTAGGIO E REGOLAZIONI lavorazioni professionali di smerigliatura e taglio. AVVERTENZA: per ridurre il rischio NON utilizzare dischi abrasivi diversi da quelli a di gravi lesioni personali, spegnere centro depresso e dai dischi lamellari.
 • Page 77 4. Avvitare il dado di serraggio filettato (i) sull’alberino (q) (fig. 5). Quando si usa la smerigliatrice D28065 per il a. Quando si inserisce un disco da taglio di metallo o muratura, si deve utilizzare una smerigliatura, l’anello del dado di serraggio...
 • Page 78 ITALIANO FUNZIONAMENTO NOTA: per ridurre la possibilità di movimenti inaspettati dell’utensile, evitare di accenderlo o spegnerlo mentre è sotto carico. Lasciare che la Istruzioni per l’utilizzo mola raggiunga la velocità massima prima di toccare AVVERTENZA: osservare sempre le la superficie in lavorazione. Sollevare l’utensile dalla istruzioni di sicurezza e le normative in superficie in lavorazione prima di spegnerlo.
 • Page 79 ITALIANO Uso dei dischi lamellari AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire AVVERTENZA: accumulo di polvere le parti non metalliche dell’apparato. metallica Nelle lavorazioni su metalli, Questi prodotti chimici indeboliscono i l’uso estensivo di dischi lamellari materiali utilizzati per questi componenti.
 • Page 80 ITALIANO GARANZIA • non siano avvenuti tentativi di riparazione WALT realizza prodotti di qualità e offre una da parte di persone non autorizzate a garanzia eccezionale per i professionisti che farli; utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione • sia presentato uno scontrino che provi di garanzia è...
 • Page 81 ITALIANO GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA Tipo di protezione Accessorio Descrizione Inserimento della mola Disco da smerigliatura a centro depresso PROTEZIONE Protezione tipo 27 TIPO 27 Mola lamellare Flangia di sostegno Mole a Type 27 depressed spazzola centre wheel Dado di serraggio filettato Mole a spazzola con dado filettato...
 • Page 82 ITALIANO GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA (seguito) Tipo di protezione Accessorio Descrizione Inserimento della mola Disco da taglio per muratura PROTEZIONE Protezione tipo 1 TIPO 1 Disco da taglio per metalli Flangia di sostegno Dischi da taglio Disco da taglio diamantati Dado di serraggio filettato SENZA...
 • Page 83 NEDERLANDS HAAKSE SLIJPER D28065 Hartelijk gefeliciteerd! gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere toepassingen U hebt gekozen voor een D WALT gereedschap. wordt gebruikt, dan wel met Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling andere accessoires of slecht wordt en innovatie maken D...
 • Page 84 Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken. Bedien elektrische gereedschappen niet D28065 in een explosieve omgeving, zoals in de WALT verklaart dat deze producten zoals nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, beschreven onder “technische gegevens” in gassen of stof.
 • Page 85 NEDERLANDS vermindert het risico op een elektrische stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde schok. gevaren verminderen. Als het gebruik van een elektrisch 4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH gereedschap op een vochtige locatie GEREEDSCHAP onvermijdelijk is, gebruikt u een Forceer het gereedschap niet. Gebruik stroomvoorziening die beveiligd is met het juiste elektrische gereedschap voor een aardlekschakelaar.
 • Page 86 NEDERLANDS 5) SERVICE Als het gereedschap of het accessoire is gevallen, controleert u dit op schade of Zorg dat u gereedschap wordt plaatst u een onbeschadigd accessoire. onderhouden door een erkende Na het controleren en plaatsen van een reparateur die uitsluitend identieke accessoire zorgt u dat u en omstanders vervangende onderdelen gebruikt.
 • Page 87 NEDERLANDS l) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het opstarten. De operator kan torsiereactie of aan uw zijde draagt. Per ongeluk contact met terugslagkrachten beheersen als de juiste het ronddraaiende accessoires kan uw kleding voorzorgsmaatregelen worden genomen. grijpen waardoor het accessoire naar uw b) Plaats uw handen nooit in de buurt van het lichaam wordt getrokken.
 • Page 88 NEDERLANDS d) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen f) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u van de juiste grootte en vorm voor het invallend zaagt op bestaande muren of wiel van uw keuze. De juiste wielflenzen andere verborgen gedeelten. Het uitstekende ondersteunen het wiel en verminderen zo de wiel kan gas- of waterbuizen, elektrische mogelijkheid dat het wiel breekt.
 • Page 89 Markering op het gereedschap i. Schroefklemmoer j. Achterflens De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld: GEBRUIKSDOEL De D28065 hoekslijpmachines voor zwaar gebruik Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik. zijn ontworpen voor professionele schuur- en snijdtoepassingen. Gebruik GEEN schuurwielen anders dan in het Draag gehoorbescherming.
 • Page 90 (k) gericht is op de Als u de D28065 slijpmachine gebruikt voor het ondersteunende flens (j). snijden van metaal of metselwerk, MOET een type 1 beveiliging worden gebruikt. Type 1 beveiligingen zijn 4.
 • Page 91 NEDERLANDS 8. Om de schijf te verwijderen, maakt u de De juiste positie van de handen betekent een hand klemmoer met schroefdraad (i) los met de twee- aan de zijhandgreep (g), terwijl u met de andere pins spanner. hand de behuizing van het gereedschap vasthoudt, zoals afgebeeld in figuur 6.
 • Page 92 NEDERLANDS Toepassingen op metaal Losgekomen borstels De motor wordt automatisch uitgeschakeld om Als u het gereedschap gebruikt voor aan te geven dat de koolstofborstels bijna versleten toepassingen op metaal, zorg er dan voor dat zijn en dat het gereedschap een onderhoudsbeurt een differentieelschakelaar is ingestoken om nodig heeft.
 • Page 93 NEDERLANDS Bescherming van het milieu GARANTIE Gescheiden afvalinzameling. Dit product mag niet bij het normale huishoudelijke WALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt een uitstekende garantie aan afval worden aangeboden. voor professionele gebruikers van het product. Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele Als u op een dag bemerkt dat uw D WALT product...
 • Page 94 NEDERLANDS TABEL SLIJPACCESSOIRES Beveiligingstype Accessoire Beschrijving Hoe bevestigt u op de slijpmachine Slijpschijf met niet ingedrukt midden TYPE 27 Type 27 beveiliging BEVEILIGING Flapwiel Ondersteunende flens Draadwielen Type 27 niet ingedrukt middenwiel Klemmoer met schroefdraad Draadwielen met moer met schroefdraad Type 27 beveiliging Draadwiel Draadbus...
 • Page 95 NEDERLANDS TABEL SLIJPACCESSOIRES (vervolg) Beveiligingstype Accessoire Beschrijving Hoe bevestigt u op de slijpmachine Snijdschijf voor metselwerk TYPE 1 Type 1 beveiliging BEVEILIGING Snijdschijf voor metaal Ondersteunende flens Diamanten Snijdwiel snijdwielen Klemmoer met schroefdraad GEEN Polijstkap BEVEILIGING...
 • Page 96 NORSK VINKELSLIPER D28065 Gratulerer! vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, hele arbeidsperioden. grundig produktutvikling og innovasjon gjør D WALT En vurdering av nivået for til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere vibrasjonseksponeringen bør også...
 • Page 97 Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET D28065 Støpselet til elektriske verktøy må passe WALT erklærer at de produktene som er til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet beskrevet under ”tekniske data”...
 • Page 98 NORSK elektriske verktøy med fingeren på bryteren skjærekanter setter seg mindre sannsynlig eller å sette inn støpselet mens elektriske fast og er lettere å kontrollere. verktøy har bryteren på øker faren for ulykker. Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, Fjern eventuelle justeringsnøkler før du osv., i samsvar med disse instruksjonene slår på...
 • Page 99 NORSK eller tilbehøret slippes ved et uhell, må n) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av du kontrollere om det er skadet eller antennelige materialer. Gnister kan antenne montere uskadet tilbehør. Etter å ha dette materialet. inspisert og installert et tilbehør, still deg o) Ikke bruk tilbehør som krever flytende selv og eventuelle tilstedeværende bort fra kjølemidler.
 • Page 100 NORSK å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til c) Når skiven binder seg eller ved avbrytelse tilbakeslag eller at du mister kontrollen. av kapping av en eller annen grunn, slå av elektroverktøyet og hold det stille helt e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet til skiven stanser fullstendig.
 • Page 101 Gjenget klemmemutter Merking på verktøyet j. Støtteflens Følgende piktogrammer vises på verktøyet: TILTENKT BRUK D28065 slitesterke vinkelslipere er utformet for Les instruksjonshåndboken før bruk. profesjonelle slipe- og kappeoperasjoner. IKKE bruk andre slipeskiver enn skiver med nedsenket senter og lamellslipestift.
 • Page 102 Ringen på den gjengede klemmemutteren (i) vinkelsliperen. må vende bort fra skiven ved montering av Ved bruk at D28065 vinkelsliper for kapping av en kappeskive (fig. 5B). metall eller murarbeid MÅ verneanordning av Type 1 5. Press knappen for spindellåsen (d) og roter benyttes.
 • Page 103 NORSK Før bruk tilbehøret har sluttet å roter. Sørg for at skiven er helt stoppet før du legger • Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke verktøyet fra deg. bruk utslitte skiver. MERK: For å redusere uventede bevegelser må • Kontroller at indre og ytre flens er montert du ikke slå...
 • Page 104 NORSK Bruk av lamellslipestift som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og ADVARSEL: Oppsamling av mild såpe. Aldri la noen væske trenge metallstøv. For mye bruk av inn i verktøyet; aldri dypp noen del av lamellslipestifter på...
 • Page 105 NORSK GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
 • Page 106 NORSK OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR Type Tilbehør Beskrivelse Hvordan installere verneanordning slipeverktøy Slipeskive med nedsenket senter TYPE 27 Type 27 verneanordning VERNEANORDNING Lamellskive Bakre flens Trådhjul Type 27 skive med nedsenket senter Gjenget klemmemutter Trådhjul med gjenget mutter Type 27 verneanordning Trådhjul Trådkopp med gjenget mutter...
 • Page 107 NORSK OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR (forts.) Type Tilbehør Beskrivelse Hvordan installere slipeverktøy verneanordning Kappeskive for murverk TYPE 1 Type 1 verneanordning VERNEANORDNING Kappeskive for metall Bakre flens Kappeskiver Kappeskive av diamant Gjenget klemmemutter INGEN Poleringshette VERNEANORDNING...
 • Page 108 PORTUGUÊS RECTIFICADORA ANGULAR D28065 utilizado para uma avaliação preliminar da exposição Parabéns! às vibrações. Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos ATENÇÃO: o nível de emissão de anos de experiência, um desenvolvimento vibrações declarado diz respeito às meticuloso dos seus produtos e um grande espírito principais aplicações da ferramenta.
 • Page 109 As ferramentas eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou vapores. D28065 Mantenha as crianças e outras pessoas WALT declara que os produtos descritos em afastadas quando utilizar uma ferramenta “dados técnicos”...
 • Page 110 PORTUGUÊS protegida por um dispositivo de corrente 4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS residual (DCR). A utilização de um DCR ELÉCTRICAS reduz o risco de choque eléctrico. Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada. Utilize a ferramenta 3) SEGURANÇA PESSOAL eléctrica correcta para o seu trabalho.
 • Page 111 PORTUGUÊS 5) ASSISTÊNCIA procurando danos nos mesmos. Por exemplo, procure rachas e fendas nos A sua ferramenta eléctrica só deve ser discos abrasivos, fendas, danos ou desgaste reparada por um técnico qualificado excessivo nos discos de suporte e arames e só devem ser utilizadas peças soltos ou partidos nas catrabuchas.
 • Page 112 PORTUGUÊS acessório, puxando a sua mão ou o seu braço O efeito de coice é o resultado de uma utilização na direcção do acessório rotativo. abusiva da ferramenta e/ou de condições ou procedimentos de utilização incorrectos e pode ser k) Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes evitado tomando as precauções indicadas abaixo: de o acessório ficar completamente imobilizado.
 • Page 113 PORTUGUÊS exposta uma superfície mínima do disco na d) Não recomece a operação de corte na direcção do utilizador. A protecção ajuda a peça de trabalho. Deixe o disco alcançar a proteger o utilizador contra fragmentos do disco velocidade máxima e continue o corte de e qualquer contacto acidental com o mesmo.
 • Page 114 Flange de apoio Leia o manual de instruções antes de UTILIZAÇÃO ADEQUADA utilizar este equipamento. As rebarbadoras angulares D28065 foram concebidas para trabalhos profissionais de desbaste Use uma protecção auditiva. e corte. Utilize APENAS discos de desbaste côncavos e de abas.
 • Page 115 A sua ferramenta da D WALT possui Ao utilizar a rebarbadora D28065 para cortar metal isolamento duplo, em conformidade com ou alvenaria, TEM de utilizar uma protecção do a norma EN 60745. Por conseguinte, não Tipo 1. As protecções do Tipo 1 encontram-se é...
 • Page 116 PORTUGUÊS 4. Enrosque a porca de fixação roscada (i) no veio deixe-a funcionar durante alguns (q) (fig. 5): minutos em vazio. a. O anel na porca de fixação roscada (i) tem Posição correcta das mãos (fi g. 1, 6) de estar virado para o disco ao instalar um disco de desbaste (fig.
 • Page 117 PORTUGUÊS durante a utilização e até que o disco ou ATENÇÃO: para reduzir o risco acessório pare de rodar. Certifique-se de ferimentos graves, desligue a de que o disco parou completamente ferramenta e retire a respectiva antes de pousar a ferramenta. ficha da tomada de electricidade antes de efectuar quaisquer ajustes CUIDADO: deixe a ferramenta atingir...
 • Page 118 PORTUGUÊS Acessórios opcionais ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com este produto os acessórios disponibilizados pela WALT, a utilização de outros acessórios com esta ferramenta poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos, apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados pela D WALT com este produto.
 • Page 119 PORTUGUÊS GARANTIA WALT confia na qualidade dos seus • Seja apresentada uma prova de compra; produtos e, como tal, oferece uma garantia • O produto seja devolvido juntamente excepcional aos utilizadores profissionais com a respectiva embalagem e todos os deste equipamento. Esta declaração de componentes originais.
 • Page 120 PORTUGUÊS TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE Tipo de protecção Acessório Descrição Instalação na rebarbadora Disco de desbaste de centro côncavo PROTECÇÃO DO Protecção do Tipo 27 TIPO 27 Disco de abas Encaixe de apoio Catrabuchas Disco de centro côncavo circulares do Tipo 27 Porca de fixação roscada Catrabuchas...
 • Page 121 PORTUGUÊS TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE (cont.) Tipo de protecção Acessório Descrição Instalação na rebarbadora Disco de corte para alvenaria PROTECÇÃO Protecção do Tipo 1 DO TIPO 1 Disco de corte para metal Encaixe de apoio Discos de Disco de corte corte de diamante Porca de fixação roscada...
 • Page 122 SUOMI KULMAHIOMAKONE D28065 Onnittelut! voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien käytettäessä. kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot Tärinä vähentyy, kun työkalusta tekevät D WALT-työkaluista luotettavia kumppaneita katkaistaan virta tai se toimii ammattilaisille. tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää...
 • Page 123 SUOMI 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC 2) SÄHKÖTURVALLISUUS (29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-3. Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ mitään muutoksia. Älä yhdistä EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. WALTiin.
 • Page 124 SUOMI Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti 5) HUOLTO tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. paremmin odottamattomissa tilanteissa. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita sähkötyökalun turvallisuuden. tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista.
 • Page 125 SUOMI hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä pintaan, jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle ja suojavaatetusta, joka estää lentävien tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä mihin suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni. kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
 • Page 126 SUOMI d) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen ulkopuolelle, voi aiheutua haavan saamisen, vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia laikan kulumisen tai takapotkun vaara. kuin hiomalaikat. Erityiset varoitukset kiillotettaessa e) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa käytettyjä...
 • Page 127 Varalaippa oikein. KÄYTTÖTARKOITUS Ruuvaa sivukahva (g) johonkin aukkoon (h) vaihteiston jommallakummalla puolella. D28065-kulmahiomakone on tarkoitettu raskaaseen käyttöön ammattimaiseen hiomiseen tai Suojuksen kiinnittäminen ja katkaisemiseen. irrottaminen (kuva 2) ÄLÄ KÄYTÄ muunlaisia kuin sellaisia hiomalaikkoja, joiden keskiosassa on painautuma.
 • Page 128 HUOMIO: Tämän hiomakoneen kanssa on käytettävä suojuksia. b. Laipan kiinnitysmutterin (i) kierteisen renkaan on osoitettava levystä poispäin, Jos D28065-hiomakoneen avulla katkaistaan kun katkaisulaikkaa asetetaan paikalleen metallia tai tiiliä, ON käytettävä tyypin 1 suojusta. (kuva 5B). Tyypin 1 suojuksia voi ostaa D WALT-jälleenmyyjiltä.
 • Page 129 SUOMI Käsien oikea asento (kuva 1, 6) Metallin työstäminen VAROITUS: Voit vähentää vakavan Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista, henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta AINA oikeassa asennossa. metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan Jos vikavirtasuojain estää...
 • Page 130 SUOMI WALT kierrättää D WALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Voiteleminen Saat lähimmän valtuutetun D WALT-huoltokorjaamon Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. tiedot ottamalla yhteyden lähimpään D WALT- toimipisteeseen.
 • Page 131 SUOMI TAKUU WALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA- maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ•...
 • Page 132 SUOMI HIOMAVARUSTEKAAVIO Suojan tyyppi Varuste Kuvaus Asentaminen hiomakoneeseen Hiomalaikka, jonka keskiosassa on painautuma TYYPIN 27 Tyypin 27 suojus SUOJUS Liuskalaikka Tukilaippa Vaijeripyörät Tyypin 27 alas painetttu keskilaikka Kierteinen kiinnitysmutteri Vaijeripyörät ja kierteinen mutteri Tyypin 27 suojus Vaijeripyörä Teräskuppi ja kierteinen mutteri Tyypin 27 suojus Teräslankaharja Taustalaippa/...
 • Page 133 SUOMI HIOMAVARUSTEKAAVIO (jatkoa) Suojan tyyppi Varuste Kuvaus Asentaminen hiomakoneeseen Tiilen katkaisulaikka TYYPIN 1 Tyypin 1 suojus SUOJUS Metallin katkaisulaikka Tukilaippa Timanttikatkaisulaikka Katkaisulaikka Kierteinen kiinnitysmutteri Kiillotuslaikka SUOJUSTA...
 • Page 134 SVENSKA VINKELSLIP D28065 Gratulerar! eller om det är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt Du har valt ett D WALT-verktyg. År av erfarenhet, öka exponeringsnivån under hela dess grundlig produktutveckling och innovation gör arbetstid. WALT till en av de pålitligaste partnerna för En uppskattning av exponeringsnivån...
 • Page 135 Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som kan antända dammet eller ångorna. Håll barn och åskådare borta meda du arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan D28065 göra att du förlorar kontrollen. WALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under “tekniska data” uppfyller: 2) ELEKTRISK SÄKERHET...
 • Page 136 SVENSKA Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se reparerat före användning. Många olyckor till att strömbrytaren är i frånläge innan orsakas av dåligt underhållna elektriska du ansluter till strömkällan och/eller verktyg. batteripaketet, plockar upp eller bär Håll kapningsverktyg vassa och rena. verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt Ordentligt underhållna kapningsverktyg med finger på...
 • Page 137 SVENSKA elverktygets monterade hårdvara kommer att gå l) Kör inte elverktyget medan du bär det vid obalanserat, vibrera för mycket och kan orsaka sidan. Oavsiktlig kontakt med det roterande att man tappar kontrollen. tillbehöret skulle kunna ta tag i dina kläder, och dra tillbehöret mot din kropp.
 • Page 138 SVENSKA c) Placera inte din kropp inom det område kapning. Överansträngning av trissan ökar dit elverktyget kommer att förflytta sig om belastningen och risken att trissan vrider sig rekyl inträffar. Rekylen kommer att kasta eller fastnar i skåran, och risken för rekyl eller att verktyget i motsatt riktning mot hjulets rörelse trissan går sönder.
 • Page 139 Gängad klämmutter j. Bakfläns Följande bildikoner visas på verktyget: AVSEDD ANVÄNDNING Läs instruktionshandbok före användning. De slitstarka vinkelsliparna av modell D28065 har konstruerats för yrkesmässiga slipnings- och kapningstillämpningar. Bär öronskydd. ANVÄND INTE andra slipskivor än navförsänkta trissor och pappersskiva.
 • Page 140 SE UPP! Skyddsplåtar måste användas och minimerar mängden damm som kommer in i tillsammans med denna slip. motorkåpan. Vid användning av slip D28065 för kapning av Elektrisk Säkerhet metall eller murverk MÅSTE en Typ 1 skyddskåpa användas. Skyddskåpor av Typ 1 finns tillgängliga för Den elektriska motorn har konstruerats för endast...
 • Page 141 SVENSKA a. Ringen på den gängade klämmuttern (i) VARNING: För att minska risken för måste vara vänd mot skivan vid montering av allvarlig personskada, håll ALLTID en slipskiva (fig. 5A); verktyget säkert, för att förekomma en plötslig reaktion. b. Ringen på den gängade klämmuttern (i) måste vara vänd mot skivan vid montering av Korrekt handplacering innebär en hand på...
 • Page 142 SVENSKA Metallappliceringar När du använder verktyget i metalltillämpningar, se till att en jordfelsbrytare (RCD) har satts in, för att Smörjning undvika kvarvarande risker orsakade av metallspån. Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning. Om RCD-n bryter strömförsörjningen, ta verktyget till ett behörigt reparationsombud för D WALT.
 • Page 143 SVENSKA Separat insamling av använda produkter och förpackningar möjliggör att ämnena kan återvinnas och användas igen. Återanvändning av återvunna ämnen bidrar till att förhindra miljöföroreningar och minskar behovet av råmaterial. Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat insamling av elektriska produkter från hushållen, på...
 • Page 144 SVENSKA GARANTI WALT har förtroende för kvaliteten på Om du vill ställa skadeståndsanspråk, sina produkter, och erbjuder en enastående kontakta din försäljare eller ta reda på var garanti för professionella användare av ditt närmaste godkända reparationsombud produkten. Denna garanti-deklaration för D WALT finns, i D WALTs katalog, eller kommer som tillägg till och inskränker inte...
 • Page 145 SVENSKA DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR Typ av skydd Tillbehör Beskrivning Hur slipen sätts på Slipskiva med försänkt nav SKYDD AV Skydd av typ 27 TYP 27 Rondelltrissa Stödfläns Trådtrissor Trissa av typ 27 med försänkt nav Gängad klämmutter Trådtrissor med gängad mutter Skydd av typ 27 Trådtrissa...
 • Page 146 SVENSKA DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR (forts.) Typ av skydd Tillbehör Beskrivning Hur slipen sätts på Kaprondell för murverk SKYDD AV TYP 1 Skydd av typ 1 Kaprondell för metall Stödfläns Kaptrissor med Kaptrissa diamanter Gängad klämmutter INGET SKYDD Polertrissa...
 • Page 147 TÜRKÇE AVUÇIÇI TAŞLAMA MAKINESI D28065 Tebrikler! yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı uygulamalar için kullanılırsa Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim sürekli ürün geliştirme ve yenilik D WALT emisyonu değişebilir. Bu, toplam markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları...
 • Page 148 MAKİNE DİREKTİFİ çıkartır. b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli D28065 aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek WALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan kıvılcımlar çıkartır. bu ürünlerin 98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar), c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken 2006/42/EC (29 Aralık 2009’dan itibaren),...
 • Page 149 TÜRKÇE yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri değişimi veya elektrikli aletlerin kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel saklanması öncesinde fişi güç yaralanmayla sonuçlanabilir. kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka ayırın.
 • Page 150 TÜRKÇE özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen tüm filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden kalınması, işitme kaybına yol açabilir. olabilir. h) Etrafta bulunanların çalışma alanından b) Özel olarak tasarlanmamış veya güvenli bir mesafede durmalarını...
 • Page 151 TÜRKÇE yapmasına ve ardından kontrol altında olmayan konumlandırılmalıdır. Siper, operatörü kırılan elektrikli aletin tutukluk yaptığı noktada aksesuarın disk parçacıklarına karşı korumaya ve kazara dönüş istikametinin aksi istikametinde itilmesine diske temas etmeyi önlemeye yardımcı olur. neden olmaktadır. c) Diskler sadece önerilen uygulamalarda Örneğin, bir zımpara taşının iş...
 • Page 152 TÜRKÇE e) Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini – Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan en aza indirmek için panelleri veya büyük kaynaklanan yanık tehlikesi. parçaları destekleyin. Büyük parçalar kendi – Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan ağırlıklarından dolayı bel vermeye meyillidirler. yaralanma riski. Parçanın kesim hattına yakın bir noktaya ve –...
 • Page 153 Yan Tutamağın Takılması j. Destek flanşı UYARI: Aleti kullanmadan önce KULLANIM ALANI tutamağın iyice sıkıldığından emin D28065 ağır hizmet tipi avuç içi taşlama makineleri olun. profesyonel taşlama ve kesim uygulamaları için Yan tutamağı (g) gövdenin her iki tarafındaki tasarlanmıştır. deliklerden birine (h) iyice vidalayın.
 • Page 154 TÜRKÇE 6. Kenetleme kilidini (l) sıkın. • İç ve dış flanşın düzgün takıldığından emin olun. 7. Muhafazayı çıkarmak için, kenetleme kilidini serbest bırakın • Disk veya çarkın, aksesuar ve alet üzerindeki oklar yönünde döndüğünü kontrol edin. DİKKAT: Vidayı ayarlayarak siper sabitlenemiyorsa aleti kullanmayın.
 • Page 155 TÜRKÇE Flap Disk Kullanımı dokunmadan önce taşlama makinesinin son hıza ulaşmasına izin verin. Aleti kapatmadan önce UYARI: Metal tozu birikimi. Metal çalışma yüzeyinden yukarı kaldırın. Aleti yere uygulamalarında flap disklerin aşırı koymadan önce durmasını bekleyin. kullanılması elektrik çarpması riskini 1. Aleti açık konuma getirmek için, kilit kapalı artırır.
 • Page 156 TÜRKÇE UYARI: Aletin metalik olmayan Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili parçalarını temizlemek için asla çözücü servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, veya başka sert kimyasal kullanmayın. yetkili D WALT servislerinin listesi ve satış sonrası Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları...
 • Page 157 TÜRKÇE GARANTİ malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, WALT ürünlerinin kalitesinden emindir WALT aşağıdaki şartlara uyulması ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir parçaların yenilenmesini veya -kendi garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir insiyatifine bağlı...
 • Page 158 TÜRKÇE TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ Siper Tipi Aksesuar Açıklama Taşlama Makinesine Takılması Basık merkezli taşlama diski TİP 27 SİPER Tip 27 siper Flap diski Destek flanşı Telli diskler Tip 27 basık merkezli disk Dişli tespit somunu Dişli somunlu telli diskler Tip 27 siper Telli disk Dişli somunlu telli çanak...
 • Page 159 TÜRKÇE TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ (devam) Siper Tipi Aksesuar Açıklama Taşlama Makinesine Takılması Çimento bazlı malzeme kesim diski TİP 1 SİPER Tip 1 siper Metal kesim diski Destek flanşı Elmas kesim Kesim diski diskleri Dişli tespit somunu SİPER YOK Polisaj başlığı...
 • Page 160 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ (ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ) D28065 Συγχαρητήρια! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης. Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Τα έτη εμπειρίας, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η επίπεδο εκπομπής κραδασμών καινοτομία έχουν καταστήσει την D WALT έναν...
 • Page 161 τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (ασύρματο). 1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ D28065 α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και Η εταιρεία D WALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι...
 • Page 162 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/ το σώμα σας είναι γειωμένο. και στην μπαταρία, καθώς και προτού γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Η...
 • Page 163 ΕΛΛΗΝΙΚΑ γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείου. εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα Οδηγίες...
 • Page 164 ΕΛΛΗΝΙΚΑ στ) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες παρελκόμενα. Πριν από κάθε χρήση, το εξάρτημα κοπής ενδέχεται να έρθει επιθεωρήστε τα παρελκόμενα όπως σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή με το λειαντικό τροχό για θραύσματα και το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή του ρωγμές, τα...
 • Page 165 ΕΛΛΗΝΙΚΑ το απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου ε) Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες παρελκόμενου, γεγονός που με τη σειρά του αλυσοπρίονου για χάραξη ξύλου ή προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση του ανεξέλεγκτου οδοντωτές λεπίδες πριονιού. Οι λεπίδες ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και αντίθετα...
 • Page 166 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πρόσθετες προειδοποιήσεις στ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πραγματοποιείτε «κοπή τσέπης» σε ήδη ασφαλείας ειδικά για εργασίες υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλα σημεία λειαντικής κοπής χωρίς ορατότητα. Ο προεξέχων τροχός μπορεί να κόψει αγωγούς αερίου ή νερού, α) Μην «μπλοκάρετε» τον τροχό κοπής και ηλεκτρικά...
 • Page 167 Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. i. Παξιμάδι σφιγκτήρα με σπειρώσεις Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια. j. Φλάντζα υποστήριξης ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι υψηλής απόδοσης γωνιακοί τροχιστές D28065 ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ σχεδιάστηκαν για επαγγελματικές εφαρμογές [ΕΙΚ. (FIGURE) 1] τροχίσματος και κοπής. Ο κωδικός ημερομηνίας (r), ο οποίος περιλαμβάνει...
 • Page 168 αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται Χρήση προέκτασης προστατευτικά. Εάν απαιτείται προέκταση, χρησιμοποιείτε Όταν χρησιμοποιείτε τον τροχιστή D28065 για εγκεκριμένη προέκταση κατάλληλη για την είσοδο την κοπή μετάλλου ή τοιχοποιίας, ΠΡΕΠΕΙ ρεύματος του εργαλείου (ανατρέξτε στα τεχνικά να χρησιμοποιείτε προστατευτικό τύπου 1.
 • Page 169 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πριν τη λειτουργία εργαλείο. Για μείωση του κινδύνου προσωπικού τραυματισμού, μεταφέρετε • Τοποθετήστε το προστατευτικό και τον το εργαλείο και το προστατευτικό σε κατάλληλο δίσκο ή τροχό. Μη χρησιμοποιείτε κέντρο σέρβις για να γίνει επισκευή ή υπερβολικά φθαρμένους δίσκους ή τροχούς. αντικατάσταση...
 • Page 170 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ή το παρελκόμενο. Βεβαιωθείτε ότι ο ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού τροχός έχει σταματήσει πλήρως πριν τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να βάλετε το εργαλείο κάτω. κρατάτε καλά το εργαλείο για να ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφήστε το εργαλείο να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση φτάσει...
 • Page 171 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές Το ηλεκτρικό εργαλείο της D WALT σχεδιάστηκε ουσίες για τον καθαρισμό των μη για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική Αυτές...
 • Page 172 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν. Η D WALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων D WALT όταν...
 • Page 173 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ • Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά. Η D WALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μια • Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση •...
 • Page 174 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ Τύπος Παρελκόμενο Περιγραφή Τρόπος τοποθέτησης στον προστατευτικού τροχιστή Δίσκος τροχίσματος με βυθισμένο κέντρο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ Προστατευτικό τύπου 27 ΤΥΠΟΥ 27 Τροχός με πτερύγια Φλάντζα υποστήριξης Συρμάτινοι Τροχός τύπου 27 με βυθισμένο ακτινωτοί τροχοί κέντρο Περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα...
 • Page 175 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ (Συνέχεια) Τύπος Παρελκόμενο Περιγραφή Τρόπος τοποθέτησης προστατευτικού στον τροχιστή Δίσκος κοπής τοιχοποιίας ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ Προστατευτικό τύπου 1 ΤΥΠΟΥ 1 Δίσκος κοπής μετάλλων Φλάντζα υποστήριξης Αδαμαντοφόροι Τροχός κοπής τροχοί κοπής Περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα ΧΩΡΙΣ Κεφαλή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ στιλβώματος...
 • Page 178 Black & Decker - D WALT Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211 België en Luxemburg Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156 Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210 B-3200 Aarschot www.dewalt.be Danmark WALT Tlf: 70201511 Sluseholmen 2-4 Fax: 70224910 2450 København SV www.dewalt.dk...