Makita DVC560 Instruction Manual

Makita DVC560 Instruction Manual

Cordless upright cleaner
Hide thumbs Also See for DVC560:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Upright Cleaner
Brezžični pokončni sesalnik
SL
Fshesë vertikale me bateri
SQ
Акумулаторна вертикална
BG
прахосмукачка
HR
Bežični uspravni usisivač
Безжичен исправен чистач
МК
Бежични усправни усисивач УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
SR
RO
Aspirator vertical fără cablu
Акумуляторний
UK
вертикальний пилосос
Аккумуляторный пылесос
RU
DVC560
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
8
18
28
38
49
59
70
80
90
101

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DVC560

 • Page 1 прахосмукачка ЕКСПЛОАТАЦИЯ Bežični uspravni usisivač PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжичен исправен чистач УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Бежични усправни усисивач УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Aspirator vertical fără cablu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Акумуляторний ІНСТРУКЦІЯ З вертикальний пилосос ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУКОВОДСТВО ПО Аккумуляторный пылесос ЭКСПЛУАТАЦИИ DVC560...
 • Page 2 Fig.1 Fig.4 Fig.2 Fig.5 Fig.3...
 • Page 3 Fig.6 Fig.9 Fig.7 Fig.10 Fig.8 Fig.11...
 • Page 4 Fig.12 Fig.16 Fig.13 Fig.17 Fig.14 Fig.18 Fig.15 Fig.19...
 • Page 5 Fig.23 Fig.20 Fig.24 Fig.25 Fig.21 Fig.26 Fig.22...
 • Page 6 Fig.31 Fig.27 Fig.32 Fig.28 Fig.29 Fig.33 Fig.30 Fig.34...
 • Page 7 Fig.35 Fig.36...
 • Page 8: Specifications

  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. SPECIFICATIONS Model: DVC560 Maximum air volume * 1.9 m /min Vacuum * 12 kPa...
 • Page 9: Safety Warnings

  Intended use EC Declaration of Conformity The appliance is intended for collecting dry dust. The For European countries only appliance is suitable for commercial use, for example in The EC declaration of conformity is included as Annex A hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and to this instruction manual. rental businesses.
 • Page 10 15. CHECK DAMAGED PARTS. Before further use Under abusive conditions, liquid may be of the cleaner, a guard or other part that is ejected from the battery; avoid contact. If con- damaged should be carefully checked to deter- tact accidentally occurs, flush with water. If mine that it will operate properly and perform liquid contacts eyes, additionally seek medical its intended function.
 • Page 11: Parts Description

  Tape or mask off open contacts and pack up the causing fires, personal injury and damage. It will battery in such a manner that it cannot move also void the Makita warranty for the Makita tool and around in the packaging. charger. When disposing the battery cartridge, remove...
 • Page 12 ASSEMBLY CAUTION: Always install the battery cartridge fully. If not, it may accidentally fall out of the appli- ance, causing injury to you or someone around you. CAUTION: Always be sure that the appli- CAUTION: Do not install the battery cartridge ance is switched off and the battery cartridge forcibly.
 • Page 13: Functional Description

  Removing the filter bag Indicating the remaining battery capacity Only for battery cartridges with the indicator CAUTION: Handle the filter bag softly. ► Fig.12: 1. Indicator lamps 2. Check button Otherwise foreign objects are blown into eyes, it may Press the check button on the battery cartridge to indi- result in personal injury.
 • Page 14 Remaining battery capacity Lighting up the LED lamp During operation, press the battery check / LED lamp button to indicate the remaining battery capacities. The CAUTION: Do not look in the light or see the battery indicators correspond to each battery. source of light directly.
 • Page 15: Operation

  Normal cleaning operation To maintain product SAFETY and RELIABILITY, Hold the handle, and then unlock the upright repairs, any other maintenance or adjustment should position. be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. Turn on the appliance. Clean a floor. ► Fig.22 Storage Using the side brush When storing, remove the battery cartridges and store the appliance on level place in upright position.
 • Page 16 Cleaning the brushroll Remove the bottom plate, and then remove the brushroll. If the hair of the brushroll gets short, ask the Makita service center for new one. Operating the appliance with the short hair brushroll results in poor dust collecting.
 • Page 17: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to disassemble the machine. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs. Symptom Probable cause Remedy Not working Battery cartridges are installed improperly. Install the battery cartridges as described in this manual.
 • Page 18: Tehnični Podatki

  SLOVENŠČINA (Originalna navodila) OPOZORILO Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z oslablje- nimi fizičnimi, senzornimi in duševnimi zmogljivostmi ali osebe brez ustreznih izkušenj in znanja. Otroke nadzorujte in jim preprečite igranje z napravo. TEHNIČNI PODATKI Model: DVC560 Največja količina zraka* 1,9 m /min Moč sesanja* 12 kPa Zmogljivost Mere (D × Š × V) 326 mm x 318 mm x 1.146 mm Nazivna napetost D.C. 36 V Neto teža 8,3 –...
 • Page 19: Varnostna Opozorila

  Hrup VARNOSTNA OPOZORILA Običajna A-ovrednotena raven hrupa v skladu z EN60335-2-69: Raven zvočnega tlaka (L ): 70 dB (A) ali manj Varnostna navodila za brezžični Odstopanje (K): 2,5 dB (A) nahrbtni sesalnik za prah Nivo hrupa med delom lahko preseže 80 dB (A). OPOMBA: Navedene vrednosti oddajanja hrupa so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami OPOZORILO: POMEMBNO! POZORNO testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij. PREBERITE vsa varnostna opozorila in navodila OPOMBA: Navedene vrednosti oddajanja hrupa pred uporabo. Zaradi neupoštevanja opozoril in se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni navodil lahko pride do električnega šoka, požara in/ali izpostavljenosti. hudih telesnih poškodb. Pred uporabo se prepričajte, da ta sesalnik za OPOZORILO: Uporabljajte zaščito za sluh.
 • Page 20 15. PREGLEJTE POŠKODOVANE DELE. Pred nadalj- Ko akumulatorske baterije ne uporabljate, je ne njo uporabo sesalnika za prah pozorno preglejte hranite ob kovinskih predmetih, kot so sponke varovalo ali druge dele, ki so poškodovani za papir, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugi ter tako preverite, ali bodo pravilno delovali.
 • Page 21: Opis Delov

  števati posebne zahteve v zvezi z embalažo in ali baterije, ki so bile spremenjene, lahko pride do označevanjem. eksplozije baterije in posledično do požara, telesnih Med postopkom priprave na odpremo izdelka se poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo je treba posvetovati s strokovnjakom za nevarne boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in snovi. Pri tem upoštevajte tudi podrobnejše nacio- polnilnik Makita. nalne predpise. Nasveti za ohranjanje največje Odprte stike oblepite z lepilnim trakom ali jih dru- gače zaščitite, baterijo pa zapakirajte tako, da se v zmogljivosti akumulatorja embalaži ne more premikati. Ko odstranjujete akumulatorsko baterijo, jo Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti vzemite iz orodja in varno zavrzite.
 • Page 22 MONTAŽA POZOR: Akumulatorsko baterijo vedno name- stite do konca. V nasprotnem primeru lahko baterija po nesreči pade iz naprave in poškoduje vas ali druge POZOR: Pred vsako izvedbo dela na napravi osebe v neposredni bližini. se prepričajte, da je naprava izključena in akumu- POZOR: Ne nameščajte akumulatorske bate- latorska baterija odstranjena. rije s silo. Če se akumulatorska baterija ne zaskoči POZOR: Med sestavljanjem ali vzdrževanjem zlahka, ni pravilno vstavljena.
 • Page 23: Opis Delovanja

  Odstranjevanje filtrirne vrečke Prikazuje preostalo raven napolnjenosti akumulatorja POZOR: S filtrirno vrečko ravnajte pazljivo. Samo za akumulatorske baterije z indikatorjem Sicer lahko tujki pri izpihovanju zaidejo v oči in pov- ► Sl.12: 1. Indikatorske lučke 2. Gumb za preverjanje zročijo telesne poškodbe. Pritisnite gumb za preverjanje na baterijskem vložku, Ko se filtrirna vrečka napolni ali zamaši, jo zamenjajte. da preverite raven napolnjenosti akumulatorja. Odprite pokrov zbiralnika za prah in sprostite zapah, Indikatorske lučke na kratko zasvetijo. nato pa izvlecite filtrirno vrečko. Povlecite jeziček na strani odprtine, da zaprete filtrirno Indikatorske lučke Prikaz pre- vrečko, in odstranite celotno filtrirno vrečko.
 • Page 24 Preostala zmogljivost baterije Vklop lučke LED Med delovanjem naprave s pritiskom gumba za prever- janje napolnjenosti baterije/lučko LED preverite preos- POZOR: Ne glejte neposredno v lučko ali vir talo zmogljivost baterije. Indikatorji označujejo raven svetlobe. napolnjenosti posameznebaterije. Naprava je opremljena z lučkami LED. ► Sl.14 Za delovanje glejte odstavek o gumbu za preverjanje napolnjenosti baterije/lučko LED. Indikator ravni napolnjenosti akumulatorja Prikaz ► Sl.16: 1. Lučka LED preostale ravni napol- njenosti Sveti Ne sveti Nožna ročica Utripa akumulatorja od 50 % do POZOR:...
 • Page 25 V lahko pride do nezgode (zagozdenje). tem primeru se lahko orodje razbarva ali defor- mira oziroma lahko nastanejo razpoke. Običajno čiščenje VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo Zgrabite ročaj in nato sprostite napravo iz navpič- zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in nega položaja. nastavitve prepustili pooblaščenemu servisu za orodja Makita ali tovarniškemu osebju, ki vgrajuje izključno Napravo vklopite. Očistite talno površino. originalne nadomestne dele. ► Sl.22 Shranjevanje Uporaba stranske krtače Pri shranjevanju naprave odstranite akumulatorske Stranska krtača je priročna za čiščenje vogalov sten. baterije in napravo postavite v pokončnem položaju na Če se stranska krtača obrabi, se za zamenjavo obrnite ravna tla.
 • Page 26 Čiščenje valja s krtačkami Odstranite spodnjo ploščo in nato odstranite valj s krtačkami. Če se krtačke valja obrabijo, se za nov valj obrnite na pooblaščeni servis Makita. Pri uporabi valja z obrabljenimi krtačkami bo zmogljivost zbiranja prahu manjša. ► Sl.32: 1. Spodnja plošča 2. Valj s krtačkami S škarjami odstranite morebitne smeti in druge zagozdene predmete z valja s krtačkami. Odstranite čep in očistite ostanke umazanije. ► Sl.33: 1. Čep Namestite čep, valj s krtačkami in spodnjo ploščo v obratnem vrstnem redu. ► Sl.34 POZOR: Ustrezno pritrdite spodnjo ploščo. Če napravo uporabljate brez spodnje plošče, se lahko valj s krtačkami sname in povzroči telesne poškodbe. OBVESTILO: Valj mora biti ustrezno pritrjen. Uporaba naprave brez valja s krtačkami pomeni manjšo zmogljivost zbiranja prahu. Odstranjevanje zamašitve...
 • Page 27: Odpravljanje Težav

  • Originalna akumulator in polnilnik Makita POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so OPOMBA: Nekateri predmeti na seznamu so lahko predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je priloženi orodju kot standardna dodatna oprema. opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi Lahko se razlikujejo od države do države. drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporabljajte samo za navedeni namen.
 • Page 28 SHQIP (Udhëzimet origjinale) PARALAJMËRIM Kjo makineri nuk është prodhuar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi fizike, ndijore ose mendore të kufizuara ose që kanë mungesë të përvojës dhe të njohurive. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t’u siguruar se nuk luajnë me pajisjen. SPECIFIKIMET Modeli: DVC560 Vëllimi maksimal i ajrit * 1,9 m /min Fshirja me fshesë * 12 kPa Kapaciteti Përmasat (GJ x T x L) 326 mm x 318 mm x 1 146 mm Tensioni nominal D.C. 36 V Pesha neto 8,3 - 9,0 kg Vlera matet sipas metodës sonë origjinale.
 • Page 29 Zhurma PARALAJMËRIME SIGURIE Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas EN60335-2-69: Niveli i presionit të zhurmës (L ) : 70 dB (A) ose më pak Pasiguria (K): 2,5 dB (A) Paralajmërime për sigurinë e Niveli i zhurmës mund të tejkalojë 80 dB (A). fshesës SHËNIM: Vlerat e deklaruar totale të emetimeve të zhurmës janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund të përdoren për të krahasuar një PARALAJMËRIM: E RËNDËSISHME vegël me një tjetër. LEXONI ME KUJDES të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet PARA PËRDORIMIT. Moszbatimi i SHËNIM: Vlerat e deklaruara të emetimeve të paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë zhurmës mund të përdoren për një vlerësim paraprak të ekspozimit. në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.
 • Page 30 15. KONTROLLONI PJESËT E DËMTUARA. Para Kur paketa e baterisë nuk përdoret, mbajeni përdorimit të mëtejshëm të fshesës, mbrojtëset ose larg nga objektet e tjera metalike, si kapëset pjesët e tjera të dëmtuara duhen kontrolluar me e letrave, monedhat, çelësat, gozhdët, vidat kujdes për të...
 • Page 31 Gjithmonë ndaloni punën me rregulloret lokale rreth hedhjes së baterisë. pajisjen dhe ngarkoni baterinë kur vëreni ulje 12. Përdorini bateritë vetëm me produktet e të fuqisë së pajisjes. specifikuara nga Makita. Instalimi i baterive në Asnjëherë mos e ringarkoni baterinë e produkte të papajtueshme mund të rezultojë në ngarkuar plotësisht. Mbingarkimi shkurton zjarr, nxehtësi të lartë, shpërthim ose rrjedhje të...
 • Page 32 MONTIMI KUJDES: Gjithmonë instalojeni plotësisht kutinë e baterisë. Në të kundërt, ajo mund të bjerë aksidentalisht nga pajisja duke ju lënduar juve ose KUJDES: Përpara se të kryeni ndonjë punë në personin pranë jush. pajisje, sigurohuni gjithmonë që pajisja të jetë e KUJDES: Mos e vendosni me forcë kutinë e fikur dhe kutia e baterisë të jetë e hequr. baterisë. Nëse kutia nuk hyn lehtë, nuk po e futni siç...
 • Page 33 Heqja e qeses së filtrit Treguesi i kapacitetit të mbetur të baterive KUJDES: Trajtojeni me delikatesë qesen e Vetëm për kuti baterie me llambë filtrit. Ndryshe, ju fryjnë objekte të huaja në sy dhe ► Fig.12: 1. Llambat treguese 2. Butoni i kontrollit kjo mund të çojë në lëndime personale. Shtypni butonin e kontrollit në kutinë e baterisë për Zëvendësojeni qesen e filtrit kur të mbushet ose të bllokohet. të treguar kapacitetin e mbetur të baterisë. Llambat Hapni kapakun e kutisë së pluhurit dhe hapni kapësen, treguese ndizen për pak sekonda. më pas nxirrni qesen e filtrit. Tërhiqeni shiritin në anën e hapjes për të mbyllur qesen Llambat treguese Kapaciteti i...
 • Page 34 Gabim në furçën rul Ndryshimi i regjimit të funksionimit Mund ta ndryshoni regjimin e funksionimit në tre Duke pulsuar Furça rul është nën ngarkesë shkallë: “niveli më i ulët i zhurmës (1)”, “normal (2)” dhe të lartë për njëfarë arsyeje. “i lartë (3)”. Ndezur Furça rul ka ndaluar nga një Nëse doni të ndryshoni regjimin e funksionimit, shtypni arsye jonormale. butonin ON (ndezje)/butonin e ndërrimit të regjimit kur pajisja është në punë. Regjimi i funksionimit kalon sipas PARALAJMËRIM: Fikeni menjëherë pajisjen kur rendit “niveli më i ulët i zhurmës (1)”, “normal (2)” dhe llamba ndizet gjatë përdorimit. Ndryshe, mund të ndodhë “i lartë (3)”. keqfunksionim i motorit dhe mund të shkaktohet zjarr. Pajisja do të ndizet në të njëjtin regjim si cilësimi i mëparshëm. Kapaciteti i mbetur i baterisë Ndezja e llambës së...
 • Page 35 Në të kundërt, pastrimi, hollues, alkool dhe të ngjashme. Mund mund të pickohet aksidentalisht. të shkaktoni çngjyrosje, deformime ose krisje. Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, Përdorimi normal i pastrimit riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të Mbani dorezën dhe më pas zhbllokojeni në shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pozicion vertikal. pjesë këmbimi të Makita-s. Ndizni pajisjen. Pastroni dyshemenë. Magazinimi ► Fig.22 Përdorimi i furçës anësore Gjatë magazinimit, hiqni kutitë e baterisë dhe magazinoni pajisjen në vend të niveluar në pozicion Furça anësore është praktike për pastrimin e qosheve...
 • Page 36 Instaloni mirë zorrën dhe tubin. Për të vendosur filtrin, futni anën pa grepa Përndryshe mund të ndodhë rrjedhje e pluhurit duke në kanal dhe më pas shtyni filtrin derisa grepat të shkaktuar lëndime. sigurohen me një kërcitje. ► Fig.31: 1. Kanali 2. Filtri HEPA 3. Grepi Pastrimi i furçës rul Hiqni pllakën e poshtme dhe më pas hiqni furçën rul. Nëse qimet e furçës rul shkurtohen, kërkoni nga qendra e shërbimit të Makita një furçë të re. Përdorimi i pajisjes me furçë rul me qime të shkurtuara rezulton në grumbullim të dobët të pluhurit. ► Fig.32: 1. Pllaka e poshtme 2. Furça rul Hiqni fijet dhe qimet nga furça rul duke përdorur gërshërë. Hiqni kapakun dhe pastroni papastërtitë. ► Fig.33: 1. Kapaku Vendosni kapakun, furçën rul dhe pllakën e poshtme në rend të kundërt. ► Fig.34 KUJDES: Vendoseni pllakën e poshtme...
 • Page 37 Rrota lëvizëse lëvizet me vështirësi Kanë ngecur papastërti në rrotën lëvizëse. Pastroni papastërtitë në rrotën lëvizëse. • Filtri HEPA AKSESORË OPSIONALË • Qesja e filtrit • Bateri dhe ngarkues origjinal Makita KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca SHËNIM: Disa artikuj të listës mund të përfshihen në rekomandohen për përdorim me veglën Makita të paketën e veglës si aksesorë standardë. Ato mund të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin. apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar. Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje me aksesorët, pyesni qendrën vendore të shërbimit të Makita-s. • Hundëza me kënd • Furça e rrumbullakët...
 • Page 38 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Този уред не е предназначен за използване от лица (включи- телно и от деца), които са с намалени физически, сензорни или умствени възможности или нямат нужния опит и познания. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DVC560 Максимален дебит на въздуха * 1,9 м /мин Вакуум * 12 kPa Капацитет 5 л Размери (Д x Ш x В) 326 мм x 318 мм x 1 146 мм Номинално напрежение Постоянно напрежение 36 V Нето тегло 8,3 – 9,0 кг Стойността е измерена по наш оригинален метод. • Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие. • Спецификациите и акумулаторните батерии може да са различни в различните държави. • Теглото включва аксесоари (кръгла четка, ъглов накрайник) и акумулаторна/и батерия/и. В таблицата са показани най-леката и най-тежката комбинации за тегло на уреда и акумулаторната(ите) батерия(и). Приложима акумулаторна батерия и зарядно устройство...
 • Page 39: Предупреждения За Безопасност

  Предназначение ЕО декларация за съответствие Уредът е предназначен за събиране на сух прах. Само за европейските страни Уредът е подходящ за промишлена употреба, напри- ЕО декларацията за съответствие е включена като мер в хотели, училища, болници, заводи, магазини, Анекс A към тази инструкция за употреба. офиси и помещения, отдавани под наем. Шум ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА Обичайното ниво на шума с тегловен коефициент А, БЕЗОПАСНОСТ определено съгласно EN60335-2-69: Ниво на звуково налягане (L ) : 70 dB(A) или по-малко Коефициент на неопределеност (K): 2,5 dB(A) Предупреждения за безопасност При работа нивото на шума може да превиши 80 dB (A). за акумулаторната прахосмукачка ЗАБЕЛЕЖКА: Обявената(ите) стойност(и) на шумовите емисии е(са) измерена(и) в съответ- ствие със стандартни методи за изпитване и може ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНО, ПРОЧЕТЕТЕ да се използва(т) за сравняване на инструменти. ВНИМАТЕЛНО всички предупреждения за без- ЗАБЕЛЕЖКА: Обявеното(ите) стойност(и) на...
 • Page 40 13. Почиствайте и обслужвайте прахосмукачката 28. Не използвайте прахосмукачката за стъп- непосредствено след всяка употреба, за да ване или като работна маса. Тя може да бъде винаги в оптимално работно състояние. падне и да се предизвика нараняване. 14. ПОДДЪРЖАЙТЕ ГРИЖЛИВО 29.
 • Page 41 може да доведе до протичане на много силен ток, до прегряване, до възможни изга- ВНИМАНИЕ: ряния и даже до разпадане на батерията. Използвайте само ориги- нални акумулаторни батерии на Makita. При Не съхранявайте и не използвайте инстру- използване на различни от акумулаторните бате- мента и акумулаторните батерии на места, рии на Makita или стари акумулаторни батерии...
 • Page 42: Описание На Частите

  ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ ► Фиг.1 Ръкохватка Превключваща Ръкохватка на тръбата Маркуч пластина Индикаторен панел Лост (за капака на Капак на кутията за Дръжка за пренасяне кутията за прах) прах Заключване (за капака Регулатор Капак на батерията Ъглов накрайник на батерията) Кръгла четка Крачен лост Колело Странична четка Смукателен маркуч Съединителна част Алуминиева тръба Държач на тръбата Светодиодна лампа Въртяща се четка Долна планка Бутон за промяна на режима/ВКЛ. Бутон за ИЗКЛ. Индикатор за работния Индикатор за преви- Индикатор за грешка режим шено ниво на праха във въртящата се четка Индикатор за остава- Бутон за проверка на...
 • Page 43: Описание На Функциите

  Поставяне на филтърната торба Изваждане на филтърната торба ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: Не използвайте повредена Хващайте филтърната торба леко. филтърна торба. Винаги използвайте пра- В противен случай може да се издухат чужди предмети и хосмукачката с правилно монтирана филтърна да попаднат в очите, което да доведе до нараняване. торба. В противен случай засмуканите прах Сменете филтърната торба, когато се напълни или задръсти. или частици могат да бъдат изпуснати от пра- Отворете капака на кутията за прах и отворете...
 • Page 44 Защита срещу прекомерно ЗАБЕЛЕЖКА: Този индикатор не работи, когато разреждане уредът работи в режим на ниско ниво на шума (1). ЗАБЕЛЕЖКА: Този индикатор може да не работи Когато батериите са разредени, инструментът авто- в зависимост от условията на използване. матично спира. Ако инструментът не работи дори при задействане на ключовете му, извадете батери- Грешка във въртящата се четка ите от инструмента и ги заредете. Индикация на оставащия капацитет Мига Въртящата се четка е под- ложена на високо натовар- на акумулаторната батерия ване по някакви причини. Вкл. Въртящата се четка е Само за акумулаторни батерии с индикатор спряла поради необичайна ► Фиг.12: 1. Светлинни индикатори 2. Бутон за причина. проверка...
 • Page 45 Включване Регулиране на височината на въртящата се четка ► Фиг.15: 1. Бутон за промяна на режима/ВКЛ. 2. Бутон за ИЗКЛ. ВНИМАНИЕ: Винаги проверявайте дали Включване / изключване на уреда регулаторът е застанал добре в позицията, преди да включите уреда. За да стартирате уреда, просто натиснете бутона за промяна на режима/ВКЛ. За изключване натиснете Височината на въртящата се четка може да се регу- бутона за ИЗКЛ. лира в 4 стъпки. Завъртете регулатора в желаната височина. ВНИМАНИЕ: Винаги поставяйте главата Когато регулаторът сочи към знака A, въртящата...
 • Page 46 Използване на страничната четка Съхранение Страничната четка е удобна за почистване на ъгли на стена. За съхраняване на уреда, извадете акумулаторната Ако косъмчетата на страничната четка се скъсят, отне- батерия и приберете уреда на равно място в изпра- сете уреда в сервизен център на Makita за смяна вено положение. ► Фиг.23: 1. Странична четка ► Фиг.28 Работа с аксесоарите Почистване на корпуса на уреда ВНИМАНИЕ: Дръжте дръжката, когато Периодично избърсвайте външно прахосмукачката използвате аксесоарите. В противен случай (тялото на прахосмукачката) с кърпа, овлажнена със уредът може случайно да падне и това да доведе сапунена вода. до нараняване. ► Фиг.29 БЕЛЕЖКА: Когато използвате аксесоари, Почистване на HEPA филтъра...
 • Page 47 Отстранете нишки и косми от въртящата се четка, като използвате ножици. Свалете капачката и почистете остатъците. ► Фиг.33: 1. Капачка Поставете капачката, монтирайте въртящата се четка и поставете долната планка в обратен ред на реда на демонтирането им. ► Фиг.34 ВНИМАНИЕ: Закрепете напълно долната планка. Ако уредът работи без долната планка, въртящата се четка може да излезе и да причини наранявания. БЕЛЕЖКА: Винаги закрепвайте въртящата се четка. Работата на уреда без въртяща се четка води до лошо обиране на праха. Почистване на задръстванията БЕЛЕЖКА: Не използвайте уреда, когато пътят на входящата въздушна струя е задръс- тен. Продължителната употреба със задръстен път на входящата въздушна струя ще доведе до...
 • Page 48: Отстраняване На Неизправности

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ • Кръгла четка • HEPA филтър • Филтърна торба ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия • Оригинална акумулаторна батерия и зарядно устройство на Makita инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари ЗАБЕЛЕЖКА: Някои артикули от списъка може или накрайници може да доведе до опасност от да са включени в комплекта на инструмента, като телесни повреди. Използвайте съответния аксе- стандартни аксесоари. Те може да са различни в соар или накрайник само по предназначение. различните държави. Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обърнете към местния сервизен център на Makita. 48 БЪЛГАРСКИ...
 • Page 49 HRVATSKI (Originalne upute) UPOZORENJE Ovaj uređaj nije namijenjen za djecu i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja. Djeca moraju biti pod nadzorom kako biste se uvjerili da se ne igraju s uređajem. SPECIFIKACIJE Model: DVC560 Maksimalni volumen zraka* 1,9 m /min Usisavanje* 12 kPa Kapacitet Dimenzije (D x Š x V) 326 mm x 318 mm x 1.146 mm Nazivni napon DC 36 V Neto težina 8,3 – 9,0 kg Vrijednost se mjeri izvornom metodom.
 • Page 50: Sigurnosna Upozorenja

  Prije upotrebe osigurajte da se usisavačem UPOZORENJE: Nosite zaštitu za uši. služe samo ljudi koji su primili odgovarajuće upute za upotrebu usisavača. UPOZORENJE: Emisija buke tijekom stvar- Ne koristite bez postavljene filtarske vrećice i/ nog korištenja električnog ručnog alata se može ili filtara.
 • Page 51 Pridržavajte se svih uputa za punjenje i zbrinjavanje baterija. nemojte puniti bateriju ili alat izvan tempe- raturnog raspona navedenog u uputama. 12. Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima Neispravno punjenje ili punjenje pri temperatu- koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje bate- rama izvan navedenog raspona mogu oštetiti rija u neprikladne proizvode može dovesti do bateriju i povećati opasnost od požara. požara, prekomjerne topline, eksplozije ili curenja elektrolita. ČUVAJTE OVE UPUTE.
 • Page 52: Opis Dijelova

  13. Ako se alat ne upotrebljava dulje vrijeme, OPREZ: Uvijek upotrebljavajte originalne bateriju morate ukloniti iz alata. baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu origi- 14. Tijekom i nakon upotrebe baterijski uložak nalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti može se zagrijati i prouzročiti opekline višeg ili do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu nižeg stupnja. Pažljivo rukujte vrućim baterij- ozljedu ili štetu. To će također poništiti jamstvo tvrtke...
 • Page 53 Povezivanje cijevi NAPOMENA: Kada se filtarska vrećica napuni ili začepi, zamijenite je novom. Kontinuirana upotreba s punom ili začepljenom filtarskom vrećicom uzrokuje Umetnite vrh aluminijske cijevi u zglob, a zatim pričvr- smanjenje usisne snage. stite aluminijsku cijev na držač cijevi. ► Sl.4: 1. Zglob 2. Držač cijevi NAPOMENA: Da biste spriječili ulazak prašine u motor: NAPOMENA: Umetnite aluminijsku cijev u — Prije upotrebe provjerite je li filtarska vrećica ispravnom smjeru kao što je prikazano na slici.
 • Page 54 FUNKCIONALNI OPIS Žaruljice indikatora Preostali kapacitet Svijetli Isključeno Treperi OPREZ: Prije prilagodbe ili provjere rada uređaja obavezno provjerite je li uređaj isključen i Baterija baterijski uložak uklonjen. je možda neispravna. Sustav zaštite alata/baterije Ovaj alat sadrži sustav zaštite alata/baterije. Sustav NAPOMENA: Ovisno o uvjetima upotrebe i tempera- automatski prekida napajanje motora da bi produžio vijek turi okoline, prikaz indikatora može se donekle razli- trajanja alata i baterije. Alat automatski prestaje raditi ako kovati od stvarnog kapaciteta. se alat ili baterija nađu u nekom od sljedećih uvjeta: NAPOMENA: Prva (krajnja lijeva) žaruljica indikatora Zaštita od preopterećenja...
 • Page 55 Preostali kapacitet baterije Uključivanje LED žaruljice Tijekom rada pritisnite gumb za provjeru baterije/gumb LED žaruljice da biste provjerili preostali kapacitet bate- OPREZ: Nemojte izravno gledati u svjetlo ili rije. Indikatori baterije specifični su za svaku bateriju. izvor svjetlosti. ► Sl.14 Uređaj je opremljen LED žaruljicama. Pogledajte odjeljak o gumbu za provjeru baterije/gumbu Stanje indikatora baterije Preostali kapacitet LED žaruljice za upute pri radu. baterije ► Sl.16: 1. LED žaruljica Uključeno Isključeno Treperi Nožna poluga 50 % do 100 % OPREZ: Uvijek zaključajte uređaj u usprav- nom položaju kada otpustite dršku.
 • Page 56 Kao rezultat toga može se izgubiti boja, pojaviti deformacija ili pukotine. Uobičajena radnja čišćenja Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proi- Držite dršku, a zatim otključajte uspravan položaj. zvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Uključite uređaj. Očistite pod. Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. ► Sl.22 Pohrana Upotreba bočne četke Prilikom pohrane uklonite baterijske uloške i pohranite Bočna četka prikladna je za čišćenje kuta zida. uređaj na ravnoj površini u uspravnom položaju. Ako se bočna četka skrati, odnesite uređaj u servisni ► Sl.28 centar tvrtke Makita kako biste dobili zamjenu ► Sl.23: 1. Bočna četka Čišćenje kućišta uređaja...
 • Page 57 Čišćenje četke usisivača Uklonite donju ploču, a zatim uklonite četku usisivača. Ako se dlačice četke usisivača skrate, obratite se servi- snom centru tvrtke Makita da biste dobili novu. Rad s uređajem s četkom usisivača čije su dlačice skra- ćene rezultira nedovoljnim sakupljanjem prašine. ► Sl.32: 1. Donja ploča 2. Četka usisivača Uklonite niti i dlačice s četke usisivača pomoću škara. Uklonite poklopac i očistite prljavštinu. ► Sl.33: 1. Poklopac Postavite poklopac, četku usisivača i donju ploču obrnutim redoslijedom. ► Sl.34 OPREZ: U potpunosti pričvrstite donju ploču. Ako se uređajem upravlja bez donje ploče, četka usisivača može skliznuti i dovesti do ozljeda. NAPOMENA: Uvijek pričvrstite četku usisivača.
 • Page 58: Rješavanje Problema

  DODATNI PRIBOR • Izvorna Makita baterija i punjač NAPOMENA: Neke stavke iz popisa se mogu isporu- OPREZ: čiti zajedno sa strojem kao standardni dodatni pribori. Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- Oni mogu biti različiti ovisno o zemlji. poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu. Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru.
 • Page 59 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Оваа машина не е наменета за употреба од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или психички способности, или пак, од лица кои немаат доволно искуство и знаење. Децата треба да се под надзор за да се осигури дека нема да си играат со уредот. СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DVC560 Максимален волумен на воздух * 1,9 м /мин. Вакуум * 12 kPa Капацитет 5 Л Димензии (Д x Ш x В) 326 мм x 318 мм x 1.146 мм Номинален напон D.C. 36 V Нето тежина 8,3 - 9,0 кг Вредноста се мери со нашиот оригинален метод. • Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на промена без најава. • Спецификациите и касетата за батеријата може да се разликуваат од држава до држава. • Тежината ги вклучува додатоците (кружна четка, додаток за агли) и касетите за батерија. Најлесните и најтешките комбинации на тежина на уредот и касетите за батерија се прикажани во табелата. Применлива касета за батерија и полнач...
 • Page 60 Бучава Декларација за сообразност од ЕУ Типична А-вредност за ниво на бучавата одредена Само за земјите во Европа во согласност со EN60335-2-69: Декларацијата за сообразност од ЕУ е вклучена во Ниво на звучниот притисок (L ) : 70 dB (A) или помалку Додаток А од упатствата за корисникот. Отстапување (K): 2,5 dB (A) Нивото на бучава при работа може да надмине 80 dB (A). БЕЗБЕДНОСНИ НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за емисија на бучава е измерена во согласност со ПРЕДУПРЕДУВАЊА стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати. НАПОМЕНА: Номиналната вредност(и) за Безбедносни предупредувања за емисија на бучава може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност. безжичната правосмукалка ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Носете заштита за ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ВАЖНО! ушите. ПРОЧИТАЈТЕ...
 • Page 61 12. ИЗВАДЕТЕ ЈА БАТЕРИЈАТА(ИИТЕ). Кога 25. Никогаш не ракувајте со батеријата(иите) и не се користи, пред сервисирање и при правосмукалката со влажни раце. промена на додатоците. 26. Обрнете особено внимание кога чистите скали. 13. Исчистете ја и сервисирајте ја 27. Одржувајте добра стабилност и рамнотежа правосмукалката...
 • Page 62 12. Користете ги батериите само со Важни безбедносни упатства за производите назначени од Makita. касетата за батеријата Монтирањето батерии на неусогласените производи може да резултира со пожар, Пред користење на касетата за батеријата, прекумерна топлина, експлозија или прочитајте ги сите упатства и ознаки истекување на електролитот. за претпазливост на (1) полначот за 13. Доколку алатот не се користи подолг...
 • Page 63 ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ ► Сл.1 Рачка Плочка за вклучување Дршка за цевката Црево Табла со индикатори Лост (за капакот на Капак на кутијата за Рачка за носење кутијата за прав) прав Брава (за капакот за Лост за нагодување Капак за батеријата Додаток за агли батеријата) Кружна четка Нагазен лост Тркало со зглоб Странична четка Црево за смукање Зглоб Алуминиумска цевка Држач за цевка LED-ламба Цилиндрична четка Долна плоча Копче ON (ВКЛУЧИ)/ промени режим Копче OFF (ИСКЛУЧИ) Индикатор за режим на Индикатор за прекумерно Индикатор за грешка на работа ниво на прав цилиндричната четка Индикатор за Копче за проверка...
 • Page 64 Монтирање на филтер-вреќата Отстранување на филтер-вреќата ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: Не користете оштетени Внимателно ракувајте со филтер-вреќи. Секогаш користете ја филтер-вреќата. Во спротивно, туѓи објекти ќе ви правосмукалката со правилно монтирана навлезат во очите, а тоа може да резултираат со филтер-вреќа. Во спротивно, правосмукалката телесна повреда. може да ги исфрли смуканите прав или Заменете ја филтер-вреќата кога ќе се наполни или честици одзади и тие може да предизвикаат затне.
 • Page 65 Заштита од прекумерно празнење НАПОМЕНА: Овој индикатор не функционира кога уредот работи во режим на „пониско ниво на Кога капацитетот на батеријата ќе падне на бучава (1)“. ниско ниво, алатот автоматски се исклучува. Ако НАПОМЕНА: Овој индикатор можеби нема да производот не работи дури ни кога прекинувачите ќе работи во зависност од средината на користење. се вклучат или исклучат, извадете ги батериите од алатот и наполнете ги. Грешка на цилиндричната четка Укажување на преостанатиот капацитет на батеријата Трепка Цилиндричната четка е под високо оптоварување од некоја причина. Само за батерии со индикатор ► Сл.12: 1. Индикаторски ламбички 2. Копче за Вклучено Цилиндричната четка запрела од невообичаена проверка причина. Притиснете го копчето за проверка на касетата...
 • Page 66 Вклучување Нагодување на висината на цилиндричната четка ► Сл.15: 1. Копче ON (ВКЛУЧИ)/промени режим 2. Копче ИСКЛУЧИ ВНИМАНИЕ: Секогаш уверете се дека Вклучување/исклучување на лостот за нагодување правилно доаѓа во позиција пред да започнете со работа. уредот Висината на цилиндрична четка може да се нагоди За да го стартувате уредот, едноставно притиснете во 4 чекори. го копчето ON (ВКЛУЧИ)/промени режим. За исклучување, притиснете го копчето OFF Завртете го лостот за нагодување во саканата (ИСКЛУЧИ). положба. Кога лостот за нагодување покажува на ознаката ВНИМАНИЕ: Секогаш...
 • Page 67 Користење на страничната четка Складирање Страничната четка е практична за чистење на При складирање, отстранете ги касетите за аглите од ѕидовите. батеријата и складирајте го уредот на рамно место Ако влакната на страничната четка се скратат, во исправена положба. однесете го уредот во сервисниот центар на Makita ► Сл.28 за замена ► Сл.23: 1. Странична четка Чистење на телото на уредот Работа со додатоците Од време на време бришете ја надворешноста (телото на правосмукалката) на правосмукалката со ВНИМАНИЕ: Продолжете да ја држите помош на крпа натопена во вода со сапуница. рачката кога ги користите додатоците. Во ► Сл.29 спротивно, уредот може случајно да падне и да предизвика повреда.
 • Page 68 Отстранете ги конците и влакната од цилиндричната четка со помош на ножици. Отстранете го капачето и исчистете ја нечистотијата. ► Сл.33: 1. Капаче Монтирајте ги капачето, цилиндричната четка и долната плочка по обратен редослед. ► Сл.34 ВНИМАНИЕ: Целосно прикачете ја долната плочка. Ако уредот се користи без долната плочка, цилиндричната четка може да испадне и да предизвика повреда. ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш прикачувајте ја цилиндричната четка. Користењето на уредот без цилиндричната четка ќе резултира со слабо собирање прав. Како да се отстрани затнувањето ЗАБЕЛЕШКА: Не користете го уредот ако влезната патека за проток е затната. Континуираната работа со затната влезна патека...
 • Page 69: Решавање Проблеми

  со зглоб. со зглоб. • Додаток за агли ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР • Кружна четка • HEPA филтер • Филтер-вреќа ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци • Оригинална батерија и полнач на Makita се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се друг прибор или додатоци може да се изложите на вклучени со алатот како стандарден прибор. Тие ризик од телесни повреди. Користете ги приборот може да се разликуваат од држава до држава. и додатоците само за нивната назначена намена. Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. 69 МАКЕДОНСКИ...
 • Page 70: Технички Подаци

  СРПСКИ (Оригинално упутство) УПОЗОРЕЊЕ Није предвиђено да овај уређај користе особе (у које спадају и деца) са умањеним физичким, чулним или менталним способностима, односно особе које немају одговарајуће искуство и знање. Надгледајте децу како бисте били сигурни да се неће играти уређајем. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DVC560 Макс. запремина ваздуха* 1,9 м /мин Усисивач* 12 kPa Капацитет 5 л Димензије (Д х Ш х В) 326 мм x 318 мм x 1.146 мм Номинални напон DC 36 V Нето тежина 8,3 – 9,0 кг Вредност се мери нашим јединственим методом. • На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених техничких података без претходне најаве. • Технички подаци и уложак батерије могу да се разликују у различитим земљама. • Тежина обухвата додатни прибор (округла четка, угаона цев) и улошке батерије. У табели су приказане најлакше и најтеже комбинације тежине уређаја и улошка батерије. Применљив уложак батерије и пуњач...
 • Page 71 Бука БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА Типичан А-пондерисани ниво буке одређен је према стандарду EN60335-2-69: Ниво звучног притиска (L ): 70 dB (A) или мање Безбедносна упозорења за Несигурност (K): 2,5 dB (A) бежични усисивач Ниво буке током рада може да премаши 80 dB (A). НАПОМЕНА: Декларисане вредности емисије буке су измерене према стандардизованом мерном УПОЗОРЕЊЕ: ВАЖНО ПАЖЉИВО поступку и могу се користити за упоређивање алата. ПРОЧИТАЈТЕ сва безбедносна упозорења и НАПОМЕНА: Декларисана вредност емисије упутства ПРЕ КОРИШЋЕЊА. Непоштовање буке се такође може користити за прелиминарну упозорења и упутстава може изазвати струјни процену изложености. удар, пожар и/или тешке телесне повреде. Пре коришћења проверите да ли ће УПОЗОРЕЊЕ: Носите...
 • Page 72 15. ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ИМА ОШТЕЋЕНИХ ДЕЛОВА. Када се батерија не користи, држите је даље од Пре следећег коришћења усисивача, штитник других металних предмета, попут спајалица, или неки други оштећени део треба детаљно да новчића, кључева, ексера, завртања и других прегледате...
 • Page 73 батерије. начин можете да изазовете пожар, прекомерно загревање или експлозију. 18. Држите батерију ван домашаја деце. САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО. Немојте да користите оштећену батерију. 10. Садржане литијум-јонске батерије подлежу Закону о превозу опасних материја. ПАЖЊА: Користите само оригиналне Makita Приликом комерцијалног превоза, нпр. од батерије. Коришћење Makita батерија које нису стране трећих лица и превозника, мора се оригиналне или батерија које су измењене може обратити посебна пажња на специјалне да доведе до пуцања батерије, које може да захтеве паковања и обележавања. изазове пожар, телесне повреде или штету. То ће...
 • Page 74 СКЛАПАЊЕ ПАЖЊА: Увек гурните уложак батерије до краја. У супротном, може да испадне из уређаја и повреди вас или неку особу у вашој близини. ПАЖЊА: Увек проверите да ли је уређај ПАЖЊА: Немојте на силу да постављате искључен и да ли је уложак батерије извађен уложак батерије. Ако уложак не можете лако да пре обављања неког рада на уређају. гурнете, то значи да га не постављате исправно. ПАЖЊА: Увек носите маску за прашину током...
 • Page 75 Уклањање филтер кесе Приказ преосталог капацитета батерије ПАЖЊА: Пажљиво рукујте филтер кесом. У Само за улошке батерије са индикатором супротном, страна тела могу да доспеју у очи, због ► Слика12: 1. Индикаторске лампице 2. Дугме за чега су могуће телесне повреде. проверу Замените филтер кесу када се напуни или запуши. Притисните дугме за проверу на улошку батерије Отворите поклопац кутије за прашину и резу, па да бисте приказали преостали капацитет батерије. извадите филтер кесу. Индикаторске лампице ће се укључити на неколико Повуците траку поред отвора филтер кесе да бисте секунди. затворили филтер кесу и одложили је целу. ► Слика11: 1. Реза 2. Трака Индикаторске лампице Преостали капацитет ОБАВЕШТЕЊЕ: Немојте користити већ коришћену...
 • Page 76 Грешка у вези са ваљкастом четком Промена режима рада Режим рада можете да мењате у три корака: „нижи ниво Трепери Ваљкаста четка је из буке (1)“, „нормална снага (2)“ и „велика снага (3)“. неког разлога под великим Ако желите да промените режим рада, притисните оптерећењем. дугме за укључивање/промену режима док уређај ради. Укључено Ваљкаста четка је заустављена Режим рада се мења следећим редоследом: „нижи због неуобичајеног разлога. ниво буке (1)“, „нормална снага (2)“ и „велика снага (3)“. Када се покрене, уређај ради у режиму који је УПОЗОРЕЊЕ: Одмах искључите уређај претходно изабран. када ова лампа почне да светли током рада. У супротном може да дође до квара мотора и пожара. Укључивање LED лампе Преостали...
 • Page 77 Никад немојте да користите уклештења. нафту, бензин, разређивач, алкохол и слична средства. Може доћи до губитка боје, Обично чишћење деформације или оштећења. БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо Држите ручку и затим откључајте уређај из само ако поправке, свако друго одржавање или усправног положаја. подешавање, препустите овлашћеном сервису Укључите уређај. Очистите под. компаније Makita или фабричком сервису, уз ► Слика22 употребу оригиналних резервних делова компаније Makita. Чишћење помоћу бочне четке Складиштење Бочна четка је практична за чишћење углова поред зида. Када одлажете уређај, уклоните улошке батерије Ако бочна четка постане кратка, однесите уређај у и чувајте уређај на равној површини у усправном Makita сервисни центар да бисте је заменили...
 • Page 78 појаву непријатних мириса или квар. четку и доњу плочу. Да бисте поставили филтер, уметните страну ПАЖЊА: Чврсто поставите црево и цев. У без кука у жлеб и притискајте филтер док се куке не супротном може да дође до просипања прашине учврсте тако што кликну на месту. и повреде. ► Слика31: 1. Жлеб 2. HEPA филтер 3. Кука Чишћење ваљкасте четке Уклоните доњу плочу, па затим уклоните ваљкасту четку. Ако се длака на ваљкастој четки скрати, затражите нову од Makita сервисног центра. Ако уређај користите са ваљкастом четком на којој је длака кратка, учинак сакупљања прашине ће бити лош. ► Слика32: 1. Доња плоча 2. Ваљкаста четка Уклоните запетљани конац и власи косе са ваљкасте четке користећи маказе. Скините поклопац и очистите прљавштину. ► Слика33: 1. Поклопац Поставите поклопац, ваљкасту четку и доњу плочу обрнутим редоследом. ► Слика34 ПАЖЊА: Поставите доњу плочу. Ако уређај...
 • Page 79: Решавање Проблема

  • Угаона цев ОПЦИОНИ ПРИБОР • Округла четка • HEPA филтер • Филтер кеса ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су • Makita оригинална батерија и пуњач предвиђени за употребу са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. НАПОМЕНА: Поједине ставке на листи могу Употреба друге опреме и прибора може да доведе бити укључене у садржај паковања алата као до повреда. Користите делове прибора или стандардна опрема. Оне се могу разликовати од опрему искључиво за предвиђену намену. земље до земље. Да бисте добили виште детаља у вези са овим прибором, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita.
 • Page 80 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) AVERTIZARE Această maşină nu este destinată utilizării de către persoane (inclu- siv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu articolul. SPECIFICAŢII Model: DVC560 Volum maxim de aer * 1,9 m /min Aspirare * 12 kPa Capacitate Dimensiuni (L x l x H) 326 mm x 318 mm x 1.146 mm Tensiune nominală 36 V cc.
 • Page 81 Zgomot AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN60335-2-69: Nivel de presiune acustică (L ): 70 dB(A) sau mai puţin Avertismente privind siguranţa Marjă de eroare (K): 2,5 dB(A) pentru aspiratorul fără cablu Nivelul de zgomot în timpul funcţionării poate depăşi 80 dB (A). NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate a(u) fost măsurată(e) în confor- AVERTIZARE: IMPORTANT CITIŢI CU mitate cu o metodă de test standard şi poate (pot) fi ATENŢIE toate avertizările de siguranţă şi utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta. toate instrucţiunile ÎNAINTE DE UTILIZARE. NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor Nerespectarea acestor avertismente şi instrucţiuni de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea, poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul şi/ utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.
 • Page 82 15. VERIFICAŢI PENTRU A IDENTIFICA EVENTUALELE Folosiţi maşinile electrice numai cu acumulatoa- COMPONENTE DEFECTE. Înainte de a continua uti- rele special destinate acestora. Utilizarea altor acu- lizarea aspiratorului, trebuie să verificaţi cu atenţie mulatoare poate prezenta risc de rănire şi de incendiu. dispozitivele de protecţie sau alte componente care Când nu folosiţi cartuşul de acumulatori, ţineţi-l sunt deteriorate, pentru a stabili dacă...
 • Page 83 şi încărcaţi cartuşul acumulatoru- 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele lui când observaţi o scădere a puterii maşinii. specificate de Makita. Instalarea acumulatoarelor Nu reîncărcaţi niciodată un acumulator com- în produse neconforme poate cauza incendii, căldură plet încărcat. Supraîncărcarea va scurta durata excesivă, explozii sau scurgeri de electrolit.
 • Page 84 ASAMBLARE ATENŢIE: Întotdeauna introduceţi complet cartuşul acumulatorului. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din aparat provocând acci- ATENŢIE: Asigurați-vă întotdeauna că aparatul dentarea dumneavoastră sau a persoanelor din jur. este oprit, iar cartușul acumulatorului este scos, ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului înainte de a executa orice acțiune asupra aparatului. la montare. Dacă acesta nu glisează uşor, înseamnă ATENŢIE: Purtaţi întotdeauna o mască...
 • Page 85 Scoaterea sacului filtrant Indicarea capacităţii rămase a acumulatorului ATENŢIE: Manevrați sacul filtrant cu delica- Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator tețe. În caz contrar, obiecte străine pot fi suflate în ► Fig.12: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare ochi, ceea ce poate provoca vătămări corporale. Apăsaţi butonul de verificare de pe cartuşul acumula- Înlocuiți sacul filtrant atunci când acesta se umple sau se înfundă. torului, astfel încât să se indice capacităţile rămase ale Deschideți capacul cutiei pentru praf și dispozitivul de acumulatorului. Lămpile indicatorului vor lumina timp de blocare, apoi scoateți sacul filtrant. câteva secunde. Trageți banda de pe partea deschiderii pentru a închide sacul filtrant și aruncați sacul filtrant cu totul. Lămpi indicatoare Capacitate ► Fig.11: 1. Dispozitiv de blocare 2. Bandă rămasă...
 • Page 86 Eroare perie cu role Schimbarea modului de operare Puteți schimba modul de operare în trei pași: „nivel de Iluminare intermitentă Din anumite motive, sarcina de zgomot inferior (1)”, „normal (2)” și „ridicat (3)”. lucru a periei cu role este ridicată. Dacă doriți să schimbați modul de operare, apăsați Aprins Peria cu role este oprită butonul ON (Pornire)/schimbare mod când aparatul dintr-un motiv neobișnuit. funcționează. Modul de operare se schimbă în ordinea „nivel de zgomot inferior (1)”, „normal (2)” și „ridicat (3)”. AVERTIZARE: Dacă lampa se aprinde în timpul Aparatul va porni în modul setat anterior. funcționării, opriți imediat aparatul. În caz contrar, moto- Aprinderea lămpii LED rul poate să se defecteze și să provoace un incendiu.
 • Page 87 În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări poate produce un accident prin blocare. sau fisuri. Operație de curățare normală Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau Țineți mânerul, apoi deblocați poziția verticală. reglare trebuie executate de centre de service Makita Porniți aparatul. Curățați o podea. autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de ► Fig.22 schimb Makita. Depozitare Utilizarea periei laterale Peria laterală este potrivită pentru curățarea în colțul La depozitare, scoateți cartușele acumulatorului și...
 • Page 88 Montați bine țeava și furtunul. În caz ► Fig.31: 1. Canelură 2. Filtru HEPA 3. Cârlig contrar, pot exista evacuări de praf, care pot cauza vătămări corporale. Curățarea periei cu role Scoateți placa din partea de jos și apoi scoateți peria cu role. Dacă firele periei cu role se scurtează, solicitați centru- lui de service Makita o nouă perie. Folosirea aparatului cu peria cu role cu fire scurte are ca rezultat o colectare insuficientă a prafului. ► Fig.32: 1. Placa din partea de jos 2. Perie cu role Îndepărtați ațele și firele de păr de pe peria cu role utilizând o foarfecă. Scoateți capacul și curățați resturile. ► Fig.33: 1. Capac Montați capacul, peria cu role și placa din partea de jos în ordine inversă.
 • Page 89: Accesorii Opţionale

  • Sac filtrant • Acumulator şi încărcător original Makita ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror diferi în funcţie de ţară. alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Duză pentru colţuri •...
 • Page 90: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ПОПЕРЕДЖЕННЯ Цей пристрій не призначений для використання дітьми й особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливос- тями, а також особами, яким не вистачає відповідних знань і досвіду. Не допускайте, щоб діти гралися з виробом. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DVC560 Максимальний об’єм повітря * 1,9 м /хв Вакуум * 12 кПа Місткість 5 л Розміри (Д × Ш × В) 326 мм × 318 мм × 1 146 мм Номінальна напруга 36 В пост. струму Маса нетто 8,3 – 9,0 кг Значення виміряно за нашою оригінальною методикою. • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах. • Вагу зазначено з урахуванням додаткового приладдя (кругла щітка, кутовий штуцер) і всіх касет з акуму- лятором. Найменшу й найбільшу сукупну вагу пристрою та касет з акумулятором наведено в таблиці. Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій...
 • Page 91 Шум Декларація про відповідність стандартам ЄС Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, визначений відповідно до стандарту EN60335-2-69: Тільки для країн Європи Рівень звукового тиску (L ): 70 дБ (A) чи менше Декларацію про відповідність стандартам ЄС наве- Похибка (K): 2,5 дБ (A) дено в Додатку A до цієї інструкції з експлуатації. Рівень шуму під час роботи може перевищувати 80 дБ (А). ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму було вимі- ряно відповідно до стандартних методів тесту- ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО вання й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим. ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ ПРИМІТКА: Заявлене значення шуму може також БЕЗПЕКИ використовуватися для попереднього оцінювання впливу. Попередження про необхідну ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користуйтеся засобами захисту органів слуху. обережність під час роботи з ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно...
 • Page 92 Негайно зупиняйте роботу пилососа, якщо 28. Не використовуйте пилосос як стілець або ви помітили, що він працює неналежним верстат. Інакше це може призвести до отри- чином, або помітили щось незвичне. мання травм внаслідок падіння пристрою. 12. ВИТЯГНІТЬ АКУМУЛЯТОР(И). Коли пристрій 29.
 • Page 93 12. Використовуйте акумулятори лише з Важливі інструкції з безпеки для виробами, указаними компанією Makita. касети з акумулятором Установлення акумуляторів у невідповідні вироби може призвести до пожежі, надмірного Перед тим як користуватися касетою з аку- нагрівання, вибуху чи витоку електроліту. мулятором, слід прочитати всі інструкції та 13. Якщо інструментом не користуватимуться застережні знаки щодо (1) зарядного при- протягом...
 • Page 94 ОПИС ДЕТАЛЕЙ ► Рис.1 Ручка Панель із перемикачами Ручка труби Шланг Панель індикації Важіль (для кришки Кришка контейнера Ручка для перенесення контейнера для пилу) для пилу Фіксатор (для кришки Важіль регулювання Кришка акумулятор- Кутовий штуцер акумуляторного відсіку) ного відсіку Кругла щітка Ножний важіль Ролик Бокова щітка Всмоктувальний шланг З’єднання Алюмінієва труба Тримач труби Світлодіодна лампа Щітковий валик Нижня плита Кнопка ввімкнення / перемикання режиму Кнопка вимкнення Індикатор робочого Індикатор надмірного Індикатор помилки режиму рівня пилу щіткового валика Індикатор заряду Кнопка перевірка аку- акумулятора...
 • Page 95 Встановлення мішка фільтра Виймання мішка фільтра ОБЕРЕЖНО: ОБЕРЕЖНО: Не слід використовувати Поводьтеся з мішком фільтра пошкоджений мішок фільтра. Завжди вико- обережно. Інакше можливе попадання в очі сто- ристовуйте пилосос із належним чином вста- ронніх предметів, що може призвести до травми. новленим мішком фільтра. В іншому випадку Замінюйте мішок фільтра, коли він заповниться або засмітиться. всмоктаний пил або частки можуть бути вики- Відкрийте кришку контейнера для пилу, відкрийте...
 • Page 96 Помилка щіткового валика Відображення залишкового заряду акумулятора Блимає Високе навантаження на щітковий валик з певних Тільки для касет з акумулятором, які мають причин. індикатори Горить Щітковий валик зупинився з ► Рис.12: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки незрозумілої причини. Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для відображення залишкового ресурсу акумуля- Негайно вимкніть тора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд. пристрій, якщо під час роботи ввімкнеться ця лампа. Інакше можлива несправність двигуна, яка Індикаторні лампи Залишковий...
 • Page 97 затиснути пальці між основним корпусом і роботи. Інакше можливе защемлення. головкою пристрою. Стандартна процедура прибирання Щоб розблокувати пристрій із вертикального поло- ження, натисніть ножний важіль і потягніть ручку Тримаючи за рукоятку, розблокуйте пристрій із назад. вертикального положення. Діапазон руху становить 90 градусів від вертикаль- ного положення. Увімкніть пристрій. Виконайте прибирання ► Рис.17: 1. Ножний важіль підлоги. ► Рис.22 Для блокування пристрою у вертикальному поло- женні підніміть ручку вперед, щоб ножний важіль Використання бокової щітки зафіксувався з клацанням. ► Рис.18 Боковою щіткою зручно прибирати в кутках приміщень. ПРИМІТКА: Коли пристрій у вертикальному поло- Якщо бокова щітка стала коротшою, пристрій слід женні, щітковий валик не обертається. віднести в сервісний центр Makita для заміни щітки ► Рис.23: 1. Бокова щітка 97 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 98: Технічне Обслуговування

  і виймайте касету з акумулятором. Очищення щіткового валика УВАГА: Ніколи не використовуйте газолін, Від’єднайте нижню плиту та зніміть щітковий валик. бензин, розріджувач, спирт та подібні речо- вини. Їх використання може призвести до зміни Якщо ворсинки щіткового валика стали коротше, звер- кольору, деформації або появи тріщин. ніться до сервісного центру Makita за новим валиком. Використання пристрою зі щітковим валиком із Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- короткими ворсинками знижує ефективність збору дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування пилу. або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ► Рис.32: 1. Нижня плита 2. Щітковий валик ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії...
 • Page 99 ОБЕРЕЖНО: Надійно прикріпіть нижню плиту. За використання пристрою без нижньої плити щітковий валик може від’єднатися й стати причиною травми. УВАГА: Завжди прикріплюйте щітковий валик. Використання пристрою без щіткового валика при- зведе до зниження ефективності видалення пилу. Як видалити засмічення УВАГА: Не використовуйте пристрій, якщо вхідний канал засмічений. Тривале викори- стання пристрою із засміченим вхідним каналом призведе до зниження потужності всмоктування. Від’єднайте нижню плиту та зніміть щітковий валик. Вийміть алюмінієву трубу з пристрою та зі шлангу. Поверніть шланг проти годинникової стрілки й витягніть шланг із пристрою. Вийміть всмоктувальний шланг, потягнувши за виступ. ► Рис.35: 1. Всмоктувальний шланг 2. Язичок Перевірте вхідний канал повітря, тобто вну- трішню частину алюмінієвої труби, шланга та всмок- тувального шланга.
 • Page 100: Усунення Несправностей

  Кутовий штуцер ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ • Кругла щітка • Фільтр HEPA • Мішок фільтра ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій вати з інструментом Makita, зазначеним у цій Makita інструкції з експлуатації. Використання будь- ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть вхо- якого іншого додаткового та допоміжного облад- дити до комплекту інструмента як стандартне нання може становити небезпеку травмування. приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від Використовуйте додаткове та допоміжне облад- країни. нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita.
 • Page 101: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ОСТОРОЖНО Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющими надле- жащего опыта и знаний. Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в каче- стве игрушки. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DVC560 Максимальный объем воздуха * 1,9 м /мин Вакуум * 12 кПа Вместимость 5 л Размеры (Д × Ш × В) 326 мм × 318 мм × 1 146 мм Номинальное напряжение 36 В пост. тока Масса нетто 8,3 – 9,0 кг Значение измерено по нашей оригинальной методике. • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны. • Масса указана с учетом дополнительных принадлежностей (круглая щетка, угловая насадка) и всех блоков акку- мулятора. Наименьшая и наибольшая совокупная масса инструмента и блоков аккумулятора указана в таблице. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство...
 • Page 102: Меры Безопасности

  Назначение Декларация о соответствии ЕС Устройство предназначено для сбора сухой пыли. Только для европейских стран Устройство подходит для коммерческого использова- Декларация о соответствии ЕС включена в руковод- ния, например в гостиницах, школах, больницах, мага- ство по эксплуатации (Приложение A). зинах, офисах, арендных помещениях и на заводах. Шум МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60335-2-69: Правила техники безопасности Уровень звукового давления (L ): 70 дБ (или менее) Погрешность (K): 2,5 дБ (A) при эксплуатации Уровень шума при выполнении работ может превы- аккумуляторного пылесоса шать 80 дБ (A). ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распро- ОСТОРОЖНО: ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО странения шума измерено в соответствии со ОЗНАКОМЬТЕСЬ со всеми инструкциями и стандартной методикой испытаний и может быть...
 • Page 103 10. Не сгибайте, не тяните шланг и не насту- 22. Надевайте подходящие средства защиты, пайте на него. например маску, в зависимости от условий эксплуатации. Немедленно выключите пылесос, если во время работы заметите признаки неисправ- 23. Это устройство не предназначено для ности...
 • Page 104 блока прочитайте все инструкции и пре- зации аккумуляторного блока. дупреждающие надписи на (1) зарядном 12. Используйте аккумуляторы только с про- устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) дукцией, указанной Makita. Установка акку- инструменте, работающем от аккумулятор- муляторов на продукцию, не соответствующую ного блока. требованиям, может привести к пожару, пере- Не разбирайте блок аккумулятора и не...
 • Page 105: Описание Деталей

  Советы по обеспечению максималь- ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- ного срока службы аккумулятора менные аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторных батарей, не про- Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной изведенных Makita, или батарей, которые были разрядкой. Обязательно прекратите работу с подвергнуты модификациям, может привести к инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- вы заметили снижение мощности инструмента.
 • Page 106 Установка или снятие блока ПРИМЕЧАНИЕ: Если мешочный фильтр заполнен или засорен, замените его новым. аккумуляторов Продолжительное использование пылесоса с заполненным или засоренным мешочным филь- ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте тром приведет к снижению мощности всасывания. устройство перед установкой и извлечением ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание попадания блока аккумулятора. пыли в мотор: ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении —...
 • Page 107: Описание Работы

  ПРИМЕЧАНИЕ: Индикаторы Уровень Не используйте мешочный заряда фильтр повторно. Мешочные фильтры являются одноразовыми. Многократное использование мешочного фильтра может привести к засорению Горит Выкл. Мигает фильтра и повреждению пылесоса. Для многора- от 75 до зового использования приобретайте пылесборный 100% мешок. от 50 до 75% от 25 до 50% ОПИСАНИЕ РАБОТЫ от 0 до 25% ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или Зарядите проверкой функций устройства обязательно аккуму- убедитесь, что оно выключено и блок аккуму- ляторную...
 • Page 108 Уровень заряда аккумулятора Переключение режима работы Во время работы нажмите кнопку проверки аккуму- Режим работы переключается в три этапа: “пониженный лятора / включения светодиодной лампы, чтобы про- уровень шума (1)”, “обычный (2)” и “высокая мощность (3)”. верить уровень заряда аккумулятора. Индикаторы Если вы хотите изменить режим работы, нажмите кнопку соответствуют каждому аккумулятору. “Вкл.” / переключения режима во время работы устройства. ► Рис.14 Режим работы переключается в таком порядке: “пониженный уровень шума (1)”, “обычный (2)” и “высокая мощность (3)”. При включении устройство продолжит работу в том Состояние индикатора аккумуляторной Уровень режиме, который был активен перед выключением. батареи заряда акку- мулятора Включение светодиодной лампы Вкл. Выкл. Мигает от 50% до ВНИМАНИЕ: Не смотрите непосредственно 100% на свет или источник света. Это устройство оснащено светодиодными лампами.
 • Page 109 бензин, растворители, спирт и другие подоб- ные жидкости. Это может привести к обесцве- чиванию, деформации и трещинам. Использование боковой щетки Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и Боковая щетка удобна для уборки в углах НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое помещений. техобслуживание или регулировку необходимо про- Если боковая щетка стала короче, отнесите устрой- изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita ство в сервисный центр Makita для замены щетки или сервис-центрах предприятия с использованием ► Рис.23: 1. Боковая щетка только сменных частей производства Makita. Работа с использованием Хранение принадлежностей На время хранения извлекайте блоки аккумуляторов и храните устройство на ровной поверхности в вер- ВНИМАНИЕ: Продолжайте...
 • Page 110 проветриваемом помещении для предотвращения неприятных запахов и повреждений. Установите шланг, алюминиевую трубу, щеточ- Для установки фильтра вставьте его стороной ный валик и нижнюю плиту. без крючков в паз и давите на фильтр до фиксации ВНИМАНИЕ: Надежно установите шланг и крючков со щелчком. трубу. В противном случае возможно просачива- ► Рис.31: 1. Паз 2. Фильтр HEPA 3. Крючок ние пыли, что может привести к травме. Очистка щеточного валика Отсоедините нижнюю плиту и снимите щеточ- ный валик. Если ворсинки щеточного валика стали короче, обратитесь в сервисный центр Makita за новым валиком. Использование устройства со щеточным валиком с короткими ворсинками снижает эффективность сбора пыли. ► Рис.32: 1. Нижняя плита 2. Щеточный валик Удалите нитки и волосы со щеточного валика ножницами. Снимите крышку и удалите мусор. ► Рис.33: 1. Крышка Установите крышку, щеточный валик и нижнюю плиту в обратном порядке. ► Рис.34 110 РУССКИЙ...
 • Page 111: Поиск И Устранение Неисправностей

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • Угловая насадка • Круглая щетка • Фильтр HEPA ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или • Мешочный фильтр приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в • Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita настоящем руководстве. Использование других ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка принадлежностей или приспособлений может могут входить в комплект инструмента в качестве привести к получению травмы. Используйте при- стандартных приспособлений. Они могут отли- надлежность или приспособление только по ука- чаться в зависимости от страны. занному назначению. 111 РУССКИЙ...
 • Page 112 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885802-964 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20200630...

Table of Contents