Silvercrest SED 3.7 E2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SED 3.7 E2 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SED 3.7 E2:
Table of Contents
 • Dansk

  • Anvendelsesområde
  • Introduktion
  • Ophavsret
  • Bortskaffelse Af Emballagen
  • Leverance
  • Betjeningselementer
  • Tekniske Data
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Batterifunktion
  • Netfunktion
  • Tips Og Tricks
  • Epilering
  • Rengøring Og Vedligeholdelse
  • Afhjælpning Af Fejl
  • Opbevaring
  • Bortskaffelse Af Maskinen
  • Garanti for Kompernass Handels Gmbh
  • Importør
  • Service
 • Français

  • Introduction
  • Propriété Intellectuelle
  • Utilisation Conforme
  • Élimination de L'emballage
  • Étendue des Fournitures
  • Caractéristiques Techniques
  • Éléments de Commande
  • Consignes de Sécurité
  • Fonctionnement Sur Accu
  • Marche Sur Le Secteur
  • Conseils Et Astuces
  • Épilation
  • Nettoyage Et Entretien
  • Dépannage
  • Stockage
  • Élimination de L'appareil
  • Garantie de Kompernass Handels Gmbh
  • Service Après-Vente
  • Importateur
 • Dutch

  • Auteursrecht
  • Gebruik in Overeenstemming Met Bestemming
  • Inleiding
  • De Verpakking Afvoeren
  • Inhoud Van Het Pakket
  • Bedieningselementen
  • Technische Gegevens
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Accuvoeding
  • Netvoeding
  • Tips en Handigheidjes
  • Epileren
  • Reiniging en Onderhoud
  • Opbergen
  • Problemen Oplossen
  • Het Apparaat Afvoeren
  • Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh
  • Importeur
  • Service
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Einführung
  • Urheberrecht
  • Entsorgung der Verpackung
  • Lieferumfang
  • Bedienelemente
  • Technische Daten
  • Sicherheitshinweise
  • Akkubetrieb
  • Netzbetrieb
  • Tipps und Tricks
  • Epilieren
  • Reinigen und Pflegen
  • Lagerung
  • Fehlerbehebung
  • Entsorgung des Gerätes
  • Garantie der Kompernaß Handels Gmbh
  • Importeur
  • Service

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

EPILATOR SED 3.7 E2
EPILATOR
Operating instructions
ÉPILATEUR
Mode d'emploi
EPILIERER
Bedienungsanleitung
IAN 279037
EPILATOR
Betjeningsvejledning
EPILEERAPPARAAT
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SED 3.7 E2

 • Page 1 EPILATOR SED 3.7 E2 EPILATOR EPILATOR Operating instructions Betjeningsvejledning ÉPILATEUR EPILEERAPPARAAT Mode d‘emploi Gebruiksaanwijzing EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 279037...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle appara- tets funktioner. Avant de lire le mode d’emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l’appareil.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ..........18 GB │ IE │ NI │    1 ■ SED 3.7 E2 _279037_SED3.7E2_DK_BE_NL.indb 1 23.09.16 09:5...
 • Page 5: Introduction

  Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorised modifications or the use of non- approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears the risk. │ GB │ IE │ NI ■ 2    SED 3.7 E2...
 • Page 6: Items Supplied

  The recirculation of packaging into the material circuit saves on raw material and reduces generated waste. Dispose of packaging material that is no longer needed as per the regionally established regulations. GB │ IE │ NI │    3 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 7: Operating Elements

  Type ZDJ045100EU Input voltage 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Power consumption 0.2 A Max. Output voltage 4.5 V Output current 1000 mA Protection class Polarity │ GB │ IE │ NI ■ 4    SED 3.7 E2...
 • Page 8 Protected against ingress of solid Protection class foreign objects with a diameter of > 12.5 mm Device Input voltage 4.5 V Power consumption 1000 mA Batteries 3,7 V 700mAh Lithium ion battery GB │ IE │ NI │    5 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 9: Safety Instructions

  Ensure that the power cable cannot ► become wet or moist during operation. Place it such that it cannot be squashed or damaged. │ GB │ IE │ NI ■ 6    SED 3.7 E2...
 • Page 10 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Consult your electrician for advice. GB │ IE │ NI │    7 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 11 │ GB │ IE │ NI ■ 8    SED 3.7 E2...
 • Page 12: Mains Power Operation

  As soon as the control lamp glows green the appliance is fully charged and you can disconnect it from the mains power supply. GB │ IE │ NI │    9 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 13: Tips And Tricks

  The skin must be free of grease or cream residues. Otherwise, the tweezers will stick/soil and the efficiency of the appliance will be reduced. ■ The skin must be completely dry. │ GB │ IE │ NI ■ 10    SED 3.7 E2...
 • Page 14: Epilation

  ― Level 1: for sensitive areas (armpits and bikini line) ― Level 2: for legs 4) Hold the skin tight with one hand. GB │ IE │ NI │    11 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 15 Press the new epilator head onto the appliance. Ensure that the gears on the epilator head and on the appliance mesh with each other. The epilator head must audibly engage. │ GB │ IE │ NI ■ 12    SED 3.7 E2...
 • Page 16: Cleaning And Care

  Clean the appliance housing and the mains power adapter with a moist cloth. If required, use some mild detergent on the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before the next use. GB │ IE │ NI │    13 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 17: Storage

  0.3 - 0.5 cm. Not all hairs are plucked. Move the appliance You are working more slowly over your too fast. skin. │ GB │ IE │ NI ■ 14    SED 3.7 E2...
 • Page 18: Disposal Of The Appliance

  You can now remove the battery from the appliance. 5) Dispose of the battery environmentally friendly. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. GB │ IE │ NI │    15 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 19: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period. │ GB │ IE │ NI ■ 16    SED 3.7 E2...
 • Page 20 To ensure quick processing of your case, please observe the follow- ing instructions: ■ Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 12345) available as proof of purchase. GB │ IE │ NI │    17 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 21: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 ⋅ 44867 BOCHUM ⋅ GERMANY www.kompernass.com │ GB │ IE │ NI ■ 18    SED 3.7 E2...
 • Page 22 Importør ..........36 │    19 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 23: Introduktion

  Krav af en hvilken som helst art på grund af skader, som er opstået ved anvendelse uden for anvendelsesområdet, forkert udførte reparationer, ikke-tilladte ændringer eller anvendelse af ikke-tilladte reservedele er udelukkede. Brugeren bærer alene risikoen. │ ■ 20    SED 3.7 E2...
 • Page 24: Leverance

  Aflevering af emballagen til genbrug sparer råstoffer og redu- cerer affaldsmængden. Bortskaf emballeringsmaterialer, du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter. │    21 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 25: Betjeningselementer

  Figur B: Netadapter Opbevaringspose Rengøringspensel Tekniske data Netadapter Type ZDJ045100EU Indgangsspænding 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Strømforbrug 0,2 A maks. Udgangsspænding 4,5 V Udgangsstrøm 1000 mA Beskyttelsesklasse II / Polaritet │ ■ 22    SED 3.7 E2...
 • Page 26 Nominel omgivende tem- 40°C peratur (ta) IP20 Beskyttelse mod indtrængning af Kapslingsklasse faste fremmedlegemer med en diameter > 12,5 mm Epileringsmaskine Indgangsspænding 4,5 V Strømforbrug 1000 mA Genopladeligt batteri 3,7 V 700mAh Lithium-ion batteri │    23 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 27: Sikkerhedsanvisninger

  Læg strømled- ningen, så den ikke kan klemmes fast eller beskadiges. Hvis maskinen er beskadiget, må du ikke ► fortsætte med at bruge den, da det kan medføre farlige situationer. │ ■ 24    SED 3.7 E2...
 • Page 28 Træk derfor altid netadapteren ud efter brug. Som ekstra beskyttelse anbefaler vi, at du installerer et fejlstrømsrelæ med en udløsningsstrøm på højst 30 mA i badeværelsets strømkreds. Spørg din elinstallatør til råds. │    25 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 29 Børn må ikke lege med produktet. ► Rengøring og brugervedligeholdelse må ► ikke udføres af børn uden opsyn. │ ■ 26    SED 3.7 E2...
 • Page 30: Netfunktion

  Ved første opladning varer det ca. 80 minutter, før maskinen er ladet helt op. ► Oplad først maskinen igen, når kontrollampen viser, at batteriet er svagt med et skiftevist rødt og grønt blink. │    27 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 31: Tips Og Tricks

  ■ Behandl huden med en peeling eller en massagehandske før epileringen. Derved fjernes døde hudceller, nedgroede hår undgås, og de fine hår retter sig op. Derved kan maskinen bedre gribe fat i hårene. │ ■ 28    SED 3.7 E2...
 • Page 32: Epilering

  BEMÆRK ► Det kan ske, at hårene vokser ud igen efter få dage. Grunden hertil er, at hårene ikke kunne fjernes under epileringen, fordi de var for korte. │    29 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 33 ― Sæt det nye epileringshoved på maskinen. Sørg for, at tandhjulene på epileringshovedet og maskinen griber ind i hinanden. Epileringshovedet skal gå i hak, så det kan høres. │ ■ 30    SED 3.7 E2...
 • Page 34: Rengøring Og Vedligeholdelse

  ■ Tør maskinen og netadapteren af med en fugtig klud. Tilsæt et mildt rengøringsmiddel til kluden ved behov. Sørg for, at maskinen er helt tør, før den bruges næste gang. │    31 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 35: Opbevaring

  Hårene skal have Det er muligt, at en længde på hårene er for korte. 0,3 - 0,5 cm. Alle hår fjernes ikke. Bevæg maskinen Du går for langsommere hen hurtigt frem. over huden. │ ■ 32    SED 3.7 E2...
 • Page 36: Bortskaffelse Af Maskinen

  Dette produkt er underkastet det europæiske direktiv 2012/19/EU. Bortskaf epileringsmaskinen via en godkendt bortskaf- felsesvirksomhed eller den kommunale genbrugssta- tion. Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstilfælde til det lokale bortskaffelsessted. │    33 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 37: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. │ ■ 34    SED 3.7 E2...
 • Page 38 (nederst til venstre) eller som et klæbe- mærke på bag- eller undersiden. ■ Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling telefonisk eller via e-mail. │    35 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 39: Service

  Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 279037 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 36    SED 3.7 E2...
 • Page 40 Importateur ......... . 55 FR │ BE │    37 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 41: Introduction

  Seul l’utilisateur assume le risque. │ FR │ BE ■ 38    SED 3.7 E2...
 • Page 42: Étendue Des Fournitures

  Le retour de l’emballage en filière de revalorisation permet d’économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets. Veuillez éliminer les matériaux d’emballage qui ne servent plus selon la réglementation locale. FR │ BE │    39 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 43: Éléments De Commande

  Tension d'entrée 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Courant absorbé 0,2 A max. Tension de sortie 4,5 V Courant de sortie 1000 mA Classe de protection II / Polarité │ FR │ BE ■ 40    SED 3.7 E2...
 • Page 44 Protection contre la pénétration de Indice de protection corps étrangers solides d’un diamètre > 12,5 mm Appareil Tension d'entrée 4,5 V Courant absorbé 1000 mA Batterie 3,7 V 700 mAh batterie lithium-ion FR │ BE │    41 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 45: Consignes De Sécurité

  Veillez à ce que le câble secteur ne se mouille ► ou ne s’humidifie pas en service. Acheminez- le de telle manière qu’il ne soit ni coincé ni endommagé. │ FR │ BE ■ 42    SED 3.7 E2...
 • Page 46 à 30 mA dans le circuit élec- trique de la salle de bains. Demandez conseiller à votre électricien. FR │ BE │    43 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 47 à condition qu’ils soient surveillés ou qu’ils aient été initiés à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient compris les dangers en résultant. Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil. ► │ FR │ BE ■ 44    SED 3.7 E2...
 • Page 48: Marche Sur Le Secteur

  Dès que le voyant de contrôle est vert, l’appareil est entièrement chargé et vous pouvez couper l’appareil du réseau électrique. FR │ BE │    45 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 49: Conseils Et Astuces

  La peau doit être exempte de résidus de matières grasses ou de crème. Sinon les pincettes se collent/s’encrassent et la performance de l’appareil diminue. ■ La peau doit être entièrement sèche. │ FR │ BE ■ 46    SED 3.7 E2...
 • Page 50: Épilation

  Niveau 1 : pour les zones sensibles (zone des aisselles et du bikini) ― Niveau 2 : pour les jambes 4) Tenez la peau bien tendue à l’aide d’une main. FR │ BE │    47 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 51 Enfichez la nouvelle tête d’épilation sur l’appareil. Veillez à ce que les pignons de la tête d’épilation engrènent bien dans ceux de l’appareil. La tête d’épila- tion doit encranter de manière audible. │ FR │ BE ■ 48    SED 3.7 E2...
 • Page 52: Nettoyage Et Entretien

  Essuyez l’appareil et l’adaptateur secteur à l’aide d’un chiffon humide. Si nécessaire, versez un peu de liquide vaisselle sur le chiffon. Avant l’utilisation suivante, assurez-vous que l’appareil a entièrement séché. FR │ BE │    49 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 53: Stockage

  0,3 - 0,5 cm. Les poils ne sont pas tous saisis. Déplacez l'appareil Vous travaillez trop plus lentement sur vite. la peau. │ FR │ BE ■ 50    SED 3.7 E2...
 • Page 54: Élimination De L'appareil

  5) Procédez à une mise au rebut respectueuse de l’environnement de la batterie. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, prenez contact avec votre centre de recyclage. FR │ BE │    51 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 55: Garantie De Kompernass Handels Gmbh

  Cette prestation de garantie nécessite dans un délai de trois ans la présentation de l’appareil défectueux et du justificatif d’achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition. │ FR │ BE ■ 52    SED 3.7 E2...
 • Page 56 à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d’entretien incorrect et inapproprié, d’usage de la force et en cas d’intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé. FR │ BE │    53 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 57: Service Après-Vente

  Service après-vente Service France Tel.: 0800 919270 E-Mail: kompernass@lidl.fr Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 279037 │ FR │ BE ■ 54    SED 3.7 E2...
 • Page 58: Importateur

  Veuillez tenir compte du fait que l’adresse suivante n’est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d’abord contacter le service mentionné. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com FR │ BE │    55 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 59 │ FR │ BE ■ 56    SED 3.7 E2...
 • Page 60 Importeur ......... . . 74 NL │ BE │    57 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 61: Inleiding

  Het risico is uitsluitend voor de gebruiker. │ NL │ BE ■ 58    SED 3.7 E2...
 • Page 62: Inhoud Van Het Pakket

  Het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften. NL │ BE │    59 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 63: Bedieningselementen

  Opberghoesje Schoonmaakborsteltje Technische gegevens Netvoedingsadapter Type ZDJ045100EU Ingangsspanning 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Stroomopname 0,2 A max. Uitgangsspanning 4,5 V Uitgangsstroom 1000 mA Beschermingsklasse II / Polariteit │ NL │ BE ■ 60    SED 3.7 E2...
 • Page 64 40°C peratuur (ta) IP20 Bescherming tegen binnendringen Beschermingsklasse van vaste oneigenlijke voorwerpen met een diameter > 12,5 mm Apparaat Ingangsspanning 4,5 V Stroomopname 1000 mA Accu 3,7 V 700mAh lithium-ionaccu NL │ BE │    61 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 65: Veiligheidsvoorschriften

  Let erop dat het netsnoer bij gebruik niet ► nat of vochtig wordt. Leid het snoer zoda- nig dat het niet bekneld of beschadigd kan raken. │ NL │ BE ■ 62    SED 3.7 E2...
 • Page 66 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer. Neem voor advies contact op met uw elektro-installateur. NL │ BE │    63 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 67 Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. ► Kinderen mogen zonder toezicht geen reini- ► ging en gebruikersonderhoud uitvoeren. │ NL │ BE ■ 64    SED 3.7 E2...
 • Page 68: Netvoeding

  Bij de eerste keer opladen duurt het ca. 80 minuten voordat het apparaat volledig is opgeladen. ► Laad het apparaat pas opnieuw op wanneer het indicatie- lampje door afwisselend rood-groen knipperen een lage acculading aangeeft. NL │ BE │    65 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 69: Tips En Handigheidjes

  Behandel de huid voorafgaand aan het epileren met een peeling of een massagehandschoen. Daardoor worden dode huidcellen verwijderd, worden ingroeiende haren voorkomen en gaan fijne haartjes omhoogstaan. Daardoor kan het apparaat de haren beter meenemen. │ NL │ BE ■ 66    SED 3.7 E2...
 • Page 70: Epileren

  Dat komt doordat deze haren tijdens de laatste epileerbeurt nog te kort waren om te worden verwijderd. 6) Wanneer u klaar bent met de behandeling, schuift u de snelheids- schakelaar naar “0”. NL │ BE │    67 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 71 ― Bevestig de nieuwe epileerkop op het apparaat. Zorg ervoor dat de wieltjes op de epileerkop en die van het apparaat in elkaar grijpen. De epileerkop moet hoorbaar vastklikken. │ NL │ BE ■ 68    SED 3.7 E2...
 • Page 72: Reiniging En Onderhoud

  Veeg het apparaat en de netvoedingsadapter af met een vochtige doek. Breng zo nodig wat mild schoonmaakmiddel aan op de doek. Vergewis u ervan dat het apparaat voor het volgende gebruik volledig droog is. NL │ BE │    69 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 73: Opbergen

  De haren zijn een lengte van mogelijk te kort. Niet alle haren 0,3 - 0,5 cm hebben. worden meege- Beweeg het apparaat nomen. U werkt te snel. langzamer over de huid. │ NL │ BE ■ 70    SED 3.7 E2...
 • Page 74: Het Apparaat Afvoeren

  Nu kunt u de accu uit het apparaat verwijderen. 5) Voer de accu op milieuvriendelijke wijze af. Neem de bestaande voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst. NL │ BE │    71 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 75: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode. │ NL │ BE ■ 72    SED 3.7 E2...
 • Page 76 Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht: ■ Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 12345) als aankoopbewijs bij de hand. NL │ BE │    73 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 77: Service

  IAN 279037 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 ⋅ 44867 BOCHUM ⋅ GERMANY www.kompernass.com │ NL │ BE ■ 74    SED 3.7 E2...
 • Page 78 Importeur ......... . . 94 DE │ AT │ CH │    75 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 79: Einführung

  Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. │ DE │ AT │ CH ■ 76    SED 3.7 E2...
 • Page 80: Lieferumfang

  Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. DE │ AT │ CH │    77 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 81: Bedienelemente

  Reinigungspinsel Technische Daten Netzadapter ZDJ045100EU Eingangsspannung 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Stromaufnahme 0,2 A Max. Ausgangsspannung 4,5 V Ausgangsstrom 1000 mA Schutzklasse II / Polarität │ DE │ AT │ CH ■ 78    SED 3.7 E2...
 • Page 82 IP 20 Schutz gegen Eindringen Schutzart von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 12,5 mm Gerät Eingangsspannung 4,5 V Stromaufnahme 1000 mA Akku 3,7 V 700mAh Li-ion Akku DE │ AT │ CH │    79 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 83: Sicherheitshinweise

  Achten Sie darauf, dass im Betrieb das ► Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann. │ DE │ AT │ CH ■ 80    SED 3.7 E2...
 • Page 84 Netzadapter. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom- Schutzeinrichtung mit einem Bemessungs- auslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. DE │ AT │ CH │    81 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 85 Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwie- sen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. │ DE │ AT │ CH ■ 82    SED 3.7 E2...
 • Page 86: Netzbetrieb

  Kontrollleuchte leuchtet rot und zeigt damit den Aufladevor- gang an. Sobald die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen und Sie können das Gerät vom Stromnetz trennen. DE │ AT │ CH │    83 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 87: Tipps Und Tricks

  Die Haut muss frei von Fett- oder Cremerückständen sein. Ansons- ten verkleben/verschmutzen die Pinzetten und die Leistung des Gerätes wird vermindert. ■ Die Haut muss vollständig trocken sein. │ DE │ AT │ CH ■ 84    SED 3.7 E2...
 • Page 88: Epilieren

  Geschwindigkeitsstufe: ― Stufe 1: für empfindliche Zonen (Achselbereich und Bikinizone) ― Stufe 2: für Beine 4) Halten Sie mit der einen Hand die Haut straff. DE │ AT │ CH │    85 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 89 6) Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, schieben Sie den Geschwindigkeitsschalter auf „0“. 7) Reinigen Sie den Epilierkopf wie im Kapitel „Reinigen und Pflegen“ beschrieben. 8) Setzen Sie die Schutzkappe auf den Epilierkopf │ DE │ AT │ CH ■ 86    SED 3.7 E2...
 • Page 90: Reinigen Und Pflegen

  Reinigen Sie nach jeder Benutzung den Epilierkopf mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel , um lose Haare zu entfernen. ■ Desinfizieren Sie den Epilierkopf regelmäßig, indem Sie ihn mit Desinfektionsspray besprühen und reinigen. DE │ AT │ CH │    87 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 91: Lagerung

  Schutzkappe ■ Bewahren Sie das Gerät, den Reinigungspinsel und den Netz- adapter in dem Aufbewahrungsbeutel auf. ■ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. │ DE │ AT │ CH ■ 88    SED 3.7 E2...
 • Page 92: Fehlerbehebung

  Haare zu kurz Länge von Es werden nicht sind. 0,3 - 0,5 cm haben. alle Haare Bewegen Sie das erfasst. Sie arbeiten zu Gerät langsamer über schnell. die Haut. DE │ AT │ CH │    89 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 93: Entsorgung Des Gerätes

  Akku aus dem Gerät entfernen. 5) Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. │ DE │ AT │ CH ■ 90    SED 3.7 E2...
 • Page 94: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres- Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. DE │ AT │ CH │    91 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 95 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. │ DE │ AT │ CH ■ 92    SED 3.7 E2...
 • Page 96 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. DE │ AT │ CH │    93 ■ SED 3.7 E2...
 • Page 97: Service

  IAN 279037 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 94    SED 3.7 E2...
 • Page 98 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 09/ 2016 · Ident.-No.: SED3.7E2-082016-2 IAN 279037...

This manual is also suitable for:

279037

Table of Contents