Silvercrest SED 3.7 C2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SED 3.7 C2 Operating Instructions Manual

Table of Contents
 • Magyar

  • Bevezetés
  • Rendeltetésszerű Használat
  • SzerzőI Jogvédelem
  • A Csomagolás Ártalmatlanítása
  • Tartozékok
  • Kezelőelemek
  • Műszaki Adatok
  • Biztonsági Utasítások
  • Elemes ÜzemmóD
  • Hálózatról Történő Üzemeltetés
  • Tippek És Ötletek
  • Epilálás
  • Tiszítás És Ápolás
  • Hibaelhárítás
  • Tárolás
  • A Készülék Ártalmatlanítása
  • Garancia És Szerviz
  • Gyártja
 • Čeština

  • Autorské Právo
  • Použití Dle Předpisů
  • Úvod
  • Likvidace Obalu
  • Rozsah Dodávky
  • Ovládací Prvky
  • Technická Data
  • Bezpečnostní Pokyny
  • Provoz Na Baterie
  • Síťový Provoz
  • Tipy a Triky
  • Epilace
  • ČIštění a Údržba
  • Odstranění Závad
  • Skladování
  • Likvidace Přístroje
  • Záruka a Servis
  • Dovozce
 • Slovenčina

  • Autorské Práva
  • Používanie Primerané Účelu
  • Úvod
  • Likvidácia Obalových Materiálov
  • Obsah Dodávky
  • Ovládacie Prvky
  • Technické Údaje
  • Bezpečnostné Upozornenia
  • Napájanie Z Akumulátora
  • Napájanie Zo Siete
  • Tipy a Triky
  • Epilácia
  • Čistenie a Údržba
  • Odstraňovanie Porúch
  • Uskladnenie
  • Likvidácia Prístroja
  • Záruka a Servis
  • Dovozca
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Einführung
  • Urheberrecht
  • Entsorgung der Verpackung
  • Lieferumfang
  • Bedienelemente
  • Technische Daten
  • Sicherheitshinweise
  • Akkubetrieb
  • De at Ch
  • Netzbetrieb
  • Tipps und Tricks
  • Epilieren
  • Reinigen und Pfl Egen
  • Fehlerbehebung
  • Lagerung
  • Entsorgung des Gerätes
  • Garantie und Service
  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

EPILATOR SED 3.7 C2
EPILATOR
Operating instructions
EPILÁTOR
Návod k obsluze
EPILIERER
Bedienungsanleitung
IAN 95495
EPILÁTOR
Használati utasítás
EPILÁTOR
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SED 3.7 C2

 • Page 1 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILÁTOR EPILATOR Használati utasítás Operating instructions EPILÁTOR EPILÁTOR Návod na obsluhu Návod k obsluze EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........16 SED 3.7 C2...
 • Page 5: Introduction

  Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorised modifi cations or the use of non- approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears the risk. SED 3.7 C2...
 • Page 6: Items Supplied

  The recirculation of packaging into the material circuit saves on raw material and reduces generated waste. Dispose of packaging material that is no longer needed as per the regionally established regulations . SED 3.7 C2...
 • Page 7: Operating Elements

  9 Storage pouch 0 Cleaning brush Technical data Mains adapter Type ZDJ045100EU Input voltage 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Power consumption 0.2 A Max. Output voltage 4.5 V Output current 1000 mA Protection class Polarity SED 3.7 C2...
 • Page 8: Safety Instructions

  Do not kink or crimp the power cable and ► place it in such a way as to prevent anyone from stepping on or tripping over it. SED 3.7 C2...
 • Page 9 As additional protection, the installation of a faulty-current protection unit with an activation power rating of not more than 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Consult your electrician for advice. SED 3.7 C2...
 • Page 10 Children must not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance tasks must ► not be carried out by children unless they are supervised. SED 3.7 C2...
 • Page 11: Mains Power Operation

  For the initial charging, the appliance requires about 80 minutes to fully charge. First recharge the appliance when the control lamps 6 indi- ► cate, by alternately fl ashing red and green, that the battery charge level is low.. SED 3.7 C2...
 • Page 12: Tips And Tricks

  The best time for epilation is in the evening after a shower. Then the skin is somewhat softened, so that the hairs can be plucked out easily. In addition, the skin can recover overnight, and any skin reddening will recede. SED 3.7 C2...
 • Page 13: Epilation

  Thereby, the side with the speed switch 5 must face towards you. Do not make back and forth or circular movements. Always start anew and pass over the body part to be epilated several times, so that all of the hair is removed. SED 3.7 C2...
 • Page 14 2 upwards. Press the new epilator head 2 onto the appliance. ― Ensure that the gears on the epilator head 2 and on the appliance mesh with each other. The epilator head 2 must audibly engage. SED 3.7 C2...
 • Page 15: Cleaning And Care

  The epilator head 2 must audibly engage. Clean the appliance housing and the mains power adapter 8 ■ with a moist cloth. If required, use some mild detergent on the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before the next use. SED 3.7 C2...
 • Page 16: Storage

  The hairs should It is possible that the have a length of hairs are too short. 0.3 - 0.5 cm. Not all hairs are plucked. Move the appliance You are working more slowly over your too fast. skin. SED 3.7 C2...
 • Page 17: Disposal Of The Appliance

  4) Snip the red and black cable that connects the circuit board with the blue-jacketed battery. You can now remove the battery from the appliance. 5) Dispose of the battery environmentally friendly. Observe the cur- rently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. SED 3.7 C2...
 • Page 18: Warranty And Service

  This appliance is intended solely for domestic, not commercial, use. If this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse, or modifi cations not carried out by one of our authorised service centres, the warranty will be considered void. SED 3.7 C2...
 • Page 19: Importer

  Repairs carried out after lapse of the warranty period are subject to charge. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 95495 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2...
 • Page 20 Gyártja ........32 SED 3.7 C2...
 • Page 21: Bevezetés

  Ne használja kereskedelmi célokra! Más vagy ezen túlmenő használat rendeltetésellenesnek minősül. A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen szerelésből, en- gedély nélküli változtatásból vagy nem engedélyezett pótalkatrészek használatából eredő károk miatti igények ki vannak zárva. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli. SED 3.7 C2...
 • Page 22: Tartozékok

  A csomagolóanyagok környezetbarát módon és a hulla- dékszétválasztás szempontja szerint kerültek kiválasztásra, ezért újrahasznosíthatóak. Nyersanyagot takarít meg és csökkenti a hulladékmennyi- séget, ha a csomagolást visszajuttatjuk az anyagkörforgás- ba. A kiselejtezett csomagolóanyagokat a helyi érvényes előírásoknak megfelelően helyezze el a hulladékban. SED 3.7 C2...
 • Page 23: Kezelőelemek

  9 tárolótasak 0 tisztítóecset Műszaki adatok Hálózati adapter Típus ZDJ045100EU Bemeneti feszültség 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Áramfelvétel max. 0,2 A Kimeneti feszültség 4,5 V Kimeneti áram 1000 mA Védelmi osztály II / Polaritás SED 3.7 C2...
 • Page 24: Biztonsági Utasítások

  Soha ne húzza ki a csatlakozót a konnek- ► torból a kábelnél fogva, a csatlakozóvéget fogja meg. Ne törje meg és ne csípje be a hálózati ká- ► belt, valamint úgy igazítsa el, hogy senki ne léphessen rá és botolhasson fel benne. SED 3.7 C2...
 • Page 25 állapotban van. Ezért minden használat után húzza ki a há- lózati dugót. Kiegészítő védelemként ajánla- tos egy max. 30 mA-s védőleodó-kapcsolót bekötni a fürdőszoba áramkörébe. Kérje ki villanyszerelője tanácsát. SED 3.7 C2...
 • Page 26 őket a készülék biztonságos használatáról és az ebből eredő veszélyeket megértik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. ► Tisztítást és a felhasználó által végzendő ► karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek. SED 3.7 C2...
 • Page 27: Hálózatról Történő Üzemeltetés

  ► Első töltéskor a készülék kb. 80 percet vesz igénybe, hogy teljesen fel legyen töltve. Akkor töltse fel megint a készüléket, ha az ellenőrző lámpa 6 ► felváltva pirosan és zölden világít és alacsony elemszintet jelez ki. SED 3.7 C2...
 • Page 28: Tippek És Ötletek

  és a készülék teljesítménye csökken. ■ Bőre teljesen száraz legyen. ■ Este zuhanyozás után epiláljon. Bőrün ilyenkor fel van puhulva, és a szőrszálakat könnyebben ki lehet húzni. Ezenkívül éjszaka regenerálódni tud bőrünk és az esetleges bőrpír is visszahúzódik. SED 3.7 C2...
 • Page 29: Epilálás

  A sebességfokozatú 5 oldal maga felé mutasson közbe. Ide-oda mozgassa, vagy köröző mozdulatokat végezzen a készülékkel. Mindig újra tegye le a készüléket a bőrre és többször menjen át a szőrtelenítendő részeken, hogy az összes szőrszál eltűnjön. SED 3.7 C2...
 • Page 30 2. Dugja rá az új az epiláló fejet 2 a készülékre. Ügyel- ― jen arra, hogy az epiláló fejen 2 és a készüléken lévő fogaskerekek egymásba nyúljanak. Az epiláló fejnek 2 hallhatóan be kell pattannia a helyére. SED 3.7 C2...
 • Page 31: Tiszítás És Ápolás

  A készüléket és a hálózati adaptert 8 kívül és belül törölje le ■ egy nedves kendővel. Szükség esetén tegyen egy kis enyhe tisztítószert a rongyra. Győződjön meg arról, hogy a készülék használat előtt teljesen száraz. SED 3.7 C2...
 • Page 32: Tárolás

  „Tippek és ötletek“ részt is. Lehet, hogy a szőr- A szőrszálak legyenek szálak túl rövidek. 0,3 - 0,5 cm hosszúak. Nem fogja be valamennyi Lassabban mozgassa szőrszálat. Túl gyorsan működik. a készüléket a bőr felett. SED 3.7 C2...
 • Page 33: A Készülék Ártalmatlanítása

  4) Vágja át a platinát a kék bevonatú akkuval összekötő piros és fekete kábelt. Ekkor ki lehet venni az akkut a készülékből. 5) Környezetbarát módon ártalmatlanítsa az akkut. Vegye fi gyelembe az aktuális előírásokat. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal. SED 3.7 C2...
 • Page 34: Garancia És Szerviz

  Ez a cserélt és javított részekre is vonatkozik. Az esetleg már a vásárláskor meglévő károkat és hiányosságokat azonnal kicsomagolás után, de legkésőbb a vásárlás dátumától számított 2 napon belül jelezni kell. A garanciaidő lejárta utáni javítások díjkötelesek. SED 3.7 C2...
 • Page 35: Gyártja

  Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 95495 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2...
 • Page 36 Dovozce ........48 SED 3.7 C2...
 • Page 37: Úvod

  Nároky na náhradu škody jakéhokoliv druhu jsou na základě ne- správného použití, neodborné opravy, nebo neoprávněně provedené změny nebo z důvodu použití neautorizovaných náhradních dílů vyloučeny. Riziko nese sám v plném rozsahu uživatel. SED 3.7 C2...
 • Page 38: Rozsah Dodávky

  Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Obalový materiál je zvolen podle ekologického a likvidačně technického hlediska, a proto jej lze recyklovat. Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a sníží produkci odpadů. Více nepotřebný obalový materiál zlikvidujte dle místně platných předpisů. SED 3.7 C2...
 • Page 39: Ovládací Prvky

  9 sáček pro uložení 0 čisticí štěteček Technická data Síťový adaptér ZDJ045100EU Vstupní napětí 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Odběr proudu 0,2 A max. Výstupní napětí 4,5 V Výstupní proud 1000 mA Třída ochrany II / Polarita SED 3.7 C2...
 • Page 40: Bezpečnostní Pokyny

  Síťový kabel se vytahujte ze zásuvky vždy za ► síťový adaptér, nikdy ne za samotný kabel. Síťový kabel nepřelamujte a neprohýbejte a poklá- ► dejte jej tak, aby na něj nikdo nemohl stoupnout ani o něj zakopnout. SED 3.7 C2...
 • Page 41 Proto po každém použití vytáhněte síťový adaptér. Jako doda- tečnou ochranu vám doporučujeme instalaci ochrany před chybným proudem pomocí jmenovitého vybavovacího proudu s hodno- tou nepřevyšující 30 mA v proudovém obvo- du v koupelně. Poraďte se s elektrikářem. SED 3.7 C2...
 • Page 42 Děti si nesmí hrát s přístrojem. ► Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět ► děti bez dozoru. SED 3.7 C2...
 • Page 43: Síťový Provoz

  UPOZORNÉNÍ ► Při prvním nabíjení potřebuje přístroj cca. 80 minut pro maximální nabití. Přístroj nabíjejte opět až tehdy, když bliká kontrolní světlo 6 ► střídavě červeně a zeleně, čímž je indikován nízký stav nabití. SED 3.7 C2...
 • Page 44: Tipy A Triky

  ■ Kůže musí být úplně suchá. ■ Epilujte nejlépe večer po sprchování. Poté je kůže totiž trochu vláčnější, takže se chloupky dají lehčeji vytrhávat. Kromě toho se kůže může přes noc zotavit a připadlá zrudnutí zmizí. SED 3.7 C2...
 • Page 45: Epilace

  Strana s regulátorem rychlosti 5 musí přitom ukazovat směrem k Vám. Nevykonávejte pohyby sem a tam a ani krouživé pohyby. Přikládejte epilátor vždy na nové místo a přejděte několikrát po epilovacím místě tak, aby se odstranily všechny chloupky. SED 3.7 C2...
 • Page 46 2 směrem nahoru. Novou epilovací hlavu 2 opět nastrčte na přístroj. ― Dbejte při tom na to, aby do sebe zapadala ozubená kola na epilovací hlavě 2 a na přístroji. Epilovací hlava 2 musí slyšitelně zaskočit. SED 3.7 C2...
 • Page 47: Čištění A Údržba

  Epilovací hlava 2 musí slyšitelně zaskočit. Otřete přístroj a síťový adaptér 8 vlhkým hadříkem. V případě ■ potřeby přidejte na hadřík jemný mycí prostředek. Ubezpečte se, zda je přístroj před dalším použitím úplně suchý. SED 3.7 C2...
 • Page 48: Skladování

  Přečtěte si také kapitolu tivá. „Tipy a triky“. Je možné, že chloupky Chloupky by měly být Nezachytí jsou příliš krátké. dlouhé 0,3 - 0,5 cm. se všechny Pohybujte přístrojem chloupky. Pracujete příliš rychle. po pokožce pomaleji. SED 3.7 C2...
 • Page 49: Likvidace Přístroje

  4) Přeštípněte červený a černý kabel, který spojuje desku s baterií uloženou v modrém obalu. Nyní můžete baterii vytáhnout z přístroje. 5) Zlikvidujte baterii ekologicky. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností kontaktujte příslušnou fi rmu, která se zabývá likvidací odpadu. SED 3.7 C2...
 • Page 50: Záruka A Servis

  Zákonem daná práva nejsou touto zárukou omezena. Záručním plněním se záruční doba neprodlouží. To platí také pro vyměněné a opravené součásti. SED 3.7 C2...
 • Page 51: Dovozce

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 95495 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2...
 • Page 52 Dovozca ........64 SED 3.7 C2...
 • Page 53: Úvod

  Nepoužívajte ho komerčne. Iné alebo tento opis prekračujúce používanie platí ako nezodpovedajúce určeniu prístroja. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené nesprávnym používa- ním, neodbornými opravami, nepovolenými úpravami alebo použitím nepovolených náhradných dielov sú vylúčené. Riziko znáša výlučne užívateľ. SED 3.7 C2...
 • Page 54: Obsah Dodávky

  Obal chráni prístroj pred poškodením pri preprave. Voľba obalových materiálov zohľadňuje ekologické a likvidačno-technické hľadiská, a preto sú tieto materiály recyklovateľné. Vrátenie obalových materiálov späť do obehu šetrí surovinami a znižuje náklady na odpad. Nepotrebné obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov. SED 3.7 C2...
 • Page 55: Ovládacie Prvky

  0 Štetec na čistenie Technické údaje Sieťový adaptér ZDJ045100EU Vstupné napätie 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Prúdový odber max. 0,2 A Výstupné napätie 4,5 V Výstupný prúd 1000 mA Trieda ochrany II / Polarita SED 3.7 C2...
 • Page 56: Bezpečnostné Upozornenia

  Sieťový kábel vyťahujte zo zásuvky vždy za ► zástrčku, nikdy neťahajte za samotný kábel. Neohýbajte ani nestláčajte sieťovú šnúru, ► a položte ju tak, aby na ňu nikto nemohol stúpiť, ani o ňu zakopnúť. SED 3.7 C2...
 • Page 57 Po každom použití vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky. Ako dodatoč- nú ochranu v kúpeľni odporúčame nainšta- lovať prúdový ochranný istič so spúšťacím prúdom nie vyšším než 30 mA. O odbornú radu požiadajte elektroinštalatéra. SED 3.7 C2...
 • Page 58 Deti sa nesmú hrať s prístrojom. ► Deti nesmú vykonávať čistenie a užívateľskú ► údržbu bez dohľadu. SED 3.7 C2...
 • Page 59: Napájanie Zo Siete

  Len čo sa kontrolka 6 rozsvieti zeleno, je prístroj úplne nabitý a môžete ho odpojiť od siete. UPOZORNENIE ► Pri prvom nabíjaní potrebuje prístroj asi 80 minút na úplné nabitie. Prístroj nabite až potom, keď kontrolka 6 striedavým červe- ► no-zeleným blikaním ukazuje, že je akumulátor vybitý. SED 3.7 C2...
 • Page 60: Tipy A Triky

  ■ Pokožka musí byť úplne suchá. ■ Epilovať je najlepšie večer po sprchovaní. Vtedy je pokožka vláčnejšia, takže sa chĺpky ľahšie vytrhávajú. Okrem toho sa môže pokožka v noci zotaviť a prípadné sčervenanie sa stratí. SED 3.7 C2...
 • Page 61: Epilácia

  5) Nasaďte epilátor zvislo na pokožku a bez použitia tlaku po nej prechádzajte proti smeru rastu chĺpkov. Strana s prepínačom rýchlostí 5 pritom musí smerovať k vám. Nepohybujte prístrojom tam a späť, ani nerobte krúživé pohyby. Vždy ho znova nasaďte a niekoľkokrát prejdite cez epilované miesta tak, aby sa všetky chĺpky odstránili. SED 3.7 C2...
 • Page 62 Stlačte obe poistky 3 k sebe a zároveň vytiahnite epilačnú hlavicu 2 nahor. Na prístroj nasuňte novú epilačnú hlavicu 2. Dajte ― pozor na to, aby ozubené kolieska na epilačnej hlavici 2 a na prístroji zapadli do seba. Epilačná hlavica 2 musí počuteľne zaklapnúť. SED 3.7 C2...
 • Page 63: Čistenie A Údržba

  2 a prístroji zapadli do seba. Epilačná hlavica 2 musí počuteľne zaklapnúť. Utrite prístroj a sieťový adaptér 8 navlhčenou utierkou. V prípade ■ potreby dajte na utierku trochu jemného čistiaceho prostriedku. Zabezpečte, aby bol prístroj pred ďalším používaním úplne suchý. SED 3.7 C2...
 • Page 64: Uskladnenie

  „Tipy bolestivé. a triky“. Je možné, že sú Chĺpky by mali mať chĺpky príliš krátke. dĺžku 0,3 - 0,5 cm. Nezachytia sa Pohybujte prístrojom všetky chĺpky. Pracujete veľmi pri vedení po pokožke rýchlo. pomalšie. SED 3.7 C2...
 • Page 65: Likvidácia Prístroja

  4) Odstrihnite červený a čierny kábel, ktoré spájajú dosku plošných spojov s modro oplášteným akumulátorom. Teraz môžete za tieto káble vytiahnuť akumulátor z prístroja. 5) Ekologicky zlikvidujte akumulátor. Dodržte pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na odstraňovanie odpadu. SED 3.7 C2...
 • Page 66: Záruka A Servis

  To platí aj na vymenené alebo opravené diely. Prípadné už pri kúpe zistené nedostatky a chyby musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskoršie však do dvoch dní od dátumu kúpy. Opravy spadajúce do obdobia po skončení záruky si musíte zaplatiť. SED 3.7 C2...
 • Page 67: Dovozca

  Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 95495 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2...
 • Page 68 Importeur ........80 SED 3.7 C2...
 • Page 69: Einführung

  Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SED 3.7 C2...
 • Page 70: Lieferumfang

  Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoff e und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SED 3.7 C2...
 • Page 71: Bedienelemente

  7 Buchse für Netzadapter Abbildung B: 8 Netzadapter 9 Aufbewahrungsbeutel 0 Reinigungspinsel Technische Daten Netzadapter ZDJ045100EU Eingangsspannung 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Stromaufnahme 0,2 A Max. Ausgangsspannung 4,5 V Ausgangsstrom 1000 mA Schutzklasse II / Polarität SED 3.7 C2...
 • Page 72: Sicherheitshinweise

  Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzadap- ► ter aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht ► und verlegen Sie das Netzkabel so, dass nie- mand darauf treten oder darüber stolpern kann. SED 3.7 C2...
 • Page 73 Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzadapter. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. SED 3.7 C2...
 • Page 74 Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht ► von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. SED 3.7 C2...
 • Page 75: Netzbetrieb

  Sie können das Gerät vom Stromnetz trennen. HINWEIS ► Beim ersten Aufl aden benötigt das Gerät ca. 80 Minuten, um vollständig aufzuladen. ► Laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn die Kontrollleuch- te 6 durch abwechselndes rot-grünes Blinken eine niedrige Akkuladung anzeigt. SED 3.7 C2...
 • Page 76: Tipps Und Tricks

  Epilieren Sie am Besten am Abend nach dem Duschen. Dann ist die Haut etwas aufgeweicht, so dass die Haare leichter herausge- zupft werden können. Außerdem kann sich die Haut in der Nacht erholen und eventuelle Hautrötungen gehen zurück. SED 3.7 C2...
 • Page 77: Epilieren

  Die Seite mit dem Geschwindigkeitsschalter 5 muss dabei zu Ihnen weisen. Führen Sie keine Hin- und Herbewegungen oder Kreisbewegungen aus. Setzen Sie immer wieder neu an und fahren Sie mehrmals über die zu epilierenden Stellen, so dass alle Haare entfernt werden. SED 3.7 C2...
 • Page 78 Sie gleichzeitig den Epilierkopf 2 nach oben ab. Stecken Sie den neuen Epilierkopf 2 auf das Gerät. ― Achten Sie darauf, dass die Zahnräder am Epilierkopf 2 und am Gerät ineinander greifen. Der Epilierkopf 2 muss hörbar einrasten. SED 3.7 C2...
 • Page 79: Reinigen Und Pfl Egen

  Wischen Sie das Gerät und den Netzadapter 8 mit einem ■ feuchten Tuch ab. Bei Bedarf geben Sie ein mildes Reinigungs- mittel auf das Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig trocken ist. SED 3.7 C2...
 • Page 80: Lagerung

  Es ist möglich, dass Die Haare sollten eine die Haare zu kurz Länge von Es werden nicht sind. 0,3 - 0,5 cm haben. alle Haare Bewegen Sie das erfasst. Sie arbeiten zu Gerät langsamer über schnell. die Haut. SED 3.7 C2...
 • Page 81: Entsorgung Des Gerätes

  Akku verbindet, durch. Sie können nun den Akku aus dem Gerät entfernen. 5) Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. SED 3.7 C2...
 • Page 82: Garantie Und Service

  Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriff en, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht ein- geschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. SED 3.7 C2...
 • Page 83: Importeur

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/ Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 95495 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2...
 • Page 84 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2013 · Ident.-No.: SED3.7C2-102013-2 IAN 95495...

This manual is also suitable for:

95495Sed 3.7 d2273035

Table of Contents