Silvercrest SHBS 600 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHBS 600 A1 Operating Instructions Manual

Hair & beard trimmer
Hide thumbs Also See for SHBS 600 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 600 A1
HAIR & BEARD TRIMMER
Operating instructions
HÅR- OCH SKÄGGTRIMMER
Bruksanvisning
TONDEUSE BARBE ET CHEVEUX
Mode d'emploi
HAAR- UND BARTSCHNEIDER
Bedienungsanleitung
IAN 102827
KOTIPARTURI
Käyttöohje
HÅR- OG SKÆGTRIMMER
Betjeningsvejledning
HAAR- EN BAARDTRIMMER
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 600 A1

 • Page 1 HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 600 A1 HAIR & BEARD TRIMMER KOTIPARTURI Operating instructions Käyttöohje HÅR- OCH SKÄGGTRIMMER HÅR- OG SKÆGTRIMMER Bruksanvisning Betjeningsvejledning TONDEUSE BARBE ET CHEVEUX HAAR- EN BAARDTRIMMER Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing HAAR- UND BARTSCHNEIDER Bedienungsanleitung IAN 102827...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............. . . 14 SHBS 600 A1...
 • Page 5: Introduction

  It is not intended for any other use or use beyond that specifi ed. Claims of any kind for damage arising as a result of incorrect use will not be accepted. The risk shall be borne solely by the user. SHBS 600 A1...
 • Page 6: Warnings Used

  Failure to avoid this situation could result in material damage. ► Follow the instructions in this warning to prevent material damage. NOTE ► A note provides additional information that will assist you in using the appliance. SHBS 600 A1...
 • Page 7: Safety

  There is a risk of personal injury! Defective components must always be replaced with original ■ replacement parts. Compliance with safety requirements can only be guaranteed if original replacement parts are used. SHBS 600 A1...
 • Page 8 Check the mains power adapter and the hair and beard ■ trimmer regularly for any possible mechanical defects. Ensure that the cable does not get jammed in cupboard ■ doors or pulled over hot surfaces. If this occurs, the cable insulation may be damaged. SHBS 600 A1...
 • Page 9: Package Contents

  The packaging protects the appliance from damage during shipment. Returning the packaging to the materials cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations. SHBS 600 A1...
 • Page 10: Description Of The Appliance

  – Charging indicator lamp light up green: battery is fully charged ♦ Once the battery is fully charged, you can use the appliance for around 60 minutes without connecting it to the power supply. SHBS 600 A1...
 • Page 11: Operation With The Mains Power Adapter

  ) down until it snaps into place on the mounting points ♦ To remove the cutting length attachment, move the slide switch for cutting length adjustment upwards (position 5) and then pull the cutting length attachment ) upwards off the appliance. SHBS 600 A1...
 • Page 12: Setting The Cutting Length

  . The thinner attachment prevents the cutting unit from cutting every hair. ♦ Push the slide switch for the thinner attachment right as far as the stop to position 0 when you no longer want to use the thinner attachment. SHBS 600 A1...
 • Page 13: Cleaning And Care

  Once you have completed cleaning, push the tab of the cutting unit into the mounting opening on the appliance (see Fig. E). ♦ Push the cutting unit back onto the appliance by pressing lightly from above until it clicks into place (see Fig. F). SHBS 600 A1...
 • Page 14: Disposal

  (see chapter Cleaning and care) ♦ There are three screws on the rear of the appliance. Two of the screws are in the mounting opening for the cutting unit. ♦ Loosen both the screws with a Phillips screwdriver. SHBS 600 A1...
 • Page 15: Disposal Of (Rechargeable) Batteries

  Output voltage Output current 600 mA Protection class II / Hair and beard trimmer Input voltage Input current 600 mA Rechargeable battery 3.7 V/500 mAh Li-ion battery Environmental temperature 5°C up to 35°C Protection class III / SHBS 600 A1...
 • Page 16: Notes On The Declaration Of Conformity

  Damages and defects extant at the time of purchase must be reported immedi- ately after unpacking, resp. no later than two days after the date of purchase. Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. SHBS 600 A1...
 • Page 17: Service

  IAN 102827 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 102827 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 18 Maahantuoja ............28 SHBS 600 A1...
 • Page 19: Johdanto

  Laite on hyväksytty ainoastaan yksityiskäyttöön, ei ammattitarkoituksiin. Laite on tarkoitettu ainoastaan luonnonhiuksien leikkaamiseen. Sitä saa käyttää ainoastaan ihmishiuksiin – ei keinotekoisiin tai eläinten karvoihin. Muu tai tämän ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi. Emme vastaa minkäänlaisista määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. Vastuu on yksinomaan käyttäjällä. SHBS 600 A1...
 • Page 20: Käytetyt Varoitukset

  Noudata tämän varoituksen ohjeita henkilövahinkojen välttämiseksi. HUOMIO Tämän vaara-asteen varoitus on merkkinä mahdollisista aineellisista vahingoista. Jos tilannetta ei vältetä, se voi johtaa aineellisiin vahinkoihin. ► Noudata tämän varoituksen ohjeita aineellisten vahinkojen välttämiseksi. OHJE ► Ohje on merkkinä lisätiedoista, jotka helpottavat laitteen käsittelyä. SHBS 600 A1...
 • Page 21: Turvallisuus

  On olemassa loukkaantumisvaara! Laitteen vialliset osat saa vaihtaa vain alkuperäisvaraosiin. ■ Voimme taata turvallisuusvaatimusten täyttymisen vain näiden osien kohdalla. Älä käytä laitetta ilman valvontaa ja käytä sitä ainoastaan ■ tyyppikilven tietojen mukaisesti. SHBS 600 A1...
 • Page 22 Varmista, ettei johto jää kaapin ovien väliin tai ettei sitä vedetä ■ kuumien pintojen yli. Muuten johdon eristys saattaa vahingoit- tua. Liitä pistokeverkkolaite ainoastaan helppopääsyiseen pisto- ■ rasiaan, jotta verkkopistokelaite voidaan irrottaa nopeasti pistorasiasta häiriön sattuessa. Älä peitä pistokeverkkolaitetta liiallisen lämpenemisen välttä- ■ miseksi. SHBS 600 A1...
 • Page 23: Toimitussisältö

  ♦ Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta. VAARA ► Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä. On olemassa tukehtumisvaara. Pakkauksen hävittäminen Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää jätteiden syntymistä. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. SHBS 600 A1...
 • Page 24: Laitteen Kuvaus

  Latauksen merkkivalo palaa punaisena: Akku on tyhjä – Latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä: Laite on liitetty pistokeverkkolait- teeseen ja ladattu. – Latauksen merkkivalo palaa vihreänä: Akku on ladattu. ♦ Täyteen ladatulla akulla laitetta voidaan käyttää n. 60 minuuttia sitä sähköverkkoon liittämättä. SHBS 600 A1...
 • Page 25: Käyttö Pistokeverkkolaitteella

  ♦ Työnnä leikkuupituuden säätökampaa ( ) niin pitkälle alas, kunnes se lukittuu tuntuvasti kiinnityskohtiin ♦ Irrota leikkuupituuden säätökampa asettamalla leikkuupituussäädön liukukytkin ylös (asento 5) ja vedä sitten leikkuupituuden säätökampa ( ) ylöspäin pois laitteesta. SHBS 600 A1...
 • Page 26: Leikkuupituuden Säätäminen

  Työnnä ohennusterän liukukytkin rajoittimeen asti vasemmalle asentoon sijoittaaksesi ohennusterän leikkuuterän eteen. Ohennusterä saa aikaan sen, että leikkuuterä ei osu ja leikkaa kaikkia hiuksia. ♦ Työnnä ohennusterän liukukytkin rajoittimeen asti asentoon 0, kun et enää halua käyttää ohennusterää. SHBS 600 A1...
 • Page 27: Puhdistus Ja Hoito

  (katso kuva F). OHJE ► Vähennä kitkaa tipauttamalla yhdestä kahteen tippaa teräöljyä (lisätarvike) terien välin ja levitä se tasaisesti. Voit myös käyttää mitä tahansa muuta hapotonta öljyä (kuten esim. ompelukoneöljyä). Pyyhi tarvittaessa liika öljy pehmeällä liinalla. SHBS 600 A1...
 • Page 28: Hävittäminen

  Laitteen taustapuolella on kolme ruuvia. Kaksi ruuveista sijaitsee leikkuuterän kiinnitysaukossa. ♦ Avaa ruuvit ristipäistä ruuvimeisseliä käyttäen. ♦ Irrota laitteen taustapuoli. ♦ Poista piirilevy laitteen taustapuolelta ja irrota sivuleikkurilla/uraruuvimeisselillä akun yhteys piirilevyyn. Poista akku. Toimita akku ja laite erillään toisistaan sovel- tuvaan jätehuoltoon. SHBS 600 A1...
 • Page 29: Paristojen/Akkujen Hävittäminen

  5 °C ... 35 °C Suojausluokka III / Vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevia ohjeita Tämä laite vastaa eurooppalaisen sähkömagneettista yhteen- sopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EC sekä pienjän- nitedirektiivin 2006/95/EC perustavia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Täydellinen alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana maahantuojalta. SHBS 600 A1...
 • Page 30: Takuu

  Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoi- tettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritetut korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 102827 Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET) SHBS 600 A1...
 • Page 31: Maahantuoja

  Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 32 Importör ............. . . 42 SHBS 600 A1...
 • Page 33: Inledning

  All annan eller utökad form av användning strider mot föreskrifterna. Det fi nns inga möjligheter att ställa krav på ersättning för skador som beror på att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna. Allt ansvar vilar på användaren. SHBS 600 A1...
 • Page 34: Varningar Som Används

  En varning på den här nivån innebär risk för sakskador. Om ingenting görs för att undvika situationen kan resultatet bli sakskador. ► Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika sakskador. OBSERVERA: ► Under Observera fi nns extra information som ska hjälpa dig att handskas med produkten. SHBS 600 A1...
 • Page 35: Säkerhet

  Använd inte produkten om skäret eller klipplängdtillsatsen ■ är defekt, eftersom kanterna kan vara vassa. Risk för person- skador! Defekta delar får endast bytas ut mot reservdelar i original. ■ Det är endast originaldelarna som uppfyller säkerhetskraven. SHBS 600 A1...
 • Page 36 över heta ytor. Då kan kabelns isolering skadas. Anslut bara kontaktnätdelen till ett lättåtkomligt eluttag så ■ att det går snabbt att dra ut den vid störningar. Täck inte över kontaktnätdelen, den kan skadas om den blir ■ för varm. SHBS 600 A1...
 • Page 37: Leveransens Innehåll

  Förpackningsmaterial är inga leksaker. Det fi nns risk för kvävningsolyckor. Kassera förpackningen Förpackningen ska skydda produkten från transportskador. Genom att återföra förpackningen till kretsloppet kan vi spara på råvaror och minska sopberget. Kassera förpackningar som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser. SHBS 600 A1...
 • Page 38: Beskrivning

  Laddningskontrollen blinkar grönt: Produkten är ansluten med kontakt- nätdelen och laddas. – Laddningskontrollen lyser grönt: Batteriet är uppladdat. ♦ Med ett fullt uppladdat batteri kan produkten användas i upp till 60 minuter utan att anslutas till ett eluttag. SHBS 600 A1...
 • Page 39: Användning Med Kontaktnätdel

  ♦ För klipplängdtillsatsen ( eller ) nedåt tills du märker att den fastnar i fäst- punkterna ♦ För att ta av klipplängdtillsatsen för du skjutknappen till klipplängdjusteringen uppåt (läge 5) och drar sedan av klipplängdtillsatsen ( eller SHBS 600 A1...
 • Page 40: Ställa In Klipplängd

  åt vänster fram till anslaget till läge för att sätta uttunningskammen framför skäret . Med uttunningskam- klipps inte alla hårstrån av med skäret ♦ För skjutknappen till uttunningskammen åt höger fram till anslaget till läge 0 när du använt den färdigt. SHBS 600 A1...
 • Page 41: Rengöring Och Skötsel

  För att minska friktionen lägger du två droppar saxolja (tillbehör) mellan klingorna och stryker ut den i ett jämnt lager. Du kan även använda andra syrafria oljor (t ex symaskinsolja). Torka bort ev. överfl ödig olja med en mjuk trasa. SHBS 600 A1...
 • Page 42: Kassering

  Ta ut kretskortet från produktens baksida och lossa först förbindelsen mellan batteriet och kretskortet med en sidavbitare eller skruvmejsel. Ta ut batteriet. Batteriet och produkten ska avfallssorteras var för sig och lämnas in till rätt typ av återvinning. SHBS 600 A1...
 • Page 43: Återvinning Av Batterier

  III / Försäkran om överensstämmelse Den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC samt lågspän- ningsdirektivet 2006/95/EC. Den fullständiga överensstämmelseförsäkran i original kan beställas från importören. SHBS 600 A1...
 • Page 44: Garanti

  När garantitiden är slut kostar det pengar att reparera apparaten. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 102827 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 102827 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) SHBS 600 A1...
 • Page 45: Importör

  Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 46 Importør ............. . . 56 SHBS 600 A1...
 • Page 47: Introduktion

  Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Der kan ikke stilles krav i forbindelse med skader forårsaget af anvendelse til formål uden for anvendelsesområdet. Brugeren bærer alene risikoen. SHBS 600 A1...
 • Page 48: Anvendte Advarsler

  Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til materielle skader. ► Følg anvisningerne i denne advarsel for at undgå materielle skader. BEMÆRK ► Et 'bemærk' henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet. SHBS 600 A1...
 • Page 49: Sikkerhed

  Overholdelse af sikkerhedskravene kan kun garanteres, hvis der anvendes originale dele. Lad aldrig produktet være uden opsyn, og brug det kun i ■ henhold til dataene på typeskiltet. Brug kun den medfølgende strømforsyning til netdrift. ■ SHBS 600 A1...
 • Page 50 Slut strømforsyningen til en stikkontakt, som er nem at få ad- ■ gang til, så strømforsyningen hurtigt kan trækkes ud i tilfælde af en fejl. Dæk ikke strømforsyningen til, da den ellers opvarmes for ■ meget. SHBS 600 A1...
 • Page 51: Pakkens Indhold

  Emballagematerialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning. Bortskaff else af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Afl evering af emballagen til genbrug sparer råstoff er og reducerer aff aldsmængden. Bortskaf emballagematerialer, du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter. SHBS 600 A1...
 • Page 52: Beskrivelse Af Produktet

  Ladeindikatoren blinker grønt: Produktet er sluttet til strømforsyningen og er ladet op. – Ladeindikatoren lyser grønt: Batteriet er opladet. ♦ Når batteriet er ladet helt op, kan produktet anvendes i ca. 60 minutter uden tilslutning til strømforsyningen. SHBS 600 A1...
 • Page 53: Funktion Med Strømforsyningen

  Skub længdekammen ( eller ) nedad, indtil den går i hak på fastgørings- punkterne ♦ For at tage længdekammen af stilles skydekontakten til indstilling af klippelæng- op (stilling 5), og derefter tages længdekammen ( eller ) af produktet oppefra. SHBS 600 A1...
 • Page 54: Indstilling Af Klippelængden

  . Udtyndingslisten bevirker, at ikke alle hår fanges af skæresættet og klippes af. ♦ Bevæg skydekontakten til udtyndingslisten mod højre til position 0, hvis du ikke længere vil bruge udtyndingslisten. SHBS 600 A1...
 • Page 55: Rengøring Og Vedligeholdelse

  For at undgå friktion skal der smøres mellem klingerne med en til to dråber klingeolie (tilbehør), hvorefter olien skal fordeles. Du kan bruge alle former for syrefri olie (som f.eks. symaskineolie). Tør den overfl ødige olie af med en blød klud. SHBS 600 A1...
 • Page 56: Bortskaff Else

  Tag printkortet ud af produktets bagside, og løsn forbindelsen mellem det gen- opladelige batteri og printkortet med en skævbider/kærvskruetrækker. Tag det genopladelige batteri ud. Afl evér det genopladelige batteri og produktet hver for sig til korrekt destruktion. SHBS 600 A1...
 • Page 57: Bortskaff Else Af Batterier/Genopladelige Batterier

  III / Oplysninger om overensstemmelseserklæringen Dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante forskrifter i det europæiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC samt lavspændingsdirektivet 2006/95/EC. Den komplette, originale overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos importøren. SHBS 600 A1...
 • Page 58: Garanti

  Når garantiperioden er udløbet, skal evt. reparationer betales. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 102827 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) SHBS 600 A1...
 • Page 59: Importør

  Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 60 Importateur ............70 SHBS 600 A1...
 • Page 61: Introduction

  Tout usage autre ou dépassant ce cadre est réputé non conforme. Toute réclama- tion visant des dommages issus d'un usage non conforme sera rejetée. L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus. SHBS 600 A1...
 • Page 62: Avertissements Utilisés

  Si la situation dangereuse ne peut pas être écartée, elle risque d'entraîner des dégâts matériels. ► Les instructions stipulées dans cet avertissement doivent être suivies pour éviter tous dégâts matériels. REMARQUE ► Une remarque contient des informations supplémentaires facilitant le manie- ment de l'appareil. SHBS 600 A1...
 • Page 63: Sécurité

  Il y a risque de blessures ! Les pièces défectueuses doivent être remplacées impérative- ■ ment par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces permettent de répondre aux critères de sécurité requis. SHBS 600 A1...
 • Page 64 Veillez à ce que le fi l électrique ne soit pas coincé dans des ■ portes d'armoire ni traîné sur des surfaces chaudes. Vous risquez sinon d'endommager l'isolation du fi l électrique. SHBS 600 A1...
 • Page 65: Matériel Livré

  L'emballage protège l'appareil de tous dommages éventuels au cours du transport. Le recyclage de l'emballage en fi lière de revalorisation permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets. Veuillez éliminer les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale. SHBS 600 A1...
 • Page 66: Description De L'appareil

  – Le témoin de contrôle de charge est allumé en vert : l'accu est chargé. ♦ Avec un accu complètement chargé, vous pouvez utiliser l'appareil pendant 60 minutes sans raccordement au réseau électrique. SHBS 600 A1...
 • Page 67: Fonctionnement Avec Le Bloc D'alimentation

  ♦ Pour retirer le sabot de coupe, placez le commutateur à glissière pour le réglage des profondeurs de coupe vers le haut (position 5) et retirez le sabot de coupe ( ) de l'appareil vers le haut. SHBS 600 A1...
 • Page 68: Réglage De La Profondeur De Coupe

  ♦ Faites glisser le commutateur à glissière pour la barre de désépaississage jusqu'à la butée vers la droite en position 0, si vous ne voulez plus utiliser la barre de désépaississage. SHBS 600 A1...
 • Page 69: Nettoyage Et Entretien

  ♦ Après le nettoyage, insérez la languette du jeu de coupe dans l'ouverture de réception de l'appareil (voir fi g. E). ♦ Ré-enclenchez le jeu de coupe en appuyant légèrement par le dessus (voir fi g. F). SHBS 600 A1...
 • Page 70: Mise Au Rebut

  (cf. chapitre Nettoyage et entretien). ♦ Vous trouverez trois vis au dos de l'appareil. Deux des vis sont prévues pour le jeu de coupe dans l'ouverture de réception. ♦ Desserrez les vis avec un tournevis cruciforme. SHBS 600 A1...
 • Page 71: Mise Au Rebut Des Piles/Accus

  Cet appareil est conforme aux exigences de base et aux autres prescriptions pertinentes de la directive européenne en matière de compatibilité électromagnétique 2004/108/EC ainsi que de la directive "basse tension" 2006/95/EC. La déclaration de conformité originale est disponible en son libellé intégral auprès de l'importateur. SHBS 600 A1...
 • Page 72: Garantie

  Tel.: 0800 919270 E-Mail: kompernass@lidl.fr IAN 102827 Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 102827 Heures de service de notre hotline : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HEC) SHBS 600 A1...
 • Page 73: Importateur

  Importateur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 74 Importeur ............. . 84 SHBS 600 A1...
 • Page 75: Inleiding

  Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de be- stemming. Alle mogelijke claims wegens schade door gebruik dat niet volgens de bestemming is, zijn uitgesloten. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker. SHBS 600 A1...
 • Page 76: Gebruikte Waarschuwingen

  Als de situatie niet wordt vermeden, kan dit materiële schade tot gevolg hebben. ► Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om materiële schade te voorkomen. OPMERKING ► Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat vergemakkelijkt. SHBS 600 A1...
 • Page 77: Veiligheid

  Gebruik het apparaat niet als het trimopzetstuk of het ■ trimlengte-opzetstuk defect is, omdat deze scherpe randen kunnen hebben. Er bestaat letselgevaar! Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door ■ originele reserveonderdelen. Alleen bij deze onderdelen is gewaarborgd dat ze voldoen aan de veiligheidseisen. SHBS 600 A1...
 • Page 78 Controleer de netvoedingsadapter en de haar- en baard- ■ trimmer regelmatig op eventuele mechanische defecten. Let erop dat het snoer niet tussen kastdeuren beklemd raakt ■ of over hete oppervlakken wordt getrokken. Daarbij kan namelijk de isolatie van het snoer beschadigd raken. SHBS 600 A1...
 • Page 79: Inhoud Van Het Pakket

  De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop betekent een be- sparing op grondstoff en en zorgt voor minder afval. Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften. SHBS 600 A1...
 • Page 80: Productbeschrijving

  Laadtoestand-indicatielampje knippert groen: Apparaat is aangesloten op de netvoedingsadapter en opgeladen. – Laadtoestand-indicatielampje brandt groen: accu is opgeladen ♦ Met een volledig opgeladen accu kunt u het apparaat tot ca. 60 minuten zonder aansluiting op het lichtnet gebruiken. SHBS 600 A1...
 • Page 81: Gebruik Met De Netvoedingsadapter

  ♦ Als u het trimlengte-opzetstuk van de trimmer wilt nemen, zet u de schuifknop voor instelling van de trimlengte omhoog (positie 5) en trekt u vervolgens het trimlengte-opzetstuk ( ) naar boven van het apparaat af. SHBS 600 A1...
 • Page 82: Trimlengte Instellen

  ♦ Schuif de schuifknop voor de uitdunstrip tot aan de aanslag naar rechts in de stand 0 wanneer u de uitdunstrip niet meer wilt gebruiken. SHBS 600 A1...
 • Page 83: Reiniging En Onderhoud

  Verwijder met de meegeleverde schoonmaakborstel haarresten uit het trimopzet- stuk ♦ Steek het palletje van het trimopzetstuk na het schoonmaken terug in de uitsparing van het apparaat (zie afb. E). ♦ Klik het trimopzetstuk door lichte druk van boven af weer vast (zie afb. F). SHBS 600 A1...
 • Page 84: Afvoeren

  (zie hoofdstuk Reiniging en onderhoud). ♦ Op de achterkant van het apparaat bevinden zich drie schroeven. Twee van de schroeven bevinden zich in de uitsparing voor het trimopzetstuk. ♦ Draai de schroeven los met een kruiskopschroevendraaier. SHBS 600 A1...
 • Page 85: Batterijen/Accu's Afvoeren

  Dit product voldoet wat betreft overeenstemming met de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften aan de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC. De volledige originele conformiteitsverklaring is te verkrijgen bij de importeur. SHBS 600 A1...
 • Page 86: Garantie

  Service Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 102827 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 102827 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) SHBS 600 A1...
 • Page 87: Importeur

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 88 Importeur ............. . 98 SHBS 600 A1...
 • Page 89: Einführung

  Haar – nicht bei Kunst- oder Tierhaar – angewendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SHBS 600 A1...
 • Page 90: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SHBS 600 A1...
 • Page 91: Sicherheit

  Benutzen Sie das Gerät nicht mit defektem Schneidsatz oder ■ defektem Schnittlängenaufsatz, da diese scharfe Kanten haben können. Es besteht Verletzungsgefahr! Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausge- ■ tauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden. SHBS 600 A1...
 • Page 92 Prüfen Sie das Steckernetzteil und den Haar- und Bartschneider ■ regelmäßig auf eventuelle mechanische Defekte. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in Schranktüren einge- ■ klemmt oder über heiße Flächen gezogen wird. Es könnte sonst die Isolierung des Kabels beschädigt werden. SHBS 600 A1...
 • Page 93: Lieferumfang

  Es besteht Erstickungsgefahr. Entsorgung der Verpackung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoff e und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpa- ckungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SHBS 600 A1...
 • Page 94: Gerätebeschreibung

  Ladekontrollanzeige blinkt grün: Gerät ist am Steckernetzteil ange- schlossen und geladen. – Ladekontrollanzeige leuchtet grün: Akku ist geladen. ♦ Mit voll geladenem Akku können Sie das Gerät bis zu ca. 60 Minuten ohne Anschluss an das Stromnetz betreiben. SHBS 600 A1...
 • Page 95: Betrieb Mit Dem Steckernetzteil

  ) soweit herunter, bis er spürbar an den Befestigungspunkten einrastet. ♦ Zum Abnehmen des Schnittlängen-Aufsatzes stellen Sie den Schiebeschalter für die Schnittlängenjustierung nach oben (Position 5) und ziehen dann den Schnittlängenaufsatz ( oder ) nach oben vom Gerät ab. SHBS 600 A1...
 • Page 96: Schnittlänge Einstellen

  Die Ausdünnleiste bewirkt, dass nicht jedes Haar vom Schneidsatz erfasst und abgeschnitten wird. ♦ Schieben Sie den Schiebeschalter für die Ausdünnleiste bis zum Anschlag nach rechts in die Position 0, wenn Sie die Ausdünnleiste nicht mehr verwenden wollen. SHBS 600 A1...
 • Page 97: Reinigung Und Pfl Ege

  Entfernen Sie mit beiliegender Reinigungsbürste verbliebene Haarreste vom Schneidsatz ♦ Stecken Sie die Stecklasche des Schneidsatzes nach erfolgter Reinigung in die Aufnahmeöff nung des Gerätes zurück (siehe Abb. E). ♦ Lassen Sie den Schneidsatz durch leichten Druck von oben wieder einrasten (siehe Abb. F). SHBS 600 A1...
 • Page 98: Entsorgung

  Gerät ab (siehe Kapitel Reinigung und Pfl ege). ♦ Auf der Geräterückseite befi nden sich drei Schrauben. Zwei der Schrauben sind in der Aufnahmeöff nung für den Schneidsatz angeordnet. ♦ Lösen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. SHBS 600 A1...
 • Page 99: Batterien/Akkus Entsorgen

  100 - 240 V ∼, 50 / 60 Hz Stromaufnahme 0,2 A Ausgangsspannung Ausgangsstrom 600 mA Schutzklasse II / Haar- und Bartschneider Eingangsspannung Eingangsstrom 600 mA Akku Li-Ion Akku 3,7 V, 500 mAh Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C Schutzklasse III / SHBS 600 A1...
 • Page 100: Hinweise Zur Konformitätserklärung

  Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. SHBS 600 A1...
 • Page 101: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 102827 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SHBS 600 A1...
 • Page 102 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 09 / 2014 · Ident.-No.: SHBS600A1-092014-2 IAN 102827...

This manual is also suitable for:

102827

Table of Contents