Silvercrest SHBS 600 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHBS 600 A1 Operating Instructions Manual

Cordless hair & beard trimmer
Table of Contents
 • Dansk

  • Oversigt
  • Brug I Overensstemmelse Med Formålet
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Leveringsomfang
  • Betjening
   • Udskiftning Af Kamme
   • Udskiftning Af Udtyndingshovedet
   • Klipning Af Hår
   • Klipning Af Konturer
   • Klipning Af Skæg
  • Opladning
  • Bortskaffelse
  • Opbevaring Og Transportsikring
  • Rengøring Og Pleje
  • Fejlfinding
  • Tekniske Data
  • HOYER Handel Gmbhs Garanti
 • Français

  • 1 Aperçu de L'appareil

  • 2 Utilisation Conforme

  • 3 Consignes de Sécurité

  • 4 Éléments Livrés

  • 5 Rechargement

  • 6 Utilisation

   • Remplacer Les Sabots
   • Remplacer L'embout de Désépaississement
   • Pour Couper Les Cheveux
   • Pour Dessiner Les Contours
   • Nettoyage Et Entretien
  • 8 Rangement Et Sécurité de Transport

  • 9 Mise Au Rebut

  • 10 Dépannage

  • 11 Caractéristiques Techniques

  • 12 Garantie de HOYER Handel Gmbh

 • Dutch

  • 1 Overzicht

  • 2 Correct Gebruik

  • 3 Veiligheidsinstructies

  • 4 Levering

  • 5 Opladen

  • 6 Bedienen

   • Opzetkammen Vervangen
   • Het Uitdunopzetstuk Vervangen
   • Haar Scheren
   • Contouren Scheren
   • Reiniging Scheren Onderhoud
  • 8 Opbergen en Transportbeveiliging

  • 9 Weggooien

  • 10 Problemen Oplossen

  • 11 Technische Gegevens

  • 12 Garantie Van Hoyer|Handel Gmbh

   • Nederlands
 • Deutsch

  • 1 Übersicht

  • 2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  • 3 Sicherheitshinweise

  • 4 Lieferumfang

  • 5 Aufladen

  • 6 Bedienen

   • Wechseln der Kammaufsätze
   • Wechseln des Ausdünnaufsatzes
   • Haare Schneiden
   • Konturen Schneiden
   • Reinigung und Pflege
  • 8 Aufbewahrung und Transportsicherung

  • 9 Entsorgen

  • 10 Problemlösungen

  • 11 Technische Daten

  • 12 Garantie der Hoyer|Handel Gmbh

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
CORDLESS HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 600 A1
CORDLESS HAIR & BEARD TRIMMER
Operating instructions
TONDEUSE BARBE ET CHEVEUX,
BATTERIE/SECTEUR
Mode d'emploi
ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΑ &
ΓΕΝΙΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Οδηγία χρήσης
IAN 275147
GRA275147_Haartrimmer_LED_Cover_LB6_BS.indd 2
HÅR- OG SKÆGTRIMMER,
BATTERI/LEDNING
Betjeningsvejledning
HAAR- EN BAARDTRIMMER,
ACCU/STROOM
Gebruiksaanwijzing
HAAR- UND BARTSCHNEIDER,
AKKU/NETZ
Bedienungsanleitung
27.11.15 11:43

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 600 A1

 • Page 1 CORDLESS HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 600 A1 CORDLESS HAIR & BEARD TRIMMER HÅR- OG SKÆGTRIMMER, BATTERI/LEDNING Operating instructions Betjeningsvejledning TONDEUSE BARBE ET CHEVEUX, BATTERIE/SECTEUR HAAR- EN BAARDTRIMMER, ACCU/STROOM Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΑ & ΓΕΝΙΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΡΕΥΜΑΤΟΣ HAAR- UND BARTSCHNEIDER, Οδηγία...
 • Page 2 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  English ..................2 Dansk ..................14 Français ................. 26 Nederlands ................38 ................50 Deutsch .................. 62...
 • Page 3 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Overview / Oversigt / Aperçu de l'appareil / Overzicht / Übersicht 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 0.5mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 0.5mm...
 • Page 4: Table Of Contents

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Contents 1. Overview ..................3 2. Intended purpose ................4 3. Safety information ................4 4. Items supplied ................. 6 5. Charging ..................7 6. Operation ..................7 Changing the comb attachments ............. 7 Changing the thinning out attachment............
 • Page 5: Overview

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Overview Comb attachments for trimmer attachment: 4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm Thinning out attachment for trimmer attachment Trimmer attachment Hair and beard trimmer with connection for power unit cable Switch for cutting length fine tuning: 0.5 mm / 1 mm / 1.5 mm / 2 mm / 2.5 mm...
 • Page 6: Intended Purpose

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Thank you for your trust! 2. Intended purpose The hair and beard trimmer is intended ex- Congratulations on your new hair and clusively for trimming human hair. Only use beard trimmer. the device for dry hair.
 • Page 7 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Instructions for safe operation ~ This device can be used by children from the age of 8 and people with restricted physical, sensory or intellectual abilities or people without adequate experience and/or understanding, if they are su- pervised or instructed on how to use this device safely and if they are aware of the resulting danger.
 • Page 8: Items Supplied

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  sponds to the specifications on the rat- WARNING! Risk of injury from ing plate. The wall socket must continue cutting to be easily accessible after the device ~ The tips of the comb attachments and is plugged in.
 • Page 9: Charging

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  5. Charging 6. Operation Regardless of the charging state of the bat- tery, the hair and beard trimmer can always NOTES: • Before first use (without cable), and for be mains-operated. 1.
 • Page 10: Cutting Hair

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.3 Cutting hair Comb Cutting length fine attach- tuning|5 (mm) ments|1 NOTES: 1.0 1.5 (mm) • The hair to be dressed must be dry. • The cutting length may deviate depend- 4–6 ing on the cutting angle.
 • Page 11: Cleaning And Care

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  7. Cleaning and care 4. Figure F: to attach the attachments, put the lower flap of the attachment|3 into the slot in the hair and beard trim- DANGER! Risk of electric mer|4 and press the upper part of the shock! attachment against the hair and beard...
 • Page 12: Troubleshooting

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Removing the battery The lithium-ion battery used for this device may not be • This device is operated with a rechargea- treated as household waste. ble lithium-ion battery, which you must re- The battery must be disposed move before disposing of the device.
 • Page 13: Technical Specifications

  11. Technical 12. Warranty of the specifications HOYER Handel GmbH Dear Customer, Model: SHBS 600 A1 your device is provided with a 3 year war- Hair and beard Input: 5.0 V ranty starting with the purchase date. In the trimmer:...
 • Page 14 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  The warranty applies to material or factory Service Centre defects. This warranty does not include prod- uct parts that are subject to standard wear Service Great Britain and therefore can be considered wear parts; Tel.: 0871 5000 720 (£...
 • Page 15 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 16 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Indhold 1. Oversigt ..................15 2. Brug i overensstemmelse med formålet .......... 16 3. Sikkerhedsanvisninger ..............16 4. Leveringsomfang ................18 5. Opladning ..................19 6. Betjening ..................19 Udskiftning af kamme ................19 Udskiftning af udtyndingshovedet............
 • Page 17: Oversigt

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Oversigt Kamme til trimmer: 4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm Udtyndings-tilbehør til trimmer Trimmer Hår- og skægtrimmer med tilslutning for strømforsynings kabel Knap til finindstilling af klippelængder: 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm Tænd-/slukkontakt...
 • Page 18: Brug I Overensstemmelse Med Formålet

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Mange tak for din tillid! 2. Brug i overensstem- melse med formålet Vi ønsker dig tillykke med din nye hår- og skægtrimmer. Hår- og skægtrimmeren er udelukkende be- regnet til klipning af menneskehår. For at opnå...
 • Page 19 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Anvisninger om sikker brug ~ Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og af personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglen- de erfaring og/eller manglende viden, hvis disse er under opsyn eller er blevet undervist i en sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer.
 • Page 20: Leveringsomfang

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  skal også være let tilgængelig efter til- ADVARSEL mod at skære sig med slutningen. kvæstelser til følge ~ Sørg for, at kablet ikke kan blive beska- ~ Spidserne på kammene og trimmeren er diget af skarpe kanter eller varme ste- skarpe.
 • Page 21: Opladning

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  5. Opladning 6. Betjening Du kan til enhver tid bruge hår- og skægtrim- ANVISNINGER: meren i netdrift uanset batteriets ladetilstand. 1. Sørg for ved netdrift, at hår- og • Oplad hår- og skægtrimmeren|4 i mak- skægtrimmeren|4 er afbrudt.
 • Page 22: Klipning Af Hår

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.3 Klipning af hår Finindstilling af Kam- klippelængder|5 (mm) me|1 ANVISNINGER: (mm) 0,5 1,0 • Håret, der skal klippes, skal være tørt. • Klippelængden kan afvige afhængig af 4–6 klippevinklen. 7–9 10–12 10,5 11,5...
 • Page 23: Rengøring Og Pleje

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  7. Rengøring og pleje 8. Opbevaring og transportsikring • Ved opbevaring … FARE for elektrisk stød! … stil hår- og skægtrimmeren|4 i lade- Træk strømforsyningsdelen|8 ud af stikkon- stationen|9 eller takten, før du rengør hår- og skægtrimme- …...
 • Page 24: Fejlfinding

  2. Tænd apparatet og lad det køre indtil batteriet er tomt. 11. Tekniske data 3. Fig. E: tryk trimmeren|3 med tommel- fingeren bagud af hår- og skægtrimme- Model: SHBS 600 A1 ren|4. Hår- og Indgang: 5,0 V 4. Fig. G: løsn med en stjerneskruetræk- skægtrimmer: , 1000 mA ker de 3 skruer på...
 • Page 25: Hoyer Handel Gmbhs Garanti

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  12. HOYER Handel Garantidækning GmbHs garanti Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet ef- ter strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolle- Kære kunde. ret samvittighedsfuldt inden leveringen. Du har 3 års garanti fra købsdatoen på det- Garantien gælder for materiale- eller fabrika- te apparat.
 • Page 26 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Service-center Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: hoyer@lidl.dk IAN: 275147 Leverandør Bemærk venligst, at den følgende adresse ikke er en service-adresse. Kontakt først det ovennævnte service-center. HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Tyskland 24 DK...
 • Page 27 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 28 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Sommaire 1. Aperçu de l'appareil ..............27 2. Utilisation conforme ............... 28 3. Consignes de sécurité ..............28 4. Éléments livrés ................31 5. Rechargement ................31 6. Utilisation ..................32 Remplacer les sabots ................
 • Page 29: Aperçu De L'appareil

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Aperçu de l'appareil Sabots pour embout de tonte : 4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm Embout de désépaississement pour embout de tonte Embout de tonte Tondeuse à...
 • Page 30: Utilisation Conforme

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Merci beaucoup pour 2. Utilisation conforme votre confiance ! La tondeuse à barbe et à cheveux est exclu- sivement prévue pour couper des cheveux Nous vous félicitons pour l'achat de votre humains.
 • Page 31 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Instructions pour une utilisation en toute sécurité ~ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou men- tales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissance lorsqu'ils sont surveillés ou qu'ils ont été...
 • Page 32 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ~ N'exposez pas l'appareil directement DANGER ! Risque au soleil ou à la chaleur. La température d'électrocution ambiante ne doit pas être inférieure à ~ Ne mettez pas l'appareil en marche si 10 °C ni supérieure à...
 • Page 33: Éléments Livrés

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ~ Ne placez jamais l'appareil sur des sur- 1. Faites pivoter le taquet situé sur la par- faces brûlantes (par ex. les plaques de tie inférieure de la station de recharge- cuisson) ou à...
 • Page 34: Utilisation

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6. Utilisation 6.3 Pour couper les cheveux Vous pouvez utiliser la tondeuse à barbe et REMARQUES : à cheveux à tout moment sur secteur indé- • Les cheveux à couper doivent être secs. pendamment de l'état de chargement de la •...
 • Page 35: Pour Dessiner Les Contours

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Position intermédiaire (1,5 mm) : 17 mm • Pour tailler votre moustache, peignez-la Position inférieure (2,5 mm) : cheveux d'abord vers le bas. Commencez au mi- plus longs (18 mm) lieu au-dessus de la bouche et taillez un côté...
 • Page 36: Rangement Et Sécurité De Transport

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  9. Mise au rebut 2. Éliminez les cheveux restants de l'em- bout à l'aide du pinceau de net- Le symbole de la poubelle sur toyage|12 fourni. roues barrée signifie que, 3. Appliquez quelques gouttes d'huile pour dans l’Union européenne, le outils de coupe|11 sur les bords tran- produit doit faire l’objet...
 • Page 37: Dépannage

  6. Figure I : détachez les liaisons de la Modèle : SHBS 600 A1 batterie avec la carte à l'aide d'une Tondeuse à barbe Entrée : 5,0 V pince/pince coupante. Retirez la batterie et à...
 • Page 38: Garantie De Hoyer Handel Gmbh

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  12. Garantie de médiatement après le déballage. Après l’ex- piration de la garantie, les réparations à HOYER Handel GmbH effectuer sont payantes. Chère cliente, cher client, Etendue de la garantie Vous obtenez pour cet appareil une garantie L’appareil a été...
 • Page 39 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Sur www.lidl-service.com, vous pou- vez télécharger ce mode d’emploi ainsi que ceux d’autres produits, des vidéos sur les produits et des logiciels. Centre de service Service France Tel.: 0800 919270 E-Mail: hoyer@lidl.fr Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.be...
 • Page 40 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Inhoud 1. Overzicht ..................39 2. Correct gebruik ................40 3. Veiligheidsinstructies ..............40 4. Levering ..................43 5. Opladen ..................43 6. Bedienen ..................43 Opzetkammen vervangen ..............44 Het uitdunopzetstuk vervangen ............. 44 Haar scheren..................
 • Page 41: Overzicht

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Overzicht Opzetkammen voor trimopzetstuk: 4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm Uitdunopzetstuk voor trimopzetstuk Trimopzetstuk Haar- en baardtrimmer met aansluiting voor netadaptersnoer Schakelaar voor de fijninstelling van de scheerlengte: 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm In-/uitschakelaar...
 • Page 42: Correct Gebruik

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Hartelijk dank voor uw 2. Correct gebruik vertrouwen! De haar- en baardtrimmer is uitsluitend be- stemd voor het scheren van menselijk haar. Wij feliciteren u met uw nieuwe haar- en Gebruik het apparaat alleen voor droog baardtrimmer.
 • Page 43 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Instructies voor een veilig gebruik ~ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale ca- paciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloei- ende risico's hebben begrepen.
 • Page 44 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ~ De oplaadcontacten van het apparaat GEVAAR door een mogen niet met metalen voorwerpen elektrische schok worden verbonden. ~ Neem het apparaat niet in gebruik, wan- ~ Laad de accu uitsluitend op met de ori- neer het apparaat, het laadstation of het ginele accessoires (netvoeding).
 • Page 45: Levering

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  4. Levering 3. Leg het snoer van de netadapter in de kabelgeleiding van het laadstation|9 1 Haar- en baardtrimmer|4 en zet deze op een vlakke ondergrond. 1 Netadapter|8 4. Schakel het apparaat indien nodig uit 1 Houder / laadstation|9 met de in-/uitschakelaar 1 Trimopzetstuk|3...
 • Page 46: Opzetkammen Vervangen

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.1 Opzetkammen 6.3 Haar scheren vervangen AANWIJZINGEN: • Afbeelding B: om de opzetkam- • Het te scheren haar moet droog zijn. men|1 op het apparaat te steken, drukt • De scheerlengte kan afwijken, afhanke- u de desbetreffende opzetkam voorzich- lijk van de scheerhoek.
 • Page 47: Contouren Scheren

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  7. Reiniging en Opzet- Fijninstelling van de onderhoud kam- scheerlengte|5 (mm) GEVAAR door een elektrische (mm) schok! 4–6 Trek de netvoeding|8 uit het stopcontact, 7–9 voordat u de haar- en baardtrimmer|4 en het laadstation|9 schoonmaakt.
 • Page 48: Opbergen En Transportbeveiliging

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  4. Afbeelding F: om ze erop te steken, Verpakking voert u het onderste nokje in het opzet- Als u de verpakking wilt weggooien, houdt stuk|3 in de geleider van de haar- en u dan aan de betreffende milieuvoorschrif- baardtrimmer|4 en drukt u het boven- ten in uw land.
 • Page 49: Problemen Oplossen

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  11. Technische gegevens apparaat los met een kruiskopschroe- vendraaier. 5. Afbeelding H: wrik de zijnaad open Model: SHBS 600 A1 met een schroevendraaier en klap de Haar- en baard- Ingang: 5,0 V helften van de behuizing uit elkaar. trimmer: , 1000|mA 6.
 • Page 50: Garantie Van Hoyer|Handel Gmbh

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  12.Garantie van Omvang van de garantie HOYER|Handel GmbH Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauw- Geachte klant, gezet gecontroleerd vóór levering. U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie van- De garantie geldt voor materiaal- of fabrica- af de koopdatum.
 • Page 51: Nederlands

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  • Een product dat geregistreerd staat als defect, kunt u dan met bijvoeging van de aankoopnota (kassabon) en de ver- melding waaruit de onvolkomenheid be- staat en wanneer deze zich heeft voorgedaan, franco naar het ser- viceadres sturen dat u is meegedeeld.
 • Page 52 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  50 GR...
 • Page 53 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  4–6 mm 7–9 mm 10–12 mm 16–18 mm 22–24 mm 28–30 mm 0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 00/.../60...
 • Page 54 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  52 GR...
 • Page 55 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 56 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  54 GR...
 • Page 57 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  4–6 mm 7–9 mm 10–12 mm 16–18 mm 22–24 mm 28–30 mm 60 MIN...
 • Page 58 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  56 GR...
 • Page 59 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  0,5 mm 0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 0,5 1,0 4–6 7–9 10–12 16–18 22–24 28–30...
 • Page 60 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  58 GR...
 • Page 61 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 62 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  HOYER Handel GmbH 60 GR...
 • Page 63 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  275147 275147...
 • Page 64 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Inhalt 1. Übersicht ..................63 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 64 3. Sicherheitshinweise ............... 64 4. Lieferumfang ................. 67 5. Aufladen ..................67 6. Bedienen ..................67 Wechseln der Kammaufsätze ............... 67 Wechseln des Ausdünnaufsatzes ............
 • Page 65: Übersicht

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Übersicht Kammaufsätze für Schneideaufsatz: 4–6|mm / 7–9|mm / 10–12|mm / 16–18|mm / 22–24|mm / 28–30|mm Ausdünn-Aufsatz für Schneideaufsatz Schneideaufsatz Haar- und Bartschneider mit Anschluss für Netzteilkabel Schalter für Schnittlängen-Feineinstellung: 0,5|mm / 1|mm / 1,5|mm / 2|mm / 2,5|mm Ein-/Ausschalter Display: 00/.../60 MIN Anzeige der Akkukapazität...
 • Page 66: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Der Haar- und Bartschneider ist ausschließ- Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Haar- lich zum Schneiden von menschlichen Haa- und Bartschneider. ren vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nur für trockene Haare.
 • Page 67 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Anweisungen für den sicheren Betrieb ~ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8|Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 • Page 68 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ~ Setzen Sie das Gerät nicht direkter Son- GEFAHR durch ne oder Hitze aus. Die Umgebungstem- Stromschlag peratur soll 10|°C nicht unter- und ~ Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, 40|°C nicht überschreiten.
 • Page 69: Lieferumfang

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  4. Lieferumfang 4. Schalten Sie ggf. das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter |6 aus. 1 Haar- und Bartschneider|4 5. Stecken Sie das Netzteil|8 in eine gut 1 Netzteil|8 zugängliche Steckdose, deren Span- 1 Halter / Ladestation|9 nung der Angabe auf dem Typenschild 1 Schneideaufsatz|3...
 • Page 70: Wechseln Des Ausdünnaufsatzes

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  • Bild C: Zum Abnehmen der Kammauf- möglichst flach am Kopf aufliegt. Führen sätze|1 hebeln Sie seitlich die Stifte aus Sie das Gerät gleichmäßig durch das den Vertiefungen des Haar- und Haar.
 • Page 71: Reinigung Und Pflege

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.5 Bart schneiden Haar- und Bartschneider| Ladestation| HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die ent- • Wischen Sie das Gehäuse des Haar- sprechenden Schnittlängen nur dann zustan- und Bartschneiders und die Ladestation de kommen, wenn der Haar- und Bart- mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
 • Page 72: Aufbewahrung Und Transportsicherung

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  8. Aufbewahrung und Akku ausbauen Transportsicherung • Dieses Gerät wird mit einem wiederauf- ladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben, • Zur Aufbewahrung … den Sie ausbauen müssen, bevor Sie … stellen Sie den Haar- und Bartschnei- das Gerät entsorgen lassen.
 • Page 73: Problemlösungen

  11. Technische Daten 6. Bild I: Lösen Sie die Verbindungen des Akkus zur Platine mit einer Zange/einem Seitenschneider. Entnehmen Sie den frei- Modell: SHBS 600 A1 liegenden Akku. Geben Sie Akku und Haar- und Bart- Eingang: 5,0|V Gerät getrennt zur geeigneten Entsor-...
 • Page 74: Garantie Der Hoyer|Handel Gmbh

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  12. Garantie der Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt HOYER|Handel GmbH sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- Sie erhalten auf dieses Gerät 3|Jahre Ga- schleißteile angesehen werden können oder rantie ab Kaufdatum.
 • Page 75 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbü- cher, Produktvideos und Software herunterladen. Service-Center Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei) E-Mail: hoyer@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566...
 • Page 76 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 77 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 78 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Informationernes stand · Version des informations · Stand van de informatie · Ημερομηνία έκδοσης πληροφοριών · Stand der Informationen: 11/2015 · Ident.-Nr.: SHBS 600 A1_BS IAN 275147 GRA275147_Haartrimmer_LED_Cover_LB6_BS.indd 1 27.11.15 11:43...

Table of Contents