Silvercrest SHBS 600 A1 Operating Instructions Manual

Cordless hair & beard trimmer
Hide thumbs Also See for SHBS 600 A1:
Table of Contents
 • Magyar

  • 1 Áttekintés

  • 2 Rendeltetésszer Használat

  • 3 Biztonsági el Írások

  • 4 Tartozékok

  • 5 Töltés

  • 6 Használat

   • A Fés -Toldók Cseréje
   • A Ritkító-Toldó Cseréje
   • Hajvágás
   • Kontúrok Vágása
   • Tisztítás És Ápolás
  • 8 Tárolás És Rögzítés Szállításhoz

  • 9 Eltávolítás

  • 10 Hibaelhárítás

  • 12 Garancia

   • Magyar
  • 1000 M Szaki Adatok

 • Slovenščina

  • 1 Pregled

  • 2 Namen Uporabe

  • 3 Varnostni Napotki

  • 4 Obseg Dobave

  • 5 Polnjenje

  • 6 Delovanje

   • Menjava Êesalnih Nastavkov
   • Menjava Nastavka Za Redêenje
   • Striženje las
   • Striženje Zalizcev
   • ÉIšêenje in Vzdrževanje
  • 8 Shranjevanje in Varnost Med Transportom

  • 9 Odstranjevanje

  • 10 Odpravljanje Težav

  • 11 Tehniêni Podatki

  • 12 Garancija

 • Čeština

  • P Ehled
  • Bezpeênostní Pokyny
  • Použití K Urêenému Úêelu
  • Rozsah Dodávky
  • Nabíjení
  • Obsluha
   • VýMøna H Ebenových Nástavc
   • VýMøna Prost Ihovacího Nástavce
   • St Íhání Vlas
   • St Íhání Obrys
   • St Íhání Vous
  • Likvidace
  • Uschování a P Epravní Pojistka
  • ÉIštøní a Ošet Ování
  • Ešení ProbléM
  • Technické Parametry
  • Záruka Spoleênosti HOYER Handel Gmbh
 • Slovenčina

  • 1 Preh Ad

  • 2 Použitie Pod a Urêenia

  • 3 Bezpeênostné Upozornenia

  • 4 Rozsah Dodávky

  • 5 Nabíjanie

  • 6 Obsluha

   • Výmena Hrebe Ových Nástavcov
   • Výmena Prerieìovacieho Nástavca
   • Strihanie Vlasov
   • Strihanie Kontúr
   • Éistenie a Ošetrovanie
  • 8 Uskladnenie a Prepravná Poistka

  • 9 Likvidácia

  • 10 Riešenia Problémov

  • 11 Technické Údaje

  • 12 Záruka Spoloênosti HOYER Handel Gmbh

 • Deutsch

  • 1 Übersicht

  • 2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  • 3 Sicherheitshinweise

  • 4 Lieferumfang

  • 5 Aufladen

  • 6 Bedienen

   • Wechseln der Kammaufsätze
   • Wechseln des Ausdünnaufsatzes
   • Haare Schneiden
   • Konturen Schneiden
   • Reinigung und Pflege
  • 8 Aufbewahrung und Transportsicherung

  • 9 Entsorgen

  • 10 Problemlösungen

  • 11 Technische Daten

  • 12 Garantie der Hoyer|Handel Gmbh

   • Deutsch

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
CORDLESS HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 600 A1
CORDLESS HAIR & BEARD TRIMMER
Operating instructions
STRIŽNIK ZA LASE IN BRADO, POLNILNA E
BATERIJA/ELEKTRIČNO OMREŽJE
Navodilo za uporabo
STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV A
BRADY, NA BATÉRIU/NA
PRIPOJENIE DO SIETE
Návod na obsluhu
IAN 275147
GRA275147_Haartrimmer_LED_Cover_LB4.indd 2
HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ,
AKKUS/VEZETÉKES
Kezelési útmutató
ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ
Návod k obsluze
HAAR- UND BARTSCHNEIDER,
AKKU/NETZ
Bedienungsanleitung
27.11.15 11:37

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHBS 600 A1

 • Page 1 CORDLESS HAIR & BEARD TRIMMER SHBS 600 A1 CORDLESS HAIR & BEARD TRIMMER HAJ- ÉS SZAKÁLLVÁGÓ, AKKUS/VEZETÉKES Operating instructions Kezelési útmutató STRIŽNIK ZA LASE IN BRADO, POLNILNA E BATERIJA/ELEKTRIČNO OMREŽJE ZASTŘIHOVAČ VLASŮ A VOUSŮ Navodilo za uporabo Návod k obsluze STROJČEK NA STRIHANIE VLASOV A...
 • Page 2 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  English..................2 Magyar ................. 14 Slovenšêina ................26 éesky ..................38 Slovenêina ................50 Deutsch ................. 62...
 • Page 3 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Overview / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 0.5mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 0.5mm...
 • Page 4: Table Of Contents

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Contents 1. Overview ..................3 2. Intended purpose ................4 3. Safety information ................4 4. Items supplied ................. 6 5. Charging ..................7 6. Operation ..................7 Changing the comb attachments ............. 7 Changing the thinning out attachment............
 • Page 5: Overview

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Overview Comb attachments for trimmer attachment: 4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm Thinning out attachment for trimmer attachment Trimmer attachment Hair and beard trimmer with connection for power unit cable Switch for cutting length fine tuning: 0.5 mm / 1 mm / 1.5 mm / 2 mm / 2.5 mm...
 • Page 6: Intended Purpose

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Thank you for your trust! 2. Intended purpose The hair and beard trimmer is intended ex- Congratulations on your new hair and clusively for trimming human hair. Only use beard trimmer. the device for dry hair.
 • Page 7 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Instructions for safe operation ~ This device can be used by children from the age of 8 and people with restricted physical, sensory or intellectual abilities or people without adequate experience and/or understanding, if they are su- pervised or instructed on how to use this device safely and if they are aware of the resulting danger.
 • Page 8: Items Supplied

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  sponds to the specifications on the rat- WARNING! Risk of injury from ing plate. The wall socket must continue cutting to be easily accessible after the device ~ The tips of the comb attachments and is plugged in.
 • Page 9: Charging

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  5. Charging 6. Operation Regardless of the charging state of the bat- tery, the hair and beard trimmer can always NOTES: • Before first use (without cable), and for be mains-operated. 1.
 • Page 10: Cutting Hair

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.3 Cutting hair Comb Cutting length fine attach- tuning|5 (mm) ments|1 NOTES: 1.0 1.5 (mm) • The hair to be dressed must be dry. • The cutting length may deviate depend- 4–6 ing on the cutting angle.
 • Page 11: Cleaning And Care

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  7. Cleaning and care 4. Figure F: to attach the attachments, put the lower flap of the attachment|3 into the slot in the hair and beard trim- DANGER! Risk of electric mer|4 and press the upper part of the shock! attachment against the hair and beard...
 • Page 12: Troubleshooting

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Removing the battery The lithium-ion battery used for this device may not be • This device is operated with a rechargea- treated as household waste. ble lithium-ion battery, which you must re- The battery must be disposed move before disposing of the device.
 • Page 13: Technical Specifications

  11. Technical 12. Warranty of the specifications HOYER Handel GmbH Dear Customer, Model: SHBS 600 A1 your device is provided with a 3 year war- Hair and beard Input: 5.0 V ranty starting with the purchase date. In the trimmer:...
 • Page 14 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  The warranty applies to material or factory Service Centre defects. This warranty does not include prod- uct parts that are subject to standard wear Service Great Britain and therefore can be considered wear parts; Tel.: 0871 5000 720 (£...
 • Page 15 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 16 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Tartalom 1. Áttekintés ..................15 2. Rendeltetésszer használat............. 16 3. Biztonsági el írások ............... 16 4. Tartozékok ..................18 5. Töltés....................19 6. Használat ..................19 A fés -toldók cseréje................19 A ritkító-toldó...
 • Page 17: Áttekintés

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Áttekintés Fés -toldók a vágótartozékhoz: 4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm Ritkító-toldó a vágótartozékhoz Vágótartozék Haj- és szakállvágó hálózati adapter kábelhez való csatlakozóval Vágáshossz-beállító...
 • Page 18: Rendeltetésszer Használat

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Köszönjük bizalmát! 2. Rendeltetésszer használat Gratulálunk új haj- és szakállvágó készülé- A haj- és szakállvágó készüléket kizárólag kének vásárlásához. emberi haj/sz rzet vágására terveztük. A készüléket csak száraz hajon/sz rzeten A készülék biztonságos használata, továb- használja.
 • Page 19 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Utasítások a készülék biztonságos üzemeltetéséhez ~ A készüléket gyermekek 8 éves kortól, fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg/értelmileg korlátozott, vagy megfelel tapaszta- lattal és/vagy tudással nem rendelkez személyek csak felügyelet mellett, illetve csak akkor használhatják, ha a készülék használatá- ból ered veszélyeket megértették.
 • Page 20: Tartozékok

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ján feltüntetett értéknek. A dugaszolóal- FIGYELMEZTETÉS a vágási jzatnak a csatlakoztatást követ en is jól sérülésekre hozzáférhet nek kell lennie. ~ A fés -toldó és a vágótartozék hegyei ~ Ügyeljen rá, hogy a kábel éles peremek élesek.
 • Page 21: Töltés

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  5. Töltés 6. Használat A haj- és szakállvágót az elektromos hálózat- ról bármikor használhatja függetlenül az ak- MEGJEGYZÉSEK: • Az els (kábel nélküli) használat el tt és kumulátor töltöttségi szintjét l. 1.
 • Page 22: Hajvágás

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.3 Hajvágás Vágáshossz-beállítás|5 Fés - (mm) toldók|1 MEGJEGYZÉS: (mm) • A vágandó haj legyen száraz. 4–6 • A vágási hossz a vágás szögének függ- vényében változik. 10-12 10,5 11,5 12 • Tegye a kend t|15 a nyak köré, akadá- 16-18 16,5 17,5 18...
 • Page 23: Tisztítás És Ápolás

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  7. Tisztítás és ápolás 8. Tárolás és rögzítés szállításhoz • Tároláshoz... Áramütés VESZÉLYE! … helyezze a haj- és szakállvágót|4 a A haj- és szakállvágó|4 és a tölt állomás|9 tölt állomásra|9 vagy tisztítása el tt húzza ki az adaptert|8 a kon- …...
 • Page 24: Hibaelhárítás

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  • Az akkumulátorok kiszereléséhez egy A készülékben használt líti- kis gyakorlat szükséges, különben az um-ionos akkumulátort tilos a balesetveszélyes lehet! Ha nincs gyakor- háztartási hulladékok közé lata a szerszámok használata területén, helyezni.
 • Page 25: M Szaki Adatok

  Bemenet: 100–240 V ~ Gyártási szám: 275147 SW-050100EU-T 50/60 Hz, 0,2 A max modell: Kimenet: 5,0 V A termék típusa: SHBS 600 A1 , 1000 mA A termék azono- Haj- és szakállvágó, Az adapter védel- sításra alkalmas Adapter, Tartó / Tölt ál- mi besorolása:...
 • Page 26 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  3. A vásárlástól számított három napon belül t ségének határideje a termék, vagy érvényesített csereigény esetén a forgal- f darabjának kicserélése, kijavítása mazó köteles a terméket kicserélni, feltéve esetén a kicserélt, vagy kijavított termék- ha a hiba a rendeltetésszer használatot re, illetve alkatrészre újra kezd dik.
 • Page 27 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Garanciakártya 275147 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Page 28 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Vsebina 1. Pregled................... 27 2. Namen uporabe ................28 3. Varnostni napotki................28 4. Obseg dobave ................30 5. Polnjenje ..................31 6. Delovanje ..................31 Menjava êesalnih nastavkov..............31 Menjava nastavka za redêenje .............. 31 Striženje las ..................
 • Page 29: Pregled

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Pregled éesalni nastavki za nastavek za striženje: 4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm Nastavek za redêenje za nastavek za striženje Nastavek za striženje Aparat za striženje las in brade s prikljuêkom za napajalni kabel Stikalo za natanêno nastavitev dolžine reza:...
 • Page 30: Namen Uporabe

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Najlepša hvala za vaše 2. Namen uporabe zaupanje! Aparat za striženje las in brade je namenjen iz- kljuêno striženju êloveških las in dlak. Napravo éestitamo ob nakupu vašega novega apa- uporabljajte samo za suhe lase in dlake. rata za striženje las in brade.
 • Page 31 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Navodila za varno uporabo ~ Otroci od 8 leta naprej in osebe z omejenimi fiziênimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkljivimi izkušnjami in/ ali znanjem lahko uporabljajo to napravo le, êe so bili pouêeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride pri taki uporabi.
 • Page 32: Obseg Dobave

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ~ Pazite na to, da se kabel ne more ~ Naprave ne uporabljajte s poškodova- poškodovati zaradi ostrih robov ali vro- nim nastavkom. ~ Napravo izklopite pred menjavo na- êih mest. ~ Pazite na to, da kabel ni uklešêen ali sti- stavkov in vsakim êišêenjem.
 • Page 33: Polnjenje

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  5. Polnjenje 6. Delovanje Ne glede na stanje baterije lahko aparat za striženje las in brade kadar koli prikljuêite na NAPOTKI: • Pred prvo uporabo (brez kabla) in vsa- elektriêno omrežje. 1.
 • Page 34: Striženje Las

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.3 Striženje las éesalni Natanêna nastavitev nastav- dolžine reza|5 (mm) ki|1 NAPOTKI: (mm) • Za oblikovanje priêeske morajo biti las- je suhi. 4–6 • Dolžina striženja je odvisna od kota stri- 7–9 ženja.
 • Page 35: Éišêenje In Vzdrževanje

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  • ée želite postriêi brke, jih najprej poêe- 3. Nanesite nekaj kapljic olja za škar- šite navzdol. Zaênite na sredini nad usti je|11 na rezalni rob nastavka. Odveê- in postrizite najprej eno stran, nato pa no olje obrišite z mehko krpo.
 • Page 36: Odpravljanje Težav

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  zbirnih mestih za elektriêne in elektronske apa- 6. Slika I: S klešêami/šêipalkami prekinite rate. Recikliranje pomaga pri zmanjševanju povezavo med baterijami in laboratorij- porabe surovin in tako razbremenjuje okolje. sko plošêo. Odstranite izpostavljeno bate- rijo.
 • Page 37: Tehniêni Podatki

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  11. Tehniêni podatki 12. Garancija Model: SHBS 600 A1 Dobavitelj Aparat za striženje Vhod: 5,0 V Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov las in brade: , 1000 mA servisnega centra. Omrežni adapter Vhod: 100–240 V ~...
 • Page 38 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  5. Kupec je dolžan pooblašêenemu servi- su predložiti garancijski list in raêun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- blašêeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 • Page 39 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 40 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Obsah 1. P ehled ..................39 2. Použití k urêenému úêelu ............... 40 3. Bezpeênostní pokyny ..............40 4. Rozsah dodávky ................42 5. Nabíjení ..................43 6. Obsluha ..................43 Výmøna h ebenových nástavc .............
 • Page 41: P Ehled

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. P ehled H ebenové nástavce pro zast ihovací nástavec: 4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm Prost ihovací nástavec pro zast ihovací nástavec Zast ihovací...
 • Page 42: Použití K Urêenému Úêelu

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Døkujeme za vaši 2. Použití k urêenému d vøru! úêelu Zast ihovaê vlas a vous je urêen výhradnø Gratulujeme vám k vašemu novému zast i- ke st íhání lidských vlas a vous . P ístroj po- hovaêi vlas a vous .
 • Page 43 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Pokyny pro bezpeêný provoz ~ Tento p ístroj smí používat døti starší 8|let a osoby s omezenými fy- zickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, kte- ré nemají dostatek zkušeností anebo znalostí, pouze pod dohledem nebo pokud byly pouêeny, jak p ístroj bezpeênø...
 • Page 44: Rozsah Dodávky

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ~ Dbejte na to, aby nedošlo k p isk ípnutí ~ P ed nasazením nebo výmønou nástav- nebo promáêknutí kabelu. c stejnø jakou p ed jejich êištøním p í- ~ P i vytahování napájecího zdroje ze zá- stroj vypnøte.
 • Page 45: Nabíjení

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  5. Nabíjení 6. Obsluha Zast ihovaê vlas a vous m žete kdykoliv používat nezávisle na stavu nabití baterie po UPOZORN÷NÍ: • P ed prvním použitím (bez kabelu) a p ipojení do elektrické sítø. 1.
 • Page 46: St Íhání Vlas

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.3 St íhání vlas H ebe- Jemná regulace délky nové ná- st ihu|5 (mm) stavce|1 UPOZORN÷NÍ: 1,0 1,5 (mm) • St íhané vlasy musí být suché. • Délka st ihu se m že lišit v závislosti na 4–6 úhlu st íhání.
 • Page 47: Éištøní A Ošet Ování

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  7. éištøní a ošet ování 8. Uschování a p epravní pojistka NEBEZPEéÍ úrazu elektrickým • Pro uschování ... proudem! … položte zast ihovaê vlas a vous |4 Vytáhnøte napájecí zdroj|8 ze zásuvky, do nabíjecí...
 • Page 48: Ešení Problém

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  • Na demontáž akumulátoru je pot eba Nikl-metalhydridrový akumu- mírná zruênost, protože jinak hrozí ne- látor použitý v tomto p ístroji bezpeêní poranøní! V p ípadø, že nemá- se nesmí vyhazovat do do- te zkušenosti s prací...
 • Page 49: Technické Parametry

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  11. Technické parametry 12. Záruka spoleênosti HOYER Handel GmbH Model: SHBS 600 A1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zast ihovaê vlas a Vstup: 5,0 V na tento p ístroj jste získali 3|letou záruku...
 • Page 50 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  êásti podléhající rychlému opot ebení, nebo Dodavatel na poškození k ehkých êástí, nap .|vypína- Respektujte prosím to, že níže uvedená ad- êe, baterií nebo êástí, které jsou ze skla. resa není adresou servisu. Nejd íve Tato záruka propadá, pokud byl výrobek kontaktuje výše uvedené...
 • Page 51 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 52 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Obsah 1. Preh ad ..................51 2. Použitie pod a urêenia ..............52 3. Bezpeênostné upozornenia ............. 52 4. Rozsah dodávky................54 5. Nabíjanie ..................55 6. Obsluha ..................55 Výmena hrebe ových nástavcov ............55 Výmena prerieìovacieho nástavca............
 • Page 53: Preh Ad

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Preh ad Hrebe ové nástavce pre strihací nástavec: 4–6 mm / 7–9 mm / 10–12 mm / 16–18 mm / 22–24 mm / 28–30 mm Prerieìovací nástavec pre strihací nástavec Strihací...
 • Page 54: Použitie Pod A Urêenia

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ëakujeme za vašu 2. Použitie pod a dôveru! urêenia Zastrihávaê vlasov a fúzov je urêený výluêne Blahoželáme Vám k Vášmu novému zastri- na strihanie udských vlasov. Prístroj použí- hávaêu vlasov a fúzov. vajte iba na suché...
 • Page 55 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Pokyny pre bezpeênú prevádzku ~ Tento prístroj môže by používaný de mi od 8 rokov a osobami s ob- medzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnos ami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sú tieto pod dozorom alebo ak boli pouêené...
 • Page 56: Rozsah Dodávky

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ~ Dávajte pozor na to, aby sa kábel ne- ~ Prístroj nikdy nepoužívajte s poškode- mohol poškodi na ostrých hranách ale- ným nadstavcom. ~ Pred nasadením alebo výmenou nástav- bo horúcich miestach. ~ Dbajte na to, aby nedošlo k priškripnu- cov, ako aj pred každým êistením, prí- tiu alebo stlaêeniu pripájacieho kábla.
 • Page 57: Nabíjanie

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  5. Nabíjanie 6. Obsluha Zastrihávaê vlasov a fúzov môžete kedyko - vek používa s napájaním zo siete nezávisle UPOZORNENIA: • Zastrihávaê vlasov a fúzov|4 nabíjajte od stavu nabitia batérie. 1. Pred prevádzkou s napájaním so siete pred prvým použitím (bez kábla), ako aj pri ìalších nabíjaniach maximálne sa uistite, že je zastrihávaê...
 • Page 58: Strihanie Vlasov

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.3 Strihanie vlasov Hrebe- Jemné nastavenie d žky ové ná- strihania|5 (mm) stavce|1 UPOZORNENIA: (mm) • Strihané vlasy musia by suché. • D žka strihu sa môže v závislosti od uhla strihania líši . 10-12 10,5 11,5...
 • Page 59: Éistenie A Ošetrovanie

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  7. éistenie a 4. Obrázok F: Za úêelom nasunutia za- veìte spodnú sponu v nástavci|3 do ošetrovanie ko ajniêky v zastrihávaêi vlasov a fú- zov|4 a hornú êas nástavca zatlaête NEBEZPEéENSTVO úrazu elek- na zastrihávaê...
 • Page 60: Riešenia Problémov

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Vymontovanie batérie Lítium-iónová batéria použi- tá v tomto prístroji sa nesmie • Tento prístroj sa prevádzkuje s jednou na- vyhadzova do komunálne- bíjate nou lítium-iónovou batériou, ktorú ho odpadu. Batéria sa musí musíte pred likvidáciou prístroja vymonto- odborne zlikvidova .
 • Page 61: Technické Údaje

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  11. Technické údaje 12. Záruka spoloênosti HOYER Handel GmbH Model: SHBS 600 A1 Vážená zákazníêka, vážený zákazník, Zastrihávaê vlasov Vstup: 5,0 V na tento prístroj sa vz ahuje záruka 3 roky a fúzov:...
 • Page 62 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  diely podliehajúce opotrebovaniu alebo na Servisné stredisko poškodenie rozbitných êastí, napr. spínaêe, akumulátory a êasti vyrobené zo skla. Servis Slovensko Táto záruka zaniká, ak bol výrobok poškode- Tel.: 0850 232001 ný alebo nebol používaný alebo udržiavaný E-Mail: hoyer@lidl.sk odborne.
 • Page 63 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 64 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Inhalt 1. Übersicht ..................63 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 64 3. Sicherheitshinweise ............... 64 4. Lieferumfang ................. 67 5. Aufladen ..................67 6. Bedienen ..................67 Wechseln der Kammaufsätze ............... 67 Wechseln des Ausdünnaufsatzes ............
 • Page 65: Übersicht

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  1. Übersicht Kammaufsätze für Schneideaufsatz: 4–6|mm / 7–9|mm / 10–12|mm / 16–18|mm / 22–24|mm / 28–30|mm Ausdünn-Aufsatz für Schneideaufsatz Schneideaufsatz Haar- und Bartschneider mit Anschluss für Netzteilkabel Schalter für Schnittlängen-Feineinstellung: 0,5|mm / 1|mm / 1,5|mm / 2|mm / 2,5|mm Ein-/Ausschalter Display: 00/.../60 MIN Anzeige der Akkukapazität...
 • Page 66: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Der Haar- und Bartschneider ist ausschließ- Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Haar- lich zum Schneiden von menschlichen Haa- und Bartschneider. ren vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nur für trockene Haare.
 • Page 67 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Anweisungen für den sicheren Betrieb ~ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8|Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 • Page 68 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ~ Setzen Sie das Gerät nicht direkter Son- GEFAHR durch ne oder Hitze aus. Die Umgebungstem- Stromschlag peratur soll 10|°C nicht unter- und ~ Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, 40|°C nicht überschreiten.
 • Page 69: Lieferumfang

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  4. Lieferumfang 4. Schalten Sie ggf. das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter |6 aus. 1 Haar- und Bartschneider|4 5. Stecken Sie das Netzteil|8 in eine gut 1 Netzteil|8 zugängliche Steckdose, deren Span- 1 Halter / Ladestation|9 nung der Angabe auf dem Typenschild 1 Schneideaufsatz|3...
 • Page 70: Wechseln Des Ausdünnaufsatzes

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  • Bild C: Zum Abnehmen der Kammauf- möglichst flach am Kopf aufliegt. Führen sätze|1 hebeln Sie seitlich die Stifte aus Sie das Gerät gleichmäßig durch das den Vertiefungen des Haar- und Haar.
 • Page 71: Reinigung Und Pflege

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  6.5 Bart schneiden Haar- und Bartschneider| Ladestation| HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die ent- • Wischen Sie das Gehäuse des Haar- sprechenden Schnittlängen nur dann zustan- und Bartschneiders und die Ladestation de kommen, wenn der Haar- und Bart- mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
 • Page 72: Aufbewahrung Und Transportsicherung

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  8. Aufbewahrung und Akku ausbauen Transportsicherung • Dieses Gerät wird mit einem wiederauf- ladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben, • Zur Aufbewahrung … den Sie ausbauen müssen, bevor Sie … stellen Sie den Haar- und Bartschnei- das Gerät entsorgen lassen.
 • Page 73: Problemlösungen

  11. Technische Daten 6. Bild I: Lösen Sie die Verbindungen des Akkus zur Platine mit einer Zange/einem Seitenschneider. Entnehmen Sie den frei- Modell: SHBS 600 A1 liegenden Akku. Geben Sie Akku und Haar- und Bart- Eingang: 5,0|V Gerät getrennt zur geeigneten Entsor-...
 • Page 74: Garantie Der Hoyer|Handel Gmbh

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  12. Garantie der Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt HOYER|Handel GmbH sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- Sie erhalten auf dieses Gerät 3|Jahre Ga- schleißteile angesehen werden können oder rantie ab Kaufdatum.
 • Page 75: Deutsch

  BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbü- cher, Produktvideos und Software herunterladen. Service-Center Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei) E-Mail: hoyer@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566...
 • Page 76 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 77 BB*5$B%ERRN 6HLWH 'LHQVWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 78 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11/2015 · Ident.-Nr.: SHBS 600 A1 IAN 275147 GRA275147_Haartrimmer_LED_Cover_LB4.indd 1 27.11.15 11:37...

Table of Contents