Download Print this page

Zte MF286D Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

MF286D
Pikakäynnistysopas
Snabbstartsguide
Quick Start Guide
1
23
45

Advertisement

loading

  Also See for Zte MF286D

  Summary of Contents for Zte MF286D

 • Page 1 MF286D Pikakäynnistysopas Snabbstartsguide Quick Start Guide...
 • Page 2 MF286D Ohjeet Laitteen käytön aloittaminen...
 • Page 3 Tämän julkaisun mistään osasta ei saa ottaa katkelmia, eikä mitään osaa saa julkaista, kopioida, kääntää tai käyttää missään muodossa millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi ja mikrofilmi, ilman ZTE Corporationin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.Käyttöoppaan julkaisee ZTE Corporation. Käyttöoppaan julkaisee ZTE Corporation. Pidätämme oikeuden korjata virheitä...
 • Page 4 Laitteen ominaisuudet Laitteen ulkopuoli Ilmaisimet Ilmaisin Tila Kuvaus Virta on kytketty ja ulkoinen Palaa sinisenä VIRTA virtalähde toimii normaalisti. Virta on katkaistu tai ulkoinen Ei pala virtalähde toimii epänormaalisti.
 • Page 5 Ilmaisin Tila Kuvaus Palaa sinisenä Wi-Fi toimii normaalisti. WIFI Sininen vilkkuu WPS on aktiivinen. Ei pala Wi-Fi-puhelut ovat pois käytöstä. Palaa sinisenä Puhelu meneillään. PUHELIN Sininen vilkkuu Puhelin soi. Ei pala Puhelin ei ole käytössä. Laitteeseen on kytketty virta, mutta sitä ei ole rekisteröity Punainen matkapuhelinverkkoon, SIM- korttia ei ole asetettu, tai...
 • Page 6 Ilmaisin Tila Kuvaus Signaalin voimakkuus. Signaalin Palaa sinisenä voimakkuus heikosta vahvaan. Signaalia ei ole tai SIM-korttia ei Ei pala ole asetettu. HUOMAUTUS: Puhelintoiminto tarvitsee tukea verkko-operaattoriltasi. Painikkeet Painike Kuvaus NOLLAUS Palauta oletusasetukset painamalla noin 3 sekunnin ajan. Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä WLAN painamalla tätä.
 • Page 7 SIM-kortin asentaminen Pidä SIM-korttia siten, että kortin viisto kulma osoittaa alla olevan kuvan mukaiseen suuntaan, ja liu'uta kortti pidikkeeseen niin, että se napsahtaa paikoilleen.
 • Page 8 VAROITUS! • Sammuta laite ja poista ulkoinen virtalähde ennen SIM-kortin asettamista paikalleen. • Laite ei tue micro-SIM-kortteja, nano-SIM-kortteja eikä muita SIM- kortteja, jotka eivät ole standardin mukaisia. Älä käytä niitä tai mitään kortinpidikkeitä välttääksesi laitevauriot.
 • Page 9: Laitteen Käynnistäminen

  Laitteen käytön aloittaminen Laitteen käynnistäminen VAROITUS: Laite on sijoitettava hyvin ilmastoituun ympäristöön. Älä peitä laitetta. Käynnistä laite liu'uttamalla käynnistys/sammutus-kytkintä. Kun laite on käynnistetty, varmista, että merkkivalot ovat normaalitilassa. Internetin käyttäminen Reitittimeen on tehty esimääritykset, ja se muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti, kun se käynnistetään. Kytke tietokoneet ja muut verkkolaitteet kaapelilla tai langattoman verkon avulla.
 • Page 10 WIFI-yhteyden muodostaminen Noudata alla olevia ohjeita, jos haluat muodostaa yhteyden reitittimeen käyttämällä WIFI-yhteyttä. Varmista, että WLAN-yhteys toimii normaalisti. Tarkista WIFI- merkkivalo. Etsi käytettävissä olevia WIFI-verkkoja laitteesta, johon haluat muodostaa yhteyden, ja muodosta yhteys WIFI-verkkoon (WLAN- SSID-nimi), joka on kirjoitettu etikettiin reitittimen alla. Syötä...
 • Page 11 Muuta reitittimen asetuksia Voit muuttaa reitittimen asetuksia kirjautumalla järjestelmänvalvojan verkkosivulle. Järjestelmänvalvojan verkkosivulle kirjautuminen: Käynnistä Internet-selain ja kirjoita osoiteriville http://192.168.100.1. Kirjautumissivu avautuu.
 • Page 12 Syötä salasana (verkkosivun salasana) ja napsauta sitten Kirjaudu. Oletussalasana on kirjoitettu laitteen alla olevaan tarraan. Tämän jälkeen näytetään järjestelmänvalvojan sivu ja voit muuttaa asetuksia, kuten WIFI-nimeä, salasanaa ja paljon muuta.
 • Page 13 WPS-toiminto Laitteesi tukee WPS-toimintoa. Voit yhdistää asiakaslaitteen tähän laitteeseen tämän toiminnon avulla. Aktivoi WPS-toiminto painamalla laitteen WPS-painiketta. Ota WPS-toiminto käyttöön asiakaslaitteessa ja viimeistele yhteys noudattamalla asiakaslaitteen järjestelmäkehotteita. Reititinohjelmiston päivittäminen Reitittimen ohjelmisto on ehkä päivitettävä suorituskyvyn ja suojauksen parantamiseksi. Reititin tarkistaa ajoittain automaattisesti, onko uusi ohjelmisto käytettävissä.
 • Page 14 Vianmääritys Internetiin liittyvät ongelmat Ongelmat Mahdolliset ongelmat/ratkaisut En voi käyttää Internetiä lainkaan. • Tarkista määritysasetukset. • Odota 1–2 minuuttia, kunnes laite käynnistyy. Latausnopeus on erittäin hidas. • Nopeus määräytyy signaalin voimakkuuden mukaan. Tarkista signaalin voimakkuus ja verkon tyyppi. En pääse määrityssivulle. •...
 • Page 15 Muut Ongelmat Mahdolliset ongelmat/ratkaisut • Tämä on osoitus huonosta signaalin 3G/4G-signaalin näyttö ei käynnisty vastaanotosta. Yritä siirtää reititin toiseen paikkaan lähelle ikkunaa. • Tarkista Wi-Fi-yhteyden salasana laitteessa olevasta tarrasta. • Järjestelmänvalvojan sivun oletussalasana on kirjoitettu laitteen Salasana alla olevaan tarraan. (Verkkosivuston salasana).
 • Page 16 Älä käytä laitetta vaarallisissa ympäristöissä, kuten öljyvarastoissa tai kemiantehtaissa, joissa käsitellään räjähtäviä kaasuja tai räjähtäviä tuotteita. • Käytä alkuperäisiä tai ZTE:n hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömät lisävarusteet saattavat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn, vaurioittaa sitä tai aiheuttaa vaaratilanteita. • Älä yritä purkaa laitetta. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
 • Page 17 • Älä pidä esineitä laitteen päällä. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen. • Laite on sijoitettava tilaan, jossa on ilmanvaihto. • Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä säilytä sitä kuumassa ympäristössä. Kuumat lämpötilat voivat lyhentää elektroniikkalaitteiden käyttöikää. • Älä anna lasten leikkiä laitteella tai laturilla. •...
 • Page 18: Rajoitettu Takuu

  Loppukäyttäjä käsittelee tai käyttää tuotetta väärin tai huolimattomasti tai asentaa, purkaa, säilyttää, huoltaa tai käyttää tuotetta virheellisesti. Muutokset ja korjaukset, joita ZTE tai ZTE:n valtuuttama huoltohenkilö ei ole tehnyt. Virtakatkokset, virtapiikit, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, kolmansien osapuolten toimet tai muut tapahtumat, joihin ZTE ei voi vaikuttaa.
 • Page 19 Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta hylätä eikä palauttaa tuotetta eikä saada hyvitystä ZTE:ltä yllä mainituista syistä johtuen. • Tämä takuu on loppukäyttäjän ainoa keino esittää korvausvaatimus, ja takuu määrittää ZTE:n ainoan vastuualueen tuotteessa ilmenevien vikojen tai epäyhdenmukaisuuksien osalta. Takuu annetaan kaikkien muiden suorien, epäsuorien tai lakisääteisten takuiden sijasta mukaan lukien mutta ei rajoittuen oletetut takuut kaupankäynnin kohteeksi kelpaavuudesta ja soveltuvuudesta...
 • Page 20 ZTE:lle kerrottu tai onko ZTE tiennyt tai olisiko sen pitänyt tietää tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tulojen menetykset, liiketoiminnan keskeytyminen, pääomakustannukset, korvaavien laitteiden tai toimitilojen kulut tai seisokista johtuvat kulut.
 • Page 21 20 cm. Tuotetiedot Tämä radiolaite toimii seuraavilla taajuusalueilla ja suurimmalla radiotaajuusteholla. HUOMAUTUS: Kaikki ZTE:n tuotteet noudattavat näitä Euroopan unionin edellyttämiä tehorajoja. Tuotteen tukemat taajuuskaistat vaihtelevat mallin mukaan. GSM 850/900: 32 dBm GSM 1800/1900: 29 dBm UMTS Bändi 1/8: 22,5 dBm LTE Bändi 1/3/7/8/20/28/38: 22,5 dBm...
 • Page 22: Vanhan Laitteen Hävittäminen

  EU-direktiivin 2012/19/EU alainen. Mitään sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee toimittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin viranomaismääräysten mukaisesti. Vanhan laitteen oikeanlainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia kielteisiä ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Jos tarvitset lisätietoa tuotteen WEEE-direktiivin mukaisesta kierrätyksestä, lähetä sähköpostia osoitteeseen weee@zte.com.cn...
 • Page 23: Eu-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ZTE Corporation vakuuttaa täten, että radiolaite ZTE MF286D vastaa direktiiviä 2014/53/EU. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa Internetissä osoitteessa: http://certification.ztedevices.com Laite on rajoitettu vain sisäkäyttöön, kun sitä käytetään 5 150 – 5 350 MHz:n taajuusalueella.
 • Page 24 MF286D Nu börjar vi Kom igång med din enhet.
 • Page 25 ZTE Corporation. Handboken publiceras av ZTE Corporation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i tryckfel eller uppdatera specifikationer utan föregående meddelande.
 • Page 26 Lär känna enheten Utsidan Indikatorer Indikator Status Beskrivning Strömmen är på och extern Blått sken strömförsörjning fungerar POWER normalt. Strömmen är avslagen eller extern strömförsörjning fungerar onormalt.
 • Page 27 Indikator Status Beskrivning WLAN fungerar normalt utan Blått sken dataöverföring. WIFI WLAN fungerar normalt med Blått blinkande sken dataöverföring. WLAN fungerar onormalt eller WLAN-funktionen är avaktiverad. Blått sken Telefonen är i samtalsläge. PHONE Blått blinkande sken Telefonen ringer. Telefonen används inte. Enheten är påslagen men har inte registrerats i mobilnätet, Rött sken...
 • Page 28 Indikator Status Beskrivning Signalstyrka. Mottagningen är Blått sken från svag till stark. Det finns ingen signal eller SIM- kortet har inte satts i. OBS: Telefonfunktionen kräver stöd från din operator. Knappar Knapp Beskrivning Tryck och håll intryckt i ca 3 sekunder för att återställa RESET standardkonfigurationerna från fabrik.
 • Page 29 SIM-kort SIM-kortet är placerat som på bilden och med det fasade hörnet riktat på det sätt som visas. SIM-kortet skjuts in i korthållaren tills du hör ett klickljud.
 • Page 30 VARNING! • Innan du sätter i SIM-kortet slår du av enheten och tar bort den externa nätadaptern. • Enheten stödjer inte Micro-SIM eller nano-SIM. För att undvika skada, använd inte SIM-korts adapter.
 • Page 31: Ansluta Till Internet

  Komma igång med enheten Starta enheten VAR FÖRSIKTIG: Enheten måste placeras i en välventilerad miljö. Täck inte över enheten. Skjut on/off-knappen för att starta enheten. När enheten har initierats kontrollerar du att LED-indikatorn Power lyser. Ansluta till internet Routern är förkonfigerad och ansluter automatiskt till internet när den startas.
 • Page 32: Trådlös Anslutning

  Trådlös anslutning Om du vill använda Wi-Fi för att ansluta routern följer du stegen nedan. Se till att WLAN fungerar normalt. Kontrollera WIFI-indikatorn. Sök efter tillgängliga WLAN nätverk och sök nätverket med ”WLAN SSID” namn som står på etiketten under enheten. Ange WLAN Lösenordet, ”WLAN Key”...
 • Page 33 Ändra routerns inställningar Genom att logga in på routerns administratörssida kan du ändra inställningar för den: Logga in på websidan. Öppna webbläsaren och skriv http://192.168.100.1 i adressfältet. Inloggningssidan visas.
 • Page 34 Ange lösenordet (Website Password:) och klicka sedan på Inloggning. Standardlösenordet står på etiketten under routern. Nu visas routerns administratörssida och du kan ändra inställningar som WiFi namn, lösenord och mycket annat.
 • Page 35 WPS-funktion Enheten stöder WPS-funktionen. Du kan använda den här funktionen om du vill koppla klienten till din enhet. Tryck på WPS-knappen på din enhet för att aktivera WPS- funktionen. Aktivera WPS-funktionen för klienten. Följ systemmeddelandena på klienten för att avsluta anslutningen. Uppdatering av routerns mjukvara För att förbättra routerns prestanda och säkerhet kan routerns mjukvara behöva uppdateras.
 • Page 36 Felsökning Internetrelaterade problem Symptom Tänkbara problem/lösningar Jag kan inte komma åt internet alls. • Kontrollera dina konfigurationsinställningar. • Vänta 1–2 minuter medan routern initieras. Hastigheten vid hämtning eller överföring • Hastigheten beror på signalstyrkan. är mycket långsam. Kontrollera signalstyrkan och typ av nätverk.
 • Page 37 Övrigt Symptom Tänkbara problem/lösningar • Det här tyder på dålig mottagning. 3G/4G-signalindikatorn tänds inte. Försök flytta routern till en annan plats nära fönstret. • Kontrollera etiketten på enheten angående lösenord för Wi-Fi- anslutning. • Standardlösenordet för Admin gränssnittet står på etiketten under Om lösenordet enheten (Website Password).
 • Page 38: Viktig Information

  Använd inte routern i farliga miljöer, exempelvis i oljehamnar och i kemiska fabriker där explosiva gaser och produkter bearbetas. • Använd endast strömadaptern som godkänts av ZTE. Tillbehör som inte är godkända kan påverka routerns prestanda, skada routern eller orsaka fara för dig.
 • Page 39: Rengöring Och Underhåll

  • Placera inte föremål på routern. Det kan leda till att enheten överhettas. • Enheten måste vara placerad i en ventilerad miljö vid användning. • Utsätt inte routern för direkt solljus och förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden hos elektroniska enheter.
 • Page 40: Begränsad Garanti

  Begränsad garanti • Garantin täcker inte defekter eller fel på produkten som orsakats Rimligt/Normalt slitage. Att slutanvändaren inte har följt de instruktioner som ZTE har tillhandahållit gällande installation, drift och underhåll. iii. Att slutanvändaren har varit vårdslös eller agerat felaktigt när hon eller han hanterat, installerat, plockat isär, förvarat, utfört...
 • Page 41 ZTE för produkten. • Den här garantin är slutanvändarens enda möjlighet till kompensation och ZTE:s enda ansvar för defekta produkter och produkter som inte uppfyller givna krav. Garantin ersätter alla andra uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och...
 • Page 42 Ansvarsbegränsning ZTE kan inte hållas ansvarigt vid utebliven vinst eller indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår i samband med användning av den här produkten, oavsett om ZTE har informerats om, känner till eller borde ha känt till att sådana skador kan inträffa, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, avbrott eller störning i...
 • Page 43 Specifikationer Denna radioutrustning arbetar med följande frekvensband och maximal radiofrekvens effekt. OBS: Alla ZTE-produkter överensstämmer med de energibegränsningar som krävs av Europeiska unionen. Frekvensband som stöds av produkten varierar beroende på modell. GSM 850/900: 32 dBm GSM 1800/1900: 29 dBm UMTS BAND 1/8: 22.5 dBm...
 • Page 44: Korrekt Användning

  Korrekt kassering av din gamla apparat hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Om du vill ha återvinningsinformation om den här produkten baserat på WEEE-direktivet kan du skicka ett e-postmeddelande till weee@zte.com.cn...
 • Page 45: Eu-Försäkran Om Överensstämmelse

  EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Härmed förklarar ZTE Corporation att radioutrustning av typen ZTE MF286D överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: http://certification.ztedevices.com Enheten är endast till inomhusbruk när den används i frekvensräckvidd...
 • Page 46 MF286D Let’s go Getting started with your device.
 • Page 47 ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.
 • Page 48: Getting To Know Your Device

  Getting to Know Your Device External View Indicators Indicator State Description Power is on and external power Blue on POWER supply is working normally. Power is off or external power supply is working abnormally.
 • Page 49 Indicator State Description Blue on Wi-Fi works normally. WIFI Blue flashing WPS is active. Wi-Fi is off. Blue ON A phone call in ongoing. PHONE Blue flashing The phone is ringing. The phone is not in use. The device is turned on but not registered to the mobile network or no SIM card is inserted or there is no network service...
 • Page 50 Indicator State Description Signal strength level. The signal Blue on strength is from weak to strong. There is no signal or no SIM card is inserted. NOTE: The phone function need support from your network provider. Buttons Button Description Press and hold for about 3 seconds to restore factory RESET default configurations.
 • Page 51: Installing The Sim Card

  Installing the SIM card Hold the SIM card with the cut corner oriented as shown below and slip it into the card slot until you hear a click.
 • Page 52 WARNING! • Before installing the SIM card, power off your device and remove the external power adapter. • Your device does not support micro-SIM or nano-SIM card or any other nonstandard SIM cards. To avoid device damage, please do not use them or any card holders.
 • Page 53: Getting Started With Your Device

  Getting Started With Your Device Starting Your Device CAUTION: Your device must be placed in a well-ventilated environment. Do not cover the device. Slide the on/off switch to start your device. After the device is initialized, make sure the LED indicators are in normal status. Accessing the Internet The router is preconfigured and will connect to Internet automatically when it is started.
 • Page 54 Connect to WIFI Please follow the steps below if you want to connect to the router using WIFI. Make sure the WLAN is working normally. Check the WIFI indicator LED. Search for available WIFI networks on the device you want to connect and connect to the WIFI network (WLAN SSID Name) name that written on the label under the router.
 • Page 55 Change router settings You can change the router settings by logging in to the administrator web page. Login to the Admin Webpage: Launch the web browser and enter http://192.168.100.1 in the address bar. The login page appears.
 • Page 56 Input the password (Website Password) and then click Login. The default password is written on the label under the device. Now the Admin page is shown and you can change settings such as WIFI name, password and much more. .
 • Page 57: Wps Function

  WPS Function Your device supports WPS function. You can use this function to connect the client to your device. Press the WPS button on your device to activate the WPS function. Enable the WPS function on your client and follow the system prompts on your client to finish the connection.
 • Page 58: Troubleshooting

  Troubleshooting Internet Related Problems Symptoms Possible Problems/ Solutions I cannot access the Internet at all. • Please check your configuration settings. • Please wait 1~ 2 minutes for the device to initialize. The download or upload speed is very • The speed is dependent on signal slow.
 • Page 59 Others Symptoms Possible Problems/ Solutions • This indicates bad signal reception. 3G/4G signal indication doesn’t turn on Try to move the router to another place close to a window. • For the Wi-Fi connection password, please check the label on the device. •...
 • Page 60 • Please use original accessories or accessories that are authorized by ZTE. Unauthorized accessories may affect the device performance, damage the device or cause danger to you. • Do not attempt to dismantle the device. There are no user...
 • Page 61: Cleaning And Maintaining

  • Do not allow the device or accessories to come into contact with liquid or moisture at any time. Do not immerse the device in any liquid. • Do not place objects on top of the device. This may lead to overheating of the device.
 • Page 62: Limited Warranty

  End User’s mishandling, misuse, negligence, or improper installation, disassembly, storage, servicing or operation of the Product. Modifications or repairs not made by ZTE or a ZTE-certified individual. Power failures, surges, fire, flood, accidents, actions of third parties or other events outside ZTE’s reasonable control.
 • Page 63 Any other cause beyond the range of normal usage intended for the Product. End User shall have no right to reject or return the Product, or receive a refund for the Product from ZTE under the above- mentioned situations. •...
 • Page 64: Limitation Of Liability

  Limitation of Liability ZTE shall not be liable for any loss of profits or indirect, special, incidental or consequential damages resulting from or arising out of or in connection with using of this product, whether or not ZTE had been...
 • Page 65: Specification

  This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power. NOTE: All ZTE products are compliant with these power limits required by the European Union. Frequency bands supported by the product vary by model. GSM 850/900: 32 dBm GSM 1800/1900: 29 dBm UMTS BAND 1/8: 22.5 dBm...
 • Page 66: Proper Use

  The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. For this product’s recycling information based on WEEE directive, please send an e-mail to weee@zte.com.cn...
 • Page 67: Eu Declaration Of Conformity

  EU DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, ZTE Corporation declares that the radio equipment type ZTE MF286D is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: http://certification.ztedevices.com The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to...
 • Page 68 ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China Postcode: 518057 http://www.zte.com.cn...