Download Print this page

Zte MF286 Getting Started

Hide thumbs

Advertisement

MF286
Pikaopas
Laitteen käytön aloittaminen
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Zte MF286

 • Page 1 MF286 Pikaopas Laitteen käytön aloittaminen...
 • Page 2 ZTE Corporationin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Käyttöoppaan julkaisee ZTE Corporation. Pidätämme oikeuden korjata virheitä tai päivittää tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta.
 • Page 3 Reitittimen käytön aloittaminen 1. Aseta laitteeseen SIM-kortti (SIM-kortin koko on Mini-SIM). 2. Kytke laite sähköpistorasiaan laitteen mukana tulleella virtalähteellä. 3. Käynnistä laite. 1. SIM-kortin asettaminen laitteeseen Pidä SIM-korttia siten, että kortin viisto kulma osoittaa kuvan mukaiseen suuntaan, ja liu'uta kortti pidikkeeseen niin, että...
 • Page 4 Laite tunnistaa Elisan ja Elisan Saunalahti -liittymän SIM-kortin automaattisesti, jos käytössä on oletus PINkoodi (Elisa 1234 ja Saunalahti 0000). Kun laite on rekisteröitynyt verkkoon, laitteen ruudulla lukee Elisa tai Saunalahti. Jos käytössäsi on muu kuin oletus PIN-koodi, syötä PIN-koodi laitteen hallinnan kautta, kun laitteen ja tietokoneen välinen WLAN-yhteys on kytketty.
 • Page 5: Laitteen Kytkeminen

  2. Laitteen kytkeminen Kytke laite mukana tulleella virtalähteellä sähköpistorasiaan (kuvan kohta 1.). Kytke halutessasi myös verkkokaapelilla (esim. pöytätietokone, pelikonsoli) kytkettävät laitteet reitittimen LAN1-4 merkittyihin liittimiin (kuvan kohta 2.). Langattomalla WLAN-yhteydellä kytkettävät laitteet (esim. tabletti, kannettava tietokone) voidaan yhdistää kun reititin on käynnistynyt (kuvan kohta 3.).
 • Page 6: Laitteen Käynnistäminen

  HUOMAUTUS: Langattomien verkkojen toiminnan varmistamiseksi sijoita laite näkyvälle, korkealle paikalle. Käytä alkuperäistä ulkoista antennia tarvittaessa. Älä sijoita laitetta muiden elektroniikkalaitteiden välittömään läheisyyteen. VAROITUS: Laite on sijoitettava hyvin ilmastoituun ympäristöön. Älä peitä laitetta. 3. Laitteen käynnistäminen Käynnistä laite liu'uttamalla käynnistys/sammutus- kytkintä. Kun laite on käynnistetty, varmista, että merkkivalot ovat normaalitilassa.
 • Page 7 WLAN-verkkoon voidaan yhdistää langattomalla verkkosovittimella varustettuja laitteita kuten tabletit, älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet. Jokaisessa reitittimessä on oletuksena yksilöllinen salausavain. Jos haluat muodostaa yhteyden reitittimeen WLAN-yhteyttä käyttämällä, tarkista reitittimeen kiinnitetystä tarrasta WLAN-verkon oletusasetukset: nimi (SSID) ja salausavain (WPA- key). 1. Valitse laitteesi verkkoasetuksista verkkojen haku.
 • Page 8 Langattoman yhteyden muodostaminen Windows käyttöjärjestelmässä 1. Etsi käytettävissä oleva langaton verkko käyttämällä asiakaslaitteessa tavallista Wi-Fi- sovellusta. 2. Valitse laitteen SSID-tunnus (Wi-Fi-verkon nimi) ja valitse Yhdistä. SSID-tunniste eli verkon nimi löytyy reitittimeen kiinnitetystä tarrasta.
 • Page 9 3. Anna salausavain ja valitse sitten OK. Salausavain eli verkon salausavain löytyy reitittimeen kiinnitetystä tarrasta. 4. Odota, kunnes asiakaslaite on yhdistetty tähän laitteeseen.
 • Page 10 HUOMAUTUS: Langattoman verkon nimen ja salausavaimen • voit vaihtaa haluamaksesi reitittimen hallinnasta. Katso ohjeita hallintaan kirjautumiseen edeltä. • Salausavain on suositeltavaa vaihtaa aika- ajoin. Langattoman yhteyden muodostaminen WPS-toiminnolla Reititin tukee WPS-toimintoa. Voit yhdistää asiakaslaitteen reitittimeen tämän toiminnon avulla. WPS-toimintoa käytettäessä langattoman WLAN- verkon nimeä...
 • Page 11 Langattomasta yhteydestä (WLAN) Reititin muodostaa oletusasetuksilla kaksi WLAN verkkonimeä (SSID), yhden 2,4GHz taajuudella toimivan ja yhden 5GHz:n taajuudella toimivan. Lyhyesti näitä eri taajuudella toimivia verkkoja voi verrata seuraavasti: • 2,4GHz WLAN verkko (802.11b/g/n) Vanhempi standardi, hyvin yhteensopiva erilaisten laitteiden kanssa Läpäisee paremmin esteitä, esimerkiksi seinän Maksimisuorituskyky heikompi...
 • Page 12 Edellä listattujen ominaisuuksien vuoksi on suositeltavaa kytkeä uudemmat laitteet 5GHz verkkoon, ellei signaali heikkene käyttöpaikassa suuren etäisyyden tai esteiden vuoksi. Laitteen hallinta käyttöliittymästä Voit tarkastella ja muuttaa laitteen asetuksia, kuten WLAN-verkon nimeä ja salausavainta hallintasivujen kautta. 1. Käynnistä Internet-selain ja kirjoita osoiteriville osoite http://192.168.100.1/ 2.
 • Page 13: Akun Käyttö

  Akun käyttö Reititintä voidaan käyttää akkuvirralla tarvittaessa, kuten matkalle lähdettäessä. Jos käytät laitetta jatkuvasti verkkovirralla, poista akku. Lataa akku säännöllisesti, älä säilytä akkua tyhjänä. Akun asentaminen (valinnainen) 1. Aseta sormesi takakannen koloon ja irrota kansi nostamalla sitä. 2. Asenna akku.
 • Page 14 3. Kohdista takakansi laitteen takaosaan ja paina kansi paikalleen. Akun käyttöön liittyviä huomioita VAROITUS! • Älä aiheuta akun oikosulkua, sillä se voi aiheuttaa korkean lämpötilan ja tulipalon. • Älä säilytä akkua kuumissa paikoissa äläkä altista sitä avotulelle, jotta se ei räjähdä. •...
 • Page 15 • Palauta loppuun kulunut akku sen toimittajalle tai vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. • Jos laitetta käytetään paikassa, jossa on usein virtakatkoja, on suositeltavaa käyttää akkua. • Jos laitetta käytetään pitkään laturiin liitettynä, on suositeltavaa poistaa akku sen käyttöajan pidentämiseksi.
 • Page 16 Vianmääritys Internetiin liittyvät ongelmat Ongelmat Mahdolliset ongelmat/ratkaisut • Käynnistä laite uudestaan En voi käyttää • Odota 1–2 minuuttia, kunnes Internetiä reititin käynnistyy. lainkaan. • Tarkista merkkivalot. • Nopeus määräytyy esim. signaalin voimakkuuden, käytettyjen verkkolaitteiden, säätilan Latausnopeus ja mobiililaajakaistaverkon on erittäin kuormituksen mukaan.
 • Page 17 • Mobiiliverkon signaalin voimakkuus voi vaihdella runsaasti eri paikoissa, kokeile reitittimen sijoittamista muualle, kuten ikkunan Latausnopeus viereen. on erittäin • Käytä tarvittaessa erikseen hidas. hankittavia 4G-antenneja. • Varmista että käyttämäsi laitteen suorituskyky ja liityntöjen (kuten WLAN) nopeus on riittävä. • Varmista että...
 • Page 18 • Varmista, että WLAN (Wi-Fi)- toiminto on aktiivinen. • Hae laitteellasi WLAN- verkkoja, päivitä listausta kunnes reitittimen verkko löytyy ja valitse oikea SSID- tunnus. Reitittimen ja • Varmista, että asiakaslaite on käyttämäni asetettu hakemaan IP-osoite välille ei voi automaattisesti. (Internet- muodostaa protokollan TCP/IP ja DHCP WLAN-...
 • Page 19 Muut Mahdolliset ongelmat/ Ongelmat ratkaisut Tämä viittaa heikkoon 3G-/4G-signaalin vastaanottoon. Kokeile vaihtaa ilmaisin vilkkuu reitittimen paikkaa lähelle aina tai se ei syty. ikkunaa. • Tarkista Wi-Fi-yhteyden salasana laitteessa olevasta tarrasta. Salasana • Jos vaihdoit salasanan ja unohdit uuden salasanan, palauta laitteen tehdasasetukset.
 • Page 20 • Sammuta ja käynnistä laite uudelleen. Odota noin 2 minuuttia jotta laite on täysin käynnistynyt. Paina laitteen yläosassa sijaitsevaa RESET- Reitittimen tilan painiketta 10 sekunnin ajan palauttaminen hammastikulla tai muulla takaisin kapealla esineellä. lähtötilanteeseen • Huomaa: tehdasasetusten (tehdasasetusten palautus poistaa kaikki palautus) reitittimen asetuksiin tekemäsi muutokset.
 • Page 21 Laitteen ominaisuudet Laitteen ulkopuoli Painikkeet Painike Kuvaus Palauta oletusasetukset painamalla RESET 5 sekunnin ajan. Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai WLAN poista se käytöstä painamalla tätä. • Aktivoi WPS-toiminto painamalla 3 sekunnin ajan. • Voit palauttaa laitteen lepotilasta painamalla tätä.
 • Page 22 Merkkivalot Ilmaisin Tila Kuvaus Virta on kytketty ja Palaa ulkoinen virtalähde sinisenä POWER toimii normaalisti. Virta on katkaistu tai Sammuneena ulkoinen virtalähde toimii normaalisti. WLAN-yhteys Palaa toimii normaalisti ja sinisenä tiedonsiirto ei ole käytössä. WIFI Vilkkuu WLAN ja tiedonsiirto on sinisenä...
 • Page 23 Laitteeseen on kytketty virta, mutta se ei ole rekisteröitynyt matkapuhelinverkkoon, Punainen SIM-korttia ei ole asetettu tai verkkopalvelua ei ole saatavilla. Laite on yhdistetty 3G/4G Vilkkuu 4G LTE-verkkoon sinisenä ja tiedonsiirto on käynnissä. Palaa Laite on rekisteröity 4G sinisenä LTE-verkkoon. Laite on yhdistetty Vilkkuu 2G- tai 3G-verkkoon vihreänä...
 • Page 24 Palaa Akku toimii normaalisti. sinisenä • Vilkkuu nopeasti: Akun virta on Vilkkuu vähissä. sinisenä • Vilkkuu hitaasti: Akkua ladataan. Ei pala Akkua ei ole asennettu. Signaalitason paneeli. Palaa Voimakkuus heikosta sinisenä vahvaan. Signaalia ei ole tai Ei pala (U)SIM-korttia ei ole asetettu.
 • Page 25 Älä käytä reititintä vaarallisissa ympäristöissä, kuten öljyvarastoissa tai kemiantehtaissa, joissa käsitellään räjähtäviä kaasuja tai räjähtäviä tuotteita. • Käytä alkuperäisiä tai ZTE:n hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömät lisävarusteet saattavat vaikuttaa reitittimen suorituskykyyn, vaurioittaa reititintä tai aiheuttaa vaaroja. • Älä yritä purkaa reititintä. Laitteessa ei ole...
 • Page 26 • Älä päästä reititintä tai lisävarusteita kosketuksiin nesteiden tai kosteuden kanssa. Älä upota reititintä nesteisiin. • Älä pidä esineitä reitittimen päällä. Tämä voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen. • Laite on sijoitettava tilaan, jossa on ilmanvaihto. • Älä altista reititintä suoralle auringonvalolle äläkä säilytä...
 • Page 27: Rajoitettu Takuu

  Muutokset ja korjaukset, joita ei ole tehnyt ZTE tai ZTE:n valtuuttama huoltohenkilö. v. Virtakatkokset, virtapiikit, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, kolmansien osapuolten toimet tai muut tapahtumat, joihin ZTE ei voi vaikuttaa.
 • Page 28 Kaikki muut syyt, jotka johtuvat tuotteen normaalista käytöstä poikkeavasta käytöstä. Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta hylätä eikä palauttaa tuotetta eikä saada hyvitystä ZTE:ltä yllä mainituista syistä johtuen. • Tämä takuu on loppukäyttäjän ainoa keino esittää korvausvaatimus, ja takuu määrittää ZTE: n ainoan vastuualueen tuotteessa ilmenevien vikojen tai epäyhdenmukaisuuksien osalta.
 • Page 29 ZTE:lle kerrottu tai onko ZTE tiennyt tai olisiko sen pitänyt tietää tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tulojen menetykset, liiketoiminnan keskeytyminen, pääomakustannukset, korvaavien laitteiden tai...
 • Page 30 ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China Postinumero: 518057...
 • Page 31 MF286 Nu börjar vi Komma igång med din enhet.
 • Page 32 översättas eller användas i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilmning, utan föregående skriftlig tillåtelse av ZTE Corporation. Handboken publiceras av ZTE Corporation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i tryckfel eller uppdatera specifikationer utan föregående...
 • Page 33 Lär känna enheten Utsidan Obs! Använd den externa originalantennen vid behov. Indikatorer Indikator Status Beskrivning Strömmen är på och Blått sken extern strömförsörjning fungerar normalt. STRÖM Strömmen är avslagen eller extern strömförsörjning fungerar onormalt.
 • Page 34 WLAN fungerar normalt Blått sken utan dataöverföring. Blått WLAN fungerar normalt WIFI blinkande med dataöverföring. sken WLAN fungerar onormalt eller WLAN-funktionen är avaktiverad. Telefonen används inte. Blått TELEFON blinkande Telefonen ringer. sken Telefonen är i Blått sken samtalsläge.
 • Page 35 Enheten är påslagen men har inte registrerats i Rött sken mobilnätet, inget (U)SIM- kort har satts i eller så finns inget nät. Blått Enheten har anslutits blinkande till LTE-nätet och data 3G/4G sken överförs. Blått fast Enheten är registrerad i sken LTE-nätet.
 • Page 36 Signalnivåpanel. Styrkan Blått sken är från svag till stark. Det finns ingen signal eller (U)SIM-kortet har inte satts i. Grönt LAN-porten är ansluten. sken Grönt LAN-porten är ansluten blinkande och data överförs. sken Nätverkskabeln är inte ansluten. Obs! Det måste finnas ett nät för att telefonfunktionen ska fungera.
 • Page 37 Tryck på knappen för att stänga av WLAN eller slå på WiFi-funktionen. • Tryck och håll intryckt i 3 sekunder för att aktivera WPS- funktionen. • Tryck på knappen för att väcka enheten. Sätta i (U)SIM-kort (tillval) Håll (U)SIM-kortet med det fasade hörnet riktat på det sätt som visas och skjut in det i korthållarna tills du hör ett klickljud.
 • Page 38 VARNING! • Innan du sätter i (U)SIM-kortet slår du av enheten och tar bort den externa nätadaptern. • Enheten har inte stöd för micro-SIM- och nano- SIM-kort eller andra typer av (U)SIM-kort som inte är standard. Undvik skada på enheten genom att inte använda sådana kort eller någon form av korthållare.
 • Page 39 2. Sätt i batteriet. 3. Rikta in bakstycket mot enhetens baksida och tryck fast stycket på plats.
 • Page 40 Var uppmärksam • Kortslut inte batteriet. Det kan medföra hög värme och till och med eldsvåda. • Förvara inte batteriet på platser med hög temperatur och elda inte upp det. Det kan leda till att batteriet exploderar. • Låt bli att ta isär eller modifiera batteriet. •...
 • Page 41 • Om batteriet är trasigt bör du inte ta på det eller vistas i närheten av det. Om du får batterirester på huden bör du tvätta huden med rikliga mängder rent vatten. Kontakta läkare vid behov. Ladda batteriet När du använder batteriet för att starta enheten kan du ladda enheten med hjälp av en adapter innan du börjar: •...
 • Page 42 Komma igång med enheten Ansluta enheten Följ siffrorna i rätt ordning för att ansluta enheten. Om du väljer ett annat arbetsläge är anslutningen av LAN-porten inte densamma. Läs kapitlet "Ansluta till internet". Om du vill använda mobilnätet för att ansluta till internet eller använda den fasta telefonen måste du först sätta i (U)SIM-kortet.
 • Page 43: Starta Enheten

  Starta enheten VAR FÖRSIKTIG: Enheten måste placeras i en välventilerad miljö. Täck inte över enheten. Skjut på/av-knappen för att starta enheten. När enheten har initierats kontrollerar du att LED- indikatorerna visar normal status. OBS! Om enheten är avstängd när någon ringer upp hör uppringaren en meddelandeton, t.ex.
 • Page 44 1. Högerklicka på Nätverk, välj Egenskaper och sedan Ändra adapterinställningar. 2. Högerklicka på ikonen Anslutning via trådlöst nätverk och välj sedan Egenskaper.
 • Page 45 OBS! Om datorn ansluts till MF286 via en nätverkskabel högerklickar du på Anslutning till lokalt nätverk och väljer Egenskaper.
 • Page 46 3. Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och klicka sedan på Egenskaper. 4. Markera de två alternativen i följande bilder och klicka sedan på OK för att slutföra konfigurationen.
 • Page 47: Trådlös Anslutning

  Trådlös anslutning Om du vill använda Wi-Fi för att ansluta routern följer du stegen nedan. 1. Se till att WLAN fungerar normalt. Kontrollera Wi- Fi-inställningen på 4G CPE-sidan eller kontrollera WIFI-indikatorn.
 • Page 48 2. Använd din vanliga Wi-Fi-tillämpning i klienten för att söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. OBS! Ange att klienten ska få en IP-adress automatiskt, så får klienten en IP-adress, t.ex. "192.168.100.101". Mer information finns i Konfigurera datorn.
 • Page 49 3. Välj SSID (Wi-Fi-namn) för enheten och klicka sedan på Anslut. OBS! Kontrollera etiketten på enheten för att få en uppgift om standard-SSID.
 • Page 50 4. Ange lösenordet och klicka sedan på OK. OBS! Du kan behöva ange lösenordet för Wi-Fi-anslutning. Kontrollera etiketten på enheten för att få en uppgift om standardlösenord. 5. Vänta en stund medan klienten ansluter till enheten.
 • Page 51: Ansluta Till Internet

  Ansluta till internet Innan du ansluter till internet ser du till att följande åtgärder är slutförda. • Din enhet är ansluten till terminalenheten via en nätverkskabel eller Wi-Fi. • Terminalenheten är inställd på att få en IP-adress automatiskt. Ansluta till internet: 1.
 • Page 52 2) Ange lösenordet och klicka sedan på Inloggning. Standardlösenordet är samma som wi-fi lösenordet. 2. Visa aktuellt läge längst upp till höger på 4G CPE-sidan och klicka sedan på Ändra. 3. Välj ett arbetsläge som du vill använda och klicka sedan på...
 • Page 53 OBS! LAN1-porten (LAN1/WAN) kan bara användas för att ansluta till WAN via nätverkskabel. OBS! Om du ändrar arbetsläge startas enheten om automatiskt. 4. Ange detaljparametrar för arbetsläget. • För läget Kabelbundet bredband Du måste ansluta WAN till LAN1-porten (LAN1/ WAN) via en Ethernet-kabel och välja WAN- anslutningsläget.
 • Page 54 stationär eller bärbar dator. Det finns tre WAN- anslutningslägen: PPPoE, Statisk IP och Dynamisk IP. Kontakta tjänsteleverantören för att bekräfta vilket läge som passar dig. Välj Inställningar > Anslutningsläge för att ändra WAN-anslutningsläget och ange detaljparametrarna. PPPoE-läge Välj PPPoE, ange användarnamn och lösenord och ange sedan WAN-anslutningsläge.
 • Page 55 Statiskt IP-läge Välj Statisk IP ange alla parametrar och klicka sedan på Tillämpa. OBS! Du får information om statisk adress av tjänsteleverantören. Dynamiskt IP-läge Välj Dynamisk IP och klicka sedan på Tillämpa. OBS! Tjänsteleverantören ger dig inga parametrar.
 • Page 56 • För Läget för trådlöst bredband Om du vill använda datorn för att ansluta till internet ansluter du datorn till LAN-porten via en Ethernet- kabel. Välj Anslutning sin ställnngar > Anslutningsläge för att ändra WAN-anslutningsläge. Standardläge för WAN-anslutning är Automatisk. 5.
 • Page 57 WPS-funktion Enheten stöder WPS-funktionen. Du kan använda den här funktionen om du vill koppla klienten till din enhet. 1. Slå på enheten och starta WPS-funktionen. 2. Tryck på WPS-knappen på din enhet för att aktivera WPS-funktionen. 3. Aktivera WPS-funktionen för klienten. Följ systemmeddelandena på...
 • Page 58 Felsökning Röstrelaterade problem Symptom Tänkbara problem/lösningar • Vänta i 1–2 minuter när routern har startats. Det finns ingen • Om SIG-lampan blinkar har kopplingston. du ingen bra RF-mottagning. Ändra routerns placering. Se till att (U)SIM-kortet är korrekt förekommer isatt och att PIN-nummer har en uppmaning/ angetts.
 • Page 59 • Ta bort alla elektriska Linjen är brusig/ apparater som är placerade förvrängd när alltför nära telefonen eller jag lyfter av enheten. luren. • Kabeln eller telefonen kan vara defekt. Jag hör Lägg på telefonen och försök en snabb igen. Om du är ansluten till upptagetton internet via ett 2G-nät (GSM) när jag lyfter av...
 • Page 60 Internetrelaterade problem Symptom Tänkbara problem/lösningar • Kontrollera konfigurationsinställningarna. Jag kan inte • Vänta 1–2 minuter medan komma åt routern initieras. internet alls. • Kontrollera dina tjänsteindikatorer. Hastigheten vid hämtning Hastigheten beror på eller överföring signalstyrkan. Kontrollera är mycket signalstyrkan och typ av nätverk. långsam.
 • Page 61 • Se till att Wi-Fi-funktionen är aktiv. • Uppdatera nätverkslistan och välj rätt SSID. Det går inte att • Kontrollera IP-adressen för upprätta Wi-Fi- att se till att din klient kan anslutningen få en IP-adress automatiskt mellan enheten i egenskaperna för och klienten.
 • Page 62 Övrigt Symptom Tänkbara problem/lösningar 3G/4G- Det här tyder på dålig signalindikatorn mottagning. Försök flytta blinkar alltid eller routern till en annan plats nära tänds inte. fönstret. • Kontrollera etiketten på enheten angående lösenord för Wi-Fi- anslutning. • Standardlösenordet för 4G CPE-sidan är samma som Om lösenordet wi-fi lösenordet.
 • Page 63: Viktig Information

  • Använd endast originaltillbehör eller tillbehör som godkänts av ZTE. Tillbehör som inte är godkända kan påverka routerns prestanda, skada routern eller orsaka fara för dig. • Försök inte ta isär routern. Det finns inga delar...
 • Page 64: Rengöring Och Underhåll

  • Låt aldrig routern eller tillbehören komma i kontakt med vätska eller fukt. Doppa inte routern i någon vätska. • Placera inte föremål på routern. Det kan leda till att enheten överhettas. • Enheten måste vara placerad i en ventilerad miljö vid användning.
 • Page 65: Begränsad Garanti

  Att slutanvändaren har varit vårdslös eller agerat felaktigt när hon eller han hanterat, installerat, plockat isär, förvarat, utfört underhåll på eller använt produkten. iv. Ändringar och reparationer som inte utförts av ZTE eller en ZTE-certifierad fackperson.
 • Page 66 Strömavbrott, strömrusning, eldsvåda, översvämning, olyckor, åtgärder från tredje part samt andra händelser som ZTE rimligen inte kan förväntas styra över. vi. Användning av produkter från tredje part samt användning i kombination med produkter från tredje part, under förutsättning att defekten orsakas av en sådan kombination.
 • Page 67: Mer Information

  Ansvarsbegränsning ZTE kan inte hållas ansvarigt vid utebliven vinst eller indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår i samband med användning av den här produkten, oavsett om ZTE har informerats om, känner till eller borde ha känt till att sådana skador kan inträffa, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, avbrott eller störning...
 • Page 68 ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina Postnummer: 518057...
 • Page 69 MF286 Let’s go Getting started with your device.
 • Page 70 ZTE Corporation. The manual is published by ZTE Corporation. We reserve the right to make modifications on print errors or update specifications without prior notice.
 • Page 71: Getting To Know Your Device

  Getting to Know Your Device External View NOTE: Please use the original external antenna if necessary. Indicators Indicator State Description Power is on and external Blue on power supply is working POWER normally. Power is off or external power supply is working abnormally.
 • Page 72 WLAN works normally with Blue on no data transmission. Blue WLAN works normally with WIFI Blinking data transmission. WLAN works abnormally or the WLAN function is disabled. The phone is not in use. PHONE Blue The phone is ringing. Blinking Blue on The phone is in calling.
 • Page 73 The device is turned on but not registered to the mobile network, no (U)SIM card inserted or no network service available. The device is connected to Blue the LTE network and data 3G/4G Blinking is being transferred. Blue The device is registered to Solid the LTE network.
 • Page 74 Signal level panel. Strength Blue on is from weak to strong. There is no signal or no (U) SIM card inserted. Green on The LAN port is connected. Green The LAN port is connected Blinking with data transmission. The network cable is not connected.
 • Page 75 Installing (U)SIM card (optional) Hold the (U)SIM card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card slots until you hear a click. WARNING! • Before installing the (U)SIM card, power off your device and remove the external power adapter. •...
 • Page 76 Using Battery (optional) Installing the battery NOTE: The battery is optional accessory. 1. Place your finger in the slot at the back cover to lift and remove the cover. 2. Insert the battery.
 • Page 77 3. Align the back cover with the back of your device and press the cover back into place. Using Attention • Do not short-circuit the battery, as this can cause excessive heat and fire. • Do not store battery in hot areas or dispose of it in a fire to avoid explosion.
 • Page 78 WARNING! • If the device is used in the long time to plug the charger, we strongly advise removing the battery, in order to extend the battery life. • If the device is used in the area of frequent power outages, it is recommended to install battery use.
 • Page 79: Getting Started With Your Device

  Getting Started with Your Device Connecting Your Device Follow the number to connect your device. If you select a different operation mode, the connection of the LAN port is different. Please refer to the chapter “Accessing the Internet”. If you want to use the mobile network to connect to the Internet or use your home phone, you need to insert your (U)SIM card first.
 • Page 80: Starting Your Device

  Starting Your Device CAUTION: Your device must be placed in a well ventilated environment. Do not cover the device. Slide the on/off switch to start your device. After the device is initialized, make sure the LED indicators are in normal status. NOTE: After your device is powered off, if you are called, the caller will hear a prompt tone like “The subscriber...
 • Page 81 1. Right-click Network and select Properties, and then select Chang adapter settings. 2. Right-click the Wireless Network Connection icon, and then select Properties.
 • Page 82 NOTE: If the PC connects to MF286 through a network cable, right-click Local Area Connection and select Properties.
 • Page 83 3. Select Internet Protocol Version (TCP/IPv4), and then click Properties. 4. Select the two items indicated in the following figures, and then click OK to finish the configuration.
 • Page 84: Wireless Connection

  Wireless Connection If you want to use Wi-Fi to connect your router, please refer to the following steps. 1. Make sure that the WLAN works normally. Please check the Wi-Fi Setting on the 4G Gateway page or check the WIFI indicator.
 • Page 85 2. Use your normal Wi-Fi application on the client to search for the available wireless network. NOTE: Please set the client to obtain an IP address automatically, and the client will get an IP address like “192.168.100.101”. For details, refer to Configuring Your PC.
 • Page 86 3. Select the SSID (Wi-Fi name) of your device, and then click Connect. NOTE: Please check the label on your device to get the default SSID.
 • Page 87: Accessing The Internet

  4. Enter the password and then click OK. NOTE: You may need to input the password for Wi-Fi connection. Please check the label on your device to get the default password. 5. Wait a moment, and then the client will connect to your device successfully.
 • Page 88 To access the Internet: 1. Log in the 4G Gateway Page. 1) Launch the Internet browser and enter http://192.168.100.1 in the address bar. The login page appears. 2) Input the password and then click Login. The default password is the same as the Wi-Fi password.
 • Page 89 • Cable Broadband: This mode applies to cable broadband connection. It enables clients to share the cable broadband to access the Internet. • Wireless Broadband: This mode applies to the 3G/4G network access mode provided by the mobile operator. Automatic: In this mode, your device will choose •...
 • Page 90 NOTE: If you change the operation mode, the device will be restarted automatically. 4. Set the detail parameters for the operation mode. • For Cable Broadband Mode You need to connect the WAN to the LAN1 port (LAN1/WAN) via Ethernet cable and select the WAN Connection Mode.
 • Page 91 Static IP mode Select Static IP, input all the parameters and then click Apply. NOTE: Your service provider gives you the static address information.
 • Page 92 Dynamic IP mode Please select Dynamic IP and then click Apply. NOTE: Your service provider does not give you any parameters. • For Wireless Broadband Mode If you want to use your PC to connect to the Internet, please connect your PC to the LAN port via Ethernet cable.
 • Page 93: Telephone Function

  Telephone Function Your device supports the telephone function of the mobile operator. Before using the telephone function, connect the telephone and insert the (U)SIM card. To make a call: 1. Pick up the handset. 2. Key in the telephone number. Wait for the call to be connected.
 • Page 94: Troubleshooting

  NOTE: For detailed operations on the client, refer to the corresponding product instructions. Troubleshooting Voice Related Problems Symptoms Possible Problems/ Solutions • Please wait for 1~2 minutes after the router is turned on. There is no dial • If SIG LED light is blinking, tone.
 • Page 95 The line is • Remove any electrical noisy/ distorted appliance which is too close when I lift the to the phone or your device. phone off the • The cable or phone set might hook. be faulty. I hear a rapid Put the phone on the hook and engaged tone try again.
 • Page 96 Internet Related Problems Symptoms Possible Problems/ Solutions • Please check your configuration settings. I cannot access • Please wait 1~ 2 minutes for the Internet at the router to initialize. all. • Check your service indicators. The download The speed is dependent on or upload signal strength.
 • Page 97 • Make sure the Wi-Fi function is active. • Refresh network list and I cannot select the correct SSID. establish • Check the IP address the Wi-Fi to make sure your client connection can obtain an IP address between my automatically in the Internet device and the protocol (TCP/IP) properties.
 • Page 98 Others Symptoms Possible Problems/ Solutions The 3G/4G This indicates poor reception. signal indicator is Try moving the router to another always blinking or location near the window. does not light. • For the Wi-Fi connection password, please check the label on the device. •...
 • Page 99 • Please use original accessories or accessories that are authorized by ZTE. Unauthorized accessories may affect the router performance, damage the router or cause danger to you. • Do not attempt to dismantle the router. There are...
 • Page 100 • Do not allow the router or accessories to come into contact with liquid or moisture at any time. Do not immerse the router in any liquid. • Do not place objects on top of the router. This may lead to overheating of the device. •...
 • Page 101: Cleaning And Maintaining

  The (U)SIM card may be easily lost or it can be damaged by static electricity. Limited Warranty • This warranty does not apply to defects or errors in the Product caused by: Reasonable abrasion. ii. End User’s failure to follow ZTE’s installation, operation or maintenance instructions or procedures.
 • Page 102 Any other cause beyond the range of normal usage intended for the Product. End User shall have no right to reject or return the Product, or receive a refund for the Product from ZTE under the above-mentioned situations. •...
 • Page 103: Limitation Of Liability

  Limitation of Liability ZTE shall not be liable for any loss of profits or indirect, special, incidental or consequential damages resulting from or arising out of or in connection with using of this product, whether or not ZTE had been...
 • Page 104 ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China Postcode: 518057...