Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SWCD 1000 A1 Operating Instructions Manual

Multi-function hot air styler
Hide thumbs Also See for SWCD 1000 A1:

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER SWCD 1000 A1
MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER
Operating instructions
VARMLUFTSBORSTE
Bruksanvisning
MULTI-WARMLUFT-STYLER
Bedienungsanleitung
IAN 87966
HIUSTENMUOTOILIJA
Käyttöohje
MULTI-VARMLUFTSSTYLER
Betjeningsvejledning

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Silvercrest SWCD 1000 A1

Summary of Contents for Silvercrest SWCD 1000 A1

 • Page 1 MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER SWCD 1000 A1 MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER HIUSTENMUOTOILIJA Operating instructions Käyttöohje VARMLUFTSBORSTE MULTI-VARMLUFTSSTYLER Bruksanvisning Betjeningsvejledning MULTI-WARMLUFT-STYLER Bedienungsanleitung IAN 87966...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........... . . 14 SWCD 1000 A1...
 • Page 5: Introduction

  It is not intended for use on animals or in commercial or industrial environments. This appliance is not intended for any other use or for uses beyond those men- tioned. Claims of any kind for damage resulting from unintended use will not be excepted. The operator alone bears liability. SWCD 1000 A1...
 • Page 6: Items Supplied

  NOTICE ► If possible, preserve the appliance's original packaging during the warranty period, so that in the event of a warranty claim you can package the appliance ideally for its return. SWCD 1000 A1...
 • Page 7: Appliance Description

  9 Curling tongs 0 Small round brush q Large round brush w Smoothing brush e Styling jet r Storage bag Technical data Mains voltage 220 - 240 V ∼, 50 Hz Power consumption 1000 W Protection class SWCD 1000 A1...
 • Page 8: Safety Instructions

  Do not wrap the power cable around the ► appliance, and protect the cable from being damaged. To avoid risks, arrange for defective plugs ► and/or power cables to be replaced at once by qualifi ed technicians or our Customer Service Department. SWCD 1000 A1...
 • Page 9 Route the cable in such a way that it cannot be crushed or damaged. Ensure that objects can never penetrate into ► the inside of the appliance, particularly not metal hair clips, grips or hairpins. SWCD 1000 A1...
 • Page 10 Children must not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance tasks should ► not be carried out by children, unless they are at least 8 or more years old and are supervised. SWCD 1000 A1...
 • Page 11 Allow the appliance to cool down before at- ► taching or detaching attachments. Use only the supplied original accessories, ► since these have been optimised for interaction with the appliance. Other parts may not be adequately safe. SWCD 1000 A1...
 • Page 12: First Use

  1 ■ Turn the attachment clockwise until it clicks into place. The back arrow on the attachment now points at the arrow on the attachment insertion slot 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 13: Removing Attachments

  When the strand is dry, slide the slide switch Cool Shot 2 upwards. ■ Wait until the strand has cooled. Unwind the large round brush q from the strand. ■ ■ Proceed with the other strands in the same way. SWCD 1000 A1...
 • Page 14: Small Round Brush

  Proceed with the other strands in the same way. Half round brush The half-round brush 8 is suitable for combing and simultaneous blow drying of the hair. Styling jet With this attachment you can target parts of your hair for styling and blow- drying. SWCD 1000 A1...
 • Page 15: Cleaning And Care

  ■ After switching the appliance off , wait for a few seconds before releasing the curl. ■ Let your hair cool down suffi ciently before combing it out. ■ Fix the hair with a little hairspray. SWCD 1000 A1...
 • Page 16: Disposal Of The Appliance

  • The slider switch Cool • Slide the slider switch Shot 2 is in the upwards Cool Shot 2 down- The appliance position. wards. does not get hot. • The appliance is • In this case, contact defective. Customer Services. SWCD 1000 A1...
 • Page 17: Warranty

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 87966 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 87966 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 18 Maahantuoja ..........28 SWCD 1000 A1...
 • Page 19: Johdanto

  Tämä laite on tarkoitettu henkilöiden hiusten hoitoon ja ainoastaan yksityiskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi eläimille eikä kaupallisiin tai teollisiin tarkoituksiin. Muuta tai tämän ylittävää käyttöä pidetään määräystenvastaisena. Emme vastaa mistään määräystenvastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista. Vastuu on yksin käyttäjän. SWCD 1000 A1...
 • Page 20: Toimituslaajuus

  Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää jätteiden syntymistä. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. OHJE ► Säilytä alkuperäispakkaus mahdollisuuksien mukaan laitteen takuuajan voidaksesi pakata laitteen asianmukaisesti, jos takuuhuolto on tarpeen. SWCD 1000 A1...
 • Page 21: Laitteen Kuvaus

  6 Ilmanottoristikko 7 Vapautuspainike ”push” Kuva B: 8 Puolipyöreä harja 9 Kiharrin 0 Pieni pyöröharja q Suuri pyöröharja w Suoristusharja e Muotoilusuutin r Säilytyslaukku Tekniset tiedot Verkkojännite 220 - 240 V ∼, 50 Hz Tehonotto 1000 W Suojaluokka SWCD 1000 A1...
 • Page 22: Turvaohjeet

  Älä vedä virtajohdosta, vaan irrota johto pisto- ► rasiasta pistokkeesta vetämällä. Älä kiedo virtajohtoa laitteen ympärille ja suo- ► jaa sitä vaurioittumiselta. Anna vaurioitunut verkkopistoke tai virtajohto ► heti valtuutetun ammattihenkilöstön tai huolto- palvelun vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi. SWCD 1000 A1...
 • Page 23 Korjauta laite ainoastaan asiantuntevassa huoltoliikkeessä. Varmista, ettei virtajohto kastu tai altistu koste- ► udelle käytön aikana. Varmista, ettei johto jää puristuksiin tai pääse vaurioitumaan. Varmista, ettei laitteen sisään joudu esineitä, ► erityisesti metallisia hiuspidikkeitä, klipsejä tai hiusneuloja. SWCD 1000 A1...
 • Page 24 Lapset eivät saa leikkiä laitteella. ► Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ► (käyttäjähuolto), paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heitä valvotaan. SWCD 1000 A1...
 • Page 25 älä koskaan yksinään, sillä lisäosi- en kiinnityskohta kuumenee käytössä. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin kiinnität tai ► irrotat lisäosia. Käytä vain mukana toimitettuja alkuperäisiä ► lisävarusteosia, jotka on optimoitu toimimaan yhdessä laitteen kanssa. Muiden lisävarusteo- sien turvallisuudessa saattaa olla puutteita. SWCD 1000 A1...
 • Page 26: Käyttöönotto

  Aseta haluamasi lisäosa lisäosan kiinnityskohtaan 1 niin, että lisäosan ■ etummainen nuolisymboli osoittaa lisäosan kiinnityskohdan 1 nuoli- symboliin ■ Käännä lisäosaa myötäpäivään, kunnes se lukittuu kuuluvasti paikoilleen. Lisäosan taaempi nuoli osoittaa nyt lisäosan kiinnityskohdassa 1 olevaan nuoleen SWCD 1000 A1...
 • Page 27: Lisäosan Irrottaminen

  ■ Kytke laite tasolle 1 tai 2. Kun suortuva on kuiva, työnnä Cool Shot -liukukytkin 2 ylös. Odota, kunnes ■ suortuva on jäähtynyt. Kierrä suuri pyöröharja q irti suortuvasta. ■ ■ Toimi muiden suortuvien kanssa samalla tavalla. SWCD 1000 A1...
 • Page 28: Pieni Pyöröharja

  Vedä suortuva hitaasti suoristusharjan w läpi. ■ ■ Toimi muiden suortuvien kanssa samalla tavalla. Puolipyöreä harja Puolipyöreä harja 8 soveltuu hiusten kampaamiseen ja samanaikaiseen kuivaksi föönaukseen. Muotoilusuutin Tämän lisäosan avulla voidaan tiettyjä hiusten osia muotoilla ja föönata kuivaksi kohdistetusti. SWCD 1000 A1...
 • Page 29: Puhdistus Ja Hoito

  Saat lisäksi enemmän täyteläisyyttä hiuksiin, kun aloitat kuivaamisen juuresta ja etenet kohti latvaa. ■ Odota laitteen sammuttamisen jälkeen muutama sekunti ennen kuin vapautat kiharan. ■ Anna hiusten ensin jäähtyä kunnolla, ennen kuin kampaat niitä. ■ Kiinnitä kampaus hiuslakalla. SWCD 1000 A1...
 • Page 30: Laitteen Hävittäminen

  • Käynnistä laite. päälle. • Laite on viallinen. • Ota yhteyttä huoltoon. • Cool Shot -liukukytkin 2 • Työnnä Cool Shot -liuku- kytkin 2 alas. on työnnetty ylös. Laite ei kuumene. • Laite on viallinen. • Ota yhteyttä huoltoon. SWCD 1000 A1...
 • Page 31: Takuu

  Takuuajan umpeutumisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 87966 Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 32 Importör ........... . 42 SWCD 1000 A1...
 • Page 33: Introduktion

  All annan eller utökad form av användning räknas som felaktig. Det fi nns inga som helst möjligheter att ställa krav på ersättning för skador som beror på att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna. Allt ansvar vilar på användaren. SWCD 1000 A1...
 • Page 34: Leveransens Innehåll

  Kassera förpackningar som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser. OBSERVERA ► Spara helst originalförpackningen under garantitiden så att du kan använda den för att packa ner produkten ordentligt om du skulle behöva skicka in den för att utnyttja garantin. SWCD 1000 A1...
 • Page 35: Beskrivning

  7 Öppna-knapp ”push” Bild B: 8 Halvrund borste 9 Locktång 0 Liten rundborste q Stor rundborste w Plattborste e Stylingmunstycke r Förvaringsväska Tekniska data Nätspänning 220 - 240 V ∼, 50 Hz Eff ektförbrukning 1000 W Skyddsklass SWCD 1000 A1...
 • Page 36: Säkerhetsanvisningar

  Linda inte anslutningsledningen runt produkten ► och akta så att den inte skadas. Låt omedelbart en auktoriserad fackverkstad ► eller vår kundtjänst byta ut skadade elkontak- ter och kablar för att undvika olyckor SWCD 1000 A1...
 • Page 37 ► du använder produkten. Lägg den så att den inte kan klämmas fast någonstans eller skadas. Akta så att det inte kommer in några föremål ► i produkten, i synnerhet inte hårklämmor, clips och hårnålar av metall. SWCD 1000 A1...
 • Page 38 Barn får inte leka med produkten. ► Endast barn över 8 år som hålls under uppsikt ► får rengöra och serva produkten. SWCD 1000 A1...
 • Page 39 Låt produkten svalna innan du sätter på eller ► tar av några tillbehör. Använd endast medföljande originaltillbehör, ► de har optimerats för att användas tillsammans med den här produkten. Andra tillbehör kanske inte uppfyller säkerhetskraven. SWCD 1000 A1...
 • Page 40: Ta Produkten I Bruk

  Sätt det tillbehör du vill ha i fästet 1 så att den främre pilen på tillbehöret ■ pekar mot pilen på fästet 1 ■ Vrid tillbehöret medsols tills du hör att det snäpper fast. Nu pekar den bakre pilen på tillbehöret mot pilen på fästet 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 41: Ta Av Tillbehör

  Sätt produkten på läge 1 eller 2. När hårslingan torkat för du Cool Shot-knappen 2 uppåt. ■ Vänta tills håret svalnat. Vrid ut den stora rundborsten q ur hårslingan. ■ ■ Gör likadant med resten av håret. SWCD 1000 A1...
 • Page 42: Liten Rundborste

  Dra långsamt hårslingan genom plattborsten w. ■ ■ Gör likadant med resten av håret. Halvrund borste Den halvrunda borsten 8 används för att kamma ut och samtidigt torrföna håret. Stylingmunstycke Med det här tillbehöret kan du stajla och torrföna vissa hårpartier separat. SWCD 1000 A1...
 • Page 43: Rengöring Och Skötsel

  Håret blir fylligare om du börjar vid huvudsvålen och arbetar dig utåt när du torkar det. ■ Vänta i några sekunder efter att du stängt av produkten innan du lossar hårlockarna. ■ Låt håret bli tillräckligt kallt innan du kammar ut frisyren. ■ Fixera frisyren med lite hårspray. SWCD 1000 A1...
 • Page 44: Kassera Produkten

  • Vänd dig till kund- • Produkten är defekt. service. • Cool Shot-knappen 2 • För Cool Shot-knap- pen 2 nedåt. har förts upp. Produkten blir inte varm. • Vänd dig till kundser- • Produkten är defekt. vice. SWCD 1000 A1...
 • Page 45: Garanti

  När garantitiden är slut måste man betala för eventuella reparationer. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 87966 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 87966 Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 46 Importør ........... . 56 SWCD 1000 A1...
 • Page 47: Introduktion

  Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Der kan ikke stilles nogen form for krav i forbindelse med skader forårsaget af anvendelse af curlerapparatet til formål, det ikke er beregnet til. Brugeren bærer alene risikoen. SWCD 1000 A1...
 • Page 48: Medfølger Ved Køb

  BEMÆRK ► Opbevar den originale emballage i løbet af apparatets garantiperiode, hvis det er muligt, så du kan pakke apparatet ordentligt ind, hvis du skal gøre brug af garantien. SWCD 1000 A1...
 • Page 49: Beskrivelse Af Apparatet

  6 Luftindsugningsgitter 7 Åbningsknap „push“ Figur B: 8 Halvrund børste 9 Krølletang 0 Lille rundbørste q Stor rundbørste w Glattebørste e Stylingdyse r Opbevaringstaske Tekniske data Netspænding 220 - 240 V ∼, 50 Hz Strømforbrug 1000 W Beskyttelsesklasse SWCD 1000 A1...
 • Page 50: Sikkerhedsanvisninger

  Træk aldrig i ledningen, men hold på stikket, ► når ledningen trækkes ud af stikkontakten. Vikl ikke ledningen omkring apparatet, og ► beskyt ledningen mod skader. Få beskadigede stik eller ledninger udskiftet ► omgående af en autoriseret reparatør eller kundeservice, så farlige situationer undgås. SWCD 1000 A1...
 • Page 51 Sørg for, at ledningen ikke bliver våd eller ► fugtig under brug. Læg strømledningen, så den ikke kan klemmes fast eller beskadiges. Sørg for, at der ikke kan komme genstande ► ind i apparatet. Det gælder særligt metalhår- klemmer, clips og hårnåle. SWCD 1000 A1...
 • Page 52 Børn må ikke lege med apparatet. ► Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke ► udføres af børn, medmindre de er 8 år og ældre og er under opsyn. SWCD 1000 A1...
 • Page 53 Før tilbehørsdelene sættes på og tages af, ► skal apparatet køle af. Brug kun de medfølgende originale tilbehørs- ► dele, som er produceret til brug sammen med apparatet. Andre dele er muligvis ikke tilstræk- keligt sikre. SWCD 1000 A1...
 • Page 54: Ibrugtagning

  1 ■ Drej tilbehørsdelen i urets retning, til det kan høres, at den går i hak. Den bageste pil på tilbehørsdelen peger nu mod pilen på tilbehørsdelens stikplads 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 55: Aftagning Af Tilbehørsdele

  Tænd for apparatet på trin 1 eller 2. Når hårtotten er tør, stilles skydekontakten Cool Shot 2 op. ■ Vent, til hårtotten er kølet af. Drej den store rundbørste q ud af hårtotten. ■ ■ Gå frem på samme måde med resten af håret. SWCD 1000 A1...
 • Page 56: Lille Rundbørste

  ■ ■ Gå frem på samme måde med resten af håret. Halvrund børste Den halvrunde børste 8 egner sig til frisering og samtidig føntørring af håret. Stylingdyse Med denne tilbehørsdel kan du style og føntørre bestemte hårpartier. SWCD 1000 A1...
 • Page 57: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Du opnår ekstra fylde i håret, hvis du begynder at tørre håret fra hårroden og ud mod spidserne. ■ Vent et par sekunder med at løsne hårtotten, når du har slukket for apparatet. ■ Lad håret køle godt af, før du reder frisuren ud. ■ Fiksér frisuren med lidt hårlak. SWCD 1000 A1...
 • Page 58: Bortskaff Else Af Apparatet

  • Apparatet er defekt. • Henvend dig til service. • Skydekontakten Cool • Stil skydekontakten Shot 2 er stillet op. Cool Shot 2 ned. Apparatet bliver ikke varmt. • Apparatet er defekt. • Henvend dig til service. SWCD 1000 A1...
 • Page 59: Garanti

  Reparationer, der foretages efter, at garantiperioden er udløbet, er betalingspligtige. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 87966 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 60 Importeur ........... 70 SWCD 1000 A1...
 • Page 61: Einleitung

  Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung an Tieren und nicht in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SWCD 1000 A1...
 • Page 62: Lieferumfang

  Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs- materialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. SWCD 1000 A1...
 • Page 63: Gerätebeschreibung

  6 Luftansauggitter 7 Entriegelungstaste „push“ Abbildung B: 8 Halbrundbürste 9 Lockenzange 0 kleine Rundbürste q große Rundbürste w Glättungsbürste e Stylingdüse r Aufbewahrungstasche Technische Daten Netzspannung 220 - 240 V ∼, 50 Hz Leistungsaufnahme 1000 W Schutzklasse SWCD 1000 A1...
 • Page 64: Sicherheitshinweise

  Sie nicht am Kabel selbst. Wickeln Sie die Netzanschlussleitung nicht um ► das Gerät und schützen Sie sie vor Beschädi- gungen. Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder ► Netzkabel sofort von autorisiertem Fachperso- nal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden. SWCD 1000 A1...
 • Page 65 Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann. Achten Sie darauf, dass niemals Gegenstände ► in das Gerät gelangen können, insbesondere nicht metallische Haarklammern, Clips oder Haarnadeln. SWCD 1000 A1...
 • Page 66 Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht ► durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt. SWCD 1000 A1...
 • Page 67 Bevor Sie Aufsätze aufstecken oder abneh- ► men, lassen Sie erst das Gerät abkühlen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Original ► Zubehörteile, weil diese für das Zusammen-wir- ken mit dem Gerät optimiert sind. Andere Teile sind möglicherweise nicht ausreichend sicher. SWCD 1000 A1...
 • Page 68: Inbetriebnahme

  Pfeilsymbol am Aufsatz auf das Pfeilsymbol am Aufsatz- Steckplatz 1 weist ■ Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn, bis dieser hörbar einrastet. Der hintere Pfeil am Aufsatz weist nun auf den Pfeil am Aufsatz-Steckplatz 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 69: Aufsatz Abnehmen

  Wenn die Strähne trocken ist, schieben Sie den Schiebeschalter Cool Shot 2 nach oben. Warten Sie, bis die Strähne ausgekühlt ist. Drehen Sie die große Rundbürste q aus der Strähne heraus. ■ ■ Verfahren Sie mit den anderen Strähnen genauso. SWCD 1000 A1...
 • Page 70: Kleine Rundbürste

  Ziehen Sie die Strähne langsam durch die Glättungsbürste w. ■ ■ Verfahren Sie mit den anderen Strähnen genauso. Halbrundbürste Die Halbrundbürste 8 eignet sich zum Kämmen und gleichzeitigem Trockenföh- nen der Haare. Stylingdüse Mit diesem Aufsatz können Sie Haarpartien gezielt stylen und trocken föhnen. SWCD 1000 A1...
 • Page 71: Reinigen Und Pfl Egen

  Warten Sie nach dem Abschalten des Gerätes noch ein paar Sekunden, bevor Sie die Locke lösen. ■ Lassen Sie vor dem Auskämmen der Frisur die Haare erst gut auskühlen. ■ Fixieren Sie die Frisur mit etwas Haarspray. SWCD 1000 A1...
 • Page 72: Gerät Entsorgen

  Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. HINWEIS ► Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. Leuchtmitteln oder Schaltern. SWCD 1000 A1...
 • Page 73: Service

  IAN 87966 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 87966 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 87966 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 74 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 02 / 2013 · Ident.-No.: SWCD1000A1012013-2 IAN 87966...

This manual is also suitable for:

87966

Table of Contents