Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SWCD 1000 A1 Operating Instructions Manual

Multi-function hot air styler
Hide thumbs Also See for SWCD 1000 A1:

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER SWCD 1000 A1
MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER
Operating instructionss
VEČNAMENSKI OBLIKOVALNIK
NA TOPEL ZRAK „MULTI-STYLER"
Navodila za uporabo
MULTI-WARMLUFT-STYLER
Bedienungsanleitung
IAN 87966
ZESTAW DO STYLIZACJI WŁOSÓW
Instrukcja obsługi
KULMA
Návod k obsluze

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Silvercrest SWCD 1000 A1

Summary of Contents for Silvercrest SWCD 1000 A1

 • Page 1 MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER SWCD 1000 A1 MULTI-FUNCTION HOT AIR STYLER ZESTAW DO STYLIZACJI WŁOSÓW Operating instructionss Instrukcja obsługi VEČNAMENSKI OBLIKOVALNIK KULMA Návod k obsluze NA TOPEL ZRAK „MULTI-STYLER“ Navodila za uporabo MULTI-WARMLUFT-STYLER Bedienungsanleitung IAN 87966...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4 Importer ........... . . 14 SWCD 1000 A1...
 • Page 5 It is not intended for use on animals or in commercial or industrial environments. This appliance is not intended for any other use or for uses beyond those men- tioned. Claims of any kind for damage resulting from unintended use will not be excepted. The operator alone bears liability. SWCD 1000 A1...
 • Page 6 NOTICE ► If possible, preserve the appliance's original packaging during the warranty period, so that in the event of a warranty claim you can package the appliance ideally for its return. SWCD 1000 A1...
 • Page 7 9 Curling tongs 0 Small round brush q Large round brush w Smoothing brush e Styling jet r Storage bag Technical data Mains voltage 220 - 240 V ∼, 50 Hz Power consumption 1000 W Protection class SWCD 1000 A1...
 • Page 8 Do not wrap the power cable around the ► appliance, and protect the cable from being damaged. To avoid risks, arrange for defective plugs ► and/or power cables to be replaced at once by qualifi ed technicians or our Customer Service Department. SWCD 1000 A1...
 • Page 9 Route the cable in such a way that it cannot be crushed or damaged. Ensure that objects can never penetrate into ► the inside of the appliance, particularly not metal hair clips, grips or hairpins. SWCD 1000 A1...
 • Page 10 Children must not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance tasks should ► not be carried out by children, unless they are at least 8 or more years old and are supervised. SWCD 1000 A1...
 • Page 11 Allow the appliance to cool down before at- ► taching or detaching attachments. Use only the supplied original accessories, ► since these have been optimised for interaction with the appliance. Other parts may not be adequately safe. SWCD 1000 A1...
 • Page 12 1 ■ Turn the attachment clockwise until it clicks into place. The back arrow on the attachment now points at the arrow on the attachment insertion slot 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 13 When the strand is dry, slide the slide switch Cool Shot 2 upwards. ■ Wait until the strand has cooled. Unwind the large round brush q from the strand. ■ ■ Proceed with the other strands in the same way. SWCD 1000 A1...
 • Page 14 Proceed with the other strands in the same way. Half round brush The half-round brush 8 is suitable for combing and simultaneous blow drying of the hair. Styling jet With this attachment you can target parts of your hair for styling and blow- drying. SWCD 1000 A1...
 • Page 15 ■ After switching the appliance off , wait for a few seconds before releasing the curl. ■ Let your hair cool down suffi ciently before combing it out. ■ Fix the hair with a little hairspray. SWCD 1000 A1...
 • Page 16 • The slider switch Cool • Slide the slider switch Shot 2 is in the upwards Cool Shot 2 down- The appliance position. wards. does not get hot. • The appliance is • In this case, contact defective. Customer Services. SWCD 1000 A1...
 • Page 17 Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 87966 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 18: Table Of Contents

  Importer ........... . . 29 SWCD 1000 A1...
 • Page 19: Wprowadzenie

  Inne lub wykraczające poza powyższe użytkowanie, uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Wszelkie roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytko- wania niezgodnie z przeznaczeniem są wykluczone. Wszelkie ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. SWCD 1000 A1...
 • Page 20: Zakres Dostawy

  Zwracanie opakowania do obiegu materiałów oszczędza surowce naturalne i zmniejsza zanieczyszczenie odpadami. Zbędne materiały opakowania utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami. WSKAZÓWKA ► W miarę możliwości zachowaj oryginalne opakowanie na czas trwania gwarancji, by w razie odsyłania urządzenia móc je prawidłowo zapakować. SWCD 1000 A1...
 • Page 21: Opis Urządzania

  9 lokówka 0 mała szczotka okrągła q duża szczotka okrągła w prostownica e dysza do modelowania r torba do przechowywania Dane techniczne Napięcie sieciowe 220 - 240 V ∼, 50 Hz Pobór mocy 1000 W Klasa ochrony SWCD 1000 A1...
 • Page 22: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Nie nawijać kabla sieciowego na urządzeniu. ► Urządzenie należy chronić przed uszkodzeniami. Naprawę uszkodzonej wtyczki lub kabla ► sieciowego zleć niezwłocznie wykwalifi kowa- nemu specjaliście lub serwisowi, aby uniknąć wszelkich zagrożeń. SWCD 1000 A1...
 • Page 23 Kabel należy tak poprowadzić, aby nie został ani zakleszczony ani uszkodzony. Uważaj, aby do urządzenia nie dostały się ► żadne przedmioty, w szczególności metalowe klamry, klipsy lub spinki. SWCD 1000 A1...
 • Page 24 Jako dodatkową ochro- nę przed porażeniem prądem elektrycznym zaleca się zainstalowanie w obwodzie elek- trycznym łazienki wyłącznika różnicowo-prą- dowego o pomiarowym prądzie wyłączają- cym nie większym niż 30 mA. W tej sprawie należy skonsultować się z elektrykiem. SWCD 1000 A1...
 • Page 25 Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. ► Czyszczenia ani konserwacji przez użytkow- ► nika nie mogą wykonywać dzieci, chyba że mają 8 lat lub więcej i są pod nadzorem. SWCD 1000 A1...
 • Page 26 Zanim założysz lub zdejmiesz nasadkę, od- ► czekaj do ostygnięcia urządzenia. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów, po- ► nieważ są one specjalnie przewidziane do pracy z tym urządzeniem. Elementy nieoryginalne mogą nie spełniać wymogów bezpieczeństwa. SWCD 1000 A1...
 • Page 27: Uruchomienie

  1 ■ Obróć końcówkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do wyraźnie słyszalnego zatrzaśnięcia. Strzałka z tyłu na końcówce jest teraz skierowana na strzałkę w miejscu zakładania końcówki 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 28: Zdejmowanie Nasadki

  Przełącz urządzenie na zakres 1 lub 2. Gdy pasemko wyschnie, przestaw przełącznik suwakowy Cool Shot 2 ■ w górę. Zaczekaj, aż pasemko włosów ostygnie. Wykręć dużą szczotkę okrągłą q z pasemek włosów. ■ ■ Z pozostały pasemkami włosów postąp tak samo. SWCD 1000 A1...
 • Page 29: Mała Szczotka Okrągła

  Powoli przeciągnij pasemko włosów przez prostownicę w. ■ ■ Z pozostały pasemkami włosów postąp tak samo. Szczotka półokrągła Szczotka półokrągła 8 nadaje się do czesania i jednoczesnego suszenia. Dysza do modelowania Za pomocą tej końcówki możesz modelować i suszyć określone partie włosów. SWCD 1000 A1...
 • Page 30: Czyszczenie I Konserwacja

  Jeszcze większą objętość fryzury uzyskasz, jeśli rozpoczniesz suszenie od nasady włosów do końcówek. ■ Przed rozwinięciem loków, odczekaj chwilę po wyłączeniu urządzenia. ■ Przed rozczesaniem fryzury poczekaj chwilę do ostygnięcia włosów. ■ Utrwal fryzurę niewielką ilością lakieru do włosów. SWCD 1000 A1...
 • Page 31: Utylizacja Urządzenia

  • Zwróć się do serwisu. dzone. • Przełącznik suwakowy • Przestaw przełącznik Cool Shot 2 jest prze- suwakowy Cool Shot 2 Urządzenie nie stawiony w górę. w dół. nagrzewa się. • Urządzenie jest uszko- • Zwróć się do serwisu. dzone. SWCD 1000 A1...
 • Page 32: Gwarancja

  Wszelkie naprawy wykonywane po upływie okresu gwarancji będą płatne. Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 87966 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 33 SWCD 1000 A1...
 • Page 34 Garancijski list ..........44 SWCD 1000 A1...
 • Page 35: Uvod

  Naprava ni predvidena za oblikovanje dlak živali in ne za poslovno ali industrijsko uporabo. Kakršna koli druga ali drugačna uporaba od navedene velja za nepredvideno. Uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov zaradi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, je izključeno. Tveganje nosi izključno uporabnik. SWCD 1000 A1...
 • Page 36: Vsebina Kompleta

  Povratek embalaže v krogotok materialov pomeni prihranek surovin in zmanjšano nastajanje odpadkov. Nepotrebne embalažne materiale odstranite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. NAPOTEK ► Po možnosti shranite originalno embalažo v času garancijske dobe naprave, da lahko napravo v primeru uveljavljanja garancije pravilno zapakirate. SWCD 1000 A1...
 • Page 37: Opis Naprave

  9 klešče za kodranje 0 majhna okrogla ščetka q velika okrogla ščetka w ščetka za glajenje e šoba za oblikovanje r torbica za shranjevanje Tehnični podatki Električna napetost 220 - 240 V ~ , 50 Hz Poraba električnega toka 1000 W Razred zaščite SWCD 1000 A1...
 • Page 38: Varnostni Napotki

  Priključnega električnega kabla ne navijajte ► okrog naprave in ga zaščitite pred poškodbami. Poškodovane električne vtiče ali električne ► kable naj vam takoj zamenjajo usposobljeni strokovnjaki ali servisna služba, da se izognete nevarnosti. SWCD 1000 A1...
 • Page 39 Kabel speljite tako, da se nikjer ne zatika in da ga ni mogoče poškodovati. Pazite, da v napravo nikoli ne morejo zaiti ► nobeni predmeti, še posebej ne kovinske sponke za lase, zaponke ali lasnice. SWCD 1000 A1...
 • Page 40 Otroci se ne smejo igrati z napravo. ► Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabni- ► škega vzdrževanja naprave, razen če so stari 8 let ali več in so pri tem pod nadzorom. SWCD 1000 A1...
 • Page 41 Pred nameščanjem in odstranjevanjem nastav- ► kov počakajte, da se naprava ohladi. Uporabljajte le priložene originalne dele pri- ► bora, ker so ti optimalno prilagojeni za uporabo s to napravo. Možno je, da drugi deli ne za- gotavljajo zadostne varnosti. SWCD 1000 A1...
 • Page 42: Pred Prvo Uporabo

  1 ■ Nastavek obrnite v smeri urnega kazalca, tako da se slišno zaskoči. Zadnja puščica na nastavku sedaj kaže na puščico na mestu za nastavke 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 43: Odstranitev Nastavka

  Napravo preklopite na stopnjo 1 ali 2. Ko je pramen suh, potisnite drsno stikalo Cool Shot 2 navzgor. ■ Počakajte, da se pramen las popolnoma ohladi. Veliko okroglo ščetko q izvijte iz pramena. ■ ■ Tudi pri ostalih pramenih ravnajte enako. SWCD 1000 A1...
 • Page 44: Majhna Okrogla Ščetka

  Tudi pri ostalih pramenih ravnajte enako. Polkrožna ščetka Polkrožna ščetka 8 je primerna za česanje in istočasno sušenje las s sušilnikom. Šoba za oblikovanje S tem nastavkom dele pričeske lahko načrtno oblikujete in jih posušite s sušilnikom. SWCD 1000 A1...
 • Page 45: Čiščenje In Vzdrževanje

  Še polnejšo pričesko boste imeli, če boste lase začeli sušiti pri lasišču in jih nato sušili proti konicam. ■ Po izklopu naprave še nekaj sekund počakajte, šele nato kodre odvijte. ■ Preden začnete česati lase, počakajte, da se najprej dobro ohladijo. ■ Pričesko utrdite z malce laka za lase. SWCD 1000 A1...
 • Page 46: Odstranitev Naprave Med Odpadke

  Shot 2 premaknite Naprava se ne navzgor. navzdol. segreje. • Obrnite se na servisno • Naprava je okvarjena. službo. Proizvajalec KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Servis Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 87966 SWCD 1000 A1...
 • Page 47: Garancijski List

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgo- vornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SWCD 1000 A1...
 • Page 48 Dovozce ........... . . 58 SWCD 1000 A1...
 • Page 49: Úvod

  Není určen k péči o zvířata a rovněž nesmí být používán k podnikatelským účelům ani v průmyslu. Jiné, než k tomu určené použití,platí jako použití ne podle předpisů. Nároky jakéhokoliv druhu kvůli poškození, které vzniklo na základě neodborného použití,jsou vyloučeny. Riziko nese sám v plném rozsahu uživatel. SWCD 1000 A1...
 • Page 50: Rozsah Dodávky

  Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a sníží produkci od- padů. Více nepotřebný obalový materiál zlikvidujte dle místně platných předpisů. UPOZORNĚNÍ ► Pokud možno, uschovejte originální balení během záruční doby přístroje, aby bylo možné, v případě záruky přístroj řádně zabalit. SWCD 1000 A1...
 • Page 51: Popis Přístroje

  9 ondulační kleště 0 malý kulatý kartáč q velký kulatý kartáč w vyhlazovací kartáč e vytvarovací dýza r taštička pro uložení Technická data Síťové napětí 220 - 240 V ∼, 50 Hz Příkon 1000 W Třída ochrany SWCD 1000 A1...
 • Page 52: Bezpečnostní Pokyny

  Pokud zástrčku vytahujete ze zásuvky, neta- ► hejte za kabel. Síťový přípojný kabel neomotávejte kolem ► přístroje a chraňte jej před poškozením. Poškozené zástrčky nebo síťový kabel nech- ► te ihned vyměnit autorizovanými odborníky nebo zákaznickým servisem - vyhnete se tím nebezpečí. SWCD 1000 A1...
 • Page 53 Dbejte na to, aby za provozu nebyl síťový ► kabel mokrý nebo vlhký. Veďte jej tak, aby se nemohl nikde přiskříp- nout nebo poškodit. Dbejte na to, aby do přístroje nevnikly žádné ► předměty, zvláště kovové sponky, klipy nebo vlásenky. SWCD 1000 A1...
 • Page 54 Děti se nesmí hrát s přístrojem. ► Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou ► údržbu přístroje, ledaže jsou starší než 8 let a jsou pod dohledem. SWCD 1000 A1...
 • Page 55 Než budete nasazovat nebo odnímat nástav- ► ce, nechte přístroj nejprve vychladnout. Používejte jen originální příslušenství, které je ► součástí dodávky, protože je optimalizováno pro používání společně s přístrojem. Jiné pří- slušenství nemusí být dostatečně bezpečné. SWCD 1000 A1...
 • Page 56: Uvedení Do Provozu

  Požadovanou násadu do místa k zastrčení násad 1 tak, aby přední šipka ■ na násadě ukazovala na šipku na místě k zastrčení násad 1 ■ Otáčejte násadou ve směru hodinových ručiček, dokud slyšitelně nezaskočí. Zadní šipka na násadě ukazuje nyní na šipku na místě k zastrčení násad 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 57: Násadu Sejmout

  Přístroj zapněte na stupeň 1 nebo 2. Je-li pramínek vlasů suchý, posuňte posuvný přepínač Cool Shot 2 ■ směrem dolů.Vyčkejte, dokud jsou vlasy suché. Velkým kulatým kartáčem q vytočte pramínek vlasů. ■ ■ Totéž proveďte s ostatními pramínky vlasů. SWCD 1000 A1...
 • Page 58: Malý Kulatý Kartáč

  Pramínek vlasů lehce protáhněte vyhlazovacím kartáčem w. ■ ■ Totéž proveďte s ostatními pramínky vlasů. Půlkulatý kartáč Půlkulatý kartáč 8 je vhodný pro česání a současné vysoušení vlasů. Vytvarovací dýza Touto násadou můžete cíleně ondulovat a nasucho fénovat pramínky vlasů. SWCD 1000 A1...
 • Page 59: Čištění A Údržba

  Ještě větší objem získáte, bude-li vlasy sušit směrem od kořínků ke konečkům. ■ Než vytvořenou vlnu sejmete z nástavce, nechte ji natočenou ještě několik vteřin po vypnutí přístroje. ■ Vlasy rozčesávejte až po vychladnutí. ■ Účes zpevněte malým množstvím laku na vlasy. SWCD 1000 A1...
 • Page 60: Likvidace Přístroje

  • Přístroj je vadný. nický servis. • Posuvný přepínač Cool • Posuvný přepínač Shot 2 je posunutý Cool Shot 2 posuňte Přístroj se směrem nahoru. směrem dolů. nezahřeje. • Obraťte se na zákaz- • Přístroj je vadný. nický servis. SWCD 1000 A1...
 • Page 61: Záruka

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 87966 Dovozce KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 62 Importeur ........... 72 SWCD 1000 A1...
 • Page 63: Einleitung

  Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung an Tieren und nicht in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs- gemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SWCD 1000 A1...
 • Page 64: Lieferumfang

  Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs- materialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. SWCD 1000 A1...
 • Page 65: Gerätebeschreibung

  6 Luftansauggitter 7 Entriegelungstaste „push“ Abbildung B: 8 Halbrundbürste 9 Lockenzange 0 kleine Rundbürste q große Rundbürste w Glättungsbürste e Stylingdüse r Aufbewahrungstasche Technische Daten Netzspannung 220 - 240 V ∼, 50 Hz Leistungsaufnahme 1000 W Schutzklasse SWCD 1000 A1...
 • Page 66: Sicherheitshinweise

  Sie nicht am Kabel selbst. Wickeln Sie die Netzanschlussleitung nicht um ► das Gerät und schützen Sie sie vor Beschädi- gungen. Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder ► Netzkabel sofort von autorisiertem Fachperso- nal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden. SWCD 1000 A1...
 • Page 67 Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann. Achten Sie darauf, dass niemals Gegenstände ► in das Gerät gelangen können, insbesondere nicht metallische Haarklammern, Clips oder Haarnadeln. SWCD 1000 A1...
 • Page 68 Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht ► durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt. SWCD 1000 A1...
 • Page 69 Bevor Sie Aufsätze aufstecken oder abneh- ► men, lassen Sie erst das Gerät abkühlen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Original ► Zubehörteile, weil diese für das Zusammen-wir- ken mit dem Gerät optimiert sind. Andere Teile sind möglicherweise nicht ausreichend sicher. SWCD 1000 A1...
 • Page 70: Inbetriebnahme

  Pfeilsymbol am Aufsatz auf das Pfeilsymbol am Aufsatz- Steckplatz 1 weist ■ Drehen Sie den Aufsatz im Uhrzeigersinn, bis dieser hörbar einrastet. Der hintere Pfeil am Aufsatz weist nun auf den Pfeil am Aufsatz-Steckplatz 1 SWCD 1000 A1...
 • Page 71: Aufsatz Abnehmen

  Wenn die Strähne trocken ist, schieben Sie den Schiebeschalter Cool Shot 2 nach oben. Warten Sie, bis die Strähne ausgekühlt ist. Drehen Sie die große Rundbürste q aus der Strähne heraus. ■ ■ Verfahren Sie mit den anderen Strähnen genauso. SWCD 1000 A1...
 • Page 72: Kleine Rundbürste

  Ziehen Sie die Strähne langsam durch die Glättungsbürste w. ■ ■ Verfahren Sie mit den anderen Strähnen genauso. Halbrundbürste Die Halbrundbürste 8 eignet sich zum Kämmen und gleichzeitigem Trockenföh- nen der Haare. Stylingdüse Mit diesem Aufsatz können Sie Haarpartien gezielt stylen und trocken föhnen. SWCD 1000 A1...
 • Page 73: Reinigen Und Pfl Egen

  Warten Sie nach dem Abschalten des Gerätes noch ein paar Sekunden, bevor Sie die Locke lösen. ■ Lassen Sie vor dem Auskämmen der Frisur die Haare erst gut auskühlen. ■ Fixieren Sie die Frisur mit etwas Haarspray. SWCD 1000 A1...
 • Page 74: Gerät Entsorgen

  Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. HINWEIS ► Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. Leuchtmitteln oder Schaltern. SWCD 1000 A1...
 • Page 75: Service

  IAN 87966 Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 87966 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 87966 Importeur KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SWCD 1000 A1...
 • Page 76 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij Stav informací · Stand der Informationen: 03 / 2013 · Ident.-No.: SWCD1000A1012013-2 IAN 87966...

This manual is also suitable for:

87966

Table of Contents