Download Print this page

Siemens SIRIUS 3SE2283 GA4 Series Operating Instructions Manual page 7

Hinge switches
Hide thumbs

Advertisement

SIRIUS
Menteşe şalteri
İşletme kılavuzu
Cihazın kurulumundan, çalıştırılmasından veya bakıma tabi
tutulmasından önce, bu kılavuz okunmuş ve anlanmış olmalıdır.
TEHLİKE
!
Tehlikeli gerilim.
Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi.
Çalışmalara başlamadan önce, sistemin
ve cihazın gerilim beslemesini kapatınız.
Cihazın güvenli çalışması ancak sertifikalı bileşenler kullanılması halinde
garanti edilebilir.
Önemli bilgi
Burada açıklanan ürünler, komple bir tesisin ya da makinenin bir bölümü
olarak, emniyete yönelik fonksiyonları üstlenmek üzere üretilmişlerdir.
Eksiksiz bir emniyet sisteminde, ceryanı emniyetli bir şekilde kesmek için
ekseriyetle sensörler, değerlendirme birimi, haberci tertibat ve taslaklar. Bir
cihazın veya makinenin doğru çalışmasını garanti etmek imalatçının
sorumluluklarındandır. Siemens AG, şubeleri ve ortak şirketleri (aşağıda
Siemens olarak anılacaktır) tüm bir cihazın veya makinenin bütün
özelliklerine, yani Siemens tarafından tasarlanmamış olan birimlerine,
garanti vermek durumunda değildir. Aşagıda tanımlamaların içerdiği
öneriler için Siemens hiçbir mesuliyet üstlenmez. Aşağıdaki tanımlamaların
içeriğinden genel teslim şartları dısında hiçbir yeni garanti, teminat ve
mesuliyet hakkı çıkartılamaz.
Kullanım
3SE3283-.GA.. Menteşe şalterleri (Bkz. Resim 1)salınımlı koruma tertibatlarının
ve kapakların pozisyon denetimine yararlar.
Bilgi
• Elektrik bağlantısı, sadece yetkili uzman personel tarafından yapılabilir.
• Şalter, kapının açık pozisyonunda kapı tahdidi olarak kullanılamaz.
• Lütfen EN 294 ve EN 349 normlarınca belirlenen emniyet mesafelerine dikkat
ediniz.
• Lütfen EN 292, EN 953 ve EN 1088 normlarının açıklamalarına dikkat ediniz.
Montaj açıklamaları ve Kablolama
1. Kablolama amacıyla devre bloğunu çıkarınız (Bkz. Şema ¿).
2. İhtiyaca göre bir ya da iki tahdit açılımını uygun bir aletle çıkarınız. Contalı
M20x1,5 plastik kablo vidaları monte ediniz.
3. Bağlantıları kablolayınız.
4. Kabloyu vidanın ıçinden geçirerek çekiniz ve devre bloğunu mahfazaya
oturtunuz (Bkz. Şema À).
Kablolar, devre tablalarının üzerine mekanik basınç yapmayacak şekilde
döşenmelidir.
5. Vidaları sıkıştırınız, kablonun sabitliğini kontrol ediniz ve içe döşenen hatları
düzenleyiniz.
6. Kapağı vidalarken vidaları eşit biçimde sıkıştırınız (Bkz. Şema Á).
7. Şalterin montajından sonra devreye girme fonksiyonunun ve kapının açılma
açısının kontrol edilmesi gereklidir. Açma kontaklarının fabrika ayarlı açılım
açısı, tipine göre 3,5 ... 4° ya da 8°'dir.
¿
Sipariş numarası: 3ZX1012-0SE22-0AA1
À
Á
• Kontak tanımlamaları (Bkz. Resim 2) kontak elementlerine göre
isimlendirilmiştir.
• Şalterler, fabrika çıkışında tipine göre 3,5 ... 4° veya 8°'ye ayarlandığından ve
kontak bloklarının karıştırılması halinde bu devre açısı sağlanamayacağından
dolayı tek tek devre tablalarının ve komple kontak bloklarının kablolama
sırasında birbirleriyle karıştırılmamalarına mutlaka dikkat edilmesi
gerekmektedir.
• Kablo girişlerinde koruma tarzına uyan kablo vidalarının kullanılması gerekir.
• Şalter, koruyucu izolasyonludur. Bu nedenle topraklama yapılamaz.
3SE2283-.GA5. tipleri (Bkz. Resim 3), İşyerinde Koruyucu Önlemler Mesleki
Enstitüsü'nün (BGIA) AB Tip Kontrol Sertifikası'ndan muaftır.
Hasar görme ya da aþýnma halinde komple þalterin
deðiþtirilmesi gerekir. Tek tek parçalar ya da yapý gruplarý
deðiþtirilemez.
Teknik veriler
Normlar
Gövde
Korumasınıfı Koruma türü
Menteşe
Koruma tarzı
Çevre sıcaklığı
Mekanik ömür
Bağlantı kıskacı
Ölçüm işletim akımı
Ölçüm işletim gerilimi
Ölçüm çarpma
gerilimi mukavemeti U
imp
Azami işletim hızı
Azami işletim sıklığı
Mecburi açılım açısı *
EN 60 269-1 uyarınca kısa devre
koruması
Asgari devir gücü
* Tolerans ve aşınma dikkate alınmalıdır
3SE2283-.GA4.
3SE2283-.GA5.
Türkçe
IEC 60947; EN 60947
Plastik
Koruyucu izolasyon
-.GA43/53 = Alüminyum
-.GA44/54 = Paslanmaz çelik
IP65
–25 °C ... +65 °C
6
> 1x10
devre taktı
2
Vida kıskacı 0,5 ... 1,5 mm
AC-15 250 V AC 2A; DC-13 24 V DC 1A
250 V
2,5 kV
135°/0,2 san
120 s/h
3SE2283-.GA4.'de 10°
3SE2283-.GA5.'de 14°
gG 2A
> 5V / 1mA
7

Advertisement

loading

  Related Manuals for Siemens SIRIUS 3SE2283 GA4 Series