Download  Print this page

Neilona Griezējgalva - Makita DUR190U Instruction Manual

Cordless grass trimmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Griešanas instrumenta uzstādīšana
PIEZĪME: Standarta komplektā iekļautā(-o) griešanas
instrumenta(-u) veids dažādās valstīs atšķiras. Dažās
valstīs griešanas instruments komplektā nav iekļauts.
PIEZĪME: Lai viegli nomainītu griešanas instrumentu,
apgrieziet darbarīku otrādi.
Griezējasmens
UZMANĪBU:
Darbā ar griezējasmeni vienmēr
izmantojiet cimdus un asmenim uzlieciet asmens
pārsegu.
UZMANĪBU:
Griezējasmenim jābūt slīpētam
un bez plaisām vai plīsumiem. Ja darba laikā ar
griezējasmeni trāpāt akmenim, nekavējoties apstādi-
niet darbarīku un pārbaudiet asmeni.
UZMANĪBU:
Vienmēr izmantojiet griezējas-
meni ar tādu diametru, kāds norādīts tehnisko
datu sadaļā.
► Att.20: 1. Uzgrieznis 2. Vāciņš 3. Piespiedējblīve
4. Griezējasmens 5. Vārpsta 6. Sargs
7. Vārpstas bloķēšanas poga
1.
Uzlieciet griezējasmeni uz sarga tā, lai griezējas-
mens un aizsarga bultiņas būtu vērstas vienā virzienā.
► Att.21: 1. Bultiņa
2.
Uzlieciet spailes starpliku un vāciņu uz
griezējasmeņa.
3.
Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu un
cieši pievelciet uzgriezni, izmantojot galatslēgu.
► Att.22: 1. Vārpstas bloķēšanas poga 2. Galatslēga
3. Atskrūvēt vaļīgāk 4. Pievilkt
Lai noņemtu griezējasmeni, turiet nospiestu vārpstas
bloķēšanas pogu un atskrūvējiet uzgriezni.
Neilona griezējgalva
IEVĒRĪBAI:
Izmantojiet oriģinālu Makita neilona
griezējgalvu.
Turot nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu, uzlieciet
neilona griezējgalvu uz vārpstas un ar roku pievelciet to.
► Att.23: 1. Neilona griezējgalva 2. Vārpsta
3. Vārpstas bloķēšanas poga 4. Atskrūvēt
vaļīgāk 5. Pievilkt
Lai noņemtu neilona griezējgalvu, turiet nospiestu
vārpstas bloķēšanas pogu un atskrūvējiet neilona
griezējgalvu.
Plastmasas asmens
IEVĒRĪBAI:
Izmantojiet oriģinālo Makita plast-
masas asmeni.
Turot nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu, uzlieciet
plastmasas asmeni uz vārpstas un ar roku pievelciet to.
► Att.24: 1. Plastmasas asmens 2. Vārpsta
3. Vārpstas bloķēšanas poga 4. Atskrūvēt
5. Pievilkt
Lai noņemtu plastmasas asmeni, turiet nospiestu
vārpstas bloķēšanas pogu un atskrūvējiet plastmasas
asmeni.
PIEZĪME: Griešanas instrumenta uzlikšanai/noņem-
šanai varat izmantot komplektācijā iekļauto sešstūru
atslēgu. Lai nobloķētu vārpstu, ievietojiet sešstūru
atslēgu atverē, kā parādīts attēlā.
► Att.25: 1. Sešstūru atslēga 2. Atvere
UZMANĪBU:
nai/noņemšanai vienmēr izmantojiet komplektā
iekļautās atslēgas.
UZMANĪBU:
uzstādīšanas neaizmirstiet no darbarīka galvas
izņemt sešstūru atslēgu.
Roktura/cilpas pozīcijas regulēšana
Noregulējiet rokturi un cilpas pozīciju, lai ar darbarīku
būtu ērti apieties.
Tikai modeļiem DUR190U un DUR191U
Noregulējiet roktura un cilpas pozīciju tā, lai darba-
rīks atrastos tālāk parādītajā lietošanas pozīcijas
diapazonā.
► Att.26
1
Cilpas augstums virs zemes
2
Griešanas instrumenta augstums virs zemes
3
Horizontālais attālums starp cilpu un griešanas
instrumenta neaizsargāto daļu
Atskrūvējiet vaļīgāk sešstūru galviņas padziļinājuma
bultskrūves roktura balsta apakšpusē. Rokturi novieto-
jiet ērtā darba stāvoklī un pievelciet skrūves.
► Att.27: 1. Roktura balsts 2. Sešstūru galviņas
padziļinājuma bultskrūve 3. Rokturis
Atskrūvējiet vaļīgāk cilpas sešstūru galviņas padziļinā-
juma bultskrūves. Cilpu novietojiet ērtā darba stāvoklī
un pēc tam pievelciet skrūves.
► Att.28: 1. Sešstūru galviņas padziļinājuma
bultskrūve 2. Cilpa
Tikai modeļiem DUR190L un DUR191L
Atskrūvējiet vaļīgāk sešstūru galviņas padziļinājuma
bultskrūves uz roktura. Rokturi novietojiet ērtā darba
stāvoklī un pievelciet skrūves.
► Att.29: 1. Sešstūru galviņas padziļinājuma
bultskrūve 2. Rokturis
Atskrūvējiet vaļīgāk sešstūru galviņas padziļinājuma
bultskrūvi uz cilpas. Cilpu novietojiet ērtā darba stāvoklī
un pēc tam pievelciet skrūvi.
► Att.30: 1. Sešstūru galviņas padziļinājuma
bultskrūve 2. Cilpa
Sešstūru uzgriežņu atslēgas
uzglabāšana
Kad sešstūru uzgriežņatslēgu nelietojat, glabājiet to, kā
parādīts, lai atslēgu nepazaudētu.
► Att.31: 1. Sešstūru uzgriežņu atslēga
Tikai modeļiem DUR190L un DUR191L
► Att.32: 1. Rokturis 2. Sešstūru uzgriežņatslēga
73 LATVIEŠU
Griešanas instrumenta uzlikša-
Pēc griešanas instrumenta

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DUR190U

  Related Manuals for Makita DUR190U

This manual is also suitable for:

Dur190lDur191uDur191l