Download  Print this page

Makita DUR190U Instruction Manual

Cordless grass trimmer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Cordless Grass Trimmer
Batteridriven grästrimmer
SV
Batteridrevet gresstrimmer
NO
Akkukäyttöinen
FI
viimeistelyleikkuri
Bezvada zāles
LV
apgriezējmašīna
Belaidė žoliapjovė
LT
Akuga murutrimmer
ET
RU
Аккумуляторная коса
DUR190U
DUR190L
DUR191U
DUR191L
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
11
24
37
50
63
76
89
102

Advertisement

loading

  Also See for Makita DUR190U

  Related Manuals for Makita DUR190U

  Summary of Contents for Makita DUR190U

 • Page 1 Cordless Grass Trimmer INSTRUCTION MANUAL Batteridriven grästrimmer BRUKSANVISNING Batteridrevet gresstrimmer BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen KÄYTTÖOHJE viimeistelyleikkuri Bezvada zāles LIETOŠANAS INSTRUKCIJA apgriezējmašīna Belaidė žoliapjovė NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Akuga murutrimmer KASUTUSJUHEND РУКОВОДСТВО ПО Аккумуляторная коса ЭКСПЛУАТАЦИИ DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.3...
 • Page 3 DUR190L DUR191L DUR190U DUR191U Fig.4 Fig.5 Fig.6...
 • Page 4 Fig.7 Fig.11 Fig.8 Fig.12 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14...
 • Page 5 Fig.15 Fig.19 Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.21 Fig.18...
 • Page 6 Fig.22 Fig.25 Fig.26 Fig.23 Fig.27 Fig.24 Fig.28...
 • Page 7 Fig.29 Fig.33 Fig.30 Fig.34 Fig.31 Fig.35 Fig.32 Fig.36...
 • Page 8 Fig.37 Fig.38 Fig.39...
 • Page 9 100 mm 80 mm Fig.40...
 • Page 10 Fig.41 Fig.42...
 • Page 11: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Type of handle Bike handle Loop handle Bike handle Loop handle No load speed 3: 6,000 min 2: 5,100 min 1: 3,500 min Overall length 1,775 mm (without cutting tool) Nylon cord diameter 2.0 - 2.4 mm...
 • Page 12 Noise Model DUR190U Cutting tool Sound pressure level (L Sound power level (L Applicable dB(A) dB(A) standard dB(A) Uncer- dB(A) Uncer- tainty (K) tainty (K) dB(A) dB(A) 4-tooth blade 77.0 91.6 ISO22868 (ISO11806-1) Nylon cutting head 74.0 87.1 ISO22868 (ISO11806-1)/...
 • Page 13 (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time). Vibration Model DUR190U Cutting tool Left hand...
 • Page 14: Save All Warnings And Instruc- Tions For Future Reference

  WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed. WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).
 • Page 15: Work Area Safety

  Putting into operation Wear proper clothing and shoes for safe operation, such as a work overall and sturdy, Before assembling or adjusting the tool, non-slip shoes. Do not wear loose clothing or remove the battery cartridge. jewelry. Loose clothes, jewelry or long hair can be Before handling the cutter blade, wear protec- caught in moving parts.
 • Page 16: Cutting Tools

  When you leave the tool, even if it is a short Always keep your hands, face, and clothes time, always remove the battery cartridge. The away from the cutting tool when it is rotating. unattended tool with the battery cartridge installed Failure to do so may cause personal injury.
 • Page 17 — Nature of the injury causing fires, personal injury and damage. It will — Your name also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. Important safety instructions for Tips for maintaining maximum battery cartridge battery life Before using battery cartridge, read all instruc-...
 • Page 18: Parts Description

  PARTS DESCRIPTION ► Fig.4 Speed indicator ADT indicator Caution lamp Main power button (ADT = Automatic Torque Drive Technology) Reverse button Battery cartridge Lock-off lever Switch trigger Hanger Handle Barrier (country specific) Protector Lock lever Joint cover Shoulder harness (DUR191U and (DUR191U and (DUR191U and DUR191L only) DUR191L only) DUR191L only)
 • Page 19: Main Power Switch

  To stop the tool, release the switch trigger. NOTE: Once the tool is stopped, the rotation returns to regular direction when you start the tool again. DUR190U and DUR191U ► Fig.8: 1. Lock-off lever 2. Switch trigger NOTE: If you tap the reverse button while the cutting...
 • Page 20 The cutting tool is not included in some countries. For DUR190U and DUR191U only NOTE: Turn the tool upside down so that you can Insert the shaft of the handle into the grip. Align replace the cutting tool easily.
 • Page 21: Operation

  Nylon cutting head For DUR190L and DUR191L Loosen the hex socket head bolts on the handle. Move NOTICE: Be sure to use genuine Makita nylon the handle to a comfortable working position and then cutting head. tighten the bolts. ► Fig.29: 1. Hex socket head bolt 2. Handle...
 • Page 22: Maintenance

  15m (50 ft) distance between operators when repairs, any other maintenance or adjustment should two or more operators work in one area. Also, be performed by Makita Authorized or Factory Service arrange a person to observe the distance between Centers, always using Makita replacement parts.
 • Page 23: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replace- ment parts for repairs. State of abnormality Probable cause (malfunction) Remedy Motor does not run. Battery cartridge is not installed. Install the battery cartridge.
 • Page 24 Rekommenderad batteriadapter Batteriadapter PDC01 • Batteriadaptern/Batteriadaptrarna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region. • Innan batteriadaptern används ska instruktionen och varningsanmärkningarna på batteriadaptern läsas. Buller Modell DUR190U Skärverktyg Ljudtrycksnivå (L ) dB(A) Ljudeffektnivå (L ) dB(A) Gällande standard dB(A) Osäkerhet (K) dB(A) Osäkerhet (K)
 • Page 25 Modell DUR190L Skärverktyg Ljudtrycksnivå (L ) dB(A) Ljudeffektnivå (L ) dB(A) Gällande standard dB(A) Osäkerhet (K) dB(A) Osäkerhet (K) dB(A) dB(A) 4-tandsblad 77,0 91,6 ISO22868 (ISO11806-1) Trimmerhuvud 74,0 87,1 ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91 Plastkniv 75,6 85,9 ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91 Modell DUR191U Skärverktyg Ljudtrycksnivå...
 • Page 26 Vibration Modell DUR190U Skärverktyg Vänster hand Höger hand Gällande standard (m/s Osäkerhets-K (m/s Osäkerhets-K (m/s (m/s 4-tandsblad ISO22867 (ISO11806-1) Trimmerhuvud ISO22867 (ISO11806-1) Plastkniv ISO22867 (ISO11806-1) Modell DUR190L Skärverktyg Vänster hand Höger hand Gällande standard (m/s Osäkerhets-K (m/s Osäkerhets-K (m/s (m/s...
 • Page 27 Symboler Viktiga säkerhetsanvisningar för verktyget Följande visar symbolerna som används för utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan du använder borrmaskinen. VARNING: Läs igenom alla säkerhetsvar- Var extra försiktig och uppmärksam. ningar och anvisningar. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elstötar, brand Läs igenom bruksanvisningen. och/eller allvarliga personskador. Spara alla varningar och instruk- Upprätthåll ett avstånd på...
 • Page 28: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Säkerhet på arbetsplatsen Innan du sätter i batterikassetten ska du kont- rollera att verktyget inte är skadat, har lösa Använd verktyget endast under goda ljus- skruvar/muttrar eller är felaktigt monterat. förhållanden och i dagsljus. Arbeta inte med Slipa skärkniven om den är slö. Om skärk- verktyget i mörker eller dimma.
 • Page 29 Bakåtkast (kniven slår bakåt) 13. Rör aldrig vid rörliga farliga delar innan de har stannat helt och hållet och batterikassetten har Bakåtkast (kniven slår bakåt) är en plötslig tagits bort. reaktion när en skärkniv fastnar eller studsar. 14. Stäng genast av verktyget om skärtillsatsen När det inträffar kastas verktyget i sidled eller slår i stenar eller andra hårda föremål.
 • Page 30 Det kan plötsligt falla ned och orsaka 12. Använd endast batterierna med de produkter personskador. som specificerats av Makita. Att använda bat- terierna med ej godkända produkter kan leda till Första hjälpen brand, överdriven värme, explosion eller utläck- Ha alltid förbandslådan i närheten. Se till att ande elektrolyt.
 • Page 31: Beskrivning Av Delar

  BESKRIVNING AV DELAR ► Fig.4 Hastighetsindikator ADT-indikator Varningslampa Strömbrytare (ADT = drivteknik med automatiskt vridmoment) Reverseringsknapp Batterikassett Säkerhetsspärr Avtryckare Upphängningsanordning Handtag Barriär (landsspecifik) Skydd Säkerhetsspärr Samlingsskydd Lock Axelband (endastDUR191U och (endastDUR191U och (endastDUR191U och DUR191L) DUR191L) DUR191L) FUNKTIONSBESKRIVNING Varningslampa Status Färg På Blinkar Röd Överbelastning...
 • Page 32 DUR190U och DUR191U Indikerar kvarvarande ► Fig.8: 1. Säkerhetsspärr 2. Avtryckare batterikapacitet DUR190L och DUR191L ► Fig.9: 1. Säkerhetsspärr 2. Avtryckare Endast för batterikassetter med indikator ► Fig.6: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp OBS: Verktyget stängs av automatiskt när du har låtit Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se den vila en viss tid utan någon åtgärd.
 • Page 33 Montera skärverktyget Montera handtaget OBS: Vilken typ av skärverktyg som medföljer som standardtillbehör varierar beroende på land. Endast för DUR190U och DUR191U Skärverktyget ingår inte i vissa länder. För in handtagets skaft i greppet. Rikta in skruvhå- OBS: Vänd verktyget upp och ned så att du enkelt let i greppet med det i skaftet.
 • Page 34 ► Fig.34: 1. Krok 2. Upphängningsanordning Justera handtag och upphängningsposition för bästa Frigöra spännet möjliga hantering av maskinen. Bärselen har en snabbkoppling. För DUR190U och DUR191U DUR190U och DUR191U Justera handtaget/upphängningspositionen så att verk- ► Fig.35: 1. Remsa tyget kommer inom det intervall som visas nedan.
 • Page 35 15 m (50 fot) hållas mellan användare TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- när två eller fler användare arbetar inom samma arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter område. Utse en person som håller uppsikt över och med reservdelar från Makita. avståndet mellan användarna. Om någon eller Byta ut nylontråden...
 • Page 36: Valfria Tillbehör

  FELSÖKNING Innan du ber om reparation ska du först utföra en egen kontroll. Om du hittar ett problem som inte finns förklarat i bruksanvisningen ska du inte försöka att ta isär maskinen. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för reparationer. Feltillstånd Trolig orsak (felfunktion) Åtgärd Motorn går inte. Batterikassetten har inte satts i. Sätt i batterikassetten.
 • Page 37: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Type håndtak Sykkelhåndtak Bøylehåndtak Sykkelhåndtak Bøylehåndtak Hastighet uten belastning 3: 6 000 min 2: 5 100 min 1: 3 500 min Total lengde 1 775 mm (uten skjæreverktøy) Nylontrådens diameter 2,0 – 2,4 mm Passende skjæreverktøy og...
 • Page 38 Støy Modell DUR190U Skjæreverktøy Lydtrykknivå (L ) dB(A) Lydeffektnivå (L ) dB(A) Gjeldende standard dB(A) Usikker- dB(A) Usikker- het (K) het (K) dB (A) dB (A) 4-tannet blad 77,0 91,6 ISO22868 (ISO11806-1) Nylontrimmerhode 74,0 87,1 ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91 Plastblad 75,6...
 • Page 39 (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket). Vibrasjoner Modell DUR190U Skjæreverktøy Venstre hånd Høyre hånd...
 • Page 40 ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibra- sjonsverdien(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes og spesielt i forhold til arbeidsstykket som blir behandlet. ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs.
 • Page 41: Sikkerhet På Arbeidsplassen

  Oppstart Bruk relevante klær og sko for sikkert arbeid, f.eks. arbeidsoverall og robuste, sklisikre sko. Ikke bruk Ta ut batteriinnsatsen før montering og tilpas- løse klær eller smykker. Løse klær, smykker eller ning av verktøyet. langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk alltid vernehansker når du skal håndtere Bruk alltid vernehansker når du berører skjærebladet.
 • Page 42 12. Hvis gress eller greiner setter seg fast mellom Når du bruker skjæreblader, må du unngå trimmeenheten og verneskjoldet, må du alltid slå tilbakeslag og alltid være forberedt på et util- av verktøyet og fjerne batteriinnsatsen før ren- siktet tilbakeslag. Se i avsnittet om tilbakeslag. gjøring.
 • Page 43 Bruk kun originale Makita- — Navnet ditt batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller Viktige sikkerhetsanvisninger for som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader batteriinnsats og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.
 • Page 44 DELEBESKRIVELSE ► Fig.4 Hastighetsindikator ADT-indikator Varsellampe Hovedstrømknapp (ADT = Automatic Torque Drive Technology (teknologi for automatisk momentstramming)) Reversknapp Batteriinnsats Av-sperreknapp Startbryter Oppheng Håndtak Bom (landsspesifikk) Vern Sperreknapp Skjøtedeksel Hette Skuldersele (kun DUR191U og (kun DUR191U og (kun DUR191U og DUR191L) DUR191L) DUR191L) FUNKSJONSBESKRIVELSE Varsellampe Status...
 • Page 45 DUR190U og DUR191U Indikere gjenværende ► Fig.8: 1. Av-sperreknapp 2. Startbryter batterikapasitet DUR190L og DUR191L ► Fig.9: 1. Av-sperreknapp 2. Startbryter Kun for batterier med indikatoren ► Fig.6: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp MERK: Verktøyet slår seg av automatisk når verk- Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenvæ- tøyet ikke har vært i bruk i bestemt periode. rende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.
 • Page 46 MERK: Typen skjæreverktøy som leveres som stan- Montering av håndtaket dard tilbehør varierer avhengig av land. I enkelte land følger skjæreverktøyet med pakken. Kun for DUR190U og DUR191U MERK: Snu verktøyet opp ned, slik at du lett kan Sett skaftet på håndtaket inn i håndtaksfestet. skifte ut skjæreverktøyet. Innrett skruehullet i håndtaksfestet med det i skaftet.
 • Page 47 ► Fig.31: 1. Sekskantnøkkel Plastblad Kun for DUR190L og DUR191L OBS: Pass på å bruke originale Makita-plastblad. ► Fig.32: 1. Håndtak 2. Sekskantnøkkel Hold spindellåseknappen nede, plasser plastbladet på spindelen, og stram det godt for hånd. ► Fig.24: 1. Plastblad 2. Spindel 3. Spindellåseknapp BRUK 4.
 • Page 48 å unngå uhell når to PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste- eller flere operatører arbeidet innenfor et område. ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller Sørg dessuten for at en person overvåker avstan- fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- den mellom operatører. Hvis en person eller et dyr ler fra Makita.
 • Page 49: Valgfritt Tilbehør

  Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Skjæreblad •...
 • Page 50: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Kahvan tyyppi Polkupyörän Silmukkakahva Polkupyörän Silmukkakahva kahva kahva Kuormittamaton kierrosnopeus 3: 6 000 min 2: 5 100 min 1: 3 500 min Kokonaispituus 1 775 mm (ilman leikkaustyökalua) Nailonsiiman halkaisija 2,0–2,4 mm Leikkaustyökalun mukainen...
 • Page 51 Melutaso Malli DUR190U Leikkuutyökalu Äänenpainetaso (L ) dB(A) Äänentehotaso (L ) dB(A) Sovellettava standardi dB(A) Epävarmuus- dB(A) Epävarmuus- tekijä (K) tekijä (K) dB(A) dB(A) 4-hampainen terä 77,0 91,6 ISO22868 (ISO11806-1) Nylon leikkuupää 74,0 87,1 ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91 Muoviterä 75,6 85,9...
 • Page 52 VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä). Tärinä Malli DUR190U Leikkuutyökalu Vasen käsi Oikea käsi Sovellettava standardi (m/s Epävarmuus...
 • Page 53: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsiteltävän työkappaleen mukaan. VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä). Säilytä...
 • Page 54 Käyttöönotto Käytä turvallisen työskentelyn mahdollistavia kenkiä ja vaatetusta, esimerkiksi työhaalaria ja Irrota akkupaketti ennen työkalun kokoamista kenkiä, joissa on luistamaton pohja. Älä käytä tai säätämistä. väljiä vaatteita tai koruja. Väljät vaatteet, korut Pue aina suojakäsineet ennen leikkuuterän tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. käsittelemistä.
 • Page 55 Jos jätät työkalun vartioimatta vaikka vain Käytä aina leikkuupäähän sopivaa lyhyeksi ajaksi, irrota aina akkupaketti. Jos työ- teränsuojusta. kalu jätetään vartioimatta akkupaketti paikallaan, Kun käytät leikkuuteriä, varo takapotkua ja ole asiattomat henkilöt voivat käyttää sitä ja aiheuttaa aina valmiina takapotkun varalta. Katso lisätie- vakavan onnettomuuden. toja kohdasta Takapotku. 12. Jos leikkuupäähän ja suojukseen tarttuu ruo- Kun terää...
 • Page 56 Pidä ensiapulaukku aina saatavilla. Täydennä poistettava laitteesta. ensiapulaukkua sisältöä aina käytön mukaan. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Kun hälytät apua, ilmoita seuraavat tiedot: — onnettomuuden tapahtumapaikka HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- — mitä on tapahtunut akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai — loukkaantuneiden henkilöiden määrä mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa —...
 • Page 57: Osien Kuvaus

  OSIEN KUVAUS ► Kuva4 Nopeusilmaisin ADT-ilmaisin Varoitusvalo Päävirtapainike (ADT = Automatic Torque Drive Technology) Peruutuspainike Akkupaketti Lukituksen vapautusvipu Liipaisinkytkin Kannatin Kahva Suojapuomi Suojus (maakohtainen) Lukitusvipu Liitoksen suojus Kansi Olkahihna (vainDUR191U ja (vainDUR191U ja (vainDUR191U ja DUR191L) DUR191L) DUR191L) TOIMINTOJEN KUVAUS Varoitusvalo Tila Väri Päällä Vilkkuu Punainen Ylikuormitus VAROITUS:...
 • Page 58 HUOMAA: Työkalu pyörii vastakkaiseen suuntaan vain lyhyen tusvivun) ja painamalla sitten liipaisinkytkintä. Pysäytä ajan kerrallaan, minkä jälkeen se pysähtyy automaattisesti. työkalu vapauttamalla liipaisinkytkin. HUOMAA: Kun työkalu on pysähtynyt, pyörimissuunta DUR190U ja DUR191U palautuu normaaliksi, kun käynnistät työkalun uudelleen. ► Kuva8: 1. Lukituksen vapautusvipu 2. Liipaisinkytkin HUOMAA: Jos napautat suunnanvaihtopainiketta leikkuutyökalun pyöriessä, työkalu pysähtyy ja on DUR190L ja DUR191L valmis pyörimissuunnan vaihtamiseen.
 • Page 59 HUOMAA: Käännä työkalu ylösalaisin, minkä jälkeen voit helposti vaihtaa leikkuutyökalun. Kahvan asentaminen Leikkuuterä Vain DUR190U ja DUR191U Työnnä kahvan varsi kahvaan. Kohdista kahvassa HUOMIO: Käytä leikkuuterän käsittelyssä oleva ruuvinreikä varressa olevaan ruuvinreikään. suojakäsineitä ja laita teräsuojus terän päälle. Kiristä ruuvi tiukasti.
 • Page 60: Olkahihnan Kiinnittäminen

  Olkahihna sisältää pikairrotustoiminnon. DUR190U ja DUR191U Säädä kahvan ja ripustimen asentoa mukavan työsken- ► Kuva35: 1. Liuska telyasennon saamiseksi. Vedä nauha ulos työkalun irrottamiseksi olkanauhasta. Vain DUR190U ja DUR191U Säädä kahvan/ripustimen asento sellaiseksi, että työ- DUR190L ja DUR191L kalu asettuu alla kuvatun mukaisesti. ► Kuva36: 1. Solki ► Kuva26 Voit irrottaa työkalun olkanauhasta painamalla soljen...
 • Page 61 Oikeat työskentelyasennot ja käyttötavat tukevat työkalun Muoviterän vaihtaminen optimaalista hallintaa ja pienentävät takapotkun riskiä. DUR190U ja DUR191U Vaihda muoviterä, jos se on kulunut tai rikkoutunut. ► Kuva37 ► Kuva41 Asenna muoviterä kohdistamalla terässä oleva nuoli DUR190L ja DUR191L teräsuojuksessa olevan nuolen kanssa. ► Kuva38 ► Kuva42: 1. Teräsuojuksessa oleva nuoli 2. Terässä Nailonsiimapään (napautussyöttötyyppisen) käyttö oleva nuoli Nailonsiimapää on kaksisiimainen viimeistelyleikuupää, joka syöttää siimaa, kun leikkuupäätä napautetaan maahan. Jos haluat syöttää lisää siimaa ulos, napauta leikkuu- päätä...
 • Page 62 -laitteiden käyttäminen voi aiheuttaa vakavan vamman. HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu- raavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.
 • Page 63 LATVIEŠU (Oriģinālie norādījumi) SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Roktura veids Divriteņa Cilpas rokturis Divriteņa Cilpas rokturis veida rokturis veida rokturis Ātrums bez slodzes 3: 6 000 min 2: 5 100 min 1: 3 500 min Garums 1 775 mm (bez griešanas instrumenta) Neilona auklas diametrs 2,0–2,4 mm...
 • Page 64 Trokšņa līmenis Modelis DUR190U Griešanas instruments Skaņas spiediena Skaņas jaudas līmenis Piemērojamie līmenis (L ) dB(A) ) dB(A) standarti dB(A) Nenoteik- dB(A) Nenoteik- tība (K) tība (K) dB(A) dB(A) 4 zobu asmens 77,0 91,6 ISO22868 (ISO11806-1) Neilona griezējgalva 74,0 87,1 ISO22868...
 • Page 65 Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku). Vibrācija Modelis DUR190U Griešanas instruments Kreisā roka Labā roka Piemērojamie...
 • Page 66: Drošības Brīdinājumi

  BRĪDINĀJUMS: Vibrācijas emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atka- rībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida. BRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā...
 • Page 67: Ekspluatācijas Sākšana

  Ekspluatācijas sākšana Lai izmantošana būtu droša, valkājiet atbilstošu apģērbu un apavus, piemēram, slēgtus, sting- Pirms darbarīka montāžas vai regulēšanas rus, neslīdošus apavus. Nevalkājiet brīvi krītošu izņemiet akumulatora kasetni. apģērbu vai rotaslietas. Brīvi krītošs apģērbs, Pirms rīkošanās ar griezējasmeni, uzvelciet rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās. aizsargcimdus. Pieskaroties griezējasmenim, izmantojiet aiz- Pirms akumulatora kasetnes ievietošanas pār- sargcimdus. Griezējasmeņi var smagi sagriezt baudiet, vai darbarīks nav bojāts, vai nav vaļīgu...
 • Page 68 10. Regulāri atpūtieties, lai noguruma dēļ nezau- — Nekad neizmantojiet citus asmeņus, dētu kontroli. Mēs iesakām katru stundu atpūs- tostarp vairāku posmu metāla ķēdes un ties 10 līdz 20 minūtes. spriguļa asmeņus. Šādi var gūt smagus ievainojumus. Atstājot darbarīku pat uz īsu brīdi, vienmēr izņemiet akumulatora kasetni. Nepieskatītu Izmantojiet tikai tādus griešanas instrumentus, kuri ir marķēti ar ātrumu, kas ir vienāds vai ierīci ar ievietotu akumulatora kasetni var izman- lielāks par ātrumu, kas norādīts uz darbarīka.
 • Page 69 Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu. Pirmā palīdzība 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- Vienmēr nodrošiniet, lai tuvumā būtu pirmās palī- jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos dzības komplekts. Nekavējoties papildiniet pirmās akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var palīdzības komplektu, ja kaut kas no tā ir izņemts. rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.
 • Page 70 Ieteikumi akumulatora kalpoša- UZMANĪBU: Lietojiet tikai oriģinālos Makita nas laika pagarināšanai akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita aku- mulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate- pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darba- un lādētāja garantija. rīku un uzlādējiet akumulatora kasetni. Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumula- tora kasetni.
 • Page 71 Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejaušu nospiešanu, darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas sviru. Aizsardzība pret akumulatora pārmērīgu izlādi Lai ieslēgtu darbarīku, satveriet rokturi (satvēriens atbrīvo bloķēšanas sviru) un pēc tam nospiediet slēdža Kad akumulatora atlikusī jauda ir zema, darbarīks automā- mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti. tiski pārstāj darboties. Ātruma indikators un ADT indikators izslēdzas, un brīdinājuma lampiņa sāk mirgot sarkanā krāsā. DUR190U un DUR191U Ja darbarīks nedarbojas, pat ieslēdzot slēdžus, izņe- ► Att.8: 1. Atbloķēšanas svira 2. Slēdža mēlīte miet akumulatora kasetni un uzlādējiet to. DUR190L un DUR191L Atlikušās akumulatora jaudas indikators ► Att.9: 1. Atbloķēšanas svira 2. Slēdža mēlīte Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru PIEZĪME: Darbarīks automātiski izslēdzas, ja to ► Att.6: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga noteiktu laiku atstāj nedarbinātu.
 • Page 72 Roktura uzstādīšana PIEZĪME: Aktivizējot automātisko griezes momenta piedziņas tehnoloģiju (ADT), iedegas ADT indikators un darbarīks optimizē griešanās ātrumu un griezes Tikai modeļiem DUR190U un DUR191U momentu atkarībā no apstākļiem, kādos zāle tiek Roktura vārpstu ievietojiet rokturī. Skrūves atveri pļauta. rokturī savietojiet ar skrūves atveri vārpstā. Stingri pieskrūvējiet skrūvi. Virziena maiņas poga netīrumu ► Att.12: 1. Rokturis 2. Skrūve 3. Rokturis izņemšanai Rokturi novietojiet starp roktura skavu un roktura balstu. Noregulējiet rokturi darbam ērtā leņķī un pēc tam to cieši piestipriniet ar sešstūru galviņas padziļinā- BRĪDINĀJUMS: Pirms tādu nezāļu vai netī- juma bultskrūvēm. rumu izņemšanas, ko nevar izņemt ar darbarīka ► Att.13: 1. Sešstūru galviņas padziļinājuma...
 • Page 73: Neilona Griezējgalva

  Roktura/cilpas pozīcijas regulēšana UZMANĪBU: Griezējasmenim jābūt slīpētam un bez plaisām vai plīsumiem. Ja darba laikā ar Noregulējiet rokturi un cilpas pozīciju, lai ar darbarīku griezējasmeni trāpāt akmenim, nekavējoties apstādi- būtu ērti apieties. niet darbarīku un pārbaudiet asmeni. Tikai modeļiem DUR190U un DUR191U UZMANĪBU: Vienmēr izmantojiet griezējas- meni ar tādu diametru, kāds norādīts tehnisko Noregulējiet roktura un cilpas pozīciju tā, lai darba- datu sadaļā. rīks atrastos tālāk parādītajā lietošanas pozīcijas diapazonā. ► Att.20: 1. Uzgrieznis 2. Vāciņš 3. Piespiedējblīve ► Att.26...
 • Page 74 Pareiza turēšana un apiešanās ar ierīci uzlabo kontroli EKSPLUATĀCIJA un ļauj mazināt traumu risku no atsitieniem. DUR190U un DUR191U Pleca siksnas piestiprināšana ► Att.37 DUR190L un DUR191L UZMANĪBU: Vienmēr piestipriniet plecu ► Att.38 siksnu pie darbarīka. Pirms darbarīka lietošanas Izmantojot neilona griezējgalvu (auklas padeve ar plecu siksna jāpiemēro lietotāja augumam, lai piesitienu) mazinātu nogurumu. Neilona griezējgalva ir divu auklu apgriezējmašīnas UZMANĪBU:...
 • Page 75: Problēmu Novēršana

  BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai šajā rokas- PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt grāmatā norādīto papildaprīkojumu un piederu- iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piede- mus. Jebkura cita papildaprīkojuma vai piederuma rumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi. izmantošana vai izraisīt nopietnus savainojumus. UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Griezējasmens • Neilona griezējgalva 75 LATVIEŠU...
 • Page 76 Naudokite tik akumuliatoriaus kasetes ir įkroviklius, kurie nurodyti anksčiau. Naudojant bet kurias kitas akumuliatoriaus kasetes ir įkroviklius, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus. Rekomenduojamas akumuliatorių adapteris Akumuliatorių adapteris PDC01 • Atsižvelgiant į gyvenamosios vietos regioną, pirmau nurodytas (-i) akumuliatoriaus adapteris (-iai) gali būti neprieinamas (-i). • Prieš pradėdami naudoti akumuliatoriaus adapterį, perskaitykite instrukciją ir įspėjamąsias pastabas apie akumuliatoriaus adapterį. Triukšmas Modelis DUR190U Pjovimo įrankis Garso slėgio lygis (L ) dB(A) Garso galios lygis (L ) dB(A) Taikomas standartas dB (A) Paklaida (K) dB (A)
 • Page 77 Modelis DUR190L Pjovimo įrankis Garso slėgio lygis (L ) dB(A) Garso galios lygis (L ) dB(A) Taikomas standartas dB (A) Paklaida (K) dB (A) Paklaida (K) dB(A) dB(A) 4 dantų peilis 77,0 91,6 ISO22868 (ISO11806-1) Nailoninė pjovimo galvutė 74,0 87,1 ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91 Plastikinis peilis 75,6 85,9 ISO22868...
 • Page 78 Vibracija Modelis DUR190U Pjovimo įrankis Kairė ranka Dešinė ranka Taikomas standartas (m/s Paklaida K (m/s Paklaida K (m/s (m/s 4 dantų peilis ISO22867 (ISO11806-1) Nailoninė pjovimo galvutė ISO22867 (ISO11806-1) Plastikinis peilis ISO22867 (ISO11806-1) Modelis DUR190L Pjovimo įrankis Kairė ranka Dešinė ranka Taikomas standartas (m/s...
 • Page 79: Saugos Įspėjimai

  Simboliai Svarbios saugumo instrukcijos dėl įrankio Toliau yra nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš naudodami įsitikinkite, ar suprantate jų reikšmę. ĮSPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos Būkite itin atsargūs ir dėmesingi. įspėjimus ir visą instrukciją. Nesilaikydami toliau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti elektros Perskaitykite instrukcijų vadovą. smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti. Išsaugokite visus įspėjimus ir Atstumas turi būti bent 15 m. instrukcijas, kad galėtumėte jas 15m(50 peržiūrėti ateityje. Pavojus; saugokitės skriejančių objektų. Numatytoji naudojimo paskirtis Perspėjimas; atatranka Šis įrankis skirtas tik žolei, piktžolėms, krū- mams ir atžalynams pjauti.
 • Page 80: Darbo Vietos Sauga

  Darbo vietos sauga Prieš įdėdami akumuliatoriaus kasetę, patikrinkite, ar įrankis nesugadintas, ar nėra atsilaisvinusių varžtų Naudokite įrankį tik esant geram matomumui ir tik (veržlių) arba ar jis tinkamai surinktas. Pagaląskite dieną. Nenaudokite įrankio tamsoje arba esant rūkui. atšipusius pjoviklio ašmenis. Jei pjoviklio ašme- Įrankio nenaudokite sprogioje aplinkoje, nys yra sulinkę...
 • Page 81 Atatranka (ašmenų sviedimas) 13. Niekada nelieskite pavojų keliančių judančių dalių, kol jos visiškai nesustojo ir neišėmėte Atatranka (ašmenų sviedimas) – tai staigi akumuliatoriaus kasetės. reakcija į pjovimo ašmenų įstrigimą arba 14. Jei pjovimo priedas atsitrenktų į akmenį ar užkliuvimą. Įvykus atatrankai, įrankis didele kokį...
 • Page 82: Pirmoji Pagalba

  Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumu- liatorių išmetimo. Laikykite įrankį sausoje ir aukštoje arba raki- namoje, vaikams neprieinamoje vietoje. 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius Neatremkite įrankio į ką nors, pvz., į sieną. gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti Priešingu atveju jis gali staiga nukristi ir sužaloti.
 • Page 83: Dalių Aprašymas

  DALIŲ APRAŠYMAS ► Pav.4 Greičio indikatorius ADT indikatorius Perspėjimo lemputė Pagrindinis įjungimo (ADT = automatinė mygtukas sukimo momento perda- vimo technologija) Atbulinės eigos mygtukas Akumuliatoriaus kasetė Atlaisvinimo svirtis Gaidukas Kilpelė Rankena Užtvara (priklauso nuo Apsauginis gaubtas šalies) Fiksavimo svirtis Sujungimo vietos gaubtelis Dangtelis Perpetinis diržas (tik DUR191U ir DUR191L) (tik DUR191U ir DUR191L) (tik DUR191U ir DUR191L) VEIKIMO APRAŠYMAS Perspėjimo lemputė...
 • Page 84 DUR190U ir DUR191U Likusios akumuliatoriaus galios rodymas ► Pav.8: 1. Atlaisvinimo svirtis 2. Gaidukas Tik akumuliatoriaus kasetėms su indikatoriumi DUR190L ir DUR191L ► Pav.6: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo ► Pav.9: 1. Atlaisvinimo svirtis 2. Gaidukas mygtukas PASTABA: Jeigu įrankiu tam tikrą laiką neatliksite Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo myg- jokių veiksmų, įrankis automatiškai išsijungs. tuką, kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus ener- gija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių Greičio reguliavimas lemputės. Indikatorių lemputės Likusi galia Įrankio greitį galima pasirinkti spaudant pagrindinį įjun-...
 • Page 85 Niekada nepaleiskite įrankio, kol nupjauti. jis nebus visiškai sumontuotas. Naudojant iš dalies sumontuotą įrankį, jis gali netyčia pasileisti ir sunkiai Varžtais pritvirtinkite apsauginį gaubtą prie spaustuvo. sužeisti. ► Pav.19: 1. Spaustuvas 2. Apsauginis gaubtas 3. Pjaustytuvas Rankenos sumontavimas Pjovimo įrankio montavimas Tik modeliams DUR190U ir DUR191U Įkiškite rankenos vamzdį į laikomąją rankenos PASTABA: Kaip standartinio priedo tiekiamo pjovimo dalį. Sutapdinkite rankenoje esančią varžto skylę su įrankio (-ių) tipas skiriasi, priklausomai nuo šalies. Kai skyle vamzdyje. Tvirtai priveržkite varžtą. kuriose šalyse pjovimo įrankis nepridedamas. ► Pav.12: 1. Laikomoji rankenos dalis 2. Varžtas PASTABA: Apverskite įrankį aukštyn kojomis ir galė- 3. Rankena site lengvai pakeisti pjovimo įrankį.
 • Page 86: Nailoninė Pjovimo Galvutė

  įrankį, būtinai išimkite į įrankį įdėtą šešiabriaunį veržliaraktį. Prikabinkite perpetinio diržo kabliuką prie kilpelės ir užsidėkite perpetinį diržą. Įsitikinkite, ar perpetinis Rankenos / kilpelės padėties reguliavimas diržas tvirtai laiko įrankį. DUR190U ir DUR191U Sureguliuokite rankenos ir kilpelės padėtis taip, kad ► Pav.33: 1. Kablys 2. Kilpelė įrankį būtų patogu laikyti. Tik modeliams DUR190U ir DUR191U DUR190L ir DUR191L ► Pav.34: 1. Kablys 2. Kilpelė Sureguliuokite rankenos / kilpelės padėtį taip, kad įran- kis patektų į intervalą, kaip parodyta toliau. 86 LIETUVIŲ KALBA...
 • Page 87: Techninė Priežiūra

  Atkabinimas TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Perpetiniame dirže yra greitojo atkabinimo įtaisas. DUR190U ir DUR191U ĮSPĖJIMAS: Prieš bandydami atlikti įrankio ► Pav.35: 1. Juostelė tikrinimo arba techninės priežiūros darbus, visuo- met būtinai išjunkite įrankį ir išimkite akumulia- Ištraukite juostelę, kad atkabintumėte įrankį nuo perpetinio diržo. toriaus kasetę. Neišjungus ir neišėmus akumuliato- DUR190L ir DUR191L riaus kasetės, netyčia įjungus įrankį, galima sunkiai ► Pav.36: 1. Sagtis susižeisti. Tiesiog suspauskite sagties šonus, kad atkabintumėte PASTABA: įrankį nuo perpetinio diržo.
 • Page 88: Gedimų Šalinimas

  ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik rekomenduojamus priedus arba įtaisus, nurodytus šiame vadove. Naudojant bet kokį kitą priedą arba įtaisą, galima sunkiai susižeisti. PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- tės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą. • Pjoviklio ašmenys •...
 • Page 89: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Käepideme tüüp Jalgratta käepide Aaspide Jalgratta käepide Aaspide Koormuseta kiirus 3: 6 000 min 2: 5 100 min 1: 3 500 min Üldpikkus 1 775 mm (lõikeriistata) Nailontamiili läbimõõt 2,0 – 2,4 mm Kasutatav lõikeriist ja...
 • Page 90 Müra Mudel DUR190U Lõikeriist Helirõhu tase (L ) dB(A) Helivõimsuse tase (L ) dB(A) Kohaldatav standard dB(A) Kõiku- dB(A) Kõiku- mine (K) mine (K) dB(A) dB(A) 4-hambaline tera 77,0 91,6 ISO22868 (ISO11806-1) Nailonist lõikepea 74,0 87,1 ISO22868 (ISO11806-1)/ EN50636-2-91 Plastist lõiketera...
 • Page 91 HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale). Vibratsioon Mudel DUR190U Lõikeriist Vasak käsi Parem käsi Kohaldatav standard (m/s Kõikumine K...
 • Page 92 HOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärtus(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust. HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale). Hoidke edaspidisteks viideteks Sümbolid alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.
 • Page 93 Kasutusele võtmine Kandke ohutuks tööks sobivaid rõivaid ja jalanõu- sid, näiteks töökombinesooni ja tugevaid libise- Enne seadme monteerimist või reguleerimist miskindlaid jalatseid. Ärge kandke avaraid rõivaid eemaldage akukassett. ega ehteid. Avarad riideesemed, ehted või pikad Enne lõiketera käsitsemist pange kätte kaitsekindad. juuksed võivad liikuvate osade vahele takerduda.
 • Page 94 12. Kui rohi või oksad takerduvad lõikeriista ja Lõikeriista kaitsekate peab alati sobima kasu- kaitsekatte vahele, siis lülitage alati seade tatava lõikeriistaga. välja ja eemaldage akukassett enne, kui hak- Lõiketerade kasutamisel vältige tagasilööki kate seadet puhastama. Muidu võib lõikeriist ning olge alati valmis ootamatuks tagasilöö- ootamatult pöörlema hakata ja põhjustada tõsise giks.
 • Page 95 Paigaldage lõiketera kate. muutunud aku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju. Hoidke seadet kuivas kohas, lastele kättesaa- 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud matult kõrgel riiulil või luku taga. toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte ette- Ärge toetage seadet millegi, näiteks seina nähtud toodetele võib põhjustada süttimist, ülemää-...
 • Page 96: Osade Kirjeldus

  OSADE KIRJELDUS ► Joon.4 Kiirusnäidik Automaatse pöördemo- Märgutuli Toitenupp mendi ajamitehnoloogia märgutuli Suunamuutmisnupp Akukassett Lahtilukustuse hoob Lüliti päästik Riputi Käepide Tõke (riigikohane) Kaitsekate Lukustushoob Ühenduse kate Kork Kandevöö (ainult DUR191U ja (ainult DUR191U ja (ainult DUR191U ja DUR191L) DUR191L) DUR191L) Tööriista/aku kaitsesüsteem FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Tööriistal on tööriista/aku kaitsesüsteem. Süsteem lüli- tab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööiga. Tööriist seiskub käitamise ajal automaatselt HOIATUS:...
 • Page 97 DUR190U ja DUR191U Aku jääkmahutavuse näit ► Joon.8: 1. Lahtilukustuse hoob 2. Lüliti päästik Ainult näidikuga akukassettidele DUR190L ja DUR191L ► Joon.6: 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp ► Joon.9: 1. Lahtilukustuse hoob 2. Lüliti päästik Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks MÄRKUS: Tööriist lülitub automaatselt välja, kui sel- vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad lega pole teatud aja jooksul tehtud ühtegi toimingut. mõneks sekundiks. Kiiruse reguleerimine Märgulambid...
 • Page 98 ► Joon.19: 1. Klamber 2. Kaitsekate 3. Lõikur Juhtraua paigaldamine Lõikeriista paigaldamine Ainult mudelitele DUR190U ja DUR191U MÄRKUS: Põhitarvikuna tarnitud lõikeriista(de) tüüp Paigaldage juhtraua vars käepidemesse. Seadke varieerub olenevalt riikidest. Mõnes riigis ei ole lõike- käepidemes olev kruvi auk kohakuti varres oleva kruvi riist lisatud.
 • Page 99 DUR190L ja DUR191L Juhtraua/riputi asendi reguleerimine ► Joon.34: 1. Haak 2. Riputi Reguleerige juhtraua ja riputi asendit tööriista mugava Lahutamine kasutusasendi saavutamiseks. Mudelitele DUR190U ja DUR191U Õlarakmed on varustatud kiirvabastusmehhanismiga. Reguleerige juhtraua/riputi asendit nii, et tööriist oleks DUR190U ja DUR191U allpool näidatud ulatuses. ► Joon.35: 1. Riba ► Joon.26 Tõmmake ribast, et vabastada tööriist õlarakmetest.
 • Page 100 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb ruumi, kui samas piirkonnas töötavad korraga vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleeri- kaks või mitu operaatorit. Samuti laske ühel isikul mistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes jälgida kõrvalt operaatorite vahelisest kaugusest või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada kinnipidamist. Kui keegi või mõni loom siseneb Makita varuosi.
 • Page 101 Muude tarvikute või lisaseadmete kasutamine võib lõppeda tõsise vigastusega. ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt. Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes- kusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 102: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DUR190U DUR190L DUR191U DUR191L Тип рукоятки Дугообразная Кольцевая Дугообразная Кольцевая рукоятка рукоятка рукоятка рукоятка Число оборотов без нагрузки 3: 6 000 мин 2: 5 100 мин 1: 3 500 мин Общая длина 1 775 мм (без режущего узла) Диаметр нейлонового шнура 2,0–2,4 мм Применяемый режущий узел Режущий элемент с 3 зубцами 230 мм и диаметр резания (номер изделия 191J34-5) 4-зубый нож 230 мм (номер изделия 729025-2) Нейлоновая режущая головка 300 мм (номер изделия 126674-0) Пластмассовый нож...
 • Page 103 Шум Модель DUR190U Режущий узел Уровень звукового Уровень звуковой Приме- давления (L ) дБ(A) мощности (L ) дБ(A) нимый стандарт дБ (A) Погреш- дБ (A) Погреш- ность (K) ность (K) дБ(A) дБ(A) 4-зубый нож 77,0 91,6 ISO22868 (ISO11806-1) Нейлоновая режущая головка 74,0 87,1...
 • Page 104 ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основан- ные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение). Вибрация Модель DUR190U Режущий узел Левосторонний Правосторонний Приме- нимый...
 • Page 105: Меры Безопасности

  Модель DUR191L Режущий узел Левосторонний Правосторонний Приме- нимый (м/с Погреш- (м/с Погреш- стандарт ность, K ность, K (м/с (м/с 4-зубый нож ISO22867 (ISO11806-1) Нейлоновая режущая головка ISO22867 (ISO11806-1) Пластмассовый нож ISO22867 (ISO11806-1) ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стан- дартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов. ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия. ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электро- инструмента...
 • Page 106 Сохраните брошюру с инструк- Индивидуальные средства защиты циями и рекомендациями для ► Рис.1 дальнейшего использования. Для защиты от разлетающихся частиц и падающих предметов надевайте шлем, Термин "электроинструмент" в предупреждениях защитные очки и перчатки. относится ко всему инструменту, работающему Используйте средства защиты органов от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без слуха (например, наушники) во избежание провода).
 • Page 107: Начало Работы

  Электробезопасность Убедитесь в отсутствии поблизости элек- трических проводов, водопроводных и Не подвергайте инструмент воздействию газовых труб и других предметов., которые дождя или влаги. Попавшая в инструмент могут стать причиной опасной ситуации в вода повышает опасность поражения электри- случае их повреждения при использовании ческим током. инструмента. Не используйте инструмент с неисправным Эксплуатация...
 • Page 108 15. Во время работы регулярно проверяйте Во время вращения режущего узла следите режущий узел на отсутствие трещин или за тем, чтобы ваши руки, лицо и одежда повреждений. Перед началом проверки находились на безопасном расстоянии от извлеките блок аккумулятора и дождитесь него. Несоблюдение этого требования может...
 • Page 109: Первая Помощь

  Транспортировка Не ставьте инструмент вертикально (напри- мер, прислонив к стене). Несоблюдение этого Для транспортировки инструмента выклю- требования может стать причиной падения чите его и извлеките блок аккумулятора. инструмента и нанесения травмы. Установите кожух на режущий элемент. Первая помощь Во время транспортировки инструмента переносите его в горизонтальном положе- Обеспечьте наличие аптечки. нии, удерживая...
 • Page 110: Описание Деталей

  10. Входящие в комплект литий-ионные аккуму- ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- ляторы должны эксплуатироваться в соот- менные аккумуляторные батареи Makita. ветствии с требованиями законодательства Использование аккумуляторных батарей, не про- об опасных товарах. изведенных Makita, или батарей, которые были При коммерческой транспортировке, например, подвергнуты модификациям, может привести к третьей стороной или экспедитором, необхо- взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- димо нанести на упаковку специальные преду- дению имущества. Это также автоматически анну- преждения и маркировку. лирует гарантию Makita на инструмент и зарядное В процессе подготовки устройства к отправке устройство Makita. обязательно проконсультируйтесь со специа- листом по опасным материалам. Также соблю- Советы...
 • Page 111: Описание Работы

  Защита от перегрузки ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Инструмент автоматически останавливается и лампа предупреждения начинает мигать красным ОСТОРОЖНО: Перед регулировкой или при возникновении указанных далее ситуаций. проверкой функций инструмента обязательно — Инструмент перегружен из-за набившейся в убедитесь, что он выключен и его блок акку- него травы или другого мусора. мулятора снят. Несоблюдение этого требования — Режущий узел заблокирован или отброшен отдачей. может стать причиной тяжелой травмы из-за слу- — Кнопка основного питания находится в положении чайного включения инструмента. включения при нажатии триггерного переключателя. В этой ситуации отпустите триггерный переключа- Установка или снятие блока тель и удалите скошенную траву или другой мусор, аккумуляторов...
 • Page 112 и причинить травму. причиной тяжелой травмы из-за случайного вклю- Для предотвращения случайного нажатия триггер- чения инструмента. ного переключателя инструмент оборудован рыча- Этот инструмент оборудован кнопкой реверса для гом разблокировки. изменения направления вращения. Данная функция Для запуска инструмента возьмитесь за рукоятку предназначена только для удаления скопившихся в (при этом выключите рычаг разблокировки) и потя- инструменте сорняков и мусора. ните триггерный переключатель. Для выключения Для изменения направления вращения коснитесь инструмента отпустите триггерный переключатель. кнопки реверса и нажмите триггерный переключа- DUR190U и DUR191U тель, нажимая рычаг блокировки после остановки ► Рис.8: 1. Рычаг разблокировки 2. Триггерный режущего узла. После нажатия триггерного пере- переключатель ключателя индикаторы рабочей частоты и индикатор системы ADT начнут мигать, а режущий узел будет DUR190L и DUR191L вращаться в противоположном направлении. ► Рис.9: 1. Рычаг разблокировки 2. Триггерный Для возврата к обычному направлению вращения переключатель отпустите триггерный переключатель и дождитесь остановки режущего узла. ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент автоматически отклю- ► Рис.11: 1. Индикатор рабочей частоты чается, если он не используется в течение некото- 2. Индикатор системы ADT 3. Кнопка...
 • Page 113 ОСТОРОЖНО: Не запускайте частично чтобы не пораниться при отрезании нейлоно- разобранный инструмент. Работа инструмента в вого шнура. частично разобранном виде может стать причиной тяжелой травмы в результате случайного пуска. Прикрепите защитное устройство к зажиму болтами. ► Рис.19: 1. Зажим 2. Защитное устройство Установка рукоятки 3. Режущий элемент Только для DUR190U и DUR191U Установка режущего узла Вставьте штангу рукоятки в зажим. Совместите отверстие для винта в зажиме с соответствующим ПРИМЕЧАНИЕ: Тип режущих узлов, входящих отверстием в штанге. Хорошо затяните винт. в стандартный комплект поставки, зависит от ► Рис.12: 1. Ручка 2. Винт 3. Рукоятка страны. В некоторых странах режущий узел не входит в комплект поставки. Вставьте рукоятку между зажимом и держа- ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены режущего узла пере-...
 • Page 114 ► Рис.20: 1. Гайка 2. Втулка 3. Прижимная Регулировка положения рукоятки/ шайба 4. Режущий диск 5. Шпиндель крючка для подвешивания 6. Ограждение 7. Кнопка блокировки шпинделя Отрегулируйте положение рукоятки и крючка для под- Установите режущий диск на кожух таким вешивания для максимального удобства в работе. образом, чтобы стрелки на режущем элементе Для DUR190U и DUR191U и на защитном устройстве указывали в одном Отрегулируйте положение рукоятки/крючка таким направлении. ► Рис.21: 1. Стрелка образом, чтобы инструмент находился в пределах диапазона, как указано ниже. Установите прижимную шайбу и втулку на ► Рис.26 режущий диск. Удерживая нажатой кнопку блокировки шпин- Расстояние крючка для подвешивания от земли. деля, плотно затяните гайку накидным ключом. Расстояние режущего узла от земли. ► Рис.22: 1. Кнопка блокировки шпинделя Горизонтальное расстояние между крючком для под- 2. Накидной ключ 3. Ослабить вешивания и незащищенной частью режущего узла. 4. Затянуть Ослабьте болты с шестигранной головкой в нижней...
 • Page 115 Подсоедините крюк плечевого ремня к крючку DUR190U и DUR191U для подвешивания и наденьте плечевой ремень. ► Рис.37 Убедитесь, что инструмент надежно удерживается DUR190L и DUR191L плечевым ремнем. ► Рис.38 DUR190U и DUR191U ► Рис.33: 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания Использование нейлоновой режущей головки (с механизмом ударного самовыпуска) DUR190L и DUR191L Нейлоновая режущая головка представляет собой электро- ► Рис.34: 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания косу с двумя нитями и механизмом ударного самовыпуска. Чтобы выпустить нейлоновый шнур, коснитесь земли Снятие выступом на нейлоновой режущей головке при вращении. ► Рис.39: 1. Наиболее эффективная зона скашивания Конструкция плечевого ремня обеспечивает его быстрое снятие. ПРИМЕЧАНИЕ: Если...
 • Page 116: Поиск И Устранение Неисправностей

  Замените пластмассовый нож заменить. Способ замены нейлонового шнура зави- сит от типа нейлоновой режущей головки. Замените пластмассовый нож в случае его износа или поломки. 95-M10L ► Рис.41 ► Рис.40 При установке пластмассового ножа сориентируйте стрелку на ноже в направлении, совпадающем с направлением стрелки на защитном устройстве. ► Рис.42: 1. Стрелка на защитном устройстве 2. Стрелка на ноже ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправ- ность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизован- ных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita. Состояние неисправности Возможная причина Способ устранения (неисправности) Не работает электромотор. Не вставлен блок аккумулятора. Установите блок аккумулятора. Неисправен аккумулятор (под Зарядите аккумулятор. Если перезарядка не напряжением) помогает, замените аккумулятор. Привод работает неправильно. Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта. После непродолжительного...
 • Page 117: Дополнительные Принадлежности

  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСТОРОЖНО: Используйте только рекомендованные принадлежности и при- способления, указанные в этом руководстве. Использование других принадлежностей или при- способлений может привести к тяжелым травмам. ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Режущий диск...
 • Page 120 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885790-989 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20191209...

This manual is also suitable for:

Dur190lDur191uDur191l