Download  Print this page

Nederlands - Kenwood Chef KVC70 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

Kennismaking met de Kenwood
keukenmachine
U bent de gelukkige eigenaar van een Kenwood. Dankzij het grote assortiment
beschikbare hulpstukken, is deze machine veel meer dan zomaar een mixer. Het is
een geavanceerde keukenmachine. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben.
Robuust. Betrouwbaar. Veelzijdig. Kenwood.
Veiligheid
Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor
toekomstig gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen
door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd
reparatiebedrijf vervangen worden.
Zet de snelheidsregeling op 'O' (uit) en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u hulpstukken monteert of verwijdert,
zowel na het gebruik als voor de reiniging.
Houd uw vingers uit de buurt van bewegende onderdelen en
aangebrachte hulpstukken.
Laat de keukenmachine nooit onbeheerd aan staan.
Gebruik nooit een machine die beschadigd is. Laat de
machine controleren of repareren: raadpleeg het deel
'onderhoud en klantenservice'.
Zet de keukenmachine nooit aan als de kop omhoog staat.
Laat het snoer nooit overhangen, zodat een kind erbij kan.
Zorg ervoor dat het motorgedeelte, het snoer en de stekker
nooit nat worden.
Gebruik nooit een hulpstuk dat niet goedgekeurd is en gebruik
nooit meer dan één hulpstuk per keer.
Overschrijd nooit de hoeveelheden die staan vermeld op de
tabel met de maximumcapaciteiten.
Als u een hulpstuk gebruikt, dient u de meegeleverde
veiligheidsinstructies te lezen en op te volgen.
12

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KVC70

This manual is also suitable for:

Chef xl kvl80