Download  Print this page

Kenwood KHH30 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

TYPE KHH30
instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Kenwood KHH30

 • Page 1 TYPE KHH30 instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing...
 • Page 2: Table Of Contents

  English 2 - 17 Nederlands 18 - 34 Français 35 - 51 Deutsch 52 - 69 Italiano 70 - 86 Português 87 - 103 Español 104 - 120 Dansk 121 - 135 Svenska 136 - 150 Norsk 151 - 165 Suomi 166 - 180 Türkçe...
 • Page 3 b b b b b  b b b b b  ...
 • Page 4 b Creaming Beater Spanner shown is for illustration purposes only and not supplied in pack. ...
 • Page 5 b b     b    ...
 • Page 6 - b                     ...
 • Page 7 Read these instructions carefully and retain for future reference. Remove all packaging and any labels. If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer. Switch off and unplug: before fitting or removing parts;...
 • Page 8 Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions. The maximum rating is based on the attachment that draws the greatest load.
 • Page 9 blades/cutting discs have completely stopped. DO NOT process hot ingredients. SCALD RISK: Hot ingredients must be allowed to cool to room temperature before placing in the goblet or before blending. Do not use the lid to operate the food processor, always use the speed/pulse control.
 • Page 10 Warning – the cutting blade is sharp, handle with care both in use and when cleaning. Ensure the attachment is secured in position before switching Always ensure a minimum of 45% liquid is used in your pasta dough recipe. Pasta mix made too dry or fed through too quickly can break your pasta maker and/or machine.
 • Page 11 The processing of spices is not recommended as they may damage the plastic parts. The appliance will not work if the compact chopper/grinder is incorrectly fitted. Use dry ingredients only. the mixing tools and some of before plugging in Make sure your electricity supply is the same as their uses the one shown on the underside of your appliance.
 • Page 12 To raise the beater away from the bottom of the Ensure that no bowl tools are fitted or bowl turn the shaft anticlockwise. stored in the bowl when using the dual 4 Tighten the nut by turning anticlockwise. drive outlet. 5 Fit the beater and lower the mixer head.
 • Page 13 electronic speed sensor control important Your processor is not suitable for crushing or Your mixer is fitted with an electronic speed sensor grinding coffee beans, or converting granulated control that is designed to maintain the speed sugar to caster sugar. under different load conditions, such as when When adding almond essence or flavouring to kneading bread dough or when eggs are added to...
 • Page 14 to use the cutting discs glass blender (if supplied) 1 Fit the bowl on the power unit, add the detachable filler cap drive shaft. 2 Hold by the finger grip, place the disc onto the goblet drive shaft with the appropriate side uppermost. sealing ring 3 Fit the lid.
 • Page 15 To blend dry ingredients – cut into pieces, remove Switch off and empty the pulp and juice containers the filler cap, then with the appliance running, drop regularly during use. the pieces down one by one. Keep your hand over hints the opening.
 • Page 16 to assemble the food mincer to use the pasta maker 1 Fit the food mincer scroll inside the food mincer 1 Make your pasta dough. – a too-dry mix could body break your pasta maker. 2 Fit the cutter – cutting side outermost. Ensure 2 Switch to maximum speed.
 • Page 17: Care And Cleaning

  5 Remove the outlet cover by turning it anti- blender/compact chopper/grinder clockwise and lifting off 1 Empty the goblet/jar before unscrewing it from the blade unit. 6 Place the compact chopper/grinder onto the outlet 2 Wash the goblet/jar by hand. and turn clockwise until it clicks into position.
 • Page 18 KENWOOD Service centre visit Splashguard www.kenwoodworld.com or the website specific to Outlet cover your Country. Food Processor Main bowl, lid and pusher Designed and engineered by Kenwood in the UK. Knife blade Made in China. Detachable drive shaft Discs Citrus juicer Cone, sieve...
 • Page 19 recommended speed chart and maximum capacities These are a guide only and will vary depending upon the quantity of mix in the bowl and the ingredients being mixed. tool/ recipe type speed time maximum capacities attachment Kitchen machine Whisk Egg whites Min to Max 2 mins 2-8 (70g-280g/2oz-10oz)
 • Page 20 recommended speed chart and maximum capacities These are a guide only and will vary depending upon the quantity of mix in the bowl and the ingredients being mixed. tool/ recipe type speed time maximum capacities attachment Meat, poultry, fish cut into 2.5cm –...
 • Page 21: Troubleshooting Guide

  troubleshooting guide Problem Cause Solution The machine will not operate No power/indicator light not lit. Check machine is plugged in. when using mixing tools. Mixer head not locked down correctly. Check that the mixer head is locked down correctly. Outlet cover not fitted correctly. Check that the outlet cover is located correctly.
 • Page 22 troubleshooting guide Problem Cause Solution Power On light flashing rapidly. Normal operation. If using an attachment, check The light will flash if one or more of the that it is locked into place interlocks are not engaged correctly. correctly. Check the mixer head is fully in the lowered position, unless using the meat grinder attachment.
 • Page 23: Nederlands

  Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verwijder de verpakking en alle labels. Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden. Zet de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact: voordat u hulpstukken bevestigt of loshaalt;...
 • Page 24 Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
 • Page 25 Verwijder altijd het meselement voordat u de inhoud van de kom uitschenkt. Steek geen handen of keukengerei in de keukenmachine wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Gebruik nooit uw vingers om voedsel door de vultrechter te duwen. Gebruik altijd de meegeleverde stamper. Voordat u het deksel van de kom af haalt: schakel de machine uit;...
 • Page 26 Smoothies – meng nooit diepgevroren ingrediënten die tot een harde klomp zijn vastgevroren. Breek de klomp in stukjes, voordat u ze in de beker doet. Snijmachine en pastamaker Controleer altijd of alle botten, zwoerden, etc. van het vlees zijn verwijderd voordat u het gaat vermalen. Wanneer u noten fijnhakt, moet u slechts enkele noten tegelijk toevoegen en wachten tot de rol ze volledig heeft meegenomen voordat u meer noten toevoegt.
 • Page 27 Compact snij- en maalhulpstuk Raak de scherpe mesjes niet aan. Houd het meselement uit de buurt van kinderen. Voordat u het compacte snij- en maalhulpstuk van de machine af haalt: schakel de machine uit; wacht totdat de messen volledig tot stilstand zijn gekomen; wees voorzichtig: schroef het maatglas niet van het meselement af.
 • Page 28 hulpstukken De hoogte van de klopper controleren Het kan zijn dat uw keukenmachine De hoogte van de klopper is in de fabriek ingesteld en hoeft niet veranderd te worden. Als de hoogte niet met alle hieronder genoemde hulpstukken geleverd wordt. De toch moet worden versteld, volgt u onderstaande procedure: meegeleverde hulpstukken hangen van...
 • Page 29 tips voor het bereiden van brood 6 Haal de stekker uit het stopcontact. 7 Zet de mengkop omhoog, houd hem tegen en trek belangrijk het hulpstuk uit het contact. Nooit de opgegeven maximumcapaciteit belangrijk overschrijden – anders raakt de machine Als de mengkop tijdens de werking omhoog overbelast.
 • Page 30 belangrijk keukenmachine (indien Deze keukenmachine is niet geschikt voor het meegeleverd) pletten of vermalen van koffiebonen of om gewone suiker tot basterdsuiker te vermalen. stamper Als u amandelextract of smaakstoffen aan vultrechter uw mengsel toevoegt, dient u contact met de deksel kunststofonderdelen te vermijden, omdat deze meselement...
 • Page 31 de snijschijven gebruiken Wanneer u erg veel vruchten perst, dient u de zeef regelmatig te legen om ervoor te zorgen dat er niet 1 Plaats de kom op het motorblok en bevestig de teveel vruchtvlees en pitjes in vast blijven zitten. verwijderbare aandrijfas.
 • Page 32 Het verwerken van specerijen wordt niet Wanneer u het laatste stukje hebt verwerkt, laat u aangeraden, omdat de kunststofonderdelen de pers nog eens 30 seconden draaien om al het beschadigd kunnen raken. sap uit de filtertrommel te laten stromen. De keukenmachine functioneert niet als belangrijk de blender onjuist is gemonteerd.
 • Page 33 Het hulpstuk functioneert alleen als het hulpstuk voor pastamaker deksel van de dubbele aandrijving op zijn plaats zit. pastasrol (kunststof) spaghettivormschijf de snijmachine gebruiken tagliatellevormschijf rigatonivormschijf Laat bevroren voedingsmiddelen helemaal macaronivormschijf ontdooien voordat u ze fijn gaat snijden. reinigingsinstrument Snij vlees in repen van 2,5 cm. Opmerking: de metalen gehaktvormschijven 1 Zet de machine op de maximumsnelheid.
 • Page 34 Houd de kom uit de buurt van hittebronnen compact snij- en maalhulpstuk (gaspitten, ovens, magnetrons). maatglas klopper afdichtring 1 Haal de flexibele wisser van het hulpstuk af voordat meselement u het gaat schoonmaken het compacte snij- en 2 Was de flexibele wisser en het hulpstuk in zeepsop en droog beide elementen goed af.
 • Page 35 Als uw Kenwood product niet goed functioneert of vaatwas- machine als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen.
 • Page 36 tabel met aanbevolen snelheden en maximumcapaciteit Deze informatie dient alleen als richtlijn. Het resultaat hangt af van de hoeveelheid mengsel in de kom en de ingrediënten die worden gemengd. instrument/ soort recept snelheid tijd maximumcapaciteit hulpstuk Mixer Garde Eiwit Min. naar Max. 2 min.
 • Page 37 tabel met aanbevolen snelheden en maximumcapaciteit Deze informatie dient alleen als richtlijn. Het resultaat hangt af van de hoeveelheid mengsel in de kom en de ingrediënten die worden gemengd. instrument/ soort recept snelheid tijd maximumcapaciteit hulpstuk Snijmachine Snij vlees, gevogelte, vis in Max.
 • Page 38 problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing De machine functioneert niet met Geen stroom/stroomlampje gaat Controleer of de stekker in het de menginstrumenten. niet aan. stopcontact zit. De mengkop is niet goed vergrendeld. Controleer of de mengkop goed omlaag vergrendeld is. De contactdeksel is niet goed Controleer of het contactdeksel aangebracht.
 • Page 39 problemen oplossen Probleem Oorzaak Oplossing Het stroomlichtje knippert De stand-bystand is geactiveerd. De keukenmachine functioneert langzaam. Als de keukenmachine langer dan 30 weer normaal zodra de minuten niet wordt gebruikt terwijl de snelheidsregeling op een stekker in het stopcontact steekt, gaat snelheid wordt gezet en weer hij op de stand-bystand staan om het terug wordt gedraaid naar de energieverbruik te verminderen.
 • Page 40: Français

  Retirez tous les éléments d’emballage et les étiquettes. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood. Éteignez et débranchez l’appareil : avant d’installer ou de retirer des pièces ;...
 • Page 41 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l’appareil et le cordon hors de portée des enfants. N’employez l’appareil qu’à des fins domestiques. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l’appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
 • Page 42 veillant à ne pas toucher les bords tranchants. Retirez toujours la lame couteau avant de verser le contenu du bol. Veillez à maintenir vos mains et tout ustensile de cuisine éloignés du bol du robot tant que l’appareil demeure branché. N’utilisez jamais vos doigts pour faire descendre les aliments dans le tube d’alimentation.
 • Page 43 Utilisez exclusivement le gobelet avec l’ensemble porte-lames fourni. Ne faites jamais fonctionner le blender à vide. Pour prolonger la durée de vie de votre blender, ne le faites jamais fonctionner plus de 60 secondes. Éteignez-le dès que vous avez obtenu la consistance souhaitée. Il n’est pas recommandé...
 • Page 44 coupantes, faites attention lorsque vous manipulez ou nettoyez le filtre. N’utilisez pas le couvercle pour faire fonctionner la centrifugeuse, utilisez toujours le variateur de vitesse / la commande pulse. Si une vibration excessive se produit lorsque vous utilisez cet accessoire, vous devez soit régler la vitesse, soit arrêter l’appareil, le débrancher et retirer du tambour toute la pulpe présente (la centrifugeuse vibre si la pulpe n’est pas répartie uniformément).
 • Page 45 légende pétrin à spirale Uniquement pour les mélanges à base de levure. couvercle de la sortie batteur à crème (si fourni) sortie à double entraînement (vitesse moyenne et Le batteur à crème est conçu pour monter en élevée) crème et mélanger des ingrédients mous. Ne verrouillages l’utilisez pas pour des recettes impliquant des compartiment de rangement du cordon...
 • Page 46 pour utiliser les ustensiles de Veillez à ce qu’aucun ustensile du bol ne soit installé ou remisé dans le bol votre bol lorsque vous utilisez la sortie à double entraînement. 1 Poussez la manette d’ouverture de la tête vers conseils le bas et levez la tête du robot jusqu’à...
 • Page 47 installation et utilisation de votre Installez toujours le bol et l’accessoire sur la sortie avant d’ajouter les ingrédients. couvercle anti-éclaboussures 4 Installez le couvercle – en veillant à ce que les le haut de la lame couteau / l’axe d’entraînement soit 1 Installez le bol sur la base et ajoutez les ingrédients positionné...
 • Page 48 conseils conseils Découpez les aliments comme la viande, le pain et Utilisez des ingrédients frais. les légumes en cubes d’environ 2 cm avant de les Ne découpez pas les aliments en cubes trop traiter. petits. Remplissez la largeur du tube d’alimentation Les biscuits doivent être cassés en morceaux et presque intégralement.
 • Page 49 Piler de la glace – faites fonctionner par courtes blender en verre (si fourni) impulsions jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. bouton de remplissage Il est déconseillé de mixer des épices car cela couvercle pourrait endommager les parties en plastique. gobelet L’appareil ne fonctionnera pas si le bague d’étanchéité...
 • Page 50 7 Passez sur la vitesse maximum, puis insérez les hachoir (si fourni) aliments à travers le tube d’alimentation. Poussez uniformément vers le bas à l’aide du poussoir - Utilisez le hachoir pour hacher de la viande, de la n’insérez jamais vos doigts dans le tube volaille et du poisson.
 • Page 51 pour fixer l’accessoire au robot 5 Retirez l’appareil à pâtes. Utilisez la clé pour retirer l’écrou de fixation s’il est trop serré. 1 Relevez la tête du mixeur. Cuisinez les rigatoni dans les 4 heures. Autrement 2 L’accessoire en place tel qu’indiqué, alignez les elles risquent de durcir et de s’effriter.
 • Page 52 entretien et nettoyage mixeur / moulin compact 1 Videz le bocal / gobelet avant de le dévissez de Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le avant l’unité porte-lames. de le nettoyer. 2 Lavez le gobelet / bocal à la main. Démontez totalement les accessoires avant le 3 Retirez et lavez les joints.
 • Page 53 Robot pâtissier Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez Fouet, batteur et pétrin l’envoyer ou l’apporter à un centre de réparation Batteur à...
 • Page 54 tableau des vitesses recommandées et capacités maximales Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et varient en fonction de la quantité de mélange, du bol et des ingrédients en cours de mixage. ustensile / Type de recette vitesse durée capacités maximales accessoire Robot pâtissier multifunction...
 • Page 55 tableau des vitesses recommandées et capacités maximales Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et varient en fonction de la quantité de mélange, du bol et des ingrédients en cours de mixage. ustensile / Type de recette vitesse durée capacités maximales accessoire Hachoir...
 • Page 56 Guide de dépannage Problème Cause Solution L’accessoire à double L’accessoire à double entraînement Vérifiez que l’accessoire à entraînement ne fonctionnera pas. est mal verrouillé. double entraînement est bien installé. Le couvercle de la centrifugeuse / Vérifiez que l’accessoire est bien du robot ou le tamis du presse- installé.
 • Page 57: Deutsch

  Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber. Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD- Kundendienststelle ausgetauscht werden. Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen: vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen vor dem Reinigen nach Gebrauch.
 • Page 58 Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein. Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen. Der maximale Leistungswert wird anhand des Aufsatzes mit der größten Leistungsaufnahme berechnet.
 • Page 59 immer oben am Fingergriff, weg von den Klingen, anfassen. Vor Entleeren der Schüssel immer das Schlagmesser herausnehmen. Hände und Utensilien nicht in die Schüssel des Multi- Zerkleinerers halten, während das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist. Schnittgut niemals mit den Fingern durch den Füllschacht drücken.
 • Page 60 Um eine lange Lebensdauer des Mixers zu gewährleisten, sollte er nie länger als 60 Sekunden ununterbrochen laufen. Ausschalten, sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Es wird davon abgeraten, Gewürze zu verarbeiten, da diese die Kunststoffteile beschädigen können. Rezepte für Smoothies – niemals gefrorene Zutaten mixen, die beim Tiefkühlen zu einer festen Masse zusammengefroren sind.
 • Page 61 sondern stets den Geschwindigkeits-/Pulsregler. Falls während der Benutzung des Entsafters starke Vibrationen auftreten, entweder die Geschwindigkeit reduzieren oder das Gerät stoppen, den Netzstecker ziehen und sämtlichen Trester aus der Trommel entfernen (der Entsafter vibriert, wenn sich Trester unregelmäßig ablagert). Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz Nicht die scharfen Klingen berühren.
 • Page 62 Schlüssel Knethaken Für schwere Teige, wie Hefe- oder Brotteige. Anschlussdeckel Flexi-Rührelement (wenn im Dualanschluss (Mittel- und Hochgeschwindigkeit) Lieferumfang) Verriegelungen Das Flexi-Rührelement dient zum Kabelfach Schaumigschlagen und Verrühren weicher Geschwindigkeits-/Pulsregler Zutaten. Es eignet sich nicht für schweres Antriebseinheit Mischgut wie Knetteig oder für harte Zutaten (mit Rührelement-Anschluss Kernen, Knochen, Schalen usw.).
 • Page 63 Verwendung Ihrer Rührelemente Bei Verwendung des Dualanschlusses immer sicherstellen, dass keine 1 Drücken Sie den Maschinenkopf-Hebel nach unten Rührelemente angebracht oder in der und klappen Sie den Maschinenkopf hoch, bis Schüssel aufbewahrt sind. er einrastet. Tipps 2 Setzen Sie die Schüssel auf den Sockel und Maschine bei Bedarf ausschalten und Mischgut drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, so dass mit dem Spatel von den Seiten der Schüssel nach...
 • Page 64 Anbringen und Verwendung des 3 Bringen Sie das Schlagmesser bzw. die abnehmbare Antriebswelle mit dem gewünschten Spritzschutzes Zubehörteil an. Hinweis: Die abnehmbare Antriebswelle 1 Setzen Sie die Schüssel in den Sockel und geben sollte nur bei Verwendung der Scheiben Sie die Zutaten hinein. oder der Zitruspresse angebracht werden.
 • Page 65 3 Setzen Sie den Deckel auf. Schlagmesser 4 Geben Sie das Schnittgut in den Füllschacht. 5 Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie das Das Schlagmesser ist das vielseitigste aller Schnittgut gleichmäßig mit dem Stopfer nach Zubehörteile. Die letztendliche Konsistenz ist unten.
 • Page 66 Zerkleinern von Eis: Verwenden Sie die Pulsfunktion Glas-Mixaufsatz (wenn im stoßweise, bis das Eis die gewünschte Konsistenz Lieferumfang) hat. Es wird davon abgeraten, Gewürze zu verarbeiten, Einfüllkappe da diese die Kunststoffteile beschädigen können. Deckel Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Mixbecher Mixaufsatz falsch aufgesetzt wurde.
 • Page 67 Lassen Sie den Entsafter nach Hinzufügen des Fleischwolf (wenn im Lieferumfang) letzten Stücks weitere 30 Sekunden laufen, damit auch der letzte Saft aus der Filtertrommel austritt. Der Fleischwolf eignet sich zum Zerkleinern von Fleisch, Geflügel und Fisch. Wichtig Falls der Entsafter zu vibrieren beginnt, das Gerät Schraubenschlüssel ausschalten und Trester aus dem Filter entfernen.
 • Page 68 Einfüllschacht verstopfen, verwenden Sie das Ende 2 Bringen Sie eine der Lochscheiben an: des Schraubenschlüsselgriffs , um den Teig oder . Die Nut muss auf dem Mitnehmer auf die Förderschnecke zu drücken. Nicht zu sitzen stark drücken und nicht den Fleischwolf- 3 Schrauben Sie die Ringmutter lose auf.
 • Page 69 5 Entfernen Sie den Anschlussdeckel, indem Sie ihn Multi-Zerkleinerer gegen den Uhrzeigersinn drehen und abheben Vorsicht beim Umgang mit den Klingen 6 Setzen Sie den Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz und Scheiben – sie sind sehr scharf. auf den Anschluss und drehen Sie ihn im Manche Zutaten können den Kunststoff verfärben.
 • Page 70 Temperatur (maximal 50°C). Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß Teil Spülmaschi- funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie nenfest es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Küchenmaschine Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Schüssel Informationen zu autorisierten KENWOOD Schneebesen, K-Haken und Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei...
 • Page 71 Empfehlungstabelle für Geschwindigkeiten und Höchstmengen Dies sind lediglich Richtwerte, die je nach verwendeten Zutaten und Menge des Mischguts in der Schüssel variieren können. Rührelement/ Rezept/Verfahren Geschwin- Zeit Maximale Mengen Aufsatz digkeit Küchenmaschine Schneebesen Eiweiß Min bis Max 2 Min. 2-8 (70-280 g) Sahne Min bis Max 1½...
 • Page 72 Empfehlungstabelle für Geschwindigkeiten und Höchstmengen Dies sind lediglich Richtwerte, die je nach verwendeten Zutaten und Menge des Mischguts in der Schüssel variieren können. Rührelement/ Rezept/Verfahren Geschwin- Zeit Maximale Mengen Aufsatz digkeit Fleisch, Geflügel, Fisch, in 2,5 cm – – Fleischwolf breite Streifen geschnitten.
 • Page 73 Fehlerbehebung Problem Ursache Lösung Die Küchenmaschine funktioniert Kein Strom/Betriebsanzeige Überprüfen, dass der Stecker nicht mit Rührelementen. leuchtet nicht. der Küchenmaschine in der Steckdose steckt. Maschinenkopf ist nicht korrekt Überprüfen, dass der heruntergeklappt und eingerastet. Maschinenkopf heruntergeklappt und eingerastet ist. Anschlussdeckel ist nicht korrekt Überprüfen, dass der angebracht.
 • Page 74 Fehlerbehebung Problem Ursache Lösung Betriebsanzeige blinkt schnell. Normaler Betrieb. Bei Verwendung eines Aufsatzes Die Anzeige blinkt, wenn eine oder prüfen, dass es korrekt mehr der Verriegelungen nicht korrekt eingerastet ist. eingerastet sind. Überprüfen, dass der Maschinenkopf ganz herabgesenkt ist (außer bei Verwendung des Fleischwolfs).
 • Page 75: Italiano

  In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni. Spegnere e scollegare la spina dalla corrente elettrica: prima di montare o smontare le parti;...
 • Page 76 Questo apparecchio non dev’essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare l’apparecchio solo per l’uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l’apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
 • Page 77 lama e dischi dall’impugnatura sulla parte superiore, lontano dal lato affilato, durante la pulizia. Rimuovere sempre la lama prima di versare il contenuto della ciotola. Non mettere le mani o gli accessori nella ciotola finché la spina è inserita nella presa di corrente. Mai usare le dita per spingere il cibo nel tubo di riempimento.
 • Page 78 Evitare di lavorare le spezie, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica. Smoothie – mai utilizzare alimenti surgelati che si sono solidificati in un unico pezzo. Spezzettare gli ingredienti prima di inserirli nella caraffa. Tritacarne e accessorio impastatore Prima di tritare la carne, controllare sempre di aver asportato ossa, cotenna, ecc.
 • Page 79 In caso di vibrazioni eccessive durante l’uso, regolare la velocità oppure spegnere l’apparecchio, staccare la spina dalla corrente ed eliminare la polpa dal tamburo (la centrifuga inizia a vibrare se la polpa si concentra in alcune parti). Accessorio tritatutto/macinino compatto Non toccare le lame affilate.
 • Page 80 legenda frusta (se in dotazione) La frusta è concepita per montare e miscelare coperchio dell’attacco ingredienti morbidi. Non utilizzare con ricette che attacco doppia velocità (velocità media e alta) comprendono ingredienti duri quali gusci, ossi o meccanismi di sicurezza noccioli di frutta. vano raccoglicavo Montare la frusta piatta controllo della velocità/funzione pulse...
 • Page 81 come usare gli accessori della consigli Spegnere l’apparecchio e amalgamare il composto ciotola presente sul fondo della ciotola con una spatola quando necessario. 1 Spingere verso il basso la leva di rilascio Per ottenere risultati ottimali durante la sbattitura, le sollevare la testa dell’impastatrice sino a quando si uova devono essere a temperatura ambiente.
 • Page 82 4 Per rimuovere il paraschizzi, ripetere la stessa bloccati. Verificare che il tubo di procedura in ordine inverso. riempimento e il manico della ciotola Durante la lavorazione, è possibile aggiungere siano posizionati sulla parte anteriore. ingredienti direttamente nella ciotola attraverso Utilizzare la funzione pulse per una lavorazione l’apposita apertura.
 • Page 83 dischi per affettare/grattugiare 3 Collocare il cono sopra all’alberino motore e girare fino a che non scende del tutto per utilizzare i dischi 4 Tagliare la frutta a metà, poi accendere e premere dischi per affettare/grattugiare a due lati - la frutta sul cono per iniziare a spremere.
 • Page 84 suggerimenti 4 Collocare il coperchio sulla ciotola e girare fino Per preparare la maionese, inserire tutti gli a che non si blocca . La centrifuga non ingredienti tranne l’olio nel frullatore. Rimuovere il funziona se la ciotola o il coperchio non tappo di riempimento.
 • Page 85 montare l’attacco tritacarne (se in dotazione) sull’apparecchio Utilizzare il tritacarne per lavorare carne di manzo, pollame e pesce. 1 Sollevare la testa del robot. 2 Con l’attacco nella posizione indicata, allineare chiave le linguette di azionamento all’estremità della ghiera filettata chiocciola con le scanalature corrispondenti sulla crivelli: medio e grossolano presa dello strumento della ciotola...
 • Page 86 manutenzione e pulizia 5 Rimuovere l’accessorio impastatore. Utilizzare la chiave per rimuovere la ghiera in caso fosse Spegnere sempre l’apparecchio e scollegare la troppo stretta. spina del cavo elettrico dalla presa di corrente Cucinare i rigatoni entro 4 ore altrimenti prima di pulire il corpo motore.
 • Page 87 4 Non toccare le lame affilate - spazzolarle usando tutte le altre parti acqua calda saponata fino a quando non sono Lavare a mano e asciugare. pulite, poi sciacquarle a fondo sotto il getto In alternativa, consultare la guida relativa al lavaggio dell’acqua del rubinetto.
 • Page 88 In caso di guasto o cattivo funzionamento di comunali, oppure presso i rivenditori che offrono un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o questo servizio. consegnare di persona l’apparecchio a uno dei Smaltire separatamente un elettrodomestico centri assistenza KENWOOD.
 • Page 89 tabella delle velocità consigliate e delle capacità massime La tabella è da considerarsi solo una guida, velocità e capacità dipendono dalla quantità dell’impasto nella ciotola e dagli ingredienti utilizzati. utensile/ ricetta velocità tempo capacità massima accessorio Kitchen machine Frusta a filo Albumi Da minima 2 min...
 • Page 90 tabella delle velocità consigliate e delle capacità massime La tabella è da considerarsi solo una guida, velocità e capacità dipendono dalla quantità dell’impasto nella ciotola e dagli ingredienti utilizzati. utensile/ ricetta velocità tempo capacità massima accessorio Impastatore Pasta e impasto spaghettini asiatici Massima –...
 • Page 91 Guida alla risoluzione dei problemi Problema Causa Soluzione L’apparecchio si ferma durante la L’accessorio o il coperchio Controllare che gli accessori e/o lavorazione e la spia inizia a dell’attacco si sono sbloccati. il coperchio dell’attacco siano lampeggiare. montati correttamente. Riportare il controllo della velocità...
 • Page 92: Português

  Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas. Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela Kenwood ou por um reparador Kenwood autorizado. Desligue e retire da corrente eléctrica: antes de levantar ou remover peças;...
 • Page 93 Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças. Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
 • Page 94 cuidado. Segure sempre pela pega afastando-se do gume, quando manusear e quando limpar. Retire sempre a unidade de lâmina antes de retirar os alimentos da taça. Mantenha as mãos e utensílios longe do processador de alimentos enquanto estiver ligado à corrente eléctrica. Nunca use os seus dedos para empurrar os alimentos pelo tubo de alimentação.
 • Page 95 Para assegurar uma longa vida ao seu liquidificador, nunca o faça funcionar mais de 60 segundos seguidos. Desligue-o assim que atingir a consistência desejada. O processamento de especiarias não é recomendado uma vez que podem danificar as partes plásticas. Receitas de batidos (Smoothies) – nunca misture ingredientes congelados que tenham formado uma massa sólida durante o congelamento, deve parti-los aos bocados antes de os colocar no copo.
 • Page 96 As lâminas de corte na base do filtro estão muito afiadas, tenha cuidado quando manipular ou limpar o filtro. Não utilize a tampa para operar a centrifugadora de sumos, utilize sempre os botões de controlo de velocidade/impulso. Se durante o funcionamento este acessório vibrar demasiado, ajuste a velocidade ou pare a máquina, desligue da corrente, limpe a polpa do tambor do filtro (a centrifugadora vibra se a polpa dentro do tambor do filtro estiver mal distribuída).
 • Page 97 legenda varinha batedora (se fornecido) A varinha batedora é ideal para bater e misturar tampa da entrada ingredientes macios. Não utilize em receitas cujos entrada de velocidade dupla (média e alta) ingredientes sejam demasiado consistentes como fixadores massa de pão ou ingredientes duros como os que compartimento de armazenamento do cabo contêm caroços, ossos ou conchas.
 • Page 98 para usar os seus utensílios da Assegure-se de que os utensílios da taça NÃO estão colocados ou guardados taça dentro dela quando utiliza a entrada de velocidade dupla. 1 Puxe para baixo a alavanca de desengate da cabeça e levante a cabeça da batedeira até dicas Desligue e rape a taça para dentro desta com a prender.
 • Page 99 3 Insira o utensílio na batedeira e baixe a cabeça Não utilize a tampa para operar o desta. processador de alimentos, utilize sempre 4 Para retirar o resguardo realize o inverso do os botões de controlo de velocidade/ processo acima descrito. impulso.
 • Page 100 Não utilize o dispositivo de lâmina para espremedor de citrinos misturar ingredientes pesados como fornecido) massa para pão. Não utilize a unidade de lâmina para picar Utilize o espremedor de citrinos para retirar o sumo cubos de gelo ou outros alimentos duros como de citrinos (laranjas, limões, limas e toranjas).
 • Page 101 2 Aparafuse o copo no dispositivo de lâminas extractor de sumo (se fornecido) Consulte as imagens que se encontram por baixo da unidade de lâminas, da seguinte forma: Utilize o extractor de sumo para retirar o sumo de frutos e vegetais. - posição aberta - posição fechada empurrador...
 • Page 102 para montar o picador de Durante a utilização, deve desligar e esvaziar o recipiente da polpa e o do sumo com frequência. alimentos dicas Insira lentamente os alimentos macios para retirar 1 Introduza a espiral do picador de alimentos maior quantidade de sumo. corpo do picador As vitaminas desaparecem –...
 • Page 103 para usar o picador de alimentos moinho compacto/acessório moedor Descongele bem os alimentos antes de os picar. Corte a carne em fatias de 2,5 cm de jarro largura. anel vedante 1 Ligue na velocidade máxima. Utilizando o unidade de lâminas empurrador , empurre suavemente os alimentos através do tubo, um pedaço de cada vez.
 • Page 104 taça, utensílios, resguardo contra salpicos picador de alimentos Lave à mão e seque em seguida. Lave todas as partes em água com sabão e seque Nunca use uma escova metálica, esfregão de aço cuidadosamente. Não lave peça nenhuma do ou lixívia para limpar a sua taça de aço inoxidável. aparelho na máquina de lavar louça.
 • Page 105 Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu aparelho, antes de telefonar para a Assistência consulte a secção “guia de avarias” do Manual ou visite o site da Kenwood em www.kenwoodworld.com. Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer...
 • Page 106 quadro de velocidades e quantidades recomendadas Estes valores são apenas indicativos e variarão de acordo com a quantidade da mistura na taça e dos ingredientes. utensílio/ tipo de receita velocidade tempo quantidades acessório máximas Máquina de cozinha Batedor de Claras de ovos Min a Max 2 min.
 • Page 107 quadro de velocidades e quantidades recomendadas Estes valores são apenas indicativos e variarão de acordo com a quantidade da mistura na taça e dos ingredientes. utensílio/ tipo de receita velocidade tempo quantidades acessório máximas Picador de Carne, aves, peixe corte em –...
 • Page 108 guia de avarias Problema Causa Solução A máquina pára durante o A tampa da entrada ou o acessório Verifique que o acessório e/ou a funcionamento e o indicador desprenderam-se. tampa da entrada estão luminoso pisca. correctamente presos. Coloque o controlo na posição “O”...
 • Page 109: Español

  Quite todo el embalaje y las etiquetas. Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood. Desconecte y desenchufe el aparato: antes de colocar o quitar piezas;...
 • Page 110 Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
 • Page 111 Quite siempre la cuchilla antes de vaciar el contenido del bol. Mantenga las manos y los utensilios alejados del bol del procesador de alimentos mientras el aparato esté conectado a la toma de corriente. Nunca utilice los dedos para empujar los alimentos en el tubo de entrada.
 • Page 112 Para garantizar una larga vida útil a su licuadora, nunca la haga funcionar durante más de 60 segundos seguidos. Apáguela tan pronto como haya conseguido la consistencia adecuada. No se recomienda procesar especias ya que pueden dañar las partes de plástico. Elaboración de smoothies: nunca bata ingredientes congelados que hayan formado una masa sólida durante la congelación;...
 • Page 113 No utilice la tapa para hacer funcionar el exprimidor, utilice siempre el control de velocidad/acción intermitente. Si al utilizar este accesorio, el aparato vibra en exceso, ajuste la velocidad o detenga el aparato, desenchúfelo y quite cualquier resto de pulpa del tambor (el exprimidor vibra si la pulpa no está...
 • Page 114 descripción del aparato paleta batidora (si se incluye) La paleta batidora está diseñada para batir y tapa de la salida mezclar ingredientes blandos. No la utilice con salida de transmisión dual (velocidad media y recetas pesadas como masa o ingredientes alta) duros, por ejemplo, los que contienen huesos de enclavamientos...
 • Page 115 para usar los utensilios del bol Compruebe que no haya utensilios del bol acoplados o guardados en el bol al utilizar 1 Apriete la palanca para soltar el cabezal hacia la salida de transmisión dual. abajo y levante el cabezal de la mezcladora consejos hasta que quede bien sujeto en su posición.
 • Page 116 3 Acople el utensilio y luego baje el cabezal de la No utilice la tapa para hacer funcionar el mezcladora. procesador, utilice siempre el control de 4 Para quitar el antisalpicaduras, invierta el proceso velocidad/acción intermitente. anterior. 5 Enchufe, conecte y seleccione una velocidad Durante el proceso de mezclado, los ingredientes (consulte la tabla de velocidades recomendadas).
 • Page 117 No utilice la cuchilla para picar cubitos de hielo exprimidor de cítricos (si se u otros alimentos duros, como especias, ya que incluye) pueden dañar el accesorio. Utilice el exprimidor de cítricos para extraer el discos rebanadores/ralladores zumo de frutas cítricas, como naranjas, limones, limas y pomelos.
 • Page 118 2 Enrosque el vaso sobre el conjunto de cuchillas extractor de zumo (si se incluye) Consulte los siguientes gráficos que aparecen en la parte inferior de la unidad de cuchillas: Utilice el extractor de zumo para extraer el zumo de frutas duras y de hortalizas. - posición de desbloqueo - posición de bloqueo empujador...
 • Page 119 montar la picadora de alimentos consejos Introduzca los alimentos blandos lentamente para 1 Coloque el eje espiral de la picadora dentro del extraer el máximo zumo posible. cuerpo de la picadora Las vitaminas desaparecen; cuanto antes beba el 2 Acople la cuchilla , con la parte cortante hacia zumo, más vitaminas obtendrá.
 • Page 120 usar la picadora de alimentos accesorio molinillo/picadora compacto Descongele completamente la comida congelada antes de picarla. Corte la carne en jarra tiras de 2,5 cm de ancho. anillo de cierre 1 Conecte a máxima velocidad. Con el empujador unidad de cuchillas , vaya introduciendo la comida despacio, trozo a trozo.
 • Page 121 bol, utensilios, antisalpicaduras Examine el filtro regularmente para Lávelos a mano y, a continuación, séquelos bien. detectar la presencia de daños. No No utilice nunca un cepillo metálico, un estropajo utilice el exprimidor si el filtro presenta de aluminio ni lejía para limpiar su bol de cualquier daño.
 • Page 122 Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún defecto, envíelo o llévelo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar información actualizada sobre su centro...
 • Page 123 tabla de velocidades recomendadas y capacidades máximas La siguiente información es solamente una guía y variará de acuerdo con la cantidad de mezcla en el bol y los ingredientes que se mezclen. herramienta/ tipo de receta velocidad tiempo capacidades máximas accesorio Robot de cocina Batidor de varillas Claras de huevo...
 • Page 124 tabla de velocidades recomendadas y capacidades máximas La siguiente información es solamente una guía y variará de acuerdo con la cantidad de mezcla en el bol y los ingredientes que se mezclen. herramienta/ tipo de receta velocidad tiempo capacidades máximas accesorio Carne, carne de ave y pescado –...
 • Page 125 guía de solución de problemas Problema Causa Solución El accesorio de transmisión El accesorio de transmisión dual no Compruebe que el accesorio de dual no funciona. está correctamente fijado. transmisión dual esté colocado correctamente. El procesador de alimentos/la tapa Compruebe que el accesorio del extractor de zumo o el colador esté...
 • Page 126: Dansk

  Fjern al emballage og mærkater. Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør. Sluk, og tag stikket ud: før påsætning eller aftagning af dele;...
 • Page 127 Misbrug af maskinen kan føre til læsioner. Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn. Anvend kun maskinen til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
 • Page 128 SKOLDNINGSRISIKO: Lad varme ingredienser køle ned til stuetemperatur, før de kommes i blenderglasset, eller før der blendes. Brug ikke låget til at betjene foodprocessoren, brug altid hastigheds-/pulsregulatoren. Blender-tilbehør Hold hænder og redskaber væk fra blenderglasset, mens den er sluttet til strømforsyningen. Sæt aldrig knivenheden på...
 • Page 129 Sørg altid for, at der bruges minimum 45 % væske i din pastadej. Pastablanding, der er for tør eller indføres for hurtigt, kan ødelægge dit pastaapparat og/eller maskinen. Brug kun nøglegrebet til at skubbe dejen ned i tilførselsrøret, og tryk ikke for hårdt. Indfør dejen i små...
 • Page 130 Apparatet virker ikke, hvis minihakkeren/kværnen er sat forkert på. Brug kun tørre ingredienser. mikserredskaberne og nogle af før stikket sættes i stikkontakten Sørg for, at el-forsyningens spænding er den deres anvendelsesmuligheder samme som den, der er vist på bunden af maskinen.
 • Page 131 4 Møtrikken tilspændes ved at dreje mod uret. Sørg for, at ingen skålredskaber er påsat 5 Påsæt piskeren, og sænk mikserhovedet. Kontrollér eller opbevares i skålen under brugen af dets position (se punkt 2). Gentag ovenstående trin dobbelt-drevudtaget. efter behov, indtil piskeren er korrekt indstillet. Når dette er opnået, skal møtrikken spændes fast.
 • Page 132 regulator med elektronisk Sluk altid, og tag stikket ud, før låget aftages. hastighedssensor vigtigt Din foodprocessor er ikke egnet til knusning eller Din mikser er udstyret med en elektronisk maling af kaffebønner eller omdannelse af strø- hastighedssensor-regulator, der er konstrueret sukker til flormelis.
 • Page 133 brug af skæreskiverne glasblender (hvis leveret) 1 Sæt skålen på motorenheden, og tilføj den påfyldningshætte aftagelige drivaksel. låg 2 Hold ved fingergrebet, anbring skiven på drivakslen blenderglas med den korrekte side øverst. tætningsring 3 Sæt låget på. knivenhed 4 Kom maden i tilførselsrøret. 5 Tænd, og tryk jævnt ned med skubberen –...
 • Page 134 Brug ikke blenderen som opbevaringsemballage. Hold den tom før og efter brug. Kom bløde fødevarer langsomt i for at få mest saft. Blend aldrig mere end 1,2 liter – mindre ved Vitaminer forsvinder – jo tidligere, du drikker saften, skummende væsker som milkshakes. des flere vitaminer får du.
 • Page 135 samling af pastaapparatet Hvis tilførselsrøret bliver tilstoppet, skal du bruge enden af nøglegrebet til at stoppe dejen ned på Valgfrit: For at lette pastafremstillingen kan delene sneglen. Tryk ikke for hårdt, og brug ikke opvarmes i varmt vand før samling. Tør dem derpå hakkerens skubber –...
 • Page 136 pleje og rengøring saftpresser For at lette rengøringen skal delene altid vaskes Sluk altid, og tag stikket ud før rengøring. straks efter brug. Adskil tilbehør helt før rengøring. Nogle fødevarer, f.eks. gulerod, misfarver plast. Ved at gnubbe med en klud, der er vædet med motorenhed vegetabilsk olie, kan misfarvning afhjælpes.
 • Page 137 Blender i det land, hvor produktet er blevet købt. Blenderglas, låg og påfyldningshætte Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til Knivenhed og tætning et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at Saftpresser finde op-daterede oplysninger om dit nærmeste...
 • Page 138 anbefalet hastighedsdiagram og maksimal kapacitet Dette er kun til vejledning, oplysningerne varierer afhængigt af mængden i skålen og de ingredienser, der blandes. redskab/ opskriftstype hastighed maksimal kapacitet tilbehør Køkkenmaskine Piskeris Æggehvider Øg gradvist 2 min. 2-8 (70-280 g) til maks. Creme Øg gradvist 1½...
 • Page 139 anbefalet hastighedsdiagram og maksimal kapacitet Dette er kun til vejledning, oplysningerne varierer afhængigt af mængden i skålen og de ingredienser, der blandes. redskab/ opskriftstype hastighed maksimal kapacitet tilbehør Pasta- og nudeldej Maks. – 500 g mel Pastaapparat 220 g væske (Minimum 45 % væske) Mini- Urter...
 • Page 140 fejlsøgning Problem Årsag Løsning Dobbeltdrevstilbehør fungerer Dobbeltdrevtilbehøret er ikke låst Kontroller, at ikke. korrekt fast. dobbeltdrevtilbehøret er placeret korrekt. Foodprocessoren/saftpresserens låg Kontroller, at tilbehøret er korrekt eller citrus-saftpresserens si placeret påsat. forkert. Bevægelse på bordpladen. Fødderne på maskinens underside Kontroller regelmæssigt, at er beskidte eller våde.
 • Page 141: Svenska

  Avlägsna allt emballage och alla etiketter. Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör. Stäng av och dra ut stickkontakten: innan du monterar eller tar av delar när apparaten inte används innan rengöring.
 • Page 142 Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs. Maximal kapacitet baseras på det tillbehör som tar största belastning.
 • Page 143 Använd inte locket till att reglera matberedaren. Använd alltid hastighets-/pulsreglaget. Mixertillbehör Stoppa aldrig ner händer och redskap i bägaren när köksmaskinen är kopplad till ett eluttag. Montera aldrig knivenheten på kraftenheten utan bägare. Bearbeta INTE heta ingredienser. RISK FÖR BRÄNNSKADOR: Låt alltid heta ingredienser svalna till rumstemperatur innan du lägger dem i mixerkannan eller mixar dem.
 • Page 144 Endast ringnyckeln får användas till att pressa degen genom matarröret. Tryck inte för hårt. Mata igenom små mängder deg åt gången i en jämn hastighet. Låt inte matarröret bli fullt. Juicepresstillbehör Använd inte juicepressen om filtret är skadat. Skärbladen i juicepressens bas är mycket vassa. Var försiktig vid hantering och vid rengöring av filtret.
 • Page 145 blandarverktygen och några innan du sätter i kontakten Kontrollera att din eltyp är samma som anges på användningsområden apparaten undersida. Den här apparaten uppfyller EG förordning K-spade 1935/2004 om material och produkter avsedda att Använd till att göra mjuka kakor, småkakor, komma i kontakt med livsmedel.
 • Page 146 behov ovanstående steg tills vispen är korrekt tips inställd. När justeringen är klar dra åt muttern Stanna och skrapa av skålen med en degskrapa ordentligt. vid behov. Ägg är lättare att vispa om de är rumstempererade. Obs: Om mixern vibrerar kraftigt när Innan du vispar äggvita kontrollera att det inte finns hastigheten är inställd är vispen för nära fett eller äggula på...
 • Page 147 elektronisk hastighetssensor viktigt Matberedaren lämpar sig inte för att krossa eller Hushållsassistenten är utrustad med en elektronisk mala kaffebönor eller för att omvandla strösocker till hastighetssensor som är utformad att bibehålla finare socker. hastigheten under olika belastningar, som när deg När mandelessens eller smakämne tillsätts i smet knådas eller när ägg vispas ner i en kaksmet.
 • Page 148 2 Håll skivan i fingergreppet och placera den på glasmixer (om sådan medföljer) drivaxeln med lämplig sida upp. 3 Montera locket. påfyllningslock 4 Tillsätt livsmedel genom matarröret. lock 5 Starta köksmaskinen och tryck ner med stöten – bägare stoppa aldrig in fingrar i påfyllningsröret. tätningsring knivenhet tips...
 • Page 149 Använd inte mixern som ett förvaringskärl. Förvara tips den tom före och efter användning. Tillsätt mjuka råvaror sakta för att få ut mer juice. Mixa aldrig mer än 1,2 liter – mindre om det är Vitaminer försvinner – ju tidigare du dricker juicen, skummiga vätskor som milkshake.
 • Page 150 att använda pastamaskinen 3 Montera en hålskiva . Placera hacket över motsvarande tapp 1 Gör pastadegen – en alltför torr deg kan 4 Skruva fast muttern löst skada pastamaskinen. 2 Starta på högsta hastighet. att montera pastamaskinen 3 Placera en del av degen i matartratten. Mata ner lite deg åt gången i matarröret.
 • Page 151 6 Placera minihackaren/kvarnen på kraftuttaget och 4 Vidrör inte de vassa knivarna - borsta dem rena vrid medurs tills den låser i position. med varmt vatten och diskmedel och skölj sedan 7 Slå på högsta hastighet eller använd pulsreglage. noga under kranen. Doppa inte knivenheten i vatten.
 • Page 152 Hushållsassistent Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig Skål att lämna eller skicka in den till ett godkänt Visp, k-spade och degkrok KENWOOD-servicecenter.
 • Page 153 rekommenderade hastigheter och maxkapaciteter Det här är endast en vägledning. Hastighet och kvantitet varierar beroende på mängd och vilka ingredienser som blandas. verktyg/ recepttyp hastighet maxkapaciteter tillbehör Köksmaskin Visp Äggvitor Min till max 2 min 2–8 (70–280 g) Vispgrädde Min till max 1½...
 • Page 154 rekommenderade hastigheter och maxkapaciteter Det här är endast en vägledning. Hastighet och kvantitet varierar beroende på mängd och vilka ingredienser som blandas. verktyg/ recepttyp hastighet maxkapaciteter tillbehör Pasta- och nudeldegar – 500 g mjöl Pastamaskin 220 g vätska (Min 45 % vätska) Minihackare/ Örter –...
 • Page 155 problemsökning Problem Orsak Lösning Tillbehör till dubbla kraftuttaget Tillbehöret har inte låsts på plats. Kontrollera att tillbehöret sitter fungerar inte. korrekt i det dubbla kraftuttaget. Locket på matberedaren/ Kontrollera att tillbehöret är juicepressen/citruspressen sitter inte monterat korrekt. på ordentligt. Rör sig på arbetsbänken. Stödfötterna på...
 • Page 156: Norsk

  Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler. Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood- reparatør. Slå av og trekk ut støpselet: før du setter på eller tar av deler;...
 • Page 157 Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde. Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
 • Page 158 SKÅLDEFARE: Varme ingredienser må kjøles ned til romtemperatur før du har dem i mikserglasset eller mikser dem. Ikke bruk lokket til å kjøre matmikseren – du må alltid bruke hastighets-/pulskontrollen. Hurtigmiksertilbehør Hold hender og redskap utenfor mikserglasset mens mikseren er tilkoblet strømnettet. Du må...
 • Page 159 Du må alltid passe på å bruke minst 45 % væske i pastadeigoppskriften din. Pastadeig som er for tørr, eller som mates gjennom for fort, kan skade pastamaskinen og/eller resten av apparatet. Bruk bare skiftenøkkelhåndtaket til å skyve deigen gjennom materøret, og ikke skyv for hardt.
 • Page 160 Vi anbefaler ikke behandling av krydder, da de kan skade plastdelene. Apparatet fungerer ikke hvis den kompakte hakken/kvernen ikke er satt riktig på. Bruk bare tørre ingredienser. mikseredskapene og noen før du setter i støpselet Forsikre deg om at nettspenningen stemmer bruksområder overens med det som står på...
 • Page 161 Hvis du vil senke skovlen nærmere bunnen av Ta alltid av tilbehør som er satt på todriftsuttaket før du hever mikserhodet. bollen, vrir du skovlskaftet med klokken. Hvis du vil heve skovlen vekk fra bunnen av bollen, Pass på at ingen bolleredskaper er satt på eller oppbevart i bollen mens du bruker vrir du skaftet mot klokken.
 • Page 162 elektronisk viktig Apparatet er ikke egnet til å knuse eller kverne hastighetssensorkontroll kaffebønner, eller til å male grovkornet sukker til strøsukker. Mikseren har en elektronisk Hvis du legger til mandelessens eller hastighetssensorkontroll som har til hensikt smakstilsetninger i blandinger, må du unngå at å...
 • Page 163 slik bruker du skjæreskivene glassmikser (hvis det følger med) 1 Sett bollen på motordelen og sett i den avtakbare fyllerdel drivakselen. lokk 2 Hold i fingergrepet, plasser skiven på drivakselen glass med siden du vil bruke, øverst. forseglingsring 3 Sett på lokket. bladenhet 4 Legg maten i materøret.
 • Page 164 Ikke bruk mikseren som oppbevaringsbeholder. La tips Legg i myke matvarer langsomt, så får du mest den være tom før og etter bruk. mulig saft. Du må aldri mikse mer enn 1,2 liter – mindre for Vitaminer forsvinner – jo tidligere du drikker saften, skummende væsker, som milkshake.
 • Page 165 slik monterer du pastamaskinen pastamaskinen. Du må aldri la materøret bli helt fullt. Valgfritt: Det er enklere å lage pasta hvis du varmer 4 Når pastaen er lang nok, skjærer du den i ønsket delene i varmt vann før du monterer dem. Tørk lengde.
 • Page 166 stell og rengjøring Rengjør filteret med en my børste. Sjekk regelmessig om filteret har tegn på Slå alltid av og trekk ut støpselet før rengjøring. skader. Ikke bruk hvis filteret er skadet. Ta tilbehør helt fra hverandre før du rengjør det. Se «service og kundetjeneste».
 • Page 167 KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt. Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia. Laget i Kina.
 • Page 168 tabell for anbefalte hastigheter og maksimal kapasitet Dette er bare en veiledning, det vil variere avhengig av hvor mye som er i bollen og ingrediensene som blandes. redskap/ oppskriftstype hastighet maksimal kapasitet tilbehør Kjøkkenmaskin Visp Eggehviter Min til Max 2 min. 2–8 (70–280 g) Fløte Min til Max...
 • Page 169 tabell for anbefalte hastigheter og maksimal kapasitet Dette er bare en veiledning, det vil variere avhengig av hvor mye som er i bollen og ingrediensene som blandes. redskap/ oppskriftstype hastighet maksimal kapasitet tilbehør Pastamaskin Pasta- og nuddeldeiger – 500 g mel 220 g væske (minst 45 % væske) Urter...
 • Page 170 feilsøkingsveiledning Problem Årsak Løsning Maskinen kjører ikke ved bruk Ingen strøm/indikatorlampen Sjekk at støpselet er satt inn. av mikseredskaper. lyser ikke. Mikserhodet er ikke låst på plass i Sjekk at mikserhodet er låst på senket stilling. plass i senket stilling. Uttaksdekselet er ikke satt korrekt på.
 • Page 171: Suomi

  Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat. Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike. Sammuta virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina: ennen työkalun tai varusteen kiinnittämistä tai irrottamista;...
 • Page 172 Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu. Suurin kuormitus määräytyy eniten virtaa kuluttavan varusteen mukaan.
 • Page 173 PALOVAMMAVAARA: Kuumien ainesosien on annettava jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen kulhoon asettamista tai sekoittamista. Älä pyöritä yleiskonetta kannen avulla, vaan käytä aina nopeuskytkintä ja sykäyspainiketta. Tehosekoitin Pidä kädet ja keittiövälineet poissa tehosekoittimen astiasta, kun yleiskoneen pistoke on pistorasiassa. Älä kiinnitä teräasetelmaa moottoriyksikköön, jos tehosekoitinosa ei ole paikallaan.
 • Page 174 Varmista, että lisälaite on varmasti kiinni paikallaan, ennen kuin laite käynnistetään. Pastataikinan nestepitoisuuden tulee olla aina vähintään 45 %. Jos pastataikina on liian kuivaa tai sitä syötetään liian nopeasti, pastakone ja/tai yleiskone voi rikkoutua. Työnnä taikinaa syöttöputkeen vain kahvan avulla. Älä työnnä liian kovaa.
 • Page 175 Laite ei toimi, jos pienoisleikkuri ei ole kunnolla paikoillaan. Käytä vain kuivia raaka-aineita. sekoitusvälineet ja niiden käyttö ennen liittämistä verkkovirtaan Varmista, että koneen pohjassa esitetty jännite K-vatkain vastaa käytettävän verkkovirran jännitettä. Kakku-, keksi-, pikkuleipä- ja pasteijataikinoiden, Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 kuorrutusten ja täytteiden sekoittamiseen sekä...
 • Page 176 5 Aseta vatkain paikalleen ja laske sekoituspää alas. Varmista ettei kulhotyökaluja ole käytössä Tarkista sijainti (katso kohta 2). Toista edelliset tai säilytetä kulhossa kun käytät toista toimet, kunnes vatkain on oikeassa asennossa. kiinnityspaikkaa. Kun asento on oikea, kiinnitä mutteri kunnolla. vihjeitä...
 • Page 177 elektroninen nopeudentunnistin Sammuta virta ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kannen Vatkaimessa on elektroninen nopeudentunnistin, irrottamista. joka ylläpitää nopeutta erilaisissa kuormituksissa, tärkeää kuten leipätaikinaa alustettaessa tai munia Monitoimikoneella ei voi rouhia tai jauhaa lisättäessä kakkutaikinaan. Koneen nopeudessa kahvinpapuja tai hienontaa kidesokerista voi kuulua vaihtelua toiminnan aikana, kun vatkain hienosokeria.
 • Page 178 viipalointilevyjen käyttäminen lasinen tehosekoitin (jos sisältyy toimitukseen) 1 Kiinnitä kulho ja irrotettava pyörityskappale moottoriosaan. täyttökansi 2 Ota kiinni tarttumiskohdasta. Aseta levy akseliin kansi tarvittava puoli ylöspäin. kannu 3 Aseta kansi paikalleen. tiivisterengas 4 Aseta ainekset syöttöputkeen. teräsyksikkö 5 Käynnistä ja paina painimella tasaisesti – älä työnnä sormiasi syöttöputkeen.
 • Page 179 Älä käytä tehosekoitinta säilytysastiana. Säilytä se vihjeitä tyhjillään ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Työnnä pehmeät ruoka-aineet syöttöputkeen Älä koskaan sekoita suurempaa määrää kuin 1,2 hitaasti, jotta kaikki mehu saadaan talteen. litraa – vaahtoavien nesteiden, esim. pirtelön, sallittu Mitä pikemmin mehu juodaan, sitä enemmän määrä...
 • Page 180 ruokamyllyn käyttäminen pastakonelisälaite Sulata pakastettu ruoka perusteellisesti pastataikinan puristin (muovia) ennen jauhamista. Leikkaa liha 2,5 cm spagettireikälevy paksuiksi paloiksi. tagliatellereikälevy 1 Vaihda suurimmalle nopeudelle. Työnnä ruokaa rigatonireikälevy työntimen (I) avulla varovaisesti yksi pala kerrallaan. makaronireikälevy Älä työnnä liian kovaa. Muutoin ruokamylly voi puhdistustyökalu vaurioitua.
 • Page 181 vaahdotusvatkain pienoisleikkurilisälaite 1 Irrota joustava kaavin työkalusta aina ennen puhdistamista astia 2 Pese joustava kaavin ja työkalu lämpimän veden tiivisterengas ja pesuaineen avulla. Kuivaa perusteellisesti. Osat teräyksikkö voidaan myös pestä astianpesukoneessa. Huomautus: Tarkista työkalun rungon kunto ennen pienoisleikkurin käyttäminen käyttämistä ja käyttämisen jälkeen. Tarkista myös kaavin säännöllisesti.
 • Page 182 Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta Puhdista pyyhkimällä ja kuivaa. ja ostomaan kuluttajansuojasta. kaikki muut osat Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee Pese käsin ja kuivaa pesun jälkeen. toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun Voit myös tarkistaa astianpesukonetaulukosta, KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähimmän mitkä...
 • Page 183 nopeussuositustaulukko ja maksimikapasiteetit Nämä ovat ainoastaan ohjeita ja voivat vaihdella riippuen astiassa olevan seoksen määrästä ja käytetyistä ainesosista. väline/osa toiminto nopeus aika maksimikapasiteetit Yleiskone Vispilä Munanvalkuaiset Min - Max 2 min 2-8 (70 g-280 g) Kerma Min - Max 1½ min 125 ml 600 ml Vatkain...
 • Page 184 nopeussuositustaulukko ja maksimikapasiteetit Nämä ovat ainoastaan ohjeita ja voivat vaihdella riippuen astiassa olevan seoksen määrästä ja käytetyistä ainesosista. väline/osa toiminto nopeus aika maksimikapasiteetit Pasta- ja nuudelitaikinoita varten Enintään 500 g jauhoja Pastakone 220 g nestettä (Vähintään 45 % nestettä) Pienois- Yrtit Enintään –...
 • Page 185 ongelmanratkaisuohje Ongelma Ratkaisu Laite ei toimi kun sekoitusvälineet Ei virtaa/merkkivalo ei pala. Tarkista, että virtajohto on seinän ovat käytössä. pistorasiassa. Sekoituspää ei ole lukittu paikoilleen. Tarkista, että sekoituspää on lukittu paikoilleen. Aukon kansi ei ole kunnolla Tarkista, että aukon kansi on paikoillaan.
 • Page 186: Türkçe

  Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın. Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın. Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD servisi tarafından değiştirilmelidir. Kapatın ve prizden çekin: parçaları takmadan veya çıkarmadan önce; kullanımda olmadığı zaman;...
 • Page 187 Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun. Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez. Maksimum değer en büyük yükü çeken eklentiye bağlıdır.
 • Page 188 Bıçaklar/kesme diskleri tamamen durmadan mutfak robotu kapağını asla kaldırmayın. Sıcak malzemeleri İŞLEMEYİN. HAŞLANMA RİSKİ: Sıcak malzemeleri hazneye koymadan ya da blenderden geçirmeden önce oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin. Mutfak Robotunu çalıştırmak için kapağı kullanmayın, daima hız/darbe kontrolünü kullanın. Blender eklentisi Güç kaynağına bağlıyken ellerinizi ve malzemeleri blender haznesinden uzak tutun.
 • Page 189 Uyarı – kesme bıçağı keskindir, hem kullanırken hem de temizlerken dikkatlice tutun. Açmadan önce eklentinin güvenilir pozisyonda olduğundan emin olun. Makarna hamuru tarifinde daima minimum %45 sıvı kullanıldığından emin olun. Makarna hamuru çok kuru hazırlanmışsa ya da çok çabuk besleme borusuna itilirse, makarna yapıcı...
 • Page 190 Kompakt doğrayıcı/öğütücünüzün daha uzun ömürlü olması için asla 30 saniyeden uzun çalıştırmayın. Doğru yoğunluğa ulaşır ulaşmaz aleti kapatın. Baharatların işlenmesi plastik parçalara zarar verebilecekleri için önerilmemektedir. Kompakt doğrayıcı/öğütücü doğru yerleştirilmemişse cihaz çalışmayacaktır. Sadece kuru malzemeler için kullanın. fişe takmadan önce ek parçalar Aygıtı...
 • Page 191 Lastik kısımların takılması 5 Fişi prize takın. Açmak için, hız anahtarını Lastik kısımlar zaten takılmış olarak teslim edilir istediğiniz ayara çevirin. Kapatmak için ‘O’ ve temizlik için her zaman üründen çıkarılmalıdır (KAPALI) pozisyonuna çevirin. Mikser kafası yükseltilmiş pozisyonda ise veya çıkış...
 • Page 192 ekmek yapımı ile ilgili önemli mutfak robotu (ürünle birlikte noktalar gelmişse) itici önemli besleme tüpü Belirlenen maksimum kapasiteleri aşmayın – kapak makineyi fazla yüklersiniz. bıçak Ekmek hamuru gibi ağır yükleri karıştırırken tahrik mili ile birlikte kâse mikser kafasının biraz hareket etmesi kalın dilimleme/rendeleme diski normaldir.
 • Page 193 ipuçları bıçak Taze malzemeler kullanın. Bıçak tüm eklentiler içinde en çok yönlü olandır. Yiyecekleri çok küçük kesmeyin. Besleme İşleme süresinin uzunluğu elde edilecek dokuyu tüpünün genişliğini oldukça dolu olarak doldurun. belirleyecektir. Bu, çalışırken yiyeceklerin yanlardan kaymasını Daha kalın doku için darbeli kontrolü kullanın. engeller.
 • Page 194 Blenderi saklama kabı olarak kullanmayın. cam blender (ürünle birlikte Kullanmadan önce ve kullandıktan sonra boş gelmişse) tutun. Asla 1,2 l’den fazla ılık veya soğuk malzeme doldurma kapağı karıştırmayın – milkshake gibi kıvamlı sıvılar için kapak daha az. hazne conta halkası katı...
 • Page 195 gıda kıyıcı montajı Bazı çok sert gıdalar yavaşlama veya durmaya sebep olabilir. Bu olursa kapatın ve filtreyi 1 Gıda kıyıcı kaydırıcıyı gıda kıyıcı gövdesi içine temizleyin. yerleştirin Kullanım sırasında düzenli olarak kapatıp posayı 2 Kesicileri yerleştirin – kesici taraf en dışta. ve meyve suyu kaplarını...
 • Page 196 makarna yapıcı kullanımı – kilit açık pozisyon – kilitli pozisyon 1 Makarna hamurunuzu yapın – çok kuru bir 5 Dış kapağını saat yönünün tersine çevirerek ve karışım makarna yapıcınızı kırabilir. kaldırarak çıkartın 2 Maksimum hıza ayarlayın. 6 Çıkış üzerine kompakt kıyıcı/öğütücüyü yerleştirin 3 Haznenin üzerine karışımı...
 • Page 197 narenciye meyve sıkıcısı diğer tüm parçalar Elde yıkayın, ardından iyice kurulayın. Elde yıkayın, ardından kurulayın. blender/kompakt doğrayıcı/öğütücü Alternatif olarak, bulaşık makinesinde yıkanabilir 1 Hazneyi/kaseyi bıçak tertibatından sökmeden ve bulaşık makinesinin üst rafında yıkanabilir önce boşaltın. parçalar için bulaşık makinesi tablosuna bakın. 2 Kabı/kaseyi elde yıkayın.
 • Page 198 Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret...
 • Page 199 önerilen hız grafiği ve maksimum kapasiteler Bunlar sadece rehberdir ve kâsedeki karışımın ve karışan maddelerin miktarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. alet/eklenti yemek tarifi türü hız süre maksimum kapasiteler Mutfak robotu Çırpma Yumurta beyazları Min ila Maks 2 dk 2-8 (70g-280g) Krema Min ila Maks 1½...
 • Page 200 * Kullanılan yumurtaların büyüklüğü = orta boy (Ağırlığı 53-63g) sorun giderme kılavuzu Problem Nedeni Çözüm Karıştırma araçları kullanıldığı Hiçbir güç/gösterge ışığı yanmıyor. Makine fişinin prize takılı zaman makine çalışmıyor olduğunu kontrol edin Mikser kafası düzgün bir şekilde Mikser kafası düzgün bir kilitlenmemiş.
 • Page 201 sorun giderme kılavuzu Problem Nedeni Çözüm Çift tahrik eklentisi çalışmıyor. Çift tahrik eklentisi düzgün Çift tahrik eklentisi düzgün kilitlenmemiş. yerleştirilmiş olduğunu kontrol edin. Mutfak robotu/katı meyve presi Eklentinin düzgün takılmış kapağı veya narenciye meyve olduğunu kontrol edin. sıkıcısı süzgeci yanlış yerleştirilmiş. Çalışma yüzeyi üzerinde hareket.
 • Page 202 Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky. Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD. Vypněte a odpojte z elektrické zásuvky: před připojením a odpojením částí;...
 • Page 203 Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
 • Page 204 Nesundávejte víko food processoru, dokud se nožová jednotka / krájecí kotouče zcela nezastaví. NEZPRACOVÁVEJTE horké ingredience. NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ: Horké ingredience musíte před umístěním do nádoby nebo před mixováním nechat vychladnout na pokojovou teplotu. K ovládání food processoru nepoužívejte víko, vždy používejte ovladač...
 • Page 205 ani kuchyňské náčiní. Varování – krájecí nůž je ostrý, proto s ním při manipulaci a čištění zacházejte opatrně. Před zapnutím zkontrolujte, zda je nástavec bezpečně připojený. V receptu na těstoviny musí být vždy použito minimálně 45 % tekutin. Těsto na těstoviny, které je příliš suché nebo které...
 • Page 206 Nepokoušejte se nožovou jednotku nasadit na přístroj bez nasazené nádobky. Abyste nezkracovali životnost kompaktního sekáčku/ mlýnku, nespouštějte jej na déle než 30 sekund. Jakmile dosáhnete správné konzistence, vypněte jej. Nedoporučujeme zpracovávat koření, protože může poškodit plastové části. Pokud není kompaktní sekáček/mlýnek správně nasazený, nebude fungovat.
 • Page 207 Nasazení stěrky Pokud je hlavice ve zvednuté poloze nebo Stěrka se dodává už nasazená a při čištění ji není nasazen kryt výstupu, bude blikat vždy sundejte kontrolka napájení a robot nepůjde spustit. 1 Opatrně flexibilní stěrku nasaďte na metlu tak, Pro krátké...
 • Page 208 Informace k přípravě chleba food processor (pokud je součástí balení) Důležité Nepřekračujte maximální uvedená množství – tlačka mohlo by dojít k přetížení robotu. plnicí trubice Při míchání hustého těsta, jako je těsto na víko chleba, se může hlavice robotu hýbat, což je nožová...
 • Page 209 tipy nožová jednotka Používejte čerstvé potraviny. Nekrájejte potraviny na příliš malé kousky. Měly Nožová jednotka je nejuniverzálnější nástavec. Dosažená konzistence závisí na délce by téměř vyplnit šířku plnicí trubice. Zabrání to prokluzování potravin při zpracování. zpracování. Chcete-li dosáhnout hrubší konzistence, použijte Potraviny vložené...
 • Page 210 Mixování suchých potravin: nakrájejte na kousky, skleněný mixér (pokud je sundejte víčko plnicího otvoru a pak za chodu součástí balení) vhazujte kousek po kousku. Ruku držte nad otvorem. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, víčko plnicího otvoru pravidelně vyprazdňujte. víko Nepoužívejte mixér jako skladovací nádobu. Před nádoba a po použití...
 • Page 211 Maximální množství, které lze najednou výrobník těstovin zpracovat, je 800 g ovoce nebo zeleniny. Některé velmi tvrdé potraviny mohou způsobit šnek výrobníku těstovin (plastový) zpomalení nebo zastavení nástavce. V takovém tvořítko na špagety případě jej vypněte a vyčistěte filtr. tvořítko na tagliatelle Během používání...
 • Page 212 používání mlýnku na maso kompaktní sekáček/mlýnek Zmražené potraviny před mletím důkladně nádobka rozmrazte. Maso nakrájejte na proužky o šířce těsnicí kroužek 2,5 cm. nožová jednotka 1 Zapněte na maximální rychlost. Pomocí tlačky jemně tlačte potraviny po jednotlivých kouscích. používání kompaktního sekáčku/ Netlačte příliš...
 • Page 213 mísa, nástroje, kryt mísy mlýnek na maso Ručně umyjte a pak důkladně osušte. Všechny části umyjte v teplé vodě se saponátem K čištění nerezové mísy nepoužívejte tvrdý a pak důkladně osušte. Žádnou část nemyjte v kartáč, drátěnku ani bělicí prostředky. K myčce.
 • Page 214 Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD...
 • Page 215 tabulka doporučených rychlostí a maximálních množství Jedná se pouze o přibližné hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na množství směsi v míse/nádobě a použitých ingrediencích. nástroj/nástavec typ receptu rychlost doba maximální množství Kuchyňský robot Šlehací metla Bílky Min. až Max. 2 min 2–8 (70 g až...
 • Page 216 tabulka doporučených rychlostí a maximálních množství Jedná se pouze o přibližné hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na množství směsi v míse/nádobě a použitých ingrediencích. nástroj/nástavec typ receptu rychlost doba maximální množství Výrobník Těsta na těstoviny a nudle Max. –...
 • Page 217 průvodce odstraňováním problémů Problém Příčina Řešení Při použití míchacích nástrojů Chybí napájení / nesvítí kontrolka Zkontrolujte zapojení do robot nefunguje. napájení. elektrické zásuvky. Hlavice není správně zajištěná ve Zkontrolujte, zda je hlavice spodní poloze. správně zajištěná ve spodní poloze. Kryt výstupu není správně nasazený. Zkontrolujte, zda je správně nasazený...
 • Page 218 průvodce odstraňováním problémů Problém Příčina Řešení Kontrolka napájení pomalu bliká. Je aktivován pohotovostní režim. Kuchyňský robot se vrátí do Pokud kuchyňský robot necháte normálního provozu, když zapojený déle než 30 minut, aniž ovladač rychlosti otočíte na byste jej použili, přepne se do nějakou rychlost a pak zpět do pohotovostního režimu, aby se polohy ‚O‘...
 • Page 219: Magyar

  Távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét! Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével. Kapcsolja ki a készüléket és a hálózati csatlakozót húzza ki a konnektorból: a részegységek fel- és leszerelése előtt;...
 • Page 220 és zsinórjához gyermekek ne férjenek hozzá. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be. A maximális terhelhetőséget a legnagyobb terheléssel működő...
 • Page 221 Élelmiszer-aprító tartozék Legyen óvatos, mert az élelmiszer-aprító kése és a tárcsák is rendkívül élesek. A készülék tisztításakor vagy szét- és összeszerelésekor mindig a tetején levő fogórésznél, a vágóélektől távol fogja meg. A késpengét mindig vegye ki, mielőtt kiönti az edény tartalmát.
 • Page 222 A mixer hosszú élettartamának megőrzése érdekében soha ne működtesse 60 másodpercnél tovább. Kapcsolja ki, amint elérte a megfelelő konzisztenciát. Fűszerek feldolgozására nem javasoljuk, mivel ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket. Smoothie receptek – ne turmixoljon összefagyott élelmiszereket, törje darabokra, mielőtt a keverőpohárba tenné...
 • Page 223 A gyümölcscentrifugát ne a fedéllel működtesse, erre a célra mindig a sebesség- és rövid üzem szabályozót használja. Ha a tartozék használatakor a készülék túlzottan rezeg, akkor vagy csökkentse a sebességet, vagy állítsa le a gépet, húzza ki a konnektorból, majd távolítsa el a gyümölcshúst a dobról (a centrifuga rezeg, ha a pép egyenlőtlenül oszlik el).
 • Page 224 a készülék részei krémesítő keverőlapát (ha tartozék) A krémesítő keverőlapát puha hozzávalók nyílásfedél krémesítésére és keverésére szolgál. Ne kettős meghajtó nyílása (közepes és nagy használja keményebb állagú receptek, például sebességű) tészta, vagy kemény hozzávalókat, például rögzítőszerkezet gyümölcsmagot, csontot vagy kagylóhéjat vezetéktároló...
 • Page 225 a keverőfejek használata A különböző tésztákhoz ajánlatos hideg összetevőket használni (hacsak a recept mást 1 Nyomja le a keverőgém kioldókarját , és emelje nem ír elő). fel a keverőgémet, amíg rögzül. Amikor tészta készítéséhez összedolgozza 2 Helyezze az edényt az alapra, majd jobbra a zsiradékot és a cukrot, a zsír lágy, elfordítva rögzítse szobahőmérsékletű...
 • Page 226 elektronikus sebességvezérlés 6 A fedél, a tartozékok és az edény eltávolításához fordított sorrendben hajtsa végre a fenti eljárást. A keverőgép elektronikus sebességvezérlése A fedél eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a biztosítja, hogy a sebesség ugyanaz lesz készüléket és a hálózati csatlakozót húzza ki a különböző...
 • Page 227 szeletelő-/reszelőtárcsák citrusfacsaró (ha tartozék) a tárcsák használata A citrusfacsaró a citrusfélék (pl. narancs, citrom, lime és grapefruit) levének kinyerésére szolgál. megfordítható szeletelő-/reszelőtárcsák - vastag , vékony facsarókúp Sajt, sárgarépa, burgonya és hasonló jellegű szűrő élelmiszerek reszeléséhez a tárcsa reszelő oldalát használja. a citrusfacsaró...
 • Page 228 A mixer nem működik, ha helytelenül van gyümölcscentrifuga összeszerelve. tartozék) 3 Helyezze a hozzávalókat a keverőpohárba. 4 Helyezze a fedelet a keverőpohárra és lenyomva A gyümölcscentrifuga tömör gyümölcsök és rögzítse . Illessze a helyére a töltőnyílás zöldségek levének kinyerésére használható. kupakját.
 • Page 229 a húsdaráló összeszerelése Használat közben rendszeresen kapcsolja ki a gépet és ürítse ki a pépet és a légyűjtő 1 Illessze a húsdaráló csigáját a darálófejbe edényeket. 2 A vágókést tolja rá a csiga külső végén levő tanácsok tengelycsonkra úgy, hogy az élei kifelé nézzenek. A lágy nyersanyagot lassan helyezze be, hogy a Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén legyen, legtöbb levet nyerje ki.
 • Page 230 a húsdaráló használata kompakt daráló tartozék A fagyasztott nyersanyagot a darálás előtt edény hagyja teljesen kiolvadni. A húst vágja 2,5 tömítőgyűrű cm-es csíkokra. késegység 1 Állítsa a készüléket maximális sebességre. A tömőrúddal egyenként finoman nyomja le a a kompakt daráló használata nyersanyagot az adagolócsőben.
 • Page 231 mikrohullámú sütő). elszíneződést/rozsdásodást. tésztakészítő krémesítő keverőlapát Rostélyok 1 A rugalmas törlőlapátot a tisztítás előtt mindig el A tisztítóeszközzel távolítsa el a rostélyokról kell távolítani az összes tésztát. 2 Forró mosószeres vízben mossa el a rugalmas Várja meg, hogy a tészta kiszáradjon a törlőlapátot, majd alaposan szárítsa meg.
 • Page 232: Magyar

  Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba. A legközelebbi hivatalos KENWOOD szervizközpontok elérhetőségét megtalálja a www.kenwoodworld.com weblapon vagy annak magyar verzióján. Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban. Készült Kínában.
 • Page 233 ajánlott sebességekés maximális kapacitások táblázata Ezek csak tájékoztató jellegű értékek, függnek az edényben levő keverék mennyiségétől és a feldolgozandó nyersanyagoktól. keverőfej/ recept sebesség idő maximális kapacitás tartozék Konyhagép Habverő Tojásfehérje Min. – Max. 2 perc 2–8 (70 g – 280 g) Tejszín Min.
 • Page 234 ajánlott sebességekés maximális kapacitások táblázata Ezek csak tájékoztató jellegű értékek, függnek az edényben levő keverék mennyiségétől és a feldolgozandó nyersanyagoktól. keverőfej/ recept sebesség idő maximális kapacitás tartozék Húsdaráló Hús, baromfi, hal, 2,5 cm széles Max. – – csíkokra vágva Tésztakészítő Tészta és metélt Max.
 • Page 235 hibaelhárítási útmutató Probléma Megoldás A gép nem működik, ha a Nincs áram/a jelzőfény nem ég. Dugja be a csatlakozót a keverőeszközökkel használja. konnektorba. A keverőgém nem rögzült A keverőgémet megfelelően megfelelően az alsó állásban. rögzítse az alsó állásban. A nyílásfedél nincs megfelelően Helyezze fel megfelelően a felhelyezve.
 • Page 236 hibaelhárítási útmutató Probléma Megoldás Az áramellátás jelzőfénye A gép készenléti üzemmódban van. A konyhagép ismét normálisan lassan villog. Ha a konyhagép 30 percnél tovább üzemel, ha a be van kapcsolva úgy, hogy nem sebességszabályozót egy használják, akkor az sebességre állítja, majd energiafogyasztás csökkentése visszaállítja az „O”...
 • Page 237: Polski

  Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego: przed przystępowaniem do montażu i demontażu części...
 • Page 238 Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
 • Page 239 nasadek może być mniejszy. Używanie nadmiernej siły podczas obsługi mechanizmu blokującego spowoduje uszkodzenie nasadek, co w konsekwencji może spowodować wypadek i urazy ciała. Melakser Noże i tarcze tnące melaksera są bardzo ostre – należy się z nimi obchodzić ostrożnie. Podczas obsługi i czyszczenia trzymać...
 • Page 240 Blendera można używać wyłącznie z założoną pokrywą. Dzbanka używać wyłącznie z zespołem ostrzy załączonym w zestawie. Blender nie może pracować z pustym dzbankiem. Długi okres użytkowania blendera można zapewnić nie używając urządzenia przez czas dłuższy niż 60 sekund. Po uzyskaniu żądanej konsystencji natychmiast wyłączyć urządzenie.
 • Page 241 Sokowirówka Nie używać sokowirówki, jeżeli filtr jest uszkodzony. Ostrza w podstawie filtra są bardzo ostre – podczas obsługi i czyszczenia filtra należy zachować szczególną ostrożność. Nie używać pokrywy do obsługi sokowirówki – służy do tego wyłącznie regulator prędkości/przycisk pracy przerywanej. Jeżeli podczas pracy nasadka zacznie nadmiernie wibrować, zmienić...
 • Page 242 przybory do miksowania – przed podłączeniem do sieci Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada przykłady zastosowań danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia. ubijak „K” Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Do przygotowywania różnego rodzaju ciast, Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 ciastek, lukru, polew, mas, nadzienia, eklerów i dotyczącego materiałów i wyrobów ziemniaków purée.
 • Page 243 3 Aby poluzować nakrętkę, by możliwa była 6 Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. zmiana długości trzonka końcówki , za pomocą 7 Unieść głowicę miksera i przytrzymując ją w 15-milimetrowego klucza (niezałączonego stabilnej pozycji, wyciągnąć końcówkę z gniazda. w zestawie) przekręcić nakrętkę w kierunku uwaga zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli podczas pracy urządzenia głowica zostanie Aby opuścić końcówkę niżej (by znalazła się bliżej uniesiona, urządzenie natychmiast przerywa dna miski), trzonek końcówki należy przekręcać w pracę. Aby ponownie rozpocząć pracę, opuścić kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. głowicę, przesunąć regulator do pozycji „O” Aby podnieść końcówkę wyżej (dalej od dna (wyłączony), odczekać kilka sekund, a następnie miski), przekręcać trzonek w kierunku przeciwnym ponownie wybrać używaną wcześniej prędkość. do ruchu wskazówek zegara. Urządzenie powinno natychmiast ponownie 4 Dokręcić nakrętkę, przekręcając ją w kierunku rozpocząć pracę. przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeżeli z jakiegoś względu dojdzie do przerwania 5 Zamocować końcówkę, a następnie opuścić dopływu zasilania i urządzenie przerwie pracę, głowicę miksera. Sprawdzić pozycję końcówki przełączyć regulator do pozycji „O” (wyłączony), (zob. punkt 2). W razie konieczności czynność odczekać kilka sekund, a następnie ponownie powtarzać do momentu, aż końcówka znajdzie się wybrać używaną wcześniej prędkość. Urządzenie na odpowiedniej wysokości. Po wyregulowaniu powinno natychmiast ponownie rozpocząć pracę. wysokości końcówki mocno zakręcić nakrętkę.
 • Page 244 Wskazówki dotyczące pieczenia melakser (jeżeli załączono w zestawie) chleba popychacz uwaga podajnik Nie przekraczać podanej maksymalnej ilości pokrywa składników – może to spowodować przeciążenie noże miksera. miska z wałem napędowym Podczas mieszania gęstych składników, np. tarcza do krojenia/tarcia na grubo na ciasto chlebowe, głowica miksera może się...
 • Page 245 uwaga ogórków, buraków i cebuli. Melakser nie jest przeznaczony do rozdrabniania tarcza do tarcia na bardzo drobne wiórka lub mielenia kawy ani do mielenia cukru na cukier Do tarcia parmezanu i ziemniaków na placki lub puder. pyzy ziemniaczane. Dodając olejek migdałowy lub substancje smakowe do mieszanych składników, należy użytkowanie tarcz tnących uważać, by nie zetknęły się...
 • Page 246 Wyciskarka do cytrusów nie będzie działać, wskazówki jeżeli sitko nie zostanie prawidłowo Przygotowując majonez, w blenderze należy zablokowane. umieścić wszystkie składniki oprócz oleju. Wyjąć Najlepszy rezultat daje wyciskanie soku zakrywkę wlewu. Następnie włączyć urządzenie i w temperaturze pokojowej z owoców przez otwór w pokrywie powoli dodawać...
 • Page 247 W soku z owoców znajduje się bardzo dużo 4 Na miskę założyć pokrywę sokowirówki fruktozy (cukru owocowego), dlatego osoby przekręcić ją, aż się zablokuje . Sokowirówka cierpiące na cukrzycę lub mające niski poziom nie będzie działać, jeżeli miska lub pokrywa cukru we krwi nie powinny go pić...
 • Page 248 montaż nasadki do makaronu użytkowanie nasadki do makaronu Czynność opcjonalna: proces wyrobu makaronu można usprawnić, ogrzewając elementy w gorącej 1 Przygotować ciasto na makaron – pamiętając, wodzie przed ich złożeniem. Przed złożeniem należy że zbyt suche ciasto może spowodować je następnie dokładnie wysuszyć. uszkodzenie nasadki.
 • Page 249 będą wyciekać. Uwaga: przed użyciem oraz po użyciu końcówki 3 Odwrócić zespół ostrzy do góry nogami. należy sprawdzić jej stan, a także regularnie Skierowawszy ostrza ku dołowi, włożyć je do sprawdzać stan elastycznego pióra i po pojemnika. zauważeniu wszelkich śladów zużycia wymienić 4 Mocno przykręcić...
 • Page 250 KENWOOD. Aktualne informacje na Osłona przeciwrozpryskowa temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej Osłona gniazda firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub Melakser adresem właściwym dla danego kraju. Miska główna, pokrywa i popychacz Noże...
 • Page 251 tabela zalecanych prędkości i maksymalnych ilości składników Podane wartości służą wyłącznie za wskazówkę i różnią się w zależności od ilości i rodzaju składników w misce. końcówka/ rodzaj czynności/ prędkość czas maksymalna ilość nasadka składników trwania Robot kuchenny Trzepaczka Białka „Min” do „Max” 2 minuty 2-8 (70-280 g) Śmietana...
 • Page 252 tabela zalecanych prędkości i maksymalnych ilości składników Podane wartości służą wyłącznie za wskazówkę i różnią się w zależności od ilości i rodzaju składników w misce. końcówka/ rodzaj czynności/ prędkość czas maksymalna ilość nasadka składników trwania Nasadka do Ciasto na makaron i kluski „Max”...
 • Page 253 rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Robot nie działa podczas Brak prądu/wskaźnik podłączenia Sprawdzić, czy robot jest korzystania z końcówek do do sieci nie pali się. podłączony do prądu. mieszania. Głowica miksera nie została Sprawdzić, czy głowica miksera prawidłowo zablokowana w pozycji została prawidłowo opuszczonej.
 • Page 254 rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Wskaźnik podłączenia do sieci Działanie normalne. Korzystając z nasadki, miga bardzo szybko Wskaźnik miga, jeśli jedna lub sprawdzić, czy jest prawidłowo więcej blokad bezpieczeństwa nie zablokowana na miejscu. zaskoczyła prawidłowo. Sprawdzić, czy głowica miksera jest całkowicie opuszczona, chyba że używana jest maszynka do mięsa.
 • Page 255: Ekkgmij

  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν ετικέτες. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της KENWOOD. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε από την πρίζα: πριν...
 • Page 256 Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις...
 • Page 257 Εάν ασκηθεί υπερβολική δύναμη στον μηχανισμό ενδοασφάλειας, τα εξαρτήματα θα υποστούν ζημιά και ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Εξάρτημα επεξεργαστή τροφίμων Οι λεπίδες μαχαιριού και οι δίσκοι του επεξεργαστή τροφίμων είναι εξαιρετικά κοφτερά, να τα χειρίζεστε με προσοχή. Κρατήστε πάντα από τη λαβή στο επάνω μέρος, μακριά...
 • Page 258 Εξάρτημα μπλέντερ Προσέξτε να μην βάζετε τα χέρια σας ή σύνεργα μέσα στην κανάτα του μπλέντερ, ενόσω η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Ποτέ μην προσαρμόζετε τη μονάδα των λεπίδων στη μονάδα μοτέρ, χωρίς να έχετε τοποθετήσει την κανάτα του...
 • Page 259 Προειδοποίηση – η λεπίδα κοπής είναι κοφτερή, να τη χειρίζεστε με προσοχή κατά τον χειρισμό και τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει ασφαλίσει στη θέση του προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η συνταγή σας για τη ζύμη των ζυμαρικών...
 • Page 260 Προτού αφαιρέσετε τον κόφτη μικρού μεγέθους/το εξάρτημα άλεσης από το μηχάνημα: θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, περιμένετε έως ότου οι λεπίδες σταματήσουν εντελώς, προσέξτε να μην ξεβιδώσετε το δοχείο από τη διάταξη λεπίδων. Να χρησιμοποιείτε το δοχείο και τη μονάδα λεπίδων μόνο με την...
 • Page 261 επεξήγηση συμβόλων χτυπητήρι για κρεμώδες μείγμα (εάν παρέχεται) κάλυμμα υποδοχής Το χτυπητήρι για κρεμώδες μείγμα έχει υποδοχή διπλής λειτουργίας (μεσαία και υψηλή σχεδιαστεί για τη δημιουργία μειγμάτων με ταχύτητα) κρεμώδη υφή και την ανάμειξη μαλακών υλικών. ενδοασφάλειες Μην το χρησιμοποιείτε για βαριά μείγματα, όπως χώρος...
 • Page 262 5 Τοποθετήστε το χτυπητήρι κι έπειτα κατεβάστε Εάν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία την κεφαλή του μίξερ. Ελέγξτε τη θέση του (βλ. και η συσκευή σταματήσει, στρέψτε τον διακόπτη σημείο 2). Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα ταχύτητας στη θέση «Ο» (Απενεργοποίηση), όσες...
 • Page 263 Τα υλικά αναμειγνύονται καλύτερα εάν τοποθετείτε επεξεργαστής τροφίμων (εάν πρώτα τα υγρά. παρέχεται) Ανά διαστήματα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να ξεκολλάτε το μείγμα από το εξάρτημα ωστήρας ζυμώματος. σωλήνας τροφοδοσίας Οι διαφορετικές δόσεις αλευριού ποικίλλουν καπάκι ανάλογα με την απαιτούμενη ποσότητα υγρού λεπίδες...
 • Page 264 δίσκοι κοψίματος/τριψίματος 6 Αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία για να αφαιρέσετε το καπάκι, τα εξαρτήματα και το μπολ. πώς να χρησιμοποιείτε τους δίσκους Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή προτού αφαιρέσετε το καπάκι. αντιστρέψιμοι δίσκοι κοψίματος/τριψίματος - για κόψιμο σε χοντρά κομμάτια , για...
 • Page 265 λεμονοστείφτης γυάλινο μπλέντερ (εάν παρέχεται) (εάν παρέχεται) Χρησιμοποιείτε τον λεμονοστείφτη για να στείβετε τον χυμό από εσπεριδοειδή (π.χ. πορτοκάλια, πώμα μεζούρα λεμόνια, λάιμ και γκρέιπφρουτ). καπάκι κανάτα κώνος δακτύλιος στεγανοποίησης πουριέρα μονάδα λεπίδων πώς να χρησιμοποιείτε τον πώς να χρησιμοποιείτε το λεμονοστείφτη...
 • Page 266 Όταν πρόκειται για παχύρρευστα μείγματα, π.χ. 4 Τοποθετήστε το καπάκι του αποχυμωτή πατέ και ντιπ, ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκολλάτε στο μπολ και στρέψτε το έως ότου ασφαλίσει υλικά από τα τοιχώματα. Εάν η επεξεργασία στη θέση του . Ο αποχυμωτής σας δεν θα του...
 • Page 267 πώς να συναρμολογήσετε τον Οι χυμοί φρούτων έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη (ζάχαρη των φρούτων), γι’ αυτό τα παρασκευαστή ζυμαρικών άτομα που πάσχουν από διαβήτη ή έχουν χαμηλή τιμή σακχάρου στο αίμα πρέπει να αποφεύγουν Προαιρετικό: Για διευκόλυνση της παρασκευής να...
 • Page 268 πώς να χρησιμοποιήσετε τον πώς να χρησιμοποιείτε τον παρασκευαστή ζυμαρικών κόφτη μικρού μεγέθους/το εξάρτημα άλεσης 1 Φτιάξτε τη ζύμη για τα ζυμαρικά. Εάν το μείγμα είναι πολύ στεγνό μπορεί να σπάσει ο Χρησιμοποιήστε τον κόφτη μικρού μεγέθους/ παρασκευαστής ζυμαρικών. εξάρτημα άλεσης για να αλέσετε αρωματικά 2 Επιλέξτε...
 • Page 269 μπολ, εργαλεία, καπάκι κατά του αποχυμωτής Για ευκολότερο καθαρισμό, πλένετε πάντα τα μέρη πιτσιλίσματος Πλένετε στο χέρι και έπειτα στεγνώνετε πολύ του αποχυμωτή αμέσως μετά τη χρήση. καλά. Ορισμένα τρόφιμα, π.χ. καρότα, θα Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινη βούρτσα, αποχρωματίσουν το πλαστικό. Για να αφαιρέσετε σύρμα...
 • Page 270 πλυντήριο εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα πιάτων στην οποία αγοράστηκε το προϊόν. Μίξερ Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει Μπολ δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε Αναδευτήρι, χτυπητήρι και το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο εξάρτημα ζυμώματος...
 • Page 271 πίνακας συνιστώμενων ταχυτήτων και μέγιστων ποσοτήτων Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν απλώς έναν γενικό οδηγό και ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με την ποσότητα του μείγματος στο μπολ και τα υλικά που αναμειγνύονται. εργαλείο/ τύπος συνταγής ταχύτητα χρόνος μέγιστες ποσότητες εξάρτημα Κουζινομηχανή Αναδευτήρι...
 • Page 272 πίνακας συνιστώμενων ταχυτήτων και μέγιστων ποσοτήτων Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν απλώς έναν γενικό οδηγό και ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με την ποσότητα του μείγματος στο μπολ και τα υλικά που αναμειγνύονται. εργαλείο/ τύπος συνταγής ταχύτητα χρόνος μέγιστες ποσότητες εξάρτημα Κρέας, πουλερικά, ψάρι κομμένα Μέγ.
 • Page 273 οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Πρόβλημα Αιτία Λύση Η συσκευή σταματά ενώ Το κάλυμμα υποδοχής ή το εξάρτημα Ελέγξτε ότι τα εξαρτήματα ή/και λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία έχει απασφαλίσει. το κάλυμμα υποδοχής έχουν αναβοσβήνει. τοποθετηθεί σωστά. Επαναφέρετε το κουμπί ελέγχου στη θέση «O» (Απενεργοποίηση), στη...
 • Page 274: Slovenčina

  Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu. Odstráňte všetky obaly a štítky. Ak sa poškodí elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť spoločnosť KENWOOD alebo pracovníci oprávnení spoločnosťou KENWOOD. V týchto prípadoch zariadenie vypínajte a odpájajte z elektrickej siete: Pred zakladaním a vyberaním súčastí.
 • Page 275 Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí. Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Spoločnosť Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
 • Page 276 príslušenstvo na spracovávanie potravín S nožovou jednotkou a kotúčmi manipulujte opatrne, lebo sú mimoriadne ostré. Pri manipulácii s nimi a pri ich čistení ich vždy držte za vrchné držadlo, teda na opačnej strane, než je rezná hrana. Pri vyprázdňovaní nádoby z nej vždy najprv vyberte nožovú jednotku.
 • Page 277 Mixér nikdy nepúšťajte naprázdno. Mixér nikdy nepúšťajte na dlhšie než 60 sekúnd bez zastavenia, aby ste neznižovali jeho životnosť. Po dosiahnutí správnej konzistencie obsahu ho hneď vypnite. Spracovávanie korenín neodporúčame, lebo by mohli poškodiť plastové súčasti. Recepty ovocných štiav – nikdy nemixujte zložky zmrazené do pevného celku.
 • Page 278 Keby pri používaní tohto príslušenstva došlo k nadmernej vibrácii, upravte rýchlosť alebo zariadenie zastavte, odpojte z elektrickej siete a z bubna vyberte všetku dužinu. (Ak dužina nebude rozložená rovnomerne, odšťavovač začne vibrovať.) Kompaktné príslušenstvo na sekanie/mletie Nedotýkajte sa ostrých čepelí. Nožovú jednotku držte mimo dosahu detí.
 • Page 279 legenda stieracia metla (ak je dodaný) Je určená na šľahanie a miešanie mäkkých kryt výstupu zložiek. Nie je určená na spracovávanie výstup dvojakého pohonu (pre strednú a vysokú hustých zmesí, ako je napríklad cesto, ani na rýchlosť) spracovávanie tvrdých zložiek, ktoré obsahujú zaisťovací...
 • Page 280 používanie nástrojov do nádoby rady V prípade potreby zariadenie vypnite a špachtľou 1 Stlačte nadol páčku na uvoľňovanie hlavy robota oškrabte vnútorné steny nádoby. a vyklápajte hlavu robota nahor, kým sa Na šľahanie sú najlepšie vajcia izbovej teploty. nezaistí do potrebnej pozície. Pred šľahaním vaječných bielkov zabezpečte, aby 2 Založte nádobu na základňu a otáčajte ňou v na šľahacej metličke ani v nádobe nebola žiadna...
 • Page 281 4 Pri vyberaní krytu proti vyšplechovaniu používajte 5 Zapojte do elektrickej siete, zapnite a zvoľte vyššie uvedený postup, ale v opačnom poradí. rýchlosť (riaďte sa tabuľkou odporúčaných Cez otvor krytu možno pridávať zložky priamo do rýchlostí). nádoby počas mixovania. Ak nádoba alebo veko nebudú správne založené...
 • Page 282 Nožovú jednotku nepoužívajte na drvenie kociek lis na citrusové plody (ak je ľadu ani na sekanie iných tvrdých potravín, ako dodaný) sú koreniny, lebo by to mohlo toto zariadenie poškodiť. Používa sa na vytláčanie šťavy z citrusových plodov (ako sú napríklad pomaranče, citróny, limety a grepy).
 • Page 283 nebude fungovať. sklenený mixér (ak je dodaný) Pri mixovaní suchých zložiek ich porežte na kúsky, vyberte plniacu zátku a potom za chodu plniaca zátka prístroja ich po jednom vhadzujte dnu. Rukou veko zakrývajte otvor. V záujme dosiahnutia najlepších nádoba výsledkov nádobu pravidelne vyprázdňujte. tesniaci krúžok Mixér nepoužívajte ako odkladaciu nádobu.
 • Page 284 dôležité upozornenia nadstavec na výrobu Ak odšťavovač začne vibrovať, vypnite ho a cestovín odstráňte dužinu z filtra. (Ak dužina nebude rozložená rovnomerne, odšťavovač začne špirála (plastová) vibrovať.) dierovaný kotúč na špagety Maximálna kapacita v rámci jedného spracovania dierovaný kotúč na cestoviny Tagliatelle je 800 g ovocia alebo zeleniny.
 • Page 285 varenie cestovín dôležité upozornenia Toto príslušenstvo nikdy nepúšťajte dlhšie než na 1 Hrniec naplňte do troch štvrtín vodou a vodu 10 minút, lebo by to mohlo poškodiť robot. nechajte zovrieť. Ochuťte ju soľou. Ak na výstupe dvojakého pohonu nebude 2 Pridajte cestoviny a na miernom ohni ich varte 3 založený...
 • Page 286 Prebytočnú časť elektrickej šnúry zatlačte do odšťavovač úložného priestoru pre elektrickú šnúru Súčasti umývajte hneď po použití, aby sa ľahšie nachádzajúceho sa v zadnej časti zariadenia. vyčistili. Zabezpečte, aby nohy pod základňou robota boli Niektoré potraviny, ako je napríklad mrkva, môžu vždy čisté.
 • Page 287 Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom Robot nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odneste ho Nádoba autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Šľahacia metlička, metlička v tvare Najbližšie autorizované...
 • Page 288 tabuľka odporúčaných rýchlostí a maximálnych množstiev Tieto informácie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od množstva zmesi v nádobe a od mixovaných zložiek. nástroj/ typ receptu rýchlosť dĺžka maximálne množstvá príslušenstvo trvania Kuchynský robot Šľahacia metlička Vaječné bielka minimálna až...
 • Page 289 tabuľka odporúčaných rýchlostí a maximálnych množstiev Tieto informácie sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od množstva zmesi v nádobe a od mixovaných zložiek. nástroj/ typ receptu rýchlosť dĺžka maximálne množstvá príslušenstvo trvania Odšťavovač Tvrdé ovocie a tvrdá zelenina maximálna –...
 • Page 290 riešenie problémov Problém Príčina Riešenie Pri používaní nástrojov na Chýba napájanie./Svetelná kontrolka Skontrolujte, či je zariadenie mixovanie zariadenie nefunguje. nie je rozsvietená. zapojené do elektrickej siete. Hlava robota nie je v dolnej pozícii Skontrolujte, či je hlava robota správne zaistená. v dolnej pozícii správne zaistená.
 • Page 291 riešenie problémov Problém Príčina Riešenie Svetelná kontrolka napájania Normálny chod. Pri používaní nejakého rýchlo bliká. Svetelná kontrolka bliká, keď príslušenstva skontrolujte, či je zaisťovací mechanizmus nie je na správne zaistené v potrebnej niektorej strane správne zaistený. pozícii. Skontrolujte, či je hlava robota úplne sklopená...
 • Page 292 Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання. Зніміть упаковку та всі етикетки. Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD. Вимкніть прилад та відключіть від мережі електропостачання: перед встановленням або зніманням деталей;...
 • Page 293 Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей. Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції. Максимальне споживання електроенергії вказано для...
 • Page 294 Насадка для кухоного комбайна Ножовий блок і диски кухоного комбайна дуже гострі — будьте обережні. Під час роботи або чищення завжди тримайте ніж за ручку зверху, якомога далі від різального леза. Перед виливанням вмісту чаші витягніть ножовий блок. Не опускайте руки або інші кухонні прилади у чашу під час...
 • Page 295 Експлуатація дозволяється тільки із ножовим блоком, що входить до комплекту. Ніколи не вмикайте порожній блендер. Щоб подовжити термін експлуатації приладу, час безперервної роботи блндера не повинен перевищувати 60 секунд. Вимикайте прилад, як тільки отримаєте бажану консистенцію. Не рекомендується переробляти спеції, адже це може пошкодити...
 • Page 296 Насадка соковижималка Не користуйтеся соковижималкою, якщо фільтр пошкоджено. Різальні ножі, розташовані в основі корзини фільтра, дуже гострі, тому під час роботи та чищення будьте обережні. Не керуйте соковижималкою за допомогою кришки. Завжди використовуйте для цього регулятор швидкості/ кнопку імпульсного режиму. У...
 • Page 297 Прилад не буде працюватиме, якщо компактна насадка для нарізки/натирання встановлена неправильно. Використовуйте тільки сухі інгредієнти. насадки для вимішування та їх Перед підключенням до мережі електропостачання призначення Переконайтеся, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним K-насадка на зворотній частині приладу. Призначена...
 • Page 298 2 Якщо зазор необхідно відрегулювати, підніміть увага голівку міксера і витягніть віничок. Якщо у будь-який час впродовж робот приладу 3 Щоб регулювати довжину вала трапиться підйом головки, прилад негайно поверніть гайку за годинниковою стрілкою, зупиниться. Для того, щоби поновити роботу, використовуючи...
 • Page 299 Поради стосовно випікання пирогів. Під час роботи приладу ви зможете помітити зміну швидкості, оскільки у міксері хліба відбувається регулювання потужності згідно зі зміною навантаження та обраною швидкістю. увага Це нормальне явище. Ніколи не перевищуйте максимальних показників, зазначених нижче; це може кухонний...
 • Page 300 диски для нарізання/натирання Використовуйте імпульсний режим для недовгих інтенсивних перемішувань. Прилад Як користуватися дисками буде працювати, доки важіль перемикача утримується у відповідному положенні. Двобічні диски для нарізання/натирапння - 6 Повторіть описану вище процедуру в товстий , тонкий зворотному порядку для того, щоб зняти Використовуйте...
 • Page 301 соковижималка для скляний блендер (якщо входить в комплект) цитрусових (якщо входить в комплект) ковпачок заливального отвору кришка Використовуйте для вижимання соку із чаша цитрусових (наприклад, із апельсинів, лимонів, ущільнювальне кільце лайму і грейпфрутів). ножовий блок конус як користуватися скляним сито блендером...
 • Page 302 Подрібнення льоду – вмикайте та вимикайте 6 Поріжте продукти на невеличкі шматочки, імпульсний режим на короткий час, доки не щоби вони могли проходити крізь напрямну отримаєте бажану консистенцію трубку. Не рекомендується переробляти спеції, адже 7 Увімкніть максимальну швидкість та покладіть це...
 • Page 303 м’ясорубка 3 Закрутіть гайку, (якщо входить в як встановити прилад на комплект) підставку Ви можете використовувати м’ясорубку для обробки м’яса, птиці та риби. 1 Підніміть голівку міксера. 2 Коли прилад знаходиться у відповідному гайковий ключ положенні, вставте прилад у відповідне місце кільцева...
 • Page 304 Ніколи дозволяйте, щоб подавальна трубка Корисні поради заповнилася тістом. Трави краще подрібнювати, коли вони сухі і 4 Коли макаронні вироби стали досить довгими, чисті. обріжте їх до потрібної довжини. 5 Зніміть приладом для виробництва макаронів. догляд та чищення Використовуйте гайковий ключ , щоб...
 • Page 305 2 Вимийте кубок/чашу вручну. Інші деталі 3 Зніміть і промийте ущільнювач. Промийте вручну, потім просушіть. 4 Не торкаючись гострих лез, промийте їх Дозволяється мити інші деталі на верхній гарячою мильною водою, а потім ретельно полиці посудомийної машини. Див. сполосніть під краном. Не опускайте ножовий таблицю...
 • Page 306 прилад в авторизований сервісний центр дилера, який може надати такі послуги. KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних Відокремлена утилізація побутових приладів центрів KENWOOD ви знайдете на сайті дозволяє уникнути можливих негативних www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої наслідків для навколишнього середовища...
 • Page 307 Таблиця рекомендованих швидкостей та максимального завантаження Зазначену нижче інформацію треба розглядати тільки, як пораду. Вибір швидкості залежіть від кількості суміші та інгредієнтів, що перемішуються. Інструмент/ тип рецепту швидкість час максимальні насадка показники завантаження Кухонна машина Віничок Яєчні білки Від мінімальної 2 хвилини...
 • Page 308 Таблиця рекомендованих швидкостей та максимального завантаження Зазначену нижче інформацію треба розглядати тільки, як пораду. Вибір швидкості залежіть від кількості суміші та інгредієнтів, що перемішуються. Інструмент/ тип рецепту швидкість час максимальні насадка показники завантаження Cоковижималка Тверді фрукти та овочі, на Макс. –...
 • Page 309 Посібник із усунення несправностей Проблема Причина Усунення Прилад зупиняється під час Кришку приводу або насадку не Перевірте правильність роботи, а індикатор блимає. зафіксовано. фіксації насадки або кришки приводу. Переведіть перемикач в положення ‘O’ (ВИМК.), А потім увімкніть прилад знову. Якщо насадку встановлено Завантажте...
 • Page 310 K N U Ë • ‹ ö « ∞ L U · ß ∑ q « œ ∞ O ∫ « ∞ ∫ ∑ « ∞ L ∂ V º « ∞ J K W « ∞ L ° A U z w «...
 • Page 311 u È « ∞ I U ‹ º F Ë « ∞ v ° Å ∞ L u ‹ « ´ U º d « ∞ Ë ‰ § b î K « œ ∞ L d ‹ « u ≤ U ∞...
 • Page 312 u È « ∞ I U ‹ º F Ë « ∞ v ° Å ∞ L u ‹ « ´ U º d « ∞ Ë ‰ § b î K « œ ∞ L d ‹ « u ≤ U ∞...
 • Page 313 ‫يتوافق مع اكفة األحاكم القانونية املعمول هبا واملتعلقة حبقوق‬ .‫الضامن واملسهتلك يف البلد اليت مت رشاء املنتج مهنا‬ ‫ عن العمل أو يف حالة وجود‬Kenwood ‫يف حالة تعطل منتج‬ ‫أي عيوب، فريىج إرساله أو إحضاره إىل مركز خدمة معمتد‬ ‫. للحصول عىل معلومات حمدثة حول‬KENWOOD ‫من‬...
 • Page 314 È î d « _ « ¡ § e l « § « ∞ F ∑ ª º ± ∑ π r « ∞ Í £ b Ë q ¥ º O ¨ ¡ ± ∑ N U « ô ≤ ≠...
 • Page 315 ‫4 حينما تكون المكرونة بالطول المطلوب، اقطعيها عند‬ ∑ M E Ë « ∞ M U ¥ W « ∞ F .‫الطول المطلوب‬ ‫5 أزيلي ملحق تحضير المكرونة. استخدمي مفتاح الربط‬ U ¸ « ∞ ∑ O b ¸ ± ´...
 • Page 316 ‫تركيب المحلق في الجهاز‬ H d ± « ∞ L ∞ ∂ O ‚ « M b Ë Å î q œ « ¥ b ∑ e Ë W « ∞ • U ∞ ( ≠ .‫1 ارفعي رأس الخالط‬ U „...
 • Page 317 ‰ î U ≈ œ u » √ ≤ ∂ ∂ d U ´ U ∞ N œ î s ≈ v ¥ • ∑ U ‹ J u ≤ « ∞ L Æ D ‹ ∫ U ¢ K ´...
 • Page 318 Ë « N U “ « ∞ π ® G . £ H O s ≤ ≈ ∞ v Ø t H u « ¸ « ∞ £ L U Æ D « ∞ ∂ « ∞ ∑ I ’ «...
 • Page 319 “ § ∞ ∑ Í ∞ F K ¡ « « ∞ G b ± ∑ ª º ô ¢ « – ∞ d – l « ± U ≤ « Â ª b ß ∑ Ë « ¢ d Ø r ≠...
 • Page 320 ،‫للسماح بعملية التعديل االرتفاع‬ ‫3 لفك محور الدوران‬ N d ° « ∞ J U ¸ « ∞ ∑ O b ¸ ± I U © W ± • U ∞ ≠ w U » ß ∂ « _ ± s ß...
 • Page 321 .‫ال ينصح بمعالجة التوابل، فقد تتسبب في تلف األجزاء البالستيكية‬ ‫لن يعمل الجهاز في حالة تركيب القطاعة/المفرمة الصغيرة بشكل‬ .‫غير صحيح‬ .‫استخدمي فقط المكونات الجافة‬ ‫قبل توصيل اجلهاز مبصدر التيار الكهريب‬ U ¢ N b « ± ∑ ª « ß ±...
 • Page 322 ‫تأكدي دائما ً من استخدام 54% من وصفة تحضير المكرونة من‬ ‫السوائل. خلطة المكرونة الجافة جدا ً أو التي يتم تغذيتها داخل‬ ‫الجهاز بسرعة كبيرة قد تتسبب في كسر ملحق تحضير المكرونة‬ .‫لديك و/أو الجهاز‬ ‫استخدمي فقط مقبض مفتاح الربط لدفع العجين خالل أنبوب‬ .‫إدخال...
 • Page 323 ‫مخاطر التعرض لحروق: يجب ترك المكونات الساخنة حتى تبرد‬ .‫وتصبح في درجة حرارة الغرفة قبل إضافتها إلى الدورق أو قبل المزج‬ L U Î œ « z ± w ª b ß ∑ , « F U  « ∞ D ¢...
 • Page 324 O q . « ∞ ∑ ß ≠ W • U ± s d » ° U ∞ I N U “ ∞ π q « ¢ A c ¸ ¥ ∫ Ë W √ º O • Ë ¥ W √ º...
 • Page 325 ´ d ° O ∫ ∞ ∑ u ‹ « ± U ß u ∞ d v « ´ K Í ∑ u ¢ ∫ ∑ w W « ∞ U ± O ô ± W « H ∫ ∞ B ` «...
 • Page 327 HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH 125766/4...