Download  Print this page

Norsk - Kenwood Chef KVC70 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Norsk

Bli kjent med din Kenwood-
kjøkkenmaskin
Gratulerer med kjøpet av en Kenwood-maskin. Med alt tilbehøret som er tilgjengelig,
er dette mer enn bare en mikser – den er det aller beste innen kjøkkenmaskiner. Vi
håper at du får glede og nytte av den.
Robust. Pålitelig. Allsidig. Kenwood.
Sikkerhet
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige
grunner erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood-
reparatør.
Vri hastighetskontrollen til «O» (av) og trekk ut støpselet før
du setter på eller tar av redskaper/tilbehør, etter bruk og før
rengjøring.
Hold fingrene unna bevegelige deler og påsatt tilbehør.
Du må aldri la kjøkkenmaskinen være uten oppsyn mens den
er i drift.
Du må aldri bruke en skadet maskin. Få den undersøkt eller
reparert: se avsnittet «service og kundetjeneste».
Du må aldri kjøre kjøkkenmaskinen med hodet i hevet stilling.
Du må aldri la ledningen henge ned slik at et barn kan ta tak i
den.
Du må aldri la motorenheten, ledningen eller støpselet bli vått.
Du må aldri bruke uautorisert tilbehør eller mer enn ett tilbehør
av gangen.
Du må aldri bruke mer enn mengdene som er oppgitt i
tabellen over maksimalkapasitet.
Når du bruker tilbehør, må du lese og følge
sikkerhetsveiledningen som følger med det aktuelle tilbehøret.
100

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KVC70

This manual is also suitable for:

Chef xl kvl80