Download  Print this page

Polski - Kenwood Chef KVC70 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Polski

Bezpieczeństwo obsługi
Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na
wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi
zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD
lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu
naprawczego.
Przed zakładaniem i wyjmowaniem końcówek lub nasadek,
po użyciu urządzenia oraz przed przystępowaniem do
czyszczenia przesunąć regulator prędkości do pozycji
„O"(wyłączony) i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Nie zbliżać palców do poruszających się elementów
urządzenia i zamocowanych na nim nasadek.
Pracującego urządzenia nie wolno pozostawiać bez
nadzoru.
Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać
je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „Serwis i
punkty obsługi klienta").
Nie uruchamiać robota z głowicą w pozycji uniesionej.
Nie dopuszczać, by w miejscach dostępnych dla dzieci
przewód sieciowy zwisał z blatu, na którym stoi urządzenie.
Nie dopuszczać do zamoczenia korpusu z silnikiem,
przewodu sieciowego ani wtyczki.
Nie stosować niekompatybilnych nasadek ani kilku nasadek
jednocześnie.
150

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood Chef KVC70

This manual is also suitable for:

Chef xl kvl80