Download  Print this page

Dagelijks Gebruik; Vers Voedsel Invriezen - AEG A52020GNW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.6 FROSTMATIC-functie
Als u de temperatuur in het vriesvak snel
moet verlagen om vers voedsel snel in te
vriezen, raden wij u aan de functie
FROSTMATIC te activeren voor het
correct bewaren van voedsel.
Druk voor het activeren van deze functie
de temperatuurtoets herhaaldelijk in
totdat het ledlampje naast het
FROSTMATIC-pictogram gaat branden.
Ook gaat het ledlampje dat
overeenkomt met -24°C branden.
Deze functie stopt
automatisch na 52 uur. Als
de functie uitschakelt, is de
voorgaande
temperatuurinstelling
hersteld.
U kunt deze functie op elk
moment uitschakelen door
op de temperatuurtoets te
drukken en een nieuwe
temperatuur in te stellen.
3.7 Alarm bij open deur
Als de deur gedurende circa 80
seconden open is blijven staan, activeert

4. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de
FROSTMATIC functie ingeschakeld. De
vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en
makkelijk kan vinden. Indien grote
hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades
behalve de onderste lade die nodig is
voor een goede luchtcirculatie. Het
voedsel kan op alle schappen tot 15 mm
ver naar de deur uitsteken.
het alarm voor open deur. De
temperatuurtoets en het ledlampje van
de huidige ingestelde temperatuur
knipperen en het geluid klinkt.
U kunt dit alarm uitschakelen
door de deur te sluiten of
om de temperatuurtoets te
drukken.
3.8 Alarm bij hoge
temperatuur
Bij een stijging van de temperatuur in het
apparaat (bijvoorbeeld doordat de
stroom is uitgevallen of door openen van
de deur) activeert het alarm voor hoge
temperatuur. Het ledlampje van de
huidige ingestelde temperatuur knippert
en het geluid klinkt.
Bij herstel van de normale
condities, gaat het alarm
voor hoge temperatuur uit.
U kunt dit alarm uitschakelen
door op de
temperatuurtoets te
drukken.
WAARSCHUWING!
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder 'maximale
bewaartijd bij stroomuitval'
is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).

4.2 Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
NEDERLANDS
7

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A52020GNW0

This manual is also suitable for:

A72020gnw0A72020gnx0