Download  Print this page

Technische Gegevens - AEG A52020GNW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

8. TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte
Breedte
Diepte
Maximale bewaartijd bij
stroomuitval
9. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
Spanning
1544 mm
Tijd
595 mm
668 mm
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
15 u
van het apparaat en op het energielabel.
gemarkeerd met het symbool
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
NEDERLANDS
11
230 – 240 V
50 Hz
niet weg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A52020GNW0

This manual is also suitable for:

A72020gnw0A72020gnx0