Download  Print this page

Montage - AEG A52020GNW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
10
www.aeg.com
Probleem
De temperatuur in het ap-
paraat is te laag/hoog.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, de
dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.

7. MONTAGE

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaat-
klasse
SN
N
ST
T
7.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
Mogelijke oorzaak
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Omgevingstemperatuur
+10°C tot + 32°C
+16°C tot + 32°C
+16°C tot + 38°C
+16°C tot + 43°C
Oplossing
Stel een hogere/lagere tem-
peratuur in.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Raadpleeg 'FROSTMATIC
functie'.
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels, raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG-
richtlijnen.
7.3 Installatie van het apparaat
en het omdraaien van de deur
Raadpleeg afzonderlijke
instructies voor installatie
(ventilatievereisten, waterpas
zetten) en omdraaien van de
deur.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A52020GNW0

This manual is also suitable for:

A72020gnw0A72020gnx0