Download  Print this page

Table Of Contents - AEG A52020GNW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BEDIENINGSPANEEL............................................................................................... 6
4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 7
5. ONDERHOUD EN REINIGING................................................................................ 8
6. PROBLEEMOPLOSSING.......................................................................................... 9
7. MONTAGE ..............................................................................................................10
8. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 11
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A52020GNW0

This manual is also suitable for:

A72020gnw0A72020gnx0