Download  Print this page

Philips HR2875/00 User Manual Page 23

Blender 5sp.p high volt..
Hide thumbs

Advertisement

Säkerhetsbrytare
Mixern är försedd med en säkerhetsbrytare, som
förhindrar att motorn kan startas om inte bägaren
sitter på eller om den inte satts på rätt.
Om den röda varningslampan lyser, stäng först av
mixern med ett tryck på stoppknappen (L) så att
varningslampan slocknar.
Sätt sedan bägaren korrekt på motorenheten och
vrid den i låst läge. Därefter kan mixern startas.
Varning: Använd inte bägaren som
"startknapp" att stoppa och starta motorn
med.
Hastighetsval
- Innan du startar, kontrollera att stickproppen
sitter i vägguttaget och att bägaren är korrekt
påsatt.
- Skjut skjutlocket (K) åt sidan, fig 10.
- Tryck på den startknapp, som motsvarar
lämplig hastighet för de ingredienser du skall
bearbeta, fig 11.
1, 2 För lätta ingredienser med vätska t ex
chokladmjölk.
3 För tjockare ingredienser, vätska tillsammans
med fasta ingredienser.
4 För huvudsakligen fasta ingredienser.
- Stanna mixern med ett tryck på stoppknappen
(L), fig 13.
• Är du osäker på vilken hastighet du skall välja
kan du alltid välja den högsta, hastighet 4.
• För momentkörning, tryck momentant på
momentknappen (N), fig 12. Mixern startar med
högsta hastighet och stannar så snart du
släpper.
Tips
• Säkerhet: Stäng skjutlocket (K) innan du fyller
ingredienser i bägaren så att du inte spiller på
knapparna.
• Flytande ingredienser, t ex olja till majonnäs,
kan doseras genom det lilla hålet i
doseringslocket medan mixern är igång.
Se fig 14.
• Påfyllningsöppningen i locket används för
tillsättning av ingredienser medan mixern är
igång. Se fig 15.
• Låt inte mixern gå längre tid än 3 minuter i ett
sträck. Om du behöver längre bearbetningstid,
låt mixern vila en minut innan du startar på nytt.
• Skär kött och andra fasta ingredienser i bitar ca
2 x 2 cm innan du lägger dem i mixern.
• Bästa resultat får du om du tillsätter fasta
ingredienser portionsvis i stället för att fylla i allt
på en gång.
• Det kan bli nödvändigt att stanna mixern någon
gång för att skrapa ner ingredienser, som
fastnat på bägarens insida. Använd en mjuk
skrapa. Låt inte skrapan komma för nära
knivarna, inte närmare än ca 2 cm.
• Om mixningen tar för lång tid, stäng av mixern
och prova följande alternativ:
- Kör med korta intervaller, eller
- rör om med en skrapa men inte medan
motorn är igång, eller
- minska på innehållet i bägaren.
• Isbitar matas ner genom påfyllningsöppningen i
locket medan mixern är igång.
• Tomater till tomatjuice skall skäras i fyra delar
och matas ner en efter en genom
påfyllningsöppningen i locket medan mixern är
igång.
Rengöring
- Häll varmt vatten med diskmedel i bägaren.
- Starta mixern och låt den gå en liten stund.
Stanna den.
- Drag ut stickproppen ur vägguttaget.
- Skölj bägaren med rent vatten.
- Lossa knivenheten och diska den. Se upp så att
du inte skär dig på knivarna, de är vassa.
- Motorenheten torkas av med en väl urvriden
fuktig trasa. Du kan använda diskmedel om så
behövs. Du får aldrig diska motorenheten,
doppa den i vatten eller spola den. Använd
aldrig skurpulver, hårda svampar, stålull eller
liknande och aldrig aceton, sprit eller andra
starka lösningmedel eller vätskor.
• Diska inte i diskmaskin.
• Det går lättast att diska om man gör det med en
gång.
23

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips HR2875/00

This manual is also suitable for:

Hr 2875

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • FLOR Jul 10, 2013 06:51:
    BUENOS DIAS YO TENGO ESTE MODELO DE LICUADORA Y SE ME ROMPIO EL VASO ME PODRIAN DECIR DONDE PUEDO COMPRAR UNO VIVO EN SAN MARTIN DE PORRES LIMA-PERU GRACIAS MI CORREO ES fpolovilla​nueva@yaho​o.es