Download  Print this page

Philips HR2875/00 User Manual Page 19

Blender 5sp.p high volt..
Hide thumbs

Advertisement

Sikkerhedssystem.
Apparatet er forsynet med et sikkerhedssystem,
der gør, at det ikke kan køre, hvis blenderglasset
ikke er sat på motorenheden, eller hvis det er sat
forkert på.
Hvis den røde advarselslampe lyser, slukkes der
først for apparatet (OFF) ved at trykke 0-knappen.
Samtidig slukker advarselslampen.
Sæt så blenderglasset (rigtigt) på motorenheden
og skru det godt fast. Blenderen er nu klar til brug.
Bemærk: Brug aldrig blenderglasset til at
tænde og slukke for apparatet.
Hastighedsvælger.
- Før man tænder for blenderen, kontrolleres det,
at der er strøm til apparatet, og at
blenderglasset er sat rigtigt på.
- Skub skydedækslet til side (fig. 10).
- Tryk på den hastighedsknap, der passer til
ingredienserne i blenderglasset (fig. 11):
1 , 2: Lette/flydende ingredienser, f.eks. cho-
kolademælk.
3: Jævne ingredienser, d.v.s. faste ingredienser
blandet med væske.
4: Faste ingredienser uden/eller med kun lidt
væske.
• Er De i tvivl om, hvilken hastighed De skal
vælge, kan De altid bruge maksimum hastighed
(d.v.s. hastighed 4).
• For vedvarende (gentaget) blendning ved en
valgt hastighed, skiftevis tryk og slip "Moment"-
knappen (fig. 12).
• Motoren stoppes ved at trykke på "Off"-knappen
(fig. 13).
Gode råd.
• Sikkerhed: Luk skydedækslet, når De kommer
ingredienser i blenderglasset, så De undgår at
spilde ud over betjeningsknapperne.
• Flydende ingredienser (f.eks. madolie ved
fremstilling af mayonnaise) kan hældes ned
gennem det lille hul i sikkerheds-bøjlen,
medens blenderen kører (fig. 14).
• Ekstra ingredienser kan kommes ned igennem
påfyldningsåbningen, medens blenderen kører
(fig. 15).
• Lad ikke apparatet køre uafbrudt i mere end
højst 3 minutter. Hvis der kræves længere
tilberedningstid, slukkes blenderen i ca. 1
minut, inden man fortsætter.
• Skær kødstykker og lignende faste ingredienser
ud i mindre stykker, før de kommes i
blenderglasset.
• Det bedste resultat ved faste ingredienser
opnås ved at blende lidt ad gangen i stedet for
at komme det hele op i blenderglasset på én
gang.
• Hvis blenderen kører for langsomt: sluk ap-
paratet, og
- skift til "Moment", eller
- rør rundt i ingredienserne med en spatel (aldrig
medens blenderen kører!),
eller
- tag nogle af ingredienserne op af
blenderglasset.
• Skal man lave knust is, kommes isterningerne
ned gennem påfyldningsåbningen i låget,
medens motoren kører.
• Når man skal blende flydende og faste
ingredienser sammen, kommes de flydende
først op i blenderglasset. Tilsæt derefter de
faste ingredienser, mens apparatet kører.
Rengøring.
- Kom lunkent vand med lidt opvaskemiddel i
blenderglasset.
Sæt låget og sikkerheds-bøjlen på
blenderglasset. Sæt glasset fast på
motorenheden.
- Lad blenderen køre et kort øjeblik, hvorefter
den slukkes.
- Tag stikket ud af stikkontakten.
- Skyl blenderglasset med rent vand.
- Tag knivenheden af og skyl den. Pas på de
meget skarpe knivblade!
- Motorenheden kan rengøres med en fugtig
klud. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, sprit,
polérmidler etc.
• Kom aldrig delene i opvaskemaskine.
• Det er lettest at rengøre delene umiddelbart
efter brug.
19

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips HR2875/00

This manual is also suitable for:

Hr 2875

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: