Download Print this page

Haier ES50V-F1(EU) Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Please read this Instruction Manual carefully before use.
• Please retain this manual for future reference.
Electric Water Heater
Instruction manual
ES50V-F1(EU)
ES80V-F1(EU)
ES100V-F1(EU)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier ES50V-F1(EU)

  Summary of Contents for Haier ES50V-F1(EU)

 • Page 1 Electric Water Heater Instruction manual ES50V-F1(EU) ES80V-F1(EU) ES100V-F1(EU) • Please read this Instruction Manual carefully before use. • Please retain this manual for future reference.
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents 1. Safety Notices(Please read before use)................3-4 2. Specification.......................... 5 3. Installation .......................... 6-8 4. Packing list ..........................8 5. Use............................9-10 6. Cleaning and Maintenance .................... 11-12 7. Troubleshooting........................13...
 • Page 3: Safety Notices(Please Read Before Use)

  Safety Notices (Please read before use) Meanings of Icons Compulsory Matters Essential Matters Prohibited Forbidden Warning Caution Non-professionals Immediately cut off power strictly prohibited from supply and contact Forbidden carrying repairs, Service Center once the maintenance, dismantling water heater does not work or revamping of the water properly or emits burnt smell.
 • Page 4 Safety Notices (Please read before use) Meanings of Icons Compulsory Matters Essential Matters Prohibited Warning Forbidden Caution Take care not to be scalded Do not touch the plug with by heated water. wet hands, and make sure Forbidden Caution that the water heater, plug Touching of hot water •...
 • Page 5 Specifications Introduction of exterior and accessories Front view Rear view Side view Cutaway view A Hot water outlet B Cold water inlet Model a1 (mm) b1 (mm) c1 (mm) d1 (mm) e1 (mm) C Tank ES50V-F1(EU) D Heating element E Thermometer tube ES80V-F1(EU) 1046 F Anode rod...
 • Page 6: Installation

  Installation Installation precautions During installation of the water heater, some clearances (at lease 250mm vertically, at least 700mm horizontally) shall be left to facilitate in future maintenance. If the water heater is inserted in the pinch plate, the downside of the pinch plate is movable, ensuring that the maintenance cover can be removed during maintenance.
 • Page 7 Installation (Figure 1)for installation reference only. Hot water outlet Safety valve Figure 2 Cold water inlet Shower head Hot water Cold Mixing valve outlet valve water outlet valve The water heater must be installed by the installation personnel from or appointed by our after-sale service department.
 • Page 8: Packing List

  Installation Installation of safety valve The safety valve at the rated pressure of 0.80MPa with G1/2 union is installed on the water inlet pipe as per the arrow direction (pointing towards the water heater) indicated on the valve. The water heater, after power-on, start heating, and the heated water in the tank will swell.
 • Page 9 Introduction to control panel Icons Keys Smart mode Pilot light Smart Mode Smart Single/double tank Enter the single tank mode 1.5KW Double tank Enter the dual tank mode Single tank Bacteria protection system Setting Temperature/ Actual temperature ON/OFF BPS mode Pilot light After installation, firstly open the tap water inlet valve and the water outlet of the water heater due to no water in the inner container in the first use, and then open the mixing valve to allow the maximum hot water flow.
 • Page 10: Use

  Single/dual tank mode Press “1.5kW” to light the icon “Half”, then the default maximum heating temperature of 75℃ blinks for 2s, the actual water temperature appears; the water in left tank will be heated by the 1500W electric heater. Press “3kW” to light the icon “All”, and the water in both tank will be heated simultaneously by 3000W heater.
 • Page 11 Cleaning and Maintenance Warning! The water heater must be repaired or maintained by qualified professionals. Improper methods may cause serious injury or damage to property. Note : Before calling service technicians, please refer to the Q&A to solve simple issue. Cleaning External cleaning Power must be switched off before cleaning the water heater.
 • Page 12: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and Maintenance Not in use for an extended period of time If the water heater is not used for an extended period of time, please carry out the following steps: Turn off the water pipe valve. Screw the water drainage pipe to the safety valve's pressure-relief hole; turn on the safety valve handle.
 • Page 13: Troubleshooting

  Troubleshooting Phenomenon Items to be confirmed Solutions 1 Whether or not the water supply system is cut off or under too low Check water pressure No flow 2 Whether or not the water tap is clogged, and the hot water valve Check and clear up is opened 1 Whether or not the hot water...
 • Page 14 0040506616 20160902...
 • Page 15 Elektromos Vízmelegítő Használati útmutató ES50V-F1(EU) ES80V-F1(EU) ES100V-F1(EU) • Beüzemelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! • E kézikönyv a termék elengedhetetlenül fontos része kérjük gondosan őrízze meg!
 • Page 16 Tartalom 1. Biztonsági Előírások (használat előtt olvassa el figyelmesen)......... 3-4 2. Műszaki Leírás......................... 5 3. Beszerelés .......................... 6-8 4. Csomagolási Lista ......................... 8 5. Használat..........................9-10 6. Tisztítás és Karbantartás ....................11-12 7. Hibaelhárítás......................... 13...
 • Page 17: Biztonsági Előírások (Használat Előtt Olvassa El Figyelmesen)

  Biztonsági Előírások JELMAGYARÁZAT Tevékenység elvégzése Fontos Tevékenység kötelező tiltott megjegyzések Tiltás Figyelmeztetés Fontos Valamennyi beavatkozást Bármilyen rendellenes vagy és karbantartási kellemetlen szag esetén tevékenységet kizárólag azonnal áramtalanítsa szakember végezhet. készüléket és forduljon segítségért Az elektromos vízmelegítőt márkaszervízhez. tilos kültérre felszerelni. A termék csak váltóáramhoz csatlakoztatható: 220V~240V...
 • Page 18 Biztonsági Előírások JELMAGYARÁZAT Tevékenység elvégzése Fontos Tevékenység kötelező megjegyzések tiltott Figyelmeztetés Tiltás Fontos Legyen óvatos, hogy elkerülje berendezéshez nedves a forró víz okozta súlyos égési testrésszel hozzáérni és a sérüléseket. csatlakozódugót nedves kézzel kihúzni tilos. Győződjön meg Tilos forróvíz oldali •...
 • Page 19: Műszaki Leírás

  Műszaki Leírás Külső megjelenés és kiegészítők elől nézet hátul nézet oldal nézet metszet A Forróvíz kivezetés B Hidegvíz bevezetés Model a1 (mm) b1 (mm) c1 (mm) d1 (mm) e1 (mm) C Tartály D Fűtőszál ES50V-F1(EU) E Merülő hőmérő 1046 ES80V-F1(EU) F Anódrúd 1265 ES100V-F1(EU)
 • Page 20: Beszerelés

  Beszerelés Beszerelési előírások A vízmelegítő beszerelésekor kérjük alul-fölül min 250mm, mindkét oldalon minimum 700mm helyet tartson az esetleges jövőbeni karbantartások miatt. A vízcsap bemenő nyomásának 0,5 bar és 7,5 bar között kell lennie. Az elektromos vízmelegítőt beltérre kell elhelyezni megfelelő körülmények közé, ahol a hőmérseklet 0 C°...
 • Page 21: Beszerelés

  Manuals_F1-Series_20170220-compressed.pdf 2019. 05. 06. 16:20 Beszerelés 1. ábra HMV előremenő Biztonsági szelep 2. ábra Hidegvíz betáplálás Zuhanyfej Hidegvíz Csaptelep előremenő A készülék felszerelését és üzembe helyzezését kizárólag szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezheti. 1. A vízmelegítőt a falra kell szerelni. 2. Fúrjunk 4db 12mm átmérőjű, 65mm mély lyukat a falba a kettes ábrának megfelelően.
 • Page 22: Csomagolási Lista

  Beszerelés A biztonsági szelep beszerelése 8 bar névleges nyomású 1/2'-os menetes csatlakozású biztonsági zelepet kell a vízmelegítő hidegvíz betáplálásának oldalára csatlakoztatni a biztonsági szelepen lévő nyíl irányával megegyezően. (A nyíl a vízmelegítőre mutat) (3. ábra) Fűtési üzemmódban a túlnyomás rzékelőből víz csepeghet, hogy csökkentse a nyomást.
 • Page 23: Használat

  Használat A kezelőpanel bemutatása Icons Billentyűk/gombok Intelligens üzemmód világít Intelligens üzemmód Smart Egy/dupla tartály Egy tartály üzemmód Dupla tartály 1.5KW Dupla tartály üzemmód Egy tartály Antibakteriális üzemmód Hőmérséklet beállítása/ tényleges hőmérséklet Be/Ki kapcsolás BPS üzemmód világít Beszerelés után először nyissa meg a bemenő vízcsapot, majd a kimenő vízcsapot, mert az első...
 • Page 24: Használat

  Használat Egy/dupla tartály üzemmód Nyomja meg az os gombot és megjelenik a „Half” ikon, azután az 1.5KW alapértelmezett maximum fűtési hőmérséklet „75 C°” villog 2 másodpercig, majd megjelenik a tényleges vízhőmérséklet. 1500 W fűti fel a bal oldali tartályban lévő vizet.
 • Page 25: Tisztítás És Karbantartás

  Tisztítás és Karbantartás Figyelmesztetés! A karbantartást és javítást csak szakszervíz által küldött szakember végezheti. Nem megfelelő eljárással végzett tevékenység személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet. Jegyzet:Mielőtt a szervizhez technikus, kérjük, olvassa el a Q & A, hogy megoldja Egyszerű kérdés. Tisztítás Külső...
 • Page 26: Tisztítás És Karbantartás

  Tisztítás és Karbantartás Hosszabb ideig használaton kívül helyezett készülék Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket akkor az alábbiakat kell tenni: Zárja el a hidegvíz betápláló szelepet Nyissa meg a biztonsági szelepet Nyissa meg teljesen a melegvíz oldali szelepet és ürítse le a belső tartályból a vizet Újrahasználat előtt azért, hogy elkerülje a sérüléseket és egyéb baleseteket kérjük, hogy nyissa ki a melegvíz szelepet mielőtt áram alá...
 • Page 27: Hibaelhárítás

  Hibaelhárítás PROBLÉMA HIBA ELLENŐRZÉS Megoldás 1 Van víz, vagy alacsony a Ellenőrízni víznyomás rendszerben? 2 Vízhasználat helyén nincs Nem folyik elzáródás vagy a melegvíz Ellenőrízni és kinyitni a víz szelep nyitva van vagy zárva 1 Melegvíz szelep nyitva van Ellenőrízni és kinyitni vagy zárva? 2 Megfelelő...
 • Page 28 0040506616 20160902...
 • Page 29 Elektrischer Warmwasserspeicher Bedienungsanleitung ES50V-F1(EU) ES80V-F1(EU) ES100V-F1(EU) • Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam! • Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Bezugnahmen auf!
 • Page 30 Inhaltverzeichnis 1. Sicherheitshinweise (Lesen Sie bitte es aufmerksam vor der Verwendung!)....3-4 2. Spezifikationen........................5 3. Installation.......................... 6-8 4. Paketverzeichnis ........................8 5. Verwendung........................9-10 6. Reinigung und Instandhaltung ..................11-12 7. Fehlerbehebung........................13...
 • Page 31 Sicherheitshinweise Symbolerklärung Verbindliches Grundlegendes Verboten Verbotszeichen Warnzeichen Gefahrzeichen Wasserspeicher darf Trennen Sie das Gerät sofort ausschließlich vom Stromnetz und suchen Sie Verboten Fachpersonal repariert, die Servicezentrale auf, wenn gewartet, demontiert oder Wasserspeicher umgebaut werden. unangemessen funktioniert oder es verbrannt riecht. Es ist streng verboten, den Warmwasserspeicher Verwenden...
 • Page 32: Sicherheitshinweise (Lesen Sie Bitte Es Aufmerksam Vor Der Verwendung!)

  Sicherheitshinweise Symbolerklärung Verbindliches Grundlegendes Verboten Warnzeichen Verbotszeichen Gefahrzeichen Seien Sie vorsichtig, damit Sie Kontrollieren Verbrauchszähler sich nicht mit dem erwärmten Gefahr Warnung Durchmesser der elektrischen Wasser verbrühen. Leitung, um sicherzustellen, dass Es ist streng verboten, das • sie der Nennstromstärke des Warmwasserventil W a r m w a s s e r s p e i c h e r s –Röhre zu berühren.
 • Page 33: Spezifikationen

  Spezifikationen Einführung: Äußeres und Zubehör Vorderansicht Hinteransicht Geschnittene Ansicht Seitenansicht A Warmwasserauslauf B Kaltwasserzulauf Modell a1 (mm) b1 (mm) c1 (mm) d1 (mm) e1 (mm) C Behälter D Heizelement ES50V-F1(EU) E Thermometerrohr ES80V-F1(EU) 1046 F Stabanode 1265 ES100V-F1(EU) G Wandhalterung Technische Daten Nenn- Nenn-...
 • Page 34: Installation

  Installation Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation Lassen Sie etwas Abstand beim Installieren des Warmwasserspeichers (mindestens 250 mm vertikal und mindestens 700 mm horizontal), um die spätere Instandhaltung zu erleichtern. Wenn der Warmwasserspeicher auf einer Tragplatte installiert ist, ist der untere Teil der Tragplatte bewegbar, um sicherzustellen, dass die Instandhaltungsumhüllung für die Instandhaltung abgenommen werden kann.
 • Page 35 Installation (Abb. 1) Nur zur Information bezüglich der Installation Warmwasser -austritt Sicherheits-ventil Abb. 2 Kaltwasserzulauf Duschkopf Warmwasserauslauf Mischventil Kalt -ventil wasser auslaufventil Der Warmwasserspeicher muss vom durch unseren Kundenservice beauftragten qualifizierten Personal installiert werden. 1. Der Warmwasserspeicher muss an der Wand angebracht werden. 2.
 • Page 36: Paketverzeichnis

  Installation Einbau des Sicherheitsventils Das Sicherheitsventil ist auf einem Nenndruck von 0,80 MPa mittels G1/2-Anschluss am Wasserzulaufrohr entsprechend der Richtung des Pfeils auf dem Ventil (Richtung Warmwasserspeicher) zu montieren. Der Warmwasserspeicher beginnt nach Einschalten das Wasser zu erwärmen und das Volumen des erwärmten Wassers im Behälter erhöht sich.
 • Page 37 Verwendung Einführung zum Steuerungsdisplay Symbole Smart Betriebsmodus Signallicht Ein-/ Doppelbehältermodus Zwei Behälter Ein Behälter TKnöpfe Temperatureinstellung/ Aktuelle Temperatur Smart Betriebsmodus Smart BPS-Modus Signallicht Ein-Behälter-Modus aktivieren 1.5KW Doppel-behälter-Modus aktivieren Bakteriumschutzsystem aktivieren ON/OFF Nach der Installation öffnen Sie zunächst das Wasserhahnventil für Wasserzulauf und den wasseraustritt am Warmwasserspeicher, da sich beim ersten Gebrauch noch kein Wasser im inneren Behälter befindet;...
 • Page 38: Verwendung

  Verwendung Ein-/Doppel-Behälter-Modus Drücken Sie auf den Knopf „1,5 kW” damit das Symbol „Half” aufleuchtet; danach blinkt die grundeingestellte maximale Erhitzungstemperatur von 75 C 2 Sekunden lang und dann wird die aktuelle Wassertemperatur angezeigt; der elektrische 1500W-Heizstab erhitzt das Wasser im linken Behälter. Drücken Sie auf den Knpf „3 kW”, damit das Symbol „All”...
 • Page 39 Reinigung und Instandhaltung Achtung! Der Wasserspeicher darf ausschließlich von qualifiziertem Personal repariert oder gewartet werden. Unrichtige Methoden können schwere Verletzungen oder materiellen Schaden verursachen. Hinweis: bevor Sie die Servicefachkräfte rufen, lesen Sie bitte das Kapital Fragen und Antworten durch, um einfache Fälle selbst zu lösen. Reinigung Äußere Reinigung Die Stromversorgung ist vor der Reinigung abzuschalten.
 • Page 40: Reinigung Und Instandhaltung

  Reinigung und Instandhaltung Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht nutzen Wenn Sie den Warmwasserspeicher über längere Zeit nicht nutzen, folgen Sie bitte den folgenden Schritten: Drehen Sie das Wasserleitungsventil ab. Drehen Sie den Wasserablaufschlauch an die Öffnung des Druckminderers des Sicherheitsventils auf;...
 • Page 41: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Problem Zu kontrollieren Lösungen Kontrollieren Sie, ob der Wasserzulauf nicht abgedreht ist oder der Kontrollieren Es läuft kein Wasserdruck nicht viel zu niedrig ist Wasser Vergewissern Sie sich davon, ob der Wasserhahn nicht verstopft ist und ob Kontrollieren und reinigen das Warmwasserventil geöffnet ist.
 • Page 42 0040506616 20160902...
 • Page 43 Boiler electric Instrucţiuni de folosire ES50V-F1(EU) ES80V-F1(EU) ES100V-F1(EU) • Înainte de folosire citiţi cu atenţie Instrucţiunile de folosire • Păstraţi instucţiunile în vederea de referi ulterioare...
 • Page 44 Cuprins 1. Atenţionări de Siguranţă (Citiţi cu atenţie înainte de folosinţă)........3-4 2. Specificaţii ..........................5 3. Montare ..........................6-8 4. Notă de Colete ........................8 5. Utilizare..........................9-10 6. Curăţire şi Întreţinere ....................11-12 7. Eliminarea Defecţiunilor...................... 13...
 • Page 45: Atenţionări De Siguranţă (Citiţi Cu Atenţie Înainte De Folosinţă)

  Atenţionări de Siguranţă Explicaţia semnelor Probleme obligatorii Probleme de bază Interzis Atenţionare Interzis Prudenţă Opriţi imediat alimentarea Opriţi imediat alimentarea energie electricăşi energie electricăşi Interzis apelaţi Centrul apelaţi Centrul de Servicii, Servicii, dacă boilerul nu dacă boilerul f u n c ţ i o n e a z ă funcţionează...
 • Page 46 Atenţionări de Siguranţă Explicaţia semnelor Probleme obligatorii Probleme de bază Interzis Atenţionare Interzis Prudenţă Nu atingeţi cu mâna udă Aveţi grijă, să nu vă opăriţi cu conectorul şi convingeţi-vă de apa fierbinte. Interzis Precau ie faptul, boilerul Este interzisă atingerea •...
 • Page 47: Specificaţii

  Specificaţii Introducere: Apariţia exterioară şi accesorii Prefaţă Vedere din spate Vedere laterală Secţiune A Ieşire apă caldă B ieşire apă rece Modell a1 (mm) b1 (mm) c1 (mm) d1 (mm) e1 (mm) C Rezervor ES50V-F1(EU) D Element de încălzire 1046 E Conductă...
 • Page 48: Montare

  Montare Atenţie la montare La montarea boilerului lăsaţi oarecare spaţiu (cca. 250 mm vertical şi cca.700 mm lateral),pentru uşurarea intreţinerii ulterioare. Dacă aşezaţi boilerul pe element de susţinere, partea inferioară a suportului să fie mobilă, ca să asigură demontarea învelişului la intreţinere. Convingeţi-vă...
 • Page 49 Montare (1.figură) Informare numai de înşiinţare Ieşire apă caldă Supapa de siguranţă fig. 2 Intrare apă recet Cap duş Supapă Supapă amest Supapă ieşire apă de ieşire caldă apă rece Boilerul trebuie să fie montat de către personal calificat însărcinat se către serviciul nostru de deservire 1.
 • Page 50: Notă De Colete

  Montare Montarea supapei de siguranţă Supapa de siguranţă la presiune nominală de 0,80 MPa,montat cu racordul G1/2 pe conducta de intrare apă în direcţia săgeţii pe supapă (care arată spre boiler) După pornirea boilerului începe încălzirea şi în rezervor creşte volumul apei încălzită.
 • Page 51 Utilizare Introducere la panel Icoane Butoane Smart mod de funcţionare Smart mod de funcţionare Smart Lumină semnaal Rezervor una/dublă Mod de funcţ.Funcţ. un rezervor 1.5KW Rezervor dublu Funcţ. două rezervoare Un rezervor Sistem Bacterial Reglarea temperaturii/ Temperatura actuală ON/OFF (pornire şi oprire) BPS mod Lumină...
 • Page 52: Utilizare

  Utilizare Mod de funcţionare una/două rezervoare Apăsaţi butonul „1,5 kW”, ca să se aprindă iconul „Half”(jumătate),după implicit temperatura de maxim de 75oC de încălzire va clipii timp de 2 sec, apare valoarea temperaturii actuală a apei; în rezervorul stâng panoul de încălzire de 1500 W încălzeşte apa.
 • Page 53 Curăţire şi Întreţinere Atenţiune! Întreţinerea şi curăţirea boilerului poate să efectueze exclusiv numai personal calificat. Modalităţile greşite poate produce pagube materiale esenţiale sau răniri. Observaţie: Înainte de a chema personal de servire calificat, pentru rezolvarea cazurilor uşoare, vă rugăm citiţi capitolele Întrebări şi Răspunsuri.
 • Page 54: Curăţire Şi Întreţinere

  Curăţire şi Întreţinere Dacă folosiţi în timp îndelungat boilerul Dacă nu folosiţi în timp îndelungat boilerul, vă rugăm să reţineţi următoarele paşi: Închideţi supapa conductei de apă. Şurubaţi ţeava de scurgere a apei la deschiderea reductorului de presiune a supapei de siguranţă. Întoarceţi supapa de apă...
 • Page 55: Eliminarea Defecţiunilor

  Eliminarea Defecţiunilor Fenomenul sesizat Punctele şi locurile de verificat Rezolvare Verificaţi, dacă nu cumva este închisă alimentaarea cu apă sau Verificare eventual presiunea apei nu este de ajuns Nu curge apa Convingeţi-vă dacă cumva robinetul este nu este înfundat, şi Verificare şi curăţire supapa apei calde este deschisă...
 • Page 56 0040506616 20160902...
 • Page 57 Elektrický ohrievač vody Návod na použitie ES50V-F1(EU) ES80V-F1(EU) ES100V-F1(EU) • Pred použitím si dôkladne prečítajte Návod na použitie. • Uschovajte si návod na použitie za účelom jeho ďalšej.
 • Page 58 Obsah 1. Bezpečnostné Upozornenia (Pred použitím si pozorne prečítajte)......... 3-4 2. Špecifikácie..........................5 3. Inštalácia..........................6-8 4. Zoznam Obsahu Balenia ......................8 5. Použitie..........................9-10 6. Čistenie a Údržba ......................11-12 7. Odstránenie Poruchy......................13...
 • Page 59: Bezpečnostné Upozornenia (Pred Použitím Si Pozorne Prečítajte)

  Bezpečnostné Upozornenia Meanings of Icons Povinné záležitosti Základné záležitosti Zakázané Zákaz Upozornenie Opatrnosť Opravu, údržbu, V prípade, že ohrievač vody demontáž, alebo nefunguje správne, alebo z Zákaz prerábania elektrického neho cítiť zápach dymu, ohrievača vody môže okamžite odpojte prívod vykonávať výlučne elektrickej energie.
 • Page 60 Bezpečnostné Upozornenia Meanings of Icons Povinné záležitosti Zakázané Základné záležitosti Upozornenie Zákaz Opatrnosť Zástrčky sa nikdy nedotýkajte Dávajte pozor, aby ste sa mokrými rukami, ohrievanou vodou neobarili. Zákaz Opatrnosť zabezpečte, elektrický Prísne zakázané je dotýkať • ohrievač, ani zástrčka neboli v sa ventilu, a potrubia teplej styku s vodou.
 • Page 61: Špecifikácie

  Špecifikácie Vzhľad zariadenia a príslušenstvo Pohľad spredu Pohľad zozadu Pohľad zboku Zobrazenie prierezu A Výstup teplej vody B prívod studenej vody C Nádrž Model a1 (mm) b1 (mm) c1 (mm) d1 (mm) e1 (mm) D Ohrievací článok ES50V-F1(EU) E Teplomerná trubica ES80V-F1(EU) 1046 F Anódová...
 • Page 62: Inštalácia

  Inštalácia Installation precautions Pri montáži ohrievača vody nechávajte malý priestor (aspoň 250 mm vo vertikálnom, a 700 mm v horizontálnom smere), aby uľahčili neskoršiu údržbu. Ak ohrievač umiestňujete na pripevňovaciu dosku spodná časť dosky je pohyblivá, a tým pádom bude zabezpečená snímateľnosť krytu v prípade údržby.
 • Page 63 Inštalácia (Obr. č. 1) Len pre informáciu k inštalácii Výstup teplej vody Bezpečnostný ventil Obr. č. Prívod studenej vody Sprchová Ventil Ventil výstupnej Zmiešavací teplej vody Inštaláciu elektrického ohrievača vody musí vykonávať kvalifikovaná osoba poverená zákazníckym servisom. 1. Elektrický ohrievač vody sa montuje na stenu. 2.
 • Page 64: Zoznam Obsahu Balenia

  Inštalácia Montáž bezpečnostného ventilu Bezpečnostný ventil má byť inštalovaný pri menovitom tlaku 0,80MPa, použitím prípojky G1/2 na prívodné potrubie podľa smeru šípky uvedenej na ventile (smerujúcej k ohrievaču). Ohrievač vody začne po zapnutí ohrievať vodu, a objem ohriatej vody v nádrži sa zvýši. Aby sa v nádrži znížil tlak vody, dôjde k úniku niekoľkých kvapiek cez pretlakový...
 • Page 65 Použitie Úvod k ovládaciemu panelu Ikony Tlačidlá Režim Smart Režim Smart Smart Kontrolka Jedna nádrž/Dvojitá nádrž Zapnutie režimu jednej nádrže 1.5KW Dvojitá nádrž Zapnutie režimu dvojitej nádrže Jedna nádrž Systém antibakteriálnej ochrany Nastavenie teploty/ Aktuálna teplota ON/OFF (zapnúť a vypnúť) Režim BPS Kontrolka Po inštalácii, otvorte najprv ventil prívodného potrubia a odtokový...
 • Page 66: Použitie

  Použitie Režim jedna nádrž/dvojitá nádrž Stlačte tlačidlo „1,5 kW”, až začne svietiť ikona „Half” (polovica), a základne nastavená maximálna teplota 75°C bude blikať po dobu 2 sekúnd, objaví sa hodnota aktuálnej teploty vody; a elektrický ohrievací panel s výkonom 1500W zohreje vodu nachádzajúcu sa v ľavej nádrži.
 • Page 67 Čistenie a Údržba Upozornenie! Opravu, alebo údržbu elektrického ohrievača vody môže vykonávať výlučne odborne kvalifikovaná osoba. Nesprávne metódy môžu spôsobiť závažné úrazy, alebo majetkové škody. Poznámka: Predtým, ako by ste zavolali odborníka zo servisu, prosíme, aby ste si prečítali článok Otázka a Odpoveď, pre riešenie jednoduchých prípadov.
 • Page 68: Čistenie A Údržba

  Čistenie a Údržba Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate V prípade, že ohrievač vody dlhšiu dobu nepoužívate, prosíme o dodržanie nižšie uvedeného postupu: Uzavrite vodovodný ventil. Naskrutkujte vypúšťaciu hadicu na pretlakový otvor bezpečnostného ventilu; otočením kohútika otvorte bezpečnostný ventil. Otočte ventil teplej vody na maximálnu hodnotu (a zároveň odskrutkujte flexibilná...
 • Page 69: Odstránenie Poruchy

  Odstránenie Poruchy Pozorovaný jav Kontrolované miesta Riešenia Skontrolujte, či nie je prívod vody uzavretý, alebo prípadne či nie je Kontrola príliš nízky tlak vody Netečie voda Presvedčte sa o tom, či ventil nie je upchaný, alebo zanesený, a či je Kontrola a čistenie kohútik teplej vody otvorený...
 • Page 70 0040506616 20160902...
 • Page 71 Elektrický bojler Návod k použití ES50V-F1(EU) ES80V-F1(EU) ES100V-F1(EU) • Před použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití. • Návod pečlivě uschovejte za účelem jeho další.
 • Page 72 Obsah 1. Bezpečnostní Upozornění (Před použitím si pečlivě přečtěte)........3-4 2. Specifikace..........................5 3. Instalace ..........................6-8 4. Seznam Obsahu Balení ......................8 5. Použití..........................9-10 6. Čištění a Údržba ......................11-12 7. Odstranění Poruchy......................13...
 • Page 73: Bezpečnostní Upozornění (Před Použitím Si Pečlivě Přečtěte)

  Bezpečnostní Upozornění Vysvětlivky k Zakázáno Povinné věci Základní věci Zakázáno Upozornění Opatrnost Opravy, údržby, montáž, případě, že bojler nebo předělávání bojleru nefunguje správně, nebo z Zákaz může provádět výhradně něj cítit zápach kouře, odborně kvalifikovaná okamžitě odpojte přívod osoba. elektrické energie a obraťte se na Servisní...
 • Page 74 Bezpečnostní Upozornění Vysvětlivky k Zakázáno Povinné věci Základní věci Upozornění Zakázáno Opatrnost Nikdy nedotýkejte Dávejte pozor, abyste se mokrýma rukama, a zajistěte, ohřívanou vodou neopařili. Zákaz Opatrnost aby elektrický bojler, ani Dotýkat ventilu, • zástrčka nebyly ve styku s potrubí teplé vody je přísně vodou.
 • Page 75: Specifikace

  Specifikace Úvod Vnější vzhled a příslušenství Pohled zepředu Pohled zezadu Pohled z boku Zobrazení průřezu A Výstup teplé vody B Přívod studené vody Model a1 (mm) b1 (mm) c1 (mm) d1 (mm) e1 (mm) C Nádrž ES50V-F1(EU) D Topný článek E Teploměrná...
 • Page 76: Instalace

  Instalace Bezpečnostní opatření při montáži Při montáži bojleru vynechte malý prostor (alespoň 250 mm ve vertikálním, a 700 mm v horizontálním směru), aby se usnadnila pozdější údržba. Pokud bojler umístíte na připevňovací desku spodní část desky je pohyblivá, a tím pádem bude zajištěna snímatelnost krytu v případě údržby. Prověřte, zda má...
 • Page 77 Instalace (Obr. č. 1) Jen pro informaci k instalaci. Odvod teplé vody Bezpečnostní Obr. č. ventil Přívod studené vody Sprchová hlavice Výstupní Výstu ventil teplé Směšovací ventil vody Instalaci bojleru musí provádět kvalifikovaná osoba pověřená našim zákaznickým servisem. 1. Bojler se montuje na stěnu. 2.
 • Page 78: Seznam Obsahu Balení

  Instalace Montáž bezpečnostního ventilu Bezpečnostní ventil má být instalován při jmenovitém tlaku 0,80MPa, použitím přípojky G1/2 na přívodní potrubí podle směru šipky uvedené na ventilu (směřující k bojleru). Bojler začne po zapnutí ohřívat vodu, a objem ohřáté vody v nádrži se zvýší. Aby se v nádrži snížil tlak vody, dojde k úniku několika kapek přes přetlakový...
 • Page 79 Použití Úvod k ovládacímu panelu Ikony Tlačítka Režim Smart Režim Smart Smart Kontrolka Jedna nádrž/Dvojitá nádrž Zapnutí režimu jedné nádrže Dvojitá nádrž 1.5KW Zapnutí režimu dvojité nádrže Jedna nádrž Systém antibakteriální ochrany Nastavení teploty/ ON/OFF (zapnout a vypnout) Aktuální teplota Režim BPS Kontrolka Po instalaci, otevřete nejprve ventil přívodního potrubí...
 • Page 80: Použití

  Použití Režim jedna nádrž/dvojitá nádrž Stiskněte tlačítko "1,5 kW", až začne svítit ikona "Half" (polovina), a základně nastavená maximální teplota 75 °C bude blikat po dobu 2 sekund, objeví se hodnota aktuální teploty vody; a elektrický ohřívací panel s výkonem 1500W ohřeje vodu nacházející...
 • Page 81: Čištění A Údržba

  Čištění a Údržba Upozornění! Opravu nebo údržbu bojleru může provádět výhradně odborně kvalifikovaná osoba. Nesprávné metody mohou způsobit závažné úrazy nebo majetkové škody. Poznámka: Předtím, než byste zavolali odborníka ze servisu, prosíme, abyste si pro řešení jednoduchých případů přečetli článek Otázka a Odpověď.
 • Page 82 Čištění a Údržba Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte V případě, že bojler delší dobu nepoužíváte, prosíme o dodržení níže uvedeného postupu: Uzavřete vodovodní ventil. Našroubujte vypouštěcí hadici na přetlakový otvor bezpečnostního ventilu; otočením kohoutku otevřete bezpečnostní ventil. Otočte ventil teplé vody na maximální hodnotu (a zároveň odšroubujte flexibilní...
 • Page 83: Odstranění Poruchy

  Odstranění Poruchy Pozorovaný jev Kontrolovaná místa Řešení 1 Zkontrolujte, zda není přívod vody uzavřen, nebo případně zda není Kontrola příliš nízký tlak vody Neteče voda 2 Přesvědčte se o tom, zda ventil není ucpaný nebo zanesený, a zda Kontrola a čištění je kohoutek teplé...
 • Page 84 0040506616 20160902...
 • Page 85 Električna grijalica Upute za uporabu ES50V-F1(EU) ES80V-F1(EU) ES100V-F1(EU) • Prije korištenja pročitajte pažljivo Upute za uporabu. • Čuvajte ove Upute za uporabu za buduću uporabu.
 • Page 86 Sadržaj 1. Upozorenja za sigurnu uporabu (Molim, pročitajte prije uporabe)........3-4 2. Specifikacije..........................5 3. Postavljanje ........................6-8 4. Sadržaj paketa ........................8 5. Uporaba..........................9-10 6. Čišćenje i održavanje ..................... 11-12 7. Rješavanje problema......................13...
 • Page 87 Upozorenja za sigurnu uporabu š Obja njenje simbola Obvezatno Osnovno Zabranjeno Zabranjeno Pozor Oprez Popravak, održavanje, Odmah isključite struju i demontažu preinaku potražite Servisni centar, Zabranjeno može obaviti isključivo ako grijalica vode ne radi kvalificirana osoba. ispravno, ili ako ispušta miris paljevine.
 • Page 88: Upozorenja Za Sigurnu Uporabu (Molim, Pročitajte Prije Uporabe)

  Upozorenja za sigurnu uporabu š Obja njenje simbola Obvezatno Osnovno Zabranjeno Pozor Zabranjeno Oprez Pazite da se ne opečete Ne dodirujte utikač mokrim zagrijanom vodom. rukama i provjerite da se Oprez Zabranjeno grijalica vode i utičnica ne Strogo zabranjeno • dodiruju vodom.
 • Page 89: Specifikacije

  Specifikacije Izgled uređaja i oprema Pogled sprijeda Stražnji pogled Presjek Pogled sa strane A Odvod tople vode B Dovod hladne vode C Spremnik Model a1 (mm) b1 (mm) c1 (mm) d1 (mm) e1 (mm) D Grijač ES50V-F1(EU) E Cijev za mjerenje 1046 ES80V-F1(EU) tremperature...
 • Page 90: Postavljanje

  Postavljanje Mjere opreza pri postavljanju Prilikom postavljanja grijalice ostavite prazninu (barem 250 mm okomito, barem 700 mm vodoravno) da biste olakšali buduće održavanje. Ako grijalicu postavite na ploču za držanje, donji dio ploče se može micati i tako se prilikom održavanja poklopac za održavanje može skinuti. Provjerite da li je ulazni tlak na slavini najmanje 0,05 MPa i da najviši tlak nije više od 0,75 MPa.
 • Page 91 Postavljanje (Slika 1) samo kao referenca pri postavlijanju Odvod tople vode Sigurnosni ventil Slika 2 Dovod hladne vode Glava tuša Ventil za Mješni ventil Ventil odvod tople za odvod vode hladne vode Grijalicu treba postaviti kvalificirana osoba koju angažira naša korisnička služba.
 • Page 92: Sadržaj Paketa

  Postavljanje Postavljanje sigurnosnog ventila Sigurnosni ventil treba postaviti na nazivnom tlaku od 0,80 MPa i to priključkom G1/2 na cijev za dovod vode prema strjelici na ventilu (koja pokazuje prema grijalici). Nakon uključivanja grijalice ona počinje grijati, i zbog zagrijavanja u spremniku poveća se zapremina vode. Da bi se smanjio tlak vode u spremniku, nekoliko kapi iscuri preko regulatora za tlak od sigurnosnog ventila.
 • Page 93 Uporaba Uvod u kontrolni zaslon Ikone Tipke Pilotno svjetlo za Smart način Smart način Smart Jedan/dvostruki spremnik Uključi način za jedan spremnik Dvostruki spremnik 1.5KW Uključi način za dvostruki spremnik Jedan spremnik Sustav antibakterijske zaštite Postavljanje temperature / Stvarna temperatura UKLJUČI / ISKLJUČI Pilotno svjetlo za BPS način Nakon postavljanja prvo otvorite ventil ulazne slavine za dovod vode i odvod...
 • Page 94: Uporaba

  Uporaba Način jedan/dvostruki spremnik Pritisnite gumb „1,5 kW” da se uključi ikona „Half” (pola), nakon toga 2 sekunde počinje treperiti zadana maksimalna temperatura od 75oC, pojavi se sadašnja vrijednost temperature; vodu u lijevom spremniku zagrijava električni grijač od 1500W. Pritisnite gumb „3 kW” da se upali ikona „All” (sve), tada grijač od 3000W zagrije vodu u oba spremnika istovremeno.
 • Page 95: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Upozorenje! Servis i održavanje grijalice vode može obavljati jedino kvalificirana osoba. Uslijed nepravilnog načina mogu nastati teške ozlijede ili materijalna šteta. Primjedba: Prije nego što pozovete stručnjaka iz servisa, molimo vas da pažljivo pročitate poglavlje Pitanja i Odgovori, kako biste jednostavne slučajeve mogli rješavati sami.
 • Page 96 Čišćenje i održavanje Ako duže vrijeme ne koristite uređaj Ako duže vrijeme ne koristite uređaj, poduzmite sljedeće korake: Zatvorite ventil vodovoda. Zavijte cijev za odvod vode na otvor smanjivačsa tlaka na sigurnosnom ventilu; odvijanjem ručke otvorite sigurnosni ventil. Okrenite ventil tople vode do maksimuma (istovremeno odvijte fleksibilnu sprinkler cijev sa ventila za odvod vode;...
 • Page 97: Rješavanje Problema

  Rješavanje problema Smetnja Mogući uzrok Otklanjanje Provjerite da li je dovod vode Provjera zatvoren ili je tlak vode prenizak Provjerite slavina Voda ne teče začepljena i da li je ventil za izlaz Provjera i pročišćavanje tople vode otvoren Provjerite da li je priljučak za Provjera i otvaranje priključka toplu vodu zatvoren ili otvoren Provjerite da li je temperatura...
 • Page 98 0040506616 20160902...
 • Page 99 Električni bojler Uputstva za korisnike ES50V-F1(EU) ES80V-F1(EU) ES100V-F1(EU) • Pre korišćenja pažljivo pročitajte Uputstva. • Čuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.
 • Page 100 Sadržaj 1. Upozorenja za sigurnu upotrebu (Molim, pročitajte pre upotrebe)........ 3-4 2. Specifikacije..........................5 3. Postavljanje ........................6-8 4. Sadržaj paketa ........................8 5. Upotreba..........................9-10 6. Čišćenje i održavanje ..................... 11-12 7. Rešavanje problema......................13...
 • Page 101: Upozorenja Za Sigurnu Upotrebu (Molim, Pročitajte Pre Upotrebe)

  Upozorenja za sigurnu upotrebu Objašnjenje simbola Zabranjeno Obavezno Osnovno Zabranjeno Pozor Oprez Popravak, održavanje, Odmah isključite struju i demontažu potražite Servisni centar, Zabranjeno prepravljanje može ako bojler ne radi ispravno, obaviti isključivo ispušta miris kvalifikovana osoba. paljevine. Strogo zabranjeno Uvek koristite nezavisni izvor postavljanje bojlera struje od...
 • Page 102 Upozorenja za sigurnu upotrebu Objašnjenje simbola Zabranjeno Obavezno Osnovno Pozor Zabranjeno Oprez Ne dodirujte utikač mokrim Pazite da se ne opečete rukama i proverite da se zagrejanom vodom. Zabranjeno Oprez bojler i utičnica ne dodiruju Strogo zabranjeno sa vodom. Ako slučajno •...
 • Page 103: Specifikacije

  Specifikacije Unutrašnjost i pribor Pogled ispred Stražnji pogled Pogled sa strane Presek A Odvod tople vode B Dovod hladne vode Model a1 (mm) b1 (mm) c1 (mm) d1 (mm) e1 (mm) C Spremnik ES50V-F1(EU) D Grejač E Cev za merenje 1046 ES80V-F1(EU) temperature...
 • Page 104: Postavljanje

  Postavljanje Mere opreza kod instalacije Prilikom postavljanja bojlera ostavite prazninu (barem 250 mm okomito, barem 700 mm vodoravno) da biste olakšali buduće održavanje. Ako bojler postavite na ploču za držanje, donji deo ploče se može micati i tako se prilikom održavanja poklopac za održavanje može skinuti. Proverite da li je ulazni pritisak na slavini najmanje 0,05 MPa i da najviši pritisak nije više od 0,75 MPa.
 • Page 105 Postavljanje (Slika 1)Samo za informaciju kod instalacije Odvod tople vode Sigurnosni ventil Slika 2 Davod hladne vode Glava tuša Ventil za Ventil za odvod tople odvod Mešni ventil vode hladne vode Bojler treba postaviti kvalifikovana osoba koju angažuje naša korisnička služba.
 • Page 106: Sadržaj Paketa

  Postavljanje Instalacija sigurnosnog ventila Sigurnosni ventil treba postaviti na nazivanom pritisku od 0,80 MPa i to priključkom G1/2 na cev za dovod vode prema strelici na ventilu (koja pokazuje prema bojleru). Nakon uključivanja bojler počinje da greje, i poveća se zapremina vode jer se ona u rezervoaru zagreje. Da bi se smanjio pritisak vode u rezervoaru, nekoliko kapi iscuri preko regulatora za pritisak sigurnosnog ventila.
 • Page 107 Upotreba Uvod u kontrolni ekran Ikone Tipke Pilot svetlo za Smart način Smart način Smart Jedan/dvostruki rezervoar Uključi način za jedan rezervoar Dvostruki rezervoar 1.5KW Uključi način za dvostruki rezervoar Jedan rezervoar Sistem antibakterijske zaštite Postavljanje temperature / Stvarna temperatura UKLJUČI / ISKLJUČI Pilot svetlo za BPS način Nakon postavljanja prvo otvorite ventil slavine za dovod vode i odvod vode...
 • Page 108: Upotreba

  Upotreba Način jedan/dvostruki rezervoar Pritisnite dugme „1,5 kW” da se uključi ikona „Half” (pola), nakon toga 2 sekunde počinje treperiti zadana maksimalna temperatura od 75oC, pojavi se trenutna vrednost temperature; vodu u levom rezervoaru zagrejava električni grejač od 1500W. Pritisnite dugme „3 kW” da se upali ikona „All” (sve), tada grejač od 3000W zagreje vodu u oba rezervoara istovremeno.
 • Page 109: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Upozorenje! Servis i održavanje bojlera može obavljati jedino kvalifikovana osoba. Usled nepravilnog načina mogu nastati teške ozlede ili materijalna šteta. Napomena: Pre nego što pozovete stručnjaka iz servisa, molimo vas da pažljivo pročitate glavu Pitanja i Odgovori, kako biste jednostavne slučajeve mogli rešavati sami.
 • Page 110 Čišćenje i održavanje Ako duže vreme ne koristite uređaj Ako duže vreme ne koristite uređaj, preduzmite sedeće korake: Zatvorite ventil vodovoda. Zavijte cev za odvod vode na otvor smanjivaća pritiska na sigurnosnom ventilu; odvijanjem ručke otvorite sigurnosni ventil. Okrenite ventil tople vode do maksimuma (istovremeno odvijte fleksibilnu sprinkler cev sa ventila za odvod vode;...
 • Page 111: Rešavanje Problema

  Rešavanje problema Smetnja Mogući uzrok Otklanjanje 1 Proverite da li je dovod vode zatvoren ili je pritisak vode Provera prenizak Voda ne teče 2 Proverite da li je slavina začepljena i da li je ventil za izlaz Provera i pročišćavanje tople vode otvoren 1 Proverite da li je prkiljučak za Provera i otvaranje priključka...
 • Page 112 0040506616 20160902...

This manual is also suitable for:

Es80v-f1(eu)Es100v-f1(eu)