Download Print this page

Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa - Samsung EP-P5200 Quick Start Manual

Wireless charger duo
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia,
należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Ze wszystkimi informacjami
dotyczącymi bezpieczeństwa można się zapoznać na
stronie internetowej firmy Samsung.
Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek,
akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez
producenta
Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękami
Ładowarkę i urządzenie należy chronić przed
upuszczeniem i udarem mechanicznym
Urządzenie może być używane w temperaturze
otoczenia od 0°C do 35°C. Urządzenie można
przechowywać w temperaturze otoczenia od -20°C do
50°C. Używanie lub przechowywanie urządzenia poza
zalecanym zakresem temperatur może powodować
uszkodzenie urządzenia lub zmniejszenie żywotności
baterii
Należy zapobiec kontaktowi złącza wielofunkcyjnego,
małego końca ładowarki oraz otworu wentylacyjnego
z materiałami przewodzącymi, takimi jak ciecze, pył,
sproszkowany metal i wkład z ołówka
Nie zakrywać ani nie blokować otworów
wentylacyjnych urządzenia
Dzieciom i zwierzętom należy uniemożliwić żucie lub
ssanie urządzenia
60

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung EP-P5200