Download Print this page

Bezpečnostní Informace - Samsung EP-P5200 Quick Start Manual

Wireless charger duo
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rychlé bezdrátové nabíjení
Abyste zahájili rychlé bezdrátové nabíjení, umístěte mobilní
zařízení, které podporuje rychlé bezdrátové nabíjení,
na bezdrátovou nabíječku. Více informací naleznete v
uživatelské příručce mobilního zařízení.
Používejte pouze nabíječku schválenou
společností Samsung poskytovanou se zařízením
(12 V/2,1 A).
Zařízení Galaxy Watch nepodporuje funkci
rychlého bezdrátového nabíjení.
Když nabíjíte dvě mobilní zařízení zároveň
(kromě zařízení Galaxy Watch), není možné
použít rychlé bezdrátové nabíjení 2.0. (Rychlé
bezdrátové nabíjení 2.0: 10 W nebo více
bezdrátového nabíjení pomocí originální
certifikované nabíječky Samsung)
Bezpečnostní informace
Před použitím zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní
informace, abyste zajistili jeho bezpečné a správné
používání. Kompletní bezpečnostní informace naleznete na
webových stránkách společnosti Samsung.
Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby
schválené výrobcem.
Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.
Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte
je nárazům.
195

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Samsung EP-P5200