Silvercrest SHLF 2000 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SHLF 2000 A1 Operating Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5
)DQ +HDWHU 6+/) $
)DQ +HDWHU
2SHUDWLQJ LQVWUXFWLRQV
7HUPRZHQW\ODWRU
,QVWUXNFMD REV XJL
) W YHQWLO£WRU
.H]HO«VL ¼WPXWDWµ
.DORULIHU
1DYRGLOR ]D XSRUDER
+RUNRY]GX Q¿ YHQWLO£WRU
1£YRG N REVOX]H
9¿KUHYQ¿ YHQWLO£WRU
1£YRG QD REVOXKX
+HL]O¾IWHU
%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ
53B+HL]OXHIWHUB&RYHUB/%LQGG 
 

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHLF 2000 A1

 • Page 1 )DQ +HDWHU 6+/) $ )DQ +HDWHU 2SHUDWLQJ LQVWUXFWLRQV 7HUPRZHQW\ODWRU ,QVWUXNFMD REV XJL ) W YHQWLO£WRU .H]HO«VL ¼WPXWDWµ .DORULIHU 1DYRGLOR ]D XSRUDER +RUNRY]GX Q¿ YHQWLO£WRU 1£YRG N REVOX]H 9¿KUHYQ¿ YHQWLO£WRU 1£YRG QD REVOXKX +HL]O¾IWHU %HGLHQXQJVDQOHLWXQJ 53B+HL]OXHIWHUB&RYHUB/%LQGG  ...
 • Page 2 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 1 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 English ......... . 3 Be sure to note the fold-out page.
 • Page 3 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 1 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15...
 • Page 4 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 2 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15...
 • Page 5: Table Of Contents

  2.1 Intended purpose liary heating. It is less suitable for use on its own to heat large spaces. This SilverCrest SHLF 2000 A1 fan heater The appliance is floor standing only. may be used to heat dry rooms. It may also be used with unheated air as a fan.
 • Page 6: Safety Information

  RP53439 HL mit FB LB4 Seite 4 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 2.2 Scope of supply 2.3 Symbols on the appliance • 1 fan heater The adjacent symbol 1 warns against covering the appliance as • 1 remote control this could cause a build up of heat •...
 • Page 7 Only then is the appliance completely free of current. • Never operate the appliance in rooms where there is a risk of explosion or in SHLF 2000 A1...
 • Page 8 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 6 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 the vicinity of flammable gases or • Always take care to ensure the appli- liquids. ance is kept out of the reach of children at all times. •...
 • Page 9: Unpacking, Setting Up And Inserting The Battery

  Note: The appliance consumes up to 10 amperes of current. If you have plug- ged other power consumers into the same circuit, check that the maximum load for the installed fuse is not excee- ded, as otherwise the fuse will trip. SHLF 2000 A1...
 • Page 10: Operating

  RP53439 HL mit FB LB4 Seite 8 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 5. Operating 5.1 Displays 2. Set the mains switch 8 to I to switch the appliance on. The selected function is shown in the display The mains switch 8 and the display 10 10 .
 • Page 11 2. Select the required function again (see “5.1 Displays” on page 8). 1. To switch the swivel function on, press the swivel function button 17 or 21. 2. To switch the swivel function off, press the swivel function button 17 or 21 again. SHLF 2000 A1...
 • Page 12: Cleaning

  RP53439 HL mit FB LB4 Seite 10 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 6. Cleaning To ensure your appliance gives you lasting Take care not to let any dust fall inside service, you should clean it regularly. the appliance. You should therefore hold the appliance so that the protective Warning! To avoid the danger of an guard you are in the process of cleaning...
 • Page 13: Disposal

  ("Grüner Punkt"). 9. Technical data Power supply: 220 - 240 V~/50 Hz Output: 1,000/2,000 watts Protection class: Battery for remote control: CR2032/3 V Ambient conditions: 0 °C to +40 °C, max. 85 % relative humidity SHLF 2000 A1...
 • Page 14: Warranty

  Service Centre first. Please do not send in any appliance before contacting our Service Centre. To enable us to process your request quickly, please have ready your proof of purchase and the product number (for this appliance: SHLF 2000 A1).
 • Page 15 25 Godziny 2. Opis urządzenia 2.1 Zastosowanie Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego, stosowania działalności gospodarczej. Termowentylator SilverCrest SHLF 2000 A1 Urządzenie przeznaczone jest do pełnienia służy do ogrzewania suchych pomieszczeń funkcji ogrzewania dodatkowego. mieszkalnych. mniejszym stopniu nadaje się do pełnienia Można go używać...
 • Page 16 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 14 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 2.3 Oznaczenia na Urządzenie można stawiać wyłącznie na urządzeniu podłodze. 2.2 Skład zestawu Przedstawiony obok symbol ostrzega przed przykrywaniem • 1 termowentylator urządzenia, ponieważ grozi to • 1 pilot zdalnego sterowania przegrzaniem oraz uszkodzeniem •...
 • Page 17 – przedłużacz nie może swobodnie – nigdy nie stosować urządzenia na wisieć: może stanowić zewnątrz przeszkody, o którą można by się – nie stawiać na urządzeniu żadnych potknąć, i musi być niedostępny dla naczyń z płynem, np. szklanek, dzieci, wazonów itp. SHLF 2000 A1...
 • Page 18 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 16 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 – przedłużacz może być ciepło mogłoby spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej. uszkodzony, • Zawsze upewniać się, że możliwy jest – do przedłużacza można swobodny wlot i wylot powietrza. podłączać...
 • Page 19 • Nigdy nie próbować otwierać baterii. W przypadku wylania baterii, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z wylaną baterią, zanieczyszczone miejsca przemyć dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza. SHLF 2000 A1...
 • Page 20 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 18 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 4. Rozpakowanie, ustawienie, zakładanie baterii 4.1 Ustawienie urządzenia jeszcze inne odbiorniki prądu, należy uważać, przekroczyć maksymalnej obciążalności Wskazówka: Ponieważ urządzenie i zainstalowanego bezpiecznika, jego grzałki są dostarczane w lekko ponieważ...
 • Page 21 2 lub pilota 2. By wyłączyć urządzenie, zdalnego sterowania 19. Podane w tekście należy naciskać wielokrotnie numery odniesienia dotyczą panelu przycisk wyboru funkcji 11 sterowania pilota zdalnego lub 23, aż zniknie górny wiersz na sterowania 19. SHLF 2000 A1...
 • Page 22 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 20 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 wyświetlaczu 10 i zacznie migać 5.7 Funkcja obrotowa wskazanie czasu pracy E. Urządzenie wyposażone jest w funkcję kilku sekundach urządzenie obrotową. przechodzi na tryb czuwania. Powoduje ona obracanie urządzenia tam i Wskazówka: stanie z powrotem, a tym samym bardziej...
 • Page 23 3. Wyczyścić urządzenie z zewnątrz wilgotną szmatką. Można również użyć nieco płynu do mycia naczyń. Uwaga! Nie stosować nigdy środków żrących ani mleczka do czyszczenia, SHLF 2000 A1...
 • Page 24 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 22 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 7. Usuwanie usterek Zakłócenie Przyczyna Postępowanie Nie można włączyć Uszkodzony bezpiecznik lub Wybrać inne gniazdko sieciowe. urządzenia. gniazdko sieciowe. Urządzenie uszkodzone. Zlecić naprawę w specjalistycznym warsztacie lub oddać urządzenie do utylizacji.
 • Page 25 W przypadku niewłaściwego Państwa sprawy, prosimy o przygotowanie podłączenia, stosowania części innych dowodu zakupu i numeru artykułu (dla producentów, normalnego zużycia, użycia tego urządzenia: SHLF 2000 A1). siły, prób samodzielnej naprawy lub użytkowania niezgodnego Aby zrealizować gwarancję i w przypadku przeznaczeniem gwarancja traci ważność.
 • Page 26 2. A készülék leírása 2.1 Rendeltetési cél készülék rendeltetése háztartási használat, kereskedelmi felhasználásra Ezzel SilverCrest SHLF 2000 A1 nem alkalmas. termoventilátorral száraz lakótereket lehet A készülék kiegészítő fűtésre alkalmas. fűteni. Nagy helyiségekben egyedüli fűtésként A készülék léghevítés nélkül ventilátorként kevésbé alkalmas. is használható.
 • Page 27 • A készüléket kizárólag a megadott dugót szükség esetén gyorsan ki lehessen rendeltetési célra használja (lásd húzni. „2.1 Rendeltetési cél“ a 24. oldalon). • Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültsége megegyezik a szükséges hálózati feszültséggel (lásd a készüléken lévő típustáblán). SHLF 2000 A1...
 • Page 28 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 26 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 3.3 Áramütés elleni védelem Ha mégis víz kerülne a készülékbe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozó Figyelmeztetés! A következő dugót és a készüléket vigye el biztonsági utasítások megvédhetik szakszervizbe javíttatni.
 • Page 29 Ezért • Figyeljen mindig arra, hogy a levegő figyeljen a következőkre: szabadon be- és kiáramolhasson. • Ezt a terméket csak felnőttek felügyelete Ellenkező esetben készülék mellett szabad használni, hogy felforrósodhat. biztosítva legyen hogy készülékkel gyerekek ne játsszanak. SHLF 2000 A1...
 • Page 30 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 28 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 • Vigyázzon, hogy a készüléket mindig Ha az elemben található sav kifolyt, a gyermekektől elzárva tartsa. sérülések megakadályozása érdekében kerülje el, hogy az bőrre, • A távirányító gombelemet szembe vagy nyálkahártyára jusson.
 • Page 31 F A helyiség hőmérsékletének kijelzése G A beállított kívánt hőmérséklet kijelzése Amint a készülék működik, világít a 25 A A forgásfunkció be van kapcsolva ellenőrző lámpa. B Automatikus üzem: A készülék a fűtőteljesítményt automatikusan hozzáigazítja a helyiség SHLF 2000 A1...
 • Page 32 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 30 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 5.2 Távirányító meg annyiszor, hogy a 10 kijelzőről eltűnjön a felső sor, és villogjon a A készülék a 2 kezelőtáblán, vagy pedig a futásidő E kijelzője. 19 távirányítóval kezelhető. A szövegben Néhány másodpercnyi utánfutási idő...
 • Page 33 és hárítsa el az akadályt. Ha semmilyen okot nem lehetne megállapítani és hiba újra jelentkezne, akkor javíttassa meg a készüléket vagy helyezze üzemen kívül. 3. Várja meg, amíg a készülék lehűl. 4. Ezután a készüléket a megszokott módon tovább működtetheti. SHLF 2000 A1...
 • Page 34 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 32 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 6. Tisztítás A készüléket rendszeresen tisztítani kell 2. A maradékot puha kefével távolítsa el. ahhoz, hogy sokáig élvezhesse Vigyázzon arra, hogy ennek során ne használatát. kerüljön por a készülékbe. Ennek Figyelmeztetés! Az áramütés érdekében tartsa a készüléket úgy, vagy égési sérülések veszélyének...
 • Page 35 A csomagolóanyag ártalmatlanítása során ártalmatlanítással és legközelebbi vegye figyelembe a helyi környezetvédelmi hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatban pl. a előírásokat. Németországban települési közterület-fenntartó vállalattól csomagolóanyag ártalmatlanítását az ún. vagy az Arany Oldalakból tájékozódhat. kettős rendszerű („Zöld pont”/Grüner Punkt) gyűjtőhelyen kell megvalósítani. SHLF 2000 A1...
 • Page 36 A gyors ügyintézés biztosítása érdekében garancia vonatkozik. Helytelen kérjük, készítse elő a vásárlást igazoló csatlakoztatás, más gyártóktól származó blokkot, valamint a cikkszámot (erre a alkatrészek használata, szokásos kopás, készülékre vonatkozóan: SHLF 2000 A1). erőszakos beavatkozás, saját javítási A garancia lebonyolításával kapcsolatos és kísérlet vagy szakszerűtlen...
 • Page 37 13 Nižja temperatura 2. Opis naprave 2.1 Namen uporabe Naprava je primerna za uporabo v zasebnih gospodinjstvih in ni namenjena Kalorifer SilverCrest SHLF 2000 A1 je za komercialno uporabo. namenjen ogrevanju suhih stanovanjskih Naprava je primerna za dodatno gretje. prostorov.
 • Page 38 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 36 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 2.3 Oznake na napravi Napravo je dovoljeno postaviti izključno na tla. Sosednji simbol opozarja, da 2.2 Obseg dobave naprave ni dovoljeno pokrivati, ker pri tem pride do akumuliranja •...
 • Page 39 – naprave nikoli ne potopite v tekočino, – na isto omrežno vtičnico ne smejo biti – naprave nikoli ne uporabljajte v priključene tudi druge naprave, ker izredno vlažnem okolju, npr. v lahko v nasprotnem primeru pride do kopalnici. preobremenitve električnega omrežja SHLF 2000 A1...
 • Page 40 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 38 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 (prepoved podaljškov več zagotovite preverjanje naprave. Naslov vtičnicami!). servisne službe je na voljo v poglavju »10. Garancija« na strani 44. • Naprave ni dovoljeno uporabljati z zunanjo stikalno uro ali ločenim 3.5 Zaščita pred poškodbami sistemom daljinskega vodenja, kot je npr.
 • Page 41 5. Mesto namestitve izberite tako, da vroč podstavkom 9 je kos valovitega zračni tok ne piha neposredno v osebe, kartona, ki ga je prav tako potrebno živali ali rastline. odstraniti. 6. Omrežni vtič priključite v vtičnico, ki ustreza tehničnim podatkom. SHLF 2000 A1...
 • Page 42 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 40 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 Navodilo: Naprava porabi do 10 A 1. Pritisnite zaskočko električnega toka. Če želite na isti proti sredini in tokokrog priključiti še druge porabnike, izvlecite predal pazite, da ni presežena največja za baterije.
 • Page 43 5.7 Funkcija obračanja pripravljenosti. Navodilo: Naprava v tem stanju Naprava ima na voljo funkcijo obračanja. porablja električno energijo. Funkcija omogoča, da se naprava obrača sem in tja ter tako zagotovi enakomerno porazdelitev izstopajočega zraka prostoru: SHLF 2000 A1...
 • Page 44 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 42 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 1. Funkcijo obračanja vklopite tako, da 3. Počakajte, da se naprava ohladi. pritisnete tipko za funkcijo obračanja 4. Zatem jo lahko normalno uporabljate 17 oz. 21. za nadaljnje delovanje. 2.
 • Page 45 Informacije za odstranjevanje To velja za sam produkt in za in najbližje mesto za recikliranje odpadkov vse s tem simbolom označene so na voljo npr. pri vaši komunalni službi ali dele pribora. Označeni produkti ne v Rumenih straneh. SHLF 2000 A1...
 • Page 46 številko izdelka napravo: proizvajalcev, normalne obrabe, uporabe SHLF 2000 A1). sile, poskusov samostojnega izvajanja popravil ali v primeru nepravilne uporabe Za izvajanje garancije in v primeru izgubite pravico do garancije. Naprava je tehničnih vprašanj, pokličite našo izdelana v skladu s strogimi smernicami za brezplačno telefonsko številko za stranke:...
 • Page 47 Pomocí tohoto topného ventilátoru Přístroj je vhodný jako přídavné topení. Je SilverCrest SHLF 2000 A1 můžete vytápět méně vhodný jako jediný zdroj tepla pro suché obytné místnosti. velké místnosti. Můžete jej používat také bez ohřevu Přístroj se smí používat výhradně postavený...
 • Page 48 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 46 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 2.2 Rozsah dodávky 2.3 Označení na přístroji • 1 topný ventilátor Uvedený symbol varuje před zakrýváním přístroje, protože • 1 dálkové ovládání vzniklá akumulace tepla by mohla •...
 • Page 49 • Během provozu se v bezprostřední • Síťový kabel vždy vytahujte za zástrčku. blízkosti přístroje nesmí nacházet žádné Nikdy netahejte za kabel samotný. hořlavé předměty (např. závěsy, papír • Dbejte na to, aby nedošlo k zalomení atd.). ani k přimáčknutí přívodního kabelu. SHLF 2000 A1...
 • Page 50 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 48 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 • Nikdy přístroj nepoužívejte k sušení než přístroj vychladne. Jinak byste se textilií nebo jiných předmětů umístěných mohli popálit o horký povrch. na přístroj nebo před něj. 3.6 Pro bezpečnost Vašeho •...
 • Page 51 Vzdálenost by 1. Zatlačte uzávěr měla být alespoň 1,5 m, aby se směrem do středu vyloučilo nebezpečí požáru. vytáhněte přihrádku – 4. Vyberte stanoviště, které odpovídá baterii. bezpečnostním pokynům (glejte poglavje »3. Bezpečnostní pokyny« na strani 46). SHLF 2000 A1...
 • Page 52 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 50 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 2. Vyjměte starou baterii, pokud zde je. 3. Vložte novou baterii. Pokyn: Dodržujte pokyny Pokyn: Při vkládání dávejte pozor na likvidaci (glejte poglavje »8.2 Baterie/ správnou polaritu baterie (+/-).
 • Page 53 1. Hodiny nastavíte stisknutím tlačítka „H“ 16, resp. 25. 2. Minuty nastavíte stisknutím tlačítka „M“ 15, resp. 24. Pokyn: Když podržíte tlačítko stisknuté, hodnoty probíhají dále, dokud ho opět neuvolníte. Zvolená doba běhu se zobrazuje na displeji 10. SHLF 2000 A1...
 • Page 54 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 52 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 5.9 Bezpečnostní spínač 1. Přístroj opět postavte do svislé polohy. 2. Znovu zvolte požadovanou funkci Přístroj chráněn bezpečnostním (glejte poglavje »5.1 Zobrazení na spínačem proti poškození při převrácení. displeji«...
 • Page 55 životního prostřední. Informace o odpadu. To platí pro výrobek likvidaci a umístění nejbližšího sběrného a pro všechny díly příslušenství střediska odpadu obdržíte např. u firmy označené tímto symbolem. Takto označené SHLF 2000 A1...
 • Page 56 číslo zboží (pro tento pokusech o opravu nebo při použití v přístroj: SHLF 2000 A1). rozporu s určením nárok na záruční plnění odpadá. Přístroj byl vyroben s použitím Se záručními reklamacemi a technickými přísných směrnic pro kvalitu a před...
 • Page 57 Prístroj je určený pre použitie súkromnými osobami, nie pre živnostenské účely. Týmto teplovzdušným ventilátorom SilverCrest Prístroj je určený na prídavné vykurovanie. SHLF 2000 A1 môžete vykurovať suché Menej vhodný je na samostatné vykurovanie obytné miestnosti. veľkých priestorov. Môžete ho používať aj bez ohrevu vzduchu Prístroj smie byť...
 • Page 58 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 56 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 2.2 Rozsah dodávky 2.3 Označenie na prístroji • 1 teplovzdušný ventilátor Uvedený symbol varuje pred zakrývaním prístroja, pretože • 1 diaľkové ovládanie naakumulované teplo by mohlo • 1 gombíkový akumulátor CR2032 viesť...
 • Page 59 časti s externým časovým spínaním alebo so »10. Záruka« na strani 64. samostatným telemechanickým diaľkovým systémom, ak napr. rádio-elektrická • Nikdy sa nepokúšajte prestrkávať prsty zásuvka. alebo iné predmety cez ochranné mriežky do vnútorného priestoru prístroja. SHLF 2000 A1...
 • Page 60 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 58 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 3.4 Ochrana pred 3.5 Ochrana pred nebezpečenstvom zraneniami požiaru Výstraha! Aby sa predišlo Výstraha! Prístroj pracuje zraneniam, dodržiavajte s vysokými teplotami, a preto nasledovné pokyny. dodržiavajte nasledujúce •...
 • Page 61 6. Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky, ktorá zodpovedá technických údajom. 3. Skontrolujte, či prístroj poškodený. Pokyn: Prístrojom preteká prúd až 10 A. Pokiaľ rovnakému prúdovému obvodu mali byť pripojené SHLF 2000 A1...
 • Page 62 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 60 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 ešte ďalšie spotrebiče, dávajte pozor, 2. Pokiaľ sa vnútri nachádza stará batéria, aby nebola prekročená maximálna vyberte ju. zaťažiteľnosť nainštalovanej poistky, Pokyn: Dodržiavajte pokyny na pretože v opačnom prípade by poistka likvidáciu (glejte poglavje...
 • Page 63 Prístroj má funkciu otáčania. Po niekoľkých sekundách dobehu sa prístroj prepne do pohotovostného Pri nej sa prístroj otáča na obidve strany, čím režimu (standby). sa vystupujúci vzduch rozdeľuje rovnomerne do priestoru: Upozornenie: V tomto stave prístroj spotrebuje energiu. SHLF 2000 A1...
 • Page 64 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 62 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 1. Funkciu otáčania zapnete stlačením dajte prístroj opraviť alebo ho vyraďte spínača funkcie otáčania 17, príp. 21. z prevádzky. 2. Funkciu otáčania vypnete opätovným 3. Počkajte, pokým prístroj nevychladne. stlačením spínača funkcie otáčania 17, 4.
 • Page 65 Recyklácia Európskej únii nutné odovzdať pomáha znižovať spotrebu surovín a v zberni zvláštneho odpadu. zaťaženie životného prostredia. Informácie To platí pre výrobok a pre likvidácii mieste najbližšieho všetky diely príslušenstva označené týmto recyklačného zariadenia získate napr. u SHLF 2000 A1...
 • Page 66 číslo výrobku (pre tento prístroj: opotrebovaní, použití sily, pokusoch o SHLF 2000 A1). opravu alebo pri použití v rozpore s určením nárok na záručné plnenie odpadá. So záručnými reklamáciami a technickými Prístroj bol vyrobený...
 • Page 67: Benennung Der Teile (Siehe Ausklappseite)

  Einsatz geeignet. diesem Heizlüfter SilverCrest Das Gerät ist geeignet als Zusatzheizung. SHLF 2000 A1 können Sie trockene Wohn- räume beheizen. Als Alleinheizung für große Räume ist es weniger geeignet. Sie können ihn auch ohne Lufterhitzung als Ventilator benutzen.
 • Page 68: Sicherheitshinweise

  RP53439 HL mit FB LB4 Seite 66 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 2.2 Lieferumfang 2.3 Kennzeichnungen am Gerät • 1 Heizlüfter Nebenstehendes Symbol 1 warnt davor, das Gerät abzudecken, da • 1 Fernbedienung der dabei entstehende Hitzestau zu • 1 Knopfzelle CR2032 Schäden und Brandgefahr führen •...
 • Page 69 Ziehen Sie niemals am kann. Kabel selber. • Während des Betriebes dürfen sich • Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine brennbaren Gegenstände (z.B. nie geknickt oder gequetscht wird. Vorhänge, Papier usw.) in unmittelbarer Umgebung des Gerätes befinden. SHLF 2000 A1...
 • Page 70 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 68 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 • Benutzen Sie das Gerät niemals dazu, • Wenn Sie das heiße Gerät transportie- Textilien oder andere Dinge auf, über ren wollen, schalten Sie es aus, ziehen oder vor dem Gerät zu trocknen.
 • Page 71: Auspacken, Aufstellen, Batterie Einlegen

  Geräten. Der Abstand sollte min- Verschlusslasche destens 1,5 m betragen, um eine in Richtung Mitte Brandgefahr auszuschließen. und ziehen Sie – Batteriefach 4. Wählen Sie einen Standort, der den heraus. Sicherheitshinweisen entspricht (siehe „3. Sicherheitshinweise“ auf Seite 66). SHLF 2000 A1...
 • Page 72: Bedienen

  RP53439 HL mit FB LB4 Seite 70 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 2. Entnehmen Sie die alte Batterie, sofern 3. Legen Sie eine neue Batterie ein. vorhanden. Hinweis: Achten Sie beim Einlegen der Hinweis: Beachten Sie die Entsorgungs- Batterie auf die korrekte Polarität (+/–). hinweise (siehe „8.2 Batterien/Akkus“...
 • Page 73 Laufzeit einstellen können. kühlt hat. Nach Ablauf der Laufzeit schaltet das Gerät 4. Danach können Sie es normal weiterbe- automatisch ab. treiben. 1. Drücken Sie die Taste „H“ 16 bzw. 25, um die Stunden einzustellen. SHLF 2000 A1...
 • Page 74: Reinigen

  RP53439 HL mit FB LB4 Seite 72 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15 5.9 Sicherheitsschalter Das Gerät wird mit einem Sicherheitsschal- gegen Schäden durch Umfallen geschützt. Der Sicherheitsschal- ter sitzt an der Unter- seite des Gerätes und schaltet dieses sofort ab, falls das Gerät umfallen sollte: 1.
 • Page 75: Störungen Beheben

  Batterien dürfen nicht in den Haus- Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über müll. Verbrauchte Batterien müssen den normalen Hausmüll entsorgt werden, sachgerecht entsorgt werden. Zu die- sondern müssen an einer Annahmestelle für sem Zweck stehen im batterievertreibenden das Recycling von elektrischen und elektroni- SHLF 2000 A1...
 • Page 76: Technische Daten

  Servicehotline: 00800/4212 4212 sprache mit unserem Service-Center ein. (Montag – Freitag Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie- von 09:00 bis 17:00 Uhr MEZ) gens zu gewährleisten, halten Sie bitte den Kaufbeleg sowie die Artikelnummer (für die- ses Gerät: SHLF 2000 A1) bereit.
 • Page 77 RP53439 HL mit FB LB4 Seite 75 Dienstag, 13. Juli 2010 3:13 15...
 • Page 78 +R\HU +DQGHO *PE+ 9DQGHU6PLVVHQ6WU ' +DPEXUJ 53B+HL]OXHIWHUB&RYHUB/%LQGG  ...

Table of Contents